ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 05/01/2021

חילופי גברי ובחירת יו"ר בוועדת המשנה לביטחון יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
05/01/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 120
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
יום שלישי, כ"א בטבת התשפ"א (05 בינואר 2021), שעה 15:05
סדר היום
חילופי גברי ובחירת יו"ר בוועדת המשנה לביטחון יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים
נכחו
חברי הוועדה: אלעזר שטרן – היו"ר
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
פלורינה הלמן לוין
רישום פרלמנטרי
הילה לוי

חילופי גברי ובחירת יו"ר בוועדת המשנה לביטחון יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים
היו"ר אלעזר שטרן
התכנסנו לבחירת יושב-ראש לוועדת המשנה לענייני ביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים, לאור זאת שחבר הכנסת עפר שלח התפטר מהכנסת ועזב את הוועדה. לפרוטוקול, אני מציע לבחור אותי, אלעזר שטרן, לראשות ועדת המשנה. מי בעד, מי נגד, הצבעה.

הצבעה

ההצעה לבחור את חבר הכנסת אלעזר שטרן כיו"ר ועדת המשנה לביטחון יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים אושרה.
היו"ר אלעזר שטרן
ההצעה אושרה פה אחד. שיהיה לי בהצלחה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 15:08.

קוד המקור של הנתונים