ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 06/01/2021

הצעת תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)(תיקון), התשפ"א-2020, הצעת תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד)(תיקון) התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת56
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
06/01/2021


מושב שני


פרוטוקול מס' 131
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, כ"ב בטבת התשפ"א (06 בינואר 2021), שעה 10:07
סדר היום
1. הצעת תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)(תיקון), התשפ"א-2020
2. הצעת תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)(תיקון), התשפ"א-2020
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
אוסאמה סעדי – מ"מ היו"ר
משה אבוטבול
מוזמנים
חזי שוורצמן - מפקח עבודה ראשי וראש מינהל הבטיחות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ישראל אסל - יועץ משפטי, הפורום למניעת תאונות עבודה

מאיר שמש - יו"ר העמותה לקידום הבטיחות בענף הפיגומים

מתן חית - מהנדס ראשי, חברת פרי, איגוד לשכות המסחר

רונן בוקר - מנהל תחום רישום קבלנים, התאחדות הקבלנים

יצחק מויאל - יו"ר איגוד ענף הבניין, ההסתדרות החדשה

גרישה דייטש - יועץ, התאחדות התעשיינים

יעקב נרקונסקי - מנכ"ל חברת מצ"ב

אליהו כהן - יועץ בטיחות ומנהל מחלקת הבטיחות, עיריית תל אביב ורשויות אחרות

ד"ר בנימין ברוש - מנהל אגף הבניין, מכון התקנים הישראלי

רחלי פרי - עו"ד, משרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן

מירה סלומון - ראש מינהל משפט וכנסת, מרכז השלטון המקומי
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
יעל סלנט
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
אלון דמלה


1. הצעת תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)(תיקון), התשפ"א-2020
2. הצעת תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד)(תיקון) התשפ"א-2021
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום לא שגרתי. אנחנו פה ביום רביעי בשבוע, 6 בינואר 2021. לא שגרתי שאנחנו ערב לפני סגר ואנחנו בכנסת למעשה התפזרה. בשבילך, אוסאמה, אני 20 שנה בכנסת, מפברואר 1999. לא היה כזה דבר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מ-2015 עם הפסקות.
היו"ר חיים כץ
כי אתה בן אדם – אתה ערבי, צריך חופש בין הזמנים. אנחנו עובדים רצוף.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר חיים כץ
בשבילך עשו חופשים. אני לא זוכר כזה דבר שהכנסת התפזרה והוועדות יושבות. אני נכנס, כל הוועדות עובדות.
מאיר שמש
גם לפני שנתיים הכנסת התפזרה ודנו בפיגום.
היו"ר חיים כץ
על מה דנתם?
מאיר שמש
על התקנות. ב-31 בדצמבר 2018.
היו"ר חיים כץ
בגלל זה, זה לא נגמר. בגלל זה, זה לא נגמר. אני מקווה שהפעם זה ייגמר. אני מקווה. כי הגיע הזמן שימותו פחות אנשים, שייפלו פחות אנשים. אז הבניין יעלה קצת יותר, לא חשוב. אבל ניתן זכות לחיות ולא נשלם על תאונות עבודה כל כך הרבה כסף. כולי תקווה. אני התחלתי בזה, הכנסתי את היד לבוץ. שינינו את מבנה אגף הבטיחות במשרד העבודה. שילמנו לאנשים, הכשרנו אנשים, הבאנו עוד הרבה אנשים. ופה אנחנו עדיין, למרות המאמצים של אוסאמה, והוא עושה מאמצים גדולים, עדיין מתמסמסים. כי יש אנשים שיש להם עניין שזה לא יקרה.
מאיר שמש
סליחה, כבוד היושב-ראש.
היו"ר חיים כץ
יש אנשים שיש להם עניין שזה לא יקרה, כי הם רוצים להרוויח עוד גרוש וחצי.
מאיר שמש
סליחה, כבוד היושב-ראש.
היו"ר חיים כץ
סליחה. תודה רבה.

ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא: צו טיוטת תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)(תיקון), התשפ"א-2020; והצעת תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד)(תיקון) התשפ"א-2021.

אוסאמה, אתה עבדת כל כך הרבה בוועדת המשנה. אני אתן לך את הכבוד לפתוח, לתת סקירה מה עשית ואיפה זה עומד. עזוב רגע את הטלפון לחמש דקות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, אני מתסכל על הרשימה.
היו"ר חיים כץ
אתה מקריא מהטלפון?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בטח.
היו"ר חיים כץ
טוב, כך התקדמתם.
ענת כהן שמואל
הוא תמיד אומר את השמות של ההרוגים בפתיחת ישיבה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כבוד היושב-ראש, אני באמת קודם כול מנצל את – מדובר אולי בישיבה האחרונה.
היו"ר חיים כץ
לא, לא.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אולי לא.
היו"ר חיים כץ
לא, לא. לא האחרונה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל ישיבה האחרונה לא בפגרת הבחירות. אם תהיה עוד ישיבה, אז כבר אנחנו בפגרת הבחירות. צריך ועדת הסכמות.
היו"ר חיים כץ
נביא לך אישור מוועדת ההסכמות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נביא, נביא אישור. אבל אני מודה לך באמת על ההזדמנות שנתת לי בהקמת ועדת המשנה החשובה, ועדת המשנה למאבק בתאונות העבודה. ואמרנו מהרגע הראשון שהמטרה היא צמצום תאונות עבודה וצמצום מספר ההרוגים והפגועים והנפגעים והפצועים בתאונות העבודה. זו המטרה של הוועדה. ולכן היום כשאני רואה חלק מנייר העמדה שנשלח לוועדה ושכביכול יש כאן ניסיון למחטף ופליק-פלאק לאחור ושכביכול אנחנו רוצים לגנוב ביום האחרון של הכנסת, רוצים לאשר תקנות שיש בהן כדי לפגוע - - -
היו"ר חיים כץ
לפגוע במי?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לפגוע בעובדים. ושזה יגדיל את מספר הנפגעים, אני דוחה את זה בשאט נפש ודוחה את זה על הסף.
היו"ר חיים כץ
את זה אנחנו רוצים לעשות, להגדיל את מספר הנפגעים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כל המטרה שלנו זה, ואנחנו כבר קיימנו, מנהלת הוועדה המקסימה יודעת כבר כמה ישיבות הקצנו רק לנושא הזה של הפיגומים ושל התקנות, והבאנו את כל המעורבים.
היו"ר חיים כץ
מי אמר את זה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כל מיני.
ענת כהן שמואל
ניירות עמדה שקיבלנו - - -
היו"ר חיים כץ
מי? אילו גופים? מעניין.
קריאה
היצרנים בארץ.
קריאה
התאחדות התעשיינים יותר נכון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש. אני לא יודע.
היו"ר חיים כץ
התאחדות התעשיינים?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
התאחדות התעשיינים.
היו"ר חיים כץ
רון תומר?
ענת כהן שמואל
לא הוא עצמו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
התאחדות התעשיינים. אייל פרובלר, היועץ המשפטי של הזה.
ענת כהן שמואל
כן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש משרד עורכי דין מוכר.
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה להעלות אותו?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש משרד עורכי דין מכובד שמתעסק - - -
היו"ר חיים כץ
רגע, עורך דין זה בסדר. עורך דין מתעסק בזבל. הוא יעשה כל דבר שיש. אתה רוצה להעלות את התאחדות התעשיינים שיסביר למה אנחנו רוצים לעשות - - -?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן. בטח.
יעקב נרקונסקי
רגע, אבל אני יכול לענות לכם.
היו"ר חיים כץ
סלח לי, אדוני.
יעקב נרקונסקי
אני אחד מהיצרנים. אני פניתי - - -
היו"ר חיים כץ
תסלח לי. פה זה לא שכונה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לכן אני אומר, כבוד היושב-ראש, מה שאנחנו עושים והמטרה שלנו היא לצמצם כמה שיותר, עד למינימום את תאונות העבודה. לצמצם. תאמין לי, אני אמרתי שאם היינו, אם בוועדת המשנה ואם בוועדה פה, מצילים נפש אחת - -
היו"ר חיים כץ
הרווחנו את המשחק. כן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
- - הרווחנו. לכן לבוא כאילו היום ולהגיד שאנחנו - - -
היו"ר חיים כץ
למה הם אומרים את זה, לדעתך?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תראה, אני אומר שיש הערות ענייניות.
היו"ר חיים כץ
לא, למה הם אומרים רוצים להעלות את מספר הפגועים?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כי הם חושבים שאנחנו הולכים לאשר כל פיגום וזה יביא לפיגומים לא תקינים.
היו"ר חיים כץ
ומה הם רוצים?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הם רוצים את הבדיקות המחמירות, את התקן הקיים שעד עכשיו אף חברה לא עמדה בו.
היו"ר חיים כץ
לא עשו אותו. זאת אומרת, הם רוצים להמשיך את הזמן הזה לנצח נצחים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אולי להנציח. אולי להנציח את המצב הקיים.
ישראל אסל
בדיוק.
היו"ר חיים כץ
לנצח נצחים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כי זה טוב.
היו"ר חיים כץ
כי מרווחים מזה. כי זה זול.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, המצב היום, מיולי, נכון? מיולי 2020, אנחנו כבר בתחילתה של שנה החדשה 2021, אין שום תקן ואין שום תקנות והשוק פרוע.
היו"ר חיים כץ
וזה מצוין?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בטח שמצוין.
קריאה
זה גרוע.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אין דין ולא דיין. ואף אחד לא אוכף כי אין תקנות ואין מה לאכוף. ולכן המצב הזה.
היו"ר חיים כץ
ומי כתב לך את זה? מתאחדות התעשיינים?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר חיים כץ
מי כתב לך מהתאחדות התעשיינים?
ענת כהן שמואל
היועץ המשפטי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אמרתי את השם של היועמ"ש.
ענת כהן שמואל
היועמ"ש שלהם.
היו"ר חיים כץ
והוא נמצא בזום?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מקווה. ואז נשאל אותו.
היו"ר חיים כץ
תסתכלי, גברת זום. הוא נמצא בזום?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ולכן אני רוצה לדחות - -
קריאה
שנייה.
היו"ר חיים כץ
תגידי לנו את השם.
ענת כהן שמואל
אייל פרובלר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
- - כל ניסיון, כבוד היושב-ראש, כל ניסיון, כי אנחנו דואגים - - -
קריאה
או מישהו מהתאחדות התעשיינים.
היו"ר חיים כץ
או רון תומר, נעלה אותו.
ענת כהן שמואל
לא. יש להם פה נציג של התאחדות התעשיינים ומהיצרנים.
קריאה
לא. רק מהתאחדות כאן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עכשיו, אני, אדוני היושב-ראש, כהרגלי, ותסלח לי, בוועדה תמיד הייתי פותח את הישיבות ובאזכור וציון שמות ההרוגים בין לבין. ואני מבקש להקריא את שמות ההרוגים שנהרגו מאז הישיבה הקודמת שהייתה בדצמבר. ויש שבעה הרוגים עד היום. ב-3 בדצמבר – סלים עיסא מיכאיל מאבו סנן, נפילה מגובה. עלי חסן מסרי – באותו יום, ב-3 בדצמבר מחיפה, נפגע ממלגזה במהלך פריקת סחורה. דולז'ינוב ואסלי מנהריה, מכונאי אחזקה, נמחץ במהלך העבודה שלו במחסן. ב-17 בדצמבר – כנראה פועל זר, אין לי את השם. ב-24 בדצמבר – פואד עבד אל קאדר בהדורה מטייבה, נפילה מגובה. חסן אבו עזיזה – ב-28 בדצמבר, מחיפה, נמחץ ממשאית אשפה שהידרדרה. וההרוג האחרון, ב-4 בינואר, ממש, זה ההרוג הראשון בשנת 2021 – יורי סבצוק מאשדוד, נפילת מטען מגובה, פלטת ברזל נפלה ממנוף והרגה אותו. אלה ההרוגים.
היו"ר חיים כץ
כמה נהרגו בשנת 2020?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש פה מחלוקת בין משרד העבודה לבין זה. לפי מה שאומרות העמותות, מתחילת השנה 69 הרוגים, מתוכם 36 בבניין.
היו"ר חיים כץ
זו עלייה של 50% לעומת השנה הקודמת.
חזי שוורצמן
לא, לא.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תכף חזי יגיד אם יש מספרים אחרים.
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע אם כל אלה בבניין. כל אלה בבניין?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא. 36 בבניין.
חזי שוורצמן
חלק בניין, חלק בתעשייה.
היו"ר חיים כץ
33 בבניין?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר חיים כץ
אז הייתה ירידה של איזה 20 ומשהו אחוז.
חזי שוורצמן
בבניין כן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש ירידה.
היו"ר חיים כץ
יש ירידה של 20 ומשהו אחוז בבניין.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל יש סגר, ויש קורונה ויש זה. זה לא - - -
חזי שוורצמן
לא, לא. עבדו כרגיל בקורונה. האתרים הקיימים, שב-2019, עבדו גם ב-2020.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני אומר, יש. הינה, מחר מתחיל סגר לשבועיים, ולפני זה היו סגרים.
היו"ר חיים כץ
בבניין עובדים בסגר?
מאיר שמש
בניין בינתיים כן.
חזי שוורצמן
עובדים כרגיל.
היו"ר חיים כץ
בבניין?
חזי שוורצמן
יהיו פחות התחלות בנייה בתקופת הבנייה, אבל האתרים הפעילים ב-2019 המשיכו לעבוד ב-2020 אפילו יותר. באת לאתר, ראית.
היו"ר חיים כץ
אין התחלות בנייה חדשות?
חזי שוורצמן
יש פחות התחלות בנייה.
היו"ר חיים כץ
אבל?
חזי שוורצמן
אין שלט השכרה או שלט מכירה כמו בחנויות. האתרים פועלים כמו שהיו ב-2019, חד וחלק.
מאיר שמש
אין הרבה התחלות בנייה.
חזי שוורצמן
פחות התחלות בנייה, אבל אתרים הפעילים, חיים, עדיין פועלים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ולכן, אדוני היושב-ראש, באמת יש הערות, אמרתי, בכל דפי העמדה גם של התאחדות התעשיינים, גם של משרדי עורכי הדין שמייצגים חברות שמתעסקות בנושא הזה, גם של איגוד לשכות המסחר, גם המטה לבטיחות בעבודה, שבאמת הן הערות ענייניות ותיקונים שאולי על חלקם אנחנו כבר אתמול דנו עם הייעוץ המשפטי הנהדר, נעה ויעל, וגם עם משרד העבודה, וחלק אנחנו העלינו אותן הערות בדבר הוועדה הזאת, המקצועיות, המומחים - - -
היו"ר חיים כץ
יעל, תתחילי בהערה, בעיה שלנו, פתרנו, לא פתרנו. בואי נתחיל לצמצם פערים.
יעל סלנט
טוב. דבר ראשון, אולי שווה שהם יציגו את המודל שהם בכלל מציעים כדי שנדבר קודם על המודל. וזאת המהות של העניין, מפני שיש גם הערות.
היו"ר חיים כץ
נראה לי שלך. אחר כך אתם תגיבו.
יעל סלנט
אוקיי.
היו"ר חיים כץ
מי שיבקש לדבר ולהגיב, יוכל להגיב אחרי שהיא תדבר.
יעל סלנט
באופן כללי, היום התקן המחייב הוא התקן הישראלי.
היו"ר חיים כץ
כן.
יעל סלנט
ומה שנוסף לתקנות האלה - - - למנות ועדה מייעצת. ובוועדה המייעצת הזאת יש כל מיני אנשים שחברים בה. יש את עובד המשרד, שהכנסנו תיקון שהוא יהיה לא סתם עובד המשרד, לדוגמה, עובד אגף מעונות יום, אלא שהוא יהיה שעובד שקשור למינהל הבטיחות ושיהיה לו ידע. ובעקבות הערה של חבר הכנסת סעדי ונציג המוסד להשכלה הגבוהה - - -
היו"ר חיים כץ
מה זה יהיה לו ידע? תגדירי אותו ואת התואר בתחום המקצוע.
יעל סלנט
כתבנו: בעל השכלה בתחום - - -
חזי שוורצמן
מהנדס, מהנדס.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הגדרנו. מהנדס עם ותק.
היו"ר חיים כץ
עזוב שיהיה לו ידע. כשאת מקריאה לי: יהיה לו ידע – מזה יהיה לו ידע? הוא יכול לעבוד ליד בניין, יש לו ידע.
מאיר שמש
איזה מהנדס?
יעל סלנט
השאלה מה הידע הרלוונטי. אתמול בשיחה עם חזי הוא אומר: בעל השכלה בתחום ההנדסה האזרחית או הנדסת מכונות ובעל ניסיון של שלוש שנים.
היו"ר חיים כץ
בעל השכלה או בעל תואר?
חזי שוורצמן
בעל תואר.
יעל סלנט
אני לא יודעת.
חזי שוורצמן
כמו שאמרתי.
היו"ר חיים כץ
תשמעי, תשמעי, יש הבדל גדול בין בעל השכלה לבין בעל תואר. יהיה בעל תואר.
חזי שוורצמן
ברור.
יעקב נרקונסקי
אני יכול להעיר מניסיון? בתחום הזה, בדרך כלל, עובדים קונסטרוקטורים שהם בעלי אישור של מהנדס רישוי, ואז יש לו את הכלים - - -
היו"ר חיים כץ
אבל לפרוטוקול תגיד מי אתה ואיך קוראים לך, כי אחר כך לא יבינו מי דיבר.
יעקב נרקונסקי
כן. יעקב נרקונסקי, חברת מצ"ב. אני אחד משני היצרנים הגדולים בארץ של ציוד בניין. במקביל לזה, אנחנו מייצרים ומוכרים את אותו דגם של פיגום ישראלי גם באירופה כבר למעלה מ-20 שנה. ועברנו את כל המבחנים ואת כל הבדיקות במעבדות מורשות.
היו"ר חיים כץ
כמה פיגומים שלך יש היום בבניינים?
ישראל אסל
הכול.
יעקב נרקונסקי
אני מעריך, למעלה ממיליון מטר.
היו"ר חיים כץ
מכמה?
יעקב נרקונסקי
למעלה ממיליון מטר, אני מעריך.
היו"ר חיים כץ
כמה אחוז מהבניינים, מאתרי הבנייה, יש את הפיגומים שלך? אלה שאנחנו רואים את הקרשים תלויים ככה?
ישראל אסל
אדוני היושב-ראש, לא - - -
היו"ר חיים כץ
לא, סליחה.
יעקב נרקונסקי
הדגם של הפיגום, בסדר? שאנחנו מייצרים קיים היום בלמעלה מ-80% מאתרי הבנייה במדינת ישראל.
ישראל אסל
תודה רבה.
היו"ר חיים כץ
ומה עם ה-20% אחרים? כמה התחלות בנייה יש? יש היום 18,000 התחלות בנייה? סדר גודל?
יעקב נרקונסקי
פחות או יותר, כן.
היו"ר חיים כץ
סדר גודל.
יעקב נרקונסקי
נכון.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, 3,600 או 4,000 אתרים, התחלות בנייה אין את הפיגומים שלך?
יעקב נרקונסקי
נכון.
היו"ר חיים כץ
למה? כי הם יקרים? כי?
יעקב נרקונסקי
לא בגלל שהם יקרים.
היו"ר חיים כץ
כמה נפילות היו מהפיגומים שלך?
ישראל אסל
כולם.
מאיר שמש
לא, לא, לא, לא.
יעקב נרקונסקי
אני חושב שרוב הנפילות מאותו דגם.
היו"ר חיים כץ
כולם?
ישראל אסל
כבוד היושב-ראש, שלא יטעו אותך. צריך להיות פה חד ומדויק. במדינת ישראל יש פיגומים - - -
היו"ר חיים כץ
לפרוטוקול, שם ותפקיד.
ישראל אסל
שמי עורך דין ישראל אסל, היועץ המשפטי של הפורום למניעת תאונות עבודה.

במדינת ישראל יש דגם אחד של פיגומים, זקפים עם מיטות, עם לוחות העץ, אלה שאתה רואה באתרים.
היו"ר חיים כץ
בית השימוש הזה?
ישראל אסל
בדיוק. אתה הגדרת את זה בדיוק.
יעקב נרקונסקי
ישראל, כמה הרוגים היו ב-2019?
היו"ר חיים כץ
תסלח לי, אדוני.
ישראל אסל
אל תפריע לי עכשיו.
היו"ר חיים כץ
אל תפריע ואל תתערב. הוא יגיד מה שהוא רוצה, ואתה תגיד מה שאתה רוצה. הוא גם לא יפריע לך. אין דבר כזה. פה לא יהיה שכונה. תעבור לחדר ליד, שם שכונה.
ישראל אסל
בשורה התחתונה, כבוד היושב-ראש, מה שאתה רואה באתרי הבנייה הוא דגם אחד שמאפיין את כל אתרי הבנייה במדינת ישראל עם אותם קרשים.
היו"ר חיים כץ
הינה, הוא אמר לך, 80%.
ישראל אסל
עם אותם קרשים למטה, ואותו לוח בצד שכאילו צ'יקמוק ואז נשענים עליו ועפים למטה, וזה מה שהם מייצרים. ועכשיו באים ומספרים לנו סיפור שעושים את זה בטורקיה ומביאים אותו לפה ומקבלים דגם פה.

אני רוצה להגיד מילה אחת. המהלך הזה שנעשה פה להוציא את הכוח ממכון התקנים ולהעביר אותו למפקח עבודה הראשי, שהוא זה שיבדוק את פיגומים – עכשיו, מה הוא בודק? הוא עושה בדיוק את מה שמכון התקנים עושה. הוא בעצם אומר: אני רוצה בדיקות של פיגומים שעברו Notified Bodies, כלומר, מעבדה מורשית על ידי האיחוד האירופי שהיא שמה חותמת שלה על הפיגומים האלה.
היו"ר חיים כץ
למה לא לוקחים תקן גרמני ואומרים: זה מה שצריך?
ישראל אסל
כבוד היושב-ראש, אתה לוקח את המילים מהפה.
היו"ר חיים כץ
שמים את מכון התקנים בצד. מספיק עם הביורוקרטיה והרגולציה.
ישראל אסל
אתה לוקח לי פשוט את המילים מהפה. זה בדיוק מה שצריך. מה שטוב לגרמנים וטוב לאיטלקים וטוב לשוויצרים, טוב גם לנו. אבל מה קורה פה? בא מכון התקנים, נהיה אבו עלי. הוא עכשיו חוסם: רק דרכי. למה דרכי?
היו"ר חיים כץ
כי הוא לוקח כסף.
ישראל אסל
כי אני לוקח כסף. ועם המנופים מה קרה? רק דרכי. והוא לקח כסף ומה גילינו? לא ביצע בדיקות. אז את הבדיקה של המסמכים, שמכון התקנים לוקח כסף, שייתנו לחזי. אני סומך עליו פי עשרה. למה? חזי יעשה את זה, יבדוק: אדוני, יש לך בדיקה של המעבדה בגרמניה או אין לך? אין לך. הביתה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל ישראל, אלה התקנות. אלה התקנות.
ישראל אסל
בגלל זה, המהלך הזה. שלא ספרו פה סיפורים, כי בסוף מכל הקרשים האלה היבשים, כולם נפלו. ומהפיגומים עם המסמר בצד, שיצא המעקה, נפלו. זה מה שקרה פה. אז צריך את התקנות האלה לקדם, כבוד היושב-ראש. יש לנו עכשיו בארץ פיגומים סוסיתא. ומה מתווכחים? אם נקבל רולס רויס או מרצדס. אני רוצה פיגומים גרמניים, רוצה שוויצריים, רוצה שפועלים יהיו בתוך כלובים. זה מה שאני רוצה. וזה אפשר רק בדרך של Notified Bodies, מעבדה מורשית. גם מעבדה מורשית יש לה כל מיני סניפים. יש סניף גרמניה. יש סניף סין. יש סניף זימבבואה. לא את של זימבבואה, לא את של סין אני רוצה. אני רוצה של הגרמנים, של הצרפתים, של האיטלקים. כשאני מסתובב באירופה ובפאריס, אני רוצה את הפיגומים. אף אחד לא נופל משם.
היו"ר חיים כץ
אף אחד.
ישראל אסל
אז שלא יספרו פה סיפורים, שיש לי מעבדה בטורקיה.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע, אוסאמה, אתה הולך באיטליה, איפה שאתה הולך, עושה סופי שבוע כל שבוע, במקום לבלות בתוך הזה, תלך רגע ברחוב, תראה את הפיגומים.
ישראל אסל
תענוג.
היו"ר חיים כץ
אני אומר לך, הסתובבתי, צילמתי גם את הרשתות שלא ייפול לכלוך לרחוב.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
גם אם אתה רוצה ליפול, אתה לא יכול.
היו"ר חיים כץ
לא יכול.
ישראל אסל
אי-אפשר. הפועל, אם הוא רוצה להתאבד, הוא לא יכול. הוא לא יכול. אז בעצם מה אנחנו מבקשים מהתקנות האלה? שהמשחק הזה עם המכון התקנים, שיצא לו מהיד.
היו"ר חיים כץ
מכון התקנים, במקרה הזה, שימשיך לשחק בצעצועים שמגיעים מסין לילדים, שיראה אם שם רעלים.
ישראל אסל
בדיוק. כבוד היושב-ראש, בגלל שאתה קדמת גם את הנושא הזה, יש לי עוד מילה אחת. אני חושב שראוי לבדוק ולבחון בצורה רצינית הקמה של מעבדה שתהיה מוכרת במדינת ישראל לצורך אישור ציוד בנייה, כי גם מכון התקנים אין לו את כל הידע על הפיגומים גם על המנופים, אי-אפשר לדעת הכול.
היו"ר חיים כץ
זה לא יהיה כבר בדור שלנו. אם אנחנו נקים מעבדה, זה ייקח שמונה שנים, 17 כנסות במתכונת הקרובה. אנחנו כבר לא נוכל לעשות. פה צריך לאמץ, לראות איך אנחנו מאמצים תקן.
ישראל אסל
מה שטוב להם, טוב לנו.
היו"ר חיים כץ
נכון.
ישראל אסל
זהו.
היו"ר חיים כץ
קיצור דרך.
יעקב נרקונסקי
אני יכול לענות, בבקשה?
היו"ר חיים כץ
בוודאי.
יעקב נרקונסקי
תשמעו, ההבדל בין גרסת הפיגום שנמכרת באירופה, שאנחנו מוכרים באירופה ועובדת גם בגרמניה ובמקומות אחרים ומאושרת לבין הגרסה - - -
היו"ר חיים כץ
אתה מוכר באירופה?
יעקב נרקונסקי
אני מוכר באירופה. יש לי מפעל בבולגריה שמייצר ומוכר גם גרמניה.
ישראל אסל
תביא לנו כמה מכרת באירופה?
היו"ר חיים כץ
הופ, רגע.
יעקב נרקונסקי
רגע.
ישראל אסל
כמה מכרת?
היו"ר חיים כץ
תסלח לי.
מאיר שמש
הוא אמר לא להפריע, ישראל.
היו"ר חיים כץ
הלאה.
יעקב נרקונסקי
רגע. אז אני רוצה להסביר לכם מה ההבדל בין הפיגום – אני אי של פיגומים. זה מפעל שעובד כבר למעלה מ-40 שנה. המפעל בבולגריה עובד למעלה מ-20 שנה. ההבדל בין גרסת הפיגום הישראלית ולבין גרסת הפיגום האמריקאית, הבסיס זה אותו פיגום שנמכר כאן בארץ כבר למעלה מ-30 שנה וקיים באתרים. ההבדל הוא אביזרי הבטיחות. כאן במדינת ישראל, יש לנו תרבות שלא לקנות אביזרי בטיחות. אנחנו מייצרים את אביזרי הבטיחות כאן בארץ. מגיע קבלן ואומר: תשמע, אני לא מחויב; אני לא קונה.
היו"ר חיים כץ
אני לא ראיתי באירופה, ואני לא מהמרבים לטוס, לא מהמרבים לטוס. ואללה, אני הייתי השר היחידי שלא טס על חשבון הממשלה לחו"ל כל הקדנציה. אבל כשאני נוסע, אני מסתובב, אני נוסע פרטי, אני מסתכל. לא ראיתי בחו"ל לייסטים קשורים כמו שזה.
יעקב נרקונסקי
אני אסביר לך גם למה.
היו"ר חיים כץ
אימא שלי, עליה השלום, אמרה: יש שני סוגי אנשים – יש מסבירים ויש מצליחים. ברגע שתסביר לי למה, זה לא מעניין. יש לייסטים ואנשים נופלים. מה הזה הלייסטים האלה?
יעקב נרקונסקי
אבל אני מבחינתי מעוניין למכור מערכת שלמה. זה שהלקוח מעוניין לקנות חצי כדי להוזיל - -
ישראל אסל
אל תמכור לו.
יעקב נרקונסקי
- - זה לא תלוי בי. אני בסופו של דבר מוכר את המוצר. זה בדיוק כמו שאדם מגיע - - -
היו"ר חיים כץ
מערכת שלמה זה עם מעקות?
יעקב נרקונסקי
נכון, נכון.
מאיר שמש
כן, כן. היושב-ראש צודק. זה התקן החדש.
יעקב נרקונסקי
המערכת שלי כוללת את זה. אבל מגיע לקוח ואומר לי: תשמע, אני לא מוכן לשלם עבור אזן רגל בצבע כסף.
ישראל אסל
אז אל תמכור.
יעקב נרקונסקי
אני רוצה אזן רגל מעץ. אני אומר לו - - - עץ. הוא אומר: טוב, אני אשים לבד.
חזי שוורצמן
אז לאכוף את זה.
היו"ר חיים כץ
אז אל תמכור לו בכלל.
ישראל אסל
נכון.
יעקב נרקונסקי
אבל - - -
היו"ר חיים כץ
לא "אבל". כי אתה צריך לשאת בתוצאות. אתה שותף לעבירה. זה כמו מי שמסיע את המחבל הוא שותף לעבירה. אתה מוכר 80%. תמכור 70%. הם לא יקנו ממקום אחר, ותציל כמה אנשים.
יעקב נרקונסקי
אני בעד הנושא הזה. אבל מה קורה בשטח? בשטח אנחנו מספקים גם שירותי הנדסה. אני נותן להם סרטוטים איך להקים. הם שמים את הסרטוטים שלי בצד, הם חוסכים. אני חושב שחזי מכיר את זה טוב מאוד.
היו"ר חיים כץ
תראו, יצא שכרכם בהפסדכם. כי אנחנו נוציא מפה החלטות שיהיה קשה לכם. כי נראה לי שאתם משחקים קצת. אתה מוכר כי אתה רוצה למכור, והוא לא עושה כי הוא לא עושה.
יעקב נרקונסקי
אבל לי יש את הבדיקות. אני הצגתי בפני חזי את כל הבדיקות. מחר תיאורטית אם חזי מתחיל לעבוד - - -
היו"ר חיים כץ
אתה אל מכור. הוא לא צריך לעשות בדיקות. אתה תמכור רק עם כל אביזרי הבטיחות.
יעקב נרקונסקי
אני אשמח.
היו"ר חיים כץ
אז למה אתה לא עושה את זה?
חזי שוורצמן
יהיה פיקוח. מה? מה זה?
מאיר שמש
עד היום הוא לא היה מחויב.
ישראל אסל
אין מחויב. בא הלקוח ואומר לך: אני רוצה לקנות אוטו בלי בְּרֶקְסִים, אתה מוכר לו אוטו בלי בְּרֶקְסִים?
היו"ר חיים כץ
איך קוראים לך?
ישראל אסל
עורך דין אסל.
היו"ר חיים כץ
עורך דין אסל, פעם האחרונה שהתפרצת פה.
ישראל אסל
טוב.
היו"ר חיים כץ
בפעם הבאה, קח את הדברים, צא לבד, שאני לא אצטרך להוציא אותך.
ישראל אסל
טוב.
היו"ר חיים כץ
בסדר? בבקשה. לפרוטוקול, שם ותפקיד.
מאיר שמש
שמי מאיר שמש, יושב-ראש התאחדות קבלני הפיגומים. אנחנו לא נגד הרפורמה. אנחנו בעד.
היו"ר חיים כץ
אבל?
מאיר שמש
אבל, ואבל גדול. עכשיו, צריך להעמיד על דיוקם את הדברים ואין מחלוקת ביני לבין חזי לבין אוסאמה, גם הדס תגרי, אם היא בזום, תוכל לאשר את זה. רוב התאונות בגובה – זה לא כמו שבאנו ב-2018, לא היינו מאורגנים ולא ידענו מאיפה – כל תאונה בגובה הפילו אותה על פיגום הזקפים.
היו"ר חיים כץ
על?
מאיר שמש
על הפיגום זקפים, על הפיגום שאנחנו מדברים עליו היום.
היו"ר חיים כץ
אתה מכיר את כל נושאי התאונות.
מאיר שמש
מה?
היו"ר חיים כץ
אתה מכיר את נושאי התאונות?
מאיר שמש
כן.
היו"ר חיים כץ
כמה אנשים לא מתו? מת זה זול. מת זה תשלום אחד לבן אדם. כמה אנשים נפגעו, נשארו נכים והביטוח הלאומי משלם להם 400 מיליון שקל לשנה?
מאיר שמש
יופי. מאז 2018, כיום אני מחובר לדוברות של הצלה ולדוברות של מגן דוד אדום ובכל תאונה שקורית אני בודק, מבקש תמונות כדי לשייך אותה. אם היא שייכת לפיגום זקפים או לא. ואני אתן דוגמה. השבוע, ביום ראשון, והראיתי את זה מקודם לעורך דין אסל, יצאה הודעה מדוברות הצלה שנפל פועל מפיגום. ביקשתי תמונות. הכול שונה. לא היה שם בכלל פיגום. ישר העברתי גם למשרד העבודה וגם - - -
היו"ר חיים כץ
לא היה שם פיגום, אז מאיפה הוא נפל?
מאיר שמש
היה שם בור, הייתה ירידה לבור. רצו לעשות סולמות לירידה לתוך הבור, והוא נפל עוד לפני שהספיק לעשות את הסולמות. זה מה שאני בא להסביר. אנשים, מתוך רצון טוב, לאף אחד אין פה רצון רע – וגם אני לא מאמין שמישהו אמר ומישהו כתב שתת-הוועדה רוצה להגביר את התאונות. מי שאמר את זה הוא אידיוט – כולם פה רוצים את שלום הציבור. אין אף אחד, אם זה אני כיהודי ואם זה חבר הכנסת סעדי, כולם דואגים. ורוב הנפגעים הם מהציבור הערבי.
היו"ר חיים כץ
ועובדים זרים.
מאיר שמש
אז אנחנו באים ומבקשים – מה שאנחנו אומרים הוא, קודם כול, ב-2019 היה הרוג אחד מפיגום זקפים. ב-2020 זה בין שניים לשלושה הרוגים, בוא נלך מקור המחמיר של שלושה הרוגים מתוך ה-33.
היו"ר חיים כץ
מה שאר ה-40?
מאיר שמש
מתוך 33 הרוגים שכרגע הסכמנו עליהם שהיו ב-2020, שלושה הרוגים מהפיגום. זה אומר 10%. גם בפיגום צריך לעשות את התקן לקבל ולשנות את הבטיחות בכל מקום. אבל פה הולכים למקום הלא נכון. יש מה שנקרא פיגום שלוח, פיגום זיזי, שרוב התאונות, ועכשיו הדס, אם היא בזום היא גם תגיד את זה, רוב התאונות של נפילה בגובה קורות מהפיגום הזיזי, שלא צריך בכלל אישור של מרכיב פיגומים להרכיב אותו. וזו קטסטרופה. על זה גם בוני הארץ הסכימו איתי. מטי, מנהל הבטיחות שלהם, הסכים ואמר: אנחנו לא מבינים איך זה קורה. פה הכול נמצא מתחת לפנס ואנשים לא שמו לב, כי אנשים לא מבינים. אנשי המקצוע שנמצאים כל היום בשטח מבינים את זה.

עכשיו, בקשר למכון התקנים.
היו"ר חיים כץ
מכון התקנים לא במשחק. הוא לא מעוניין.
מאיר שמש
לא, לא. בדצמבר 2018, אני קראתי להם שהם, אמרתי להם: אתם שקרנים, אתם רמאים. כי כבר ארבע שנים ניסו לבקש מהם להוציא תקן לפיגומים. הם לא הסכימו. אז היושב-ראש של הוועדה היה אלאלוף. הוא הוציא אותי החוצה. אני בכל הזדמנות, אני מעלה זה.
היו"ר חיים כץ
כל הזמן מתפרע, נו מה? אם אלאלוף הוציא אותך, אז מה?
מאיר שמש
לא, אחרי זה הוא החזיר אותי ואמר לי: סליחה, זה רק להרגיע את הזה. בכל הזדמנות, אני אומר את זה. חבר הכנסת סעדי אומר לי: מאיר, זה לא פרלמנטרי. אני לא איש פרלמנטרי. אין לי רצונות להיות פרלמנטר.
היו"ר חיים כץ
אם היו לך רצונות, היית יכול?
מאיר שמש
אולי.
היו"ר חיים כץ
מה אולי? זה לא כל מי שרוצה נעשה. כי אם כל מי שהיה רוצה נעשה, היו פה 10,600. תסביר לו, סעדי.
מאיר שמש
עכשיו, לגבי הרשלנות של מכון התקנים, בדצמבר 2018 הוחלט שייתנו למכון התקנים זמן להיערך. ואז נתנו לנו, אנשים הפיגומים, ואמרו: אתם תקבלו חצי שנה – עד 50 מטר; שנה וחצי – עד 30 מטר; ועד שמונה מטר – שלוש שנים. ועכשיו, במידה שכל זה יעבור. עד היום אין שום פיגום מאושר בארץ. לא פיגום אירופי ולא שום פיגום אחר שנכנס לארץ. זה היה חלק מההחלטות של הוועדה.

אז מה שזה אומר, במצב של הקורונה של היום, שאנחנו אומרים להיערך, אנחנו מבקשים שזמן ההיערכות, שהתקנות האלה ייכנסו – את מה שהוחלט ב-2018, שהוא ימשיך מהיום ובתוספת הזמן של הקורונה. תראה, המצב הכלכלי היום, הוא לא מזהיר.
היו"ר חיים כץ
בבנייה?
מאיר שמש
סליחה.
היו"ר חיים כץ
אומר שהבנייה משמיכה כרגיל.
מאיר שמש
המצב הכלכלי של הקבלנים הוא לא מזהיר.
היו"ר חיים כץ
של הקבלנים המסכנים?
מאיר שמש
אני לא מדבר על הגדולים. אני מדבר עלינו, אנשי כפיים. אתה רואה, הידיים, הינה, האצבע לא מתכופפת. היא לא מתכופפת מרוב העבודה. אני מדבר על אנשי כפיים.
היו"ר חיים כץ
מרוב העבודה, אז יש הרבה עבודה בלי עין הרעה.
מאיר שמש
בלי עין הרעה. אנחנו מבקשים זמן היערכות. מה זה אומר? גם אנחנו צריכים תקציבים לזה. אין לנו בעיה. אבל תקציבים, אי-אפשר שהתקציבים, למי שיש ג-300 - - -
היו"ר חיים כץ
הבנו, הבנו. בקיצור, אתה רוצה לא לעשות. אתה רוצה גם זמן וגם כסף וגם לא לעשות.
מאיר שמש
לא, לא. אם נקבל את הכסף, נקבל בשמחה.
היו"ר חיים כץ
תודה, תודה.
מאיר שמש
כמו כל יהודי, נקבל בשמחה.
היו"ר חיים כץ
תודה, תודה.

בבקשה, חזי.
חזי שוורצמן
כן. חיים, בוקר טוב. אמרת שאפשר לקרוא לך חיים.
היו"ר חיים כץ
חופשי. אנחנו בכלל בתוקפת זה, אתה יכול לקרוא מה שאתה רוצה. אם אתה רוצה לקרוא לי משה, אתה יכול לקרוא לי משה.
חזי שוורצמן
אתה זוכר שנתת 60 מפקחים למינהל הבטיחות.
היו"ר חיים כץ
כן.
חזי שוורצמן
אז המצב הוא כזה: 2020 – מ-84 הרוגים בתאונות בנייה בכל המשק הישראלי ירד ל-57 הרוגים, שזה 32% פחות. בענף הבנייה 23% פחות, גם אם הנתונים של העמותות - - -
היו"ר חיים כץ
כמה ב-2019 היה?
חזי שוורצמן
ב-2019 היו 84 הרוגים.
היו"ר חיים כץ
בכל המשק?
חזי שוורצמן
בכל המשק.
היו"ר חיים כץ
בענף הבנייה?
חזי שוורצמן
בענף הבנייה היו 40. ב-2020 זה ירד ל-31 בענף הבנייה.
היו"ר חיים כץ
ב-2020 ירד ל-31.
חזי שוורצמן
נכון.
היו"ר חיים כץ
23%.
חזי שוורצמן
ובכללי ירד ל-57. עכשיו, העמותות, עם כל הכבוד אליהן, ויש לי הרבה כבוד אליהן, סופרות אירועים רשמיים - - -
היו"ר חיים כץ
בכמה מפקחים גדלנו אז מ-23?
חזי שוורצמן
גדלנו ב-60 מפקחים. היו לנו 18 שנוסעים בתחבורה ציבורית. עכשיו, אנחנו קרוב ל-100 ביום טוב. יש לנו 80 כל יום, ורסטיליים שיוצאים לשטח. כל יום תדריך, מבצע, יוצאים לשטח. יש קשר חד חד-ערכי בין הגידול בפעילות המינהל לירידה בתאונות. אני מעז ואומר, למרות שאומרים שזה מזל, גזרת גורל.
היו"ר חיים כץ
אין מזל.
חזי שוורצמן
חיים, יש 3,000 - - -
היו"ר חיים כץ
הרחפנים עובדים?
חזי שוורצמן
כן. כן. פר קריאה. פר קריאה. זאת אומרת, יש מפקחים שבאים למבצע ביבנה, ברמת בית שמש, קוראים לרחפן, הרחפן עולה, ואומרים למנהל העבודה: תשמע, יש בקומה ה-20 מישהו בלי קסדה. אז הוא אומר: רגע, אבל איפה קומה ה-20? עוד לא - - -
היו"ר חיים כץ
זה פחות חשוב בלי הקסדה. חשוב מי מסתובב על קורות והוא לא קשור.
חזי שוורצמן
נכון. נכון. אבל הרחפן רואה את זה.
היו"ר חיים כץ
בלי קסדה – מי מסתובב בשטח ולא קשור.
חזי שוורצמן
חיים, הרחפן רואה את זה.
היו"ר חיים כץ
כמה חברות רחפנים עובדות?
חזי שוורצמן
יש לנו אחת.
היו"ר חיים כץ
חברה אחת?
חזי שוורצמן
כן.
היו"ר חיים כץ
אבל עשו מכרז עם ארבע?
חזי שוורצמן
עשו מכרז עם ארבע. לא יצא כל כך טוב הפיילוט. היה, לטעמי, יותר מדי מסורבל. עכשיו אנחנו פר קריאה, מקצועי. יש לך מבצע ביבנה, בקריית הכרמל, אתה קורא לרחפן. בום, יש רחפן באוויר. זהו.
היו"ר חיים כץ
און-ליין. הוא שולח צילומים מייד.
חזי שוורצמן
שולח. יש לך תא שטח עם עשרה אתרים, אתה אומר: רגע, איפה להיכנס ראשון? אתה עושה רחפן מעל כל האתרים, אתה רואה: ואללה, פה אני אכנס ראשון. עכשיו, הם שומעים גם את הזמזום. אתה יודע, כמו בלבנון שפעם שמעו.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, צריך לעשות רחפנים שקטים.
חזי שוורצמן
גם, או מזמזמים.
היו"ר חיים כץ
לא, לא. שקטים, שקטים. אני לא רוצה שיתחבאו לי.
מאיר שמש
אפשר מהלוויין.
היו"ר חיים כץ
לא, לא. רחפנים שקטים. אנחנו באים משם. אין בעיה.
חזי שוורצמן
נכון. זה מרתיע מאוד. יש לנו 3,000 אתרים סגורים.
היו"ר חיים כץ
היום יש מכוניות חשמליות.
חזי שוורצמן
נכון.
היו"ר חיים כץ
אתה לא צריך רחפן על – אתה יכול על סוללות. זה בעיה של משקל, אבל אתה יודע לעשות, אנחנו נדע לעשות רחפנים שקטים.
חזי שוורצמן
נכון.
היו"ר חיים כץ
לא ישמעו אותם.
חזי שוורצמן
יש לנו ב-2020 כמעט 3,000 אתרי בנייה סגורים בהשוואה ל-186 אתרים ב-2018. זאת אומרת, גידול. כמעט שמונה אתרים ליום נסגרים. זו טלטלה בענף הזה פשוט.
היו"ר חיים כץ
כמה אתרים סגורים יש לך?
חזי שוורצמן
יש לנו 2,800 ב-2020.
היו"ר חיים כץ
נסגרו או עוד כמה זמן?
חזי שוורצמן
נסגרו, נסגרו. עכשיו, לא ליום יומיים, כמו שאומרים כל מיני אנשים שלא מבינים - - -
היו"ר חיים כץ
כי אתם עובדים בשיתוף עם המשטרה.
חזי שוורצמן
גם עם המשטרה, גם עם רשות המיסים, גם עם רשות האוכלוסין, גם עם מג"ב לחיפוש שב"חים אתה יודע, באתרי בנייה. אנחנו עובדים עם כל מי שמוכן לתת לנו כתף. עכשיו, האתר לא נסגר ליומיים.
היו"ר חיים כץ
כמה נסגרו ב-2019?
חזי שוורצמן
אני אתן לך. קרוב ל-200. זה גידול אסטרונומי.
היו"ר חיים כץ
פי 14?
חזי שוורצמן
מה?
היו"ר חיים כץ
פי 14 בעצם.
חזי שוורצמן
כן, כן. עכשיו, האתר לא נסגר ליומיים. הוא יכול להיסגר גם לשישה ימים. משך ממוצע של סגירת האתר הוא שישה ימים. הוא לא יומיים וזבנג וגמרנו. עד שהאתר לא לובש חג, כמו שאנחנו אומרים, ולא פיקס, מסדר המפקד, הוא לא נפתח. ההרתעה קיימת. יש ירידה בהרוגים.

עכשיו, לגבי הפיגומים, חיים, העסק פשוט. הוא מאוד פשוט. יש אישור של היצרן. קודם כול, יש כמה אמרות שראוי להפריך. יש תקן לאיחוד האירופי, גרמניה, שוויץ, הולנד. תקן חד חד-ערכי עם שלושה חלקים. חלק אחד זה חישובים סטטיים. חלק שני זה החומרים. חלק שלישי הוא מבחן העמסה. עכשיו, מה זה מבחן העמסה שכולם אומרים: וואו? זה הקיר הזה. הינה, יש פה. אתה בונה את הפיגום, שם עליו משקולות כמו בחדר כושר.
היו"ר חיים כץ
נראה אם הוא מחזיק.
חזי שוורצמן
20, 40, בום, קורס. לא עמד, כן עמד. זהו. נגמר הסיפור. לא 17 מיליון שקל ולא כלום. משהו פשוט. יש אישור של המפעל. יש אישור של המעבדה.
היו"ר חיים כץ
ואתה עושה בדיקות מדגמיות.
חזי שוורצמן
לא. יש אישור של המפעל שהוא ייצר לפי התקן האירופי. לא סומכים על המפעל. הוא הולך למעבדה שמוכרת, Notified Bodies או ILAC, מה שנקרא ארגון הגג של המעבדות. שני אישורים. אני בודק את זה בוועדה. לא השכלה של מהנדס. מהנדס, שלוש שנים בבטיחות, בבנייה, לא סתם השכלה. בודקים, קדימה לשוק, קדימה לאתרים הישראלים.
היו"ר חיים כץ
למה זה לא קורה?
חזי שוורצמן
זה לא קרה במכון התקנים. אני לא יודע למה. ואני לא יכול להכתיב. אני לא יודע למה פשוט. חיים, אני לא יודע למה.
היו"ר חיים כץ
עכשיו פה, בתקנות האלה, זה יקרה?
חזי שוורצמן
בוודאי. חד וחלק זה יקרה. הינה, אני מאשר כל יום מנופים. אני מאשר כל יום פיגומים ממוכנים. אני.
היו"ר חיים כץ
התקנות תואמות לזה, יעל?
יעל סלנט
מה שקורה בתקנות האלה בצורה מאוד, הכי פשוט שיש, הוא שיש ועדה מייעצת. הוועדה המייעצת תפקידה לקבוע, על פי בקשה שהוגשה לה, אם האישור מהגוף המוכר הזה הוא בעצם משמעותו שהפיגום תואם לתקן האירופי.
חזי שוורצמן
זה הכול.
יעל סלנט
ומפקח העבודה הראשי לוקח את ההמלצה שלו ומאשר או לא מאשר.
חזי שוורצמן
זה אני.
יעל סלנט
אבל הוועדה המייעצת הזאת, מבחינת הסמכויות שלה, צריכה לקבל את החומרים האלה ולבדוק אם זה תואם או לא תואם. כלומר, זה לא שלוקחים את הדגם ההוא שקיים באירופה, כמו שדיברנו, ואומרים: הדגם הזה טוב לישראל. זה לא מה שעושים. לא לוקחים את הדגם המסוים ואומרים: אפשר להתחיל להשתמש בו בישראל. אלא עושים איזושהי בדיקה כדי לראות שזה באמת תואם. זה בשביל הוועדה המייעצת.
חזי שוורצמן
בוחנים את המסמכים, חיים. בוחנים את המסמכים. זה הכול.
יעל סלנט
עכשיו, מה שעוד רציתי לשאול, כי אתה דיברת על התקן עצמו. בהתחלה דיברתם על החלק הראשון של התקן. ואתמול אמרתם שלא רק החלק הראשון, אלא על התקן כולו. אז אנחנו מדברים על התקן כולו?
חזי שוורצמן
אנחנו מדברים על כל שלושת חלקי התקן.
יעל סלנט
אוקיי.
חזי שוורצמן
ברור. יש חלק אחד, חלק שני וחלק שלישי – אחת, שתיים, שלוש. חיים, זה פיגום, זה לא מנוף. זה לא פיגום ממוכן. זו ערימת ברזלים, כן? עם כל הכבוד. מרכיבים.
יעל סלנט
מה שאנחנו ניסינו לשאול אתמול הוא אם יש איזשהו מצב שבו אפשר לקחת, לדוגמה, פנקס דגמים שמתנהל בגרמניה ולהגיד, כמו שאמר יושב-ראש הוועדה: הפיגומים האלה טובים לגרמניה, הם טובים גם לישראל.
חזי שוורצמן
בדקנו את זה. אין פנקס דגמים so called לא בגרמניה. אין כזה דבר. אין פנקס שיצר רגולטור בגרמניה, במחוזות גרמניה, בוואריה. אין כזה דבר. יש שם חברות שמייצרות. יש אישור מפעל, יש אישור מעבדה, זהו. קדימה לתוך הענף. אין דבר כזה שנקרא פנקס דגמים.
יעל סלנט
כן, אבל הפיגומים האלה שנמצאים בשימוש בגרמניה, שאתם יודעים שהם נמצאים בשימוש בגרמניה, אם אפשר - - -
היו"ר חיים כץ
שמעת מה הוא אומר לך? למה אנחנו צריכים להמציא את הגלגל?
יעל סלנט
זה מה שאני שואלת עכשיו.
היו"ר חיים כץ
אז הוא אומר לך מה לעשות. את אומרת: כן, אבל.
חזי שוורצמן
עניתי גם אתמול תגובה מאוד ברורה.
היו"ר חיים כץ
לא, אני לא אומרת: כן, אבל. אני שאלתי אם יש איזשהו פנקס גרמני שיכול להגיד: ניקח אותו.
חזי שוורצמן
אבל אין. אבל אין פנקס גרמני, ואין הולנדי, ואין שוויצרי ואין צרפתי. אבל אין. אין ולא קיים.
היו"ר חיים כץ
כי העולם עובד כמו שהוא אומר.
חזי שוורצמן
ולא יהיה. לא יהיה גם, נו, באמת. בואו נתקדם מהנקודה הזאת עכשיו.
היו"ר חיים כץ
רגע, בואו נשמע עוד מישהו מהזום.
ישראל אסל
אם אפשר, כבוד היושב-ראש, מילה אחת?
היו"ר חיים כץ
עוד מעט תקבל את רשות הדיבור.
ישראל אסל
טוב.
היו"ר חיים כץ
תעלה את אליהו כהן, יועץ מנהל מערך הבטיחות של מי הוא? שלום, בוקר טוב.
אליהו כהן
שמי אלי כהן. אני גם יועץ בטיחות וגם מנהל מחלקת הבטיחות הן של עיריית תל אביב והן של רשויות אחרות, שאני נותן להן ייעוץ.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
השר לענייני מודיעין אלי כהן
אני חושב שהדיון בפיגומים לבד הוא דיון חלקי, כי בסופו של דבר הדיון צריך לכלול נושאים נוספים. כי ברגע שיאשרו פיגומים – הרי אנשים נופלים מפיגומים, וכמו ששמענו את הסקירה, מאוד נוח להכליל את הנושא של נפילות או פגיעות מעבודה בגובה רק בנושא הפיגומים. אני מצטער להגיד, אבל נושא האכיפה ברשויות עירוניות של הפיקוח על העבודה בנושא בנייה, במיוחד לאור כמות ההיתרים הענקית שיש בנושא תמ"אות היום וקבלנים מסדרי גודל קטנים שנותנים את העבודה ואת הפיקוח, הדברים נראים מאוד לא טוב. והסיכוי שמספר ההרוגים ילך ויגבר, וצער לי שאני חולק על האחרים, הוא במגמת עלייה. צריך לזכור, כשמצטטים נתונים ואומרים שב-2019 היו כך וכך התחלות בנייה, ובמסגרת הסגר לא נוספו התחלות בנייה חדשות, זה נכון, אבל בתקופה הזאת, מכיוון שעבדו באופן שוטף, גם הסתיימו - - -
היו"ר חיים כץ
תתמקד בעניין. תתמקד בעניין.
אליהו כהן
הסתיימו התחלות בנייה, הסתיימו בניינים וירדו מתוך הספירה הכללית. ולמעשה, הנתונים שאנחנו מקבלים הם נתונים חלקיים.

אני חושב חד-משמעית שצריך לאמץ את התקן האירופי, של האיחוד האירופי לנושא פיגומים. אבל זה צריך לבוא כמשהו, לתכלל את זה עם נושאים נוספים שייתנו פתרון ולהגביר או להרחיב את נושא הפיקוח של הפיקוח על עבודה בנושאי הבנייה ברשויות המקומיות. כי אני, מהניסיון שלי, לא רואה מעורבות גדולה של הפיקוח על עבודה בנושאי בנייה ברשויות המקומיות. עד כאן.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה.

תני את רונן בוקר, התאחדות הקבלנים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אפשר גם את ההסתדרות. חשוב מאוד. איציק מויאל, אם הוא - - -
ענת כהן שמואל
שיבקש.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה?
היו"ר חיים כץ
הוא לא ביקש לדבר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הוא לא ביקש?
היו"ר חיים כץ
לא.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתמול דיבר איתי.
ענת כהן שמואל
בבקשה. הוא בזום. אם הוא רוצה.
היו"ר חיים כץ
נעלה אותו.
רונן בוקר
שלום לכולם. שומעים אותי?
היו"ר חיים כץ
כן.
רונן בוקר
אנחנו בהתאחדות בוני הארץ מלווים את הנושא הזה ובקשר עם מינהל הבטיחות מזה זמן רב. אנחנו חושבים שהדיון היום חייב להסתיים בהחלטה שמאשרים את הקמה של ועדת המומחים. הנושא הזה מתעכב יותר מדי זמן. בסופו של דבר המציאות בשטח לא מחכה לתקינה ולא מחכה לרגולציה. אנחנו היום נמצאים במצב שבו התקן תקף, התקנות החדשות תקפות. יש חובה, לפי חוקי מדינת ישראל, לעבוד עם פיגומים בסטנדרט גבוה. ואנחנו במציאות שבה בעצם לא ניתן לעמוד בתקנות האלה. מי אשם ואיך אשם, זה פחות מעניין. מה שמעניין הוא להביא פתרון ריאלי וישים שיגדיל את מספר הפיגומים התקניים ואת מספר הפיגומים האיכותיים בשוק.

התקנות היום, במתכונת הנוכחית, ללא התיקון שיאושר היום, לא מאפשרים מבחינת הריאלית לאשר את הדגמים. ואנחנו חייבים את הוועדה הזאת שתהיה ועדה עם שיקול דעת מהותי, שתדע להסתכל על הדברים ולקבל החלטות טובות ונכונות לענף. בסופו של דבר, המציאות הנוכחית חייבת להשתנות.

אני גם עורך דין ואני גם מהנדס אזרחי, ואני מסתובב באתרים ואני רואה את המציאות היום-יומית. אנחנו היום מדשדשים ומחכים שיתקבל איזשהו אישור מאיזשהו גורם. אני לא מזלזל בתהליכים הביורוקרטיים ובפרוצדורה, אבל כשמסתכלים על התמונה הכוללת, מבינים שזה לא יכול להימשך כך. ואנחנו צריכים ועדה של אנשים מקצועיים, כמו שהוצע פה, אנשים מומחים בתחומם, לא אנשים שמחפשים הרפתקאות מקצועיות, אלא יודעים להסתכל על הדברים בצורה מפוכחת ויודעים לקבל החלטה - -
היו"ר חיים כץ
הבנו, הבנו.
רונן בוקר
- - שמה שטוב בפיגומים בגרמניה, מה שטוב בלונדון, מה שטוב בפאריז, מה שטוב באיטליה, במדינות הללו, הוא טוב לישראל. אנחנו היום נמצאים במצב שבו אנחנו מחפשים את המצוין אולי, את האויב של הטוב מאוד.
היו"ר חיים כץ
מצוין. תני לו סימן שהוא סיים. תודה רבה. הבנו את רוח הדברים שלך.
רונן בוקר
אני רוצה רק לסיים בעוד אמירה אחת.
היו"ר חיים כץ
עוד משפט, את משפט המחץ שלך.
רונן בוקר
אמירה אחת. העניין הוא בניואנס הקטן שעדיין צריך לשים לו משקל. הוועדה הזאת צריכה להיות ועדה עם גמישות מסוימת לקבל החלטה מעבר לטופס החסר ולהיבט האבנים הקטנות, מה שנקרא; להסתכל על הדברים המהותיים ולהכניס כמה שיותר פיגומים תקינים לארץ. זה רק ישפר את האיכות, ורק ישפר את הבטיחות. תודה רבה.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.

תעלי לי את איציק מויאל. נראה אם הוא בזום.
יצחק מויאל
שלום לכולם. אדוני היושב-ראש, אני מאוד רוצה לעשות את זה בקצרה ולהתייחס. קודם כול, אני מאוד שמח שקיימת דיון בנושא. ואני רוצה להציע הצעה.
היו"ר חיים כץ
אתה בריא?
יצחק מויאל
אסור לעבור לסדר-היום על ההתנהגות של מכון התקנים שהוליך את הוועדה ואת כל המעורבים בכל הנושא הזה. אתה עמלת רבות מאוד כדי להגיע להסכמה כשהיית שר העבודה והרווחה. יש 12 סעיפים. אחד הסעיפים הכי חשובים היה נושא של הפיגומים. מכון התקנים התחייב מתחילת התהליך, מינואר 2019, שהוא נותן לנו תוך שנה, לא יאוחר מ-18 חודש, לאשר לנו את הנושא של הפיגומים. מכון התקנים הונה את הוועדה והונה את כל המעורבים לסדר-היום. צריך לבדוק בדיוק מה קרה. זה דבר אחד.

דבר שני, חייבים היום, אדוני היושב-ראש, לצאת בהחלטה שמסדירים את העניין של הפיגומים עם תו תקן אירופי ולאשר הקמת ועדה החיצונית שעוקפת את ההתנהלות הקלוקלת של מכון התקנים. ואם למישהו שם לא נפל האסימון, אז צריך עכשיו להגיד את זה, ואני אומר את זה בשם ההסתדרות כולה. היום, ב-2020 כן קורונה, ולא קורונה, ירדו התחלות בנייה, יש מגמה. יש מעורבות יתר של מינהל הבטיחות, שעושה עבודה מדהימה. אני אומר לכם כיושב-ראש ההסתדרות, היום מרגישים אותו, רואים אותו באתרים: מפקחים, רחפנים, המון המון, סגירת האתרים, קנסות, הזמנת מנהלי העבודה לשמוע. קרו דברים רציניים.

עכשיו, אם מישהו חושב שזה תהליך של זבנג וגמרנו, הוא ממש טועה. זה תהליך ארוך שלוקח זמן. המגמה היא חיובית. לכן אני חושב, אדוני היושב-ראש, כמי שהיה גם שר עבודה וכיושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, צריך להחליט היום על גוף שיעקוף את מכון התקנים ויאשר. כי התקן האירופי או הפיגומים בגרמניה, בשווייץ, שאני ביקרתי אישית שם, אדוני היושב-ראש, קשה ליפול. אני מסכים עם עורך הדין אסל שאמר: קשה ליפול היום; גם אם אתה רוצה להתאבד מפיגום אירופי, קשה לך מאוד. אם אנחנו משלימים את העניין של הפיגומים האירופים ומשלימים את זה עם הרשתות, שזה הסעיף הבא שצריך לטפל בו, אין לי צל של ספק שהדבר הזה יכול להציל חיים. וכמו שכתוב במקורות: הצלנו נפש אחת, הצלנו עולם ומלואו. ולכן מספיק עם ההתנהלות של מכון התקנים. צריך להזיז אותם הצידה. צריך לקבל החלטה.

מינהל הבטיחות עשה שינויים רציניים ביותר. אני 12 שנים יושב-ראש ההסתדרות עובדי הבניין. מה שקרה בשנה האחרונה, ב-2020, לא נעשה בעשר השנים האחרונות. אז במקום לברך, מתחילים פה לקלל. ממש לא. יש שינוי מאוד רציני.

היום ההסתדרות ביחד עם ההתאחדות הקימו מטה בטיחות בראשות אייל בן ראובן, שאנחנו מגיעים לאתרים, נותנים הדרכות. ביום חמישי הקרוב, מחר, יש לנו סיור והכשרה במימון הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניין, שאנחנו עושים הכשרה. במקום שהמדינה תעשה, אנחנו עושים הכשרה לעובדים פלסטינים, שלא ייכנסו לאתר לפני שמקבלים הדרכה על בטיחות.
לכן, השורה התחתונה
הוועדה עושה עבודה. אני רוצה לציין את יושב-ראש ועדת המשנה, אוסאמה סעדי, שעושה עבודה מצוינת.
היו"ר חיים כץ
מצוין. אבל אל תחלק לו יותר מדי מחמאות, שלא יעוף על עצמו.
יצחק מויאל
שעושה עבודה מצוינת והוא צריך להמשיך, ואני מברך על כך.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אני רוצה חמש דקות הפסקה. אוסאמה, בוא רגע.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:03 ונתחדשה בשעה 11:07.)


(היו"ר אוסאמה סעדי, 11:07)
היו"ר אוסאמה סעדי
כן. שוב, בוקר טוב לכולם. אני מחדש את ישיבת ועדת העבודה, הרווח והבריאות. אני מודה ליושב-ראש הקבוע, חברי חיים כץ. אנחנו נמשיך לדון בתקנות. אנחנו נשמע את כל מי שרוצה להשמיע את דבריו ואחרי זה נחליט מה לעשות ואילו החלטות לקבל. אז חזי סיימת או שיש לך עוד מה להוסיף?
חזי שוורצמן
לא. סיימתי. אנחנו בעד התהליך.
היו"ר אוסאמה סעדי
אוקיי. מי יש לנו בזום? אני מבקש להעלות את התאחדות התעשיינים בישראל ששלחו נייר עמדה. אז עורכת הדין רחלי פרי ממשרד הרצוג פוקס נאמן, שגם שלחו לנו נייר עמדה ושהם מייצגים כמה חברות. נמצאת איתנו?
קריאה
היא יצאה מהזום.
יעקב נרקונסקי
אני אבקש ממנה להיכנס?
היו"ר אוסאמה סעדי
כן, אני מבקש. אולי יצאו מהזום בגלל שיצאנו להפסקה. אז אני מבקש מכל אלה שהיו איתנו בוועדה מהבוקר ויצאו מהזום בגלל שיצאנו להפסקה, שיחזרו.
קריאה
היא חזרה.
היו"ר אוסאמה סעדי
חזרה?
קריאה
כן, רגע.
היו"ר אוסאמה סעדי
כן עורכת הדין פרי?
רחלי פרי
כן.
היו"ר אוסאמה סעדי
כן, בבקשה.
רחלי פרי
בוקר טוב לכולם. מדברת רחלי פרי-רייכמן ממשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן. שמעתי פה את הדברים. ואני רוצה, קודם כול, לדבר טיפה דווקא על הפליק-פלאק לאחור, ואני אבוא ואסביר. אני מכירה את הנחיית המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 803-98-2017-000008 של עורך הדין של רז ניזרי, שבעצם מתבססת על פסיקת בית המשפט העליון. חברים, מדובר בממשלת מעבר. תקופת הבחירות שבה אנחנו מצויים מחייבת אותנו, את הכנסת בעיקר, בריסון ובאיפוק.

במסגרת אותה הנחיה, נקבעו שיקולים. למשל, עד כמה קיימים דחיפות וכורח אובייקטיביים בביצוע הפעולה במועד הזה. חברים, אני קראתי את הפרוטוקולים של הוועדה הקודמת. ראיתי את מה שמוטי אלישע, הממונה על זרוע עבודה – שמה שהיה בתקנות הקודמות שרצו להנחיל פה תקן מאוד מאוד גבוה ומחמיר. אני לא מצליחה להבין מה המטרה היום. אנחנו ערב כינונה של ממשלה חדשה, שאנחנו יודעים שלפני בדיוק שנה וחצי מוטי אלישע, הממונה על זרוע עבודה, בא ואמר: חברים, אנחנו מדינת ישראל זקוקים לתקן מחמיר. תקן מחמיר זה אומר שאנחנו צריכים לעמוד ב-full scale מלא של כל הבדיקות שדרושות באיחוד האירופי. ועוד שנייה אני ארצה להסביר את ההבדל בין ישראל לאיחוד האירופי ומדוע דווקא חשוב שמכון התקנים יהיה חלק מזה.

יש פה פרמטרים נוספים. ככל שמידת החיוניות פוחתת וככל שמועד הבחירות קרב, יש לבחון ביתר שאת את השיקולים האחרים. למשל, אם יהיו פה עובדות מוגמרות שיקשו על הממשלה הנכנסת לשנות. בוודאי ובוודאי שיהיו פה עובדות שיהיה קשה לשנות. כי ברגע - - - היום להביא פה תקן מקל, כמו שאמרו יתר החברים, להוריד את הסטנדרט בלי שמכון התקנים, מי שאמור לשמור על שערי מדינת ישראל לא יהיה פה, בוודאי שפה מדובר בעובדה מוגמרת.
ישראל אסל
זה לא בג"ץ פה, גברת.
רחלי פרי
רגע, רגע, רגע, עוד שנייה, בבקשה. אני התאזרתי בסבלנות. שיקול חשוב נוסף שלא מתקיים פה, שהפעולה היא לא תוצר של עבודת מטה מקצועית. לא יכול להיות שאני עוברת על הפרוטוקולים קודמים של ועדת הכנסת ואני רואה פה עמדה קודמת של הוועדה ואני רואה פה חברים של הוועדה שמדברים פה על חיי אדם.

עכשיו, אני ישבתי וקראתי את התקן, תקן מאוד מאוד סבוך. מה ההבדל? מה קורה? יש הבדל בין מדינות עולם לאיחוד האירופי. יש את הסטנדרט המחמיר. יש מדינות שמאמצות חלק מהסטנדרט. אז מה אתם רוצים? שישב פה גוף היום, כשבאים ומורידים את מכון התקנים, ואתם תחליטו איזה חלק מהתקן כן לאמץ ואיזה חלק מהתקן לא לאמץ? הרי האקלים בגרמניה הוא לא באמת האקלים בישראל.
היו"ר אוסאמה סעדי
אנחנו, רחלי, עם כל הכבוד - - -
היו"ר אוסאמה סעדי
רגע, רגע, אני עוד לא סיימתי.
היו"ר אוסאמה סעדי
רחלי, אנחנו לא, עם כל הכבוד, גם אם את רוצה להכין את הטיעונים לבג"ץ וזו זכותך, אבל אנחנו כאן בוועדת הכנסת. ואני אומר לך, ואני אמרתי את זה בתחילת דבריי: אני לא מקבל את הטיעון הזה ואני דוחה את זה בשאט נפש. לא מחטף ולא פליק-פלאק לאחור. אנחנו קיימנו הרבה דיונים רק בנושא הזה של הפיגומים.
רחלי פרי
אדוני, תסביר לי, איך יכול להיות - - -
היו"ר אוסאמה סעדי
תשמעי אותי.
רחלי פרי
איך יכול להיות שמוטי אלישע בא ואומר: אין דבר - - -
היו"ר אוסאמה סעדי
תשמעי אותי, בבקשה. רחלי, הבנתי עם מוטי אלישע. הבנו, שמענו את זה עשר פעמים. תשמעי אותי.
רחלי פרי
יש עוד חברים בוועדה, אדוני. לא, יש עוד חברים בוועדה. האם אנחנו מוכנים שבממשלת מעבר יתקבלו החלטות?
ישראל אסל
לכי לבג"ץ.
היו"ר אוסאמה סעדי
רחלי, גם אם זו ממשלת מעבר ואנחנו מדברים על מערכת בחירות רביעית וגם בג"ץ אמר שיש עכשיו, גם בתנאים האלה, גם ממשלות וגם הרבה תקדימים שונו והרבה דברים שונו גם בבג"ץ לאור הדחיפות של מערכות בחירות. אנחנו חיינו ממערכת בחירות לבחירות, ומה שהכי חשוב בשבילנו פה, הכי חשוב בשבילנו, בשביל כל חברי הוועדה פה, ואני חושב שגם של משרד העבודה וגם בשביל ההסתדרות וגם של עורך הדין אסל, שאכפת לנו בראש ובראשונה מחיי העובדים מבטיחות העובדים. ולכן, וגם כתוב, אנחנו רוצים לאמץ את התקן האירופי במלואו. לא בחלקים ולא חלקים.

עכשיו, אני מבין ואני אמרתי שחלק מההערות שלכם, שאני קראתי לקראת הדיון, בעמדה שהגשתם, אנחנו כן מקבלים. ודיברנו על זה אתמול, אפילו עוד לפני שקיבלנו את העמדה שלכם בדבר הוועדה והמומחיות של הוועדה, ושמכון התקנים יהיה חלק מהוועדה. ואני מזכיר לך, כי אתם לא הייתם בכל הדיונים הקודמים. אתם עכשיו באתם.
ישראל אסל
פתאום.
היו"ר אוסאמה סעדי
בדיון האחרון צצתם, כי גם יש אינטרסים שאתם מייצגים. אני מבין את זה בהחלט. אני מבין שאתם מייצגים - - -
רחלי פרי
אדוני - - -
היו"ר אוסאמה סעדי
אני תכף אתן לך את כל הזמן ואני אשמע אותך. אבל אני מבקש לציין, אנחנו דנו בזה. מכון התקנים היה כאן בכל הישיבות. אני ביקשתי מהם – נכון, מנהלת הוועדה? ביקשתי מכתבים ויש לנו מכתבים רשמיים של מכון התקנים שעד היום הם לא אישרו. וכל הזמן אנחנו שומעים את המשפט הזה שאת אומרת: אוטוטו זה מאושר; אוטוטו זה מאושר. בינתיים, המצב העובדתי בשטח הוא שמיולי 2020 עד היום הפקרות מוחלטת. אין דין ואין דיין. אין תקנות ואין כלום.

בבקשה, תמשיכי.
ישראל אסל
כבוד היושב-ראש, מילה אחת.
רחלי פרי
רגע, רגע, אני אבקש להשלים את הדברים שלי.
ישראל אסל
אתם מייצגים את קומסקו שהרגו ארבעה עובדים. אז תגידו את זה גם כן, גילוי נאות פה. תגידו פה גילוי נאות. אתם מייצגים את היצרן שמביא לפה עגורנים, שהרג ארבעה עובדים. תגידו - - - הרצוג פוקס נאמן.
היו"ר אוסאמה סעדי
תודה, תודה, עורך הדין אסל. כן, בבקשה, עורכת דין רחלי פרי.
ישראל אסל
תמשיכי עכשיו, לבג"ץ.
היו"ר אוסאמה סעדי
נו, אתה באזהרה מהישיבה - - -
משה אבוטבול (ש"ס)
מהדיון הקודם.
היו"ר אוסאמה סעדי
דיר באלק. זה לא שעכשיו התחלנו, יעני.
משה אבוטבול (ש"ס)
זה תופס, זה תופס, אוסאמה.
רחלי פרי
אני ארצה להמשיך ולומר את הדברים.
היו"ר אוסאמה סעדי
זה תופס, זה תופס. יש המשכיות, יש רציפות.
משה אבוטבול (ש"ס)
רצף.
רחלי פרי
ראשית, היינו בכל הדיונים הקודמים ויש לי מכתבים מכל הדיונים הקודמים. היה פה הנציג שלי ואני שמעתי את כל הדיונים הקודמים. שלחתי מכתבים בכל הדיונים הקודמים והייתי בקשר עם חזי שוורצמן מאצלכם. זה אחד.
ענת כהן שמואל
הוא לא מאצלנו, הוא ממשרד העבודה.
רחלי פרי
אני עדיין לא שמעתי ההתייחסות לפליק-פלאק לאחור שנעשה בעמדת הוועדה. וזה בעיניי חמור. כן, אני ישבתי עם מכון התקנים. כן, אני יודעת שעדי כפרי ממכון התקנים נסעה למעבדות בחו"ל. כן, אני יודעת שיש שער שאמור לשמור על – מכון התקנים במדינת ישראל הוא זה ששומר על תקינות התקן. אני כעורכת הדין במדינה וכחברה במדינה הזאת לא מוכנה להביא לירידת הסטנדרט כשמדובר באיכות הבנייה.

כשאני קראתי את מה שחברי הוועדה אמרו בדיוק לפני שנה וחצי ודווקא כשאנחנו מצויים בממשלת מעבר, אני שבה וחוזרת על הדברים שלי: לא יכול להיות שאנחנו נהיה בסיטואציה שאנחנו נוריד את הסטנדרט. וכן, שתבין, בגלל שהתקן הוא וולונטרי ויש הבדל בין המדינות האיחוד האירופי, איך אתה תוכל לבדוק למה במדינה א' קיבלו את זה ובמדינה ב' לא קיבלו את זה. בדיוק בגלל זה מכון התקנים שהיה שותף וחבר, ואני כבר שנתיים בתהליך נמצאת מול מוטי שיף ממכון התקנים, נמצאת מול עדי כפרי ממכון התקנים והייתי שותפה מלאה בכל הזה. רק היום פיזית הייתי כאן. אבל הנציג שלי, יעקב נרקונסקי, שנמצא בוועדה, היה בכל הוועדות. ואני בכל הוועדות באתי והוצאתי מכתבים.

אבל עדיין, חברים, אנחנו מצויים בערב, בפתחה של ממשלת מעבר ואנחנו חייבים להבין את זה. ולהבין שאנחנו לא יכולים להוריד את סטנדרט הבטיחות במדינה, במיוחד כשיש החלטות כבדות אחרות של חבר הוועדה הנוכחית. ולכן מה שאני מבקשת, ושמעתי פה ניסיון - - -
היו"ר אוסאמה סעדי
רחלי, תעני לי. ובגלל שאנחנו בממשלת מעבר, את רוצה שהמצב הזה יימשך כי אין כנסת, אין ממשלת מעבר, אין תקנות, והמצב הזה יימשך. זה טוב לעובדים?
רחלי פרי
לא, חלילה. בוא אני אגיד.
היו"ר אוסאמה סעדי
נו, אבל זה המצב הקיים.
רחלי פרי
אז אני אסביר.
היו"ר אוסאמה סעדי
אבל זה המצב הקיים.
רחלי פרי
אני אסביר. אני רוצה שתהיה ועדה שתכלול בעלי מקצוע בתחום הבטיחות בפיגומים.
היו"ר אוסאמה סעדי
אה, בדיוק. נו, בסדר. ולכן אמרתי, ברגע שיש הצעות ענייניות ולא סתם ניגוח, אנחנו מוכנים לשמוע כל הצעה עניינית. ולכן אני מבקש מכם - - -
רחלי פרי
חבר הכנסת אוסאמה, חלילה, אין לי ניגוח.
היו"ר אוסאמה סעדי
רחלי, אבל תשמעי אותי. אני שואל אותך ואת עונה לי. גם בבג"ץ השופט שואל ואת עונה. אז אנחנו לא בבג"ץ, למרות שהופעתי רבות בבג"ץ.
רחלי פרי
לא, חס וחלילה. חבר הכנסת אוסאמה, דבר ראשון, יש לי המון כבוד והערכה.
היו"ר אוסאמה סעדי
אנחנו מבקשים מכם שכשנדון, כשניכנס לגופן של תקנות ונעבור סעיף-סעיף, אני מבקש מכם שאתם תהיו, תלוו אותנו. ואם יש לכם הערות לגבי כל סעיף ולגבי כל תקנה, אנחנו נשמע הערות. ויכול להיות את החלק נקבל, חלק נדון, חלק נדחה, זה מטבע הדברים. בבקשה.
רחלי פרי
חבר הכנסת אוסאמה, דבר ראשון, תודה רבה לך ולחבר הכנסת חיים כץ על הזכות הדיבור. זה לא מובן מאליו. הילדים שלי פה לידי, כי אני בבידוד. הם שומעים מה זה שיעור בדמוקרטיה, שזה חשוב, בעיניי. אנחנו נשמח לדבר איתך אחרי הוועדה.

אני עדיין כן מציפה פה את הטיעונים החוקתיים. חלילה, לא לדרך לבג"ץ, אלא מתוך מטרה אחת, שאנחנו לא יכולים לרדת מהסטנדרט המחמיר שהיה. אני אשמח לשבת עם אדוני ולקבוע ישיבה. אני מחר משתחררת מבידוד, ואני אשמח לבוא אפילו לשערי הכנסת ולהראות עם מי ישבנו בוועדה, מה היו הממצאים. ואדוני, אנחנו הגשנו היום לשוורצמן והראנו שאנחנו עומדים בכל הבדיקות.

אני רוצה להמחיש לכם את הבעיה. לכן אני מאוד מאוד אשמח על הזדמנות לבוא לשערי הכנסת, לשבת איתך או עם חבר הכנסת חיים כץ, להראות את הבעייתיות, אולי לנסות לחשוב ביחד על פתרון.
ישראל אסל
תבואי, תבואי.
רחלי פרי
אז אפשר להגיע מחר?
היו"ר אוסאמה סעדי
בסדר. רחלי, תודה רבה.
רחלי פרי
תודה רבה, חבר הכנסת אוסאמה.
היו"ר אוסאמה סעדי
אני אשמח גם להיפגש וגם לשמוע וגם שתהיו חלק מהדיונים בוועדה.
רחלי פרי
אני מאוד אשמח.
היו"ר אוסאמה סעדי
יעל, כן.
יעל סלנט
את יודעת, דיברת הרבה על המסביב. אבל בעצם אולי יש לך הערות קונקרטיות לתקנות? אילו דברים היית חושבת שצריך לתקן?
היו"ר אוסאמה סעדי
לא, לא. יעל, יעל, אני אמרתי שזה בסדר. אבל כשנדון תקנה-תקנה, אז הם יהיו כאן ואז נשמע. לא עכשיו, כי אנחנו לא נכנסים לזה עכשיו. אנחנו עושים דיון כללי בלי להיכנס, רק על הקונספט, על הדברים הכלליים, על העקרונות. אחרי זה, כשנתחיל לדון בתקנה-תקנה, כמובן, הם ילוו אותנו ונשמע את כל ההערות שלהם.

כן, חבר הכנסת אבוטבול.
משה אבוטבול (ש"ס)
כן.
היו"ר אוסאמה סעדי
שלום לך.
משה אבוטבול (ש"ס)
תודה לך. אני רק רציתי לומר באמת שדווקא בגלל הנושא וחשיבות הנושא הזה של הגנה על העובדים ולתת להם באמת את כל הגיבוי בנושא הזה, אני מאוד מאוד מצדיק את הדיון כאן, ולתת כמה שיותר כוח – אוסאמה?
היו"ר אוסאמה סעדי
כן, כן. שומע אותך.
משה אבוטבול (ש"ס)
לתת כמה שיותר כוח בנושא הזה לעובדים, כי באמת בבית שמש חווינו מקרים קשים ביותר. גם לפני שבועיים אני מקבל ידיעות על עובדים שמאבדים את החיים שלהם ומגיעים למצבים קשים ביותר בגלל שהם לא מוגנים בנושא הזה. לפעמים אותם מנהלים רוצים דרך קלה. אבל הם צריכים לדעת שהדרך הקלה, בסופו של דבר, מביאה לאובדן של נשמות של אנשים בתוך הענף הזה.

אני מחזק את ידייך, כמובן.
היו"ר אוסאמה סעדי
תודה. כן.
ישראל אסל
יש לי מילה אחת, אם אפשר.
היו"ר אוסאמה סעדי
שנייה. סלומון, בוקר טוב.
מירה סלומון
שלום.
היו"ר אוסאמה סעדי
את באה לוועדת החוקה או לוועדת העבודה?
מירה סלומון
אכן הגעתי לוועדת החוקה ואדוני יודע למה.
היו"ר אוסאמה סעדי
יש לנו בוועדת החוקה דיון חשוב, כן, עוד מעט.
מירה סלומון
אדוני יודע למה, כן.
היו"ר אוסאמה סעדי
מה יש לכם להגיד בעניין הזה?
מירה סלומון
אנחנו מברכים על כל דבר שיגביר את הבטיחות בעבודה. אדוני יודע את זה. אמרנו את זה בעבר כאן. נאמר על ידי אחד מהדוברים לפני שהגעתי לוועדה שיש כוונה ורצון להסמיך את עובדי הרשויות המקומיות לפקח בתוך אתרי העבודה. אנחנו מזכירים - - - אנחנו סבורים שאין לזה מקום בהיעדר דין ודברים ודיבור איתנו. אנחנו מטילים ספק ביכולת בכלל לקבוע דבר שכזה בתקנות, הסמכה של עובדי הרשויות המקומיות - - - עבודה. אבל אנחנו כן - - - שגוף מקצועי שמבצע את הבקרה ובודק שהדברים נעשים כמו שצריך ולפי התקנים הראויים, זה דבר נכון ויש לברך עליו. זוהי עמדתנו. תודה, אדוני.
היו"ר אוסאמה סעדי
תודה.

אני מבקש גם את מכון התקנים, אם מכון התקנים איתנו. אני גם רוצה לשמוע אותם, אם אפשר להעלות אותם, אם הם נמצאים.
ענת כהן שמואל
יש מהתאחדות התעשיינים את גרישה. אתה רוצה להעלות אותם?
היו"ר אוסאמה סעדי
כן. התאחדות. אני רוצה לשמוע את כל המעורבים.
ענת כהן שמואל
טלי, את גרישה.
היו"ר אוסאמה סעדי
כן. מי נמצא איתנו מהתאחדות התעשיינים? שם ותפקיד לפרוטוקול, בבקשה. כן, בוקר טוב.
גרישה דייטש
למי פונים?
היו"ר אוסאמה סעדי
כן, כן, אליך, בבקשה.
ענת כהן שמואל
אליך, גרישה.
גרישה דייטש
כן. שלום. אני מעוניין להתייחס דווקא - - -
היו"ר אוסאמה סעדי
שם ותפקיד לפרוטוקול.
גרישה דייטש
שמי גרישה דייטש ואני יועץ בתחום התקינה, ממונה על התקינה לשעבר ויועץ להתאחדות התעשיינים.
היו"ר אוסאמה סעדי
בבקשה.
גרישה דייטש
עכשיו, אני התכוונתי להתייחס לגופן של התקנות ולא לדיון הכללי.
היו"ר אוסאמה סעדי
כן, כן, בבקשה. אילו הערות יש לך?
גרישה דייטש
הערות לתקנות?
היו"ר אוסאמה סעדי
כן.
גרישה דייטש
אוקיי. קודם כול, לגבי סעיף בהתחלה, סעיף 1 שמגדיר בדיקה מוכר.
היו"ר אוסאמה סעדי
כן.
גרישה דייטש
אפשר?
היו"ר אוסאמה סעדי
כן, כן.
גרישה דייטש
גוף בדיקה מוכר. מוזכרים פה Notified Bodies של האיחוד האירופי ומוזכרת כאן הרשות להסמכה שהיא רשות להסמכה של ישראל או של כל מדינה אחרת שחברה בארגון בין-לאומי, ILAC, של רשויות להסמכות. אז קודם כול, גוף בדיקה מוכר – במדינת ישראל קיים גוף בדיקה מוכר נוסף לבדיקות ההתאמה לתקן לפי סעיף 12(א) לחוק התקנים, שאומר, בין היתר, מכון התקנים רשאי לבדוק התאמה של מצרכים לתקנים ישראלים, לתקנים הרשמיים, ולהמציא תעודה על כך שמהווה ראיה לתוכנה וכן הלאה.

אז קודם כול, לפה צריך להכניס את מכון התקנים, כי הוא חסר פה.
יעל סלנט
אבל מכון התקנים בודק את ההתאמה לתקן הישראלי ובזה התקנות האלה לא נוגעות. כלומר, אלה שני מסלולים מקבילים.
גרישה דייטש
מה פתאום. רגע, רגע. את רוצה להגיד שהתקן 1139 הוא - - -
יעל סלנט
רגע, שנייה. אני רוצה להבהיר.
ישראל אסל
אתה לא מבין את ההבחנה בין התאמה לקיום?
היו"ר אוסאמה סעדי
גרישה, זאת שאלה של היועצת המשפטית של הוועדה. אז תשמע אותה.
ישראל אסל
כבוד היושב-ראש, רק נקודה אחת. צריך להבחין בין התאמה לקיום.
יעל סלנט
גרישה, אני רוצה להבהיר– רגע, שנייה.
היו"ר אוסאמה סעדי
אבל אסל, נו, אל תפריע לה.
ישראל אסל
התאמת תקן או קיום תקן? זה חשוב מאוד. צריך להבחין.
היו"ר אוסאמה סעדי
בבקשה, יעל.
יעל סלנט
אני רוצה להבהיר. המסלול שקיים היום בחוק של התקן הישראלי ובתקנות הוא עומד על תילו. אף אחד נוגע בו. הוא ימשיך להתקיים גם אחרי שהתקנות האלה יעברו, אם הן יעברו. המסלול הזה נשאר ומכון התקנים נשאר. התקן הישראלי, ככל שיהיה, נשאר. הכול נשאר.

לצד המסלול של התקן הישראלי ובדיקת מכון התקנים, כפי שמוצע פה בתקנות, ככל שהן יאושרו, יהיה את התקן האירופי. וכל מה שהתקנות האלה מדברות זה על בדיקת התקן האירופי. ומה שמציע משרד העבודה בתקנות שלו הוא לקחת את התקן האירופי, ובהנחה שיש גוף מוכר במדינות האיחוד האירופי שאישר שהפיגום הזה תואם את התקן האירופי, לעשות את הבדיקה הזאת לפי האישור של הגוף המוכר ולהגיד שהוא תואם את התקן האירופי. עדיין יישאר במסלול מקביל התקן הישראלי ומכון התקנים. זה לא מבטל את זה ולא הייתה שום כוונה לבטל את זה.
היו"ר אוסאמה סעדי
כן, גרישה.
גרישה דייטש
אוקיי. יש דבר נוסף כאן שהוא לא מסתדר, שאנחנו מדברים על Notified Bodies, שזה גוף התעדה, זאת אומרת, הוא נותן סרטיפיקט שמעיד על התאמה לתקן. ומצד שני, רשויות הסמכה מסמיכות גופים כאלה. רשות הסמכה לא בודקת מוצר אף פעם. ואז אנחנו רואים בסעיף 34א כתוב: אישור מאת גוף בדיקה מוכר, ואז המלצה של הוועדה המייעצת. אז יוצא שרשויות ההסמכה עם אישור גוף בדיקה מוכר. וזה לא נכון. זה דבר לא נכון ביסוד. רשויות הסמכה הן רק מסמיכות מעבדות. הן לא בודקות את המוצר באופן מוחלט. זה לא קיים.
יעל סלנט
לא. זו לא הכוונה. הכוונה היא שהגופים האלה צריכים להיות מוכרים על ידי הגוף המוכר. המעבדות או גופי הבדיקה האלה שאנחנו נוכל להסתמך עליהם הם רק גופים שמוכרים על ידי גוף מוכר במדינות האיחוד האירופי שהמנהל יצטרך לפרסם את השמות שלהם באתר האינטרנט כדי שיהיה ברור לכולם מי אלה אותם גופים ועל ידי ארגון ILAC. כלומר, אם אחד מהגופים האלה אישר שמעבדה מסוימת היא מעבדה מוכרת, לצורך העניין, אז רק אז אפשר יהיה להסתמך על חוות הדעת שלה. כלומר, זה לא כמו שאתה תיארת את זה.
גרישה דייטש
אוקיי. אז ב-ILAC חברות לפחות 60 מדינות, רשויות הסמכה של 60 מדינות לפחות. ומעבדות, שהן מוסמכות על ידי חברי ILAC, רשויות הסמכה, זה יותר מ-50,000 מעבדות בעולם. אני מניח שמתוכן יש אולי 1,000, אולי 1,500, אולי קצת פחות מעבדות שמוסמכות לבדיקת תקן או תקנים לפיגומים. עכשיו, ביניהן יש גופים מוסמכים, מעבדות מוסמכות על ידי גופי הסמכה. באוקראינה כמה מאות, ובווייטנאם ובסין ובהודו, בעוד מדינות, מדינות ומדינות.

עכשיו, כאן אין שום הפרדה, אין שום התמקדות רק באיחוד האירופי. וזה גם בלתי אפשרי, כי אסור לנו כמדינת ישראל להגיד: אנחנו מכירים בזה ובזה מ-ILAC ולא מכירים בזה. צריך לחפש דרך להכיר רק בתעודות שניתנו על ידי מעבדות מסוימות, שאין מעבדות במדינות שאנחנו היינו רוצים בזה.
ישראל אסל
הוא צודק.
גרישה דייטש
אני פשוט מביא דוגמה. בזמנו חבר הכנסת רועי פולקמן הציע הצעה כזאת, שכל מעבדה מוסמכת בעולם תוכר בישראל ללא בדיקה נוספת. זה ירד, כי הוא הבין בעצמו שרק באוקראינה יש כ-100 גופי הסמכה שהם גופים מזויפים.
היו"ר אוסאמה סעדי
זו הערה חשובה.
קריאה
זה נכון בדיוק.
ישראל אסל
נכון. צריך רק לחדד את זה.
גרישה דייטש
זאת אומרת, צריך לעבוד פה. זה לא חד-משמעי - - -
קריאה
זה מה ששלחנו בנייר העמדה.
היו"ר אוסאמה סעדי
אוקיי. תודה.
ישראל אסל
כבוד היושב-ראש, אני רוצה לחדד נקודה.
גרישה דייטש
לא. יש לי דבר אחרון להעיר.
נעה בן שבת
אפשר לשאול על הנקודה שהעלית, בבקשה, גרישה?
היו"ר אוסאמה סעדי
כן, נעה, היועצת המשפטית, רוצה לשאול אותך שאלה. גרישה, תשמע אותה, בבקשה.
גרישה דייטש
כן, כן.
נעה בן שבת
רציתי לשאול. אנחנו כתבנו פה שגוף הבדיקה המוכר מאושר על ידי, למשל, רשות הסמכה הזאת ב-ILAC לעניין התקן האירופי, שהתקן האירופי זה אותו תקן של הפיגומים של האיחוד האירופי. השאלה היא אם זה לא מספיק, מבחינתך? או שאתה אומר שה-ILAC בעצם לא מאשר את רשות הסמכה או לא מכיר - - -
היו"ר אוסאמה סעדי
נעה, הוא מדבר על, נגיד, אם יש פיגומים מחוץ לאירופה.
קריאה
לא רק.
נעה בן שבת
לא. אבל הנוסח שמונח פה מדבר על כך שיכירו בו, באותו גוף בדיקה מוכר, לעניין התקן האירופי.
יעקב נרקונסקי
מדינת ישראל כבר מכירה בכמה מעבדות כאלה. ומכון התקנים חתם איתן הסכמים. יש מעבדה בהולנד. יש שתי מעבדות בטורקיה. יש מעבדה בגרמניה. מכון התקנים כבר חתם ובדק את כל התהליכים האלה.
נעה בן שבת
אלה שני נושאים.
ישראל אסל
כבוד היושב-ראש, אני - - -
היו"ר אוסאמה סעדי
שנייה. גרישה, אני מבקש ממך, כי אתה כבר נכנס באמת לסעיפים ולתקנות ויש לך הערות מאוד מאוד חשובות. כמו שאני אמרתי גם לעורכת הדין פרי, אנחנו עכשיו לא נכנסים ולא דנים בכל תקנה ותקנה, אלא אנחנו מדברים על הקונספט של התקנות ועל הערות כלליות לתקנות. אני מבקש ממך שבישיבה הבאה, כאשר אנחנו ניכנס לגופן של התקנות, אתה איתנו. ואז כל התקנה שאתה רוצה להתייחס אליה, אני אתן לך. בסדר? תודה רבה.
ישראל אסל
כבוד היושב-ראש, עוד מילה אחת, כי אנחנו ממש שם.
היו"ר אוסאמה סעדי
כן, בבקשה.
ישראל אסל
וזה חשוב שהיועצות המשפטיות ישמעו.
היו"ר אוסאמה סעדי
בבקשה, בבקשה, נו.
ישראל אסל
תשימו לב, אתם מדברים על איזושהי מערכת שמאשרת מעבדות. אבל יש מערכת שמאשרת מעבדות רק של האיחוד האירופי. כלומר, מדינות האיחוד האירופי הגיעו לאיזושהי הסכמה שמעבדות ספציפיות ביניהן יהיו מקובלות אחת על השנייה. שם אנחנו רוצים. למה? כל מעבדה יש לה 500 סניפים, ויש סניף אחד בגרמניה ויש סניף אחד בסין. הסניף בגרמניה לא עובד כמו הסניף בסין. אז לכן מה שאני אומר, כשאתם מדברים על אימוץ התקן האירופי אתם צריכים לקבל אישור של Notified Bodies, של מעבדה שהוסמכה על ידי האיחוד האירופי ולא כל מיני התאחדויות כאלה של מעבדות. זאת נקודה מאוד חשובה.

ותשימו לב גם לעוד הבחנה שהיא חשובה. יש הבדל בין התאמה לתקן לבין קיום תקן. התאמה לתקן זה תהליך שנעשה על ידי Notified Bodies בחו"ל, אותה מעבדה שהולכת לתוך המפעל, בודקת את הריתוכים, בודקת את הברזל, בודקת בעצם את כל ה-DNA של הפיגום. זו התאמה לתקן. כלומר, באים ובודקים שאכן התהליך של הייצור וכל העומסים וכל התכנון הם בהתאם לתקן האירופי.

אבל מה אנחנו עושים פה במדינה? כשאנחנו באים ואומרים שאנחנו מאמצים את התקן האירופי, בעצם מה שנישאר לנו לעשות הוא רק לוודא שיש קיום תקן.
היו"ר אוסאמה סעדי
אוקיי. תודה. אני אתן לך לסכם.
נעה בן שבת
אנחנו צריכים להבין פה למה התכוון פה משרד העבודה. אנחנו הבנו את זה שהוא מדבר על מעבדת כמו מעבדת בדיקה של התקן שצריכה לבדוק, הגוף הזה צריך לבדוק פרט-פרט לגבי התקן.
היו"ר אוסאמה סעדי
נעה, בשביל זה הסיכום שלנו שאני עוד לא אמרתי, שאנחנו רוצים לשבת ישיבה. זה הסיכום. אני כבר אקדים ואומר, בתיאום עם יושב-ראש הוועדה, שאנחנו היום לא נעשה הצבעות כי הכוונה הייתה לקיים דיון ראשוני עיקרוני לשמוע את כל הצדדים, שכל צד יביע את הדברים שלו ואת השגותיו ואת טיעוניו, ובאמת אנחנו שמענו כמעט את כל הצדדים. אחרי זה נקיים דיון גם עם משרד העבודה, חזי, ואנחנו נדון בתקנות וניכנס לעומקן לאור ההשגות והטיעונים ששמענו. ואז אנחנו נסכם מה שנסכם ונביא את זה לעוד דיון, ואז נעשה את ההצבעה.

איחוד לשכות המסחר, יש לנו את מיכה הר-צבי או את מתן חית, מישהו מכם רוצה לדבר? מאיתנו מאיחוד לשכות המסחר? אתה איתנו, מיכה?
קריאה
אין לי איך להעלות אותו בלי מצלמה.
היו"ר אוסאמה סעדי
מתן? הם לא איתנו? מתן חית, אתה יכול לפתוח מצלמה?
מתן חית
שלום. שומעים אותי?
היו"ר אוסאמה סעדי
כן. שומעים ורואים, בבקשה.
מתן חית
אהלן. אני מתן. אני מהנדס של חברת פרי. אנחנו חברת בת של חברה גרמנית, פרי היא בעולם. אנחנו בעלי פיגום בתקן אירופי שמאושר על ידי המעבדה בגרמניה שיש לה את ההסמכה המחמירה ביותר, אני חושב, באירופה, אולי גם בעולם. ואנחנו רוצים להכניס את הפיגום שלנו פה שיאושר.

אנחנו בעד התקנות ובעד תיקון התקנות. אבל שלא יאושרו שם כל מיני פיגומים אירופיים שלא קיבלו אישור ממעבדה מחמירה שאנחנו רוצים להכניס לארץ. שלא נירה לעצמנו ברגליים. זאת הנקודה. ומה שגרישה אמר בעניין של מי הן בעצם המעבדות שאנחנו רוצים לאשר פה בארץ, שהן ייתנו את האישור, זה מאוד מאוד חשוב. לא כל מעבדה באירופה או בעולם שחברה ב-ILAC או ב-Notified Bodies. לא. רק מספר מעבדות מסוים. אני חושב שמכון התקנים צריך והתחיל בעצם בתהליך של לאשר בעצמו מי הן המעבדות האלו. וזה נכון לעשות את זה ככה.

כמו שאמרתי, יש לנו פיגום כזה. יש לנו את האישור מהמעבדה המחמירה הזאת שאושרה על ידי מכון התקנים. ואני אשמח להביא את הפיגום שלנו הבטיחותי לארץ. מאוד אשמח. אבל שלא ייכנסו פיגומים אירופיים שלא אושרו על ידי מעבדות.
היו"ר אוסאמה סעדי
אני מסכים איתך. אבל אני שואל אותך. אתה אומר שקיבלת אישור מהמעבדה וכמה הזמן התהליך הזה, ואנחנו כבר שומעים חודשים על חברות שאומרות: אוטוטו, הינה, מקבלות אישור, מקבלות אישור. ובפועל, במציאות, לא ראינו עד היום אף חברה שקיבלה אישור ממכון התקנים ושום פיגום שאושר על ידי מכון התקנים. תכף גם נשמע את מכון התקנים.
מתן חית
אתה צודק. ולכן אנחנו בעד הוועדה. אבל שהוועדה תגדיר שהיא תקבל רק פיגומים שאושרו על ידי מספר מצומם של מעבדות.
היו"ר אוסאמה סעדי
כתוב, כתוב: התקן האירופי במלואו.
ישראל אסל
הוא לא מתכוון לזה, למעבדות האלה.
היו"ר אוסאמה סעדי
התקן האירופי במלואו. תודה לך.
יעקב נרקונסקי
רק להוסיף. הבדיקה בגרמניה שהוא מדבר עליה - -
היו"ר אוסאמה סעדי
כן.
יעקב נרקונסקי
- - לוקחת ארבע שנים. אנחנו פנינו למעבדה בגרמניה והמעבדה נתנה לנו תשובה שזה תהליך של ארבע שנים להשיג אישור מעבדה.
היו"ר אוסאמה סעדי
בסדר. ארבע שנים, אנחנו נקבל עוד 200 הרוגים, לצערנו.
מתן חית
ממש לא. יש לנו את האישור כבר.
היו"ר אוסאמה סעדי
כן, עכשיו, אנחנו נשמע את גבי ממכון התקנים.
ענת כהן שמואל
בני ברוש.
היו"ר אוסאמה סעדי
בני ברוש, סליחה.
ענת כהן שמואל
ד"ר בני ברוש.
היו"ר אוסאמה סעדי
ד"ר בני ברוש המוכר לנו מהישיבות הקודמות. שמעת את כל הטיעונים ואת כל ההשגות ואת כל התמיהות. ואנחנו רוצים גם לשמוע אותך. אנחנו בזמנו, באחת מהישיבות, שחזי העלה את הרעיון הזה שעדיין היה בחיתוליו, אמרתם כמכון התקנים שאין לכם התנגדות להצעה כזאת. אנחנו רוצים לשמוע את העמדה שלכם. וגם אני שואל אתכם – עלתה באחת מהצעות שגם נציג של מכון התקנים יהיה חבר באותה ועדה. אז אני מבקש ממך להתייחס לכל הנושאים אלה. בבקשה.
בנימין ברוש
שלום, אדוני. תודה על רשות הדיבור. אנחנו מאחלים הצלחה רבה מאוד לוועדה ומקווים שהיא כן תצליח במקום שלצערנו עדיין שום חברה לא הצליחה. ואני לוקח ממש את הדברים שלך, אדוני, מהדקה האחרונה ואתה כל כך דייקת. עדיין שום חברה לא הצליחה להוכיח. מכון התקנים מחכה בזרועות פתוחות לחברות שיוכלו להוכיח את העמידה בתקנה שהוציא משרד העבודה והרווחה ב-2019, וכתוב בה עמידה בכל סעיפי התקן הישראלי. זה מה שכתוב בתקנה.

אז הלוואי שהוועדה הזאת – ואני תכף אגיד גם מה כתוב בהצעה החדשה, כתוב בה: עמידה בתקן האירופי במלואו. זה מה שכתוב. והלוואי שיימצא המזור והפתרון, וחברות יוכלו להוכיח את זה. אני גם אברך על זה שגם הערנו הערות בתהליך הסגור שהיה, וקיבלו רבות המערות שלנו. והלוואי שיצליחו.

אבל, אם לא ייקבעו אמות מידה מסודרות, שוויוניות ומוקפדות, העבודה של הוועדה תהפוך למשהו חובבני, למשהו שפשוט יהיה קסם. זאת אומרת, במקום עבודה מסודרת, במקום עמידה על הסף, זה יהיה פשוט שוק של משאים ומתנים ועבודה לא מסודרת.

אנחנו חושבים וחשבנו לאורך כל הדרך, הלוואי. דרך אגב, על כל השמצה פה שהושמץ מכון התקנים כמעט על גבול ניבול פה, הלוואי שהיינו מונעים תאונה אחת. יש פה שימוש במושגים שמראים על חוסר הבנה. מכון התקנים לקח על עצמו עבודה שכל מעבדה מאושרת בארץ יכולה הייתה לעשות, ורק מכון התקנים עשה את זה. בזמן שאנשים נפגשים מדיון לדיון, מכון התקנים עבד יום-יום כדי לאשר ולראות וליצור קשרים עם המעבדות ולראות איך כן אפשר ולסמוך לא פחות משום חברה אחרת שהייתה מקבלת אישור, והוא היחידי יחד עם החברות שהגישו שעבד על הדברים האלה יום-יום.

אבל, צריך לזכור שאם לא תהיה את העבודה השוויונית הזאת ואם, כמו שכתוב באותה הצעה גם על הוועדה אבל גם על העמידה של התקן במלואו, אז תהיה פה סתירה ותהיה פה אי-עמידה בתקנה עצמה. אנחנו כל הזמן סוברים ש"תפסת מרובה לא תפסת". כמו שאמרת, אדוני היושב-ראש, התאונות הן בגלל נפילה בגובה. הסיכוי של מערכת פיגומים טובה, שעובדת באישורים, להתמוטט הוא קיים, אבל הוא לא העיקרי. אם היינו עובדים רק על הנפילה בגובה ואומרים: בואו נעמוד, בואו נקפיד לפחות בשלב הראשון, בשנה הקרובה, בשנה וחצי הקרובות, על הסעיפים האלה של המעקות, של הנפילה בגובה, של פירוק המעקות, כדי לא להכניס עוד איזה בלה של חול, היינו מונעים הרבה יותר תאונות להבא.

אני חושב, לשאלתך, אדוני, מכון התקנים היה בטיוטה הראשונה חבר בוועדה, נציג מכון התקנים. לצערנו, הוּרַדְנוּ. אני גם לא מבקש להחזיר אותנו. אני מאחל לוועדה הצלחה איתנו ובלעדינו. אנחנו נגיש את כל הסיוע המקצועי. אבל אני חושב שזה אומר דורשני, שאומנם העלו איזה ניגוד עניינים, אבל הוא כל כך אפסי, להיות חבר בוועדה ולא עם איזו זכות וטו או לא להיות יושב-ראש. התועלת בעבודה המקצועית שלנו שהתגלחנו עליה שנה וחצי הרבה יותר טובה מאשר ניגוד העניינים שאולי לכאורה יש פה. ותמיד אפשר לשפוט אותו ולהגיד: אוקיי, פה יש ניגוד עניינים.
היו"ר אוסאמה סעדי
הבנו. הבנו.
ישראל אסל
בינתיים, אתם לקחתם כסף, לא בדקתם.
היו"ר אוסאמה סעדי
אתם מבחינה עקרונית אין לכם התנגדות, אתה אומר. אנחנו נבדוק את הנקודה הזאת, אם יש ניגוד עניינים ואם לאו בהרכב הוועדה.
ישראל אסל
ברור שיש.
היו"ר אוסאמה סעדי
אנחנו גם איך שאמרה היועצת המשפטית בדיונים המוקדמים לפני הדיון היום, אנחנו גם העלינו את כל הנושא של הכישורים הדרושים לחברי הוועדה וליושב-ראש הוועדה. אנחנו באמת באמת רוצים שזו תהיה ועדת מומחים, לא סתם ועדה מייעצת, אלא שאנשים שישבו שם יהיו אנשים עם כישורים ועם הכשרות מתאימות לאשר או לא לאשר בקשות שמוגשות אליהם.

האם יש למישהו מהצדדים משפט אחד לפני הסיכום? מאיר?
ישראל אסל
אני.
היו"ר אוסאמה סעדי
לפני זה, לקראת הדיון הבא ולקראת ליבון סופי של הוועדות, אנחנו גם נתייחס לשני נושאים, לשתי סוגיות. הנושא הראשון הוא שאנחנו חושבים, לאור התקדימיות ולאור יצור החדש שאנחנו כאן מייצרים, אנחנו רוצים לקבוע זו תהיה הוראת שעה עם חובת דיווח לוועדה, שאנחנו נבדוק בשנה הקרובה, בשנה וחצי, אנחנו נקבע את התקופה בישיבה הבאה, אנחנו רוצים לראות באמת כמה בקשות הוגשו, כמה בקשות אושרו, שאנחנו, חזי, נקבל דיווח. ואז אנחנו, תוך כדי ריצה, כבר גם נעריך את מה שעשינו. אם צריך תיקון, אז ניתקן.

דבר שני, אנחנו גם נתייחס בתקנות להוראת המעבר. ואנחנו נדבר על תקופה התארגנות. אבל צריך לזכור שאנחנו כבר שנה-שנתיים שאנחנו מדברים על תקופת התארגנות. ולכן אנחנו גם את הנקודה הזאת נעלה בישיבה הבאה.

כן, מאיר.
מאיר שמש
כבוד היושב-ראש, בתקופת התארגנות הזאת של שנתיים – בדיוק שנתיים, היום זה כבר שנתיים – לא יכולנו לפעול בשום, הידיים שלנו היו כבולות. הינה, מכון התקנים לא אישר. אני לא נכנס אם הוא צודק, לא צודק, אבל אנחנו עומדים היום באותו מצב כמו בדצמבר 2018.

עכשיו, רציתי להזכיר עוד נקודה. שלחתי מקודם תמונה ליושב-ראש על פיגום, על הצורה שהוא מורכב.
היו"ר אוסאמה סעדי
זו תמונה חדשה?
מאיר שמש
מלפני יומיים. זו תמונה שנפל שם פועל לפני יומיים בצפון.
היו"ר אוסאמה סעדי
אה.
מאיר שמש
מה שקורה הוא שגם כשנחליף את הפיגום, ואנחנו לא נגד התקנות, זה לא ימנע, אם אנחנו לא נטפל בדבר מאוד מאוד חשוב. היום כל אחד יכול לבוא ולהרכיב את הפיגום, כמו שאמרנו. צריך להפוך את קבלני הפיגומים לקבלנים רשומים. ואת זה כבר שנתיים אנחנו דורשים.
היו"ר אוסאמה סעדי
בסדר. כן.
מאיר שמש
בדצמבר 2018 אמרו שיקדמו את זה, ועד היום לא התקדם כלום.
היו"ר אוסאמה סעדי
תודה.

מה השם?
יעקב נרקונסקי
קובי. יעקב נרקונסקי.
היו"ר אוסאמה סעדי
יעקב, כן. משפט סיום.
יעקב נרקונסקי
משפט לסיום. מה שקורה הוא שלפעמים נראה שהוועדה הזאת הוקמה על מנת לפסול יצרנים ותוצרת ישראל.
ישראל אסל
לא. זה לא לעניין מה שאתה אומר.
יעקב נרקונסקי
רגע, רגע, רגע, רגע. תוצרת ישראל לפיגומים שקיימים במדינת ישראל, להבדיל מהרבה פיגומים אחרים שקיימים בעולם, עברו את כל המבחנים, כולל המבחן של - - -
היו"ר אוסאמה סעדי
בסדר. אתם תגישו והוועדה תדון. מה?
יעקב נרקונסקי
לא, לא. אין בעיה בנושא הזה.
היו"ר אוסאמה סעדי
לא?
מאיר שמש
יש רק נושא אחר שצריך להרחיב אותו.
היו"ר אוסאמה סעדי
שזה?
מאיר שמש
הבדיקות שנעשו במעבדות בחו"ל זה חלק מכל תהליך התקינה. זה לא כל תהליך התקינה. תהליך התקינה מבוסס גם על חישובים. אם בוועדה יהיו בעלי מקצוע שיוכלו לקחת באמת את חוברת החישובים, שזה רק חלק אחד מתוך חוברת החישובים, ולבדוק את הנתונים לעומק.
היו"ר אוסאמה סעדי
אנחנו נדאג שבוועדה הזאת יהיו מומחים. וגם דובר, שאת זה שכחתי וגם חזי שכח לציין, וגם העלינו את זה בדיונים המוקדמים. בכל מקרה, גם אם צריך להיות יועץ מקצועי קבוע - -
ישראל אסל
אפשר. מה אמרתי לך?
היו"ר אוסאמה סעדי
- - לוועדה שהוא יבדוק את זה. על זה אתמול דיברנו וזה יהיה חלק. אנחנו התלבטנו אם זה יהיה בתוך התקנות או מחוץ.
נעה בן שבת
- - -
היו"ר אוסאמה סעדי
אבל בהחלט לא יכול להיות שתהיה ועדה בלי יועץ מקצועי קבוע שיבדוק את הדברים האלה ויכין את כל החומר הזה.
קריאה
בדיוק.
מאיר שמש
כבר שנתיים יש את יועץ לרשתות.
יעל סלנט
אני חושבת שככל שיש גורם שבאמת יש לו ידע והוא צריך להיות היועץ המומחה שצריך להיות, אז הוא צריך להיות חבר בוועדה הזאת כדי שהוא יוכל באופן קבוע לתת את כל האינפוטים הנדרשים. הוועדה הזאת היא ועדה, המודל הזה של הוועדה הוא – שמים ועדה מקצועית. הוועדה המקצועית הזאת מטרה היא באמת לבחון את ההתאמה לתקן האירופי במלואו. ואני חושבת שככל שיש גורם שהוא גורם מומחה כזה, הוא חייב להיות חבר בוועדה ואין סיבה שהוא ישמש מחוץ לוועדה.
חזי שוורצמן
אנחנו בעד.
יעל סלנט
כי זאת מהות הוועדה.
ישראל אסל
התקנות יכולות לתת גמישות בעניין הזה, במובן הזה של לתת ליושב-ראש הוועדה סמכות לעשות גם התייעצות. ובזה נגמר.
יעל סלנט
הוא יכול להתייעץ, אבל בסופו של דבר הוועדה המייעצת באופן פרמננטי צריכה לכלול את אותם מומחים שחושבים שהם בעלי הידע כדי לבדוק את הדבר הזה. ואם נדרש יועץ מסוים בעל ידע מאוד מאוד מסוים, אז הוא צריך כמובן להיות חבר בוועדה באופן מתמיד.
ישראל אסל
אתם לא מבינים מה העבודה של הוועדה.
מאיר שמש
אוסאמה, אפשר מילה אחת, בבקשה?
היו"ר אוסאמה סעדי
תודה, תודה. חזי.
מאיר שמש
מילה אחת, סליחה רגע, אוסאמה. אני לפני כמה זמן ראיתי את המסמך שאושר לכל המעבדות והסתכלתי עליו. אני כבעל מקצוע לא הייתי מקבל את זה.
היו"ר אוסאמה סעדי
תודה.
מאיר שמש
אני אומר את זה במפורש. למה? מבחינת בטיחותית, לא הייתי מקבל את זה.
היו"ר אוסאמה סעדי
תודה רבה. תודה רבה.
ישראל אסל
אם אפשר להגיד מילה?
היו"ר אוסאמה סעדי
כן, אסל.
ישראל אסל
100 שנה אותו דגם פיגומים. הגיע הזמן להחליף. אין מה לעשות. זה כבר פאסה. מה שיש לנו במדינה, זה כבר פאסה. התקנות הן תקנות במקום. הן לא שוללות את הסמכות ממכון התקנים. מי שרוצה את המכון התקנים, שילך למכון התקנים. אנחנו כבר יודעים מה מכון התקנים רוצה. ויש פה עוד מסלול, והמסלול הזה מבורך ולא צריך בכלל לחשוב להכניס פה מישהו ממכון התקנים. זה מסלול עצמאי. לא צריכים. מכון התקנים יש לו את שלו.

אתם צריכים להבין שהוועדה בעצם צריכה, עיקר העבודה שלה הוא לאסוף את המסמכים, לקבל את אישורי המעבדות כשהדגש הוא הכוכבית – מעבדה שמוכרת על ידי האיחוד האירופי בלבד – ואז בעצם המעבדה הזאת, שהיא מעבדה רצינית, עושה את כל העבודה המקצועית. כלומר, מה שנשאר פה לוועדה הוא רק לבצע קיום של התקן. כלומר, באמת שמתקיימים פה כל המסמכים שהפיגום עומד בתקן האירופי.
היו"ר אוסאמה סעדי
ישראל.
יעקב נרקונסקי
ישראל, יש לך טעות.
ישראל אסל
רגע, רגע.
יעקב נרקונסקי
יש לך טעות.
ישראל אסל
אל תפריע לי. זה בדיוק - - -
היו"ר אוסאמה סעדי
אבל שמענו את זה בהתחלה ואתה עכשיו אומר את זה בסוף. הבנו. אנחנו נדון בזה.
ישראל אסל
דרך אגב, זה בדיוק מה שעושה מכון התקנים עם העגורנים.
היו"ר אוסאמה סעדי
טוב.
ישראל אסל
מה הוא עושה? הוא לוקח את האישור, חובר אליו. זה מה שהוא עושה. לוקח כסף וחובר אליו.
מאיר שמש
בגלל זה, הם נופלים.
היו"ר אוסאמה סעדי
תודה. חזי, כן.
מאיר שמש
בגלל זה, הם נופלים.
חזי שוורצמן
משפט סיכום. התמונה בענף הבנייה היא כזאת: 70% נפגעים בענף הבנייה בגלל נפילה בגובה, וזה לא משנה אם זה פיגום או לא.
מאיר שמש
משנה מאוד.
חזי שוורצמן
לא להפריע, בבקשה. הפיגום הוא חזות האתר. אם הפיגום הוא טוב, ואנחנו מדברים על קומה חמישית, שישית, שביעית – היה לנו אירוע שפיגום נפל מהקומה השביעית עד למטה, הייתה ערימת מתכת מכובדת, הר מתכת. אנחנו חייבים לפתור את הסוגיה הזאת של הפיגומים. אנחנו חייבים להביא את התקן האירופי לישראל כמו כל העולם. ובכל מדינה, בניגוד למה שנטען פה, יש את אותו תקן אירופי בכל מדינות אירופה. מן הראוי ששנת 2021 תהיה שנת המפנה, שהפיגומים בענף הבנייה הישראלי והמפקחים שלי, ה-100 במספר, רואים כל יום מציאות כאוטית באתרים.
היו"ר אוסאמה סעדי
תודה, חזי. תודה לכולם. תודה ליועצות המשפטיות שעמלו קשה בהתרעה קצרה ובסד של זמנים. תודה למנהלת הוועדה.

אני רוצה לסכם שהיה דיון חשוב מאוד, דיון שמעמיק שהתייחס באופן עיקרוני לתקנות אלה. לא נכנסנו לפרטי פרטים של התקנות. אנחנו נעשה את זה בישיבה הבאה. אבל היה חשוב מאוד. ואני לא מקבל את הטענה שאנחנו ממשלת מעבר. ואנחנו כבר מ-2018 בארבע מערכות בחירות. בינתיים, מאז יולי 2020, התקנות לא בתוקף ואין תקנות בתוקף. והמצב הזה הוא בלתי נסבל. ואנחנו מועלים באחריות שלנו כנציגי ציבור וכמחוקקים. בלי קשר לבחירות, העניין הזה הוא לא פוליטי, לא מפלגתי. ואתם רואים שאני מהאופוזיציה מנהל את הוועדה וחיים כץ, יושב-ראש הוועדה, הוא מהקואליציה. העניין הזה הוא חוצה מפלגות ואסור לנו להפוך את הנושא הזה לנושא פוליטי שקשור לבחירות. אין לזה שום קשר ולא צריך להיות קשר לעניין של הבחירות.

ולכן אנחנו נמשיך לקדם את הנושא הזה, כי הוא מציל חיים. ואמרתי מהרגע הראשון, כשהקמנו את ועדת המשנה וגם היום בוועדה הראשית, גם היושב-ראש אמר, מה שאכפת לנו בראש ובראשונה הוא להציל חיי עובדים, בטיחות בענף הבניין ומאבק בתאונות עבודה בכלל.

ולכן הסיכום עם יושב-ראש הוועדה הוא שתוך ימים ספורים נקיים דיונים משלימים. אנחנו ניכנס לגופן של התקנות וניקח בחשבון את כל ההערות ששמענו היום מכל הצדדים המעורבים. אנחנו נקיים דיונים פנימיים גם עם משרד העבודה. ואז אנחנו נוציא נוסח מתוקן שיהיה בפני הוועדה לקראת הישיבה הבאה, שתהיה גם בזמן הקרוב על מנת להשלים את המלאכה ולהתקין את התקנות האלה, החשובות מאוד.

תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:55.

קוד המקור של הנתונים