ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 04/01/2021

רביזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר הקדמת הדיון בהצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים (תיקון והוראת שעה), התשפ"א-2020 (מ/1384), בכל הקריאות.

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת הכנסת
04/01/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 105
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ' בטבת התשפ"א (04 בינואר 2021), שעה 14:42
סדר היום
רביזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר הקדמת הדיון בהצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים (תיקון והוראת שעה), התשפ"א-2020 (מ/1384), בכל הקריאות.
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
טלי פלוסקוב
חברי הכנסת
מאיר כהן
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
תמר פוליבוי


רביזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר הקדמת הדיון בהצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים (תיקון והוראת שעה), התשפ"א-2020 (מ/1384), בכל הקריאות
היו"ר איתן גינזבורג
אני פותח את ועדת הכנסת לדיון ברביזיה. לאור העובדה שמגיש הרביזיה לא נוכח, הרביזיה הוסרה.

אני מודה לחברים ונועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:44.

קוד המקור של הנתונים