ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 28/12/2020

תקנות לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר (החזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת3
ועדת החינוך, התרבות והספורט
28/12/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 136
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, י"ג בטבת התשפ"א (28 בדצמבר 2020), שעה 13:30
סדר היום
הצעת תקנות לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר (החזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר), התשפ"א-2020
נכחו
חברי הוועדה: רם שפע – היו"ר
מוזמנים
עדי נועם סבר – משרד החינוך.
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים

הצעת תקנות לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר (החזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר), התשפ"א-2020
היו"ר רם שפע
אני מחדש את הישיבה. אנחנו קודם ממשיכים בהמשך דיון של אישור הארכת תוקף התקנות שקשורות לעזרה ראשונה בבתי הספר.

מרב תסבירי את ההסכמה שהגענו אליה.
מירב ישראלי
אני מציעה אולי שמשרד החינוך יציג את מה שהם מציעים.
היו"ר רם שפע
עדי נועם סביר, את איתנו? רק רגע, אנחנו צריכים את הייעוץ המשפטי של משרד החינוך.

מירב, את תציגי.
מירב ישראלי
מאחר שהתייעצות יותר נרחבת ותיקון של התקנות דורש הרבה יותר זמן, מה שמשרד החינוך הציע זה בעצם בחוק עצמו, חוק לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה, בסעיף 3 נאמר כך: "לעובדי חינוך ולתלמידים יוקנה ידע עיוני ומעשי בעזרה ראשונה על-פי תכנית שיכין השר בהתייעצות עם שר הבריאות".

הכוונה שלהם בכל מקרה זה בתכנית לימוד עזרה ראשונה הזאת, של הקנייה לתלמידים ולמורים ידע מעשי ועיוני בעזרה ראשונה. בעצם להכניס גם את הנושא הזה של הכשרה בנושא של מכשירי החייאה. זה נותן להם גם יותר גמישות בנושא מאשר להכניס את זה לתקנות, מה שכאמור דורש התייעצות יותר נרחבת ולא ניתן להכניס את זה כרגע.

עדי, אולי תשלימי אותי. אני מציעה שכשהדבר הזה ייקבע בתכנית עזרה ראשונה, שזה יועבר לידיעת הוועדה כדי שהוועדה באמת תראה שהדברים נעשו באותה תכנית.
עדי נועם סביר
אוקי, בסדר גמור.
היו"ר רם שפע
אין לך מה להוסיף על מה שמירב הציגה?
עדי נועם סביר
ממה ששמעתי, מירב הפנתה לסעיף 3 בחוק והסבירה שאנחנו באמת נקבע את הנושא הזה של תכניות הלימודים בחוזרי מנכ"ל. אנחנו חושבים שזה המקום הנכון לקבוע אותו, גם מבחינת עדכונים, שינויים, לקיים תהליכים שוטפים של הפקת לקחים וכדומה.
מירב ישראלי
בעצם זה להצביע על הנוסח החדש כפי שהועבר לנו עם התיקונים הקודמים של הוועדה. התאריך של תחילת התחולה על כלל בתי הספר תהיה ב-1.4.2021.
היו"ר רם שפע
אני מעלה להצבעה את התיקון הזה. זה אישור של כל התקנות של העזרה ראשונה, מכשירי החייאה וכל האלמנטים האלה.

הצבעה

תקנות עזרה ראשונה אושרו.
היו"ר רם שפע
אני בעד ואין נמנעים ואין מתנגדים. התקנות אושרו.

הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 00:14.

קוד המקור של הנתונים