פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת91
ועדת הכנסת
28/12/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 102
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, י"ג בטבת התשפ"א (28 בדצמבר 2020), שעה 13:00
סדר-היום
פניית יושב-ראש סיעת הליכוד בבקשה להכריז על חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון כפורשת מסיעת הליכוד.
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
עוזי דיין
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי
מתן כהנא
אופיר כץ
אוסנת הילה מארק
מיכאל מלכיאלי
חמד עמאר
יצחק פינדרוס
טלי פלוסקוב
תהלה פרידמן
אלעזר שטרן
חברי הכנסת
קרן ברק
אסף זמיר
מיקי חיימוביץ'
מטי יוגב
מאיר כהן
מיקי מכלוף זוהר
סונדוס סאלח
בצלאל סמוטריץ'
אוסאמה סעדי
חוה אתי עטייה
עודד פורר
אנדריי קוז'ינוב
מיכל קוטלר-וונש
יפעת שאשא ביטון
רם שפע
ייעוץ משפטי
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
רונית רבי


פניית יושב-ראש סיעת הליכוד בבקשה להכריז על חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון כפורשת מסיעת הליכוד
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, היום ועדת הכנסת עובדת שעות נוספות. אנחנו דנים בפניית יושב-ראש סיעת הליכוד בבקשה להכריז על חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון כפורשת מסיעת הליכוד.

ראשית, בטרם אפתח את הדיון אני רק מבקש שמי שעומד בבקשה לתפוס מקום, ואם אין מקום לצאת החוצה. אני מזכיר לכולם שאנחנו עדיין נמצאים במגבלות קורונה.

יושב-ראש סיעת הליכוד חבר הכנסת זוהר פנה לוועדת הכנסת ב-15 בדצמבר בבקשה כי הוועדה תכריז על חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון כמי שפרשה מסיעתה. אני לא אכנס כרגע לגוף הבקשה, כל אחד מהצדדים יאמר את דברו. אבל אני רוצה להדגיש כמה דברים, ואז לפני שאפתח את הדיון, אתן ליועצת המשפטית של הוועדה להרחיב.

הדיון שמתקיים כאן עכשיו הוא דיון סמי משפטי. הוא לא דיון שמתקיים הרבה, הוא דיון שלמעשה פעמים בודדות התקיים במהלך הכנסת לדורותיה, והדיון הזה צריך להיות דיון קצת כמו משפט. מי שהיה פה ונכח בדיון על חסינותו של חבר הכנסת חיים כץ, אלו בערך אותם כללי דיון כפי שנקבע בתקנון. ועל כן, כל מי שנמצא כאן ורוצה להשתתף בהצבעה ובדיון חייב להיות נוכח לאורך הדיון לפחות במחציתו. תכף היועצת המשפטית לוועדה תפרט את הכללים שנקבעו.

אני מבקש שמכיוון שמדובר בדיון רגיש שנוגע לאנשים, לפרסונות אישיות, אני מבקש דבר ראשון לכבד את המעמד הזה, אני מבקש שלא יהיו התפרצויות, אני מבקש לכבד כל אדם שדובר. למעשה, נשמע פה את שני הצדדים כמו טריבונל מסוים, ואז אם יהיו שאלות אפשר יהיה להפנות אותם באופן קונקרטי כדי לקבל הבהרה, ובסופו של הדיון נצביע כל אחד לפי שיקול דעתו. הדיון הזה הוא דיון אישי, הוא לא דיון סיעתי, כך קבוע, ואני מבקש מכולם גם להתנהג בהתאם. אני באמת באמת מבקש לאור הרגישות לשמור גם על כללי הנימוס וגם על ככלי הדיבור בוועדה. בבקשה, ארבל אסטרחן.
ארבל אסטרחן
שלום, אתייחס בקצרה, מאחר שגם מונח בפניכם נייר שכתבתי והוא הועבר אליכם מראש, והוא כולל את עיקרי הדברים. כמו שאמר יו"ר הוועדה, צריך לומר כבר בתחילה שלהכרזה על חבר כנסת כפורש, שזה מה שמבוקש כעת מכם, יש השלכות מרחיקות לכת, וגם השפעה על הזכות לבחור ולהיבחר. חבר כנסת שמוכרז כפורש מהסיעה לא יכול להתמודד בבחירות לכנסת הבאה ברשימת מועמדים שהגישה מפלגה שהייתה מיוצגת בכנסת היוצאת, וזאת אם הוא מוכרז כפורש ולא מתפטר מהכנסת. מדובר בסנקציה חמורה מאוד שניתנה לוועדת הכנסת כאשר הרציונל של זה, כפי שגם ראיתם במה שכתבתי, היה למנוע כלנתריזם, למנוע גניבת מנדט ומעבר של חברי כנסת בין סיעות. וזה בהתחשב בכך שהשיטה אצלנו היא שיטה רשימתית, חברי כנסת לא נבחרים באופן אישי.

יש אגב סנקציות נוספות, שפחות רלוונטיות למקרה שלנו, שקשורות למימון מפלגות או למינוי לשר או לסגן שר. אנחנו כבר בשלהי כנסת ומדובר פה במפלגה נפרדת, אז הסנקציות שציינתי פחות משמעותיות. הסנקציה שציינתי היא העיקרית.

אז קודם כול צריך לדעת שבגלל ההשלכות החשובות של הדבר הזה הדיון כאן הוא דיון מעין שיפוטי, חלים בו סדרי דיון מיוחדים. בכלל זה יש זכות טיעון לחברת הכנסת שאשא ביטון, אם היא הייתה רוצה היא הייתה יכולה גם להיות מיוצגת על ידי עורך דין. בעיקר מה שחשוב לכל החברים לדעת זה בעניין חובת הנוכחות בישיבה, שרק מי שנכח בישיבה יכול להשתתף בהצבעה. נוכחות בישיבה מוגדרת בתקנון הכנסת כנוכחות בלפחות 50%, זה ממש נספר בדקות, לכן אתם רואים שיש - - -
היו"ר איתן גינזבורג
יש כאן מאחורינו עמדה שסופרת כל אחד. מי שיוצא נרשם כמי שהפסיק להיות, ומי שחוזר ממשיכה הספירה שלו.
ארבל אסטרחן
אפשר לצאת לרגע, אבל יש חובה להיות בלפחות מחצית ממשך הדיון.

ועוד קובע החוק, שהחלטת ועדת הכנסת תתקבל רק אחרי שהוועדה בדקה את העובדות שנוגעות לדבר ומצאה שהתקיימו הדרישות שקיימות בחוק-יסוד: הכנסת. כלומר, השיקולים לא יכולים להיות רק שיקולים פוליטיים, אלא ההחלטה צריכה להיות מבוססת ועניינית.

צריך לדעת שהחוק קבע כמה איזונים בין היכולת של חבר כנסת להצביע לפי צו מצפונו ולפעול בתור מה שאנחנו קוראים כ"יחידה חוקתית עצמאית" לבין המחויבות שלו לסיעה ולמפלגה ששלחו אותו לכנסת. האיזונים האלה נקבעו כבר בחוק-יסוד: הכנסת, שקובע הבחנה בין פרישה מסיעה לבין התפלגות מסיעה. פרישה זאת הבקשה שמונחת כעת בפניכם, זה הדבר השלילי שגורר אחריו נפקויות שליליות; בעוד שהתפלגות זה הדבר המותר.

ומהי התפלגות? התפלגות מתאפשרת בשלושה מקרים, כאשר השניים המרכזיים שבהם עושים שימוש: אחד הוא מה שהיה פה בישיבה הבוקר, כאשר רשימת מועמדים מוגשת על ידי יותר ממפלגה אחת, אותן מפלגות מגישות ליו"ר ועדת הבחירות בעת הגשת רשימת המועמדים הסכם שיאפשר להם להתפלג בהמשך לפי ההשתייכות המפלגתית. זה קרה היום בבוקר בין דגל התורה ואגודת ישראל, זה קרה בכנסת הזאת כבר כאשר חברת הכסת אורלי לוי התפלגה עם מפלגת גשר, ורפי פרץ עם הבית היהודי. זו האפשרות האחת.

האפשרות הנוספת היא כאשר יש שליש מחברי סיעה אשר מבקשים להתפלג וליצור סיעה חדשה, זה האיזון שהמחוקק מצא בין העובדה שלא רוצים שח"כ בודד יעבור בין סיעות לבין בכל זאת איזושהי התפלגות שהיא נגיד יותר אידאולוגית לגיטימית, וזה מתאפשר לשליש שהם לפחות שניים.

אם לא מתקיימים התנאים הללו להתפלגות וחבר כנסת עושה מעשים מסוימים, שזה עיקר הדיון כאן, יכולה סיעתו לבקש להכריז שהוא פורש. כאשר הפרישה וגם ההתפלגות אגב הן תמיד מסיעה שלמה. זאת אומרת שגם אם כמה מפלגות מגישות רשימת מועמדים אחת נוצרת סיעה אחת והפרישה או ההתפלגות היא ממנה.

כבר אקדים ואומר עוד לפני יתר הדברים שבמקרה שלנו סיעת הליכוד דווקא הוגשה על ידי שתי מפלגות, הסיעה היא תוצאה של רשימת מועמדים שהוגשה על ידי שתי מפלגות, מפלגת הליכוד ומפלגת כולנו. אבל הן לא הגישו הסכם, ולכן אין חולק שאין פה אפשרות להתפלגות כדין כפי שהיה במקרה של אורלי לוי ורפי פרץ.

מהי פרישה מסיעה? אז גם לזה התייחסתי ולכן אגיד בקצרה. אין לנו בעצם הגדרה בחוק של מהי פרישה, מהו אותו מעשה אסור שיכול לגרור אחריו את הסנקציות שקבועות בחוק. למרות שכאילו יש הגדרה, כי בעצם חוק-יסוד: הכנסת, כולל לכאורה הגדרה שאומרת: ""פרישה מסיעה" - לרבות הצבעה במליאת הכנסת שלא בהתאם לעמדת הסיעה בעניין הבעת אמון לממשלה או אי-אמון בה; ואולם הצבעה כאמור לא תיחשב כפרישה אם חבר הכנסת לא קיבל כל תמורה בעד הצבעתו;". כלומר, יש לנו כאן דוגמה אחת למהי פרישה, שהיא הצבעה נגד עמדת הסיעה בעניין אמון או אי-אמון אם החבר הכנסת קיבל תמורה. ברור לנו שאם חבר הכנסת לא קיבל תמורה, אפילו אם הוא הצביע בעניין של אמון או אי-אמון, שזאת הצבעה סופר קריטית, ללא תמורה, מותר לחבר הכנסת לעשות את זה. כי לחבר הכנסת בכל זאת יש שיקול דעת ויכולת להגיד בעניינים מסוימים: אני לא יכול להצביע לפי עמדת סיעתי. אבל מה שהכי חשוב פה זה שההגדרה של פרישה מסיעה מתחילה במילה "לרבות", שזה לא דבר שגרתי. בעצם ברור שיש עוד דברים. זאת אומרת שחוץ מהדוגמה הזאת של הצבעה באי-אמון נגד עמדת הסיעה כנגד תמורה יש עוד דברים שהם פרישה. הקושי הוא שאין לנו מספיק תקדימים או הוראות בחוק שיכולות להגדיר מהם אותם מקרים שבהם חבר כנסת עשה מעשה עד כדי כך קיצוני שראוי להכריז עליו כפורש.

גם ציינתי את זה, המקרה האחרון שוועדת הכנסת הכריזה על חברת כנסת כפורשת היה בשנת 2017 בקשר לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, שאז סיעתה הצטרפה לקואליציה. היא לא רצתה להצטרף לקואליציה, והסיעה באה והוכיחה והציגה בפני ועדת הכנסת שורה של התנהגויות והצבעות שבהן היא בעצם הראתה שהיא לא רואה את עצמה כחלק מהסיעה ופועלת נגד הסיעה. ושוב, אם חבר כנסת מצביע בעניין מסוים, בנושא מסוים שחשוב לו, והוא לא רואה את עצמו כיכול להצביע עם הסיעה שלו בעניין הזה והוא לא מקבל תמורה הדבר לא ייחשב פרישה. אבל באותו מקרה ועדת הכנסת סברה וקיבלה את הטענה שאותו רצף של התנהגויות והצבעות יכול להוות פרישה. חברת הכנסת לוי אבקסיס לא פנתה לבית המשפט בעקבות ההחלטה הזאת בעניין – זאת זכות שיש לחבר כנסת שהוכרז כפורש לפנות לבית המשפט המחוזי בירושלים – ולכן אין לנו משהו מעבר לאותה החלטה.

המקרה שקדם לזה היה הרבה שנים לפני זה, ב-2006 ביחס לחבר הכנסת מיכאל נודלמן דאז. הוא אגב בדומה למקרה שבפנינו. הוא היה חבר כנסת במפלגה בתוך סיעה שלא הגישה הסכם, כלומר, לא הייתה לו אפשרות להתפלג כדין, ונטענו כמה דברים נגדו. גם נטען שהוא הודיע שלכנסת הבאה הוא רץ עם מפלגה אחרת, עם קדימה, אבל לא על זה היה הדגש, אלא על שורה של התנהגויות ושל פעולות נגד עמדת הסיעה, השתתפות בישיבות סיעה של סיעה אחרת, באירועים שלה, וכו'. גם באותו מקרה החליטה ועדת הכנסת שיש פרישה. הוא כן פנה לבית המשפט המחוזי שדחה את הערעור שלו, והוא התפטר מהכנסת באותו מקרה, ולכן היה יכול לרוץ לכנסת הבאה.

ואולי פה צריך להבהיר שהחוק אומר שהתפטרות מהכנסת שנעשית בסמוך לפרישה, גם כאשר יש מעשה פרישה ברור, אם חבר הכנסת מתפטר ובעצם מחזיר את המנדט לסיעה שלו לא יחולו עליו הסנקציות שקבועות בחוק. אתייחס אולי בהמשך, ככל שיהיה צורך, כי התייחסתי למרבית הדברים בנייר.

לא שמעתי עדיין את הצדדים. שוחחתי עם שניהם, אבל לא שמעתי את כל מה שיש להם להגיד כאן, אתם עוד לא שמעתם. על פניו על פי הבקשה זה לא מקרה ברור ומובן מאליו, ולכן אני מציעה באמת לשמוע פה היטב את הטיעונים של הצדדים ולקבל החלטה בהתאם.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. בטרם ניכנס לגופו של דיון אם מישהו רוצה לשאול משהו לגבי הפרוצדורה, לגבי דברים של הבנה של הפרוצדורה זה הזמן לשאול את ארבל. בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בחוות הדעת שלכם שקיבלנו אתם מתייחסים למקרה של סגן השר חבר הכנסת גדי יברקן, שהיה בכנסת העשרים-ושתיים בסיעת כחול לבן והתמודד בכנסת העשרים-ושלוש, ואתם אומרים שהוא התפטר ביום הגשת הרשימות, ולכן זה לא נחשב כפרישה.
ארבל אסטרחן
אולי אגיד על זה מילה, לא התייחסתי לזה עכשיו כי בזה התרכז הנייר שהנחנו. כמו שאמרתי לכם, אין לנו הגדרה או פרשנות מדויקת מה נכלל בפרישה, וההגדרה מתחילה ב"לרבות", ולכן ברור שזה משהו רחב שעד היום לא הוגדר. אחת השאלות שנשאלו היו: האם עצם העובדה שחבר כנסת מודיע ברבים שהוא מתכוון להתמודד ברשימת מועמדים של מפלגה אחרת, האם עצם הדבר הזה הוא אקט של פרישה? אני יכולה כבר לומר שאין תשובה ברורה על הדבר הזה. במשך שנים העמדה של הייעוץ המשפטי, שנאמרה בכתב ובעל פה ונמסרה לח"כים רבים שעשו בדיוק את הדבר הזה, הייתה שאם חבר הכנסת מודיע בתקופת 90 הימים שלפני הבחירות שהוא נשאר עם הסיעה שלו לכנסת היוצאת, סך הכול זאת גם תקופה שכבר אין בה הצבעות ואין פעילות פרלמנטרית, אבל הוא אומר: בכנסת הזאת אני איתכם, לכנסת הבאה אני מתכוון לרוץ במפלגה אחרת. עמדת הייעוץ המשפטי של הכנסת במשך השנים הייתה שהדבר הזה כשלעצמו לא מהווה פרישה מסיעה ומותר, וחבר הכנסת אינו חייב להתפטר, ולא יחולו עליו הסנקציות שקבועות על פורש. למדנו את זה, כמו שציינתי, מהוראה בחוק הבחירות לכנסת סעיף 57א, שמתיר להבטיח מקום ברשימת מועמדים אחרי היום ה-90. יש עוד הוראה בחוק מימון מפלגות שלא הזכרתי פה בחוות הדעת, כי היא פחות רלוונטית לעניין שלנו, שאומרת שחבר כנסת שסיעה הכריזה עליו כפורש אחרי היום הקובע, השנה גם היום הקובע היה שבת, איזה יום היום?
היו"ר איתן גינזבורג
שני.
ארבל אסטרחן
שלשום היה היום הקובע, זה היה היום השלישי שאחרי התפזרות הכנסת. חבר כנסת שמוכרז כפורש אחרי המועד הזה סיעתו לא תקבל עבורו מקדמת מימון. כלומר, אפשר להבין שבתקופה הזו מעברים לא ייחשבו פרישה. כך היה בעבר.

מה שקרה זה שבבחירות לכנסת העשרים-ושתיים – וחברי כנסת עשו זאת, גם נתתי דוגמאות שמיות במסמך – כאשר כבוד השופט מלצר היה יו"ר ועדת הבחירות המרכזית היה מקרה שבו חברת הכנסת סתיו שפיר, שהייתה חברה בעבודה, הודיעה שלכנסת הבאה היא מתכוונת להתמודד מטעם מפלגת התנועה הירוקה ביחד עם מרצ. היא עשתה את זה בתוך 90 הימים. זאת אומרת שזה היה בדיוק הדבר שלכאורה היה מותר. השופט מלצר פנה אז ליועץ המשפטי לכנסת וביקש ממנו לחדד בפני חברי הכנסת את ההוראות בדבר פרישה והתפלגות. כלומר, הבנו שהוא חושב שיש כאן בעיה מסוימת. פנינו לשופט מלצר ואמרנו לו מה הייתה עמדתנו בעבר, והצענו לו אולי לעשות איזה פרה-רולינג בעניין. הוא לא מצא לנכון לעשות את זה, וסתיו שפיר התפטרה מהכנסת, מה שכאמור מרפה כל טענת פרישה, ולכן הדבר הזה לא התחדד והוא לא הוציא החלטה. כאשר השופט הנדל מונה ליו"ר ועדת הבחירות בכנסת שלאחר מכן, ביוזמתנו פנינו אליו ואמרנו לו שנשארה איזושהי שאלה לא ברורה בעניין הזה, האם עצם התמודדות במפלגה חדשה בתקופת 90 הימים מהווה פרישה מסיעה? כי חברי כנסת פשוט שואלים אותנו את זה לא מעט.
היו"ר איתן גינזבורג
והעמדה שלכם הייתה שלילית.
ארבל אסטרחן
העמדה שלנו הייתה שזה לא נחשב פרישה. נשארנו בעמדתנו גם אחרי זה, כי בעצם לא קיבלנו ממלצר כל חוות דעת או החלטה אחרת. השופט הנדל פנה לכל הסיעות וביקש את עמדתן, היו עמדות שונות בעניין הזה, גם פירטתי אותן במסמך, ובסופו של דבר הוא גם לא ממש עזר לנו בעניין, כי הוא נשאל בעצם שתי שאלות. שאלה אחת הייתה מה שתיארתי. השאלה השנייה הייתה: אם הסיעה לא פנתה לוועדת הכנסת וביקשה להכריז על חבר הכנסת כפורש, אלא פנתה ישירות לוועדת הבחירות המרכזית – כי זה מה שקרה אצל מלצר, מלצר בעצם התעורר לגבי העניין הזה כיו"ר ועדת הבחירות – אם הפנייה תהיה לוועדת הבחירות, נשאלה שאלה: האם ועדת הבחירות כשהיא מאשרת רשימות מועמדים יכולה להגיד: אה, יש פה חבר כנסת פורש, לא מאשרים את השם שלו, בלי שבכלל ועדת הכנסת נתנה דעתה לזה.

השאלה הזאת התעוררה עשור קודם לכן כאשר חיים רמון, דליה איציק ושמעון פרס עברו מהעבודה לקדימה, ואז גם כן נשאלה שאלה של פרישה. ובאותו מקרה הייתה פנייה ישירות לוועדת הבחירות המרכזית, והדבר הזה התעורר גם בבית המשפט העליון והושאר בצריך עיון. זאת אומרת שגם על הדבר הזה לא הייתה תשובה, האם לוועדת הבחירות יש סמכות עצמאית להכריז על חבר כנסת כפורש.

השופט הנדל, לאחר ששמע את כל הסיעות, לא קיים הליך בעל פה, הוא קיבל ניירות, והוא הוציא החלטה מפורטת שעיקרה נגע לסמכות של ועדת הבחירות, לא לשאלת המעבר ממפלגה למפלגה. הוא אמר שדרך המלך היא פנייה לוועדת הכנסת, ושלוועדת הבחירות יש רק סמכות שיורית במקרה שבו לא הייתה פנייה לוועדת הכנסת. וכשדבר הפרישה ברור ומובן מאליו תוכל ועדת הבחירות לפסול את מועמדותו של אדם לכנסת בשל היותו פורש. ואז הוא אמר: היות שדרך המלך היא פנייה לוועדת הכנסת, ונכון שהכנסת וועדת הכנסת יתעסקו בזה, הן גם אלה שצריכות להכריע בשאלה האם התמודדות במפלגה אחרת היא כשלעצמה יוצרת פרישה. אז בעצם גם אחרי ההחלטה המפורטת שלו לא נשארנו עם תשובה ברורה בעניין. והאמת היא שנכון היה לתקן את החוק בנושא, אבל זה לא נעשה כי בשנים האחרונות אנחנו כל הזמן אגב בבחירות. אשמח להציע לוועדת הכנסת הבאה לתקן את זה, אם אפשר יהיה לעשות את זה באופן נקי ולא אגב מישהו או סיעה מסוימת.

ועכשיו אני מגיעה למקרה של חבר הכנסת יברקן שהזכיר חבר הכנסת סעדי. בבחירות האחרונות חבר הכנסת גדי יברקן שהיה בכחול לבן הודיע – אני חושבת שהוא הודיע את זה ממש ביום הגשת הרשימות או יום אחד לפני – שהוא מתכוון לא להיות מוגש ברשימה של כחול לבן אלא של הליכוד. שוב, משהו שלעמדתנו זה בדיוק מה שמותר. אתה בתקופת הבחירות מודיע: בכנסת הזאת אני איתכם, לכנסת הבאה אני רוצה להיות בסיעה אחרת. לאור הספיקות שהיו בעניין – כאמור, השופט מלצר, סתיו שפיר שהתפטרה, השופט הנדל שלא פתר את העניין הזה, ועתירה שהוגשה לוועדת הבחירות מייד כאשר יברקן הודיע את הודעתו, אז הוא החליט להתפטר. ולכן, עוד פעם, בעצם לא ניתנה הכרעה לגופה בעתירה שהוגשה לשופט הנדל בעניינו. אז זאת בעצם הסיטואציה שבפנינו.

רק צריך לשים לב שכאן המקרה שונה מהמקרה של חבר הכנסת יברקן, שוב, גם הדגשתי את זה, יש בפנינו חברת כנסת שמייצגת מפלגה אחרת בתוך הסיעה הגדולה, נקרא לה סיעת הליכוד כולנו, למרות שהיא מכונה הליכוד.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אז מה הסמכות בכלל של סיעת הליכוד להגיש את הבקשה?
היו"ר איתן גינזבורג
שנייה.
ארבל אסטרחן
יש לה סמכות, כי כמו שאמרתי, הפרישה וההתפלגות היא מהסיעה כולה. אם התקיים מעשה של פרישה ניתן - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
ארבל, ואיך את מתייחסת - - -
היו"ר איתן גינזבורג
רגע, אני אתן לכל אחד, אבל היא עונה לפינדרוס, אז אי-אפשר להפריע באמצע.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כנראה שהיא לא אהבה את השאלה.
ארבל אסטרחן
בוא נלך על משהו מובהק לא בתקופת בחירות. לפני כמה חודשים חברת הכנסת הייתה אומרת לליכוד: אני לא מצביעה איתכם על כלום, לא על זה ולא על זה ולא על זה, לא כי צו מצפוני בעניין מסוים אומר לי ולא כי קיבלתי תמורה, אני לא מצביעה איתכם. אוקיי, מעשה פרישה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
דבר שלא קרה.
ארבל אסטרחן
ברור. במקרה כזה הסיעה הייתה יכולה לפנות לוועדת הכנסת וניתן היה להכריז על פרישה. וכמו שציינתי, היא גם לא יכולה להתפלג כי לא הוגש הסכם.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
מה שחשוב להגיד, שלא עשיתי לא את זה ולא את זה.
קריאות
- - -
היו"ר איתן גינזבורג
רגע, רגע, חברים, חברת הכנסת שאשא ביטון, סליחה. כל אחד יקבל. אני מבקש. כרגע ביקשתי הערות פרוצדורליות כדי להבין את ההקשר. תכף אשמע את שני הצדדים, לכל אחד יהיה זמן טיעון לא מוגבל, ואחרי זה אם תרצו יהיו שאלות. בבקשה, חברת הכנסת מארק.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
ארבל, אז איך את מתייחסת להתחייבות שלה כשהיא חותמת על הסכם שהיא לא תפרוש ולא תתפלג? איך את מתייחסת לזה?
היו"ר איתן גינזבורג
רגע, אבל עוד לא שמענו. בואו נשמע.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
זה בהמשך הפרוצדורלי. נכון שיש הסכם שלא הוגש, אבל יש לה הסכם, מתוקף זה היא נכנסה לתוך הליכוד.
היו"ר איתן גינזבורג
תכף נשמע.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אז אולי כדאי שארבל תגיד לנו מה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
היא לא שאלה וזה לא קרה אצלי. לא, זה פשוט לא - - -
היו"ר איתן גינזבורג
תכף נשמע.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
היא רשומה כולנו או ליכוד?
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, אני מבקש לא להפריע.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אני אענה על הכול.
היו"ר איתן גינזבורג
סעדי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מבין שבסופו של יום כבוד השופט הנדל יושב-ראש ועדת הבחירות אמר: אני לא רוצה לדון בזה, זה לא בסמכות שלי, ועדת הכנסת - -
היו"ר איתן גינזבורג
היא תדון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
- - היא שתדון ותקבע את הכללים. זאת אומרת שהסמכות היא שלנו למרות שזה היה צריך להיעשות, איך שכתבתם, בנפרד ולא במקרים ספציפיים.
ארבל אסטרחן
נכון, נקי, לא אגב מקרה מסוים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ואז שאנחנו נקבע את הכללים, כי יש פה השלכות מאוד מאוד - - -
היו"ר איתן גינזבורג
יש פה שאלה חוקתית, נכון. אלעזר שטרן, אני מבקש לא לגופו של עניין, רק לגופה של פרוצדורה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
ברור. מה לנו ולהסכם שנכתב לצורך העניין בין חברת הכנסת שאשא ביטון לבין הליכוד?
ארבל אסטרחן
יש חשיבות להסכם בשני מובנים. קודם כול צריך לדעת שלא הוגש הסכם שמאפשר התפלגות. זאת אומרת שבזה היא שונה מאורלי לוי ורפי פרץ שהיו נציגים בודדים של מפלגה בתוך מערך מפלגות. אורלי לוי עם גשר בתוך העבודה ומרצ, השר פרץ היה נציג הבית היהודי בתוך ימינה, הם יכול להתפלג אפילו שהם לא היו שליש.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
לא ביקשתי התפלגות, שלא יישמע בשיח שזה מה שקורה.
היו"ר איתן גינזבורג
רגע, חברת הכנסת שאשא ביטון, תקבלי את כל הזמן שיש.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
רק כדי שלא יתקבע פה איזה שיח, כי מדברים על משהו שלא היה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא יתקבע שיח, זאת הייתה שאלה פרוצדורלית.
ארבל אסטרחן
צריך לדעת שאין הסכם, זה חשוב.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בוא נשמע את שני הצדדים.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
סליחה, לא שמעתי את ההתייחסות שלך, את מדברת על מה שאני העליתי כרגע?
ארבל אסטרחן
אני יכולה להתייחס גם לזה. אין הסכם, זה דבר אחד שצריך לדעת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, יש אפשרות שאני אציג את העמדה שלנו? אני הגשתי את הבקשה.
היו"ר איתן גינזבורג
כן, ברור. אלו שאלות פרוצדורליות עכשיו.
ארבל אסטרחן
זה לא אומר שאין הסכם, יש הסכם שנאמר פה במפורש שהיא לא יכולה להתפלג. באותו הסכם שקיים כתוב שהיא לא תוכל להתפלג, שאכן זה מונע התפלגות, ושחברת הכנסת גם לא תפרוש במהלך הכנסת. עכשיו אתם תצטרכו לשמוע כמובן את חברת הכנסת שאשא ביטון שתסביר למה לעמדתה כל דבר שהיא עשתה אינו מהווה מעשה של פרישה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אבל לעמדתה היא חייבת להמשיך להחזיק את המנדט שלנו.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אני לא מחזיקה שום מנדט, חברים, בואו ננהל דיון - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
את מחזיקה, אנחנו הכנסנו אותך לכנסת.
היו"ר איתן גינזבורג
רגע, סליחה, חברת הכנסת מארק, אני מזכיר לך שאת בהליך חצי שיפוטי, ואזכיר לך שאת לא צריכה לנקוט עמדה לפני שאת שומעת את שני הצדדים. בבקשה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה להבין. לצורך העניין, כל הסכם בין מפלגות או בין חלקי מפלגות, הרי גם את ההסכמים הקואליציוניים אנחנו מניחים על שולחן הכנסת.
היו"ר איתן גינזבורג
זה משהו אחר.
ארבל אסטרחן
זה הסכם ספציפי.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני מבין. אני שואל למה אנחנו דנים בהסכמים אם מישהו מפר אותם או לא?
ארבל אסטרחן
כי זה התנאי להתפלגות. תנאי להתפלגות, כמו שהיום בבוקר התפלגו דגל התורה ואגודת ישראל, הסיבה שהם יכול להתפלג – טוב, שם גם יש שליש אבל לא משנה – הסיבה שהם יכלו להתפלג היא שהוגש הסכם ליו"ר ועדת הבחירות עם הגשת רשימת המועמדים לפי הסעיף בחוק-יסוד: הכנסת, שאפשר התפלגות.
היו"ר איתן גינזבורג
שכתוב שם באופן מפורש. חברים, אם אין עוד שאלות פרוצדורליות אני רוצה לפתוח את הדיון. ראשון הדוברים יהיה חבר הכנסת זוהר שביקש את הבקשה. אחרי שהוא יטען בלי שיפריעו לו בכלל, חברי הכנסת, פה אנחנו צריכים להיות בעיקר מקשיבים, ניתן את זכות הדיבור לחברת הכנסת שאשא ביטון בלי שיפריעו לה בכלל, ואז נוכל לשאול שאלות כאלה ואחרות.
ארבל אסטרחן
אני רק רוצה להגיד מילה, הדוגמה שנתתי לחבר הכנסת פינדרוס כמובן שהיא תיאורטית לחלוטין, ולא התייחסתי לשום הצבעות של חברת הכנסת.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת זוהר, בבקשה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תודה. ראשית, אני רוצה לומר דבר אחד, לדיון הזה אין שום מרכיב, ואני אומר את זה בצורה הכי הכי ברורה, שום מרכיב פוליטי משום שהדבר שקורה כאן קורה היום לליכוד מחר זה יכול לקרות לכל סיעה אחרת בבית, וזה עניין של סדרי עבודה בכנסת. צריכים לזכור את זה, כי בסוף כולנו פה חברים באותה כנסת, וגם אם יש לפעמים מאבקים ועימותים צריכים לזכור שמה שייקבע פה גם יכול להוות תקדים לכנסות הבאות. זה אומר שבכל מצב בו חבר כנסת יחליט לפני הבחירות שהוא רוצה ללכת עם מישהו אחר הוא לא יצטרך להתפטר מהכנסת, הוא פשוט ילך למי שהוא רוצה ויתמוך בו באופן פומבי, וזה לא ייחשב כפרישה. גם אם הוא חתם על הסכם שהוא לא יכול לפרוש זה לא ייחשב כפרישה. להסכמים שייחתמו פה בכנסת לא תהיה שום משמעות ולא יהיה להם שום ערך. ולכן אני אומר, עזבו כרגע מאבקים של הליכוד מול גדעון סער, ומי נגד גדעון ומי בעד גדעון או מי נגד שאשא ביטון או מי נגד כולנו, זה לא האישו בכלל, זה מה שאני רוצה שתבינו. כי אני מבחינתי היום גם אם נניח תתקבל פה החלטה, נצא מנקודת הנחה שבסוף חברי הכנסת יחליטו שלא מדובר בפרישה, לא ייגרם שום נזק לליכוד, הכול בסדר, אף אחד לא חשב שהדבר הזה יכול לעזור לליכוד. יכול להיות שיהיה קצת יותר מימון לגדעון סער לקמפיין הבחירות שלו.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
זה לא נכון.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
וגם עם זה אין לנו שום בעיה, שיהיה לו מימון.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
רק המשכורת תמשיך - - -
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
זה לא נכון.
היו"ר איתן גינזבורג
ששש, אני מבקש, חברי הכנסת, תתאפקו, נו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל דבר אחד כן יקרה, וזה מה שאני רוצה שתזכרו, זה שבפעם הבאה שיהיו פה בחירות, ואין לדעת מתי זה יקרה, זה יכול לקרות מהר מאוד, זה יכול לקרות גם עוד הרבה מאוד שנים, אני מקווה שזה לא יהיה כל כך מהר.
מאיר כהן (יש עתיד-תל"ם)
ארבעה חודשים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני מקווה שלא. אבל בפעם הבאה, אני רוצה שתזכרו, יהיו כאן מעברים כמו המערב הפרוע, לא יהיה שום ערך לעיקרון שנקרא סיעה בכנסת, לא יהיה לזה שום ערך, אני רוצה שתזכרו את זה. ולכן אני אומר, שימו בצד את כל המאבקים הפוליטיים, אני יודע שזה קשה, ותסתכלו על העניין הזה פרופר מקצועי ענייני של עבודת הכנסת. אם תשקלו את הדבר הזה פרופר עבודת כנסת, איך המבנה הדמוקרטי החוקתי שלנו נראה, אתם תקבלו את ההחלטה הנכונה. אם תכניסו פה פוליטיקה ואיך אנחנו מראים לליכוד שהוא הפסיד בוועדת הכנסת והנה ניצחנו את הליכוד ונתנו לגדעון את הקרדיט, אז ההחלטה תהיה לא אובייקטיבית. את זה תזכרו.

אני חושב שאין מחלוקת על זה שמדובר בפרישה, אין פה בכלל מחלוקת. כל הדברים שאסור לעשות בניגוד לכל מה שנקבע בתקנון הכנסת נעשה, כתבה את זה גם היועצת המשפטית ארבל בעניין ההצבעה שהיא נעדרה בה, שאנחנו יודעים שזאת הייתה הצבעה פרוצדורלית קריטית שיכלה למנוע את פיזור הכנסת, והיא נעדרה במכוון. היא הודיעה על תמיכה בפומבי במועמד עוד לפני 90 הימים. וראינו גם שורה של חברי כנסת שנוהגת באחריות ומתפטרת מהכנסת, אני יכול להזכיר, זאת הייתה סתיו שפיר, אחר כך גדי יברקן, פה בכנסת הזו ראינו את כל שורת חברי הכנסת: גדעון סער, זאב אלקין, מיכל שיר, שרן השכל, כולם התפטרו מהכנסת, עפר שלח, כולם עשו את זה מתוך הבנה שזה שומר על המבנה הדמוקרטי החוקתי שלה.
מתן כהנא (ימינה)
הגינות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה פשוט פוגע אחר כך בעבודת הכנסת בסיעות הבית. אז קודם כול מהבחינה הזאת אין מחלוקת. יש מחלוקת אחת שאני יודע שתכף תציג אותה, אני מניח, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, וגם על זה דובר בחוות הדעת של היועצת המשפטית, זה העניין של לאיזה סיעה היא משתייכת. היא טוענת שהיא משתייכת לסיעת כולנו, זו הטענה המרכזית שאני שומע, ושמעצם זה שהיא משתייכת לסיעת כולנו היא לא יכולה להיות מוכרזת כפורשת. ובכן, הליכוד וכולנו חשבו על זה מבעוד מועד. איך אנחנו למדים שהם חשבו על זה מבעוד מועד? הם שמו סעיף מפורש בהסכם הקואליציוני - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
התחייבות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - בינינו לבין כולנו שאומר שלא ניתן לפרוש, שיפעת שאשא ביטון לא יכולה לפרוש מהסיעה שלנו, והיא חתמה על זה בכתב ידה או שבא כוח הסיעה, אני לא יודע מי חתם, אבל אני מניח שיש פה חתימה מחייבת.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
היא חתמה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
והחתימה הזאת מחייבת. ואני שואל אתכם שאלה: אתם רוצים להגיע למצב שגם חתימות חברי הכנסת לא שוות כלום יותר? שהסכמים שאנחנו חותמים פה בכנסת – לא הסכמים קואליציוניים של כחול לבן – הסכמים שאנחנו חותמים - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שלכם, של ביבי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - בין סיעות הבית - -
קריאה
חלילה שלא נגיע למצב הזה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - שלא יהיה לזה תוקף.
קריאה
אבל מי יכול להעלות על הדעת סיטואציה כזאת?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מכבד ההסכמים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני אומר לכם, כי אם נחתום פה על הסכמים קואליציוניים שנגיש לכנסת ולא יהיה להם שום תוקף אז הנה אני אומר לכם, אני מחר יכול לחתום על כל הסכם, להגיש אותו פה לכנסת, ואחר כך לעשות משהו אחר לגמרי. למה? כי זה נוח לי - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל זה מה שקורה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - ומסתדר לי. אתה יודע מה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עד עכשיו זה ככה היה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אני מבקש.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הערה. אני מתנצל.
היו"ר איתן גינזבורג
בסדר, זרקת, הבנו, הלאה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הבנו, זה באמת יצא על הכיפק, אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
זה מזכיר לי שהוא - - -
היו"ר איתן גינזבורג
לא, לא, די, חבר הכנסת שטרן, לא.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
- - - שהיו בעולם, אם רק היה להם חוש הומור.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מבקש, חברים. אני מבקש שלא.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני בעד. לא ראיתם שאפילו אני אמרתי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בדיוק, זה היה בצחוק.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה היה בקטע של הלצה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נכון.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כי בסוף את ההסכם שלנו בינינו לבין כחול לבן היה יכול לממש רק דבר אחד, אתם יודעים מה? החוק. כי היה חוק, חוק ממשלת החליפין, זה הדבר היחידי. אבל מה שקרה קרה וכל השאר לא חשוב, לא כדאי לחזור על זה שוב כדי שאולי אני אשכנע את חברי כחול לבן, אז אני לא רוצה.

אבל בסוף אני רק אומר דבר אחד, הסיפור פה הוא סיפור מאוד מאוד מאוד מאוד ברור, הייתה כאן פרישה, היה פה אקט של הפרישה שהוא לא משתמע לשתי פנים לאורך כל ההתנהלות.
מתן כהנא (ימינה)
מה מבחינתך האקט?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
האקט המרכזי קודם כול זה השתלשלות של דברים, אלו הרבה מאוד הצבעות שהיא נעדרה, גם אפילו אמירות פומביות נגד הסיעה, אבל פה עוד לא הרגשנו שזאת באמת פרישה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
תכף נביא את ההתפלגות, הזמנו את זה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הפרישה הייתה מה שנקרא החותם הסופי שהיה - - -
מתן כהנא (ימינה)
בהצבעה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא, זה היה בהחלטה שלה להודיע לפני תום 60 הימים, לפני שהכנסת פוזרה, כי לא ידעו אם הכנסת תפוזר.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
90.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
90 הימים. ידענו שעדיין יש מהלכים ויש שיחות עם כחול לבן, ועוד ניסינו למנוע את הפיזור. באקט הזה שהיא הודיעה על תמיכה במועמד אחר לפני 90 הימים, עוד לפני שידעו שהכנסת מתפזרת באופן סופי, זה מבחינתנו היה האקט הסופי. ואחרי זה היא כמובן גם נעדרה מההצבעה ולא הגיעה להצבעה.
אופיר כץ (הליכוד)
ההצבעה שלה שבעצם בגינה התפזרה הכנסת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
נכון, היא גם לא הגיעה להצבעה הזאת ולא הייתה נוכחת, וגם לאורך כל הדרך היא עשתה את הפעולות האלה של פרישה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
יש לזה סיבה, הייתי בבידוד, אתייחס להכול.
אופיר כץ (הליכוד)
גם אני הייתי בבידוד ובאתי להצבעה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
גם רם שפע היה בבידוד - - -
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת, חברי הכנסת.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
גם רם שפע בא הצביע בעד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
נכון, רם שפע הגיע מבידוד להצביע דווקא נגד ההצעה, לא בעד.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
בדיוק.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
והוא אפילו עזר לאופוזיציה להפיל את ההצעה. והוא בא מבידוד. אבל זה לא העניין, העניין הוא אחר, העניין הוא שבסוף אחרי שטענתי את הטענות המאוד מאוד ברורות לגבי הפרישה, ועל זה עכשיו לאף אחד אין מחלוקת, גם אם תבוא יפעת שאשא ביטון ותגיד: תשמעו, אני כולנו, אני לא מכיר שום סיעת כולנו בכנסת. הלכתי לבדוק אצל מזכירות הכנסת, בדקתי ושאלתי: יש פה סיעת כולנו? אמרו לי לא. אין סיעת כולנו בכנסת, היא לא קיימת.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
זה רק לפי מה שמסתדר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יש סיעת הליכוד. ולכן, משום שחששנו ממצב כזה כתבנו סעיף מפורש בהסכם שיפעת חתומה עליו והוא הוגש למזכירות הכנסת, שהיא לא יכולה לפרוש. אם בסוף השיקולים הפוליטיים יגברו וינסו להראות כאילו לליכוד – ניצחנו אתכם, האמינו לי, הכול בסדר, אנחנו נתמודד, אז היא לא תוכרז. אבל בפעם הבאה, חבר'ה, אתם צריכים להבין, זה יקרה פה שוב, כי זה פתח גדול לכל חברי הכנסת, ולא רק נגד הליכוד. אני חושב שזה מה שצריך בסוף לשקול לפני שמקבלים את ההחלטה, ולא להסתכל על זה בקואליציה אופוזיציה, ליכוד נגד כולם, אני לא יודע איך תגדירו את זה. תודה רבה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. חברת הכנסת שאשא ביטון, בבקשה, יפעת.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
תודה רבה, כבוד היושב-ראש, אני אתחיל ואומר שיש כאן הטעיה בסיסית, ואני כמובן אסביר את כל התהליך. אני אכן חתומה עם מפלגת הליכוד על הסכם לגבי הכנסת העשרים-ושלוש, וככל שהכנסת העשרים-ושלוש התקיימה אני גם קיימתי את כל חלקי בהסכם. אין שום הצבעה במליאת הכנסת שבה אני הצבעתי נגד עמדת הממשלה. אגב, דבר שעשו חברי ליכוד אחרים.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אבל ברחת.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, לא, אני מבקש לא להפריע.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
עלו כאן כמה מקרים של מועמדים, של חברי כנסת אחרים, כמו חברת הכנסת סתיו שפיר לשעבר וגדי יברקן, הם כולם היו חברי סיעה וחברי מפלגה שיכלו להמשיך ולהתמודד מטעמה גם בבחירות שלאחר מכן. האם אני יכולה להתמודד בליכוד? התשובה היא לא, לפני מה שאומר הליכוד. ההסכם של בית הדין העליון של הליכוד קבע עוד במערכת הבחירות הקודמת ש"תוקף ההסכם עם מפלגת כולנו מוארך בזה באופן שיחול גם בכנסת העשרים-ושלוש בלבד, בין שזאת תהיה הכנסת שתכהן זמן ארוך או זמן קצר ואו אף אם חלילה אם ייערכו בחירות חוזרות גם לכנסת זו". זאת אומרת שהיה ברור לשני הצדדים שההסכם בינינו מחייב אך ורק לכנסת העשרים-ושלוש, ובכנסת העשרים-וארבע אני יכולה להתמודד בכל מפלגה אחרת.

אגב, לא התפקדתי לליכוד בניגוד לחבריי האחרים מסיעת כולנו, שהגיעו עם סיעת כולנו אבל אחר כך הפכו להיות חלק מהמפלגה. אז לא התפקדתי לליכוד, לא הייתי חברת ליכוד, והיה ברור – הליכוד הודיע לי, הליכוד הודיע לי מ-day one שבבחירות לכנסת העשרים-וארבע הם לא מחויבים לי. אז למה אני לא יכולה לומר איפה אני אהיה בכנסת העשרים-וארבע? זו שאלה. אגב, גם אם לא הייתי חוברת לצורך העניין לגדעון סער או שהייתי נשארת בעצמי זה היה ברור לכולם שאני מתמודדת עם סיעת כולנו או כל סיעה אחרת או כל מפלגה אחרת שהייתי בוחרת להתחבר אליה. כך שהמקרה שלי והסיפור שלי הוא שונה מחברי הכנסת האחרים.

ואני רוצה לחזור לעניין של ההתנהגות שדיברנו עליה לגבי הכנסת העשרים-ושלוש. אפילו בישיבות סיעה, חבר הכנסת מיקי זוהר, תבדוק את רשימת הנוכחות, הודעת מהיום הראשון שאתה מנהל רשימת נוכחות, אני חושבת שהנוכחות שלי הייתה רבה יותר מכל חבר כנסת אחר, או שבוא נגיד את זה אחרת, יש הרבה חברי כנסת אחרים שהיו פחות ממני בישיבות הסיעה. הקפדתי להגיע לכל ישיבה, הייתי חלק מהסיעה, כי התחייבתי, הצבעתי גם בהצבעות אי-אמון יחד עם מפלגת הליכוד, אפילו בימים הקשים שאתם יצאתם לתקשורת והכפשתם בלי סוף, בלי סוף. לאורך כל הדרך עמדתי במילה שלי, הגעתי למליאה וקיימתי את המחויבות שלי כלפיכם. בשום מקום, בשום מקום, למעט בשבוע האחרון שהבעתי את דעתי על ההתנהגות של המפלגה שלכם, מעולם לא דיברתי רעה, לא על הליכוד, לא על חברי הליכוד, ואפילו סירבתי להביע התייחסות לגבי ההתנהגות שלכם כלפיי. אני שמרתי על הכבוד שלכם עד לרגע האחרון שבו הודעתי שבכנסת הבאה אני אתמודד עם מפלגה אחרת.

ואגב, אני רוצה להפתיע אתכם, וחבל שאי-אפשר לבדוק, הייתי ממשיכה לקיים את ההסכם שלי מולכם גם אם הכנסת הייתה ממשיכה לנהוג כרגיל, כי בכנסת העשרים-ושלוש אני מחויבת לכם, ולאחר מכן, מה לעשות, גם אתם כתבתם את זה שחור על גבי לבן – אני לא. אתם יצאתם לתקשורת ואמרתם פעם אחר פעם: היא בכלל לא ליכוד היא כולנו. זאת אומרת שאתם הכרתם באופן פומבי וציבורי במעמד שלי בתוך המפלגה שלכם.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מי אמר את זה? ראש המפלגה?
היו"ר איתן גינזבורג
ששש.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
ולמרות זאת - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
או אני?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
ולמרות זאת - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
או אני? לא אמרנו את זה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, לא. אני מבקש לא להפריע.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
תבדוק בבקשה, יש פה חברים שיושבים, תשאל אותם, ואפשר - - -
היו"ר איתן גינזבורג
לא, דרשתי שלא יפריעו לך, מיקי זוהר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לדעת מי אמר את זה.
היו"ר איתן גינזבורג
ביקשתי שלא יפריעו לך, זה זמן שלה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני אשאל - - -
היו"ר איתן גינזבורג
ונראה לי שמגיע לכל אחד שנמצא בוועדה את הזמן שלו בלי שיפריעו לו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מקבל.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
הדברים נאמרו בצורה מפורשת וזה בסדר גמור. אני גם לא נפגעת כי זאת הייתה המציאות, הצגתם אותה והכול טוב. אבל ידענו כל אחד מה חלקו בתוך ההסכם.

דבר נוסף, אני לא לוקחת כלום מהליכוד, חברים. אני לא לוקחת את המנדט מתוקף ההסכם שיש לנו, אני לא לוקחת איתי מימון, אני לא לוקחת איתי דקות שידור.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
רק משאירה חובות בכולנו.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אני לא לוקחת כלום. אגב, היחידים שיכולים לטעון מולי ונגדי זאת מפלגת כולנו, זה לא אתם.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
זה את מול עצמך.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
זה רק מפלגת כולנו.
עוזי דיין (הליכוד)
זה החיוך של החתול.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
כי מה לעשות, זאת האמת.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
רק מול עצמך.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
היא משאירה את משה עם הרבה מאוד חובות.
היו"ר איתן גינזבורג
ששש, חברי הכנסת.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
תשאירו לי להתמודד עם מי שצריך.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
עם משה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
בואו אנחנו נתמודד בסוגיה שיש לי כרגע מול מפלגת הליכוד. מול מפלגת הליכוד, חשוב שזה ייאמר, כי זה יצא גם לתקשורת בצורה מעוותת, אני לא לוקחת שקל מהליכוד, לא לקחתי שקל מהליכוד, אני לא לוקחת דקות שידור, אני לא לוקחת מנדט, אני לא לוקחת דבר.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אז למה להישאר?
היו"ר איתן גינזבורג
לא, לא. אני מבקש, די, אוסנת, די.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אז למה להישאר?
היו"ר איתן גינזבורג
די, נו, מה יש לך? את חברה בוועדת שופטים, את יודעת איך הדברים מתנהלים, והופעת בבית משפט, את לא יכולה בבקשה להתאפק? בבקשה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
היא הייתה חברה וירטואלית, לא נתנו לה להיכנס בסוף, בוועדה האחרונה בחרו בלעדיה.
היו"ר איתן גינזבורג
די, בבקשה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
מה זה לא נתנו לי? אני בחרתי לא להגיע.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. תודה על האתנחתא.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
מה זאת אומרת? זה אתה עשית את האתנחתא.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
חברים, כמו שנכנסתי לליכוד בהסכם, כך אני יוצאת בלי לקחת דבר מהם.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני אשרף עוד פעם, די.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אה, תירגע.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
די.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
ההסכם שלנו, בין אם הייתי מודיעה ובין אם לא, היה מסתיים ביום שהוכרז שיוצאים לבחירות, כך שלא באתי ושיניתי שום סדרי מציאות במציאות הנוכחית.

ולעניין ההצבעה האחרונה רק למען הסר ספק. הייתי בקשר גם עם מזכירות הכנסת וגם אם אנשי המשמר, יש כמובן את הכול מתועד בכתב. מיום שישי שלפני ההצבעה שכבתי חולה עם חום מאוד מאוד גבוה, והייתי בתקופת בידוד. יש לדברים האלה תיעוד. הודעתי לאנשי הכנסת שזה המצב. אנחנו כולנו חתומים על הצהרות בריאות לכל מקום שאנחנו הולכים ולכל מקום שאנחנו נכנסים. אף אחד מאנשי סיעת הליכוד לא דיבר איתי באותו יום – ואני לא מדברת על לשאול לשלומי, נשים את זה בצד, אלו הענייניים האישיים ובאמת לא אכנס אליהם – אבל אף אחד לא פנה אליי, אף אחד לא דיבר איתי, שום דבר. הם הכריזו עליי כפורשת לפני ההצבעה הזו בכלל, תבדקו כרונולוגית. ההגשה להכריז עליי על פרישה הייתה לפני ההצבעה הזו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ברגע שהודעת שאת תומכת בגדעון.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
נכון, מה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ברגע שהודעת שאת תומכת בגדעון.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
ולכן אין לה שום קשר מבחינת ההתנהגות, כי אתם אלה שהוצאתם אותי החוצה, וזה בלי קשר לעובדה שבאמת לא יכולתי להגיע. הודעתי על זה אגב מראש. ואם הייתם מתקשרים גם הייתם שומעים לבד שאני לא במצב שהייתי יכולה להיכנס לכנסת מבחינה בריאותית. אז זה הסיפור. ולמעט ההצבעה הזו, שוב אני חוזרת ואומרת, לאורך כל הקדנציה הזו, גם ברגעים הכי קשים שחלקכם וגם הציבור הרחב נחשף אליהם, לא פגעתי בהסכם שהיה לי עם סיעת הליכוד, הצבעתי יחד איתם, הגעתי לישיבות סיעה, וכיבדתי את השותפות שהייתה בינינו. זה מה שיש לי כרגע לומר, ואם יהיו שאלות אני אשמח לענות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
איתן, יש טענות שאני חייב להשיב עליהן, זה נורא חשוב.
היו"ר איתן גינזבורג
תכף אתן לך את זכות התשובה, אתה תשיב לטענות. ואז אם יש לחבר כנסת שאלות להפנות למי מהצדדים אז תירשמו אצל נועה, וננהל את זה בצורה מסודרת. בבקשה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ראשית, אני מודה לחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון על הדברים משום שהיא בעצם חיזקה את הטענות.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
נכון.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עצם העובדה שהיא אמרה שהיא הייתה חלק מהליכוד והשתתפה בישיבות סיעה והייתה חלק מכל ההצבעות והייתה חלק בלתי נפרד, אף אחד לא יחלוק, היא בעצמה לא חולקת על זה שהיא התנהלה כחלק מסיעת הליכוד, והיא לא הייתה חלק מסיעה אחרת.
מיקי חיימוביץ' (כחול לבן)
זו הייתה המחויבות שלה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
היא אומרת שלא, נכון? אני שמעתי נכון, מיקי חיימוביץ'.
מיקי חיימוביץ' (כחול לבן)
זו הייתה המחויבות שלה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
לא הייתה לה מחויבות.
היו"ר איתן גינזבורג
רגע, אתה מדבר עכשיו – אתה טוען?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
בוודאי שהכרתי, חתמתי על זה, וקיימתי את זה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יפה. אז אני מודה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אבל רגע, אני רק רוצה שתענה, יכולתי להתמודד בליכוד בפעם הבאה?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
בטח.
אופיר כץ (הליכוד)
למה לא?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אה, זה היה - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אם תתפקדי לליכוד, בטח.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה היה חד-משמעי במליאה הבאה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
למה לא?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
חברים, אני לא התפקדתי לליכוד.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
למה לא?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
למה לא?
אופיר כץ (הליכוד)
ברגע שאת מתפקדת יש אפשרות לקצר את הזמן.
היו"ר איתן גינזבורג
מיקי, יפעת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בשונה מחברת הכנסת טלי פלוסקוב - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
הליכוד זכה לקצר את זה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רגע, אני לא מבקש שתעזרו לי, אני יודע לדבר, אני יודע להביע את עצמי.
היו"ר איתן גינזבורג
אוסנת, אי-אפשר לנהל את הדיון בצורה כזאת, פשוט אי-אפשר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עובדתית היו שני חברי כנסת של כולנו שגם הם קשורים בנוסף, טלי פלוסקוב ואלי כהן, הם בחרו להתפקד לליכוד כדי להיות עם אופציה להתמודד אחר כך. את בחרת שלא, וזאת זכותך. אבל דבר אחד אני רוצה להדגיש.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
רק הערה חשוב לומר.
היו"ר איתן גינזבורג
יפעת, דקה, את תעני לו.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
רגע, אבל זה חשוב.
היו"ר איתן גינזבורג
אי-אפשר פינג-פונג, אי-אפשר.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
רק כדי שיבינו את ההקשר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
איתן, אני רוצה לשמוע את הטענות שלה, כי אני באמת בא לפה פתוח.
היו"ר איתן גינזבורג
אני אתן לך להשיב.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
איתן, זה חשוב.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רוצה לדעת.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
החברים האחרים, שלא ישמע פשוט אחרת, החברים האחרים מופיעים גם ברשימת המועמדים, אני יכולה להביא לכם גם את זה, יש את הכול כאן, מופיעים כחברי ליכוד. הם מופיעים בתוך רשימת הליכוד. אני היחידה בתוך הרשימה של המועמדים שמופיעה כמפלגת כולנו. חברים, הגשנו את רשימת המועמדים כשתי רשימות.
קריאות
- - -
היו"ר איתן גינזבורג
שתי מפלגות.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
כשתי מפלגות, סליחה.
עוזי דיין (הליכוד)
מישהו צריך לדאוג לכסף.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אז אתה לא יכול בעצם לחבר בין הסיטואציה שלי לסיטואציה שלהם.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל את רוצה ומוכנה להסביר לציבור למה עשינו את זה ככה? יש סיבה למה. את רוצה שאני אגיד, אני מוכן גם להגיד.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
חבר הכנסת מיקי זוהר, כל השיח שאתם מנסים לנהל כאילו מישהו פה עשה טובה לכולנו - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אל תתגונני, תאמרי למה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אני לא מתגוננת, אני עונה לך את זה כמו שצריך שזה יהיה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
למה עשינו את זה ככה, למה עשינו את זה בנפרד.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
עשינו את זה כי לי היה חשוב לשמור על סיעת כולנו, נקודה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
לא נכון.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
את עכשיו אומרת דבר שהוא לא אמת.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
לא נכון, זה ממש לא נכון, לא בגלל זה עשינו את זה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אז אני אפריך את דברייך, בסדר? אפריך את דברייך, ברשותך, בכבוד רב.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אוקיי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עשינו את זה משיקולים כלכליים בלבד.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
בדיוק, מה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אוקיי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
וזה שאת אומרת שרצית להיות עצמאית, את עכשיו לא אומרת אמת, חברת הכנסת שאשא ביטון.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
חבר הכנסת מיקי זוהר, אני רוצה לומר לך משהו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אלו היו שיקולים כלכליים בלבד, ואני יכול גם להוכיח את זה, וניתן להביא לפה עדים שלי.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אף אחד לא עשה טובה פה למפלגת כולנו, אני רוצה להבהיר.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
לא, כי הייתם עוברים את אחוז החסימה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
שנייה, אני לא צריך את העזרה שלך.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אפשר פחות רעשים כמו זבובים על הקיר?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני מבקש ממך, תני לי, אני יודע להגיד את זה.
היו"ר איתן גינזבורג
ברגע שאתם מנהלים דו-שיח כזה אז מה אני יכול? ניסיתי לנהל את זה בצורה כזאת שכל אחד ידבר על פי תור, אתם בחרתם לדבר אחד עם השני.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
שמנו לה את המקום שלנו על אלה שמתמודדים בפריימריז, מיקי.
היו"ר איתן גינזבורג
אל תתפלאו שאחרי זה מתפרצים. אם כל אחד ידבר בזמן שאתן לו אז לא יהיו הפרעות, אבל אם אתם מדברים אחד עם השני אז קצת קשה להשתלט על דבר כזה. תחליטו איך אתם רוצים לנהל את זה. מיקי, תסיים את הדברים שלך, אתן לה להגיב, ואז אפתח את הדיון.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני על הכיפק עם הדיון הזה, בסדר גמור. קודם כול זה היה משיקולים כלכליים נטו. לאורך כל הדרך רצית לדעת מה מקומך בליכוד, רצית לדעת אם יקבלו אותך - - -
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אתה אומר דברי שקר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בסדר.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
חבר הכנסת מיקי זוהר, לא שזו פעם ראשונה, אבל אתה אומר דברי שקר, אז אני מאוד מבקשת שזה יירשם בפרוטוקול.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני אמרתי שאת אמרת דברי שקר, עכשיו את אומרת שאני אמרתי דברי שקר אז אנחנו תיקו, בסדר?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
לא, אתה צריך להתאמץ מאוד כדי להיות תיקו איתי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל דבר אחד אני יודע, שהשיקול הזה היה שיקול כלכלי גרידה, לא היה שום שיקול אחר מלבד השיקול הכלכלי לייצר מצב שאת נרשמת כסיעה נפרדת, למה? כדי לכסות חובות. של מי? של כולנו. על חשבון מי? על חשבון הליכוד.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
ממש לא. זה ממש לא על חשבון הליכוד. חבר הכנסת מיקי זוהר, אתה ממש טועה ומטעה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אז על חשבון מי?
היו"ר איתן גינזבורג
רגע, סליחה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אז על חשבון מי?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אני רוצה להזכיר לך, אתם לא עשיתם טובה לאף אחד, אתם ביקשתם את ההצטרפות של כולנו כדי שלא נצטרך לבזבז קולות, נכון?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אז עכשיו אמרת שזה לא בגלל הכסף.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל למה?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
כדי שהליכוד יוכל לקבל את - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה לא היה בשביל הכסף?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
כדי שהליכוד יוכל להיות מספיק גדול ושלא יהיו קולות שחלילה ילכו לאיבוד ויחלישו את קולכם. אז אף אחד פה לא עשה טובה לאף אחד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
למה הגשת את הרשימה בנפרד?
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אני לא מנהלת שיחה על דברים ספקולטיביים.
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, אני חושב שהסוגיה למה נחתם ההסכם הוא לא ממין העניין בדיון הזה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
בדיוק, היא סוגיה ספקולטיבית, ואנחנו לא מתייחסת בכלל לספקולציות.
היו"ר איתן גינזבורג
סליחה, בכל הכבוד, אנחנו דנים עכשיו על ההחלטה - - -
עוזי דיין (הליכוד)
עוד שקיבלת על זה אפס מנדטים.
היו"ר איתן גינזבורג
על ההחלטה האם להכריז על חברת הכנסת שאשא ביטון לפי סעיף 6א לחוק-יסוד: הכנסת, כפורשת או לא. העניין של למה חתמכם לא חשוב, כי יש חתימה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
לא מעניין.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה חשוב.
היו"ר איתן גינזבורג
כי יש הסכם.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא, אני אענה, איתן - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אין משמעות. אני רוצה להבין מדוע אתה מבקש שאנחנו נכריז עליה כפורשת, זה כל הסיפור.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אענה. איתן, אבל לא סתם אמרתי את זה, אתה יודע למה? כי היא העלתה טענה שהיא נרשמה כנפרדת, ככולנו נפרדת מתוך רצון שלה לשמור על עצמאותה. אחר כך היא סתרה את הטענה בכך שהיא אמרה שהיא הייתה חלק מהסיעה ותפקדה כחלק מהסיעה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
לא, אני ממש לא, אני לא מבקשת שתהיה פרשנות לדברים שלי. אני אומרת את הדברים שלי בצורה חד-משמעית, אני חתומה על הסכם עם סיעת הליכוד. בהסכם הזה אני אמורה להצביע יחד עם סיעת הליכוד, לקיים את כל מה שהממשלה מחליטה עליו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ולא לפרוש ממנה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
רגע, ולא לפרוש. אני לא פרשתי בכנסת העשרים-ושלוש.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
את לא רואה בהכרזה שלך על גדעון סער כפרישה?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
חד-משמעית לא.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עצם הקריאה שלך להצביע למועמד אחר שהוא לא מסיעת הליכוד, את לא רואה בזה כפרישה?
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת זוהר, אני רוצה להקריא לך את הגדרתה של פרישה על פי חוק-היסוד.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
שנייה, גדעון סער - - -
היו"ר איתן גינזבורג
בוא נראה שכולם יבינו מהי פרישה על פי חוק-היסוד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בוא נקרא. כן, זה חשוב.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
רגע, אבל זה חשוב.
היו"ר איתן גינזבורג
""פרישה מסיעה" - לרבות הצבעה במליאת הכנסת שלא בהתאם לעמדת הסיעה בעניין הבעת אמון לממשלה או אי-אמון בה; ואולם הצבעה כאמור לא תיחשב כפרישה אם חבר הכנסת לא קיבל כל תמורה בעד הצבעתו;". זהו, זו הגדרתה של פרישה על פי חוק.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
עכשיו אני רוצה גם לומר שגדעון סער זה בכנסת הבאה ולא עכשיו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני שואל שאלה, אם קוראים - - -
עוזי דיין (הליכוד)
מקום שני זה לא תמורה? מה זה?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
לכנסת הבאה, והוא לא חלק.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
מקום שני זה לא - - -
עוזי דיין (הליכוד)
זה אהבה? מה זה?
היו"ר איתן גינזבורג
לא.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
חברים, יכולתי גם להיות מס' אחד אם הייתי מתמודדת עם כולנו, מה לעשות.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
בטח - - -
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אני בכנסת העשרים-וארבע, אתם לא מחויבים אליי, אני לא מחויבת אליכם. גדעון סער לא היה חלק מהכנסת הנוכחית.
היו"ר איתן גינזבורג
הטענה לגבי ההצבעה נעשתה אחרי שהיא הכריזה כפורשת.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
רגע, שנייה.
היו"ר איתן גינזבורג
אחרי. את זה צריך לזקק.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
מה? מה? מה? זה לא נכון, איתן, זה 112 יום.
היו"ר איתן גינזבורג
סליחה, ההכרזה, הבקשה שנכריז עליה כסיעה הייתה עוד לפני שהייתה אותה אי הצבעה ביום שני האחרון.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
זה לא נכון.
היו"ר איתן גינזבורג
אל תגידי לי לא, זה המצב.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
גם מה שכתבה ארבל, גם בחוות הדעת שכתבה ארבל וב-112 יום - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה היה ב-15.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רגע, רגע.
היו"ר איתן גינזבורג
רק עניתי לחבר הכנסת דיין שאמר האם זה שהיא לא הצביעה האם זה נקרא פרישה או לא? זהו, זה מה ששאלתי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני שואל אותך שאלה. בחוק קבוע אם מועד בקשת הפרישה הוא לא קובע?
אופיר כץ (הליכוד)
מה זה משנה המועד של הבקשה? לא הבנתי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
החוק קובע שאם מועד הפרישה, מתי שהגשנו הוא הקובע? לא.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
לא.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אלו העובדות בשטח, נכון?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אין מועד, איתן.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
כבוד היושב-ראש, אנחנו מפספסים את הנקודה החשובה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ההכרזה של להחליט שהיא הייתה כפורשת, זה אומר שאם היא לא הגיעה להצבעה קריטית אחר כך אז היא כבר לא הופכת להיות פורשת? זה הרי ברור.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
חברים, הייתי בבידוד עם חום ועם שפעת, אני לא זוכרת שמותר להיכנס ככה לאן שהוא.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מיקי, אין נפקות לתאריך של הגשת הבקשה?
היו"ר איתן גינזבורג
רגע, שנייה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אתה אפילו לא טרחת להתקשר כדי לבדוק מה קורה. אף אחד מהסיעה לא התקשר כפי שהוא רגיל, אז בוא, אני מבקשת ממך, בוא נשים את הדברים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יפעת, אני לא יודע. אני לא ידעתי.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
יכולת לבדוק.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא ידעתי מה מצבך.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
מי שדיבר איתי ידע בדיוק מה מצבי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל דבר אחד אני כן ידעתי, שאת עמדת מול כל מסך ואמרת שאת לא חלק מהליכוד, שאת תומכת במועמד אחר.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
בבחירות הבאות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה לא משנה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
מה זה משנה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
זה משנה מאוד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כי יכולת להתפטר כמו שכולם עשו. מה עשה עפר שלח? התפטר. מה עשתה סתיו שפיר? התפטרה. מה עשו יתר חברי הכנסת, אלקין - -
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אני אשמח אם אוכל לדבר בלי שהוא - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - ושיר והשכל? התפטרו.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל את משיבה לו, יפעת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כולם התפטרו. את היחידה שאומרת שאת לא צריכה להתפטר. אבל מה הטיעון שלך?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אסביר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לי יש סיעה נפרדת, אני סיעת כולנו. אבל את בעצמך אמרת - -
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אסביר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - שהייתי חלק מהליכוד, תפקדתי, הייתי מחויבת לליכוד על פי הסכם. כל הדברים שאת אומרת הם דבר והיפוכו. את מצד אחד מנסה להצדיק את זה, מצד שני את לא יודעת איך. אני לא מבין את זה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מיקי, אפשר לשאול אותך שאלה?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
רגע, ברשותכם, אני חייבת לענות על זה, כי יש פה ניסיון לייצר איזושהי מציאות שהיא לא, ואולי אם יגידו אותה יותר מפעם אחת אז זה יתקבע כמציאות. בכנסת העשרים-ושלוש הייתי מחויבת לסיעת הליכוד בכל ההצבעות ובכל מה שהממשלה מחליטה. ברור לכולם, כי גם הליכוד קבע את זה עוד הרבה לפני הבחירות - - -
אופיר כץ (הליכוד)
כל מה שהממשלה מחליטה?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
רגע.
אופיר כץ (הליכוד)
כל מה שהממשלה מחליטה?
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, מדובר על הצבעות במליאה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
מה יש לך כל מה שהממשלה מחליטה? על מה אתם מדברים בכלל?
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, מדברים על הצבעות במליאה, זה מה שרשום בחוק.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה לא האישו, תן לה לטעון.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אבל אתה שם לב שאי-אפשר פה להמשיך משפט אחד בלי - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תן לה לטעון. תנו לה לטעון.
היו"ר איתן גינזבורג
כן, אבל את לא עוזרת בזה, אני חייב להגיד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
היא אומרת שהיא הייתה בכנסת העשרים-ושלוש, ואחר כך - - -
היו"ר איתן גינזבורג
סליחה, די, עכשיו מספיק.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רוצה לתת לכם ספוילר, אנחנו עדיין בכנסת העשרים-ושלוש.
היו"ר איתן גינזבורג
מיקי, תודה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
נכון, מה יש לך, אתה כבר בעשרים-וארבע.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה, חברים. עכשיו יפעת שאשא ביטון, ואחרי זה פותחים חברי הכנסת.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
נכתב במפורש על ידי הליכוד, אפילו לא אני, למען הסר ספק, שבבחירות לכנסת העשרים-וארבע אין להם שום מחויבות, גם אגב אם היינו יוצאים לבחירות חוזרות. זאת אומרת שהפוזיציה לגבי הבחירות לכנסת העשרים-וארבע ברורה לכולם, גם לי. אני לכנסת העשרים-וארבע יכולה להתמודד עם כל מפלגה, יכולה להתמודד עם מפלגת כולנו, יכולה להתמודד עם מפלגה אחרת שהייתי בוחרת.
אופיר כץ (הליכוד)
אבל הודעת את זה בכנסת העשרים-ושלוש.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
רגע.
אופיר כץ (הליכוד)
כשאת עדיין תחת התחייבות.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
שנייה. לא פרשתי בתוך הכנסת העשרים-ושלוש לאחת - - -
אופיר כץ (הליכוד)
הודעת על זה בכנסת העשרים-ושלוש.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
היינו 112 יום לפני ההתפזרות.
אופיר כץ (הליכוד)
זאת לא הכנסת העשרים-ושלוש?
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, תכף, תכף.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
112 יום לפני ההתפזרות, למרות שלמועד אין שום חשיבות.
היו"ר איתן גינזבורג
תכף, אוסנת, רק שנייה. כן.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
בכל יום מימי הכנסת העשרים-ושלוש, לטובת החברים שאולי קצת קשה להם להבין ולהפנים, בכל אחד מימיה של הכנסת העשרים-ושלוש היה ברור שאני לכנסת העשרים-וארבע מתמודדת שלא בליכוד, אלא אם כן הייתי מתפקדת או מבקשת קיצור מועד או איך שזה לא נקרא, זה לא קרה. זאת אומרת שלא הפתעתי פה אף אחד שאני לא חלק. זה דבר אחד.

אני לא עזבתי בכנסת העשרים-ושלוש לטובת מפלגה ממפלגות הבית הקיימות, ולא הצבעתי נגד - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אז תתפטרי.
היו"ר איתן גינזבורג
די, נו, מיקי.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
והצבעתי נגד עמדת סיעת הליכוד – מה לעשות, הדבר הזה לא קרה. לא החלפתי צד, לא עברתי לאופוזיציה, לא קרה דבר מאלה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מה זה קשור?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אמרתי היכן אני אהיה בבחירות לכנסת העשרים-וארבע, לגיטימי, אתם לא יכולים לחסום אותי מלהתמודד, יש לי את הזכות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תתמודדי.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
טוב, הבנו, מה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
רגע, רגע.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אף אחד לא אומר לך שלא.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אתם לא יכולים לשבש את הדמוקרטיה גם בעתיד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
למה?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
מספיק אתם משבשים אותה בהווה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
סך הכול רק תתפטרי, זה מה שביקשנו, כמו כולם.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
בעתיד מותר לי לעשות כרצוני.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תעשי מה שאת רוצה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
לפי מה שאתם הכתבתם.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אף אחד לא מכתיב לך אחרת.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
שנייה, חבר הכנסת מיקי זוהר, תנוח.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
פשוט תתפטרי.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
עכשיו אתה כל הזמן משווה את זה לאחרים, ואני אחזור ואומר, אני לא הייתי חלק מהליכוד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אה, אז - - -
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
רגע.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אז למה באת לישיבות הסיעה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יה אללה, קודם היא אמרה משהו אחר, אתם שמעתם, אני לא שמעתי?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
כדי מה לעשות? - - - מה לעשות?
היו"ר איתן גינזבורג
מיקי, אפשרתי לך לדבר, נלחמתי על זה שלא יפריעו לך, הערתי לה, למה עכשיו אני צריך לעשות הפוך? אני לא מבין את הדבר הזה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני מגיב.
היו"ר איתן גינזבורג
תגיד לי, את הפתיל שלך לא האריכו?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
הייתי חברת ליכוד? מיקי זוהר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
האריכו, האריכו.
היו"ר איתן גינזבורג
אתה אמרת שזה מיקי זוהר החדש.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
שנייה, הייתי חברת ליכוד?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
היא הייתה חברת ליכוד, אבל עכשיו היא כולנו.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
חברים, הייתי חברת ליכוד? התפקדתי לליכוד?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אז למה באת לישיבות הסיעה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
היית חלק מסיעת הליכוד?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
הייתי חלק מהסיעה בכנסת העשרים-ושלוש - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זאת סיעה משותפת, נוכחות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עשינו מיזוג.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
- - בדיוק כמו שהייתם בשותפות עם סיעות אחרות, מה הבעיה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זאת סיעה משותפת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עשינו מיזוג.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בהסכם.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עשינו מיזוג סיעות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איפה המיזוג?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אוסאמה, איפה?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
לא עשית שום מיזוג סיעות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איפה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עשינו מיזוג סיעות.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
לא עשינו מיזוג סיעות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איפה המיזוג? אני רואה את ההסכם.
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, תודה. בואו נעשה רק סדר בין ההגדרות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה מה שרציתי לשאול אותך, היה מיזוג?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
היה מיזוג.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רציתי לשאול, זו השאלה שלי.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
לא היה מיזוג.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש מיזוג?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ברשימה התמזגנו.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
חברים, לא היה מיזוג סיעות.
היו"ר איתן גינזבורג
רגע, חברים, אי-אפשר ככה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
רגע, חברים, אני עוד עם שאלות.
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא אתן לאף אחד לדבר ככה, אי-אפשר ככה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה כמו כל סיעה משותפת, בהסכם כתוב. זה מה שרציתי לשאול אותך, יש סיעה משותפת או מיזוג?
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, כולכם יודעים, יש הבדל בין מפלגה - - -
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
חברים, לא היה מיזוג סיעות.
היו"ר איתן גינזבורג
יפעת, עכשיו אני מדבר.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
רגע, אבל אני מתייחסת.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל אני מדבר. תנו גם ליושב-ראש איזו פררוגטיבה, משהו. יש הבדל בין מפלגה לבין רשימה לבין סיעה, שלוש ישויות נפרדות. מפלגות הן שונות, יש רשימה אחת שיכולה להיות של מפלגה אחת או של צבר מפלגות ביחד. סיעה בסופו של יום היא אותו גוף שאנשים יבחרו מתוך הרשימה. היא הגיעה לסיעת הליכוד כי היא חלק מסיעת הליכוד, כך זה מופיע ברשימות בוועדת הבחירות המרכזית, אבל יש בינה לבין הליכוד הסכם בין המפלגות. אלו ההבחנות שצריכים לעשות פה.

ולכן, אל תערבבו, היית בליכוד, לא היית בליכוד, זה לא רלוונטי כרגע. אנחנו צריכים להכריע האם הבקשה של מיקי זוהר, 112 יום, כמו שאת אומרת, אוסנת, לפני הבחירות היא פרישה? האם היא פרשה אז? ואם כן, האם זה עומד בתנאי החוק? ובחוק כתוב באופן ברור מהי פרישה. אוסאמה סעדי, בבקשה. רגע, סליחה, יפעת, רוצה לסיים משפט אחרון שאתן לך לפני שחבר הכנסת ידבר?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
דיברו על מיזוג. לא היה מיזוג.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
היה בכנסת העשרים-ואחת.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
ועובדה שחברים אחרים של כולנו התפקדו לליכוד ונרשמו כחלק - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
נכון, היה מיזוג בכנסת העשרים-ואחת, ואנחנו החלנו את ההסכם הזה - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני שואל על הכנסת הזאת, לא על הכנסת העשרים-ואחת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני יודע.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
- - והמשכנו אותו בכנסת העשרים-ושתיים ובכנסת העשרים-ושלוש.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
חברים, אם היה מיזוג בכנסת העשרים-ואחת לא היינו מתמודדים כסיעה נפרדת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל אנחנו רוצים להבין.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
ועל זה היה דיון גם בבית הדין.
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, זה לא רלוונטי. כל השיח שמתקיים פה לא רלוונטי.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
למה לא?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רק רציתי - - -
היו"ר איתן גינזבורג
השיח מאוד פשוט, השיח הוא האם חברת הכנסת שאשא ביטון מוכרזת כפורשת על סמך התנהגותה או מה שזה לא יהיה לפי בקשת מיקי זוהר. כל הסיפור הפנימי שלהם לא רלוונטי לעניין כרגע, באמת, תתעלו קצת מתוך העסק הזה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
פשוט עלו טענות על עניין המיזוג, אז אני רק מעדכן.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל המיזוג לא רלוונטי.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
למה? זה נכון.
היו"ר איתן גינזבורג
המיזוג לא רלוונטי, מה לעשות.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אבל תקשיב לו.
היו"ר איתן גינזבורג
את עורכת דין? את משפטנית? באמת, איך המיזוג פה קשור בתוך העסק הזה?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
למה? ואתה עורך דין? מה אתה? מה זה ההתנהלות הזאת? תקשיב למה שיש לו להגיד, ובכנסת העשרים-ואחת עשינו מיזוג.
היו"ר איתן גינזבורג
זה לא רלוונטי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
היא לא בכנסת - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
רגע, מה לא רלוונטי?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל זאת כנסת עשרים-ואחת - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני מבקש לדבר.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
מה לא רלוונטי?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אם היה מיזוג בכנסת העשרים-ואחת לא היינו מפלגה בכנסת העשרים-ושלוש.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
ההסכם הזה ממשיך לכנסת העשרים-ושתיים, מה לא רלוונטי?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
חברים, יש פה חוסר הבנה בסיסי.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
לא רלוונטי.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני יכול להגיד משפט אחד?
היו"ר איתן גינזבורג
לא, סיימת את המשפטים שלך.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רק משפט, אדוני היושב-ראש.
היו"ר איתן גינזבורג
די, לא, עכשיו אוסאמה סעדי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הוא שאל אותי שאלה.
היו"ר איתן גינזבורג
בסדר, הוא ישאל עכשיו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה רוצה שאני אענה לך?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תענה, כן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הוא ביקש שאני אענה לו, אפשר?
היו"ר איתן גינזבורג
אף אחד לא שמע את השאלה. מה השאלה? לא שמעתי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שאלתי, בהסכם כתוב שהיא מתחייבת שלא לפרוש מהסיעה המשותפת.
ארבל אסטרחן
כן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כתוב כאן "סיעה משותפת" בין שתי מפלגות. גם כולנו, גם הליכוד, וקראו לזה סיעה משותפת, כמו שאמרת שגם אצלנו בסיעה המשותפת, ברשימה המשותפת יש ארבע מפלגות.
היו"ר איתן גינזבורג
נכון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אמרת שהיה מיזוג.
ארבל אסטרחן
לא היה מיזוג.
היו"ר איתן גינזבורג
לא היה מיזוג.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אם היה מיזוג לפי דעתי זה משפיע. אם היה מיזוג בכנסת העשרים-ושלוש.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אענה. רציתם שאענה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מיקי, בכנסת העשרים-ושלוש יש מיזוג?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא, בעשרים-ושלוש לא היה צריך, כי הפכנו להיות רשימה אחת, קרו עוד דברים מאז.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל זאת לא רשימה אחת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אז תנו לי להגיב.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בבקשה, תענה לה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
לא קרה שום דבר, אל תטעה אותם. לא קרה שום דבר.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
ודאי שקרה.
היו"ר איתן גינזבורג
בבקשה, מיקי, שאלו אותך שאלה, תענה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בכנסת העשרים-ואחת היה מיזוג. לאחר מכן כבר לא היה צורך במיזוג משום שהגשנו רשימת חברים שהיא רשימה אחת שנחשבת כסיעה אחת.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
בדיוק.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא הגשנו את זה כסיעות נפרדות אלא כסיעה אחת, ואפילו חיזקנו את זה בהסכם שאומר שהסיעות הללו הופכות להיות סיעה משותפת שעובדת ביחד בכנסת, ומגבילה את חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון מהיכולת לפרוש ממנה או להתפצל ממנה. למה הכנסנו את הסעיף הזה? כי רצינו למנוע מצב בו נהיה פה בישיבה ויגידו שזה בסדר שהיא פרשה, וזה בסדר שהיא עזבה, ולא רצינו להגיע לסיטואציה הזאת. עכשיו, מה אתם אומרים לי? ההסכם הזה לא רלוונטי. אנחנו עדיין בתוך הכנסת העשרים-ושלוש, אבל כבר מותר לה להכריז מראש לכנסת העשרים-וארבע מבלי להתפטר. אז אני אומר, סתיו שפיר, גדי יברקן, עפר שלח, מיכל שיר, שרן השכל, זאב אלקין, למה התפטרתם? יכולתם להכריז על מישהו אחר.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
זה לא אותו מקרה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זכותכם הייתה להכריז על מישהו אחר, לפי מה שטוענת חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, להישאר בכנסת ולהגיד: רגע, אנחנו רק מבהירים, ההכרזה שלנו היא לא לכנסת העשרים-ושלוש, היא לכנסת העשרים-וארבע, וזה נראה לכם סביר?
היו"ר איתן גינזבורג
אגב, על סמך הייעוץ המשפטי של הכנסת, כן. אוסנת מארק, בבקשה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אני מבקשת להבהיר.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, די, רגע.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
לא, כבוד היושב-ראש, יש פה - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אבל אי-אפשר ככה, שמענו את שני הצדדים, עכשיו זכות חברי הכנסת לשאול שאלות.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אבל אני חייבת להגיב כי זה לא נכון.
היו"ר איתן גינזבורג
אי-אפשר אחרי כל טיעון, יפנו אלייך שאלות ותעני להם.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אבל הוא דיבר על מיזוג וזה לא נכון, כבוד היושב-ראש, עומדת גם היועצת המשפטית ואומרת.
היו"ר איתן גינזבורג
הבנו את זה. אבל אמרת את זה, יפעת, כי לא היה מיזוג.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אבל הדברים חוזרים על עצמם כאילו יש איזשהו משהו שאתם לא יודעים.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
איתן, אני יכול לשאול שאלה?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
ולא אני הכרזתי, אתם הכרזתם על זה, אז לא היה מיזוג. היה לכם מיזוג עם חברת הכנסת פלוסקוב, אלי כהן, וחבר הכנסת משה כחלון.
היו"ר איתן גינזבורג
די, יפעת.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
ואתה צריך להגיד את האמת, אתה יודע, זאת אופציה לפעמים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עכשיו זה הזמן לשאלות? זה דיבור עכשיו?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
היה מיזוג עם כולנו.
היו"ר איתן גינזבורג
יפעת ומיקי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא היה מיזוג עם כולנו?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
לא, אתם הודעתם. אז מה המשמעות של המסמך הזה שלכם?
היו"ר איתן גינזבורג
מיקי, די.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - - סיעת כולנו?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
מה המשמעות של המסמך הזה שלכם?
היו"ר איתן גינזבורג
יפעת, די.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
את התפצלת - - - לא?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
ממש לא, אתה טועה, זה שלכם מ-2019.
היו"ר איתן גינזבורג
אוסנת, בבקשה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אני, אדוני היושב-ראש, מבקשת לחלק את דבריי לשניים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה שאלות או דברים? כי לא דיברתי, רק שאלתי.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אחד, יש פה דיון ברמה המשפטית שלו, אבל יש פה דיון לא פחות חשוב ברמה המוסרית שלו. ברמה המשפטית אני כן רוצה לנגוע בכמה נקודות.
היו"ר איתן גינזבורג
אוסנת, רק שנייה אחת אני עוצר אותך. זאת אמירה או שיש לך איזו שאלת הבהרה?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
על מה הבהרה?
היו"ר איתן גינזבורג
אני שואל. אני נותן לך את רשות הדיבור, אני לא מונע ממך. מכיוון שסעדי ביקש שאלת הבהרה למיקי זוהר, הוא רוצה להמשיך.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אה, בבקשה, שידבר.
היו"ר איתן גינזבורג
אני רוצה לדעת, האם יש עוד מישהו שיש לו שאלת הבהרה למי מהצדדים?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
לא, אני רוצה לדבר.
היו"ר איתן גינזבורג
זה מה שאני רוצה לשאול את חברי הכנסת.
אופיר כץ (הליכוד)
כן, יש לי.
היו"ר איתן גינזבורג
שאלת הבהרה, לא נקיטת עמדה. בבקשה, אופיר, ואת מי אתה רוצה לשאול.
אופיר כץ (הליכוד)
אני אחכה.
היו"ר איתן גינזבורג
יש עוד מישהו שרוצה לשאול שאלת הבהרה? חמד עמאר, את מי?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אני רוצה לשאול שאלה את מיקי זוהר, ושאשא שאלה את זה. בהנחה שהיה פריימריז בליכוד, האם שאשא ביטון יכלה להתמודד?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
בוודאי.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
בגלל שהיא לא התפקדה לליכוד כמו שעשתה טלי ועשה אלי.
אופיר כץ (הליכוד)
זו הייתה בחירה שלה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
בוודאי שכן, זאת בחירה שלה.
אופיר כץ (הליכוד)
זאת הייתה בחירה שלה אם היא הייתה מתפקדת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
התשובה לכך - - -
היו"ר איתן גינזבורג
השאלה מופנית - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אם היא הייתה מתפקדת. - - -
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת, השאלה מופנית למיקי זוהר, ורק מיקי זוהר יענה על הדבר הזה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
התפקדות וקיצור פז"ם.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
האם שאשא ביטון יכלה להתמודד בפריימריז של הליכוד במצב הנוכחי לכנסת העשרים-וארבע או לא?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
התשובה פשוטה, חבר הכנסת חמד עמאר.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
כן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה לא משנה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
גם כן. למה לא?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עניתי.
אופיר כץ (הליכוד)
כן, - - - להתפקד.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
מה משנה?
היו"ר איתן גינזבורג
חמד, גם זאת תשובה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רוצה להגיד למה זה לא משנה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
זה לא נכון.
אופיר כץ (הליכוד)
אבל אם זה היה - - - היא יכלה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
זה לא ייאמן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני אסביר למה, אני לא סתם אומר את זה מהפה אל החוץ, זה גם עם הסבר. כי אם יפעת שאשא ביטון בכל מקרה אחרי שהיא חתמה איתנו על הסכם שהיא לא יכולה לפרוש בכנסת העשרים-ושלוש - - -
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
לא פרשתי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אנחנו מדברים על הכנסת העשרים-ושלוש.
מיכל קוטלר-וונש (כחול לבן)
אדוני היושב-ראש, זה כן משנה, והייעוץ המשפטי צריך לענות.
היו"ר איתן גינזבורג
רגע, רגע, מיכל, שנייה, תכף תשאלי שאלה. בבקשה, מיקי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ברגע שחתמנו איתה על הסכם שבכנסת העשרים-ושלוש, הכנסת הנוכחית שאנחנו כולנו מכהנים בה, אסור לה לפרוש או להתפצל. זה אומר שאסור לה לפרוש או להתפצל, ואין זה משנה אם היא יכולה להתמודד בפריימריז או לא. לשאלתך הספציפית, אם חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון הייתה מעוניינת באיזשהו שלב להתמודד בליכוד היינו מאפשרים את זה. אתה יודע למה? כי היו גם ימים טובים עם חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, היא הייתה יושבת-ראש ועדת קורונה כי ראש הממשלה רצה למנות אותה לתפקיד, אחר כך קרה מה שקרה, היא החליטה לפעול נגד הממשלה, זו כבר הייתה החלטה סובייקטיבית שלה - -
מיכל קוטלר-וונש (כחול לבן)
זאת העבודה שלה, לפקח על הממשלה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - שכבר כל הסיפור הזה כבר נידון הרבה פעמים. אבל זה לא האישו, למרות שהיא כן יכלה, זה לא האישו. האישו הוא אחר. אם יש הסכם שבכנסת העשרים-ושלוש היא לא יכולה להתפצל והיא לא יכולה לפרוש, אבל בכל זאת היא מתפצלת, פורשת, מחליטה במועד אחר - - -
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
חברים, אני לא התפצלתי ולא פרשתי.
היו"ר איתן גינזבורג
יפעת, יפעת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בניגוד לשאר חברי כנסת שהתפטרו.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אבל תקשיב לי.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל זו עמדתו. הוא הגיש בקשה, וזו עמדתו.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
רגע, אז אני אצא? אתם רוצים לנהל את הדיון ושאני אצא החוצה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
התפטרו כי הם הלכו עם מישהו אחר ולא רצו להיות חלק.
היו"ר איתן גינזבורג
מה זה קשור בכלל?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
כי אני רוצה להגיב.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל את אמרת את זה, וזאת עמדתו.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אז מה, גם הוא אמר את זה שמונה פעמים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
היא היחידה שחושבת שיש לה דין אחר - -
היו"ר איתן גינזבורג
אבל פנו אליו בשאלה, יפעת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - שהיא לא צריכה להתפטר. זה לא סביר, כי היום זה הליכוד, מחר זה ישראל ביתנו, מחר זה יש עתיד, מחר זה יהיה המשותפת.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אז אני רק רוצה לשאול.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אגב, אם אתה שואל אותי, הסכנה הכי גדולה במשותפת.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
חבר הכנסת מיקי זוהר, אני רק רוצה לשאול מה המשמעות של המסמך של בית הדין העליון של הליכוד שקובע במפורש – רגע, חברים, זה לשאלה שלכם – זה בית הדין העליון של הליכוד שקבע במפורש שבכנסת העשרים-וארבע אין לו שום מחויבות אליי. הם קבעו את זה. זה שהוא אומר שאני יכולתי להגיע ולהתמודד - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
הם קבעו – זה לא נכון, אבל בסדר – את סתם מטעה פה את האנשים מהסיבה היחידה שהייתה עתירה, תספרי את הכול.
קריאות
- - -
היו"ר איתן גינזבורג
מיכל קוטלר. ששש. סליחה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
- - - זה בבית הדין.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אבל בואי תספרי את הכול למה הגענו לסיטואציה הזו.
היו"ר איתן גינזבורג
סליחה, מיכל קוטלר, רצית שאלה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
רק למען הסר ספק, זה מה-19 בדצמבר 2019, זה בבחירות הקודמות.
מיכל קוטלר-וונש (כחול לבן)
השאלה היחידה היא אם נוכל לקבל את ההתייחסות של הייעוץ המשפטי כיוון שעולים פה דברים כאילו שלא הייתה התייחסות אליהם בחוות דעת משפטית, ואני חושבת שיש לזה תשובות משפטיות שחוות הדעת מעלה במקום שנדבר רק מהפוזיציה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
כן, כמו הנושא של המיזוג.
היו"ר איתן גינזבורג
עוד מישהו? אוסנת, בבקשה. אנחנו פותחים דיון, אז מי שרוצה להירשם לדיון שיירשם.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אז כפי שאמרתי, אני חושבת שהדיון הזה צריך להתחלק לשניים, אחד ברמה המשפטית, ואחד גם ברמה המוסרית שלו. בסוף בסוף אנחנו חברי כנסת שמייצגים ציבור, והציבור פה רוצה לדעת שכשהוא שולח לכנסת מישהו הוא לא עושה עליו סיבוב.

תראו, ברמה המשפטית, וקראתי בעיון את חוות הדעת של עורכת הדין ארבל, ואני חושבת שחברת הכנסת יפעת שאשא עונה לכל הקריטריונים של הפרישה מהסיבה היחידה, קודם כול היא עשתה שימוש בכלים פרלמנטריים בכנסת, פשוט לא הגיעה להצבעה, והממשלה התפזרה. היה סיכוי למנוע את ההתפזרות הזו, יכול להיות שאם היא הייתה מגיעה לא היינו נמצאים בסיטואציה של פיזור. ובטח ובטח היא קיבלה תמורה, התמורה פה היא השריון שלה במפלגה אחרת.

היא עשתה גם מעשים שמחלישים את הסיעה, אותה הסיעה ששלחה אותה לכנסת. וגם במה שחברת הכנסת שאשא מדברת אני מרגישה כאילו באתי עכשיו לאיזה בית ספר, ועכשיו אני צריכה להסביר למורה שלי למה אני לא באתי להצביע באותו יום, כי היה לי חום. כבר ראינו אנשים עם אינפוזיה שמגיעים לפה להצביע בכנסת אם זה חשוב להם, רם שפע גם היה בבידוד וגם הוא הגיע להצביע כשהיה חשוב לו.

תראו, ב-14 באוקטובר חברת הכנסת שאשא אומרת שהיא תמיד הצביעה רק עם הליכוד, והיא אף פעם לא ערערה את מעמדו, וכו' וכו'. ואז אנחנו רואים שב-14 באוקטובר, כבר כנראה אז התחלנו את הסדקים, חברת הכנסת שאשא כותבת ככה בקבוצה שלנו של סיעת הליכוד: אני נמצאת היום בכנסת אך לא אגיע להצבעות מתוך מחאה עד אשר תבוטל הגבלת התנועה הבסיסית, וכו' וכו' וכו'. רק יפעת שאשא ביטון שכחה, וזה ווטסאפ שנכתב בתוך סיעת הליכוד כבר ב-14 באוקטובר. יפעת שאשא ביטון כנראה כבר אז תכננה את הפרישה שלה מתוך הסיעה, ופעלה באופן שיטתי בתוך הסיעה כאשר כבר יש לה כנראה אלטרנטיבה אחרת, והיא בחרה את האלטרנטיבה שלה.
היו"ר איתן גינזבורג
אוסנת, אם אני זוכר נכון, גם השר אמסלם כשהיה יושב-ראש ועדת הפנים - -
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
וגם השר ביטון.
היו"ר איתן גינזבורג
- - החרים הצבעות של הליכוד במשך שלושה חודשים בערך.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
עזוב, עזוב, אנחנו לא בשר אמסלם, אנחנו עכשיו נמצאים ביפעת שאשא ביטון.
היו"ר איתן גינזבורג
אני שואל.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
גם חבר הכנסת ביטון.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
ויפעת שאשא החליטה - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
שיהיה ברור, אמסלם לא אמר שהוא תומך ברשימה אחרת.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
ממש לא. אתה יכול - - -
היו"ר איתן גינזבורג
לא, אבל הוא אמר שהוא לא תומך, והוא לא בא להצביע בממשלה ועם הכנסת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רק משפט אחד.
היו"ר איתן גינזבורג
אני שואל, כי היא אמרה כאילו שהיא הודיעה - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רוצה גם שכל החברים ישמעו. אם רוצים להביא מה שנקרא ראיה תומכת אחת שהתנהלות של חבר הכנסת היא התנהלות פורשת, הראיה התומכת היחידה היא העמדה שלו הפומבית שהוא אומר שהוא נגד הסיעה שהוא חלק ממנה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
הנה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רגע. את יודעת מה, נניח שאנחנו לוקחים את כל ההתנהלות של יפעת שאשא ביטון לאורך כל הקדנציה ובוחנים אותה כפי שהיא, יכול להיות שחסר לנו הגרוש ללירה, לבוא ולהגיד, כן, היא מתנהלת כפורשת. היא יכולה להגיד: פעם הייתי חולה, פעם לא הרגשתי טוב, פעם חשבתי אידאולוגית שזה לא נכון, ואז יכול להיות שהטענות שלה יעבדו.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
חברים, בתקופת הקורונה יש פה כללים מאוד מאוד ברורים. אני יודעת שאתם לא אוהבים לכבד אותם, אבל יש כאן כללים ברורים.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
למה? את אומרת שאפשר את הכול לפתוח.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רגע, חברים, אני רוצה שתתייחסו לזה ברצינות.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
בהחלט אפשר. בזהירות אפשר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מהרגע שהיא אמרה פעם אחת בפומבי - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
בטח בזהירות.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אבל עדיין לא לבוא חולים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - מול מסך טלוויזיה: אני לא חלק, אני מצביעה, אני הולכת לרוץ ברשימה אחרת – כל החששות וכל הטענות שלנו באותו רגע מתממשות, שצדקנו, שכן, שהיא התנהלה כח"כית פורשת לאורך כל הדרך. אם היא לא הייתה אומרת את האמירה הזאת, ונשארת בליכוד ולא עוזבת, ומחכה שיוכרזו בחירות, יכול להיות שהטענות שלנו היו ברות, מה שנקרא, הצורך להוכיח אותן. אבל חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון בהחלטתה להודיע שהיא הולכת עם רשימה אחרת שהיא לא הליכוד הוכיחה שהטענות שלנו לגבי הפרישה שלה מוצדקות.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אז זה אומר שאתם פרשתם ממני כבר מ-2019. אז זה אומר שאתם החלטתם על פרישה ממני ב-2019. זאת אומרת שיכולתי לעשות מה שרציתי.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
מה שאני מבקשת פה לחדד זה שיפעת כבר ב-14 באוקטובר התחילה לתכנן את הפרישה שלה מתוך הליכוד, וזאת לא פעם ראשונה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
הם מפרשים אותי?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
וזאת לא פעם ראשונה שהיא נעלמה לנו מהצבעות. אני גם הזמנתי עכשיו ממזכירות הכנסת את כל הפילוג של כמה פעמים היא הצביעה, איך היא הצביעה, כמה היא הצביעה, תכף נקבל את זה.

תראו, בסוף בסוף הרי אם יפעת שאשא ביטון אומרת שהיא לא רוצה להיות עם הליכוד ולא מתאים לה להישאר בליכוד והיא רוצה ללכת עם גדעון סער, אז למה להחזיק את זה כל כך חזק? יש אנשים שהחליטו ללכת למקומות אחרים, אהלן וסהלן, כל אחד בוחר את הדרך שלו. יפעת מחזיקה את זה פה רק בגלל דבר אחד כנראה, בגלל המשכורת שלה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
זה לא נכון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
- - -
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
- - - עובר לכולנו. הם לא מקבלים כלום.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אז את זה את צריכה לספר לציבור. בואי תגידי לציבור למה את צריכה להמשיך להישאר בסיעת הליכוד, ולבוא ולהגיד למצביעים שלנו שהכניסו אותך לתוך הכנסת למה את צריכה להמשיך להישאר בתוך סיעת הליכוד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
- - -
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
זה לא קשור אליהם, זה הולך לכולנו.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
תראו, בסוף יש למפלגת כולנו, או אני לא יודעת כמה, יש חובות של 3.5 מיליון שקל. ככה אני מבינה, אני לא יודעת.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אל תדאגי לנו, אנחנו נסתדר.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
ככה אני מבינה. עכשיו תתארו לעצמכם - - -
קרן ברק (הליכוד)
הנסיכויות ישלמו.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
תתארו לעצמכם שמישהו מאיתנו היה לו 3.5 מיליון שקל חוב, הוא היה קם וזורק את זה? אז זה מה שיפעת עושה עכשיו לציבור. היא אפילו לא באה ונותנת לו דין וחשבון מה היא הולכת לעשות עם ה-3.5 מיליון שקל האלה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
ואם הייתי מתפטרת זה היה פותר את זה? את מטעה את הציבור.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
את רואה את טובת הציבור?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
תקשיבי, את מטעה את הציבור.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
את רואה את טובת הציבור.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
נו, את רגילה לשקר, אז זה לא שונה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
תבינו שבסוף בסוף יפעת צריכה לבוא ביושרה כלפי המצביעים שלה, ששלחו אותה פה לכנסת, שזה הליכוד – הרי מה הייתם שווים מפלגת כולנו? כלום, אפס. היה אחוז החסימה. הרי למה הצטרפתם בכלל?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
תקשיב, אני בשוק מהשיח. אנחנו בשיח בכנסת, מדברים איתי על מוסר - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
הרי למה הצטרפתם בכלל? למה בכלל הצטרפתם?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
- - ותראה את השפה הנמוכה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אם הייתם מצטרפים – את ישבת בכלל על המקומות המשוריינים שלנו.
היו"ר איתן גינזבורג
יפעת, לא מפריעים לה עכשיו.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
בגללך חלק מאיתנו נשאר בכלל בחוץ, על מה את מדברת בכלל? אז היום לא רק שגנבת פעם אחת את דעתם של מצביעי הליכוד, היום את רוצה לגנוב גם עוד פעם את דעתם ולהגיד: אני בתוך הליכוד, אבל אני רוצה להיות עם גדעון סער. לפחות תהיה עם קצת יושרה ותבואי ותגידי: אני רוצה, אני הולכת לגדעון סער - -
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
- - אבל הנה המנדט שלכם, אני מחזירה לכם, אני לא צריכה את הליכוד, אני רוצה להיות אצל גדעון סער. תהיי מספיק אמיצה לעשות את זה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
הרי מה את מפסידה ממהלך כזה?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
כבוד היושב-ראש.
היו"ר איתן גינזבורג
שנייה, יפעת. אי-אפשר, יפעת.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
את מפסידה רק דבר אחד, את המשכורת שלך.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אלו טענות חמורות.
היו"ר איתן גינזבורג
עכשיו זה הזמן של הח"כים.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אלו טענות חמורות.
היו"ר איתן גינזבורג
בסדר, אבל עכשיו כל אחד מהח"כים יגיד מה שהוא חושב, זה חלק מהמשחק.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
טוב, אם אתה מאפשר שיח כזה.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אוסאמה, אתה רוצה לדבר?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תראו, אני בדיוק אומר את זה למיקי זוהר, זה לא שאנחנו בעד הליכוד או בעד גדעון סער או נגד זה או נגד זה. אני אומר את זה רק באופן עקרוני. ומה שעניין אותנו זה באמת העניין הזה של הפרישה ושל ההתפלגות, כי זה יכול לקרות לכולנו, ולכן אני אומר את דעתי במנותק מכל המקרה הספציפי הזה.

הייתי חושב שכל העניין הזה צריך ללכת ליושב-ראש ועדת הבחירות שהוא שופט בית משפט עליון, שהוא יחליט על העניין הזה ולא ועדת הכנסת, עם כל הכבוד. כי אנחנו פה רואים שמה שנכון להיום אולי מחר זה ישתנה ויהיה הפוך על הפוך. ואני אתן את המקרה שהיה ממש לפני כמה ימים בעת הדיון בהסתייגות שהגישה הליכוד לעניין – הגישו כמה הסתייגויות - -
היו"ר איתן גינזבורג
חוק הבחירות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
- - לחוק הבחירות, שרצו לשלול מהסיעה של - -
היו"ר איתן גינזבורג
דרך ארץ.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
- - דרך ארץ, כאשר אנחנו התנגדנו, אתה זוכר, התנגדנו לכל המהלך הזה שהובלתם אז.
היו"ר איתן גינזבורג
אם אני זוכר?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה הובלת. ואז הכרתם בשני החברים האלה באופן מוזר ביותר.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
נכון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
היה שעטנז משפטי, אבל הכשרתם את זה. והליכוד יאללה, אמר: כן, בטח, הנדל והאוזר מנעו ממשלת מיעוט בתמיכת הערבים. ואז אישרתם להם גם תקציב, גם סיעה, גם מימון במיליוני שקלים. אז היה מותר, אז היה כשר. כשהגענו עכשיו שהאוזר והנדל עברו לצד השני, פתאום זה לא בסדר, צריך לשלול להם. לכן אני לא משחק לפי המנגינה של מיקי זוהר או של הליכוד במקרה הזה או במקרה אחר.

אני אומר שכאשר אנחנו מדברים על פרישה או על התפלגות זה עניינים משפטיים חוקתיים, ואסור לנו, עם כל הכבוד, עכשיו שאשא ביטון מייצגת מפלגה, זאת מפלגת כולנו. אנחנו יודעים למה עשו את ההסכם הזה, כי היה גם שיקול כלכלי, כי מקבלים אחד ועוד אחד, ומכסים גירעונות.
היו"ר איתן גינזבורג
וגם שיקול פוליטי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
והשיקול הפוליטי שאז רצו להגיד: וואלה, מפלגת כולנו שהייתה פעם, כמה? 14, 15?
היו"ר איתן גינזבורג
עשרה.
ארבל אסטרחן
עשרה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עשרה, ירדה לארבעה, עברו, בסדר. אז היה שווה לליכוד לעשות את זה כאילו רשימה משותפת, לא מיזוג.
ארבל אסטרחן
לא מיזוג.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
השר אלי כהן וגם חברתנו טלי פלוסקוב התפקדו לליכוד. היא לא התפקדה לליכוד והמשיכה להגיד סיעת כולנו.

עכשיו, העניין הזה של פרישה והתפלגות, אני חושב שטעה כבוד השופט הנדל שאמר שזה בסמכות ועדת הכנסת, כי זה גם עניינים חוקתיים, גם פרשנות משפטית, בתמורה, שלא בתמורה.
היו"ר איתן גינזבורג
נכון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כל הדברים האלה. אנחנו פה, עם כל הכבוד, נציגים של מפלגות, פה האינטרסים, פה זה, אבל זה המצב שאנחנו היום צריכים להחליט.

ההתחייבות של חברת הכנסת שאשא ביטון היא לכנסת העשרים-ושלוש. מה לעשות, היום אנחנו כבר אחרי התפזרות, יש התפזרות, יש כבר בחירות או-טו-טו לכנסת העשרים-וארבע, הולכים לכנסת העשרים-וארבע. ולכן אני אומר שאם היינו בודקים את המקרה של חברת הכנסת שאשא ביטון ללא ההתפזרות, בוודאי שאז היה מקום לטעון שכביכול יש פרישה אם הייתה ממשיכה ומכריזה ופועלת נגד הסיעה. היום אנחנו אחרי. והמקרה שלה – מה שאמר מיקי זוהר בתחילת דבריו, שהרבה חברי כנסת התפטרו – נכון, זה המקרה, אם אני חבר במפלגה ואני פורש מהמפלגה ועובד ופועל נגד אותה מפלגה אז בוודאי שאני צריך לפרוש, כמו שעשו כל חברי הכנסת.

השוני היחיד והמשמעותי והחשוב במקרה שלנו מהמקרים של מיכל שיר שהיא חברת ליכוד, שרן השכל, עפר שלח, אלה חברי מפלגה, הם לא מפלגה. פה יש שתי מפלגות ויש הסכם בין שתי המפלגות. כמו שיש את אגודת ישראל, והיום אישרנו ליהדות התורה התפלגות, כי אלו שתי מפלגות. אם היה אותו סעיף לא יכולתם להתפלג. בגלל שלא היה הסעיף הזה אז יכולתם להתפלג ואישרנו את זה פה אחד היום.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אולי נחליט על כמה כפורשים שם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בדיוק. וגם המקרה של הרשימה המשותפת, שאם אנחנו ארבע מפלגות שעכשיו מגישות בקשה להתפלג אז היו מכירים בנו, אף אחד לא היה טוען שיש פרישה. ההבדל המהותי הוא שחברי כנסת שפרשו, שהתפטרו הם חברי כנסת בתוך מפלגה, הם חברי מפלגה. פה יש הסכם בין שתי המפלגות וזה שוני מהותי, ולכן אני חושב שזה קרוב מאוד להתפלגות, אבל שזאת לא פרישה. משפטית אני מדבר. גם כספית, אני אומר שאת הכסף עכשיו של מפלגת כולנו מפלגת כולנו תקבל.
ארבל אסטרחן
נכון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא חברת הכנסת שאשא ביטון.
ארבל אסטרחן
ולא הליכוד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ולא הליכוד. המימון, אם היא פורשת הכסף הזה הולך לליכוד. אני אומר שגם ציבורית יש גירעונות למפלגת כולנו, שמפלגת כולנו תקבל את הכסף הזה לכיסוי הגירעונות.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. שטרן, בבקשה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
תודה. קודם כול אני חושב, חברי חבר הכנסת סעדי, הייתי חושב שהדיון היה צריך להיות שם, לא דיון כאן. אם הדיון משפטי אז שידון מי שזה המקצוע שלו. חברי חבר הכנסת מיקי זוהר לקח את זה לעניין הערכי. העניין הערכי, אני לא חושב שעושים את זה, למרות שהרבה פעמים אירועים פרטיים מביאים אותך לגבש מדיניות וכללים.

תשמעו, אני לא יכול להכחיש את מה שאמרתי כמה פעמים מעל הדוכן, הממשלה הזאת היא ממשלה של עריקים. זאת אומרת, קשה לי להבין למה שרה או למה חברת כנסת שהתמודדה עם יש עתיד יכולה להיות שרה פתאום, והיא מקבלת אתנן מחר בבוקר בשביל זה, ועכשיו פתאום אנחנו מתחילים לצבוע כל מיני עקרונות וכללי מוסר. וכמובן שיש יותר מדיי מקרים בכנסת הזאת ובממשלה הזאת, יותר מדיי הסכמים חתומים שהופרו בכנסת הזאת ובממשלה הזאת. מיקי, אני יודע שאתה עושה שתי פעולות יחד, אז אני יודע שאתה גם מקשיב לי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מקשיב.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
זאת אומרת שלוש פעולות, גם בטלפון, גם נושם וגם מקשיב. בשורה התחתונה, אני הראשון שחושב שצריך לעשות דיון על הכללים הערכיים שחבר הכנסת מיקי זוהר דיבר עליהם. אני בעד זה, לקבוע את הגבולות, לקבוע מה כן ומה לא. אבל אני האחרון שלא יכול לראות – אני לא רוצה להגיד צביעות – אבל לחשוב שאני חי פה אולי בעולם אחר שמציגים לנו פה פתאום כללים של על מה נבחרנו ומה אנחנו מייצגים, ורוצים לקחת את זה ולהיתלות במילה פה ובמילה שם.

אז אני מסכם את עמדתי. אני חושב שאם רוצים להיתלות במילה פה ובמילה שם, שילכו, כמו שאמר חבר הכנסת סעדי, ליושב-ראש ועדת הבחירות. ומהצד השני אני קורא לך, גם בזמן הזה עד הבחירות, לקחת את הדברים שאמר חבר הכנסת מיקי זוהר, לקחת את פניה של הכנסת הזאת ולקיים דיון מה אנחנו חברי הכנסת יכולים לגזור על עצמנו מראש, לא כשהאתנן מונח לפתחנו. מה אנחנו רוצים לגזור על עצמנו מראש איך אנחנו נראים כשכל כך הרבה אנשים עוברים ממקום למקום.

ואני אומר את האמת, חברת הכנסת שאשא ביטון לא שם כשאני מדבר על זה. אנחנו כבר לפני בחירות, בסוף קדנציה של כנסת, האתנן כולו על השולחן. היא יכלה להיות, אנחנו יודעים את זה, בהרבה מאוד מפלגות, ואני לא הסנגור שלה, היא לא צריכה את זה. אבל אני כן אומר שאני חושב שהדיון הזה לא צריך להיות. אני חושב שצריך להעביר את הדיון הזה בדיון עקרוני, ואם אנחנו ועדת הכנסת, אני חושב שהיא חייבת לעשות את זה. אני חושב שאנחנו חייבים לעשות את זה, לקבוע כללים ואתיקה של מה אנחנו חברי הכנסת גוזרים על עצמנו מראש, לא כשמקרה אחד מונח על השולחן. תודה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
איתן, אני רוצה להבהיר איזה הבהרה שחשוב להבהיר.
היו"ר איתן גינזבורג
שנייה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זאת הבהרה חשובה.
היו"ר איתן גינזבורג
בסדר, מיקי, גם ליפעת יש הבהרות, ועכשיו חברי הכנסת רוצים לדבר. נראה לי שאתה צריך לתת להם גם זכות דיבור. עוזי דיין.
עוזי דיין (הליכוד)
אני רוצה להתייחס בעיקר לצד הערכי. הבנתי שלצד המשפטי יש פנים לכאן או לכאן. דרך אגב קיבלנו מסמך משפטי שאולי אחר כך יכול לשרת את בג"ץ, לא יכול מאוד לשרת אותנו פה. ואני אגיד את זה בכאב לב שאני צריך לומר את זה, אבל אני חושב שחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון לא ראויה להיות חברת כנסת. אני דן ואומר פה על הצד המוסרי ועל הצד האתי. קודם כול היא מייצגת תופעה אנטי-דמוקרטית, למרות שהיא כל הזמן מסבירה כמה היא דמוקרטית, של חברי כנסת שלא נבחרו מעולם, אלא מונו על ידי מישהו. ועכשיו היא מדלגת כבר מפלגה שלישית יחד עם נדוניה ממקום למקום, ואנחנו צריכים כוועדת כנסת לתת לזה אישור? דרך אגב, היא לא חברת כנסת יחידה כזאת, יש פה כמעט 70 חברי כנסת שבמפלגה שלהם אין הליך דמוקרטי, ואני מקווה שזה ישתנה במשך הזמן. אבל בטח לא לקבע את זה, בטח לא לתת לזה גושפנקה. כי בכך, ברגע שזה כבר עכשיו מפלגה שלישית אז אתה ממצב, והיא ממצבת את מעמדה כקוץ מוגן, אין דרך אחרת לתאר את זה. וככה היה כל ההיסטוריה שהייתה אצלנו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
מתי היה אצלכם פריימריז?
עוזי דיין (הליכוד)
היא קיבלה כוח מבוחרים שלא בחרו בה, והיא נעה עם נדוניה שהיא לא באמת שלה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
עוזי, תגיד, לא שמענו אותך אומר את הדברים האלה על הכנסת הזאת.
קריאה
הוא אומר את זה כל הזמן.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
עכשיו פתאום.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
רק תסביר איזה נדוניה, כי לא לקחתי מכם כלום.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, חברים, שנייה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
מגן הדמוקרטיה, עוזי דיין.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
לא, רק שנבין מה זה נדוניה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
גם מתי היה לו פריימריז? עכשיו הוא נלחם על הפריימריז?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
כי לא לקחתי מכם כלום.
היו"ר איתן גינזבורג
חברים.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
איפה היית? איפה היית?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
עכשיו אתה נלחם על פריימריז?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
איפה היית?
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת.
עוזי דיין (הליכוד)
ודאי, ודאי שאני - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
תגיד, תגיד את זה.
עוזי דיין (הליכוד)
ודאי שאני בעד פריימריז בליכוד.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אבל אין.
עוזי דיין (הליכוד)
מצד שני, אני אהיה הוגן, ואם זה לא יהיה אני אקבל במקרה הזה את מה שיגידו, אבל ודאי שאני בעד.
קריאה
מטיפים לנו לפריימריז.
עוזי דיין (הליכוד)
אני בעד פריימריז גם במפלגות אחרות, דרך אגב.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני שומע, שמענו מה אמרת, שכל 70 חברי הכנסת שלא נבחרו - -
עוזי דיין (הליכוד)
יש לנו מספיק זמן לכולם.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
- - לא ראויים להיות חברי כנסת.
היו"ר איתן גינזבורג
למרות שחבר הכנסת דיין – טוב, אני לא אעיר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רק הוא ראוי. רק הוא ראוי.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
70 חברי כנסת, בוא תפטר אותם, תעלה הצעת חוק שתפטר את כל מי שלא נבחר בפריימריז.
עוזי דיין (הליכוד)
אני מדבר על ההחלטה שעומדת פה לפנינו. הצד המשפטי לא נחרץ, כך הוא הוצג, ואנחנו צריכים פה לקבוע מה ההתנהגות שראויה או לא ראויה. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים להצביע באופן שיבהיר שההתנהגות הזאת לא ראויה, ושבפרט יפעת שאשא ביטון לא ראויה להיות חברת כנסת.

אני רוצה גם בחינם לתת עצה ספרותית לגדעון סער, כי בדיוק על המקרים האלה כתב שייקספיר, נדמה לי באותלו – "האישה הזאת היא בת מעל, היא בגדה באביה, היא תבגוד גם בבעל".
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת דיין, אני חושב - - -
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
פגשתי דברים נמוכים, אני מוכרחה לומר.
תהלה פרידמן (כחול לבן)
מה?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
לא פגשתי דברים נמוכים מאלה, במיוחד - -
תהלה פרידמן (כחול לבן)
מה? היית מדבר - - -
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
- - כשאתה כופר במה שכתב בית הדין העליון שלך, לא שלי.
עוזי דיין (הליכוד)
מה כתב?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
הנה כאן לפנייך.
עוזי דיין (הליכוד)
הוא כתב שאין מחויבות אלייך, זה הכול.
תהלה פרידמן (כחול לבן)
עוזי, למה אתה הולך לשייקספיר? לך לאישה סוטה, שיהיה מהמקורות שלנו כבר.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אז מה אתם רוצים ממני?
עוזי דיין (הליכוד)
ודאי.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אם ההסכם שלנו הוא רק בכנסת העשרים-ושלוש מה אתה רוצה ממני? יש לי את הזכות לממש את כל הזכויות הבסיסיות של לבחור ולהיבחר בכנסת העשרים-וארבע, נקודה.
עוזי דיין (הליכוד)
אני רוצה ממך שתפסיקי לנהוג כך, והדרך היחידה למנוע ממך לנהוג כך היא שלא תתמודדי יותר.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
לנהוג איך?
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
בצורה ישרה והוגנת? ולא לשחק במשחקים האישיים שלכם?
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. מיכל וונש, בבקשה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
תתבייש לך על האמירה הזאת.
תהלה פרידמן (כחול לבן)
אני רק יכולה להציע לחבר הכנסת דיין לא ללכת לשייקספיר, ללכת לאישה סוטה שיהיה כבר ממקורותינו. אם כבר אז על מלא.
היו"ר איתן גינזבורג
בבקשה, חברת הכנסת וונש.
מיכל קוטלר-וונש (כחול לבן)
קודם כול, הצורה שהדיון מתנהל והגענו למקומות באמת נמוכים.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
פשוט נמוך. אבל בסדר.
מיכל קוטלר-וונש (כחול לבן)
זה ממש מיותר בעיני. סד העובדות מאוד ברור, ואנחנו צריכים בעיני לדבוק בסד העובדות ולהפסיק להתפזר. אני מסכימה איתך, מיקי, שאסור לעודד כלנתריזם, ואני מבינה בהחלט את האתגר שלנו כחברי כנסת, אני לוקחת את זה מאוד ברצינות. אני רק חושבת שיש פה נושא שהוא מעמד מיוחד, פשוט מאוד, כיוון שיפעת חברה במפלגה נפרדת, היא חברת מפלגת כולנו. וכל שאר הנושאים, ההכרזה הגיעה בסמוך למועד הבחירות והיא לא הצביעה נגד, וכו' וכו', אבל בסוף בסוף בעיני הנושא העיקרי שצריך לתחם בו את הדיון זה האם היא חברת ליכוד, והיא איננה כזאת. אז היחידה שיכולה להכריז עליה כפורשת היא סיעת כולנו. זה בעיני סד העובדות הרלוונטי היחיד לדיון שלנו בנושא.

ואגב, אם זה היה כל כך פשוט אז לא היינו מקבלים, עוזי, חוות דעת משפטית שהיא מורכבת, היא כן, כיוון שאנחנו פה בתקדים. אם זה היה כל כך פשוט אז לכאורה היינו לא פה בדיון הזה היום, שבהחלט בעיני אך ורק צריך לדון בהאם מדובר בסיעה נפרדת, ואכן מדובר בסיעה נפרדת. אני מסכימה גם עם מה שאמר חבר הכנסת סעדי, כתוצאה מכך רק מזה אני ממוקדת בהחלטתנו פה היום.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. חבר הכנסת אופיר כץ.
אופיר כץ (הליכוד)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. קודם כול גם אני מסכים עם חוות הדעת, שהיא מורכבת ואי-אפשר להבין בעצם מהכללים, ובאמת הגיע הזמן שהכנסת תכריע בזה, שנהיה יותר מתוחמים, כי זה די פרוע. ובעיקר חוות הדעת מתייחסת למקרים שקורים בתוך ה-90 ימים, ופה אנחנו מדברים על מקרה שונה שההחלטה שלה הגיעה מעבר ל-90 ימים, 98 ימים לפני.

אני רוצה רק להגיד שני דברים. אני לא אחזור על דברים שנאמרו. יפעת, אמרת שעמדת במלוא המחויבות שלך לכנסת העשרים-ושלוש. ההכרזה שלך על חבירה לגדעון סער הייתה כשהכנסת העשרים-ושלוש עדיין מתנהלת, היא עוד לא התפזרה והיה עוד סיכוי סביר שיכול להיות שהכנסת תמשיך. זאת אומרת שאת המחויבות שלך הפרת במהלך הכנסת העשרים-ושלוש.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
זה לא רלוונטי, אני אמרתי שזה לכנסת העשרים-וארבע.
אופיר כץ (הליכוד)
כשלא ידענו שהכנסת הולכת לבחירות הייתה אפשרות לפה או לפה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
בכנסת העשרים-וארבע בכל מקרה אני לא מחויבת לכם, וגדעון סער הוא לכנסת העשרים-וארבע. זה לא רלוונטי להיום, אל תערבבו את הדברים.
אופיר כץ (הליכוד)
סליחה. שבוע לאחר מכן בהצבעה קריטית על עתידה של הכנסת, ואחרי ההודעה שלך, נעדרת מההצבעה הקריטית הזאת כשבאותה הצבעה גם הפסדנו, והכנסת בעצם התפזרה ואנחנו הולכים לבחירות.

גם לגבי נושא שהועלה פה ונשאל פה, לגבי האפשרות כן להתמודד בליכוד או לא, נכון שההסכם לא דיבר על הכנסת העשרים-וארבע, והוא גם לא אמר שאת לא יכולה להתמודד. אם להתמודד או לא זאת רק החלטה ובחירה שלך.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אוקיי, תודה.
אופיר כץ (הליכוד)
זאת אומרת שאם היית מחליטה כן להתמודד בליכוד הייתה לך את האפשרות הזאת, את בחרת שלא.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
לא בטוח, אבל תודה.
אופיר כץ (הליכוד)
את בחרת שלא. אם היית רוצה להתמודד היית יכולה להתפקד לליכוד.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
היא עדיין יכולה?
אופיר כץ (הליכוד)
אז בנושא הזה אם היא יכלה, מיכל, זה תלוי בה. אם היא הייתה בוחרת שכן היא הייתה יכולה להתמודד. תודה רבה.
עוזי דיין (הליכוד)
במצב של שריון.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
קודם כול, תודה רבה לדעת. מחמם את הלב, אני מוכרחה לומר, ולא בציניות.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. חבר הכנסת חמד עמאר.
אופיר כץ (הליכוד)
מה?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אמרתי תודה, באמת, לא בציניות.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
תשמעו, שמעתי את הדברים של חבר הכנסת מיקי זוהר, ולהגיד לכם את האמת, אם הדברים היו נוגעים לחבר כנסת ממפלגה שהיה מחליט לפני הכרזה על בחירות לצאת הייתי מצדיק אותו בכל מילה. אנחנו דנים במצב חריג לגמרי, במצב אחר לגמרי. אפילו ברשימה של סיעת הליכוד, מפלגת הליכוד היה רשום ליד שאשא ביטון כולנו. לכן אנחנו דנים במפלגה אחרת לגמרי. ושאלתי אותו שאלה מאוד פשוטה, האם שאשא יכולה להתמודד? זה לא היה תלוי רק בשאשא ביטון אם תתמודד או לא תתמודד, היה תלוי יותר אם מפלגת הליכוד תחליט לקחת אותה או לא לקחת אותה, וזאת נקודה מאוד חשובה לנו כאן כשאנחנו באים ומחליטים. ההחלטה לא של שאשא ביטון אם היא תתמודד בליכוד או לא, ההחלטה היא יותר של הליכוד, אם יאפשר לה להתמודד, כי יש גם חוקה של הליכוד, ותקנון של הליכוד, למי מתאפשר, מי יכול להתמודד ומי לא יכול להתמודד. ועובדה, טלי ואחרים החליטו להתפקד, והם מחויבים להתפקד בשביל להתמודד באותה רשימה.

הדבר השני שלא הוכרע כאן היא סדרה של הצבעות נגד אותה סיעה שהיא ייצגה כאן בכנסת העשרים-ושלוש. לא הוכח שהייתה כאן אפילו הצבעה אחת שהיא הצביעה נגד העמדה של המפלגה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
בחיים לא.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
לכן אני חושב שהנושא כאן די ברור לנו, שאשא ביטון היא מפלגה נפרדת, מפלגה שהיא יכולה להתמודד עם כולנו. וכמו שנאמר, כולנו חייבת הרבה כסף, והכסף שהליכוד היה אמור לקבל אם היו מכריזים עליה כפורשת, אותו כסף שחייבת כולנו היה נשאר והיה נטל על הציבור, לא נטל על אף אחד אחר. לכן חשוב מאוד שההחלטות שלנו כאן יהיו, וההחלטה שלי ברורה אחרי ששמעתי את שני הצדדים ואת שתי הכוונות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
על מה? יהיה פה תקדים, ואז כל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
כן, נו.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רוצה להגיד לחברי הוועדה משפט אחד שחשוב שאנשים ידעו.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אני לא מבינה, לי אסור להעיר?
היו"ר איתן גינזבורג
לא, גם תעירי. אם הוא מעיר גם את תעירי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
את יכולה להעיר, דווקא אני חושב - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אבל אנחנו באמצע הדיון של חברי הכנסת, חבר הכנסת זוהר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הדיון פה הוא לא האם חברת הכנסת שאשא ביטון יכולה להתמודד או לא, היא יכולה להתמודד.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
גם בליכוד?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יש פה אחד, האם היא תוכל להתמודד ברשימה קיימת או בחלק מרשימה קיימת או ברשימה חדשה? כי הרי גם אם עכשיו נכריז עליה כפורשת זה לא ימנע ממנה להתמודד, היא תוכל להתמודד ברשימה חדשה לכנסת.
היו"ר איתן גינזבורג
זה ברור.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה לא ברור.
היו"ר איתן גינזבורג
זה ברור.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
איפה הבעיה שלהם? הבעיה שלהם - - -
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אבל למה הסיפור הזה מלכתחילה? העניין הוא אם אני בכלל מוגדרת פורשת או לא. ואני לא. אתם יושבים ומשקרים כאן.
היו"ר איתן גינזבורג
זה ברור. חבר הכנסת זוהר, תודה. חבר הכנסת בועז טופורובסקי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
למה אני אומר את זה? כי אני יודע - - -
היו"ר איתן גינזבורג
לא, אבל זה ברור לכולם.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
שהיא יושבת על הפלטפורמה הזו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
על מה המאבק? אני לא מבין על מה המאבק.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת טופורובסקי.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
על הצדק ועל היושר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בוא נשאל את הציבור על מה המאבק.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
פעם אחת שהכנסת הזאת תלחם על הצדק ועל היושר.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
איזה צדק ואיזה יושר? על הצדק והיושר.
היו"ר איתן גינזבורג
בבקשה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
איזה כיף לשמוע את הליכוד מדבר על מוסר, זה קודם כול הכי כיף.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
כן, נכון?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
זה הדבר הכי כיף בעולם, הליכוד - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כי המוסר שייך ליש עתיד בבלעדיות כאילו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לא, חלילה. תכף תשמע מה שאני אומר עד הסוף.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הוא מדבר על מוסר ויושר.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לא דיברתי עדיין על יהדות התורה ומוסר, אני מדבר על הליכוד ומוסר. הליכוד שאף פעם לא, במירכאות, קונה אנשים או מבטיח הבטחות או משנה דברים, או מעביר תקציב מ-2018 או לא מעביר תקציב מ-2018 רק בשביל שיקולים פוליטיים, או מעמיד בראשו בן אדם שיש עליו שלושה כתבי אישום על מרמה, הפרת אמונים ושוחד, שאלו בכלל לא דברים שקשורים למוסר.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אבל כשהיא הייתה צריכה להיכנס לכנסת היא הסכימה לעבוד תחתיו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
הדברים האלה בכלל לא קשורים למוסר, כמובן.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
לזה היא הסכימה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
עכשיו, כשזה נוח מדברים על מוסר. אני רוצה להגיד משהו. קודם כול לדעתי ההתנהלות של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, אם היא הייתה חברת כנסת בליכוד, זו התנהלות שדומה להתנהגות של מישהו שפורש מסיעה. היא הלכה והודיעה שהיא תצטרף למפלגה אחרת שמתמודדת ורוצה להדיח את הליכוד מהשלטון, יש בזה אלמנט של פרישה. אני לא יכול להתעלם מהדבר הזה, זו דעתי.

עם זאת, היא עדיין עומדת בראש – ולא שמעתם, פינדרוס ומיקי, לא שמעתם את החלק הזה שאמרתי, שההתנהלות שלה דומה להתנהלות שמבחינתי היא התנהלות של מישהו שפורש. התנהלות של בן אדם שאומר: אני לא אתמוך במפלגה שאני נמצא בה, אלא במפלגה אחרת, לפני שמכריזים על בחירות, זאת התנהגות של פרישה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני לא מרגיש ככה, בסדר, אתה יכול - - -
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
הוא אמר שאם הייתי חברה במפלגה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
עם זאת, היא לא חברה בליכוד, היא מייצגת סיעה שנקראת כולנו, ולצערי או לא לצערי, זה לא משנה, סיעה יכולה להביע עמדות אחרות ולהתמודד בדרך אחרת. ולכן לדעתי בגלל ההסכם שקראתי שיש כאן בין הליכוד לכולנו, ומה שגם רשום שיפעת שאשא ביטון חתומה עליו, יש כאן אולי עילת תביעה לליכוד אחר כך את יפעת או את כולנו על הפרת הסכם, אבל בנושא של פרישה – לא יכולה להיות פרישה כי זאת סיעה אחרת.

אני מסכים עם מה שאמר חבר הכנסת אוסאמה סעדי, לדעתי זה לא לעניין שכל כך סמוך לבחירות ועדת הכנסת, שהיא ועדה הכי פוליטית שיש, תדון על כזה דבר שיש לו השלכות פוליטיות, לא רק כלכליות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אז מה אתה חושב? שנלך לוועדת הבחירות?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
כי יש שופט.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני לא פוסל את זה.
היו"ר איתן גינזבורג
תן לו לדבר, נו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
דרך אגב, הליכוד אמר את זה בעבר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה חושב שצריך ללכת לוועדת הבחירות.
אופיר כץ (הליכוד)
אבל ועדת הבחירות הביאה את זה אלינו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
יש גם מקום - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני לא פוסל ללכת לוועדת הבחירות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אבל ככל שזה יעלה - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אם החברים יגידו שאולי כדאי ללכת לוועדת הבחירות אני לא פוסל את זה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
בגלל שמדובר כאן על סיעה - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אם ועדת הכנסת מחליטה שהיא מסמיכה ועדת הבחירות?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
- - ככל שזה יעלה להצבעה אני אצביע נגד הכרזת יפעת שאשא ביטון כפורשת.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אסף זמיר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אוסאמה ביקש את זה.
אסף זמיר (כחול לבן)
תודה. אני רוצה קודם כול להגיד שבשבילי זאת פעם ראשונה שאני משתתף בדיון מהסוג הזה. אני מצטרף למה שאמר אוסאמה, וגם אלעזר נגע בזה, צריך להבין מתי הפורום הזה דן בדברים כאלה ומתי לא. ולתחושתי, להבא, ערב בחירות - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
גם אני אמרתי את זה.
מתן כהנא (ימינה)
אסף, אבל זה תמיד יגיע לדיון עכשיו, זה לא יגיע לדיון באמצע הקדנציה.
אסף זמיר (כחול לבן)
סליחה. לא נכון. אסביר לך למה אני מתכוון, מתן. באמצע קדנציה ח"כים דנים בוועדת האתיקה בחבריהם, אבל לאורך ההיסטוריה הם יודעים באמצע הקדנציה לעשות הפרדה פוליטית הרבה פעמים ולקבל החלטות ענייניות. ואני יודע שהנושא של חיים כץ עלה תוך כדי, וקיבלו החלטה שלא הייתה פוליטית. היכולת לקבל החלטה לא פוליטית ערב בחירות בנושא כזה, ושהחדר הזה יתחלק בצורה לא פוליטית, היא כמעט לא קיימת. זה להבא, זה לא עכשיו, כי עכשיו צריך לקבל החלטה.
מתן כהנא (ימינה)
אז אתה ממליץ שזה ילך לוועדת הבחירות.
אסף זמיר (כחול לבן)
ופה יש שתי שאלות, יש שאלה טכנית ויש שאלה מוסרית כמו שאמרו. אני חושב שלו הייתי יודע היום שאני רץ למפלגה אחרת, והייתי מודיע על זה, כנראה שהייתי מתפטר מהכנסת, ברמה האישית, אבל השאלה אם יש חובה כזו. מכל מה ששמעתי עכשיו והבנתי עכשיו, לעניות דעתי אין חובה כזאת.

כן היה חשוב לי לדבר עוד כדי להגיד משהו לעוזי דיין. הזילות שבה אנשים רואים פה דברים שלא עומדים במעשים של עצמם לאורך השנים היא הדבר שיותר מהכול חותר תחת כל המעמד של הכנסת הזו. כי הקמת פה מפלגה שכל הפלטפורמה שלה הייתה אנטי שחיתות, ואתה יושב תחת ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום. במפלגה שהקמת לא היו פריימריז. עכשיו נתת נאום חוצב להבות על פריימריז, כאילו הקלות שבזה. בסוף ההערה האחרונה שלך ליפעת בעיני לא הייתה ראויה שתיאמר.
עוזי דיין (הליכוד)
זה לא נכון. העובדה השנייה לא נכונה.
אסף זמיר (כחול לבן)
לא ראויה שתיאמר.
עוזי דיין (הליכוד)
היה לה תקנון עם פריימריז.
אסף זמיר (כחול לבן)
לא ראויה שתיאמר, כאילו כל אחד יכול להגיד פה משהו טהרני כל כך, אבל אפילו על החוויה האישית שלך לא יישמת אותה. בסוף אנחנו יוצאים לבחירות אחרי כנסת עם ממשלה לא מתפקדת, כנסת לא מתפקדת, שום דבר לא מתפקד, שאין לי ספק שכל מי שהיה פה, שהיה ברוב או במיעוט, חווה חוויה מאוד שלילית.

אבל אני רק רוצה להגיד ברמה האישית שלצאת לבחירות האלו כשהמשפטים האחרונים שאני שומע זה ממיקי זוהר שאומר שהסכמים חשוב לכבד, ומאוסנת מארק שאומרת איפה היושרה שלך, זה מוציא אותי עם איזושהי תקווה של איזשהו shift באיזון של תפיסות העולם והכוחות בבניין הזה, ואם זה יחלחל גם לציבור - -
אופיר כץ (הליכוד)
להבדיל מניסנקורן שמכבד הסכמים.
אסף זמיר (כחול לבן)
אז אנחנו הולכים לבחירות טובות, שטוב שאנחנו הולכים אליהם.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
הנה, אבי עושה עליכם – עכשיו יצא על כחול לבן.
אסף זמיר (כחול לבן)
והלוואי שנחזור הנה עם הרכב מכובד יותר, ראוי יותר ומשמח יותר. תודה רבה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
עכשיו הוא הולך למפלגת העבודה עם מרב מיכאלי.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. מתן כהנא, בבקשה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
כבר חודשים הם מפמפמים את זה.
עוזי דיין (הליכוד)
זה בשביל לתת לך הרגשה טובה.
מתן כהנא (ימינה)
אני באמת מתייחס לדיון הזה בצורה כמעין שיפוטית, ודיברתי עם כל הגורמים הרלוונטיים, כולל התייעצות ארוכה שקיימתי אתמול עם גורמים משפטיים. לעניות דעתי הסיפור הזה של להכריז שיפעת מצטרפת למפלגה אחרת לפני שהוכרזו בחירות פלוס העובדה שבהצבעה הכי גורלית של הליכוד, לצורך העניין בקדנציה הזאת, יפעת לא הייתה שם, וראינו דוגמאות לכאלה שהגיעו עם אינפוזיות וכו' - -
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
לא בקורונה.
מתן כהנא (ימינה)
- - בעיני כן מעמיד את יפעת במקום של פורשת. עכשיו אני אומר, יפעת, ממקום באמת הכי ידידותי בעולם, זה לא לכבודך, פשוט, יאללה, תתפטרי וזהו, זה יפתור את כל הדילמה הזאת, זה סתם. להערכתי הדיון הזה לא מכבד אותך, ואני חושב שאם היית פורשת היית עושה גם לעצמך וגם אולי למשילות פה טובה גדולה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
גם במחיר של שהצדק לא ייעשה. תודה רבה על הטפת המוסר.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אני אתייחס לזה אחר כך.
מתן כהנא (ימינה)
רגע, יפעת.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
לא, מתן, תודה רבה על ההתנשאות, אני אתייחס לזה אחר כך. הכול בסדר.
מתן כהנא (ימינה)
אז אם זה נשמע כאילו זה הטפת מוסר או משהו כזה זה ממש לא מהמקום הזה. אני חושב באמת שבסוף ההתנהגות שלך היא פרישה לכל דבר ועניין, ואני חושב שהתרופה פשוטה, פשוט להתפטר.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
יש לי שאלה, גם במחיר שהליכוד הודיע לי מראש שההסכם שלו איתי הוא לכנסת העשרים-ושלוש?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
מה קשור?
מתן כהנא (ימינה)
יפעת, אני אומר לך שעברתי על הדברים היטב, קראתי, התייעצתי.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אני שואלת אותך באמת.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
זאת אומרת שהליכוד הודיע לי שבכנסת העשרים-וארבע אני חופשיה, אז אני לא מבינה איפה הפער.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.
היו"ר איתן גינזבורג
יש עוד מישהו מחברי הכנסת שרוצה להתייחס?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אף אחד לא אמר לך לא להתמודד לכנסת העשרים-וארבע, תתמודדי אליה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. יש עוד מישהו מחברי הכנסת שרוצה להתייחס? פינדרוס, בבקשה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
את הכנסת העשרים-ושלוש תעזבי, זה מה שאנחנו אומרים.
אופיר כץ (הליכוד)
את בחרת לא להתמודד - - -
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בבקשה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לאסף הייתה תקווה בדברים האחרונים של מיקי על הסכמים שצריך לכבד, לי הייתה תקווה שאולי מיקי יאמץ את הרעיון ויעבירו את הדיון הזה לוועדת בחירות, ואני אהיה יותר שמח. כי אני אכן כן מרגיש שערב בחירות לשבת פה בדיון, ועל זה אני מסכים איתך, אסף, בדיון מעין שיפוטי ערב בחירות על חבר בכנסת, אני לא חושב שהוא המקום הנכון והדרך הנכונה. אפשר לעשות את זה במשך הקדנציה. אני לא מרגיש בנוח בדיון הזה.

ולעצם העניין. נכון, לחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון היה ברור שבכנסת העשרים-וארבע היא לא ברשימת הליכוד, והיא אמורה להתמודד ברשימה אחרת. אבל חלק מתהליך התפזרותה של הכנסת היו באותם שמונה ימים שבין ה-12 ל-23, ופה בעצם הדילמה. מכיוון שחלק מהתהליך היה אותה דחיפה, וזה ברור לכולנו, היינו כולנו באותו שבוע, זה לא איזשהו משהו מקרי. זה לא הבדל בין 90 יום ל-98 יום, אלא הבדל, זאת הדילמה, והייתי מאוד שמח, מיקי, אם תאמץ את ההצעה של אוסאמה סעדי. וזה לא שפתחתי בברית חדשה עם הרשימה המשותפת, שלא יהיו אי הבנות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה לא? זה בסדר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שלא יהיו אי הבנות.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אתה מחקה את ראש הממשלה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני חושב שזה יהיה נכון להעביר את זה לוועדת הבחירות.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. יש עוד מישהו מחברי הכנסת שרוצה לדבר? לא.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אני יכולה להתייחס, ברשותך, ממש בקצרה, כי אמרת לי - - - הדיון ונאמרו פה דברים קשים, אז אני אשמח להתייחס.
היו"ר איתן גינזבורג
כן, בטח.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
ממש בקצרה, אני אעשה את זה אפילו מהר. אז קודם כול תודה לכולכם גם על הנוכחות שלכם וגם על הדברים שהשמעתם, גם אם בחלקם היו בעיני קצת לא לעניין. אני רוצה לומר לכם שאם הייתי נמצאת במעמד של חברי הכנסת האחרים, שהם חלק ממפלגה אורגנית, הייתי מתפטרת ולא הייתי כאן. לא הייתי מבזבזת לא את זמנכם ובטח לא את זמני. אבל אנחנו נמצאים בסיטואציה אחרת.

התפיסה הזאת שהליכוד באמת בדרכו שלו יכול בכל פעם לחרוץ דין, גם אם זה לא מן הצדק, אני חושבת שזו הסיבה שאני נמצאת כאן. ותאמינו לי, לא נוח לי בסיטואציה הזו, ואני נלחמת על הצדק הזה כדי שיהיה ברור שכשהדברים צריכים להיעשות הם ייעשו, וכשהם לא צריכים להיעשות אז לא מתוך פחד מבריונות הם יקרו רק בשביל שלא נצטרך להתמודד. אז אני בחרתי כן להתמודד.

נאמר פה עניין של מוסר. אני חושבת שהאחרונה שיכולה להטיף לי מוסר זו חברת הכנסת מארק בזמן שהיא מדברת על יושרה, ושום דבר של אמת לא יצא מפיה. אני חושבת שכל תמונת המצב, תחזרו לפרוטוקול שהיא הציגה, היא פשוט לא מחוברת למציאות.

חבר הכנסת אלעזר שטרן, דיברת על הנושא של הפרת הסכם. אני באמת לא הפרתי הסכם, עוד כעסו עליי פה ואמרו: איך את אומרת שבאת לישיבות סיעה?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
- - -
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אני אומרת שאם יש עניין של הפרת הסכם אז צריך לטפל בו, וחשוב לי לחדד את זה. כי אפילו כאן שמעת את הקולות: אז למה באת לישיבת סיעה? כי זה היה חלק מההסכם. ולמה הצבעת עם הליכוד? כי זה היה חלק מההסכם. ואם היינו נשארים כאן עוד חודש זה מה שהייתי עושה כי זה חלק מההסכם. אין לזה שום קשר - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
סעיף 1 שהבטחת לא לפרוש.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אין לזה שום קשר לבחירות הבאות.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אז מה עם ההתחייבות שלך לא לפרוש?
היו"ר איתן גינזבורג
אני מבקש לא להפריע לה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
לגבי חבר הכנסת עוזי דיין, לא אתייחס לסיפה של דברייך, באמת מפאת כבודך אני אנסה להחליק את זה ושאולי זה יישכח, אבל אני לא עברתי - - -
עוזי דיין (הליכוד)
אני כן רוצה לומר - - -
היו"ר איתן גינזבורג
רק שנייה.
עוזי דיין (הליכוד)
לא, לא.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת דיין, שנייה.
עוזי דיין (הליכוד)
התנצלות במשפט.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל היא באמצע.
עוזי דיין (הליכוד)
מישהו כתב לי באמת: בחייך, איזו אמירה סקסיסטית, וכו'. אם זה נתפס כזה, אני ממש מתנצל.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אני לא יודעת אם זה היה יכול להיתפס אחרת.
עוזי דיין (הליכוד)
אני אכניס את זה בפסוק הרבה יותר נכון.
מיכל קוטלר-וונש (כחול לבן)
איזה עוד אופציה הייתה, עוזי?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
מקבלת את ההתנצלות.
עוזי דיין (הליכוד)
סוף מעשה במחשבה תחילה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
מקבלת את התנצלותך. אני רק אומר, לא דילגתי ממפלגה למפלגה, חברים, הייתי מפלגת כולנו בכנסת העשרים, בכנסת העשרים-ואחת, בכנסת העשרים-ושתיים, וגם בכנסת העשרים-ושלוש.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
בלי הליכוד לא היית בשום מפלגה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
והיום אני הולכת לדרך חדשה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
רק בכולנו לשעבר, ועכשיו את הולכת מכולנו לגדעון.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
כשהיה נוח לליכוד הליכוד ביקש את כולנו.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
מהליכוד.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
כי הוא לא רצה שיאבדו קולות ושנפסיד את הכוח שלנו.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
בזכות הליכוד את נמצאת פה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
ואולי גם הליכוד קיבל חלק מהמנדטים שלו, אז קצת צניעות.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
איזה קיבלת? מה קיבלת? מה הבאתם לנו? אפס.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
בזכות החיבור עם כולנו. ובסופו של דבר היום אני בוחרת את דרכי - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אפס, כלום.
מיקי חיימוביץ' (כחול לבן)
אין ספק שהתרומה נכבדת.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
- - אז גם לזה צריך להתייחס.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אין כלום.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אני חושבת שהדבר הכי חשוב הוא שבאמת חברי הכנסת של הליכוד מתעלמים מהכרעת הדין של בית הדין העליון, ואני אחזור ואומר את זה כל פעם, כי מי שהכתיב את גבולות הזמן והגזרה מלכתחילה, עוד לפני שהגענו לכנסת העשרים-ושלוש, היה דווקא הליכוד. ואני מכבדת הסכמים, אז אני מכבדת גם את הסעיף הזה, ובכנסת העשרים-וארבע אני בוחרת בדרך אחרת. תודה רבה.
אופיר כץ (הליכוד)
אבל לכולנו זה רלוונטי הכנסת העשרים-ושלוש, גם אנחנו מכנסת לכנסת הולכים לפריימריז.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
בכנסת העשרים-ושלוש - - -
אופיר כץ (הליכוד)
לאף אחד אין תעודת ביטוח, גם לך זה היה לגבי עשרים-ושלוש. גם אנחנו עושים פריימריז.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
בכנסת העשרים-ושלוש, ככל שהיא הייתה נמשכת - - -
אופיר כץ (הליכוד)
לאף אחד לא מובטח.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
בכנסת העשרים-ושלוש ככל שהיא הייתה נמשכת - -
אופיר כץ (הליכוד)
את לא שונה מאיתנו בעניין הזה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
לא, היא שונה ממך, מה קרה לך.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
- - הייתי עומדת במחויבותי לליכוד. עשיתי את זה גם ברגעים מאוד מאוד קשים - -
אופיר כץ (הליכוד)
ברגע הכי קריטי לא עמדת.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
- - כשאתם יצאתם נגדנו, ובכל זאת הייתי כאן. תודה רבה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
ברגעים הכי קריטיים הלכת נגדנו.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.
אופיר כץ (הליכוד)
בהצבעה הכי קריטית ושבוע לפני הפיזור היית נגדנו.
היו"ר איתן גינזבורג
ארבל, רצית להתייחס.
ארבל אסטרחן
כמה נקודות קטנות שעלו פה ואני רוצה להתייחס אליהן. קודם כול השאלה שנשאלה כאן, לא היה מיזוג בשום שלב בין סיעת כולנו לסיעת הליכוד. הן היו סיעות נפרדות בכנסות העשרים והעשרים-ואחת. ואז בבחירות לכנסת העשרים-ושתיים החליטו לרוץ שתי מפלגות ברשימה אחת. רוב החברים שהיו בכולנו שובצו בתוך רשימת הליכוד, ייצגו את הליכוד. אני חושבת שגם היו שם הבדלים למשל בין חבר הכנסת גלנט לבין חברת הכנסת פלוסקוב, אבל הם ייצגו את מפלגת הליכוד - -
טלי פלוסקוב (הליכוד)
ארבעה מקומות.
ארבל אסטרחן
- - בעוד שחברת הכנסת שאשא ביטון ייצגה את מפלגת כולנו. זאת אומרת גם בכנסות העשרים והעשרים-ואחת כולנו הייתה נפרדת, גם בכנסת העשרים-ושתיים כשהיא רצה ביחד עם הליכוד, ואותו דבר בכנסת העשרים-ושלוש כשהיא רצה עם הליכוד. הדבר הזה משמעותי, ולכן גם יש חשיבות להסכם שדובר עליו, וכו'.

כפי שאני רואה את זה, יש שוני בינה לבין חברי כנסת אחרים שחברים במפלגת הליכוד והיו מוסרים את אותה הודעה. כלומר, אין לנו היום, כמו שציינתי, הוראת חוק ברורה או פסיקה ברורה שאומרת מה קורה עם חבר כנסת שהוא חבר במפלגה ובסיעה שמודיע על התמודדות אחרת. יש אינדיקציות מסוימות מה קורה עם זה בתקופת בחירות, מה קורה עם זה לפני תקופת בחירות, גם שם יש מין חוסר בהירות. אבל כאשר מפלגה שלמה, חברת כנסת שמייצגת מפלגה עושה את זה, אני מנסה לחשוב על מצב שכולנו הייתה רצה פעם לבד ופעם עם הליכוד ופעם עם מפלגה אחרת ופעם שוב לבד, האם הדבר הזה יכול לחייב את חברי הכנסת של המפלגה, את כל חברי הכנסת של המפלגה, פה זאת רק אחת, להתפטר מהכנסת על מנת שיוכלו להתמודד בפעם הבאה? פה המצב שונה.

מנגד, הוזכרה אותה הצבעה של יום שני שעבר, שהיא הייתה הצבעה קריטית מאוד, לא רק בגלל המהות שלה, אלא גם בגלל שאפשר לומר שיש בה איזשהו מתח בין העמדה של הליכוד, הסיעה הנוכחית של חברת הכנסת לבין הסיעה העתידית שלה, שעליה היא כבר הודיעה לפני כן, כאשר, אחת, היה לה אינטרס אולי לדחות את מועד הבחירות, ואחר כך היה לה אינטרס להקדים את זה. לכן זאת לא סתם הצבעה על איזשהו נושא.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
נכון, בגלל זה אנחנו רואים בזה את המהות.
ארבל אסטרחן
אמרתי שזה חשוב.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
השאלה אם היו נותנים לי להיכנס לכנסת.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
זה החלק המהותי שבתוך כל הפרישה הזו.
ארבל אסטרחן
אבל שמעתם את הדברים שנאמרו.
מיקי חיימוביץ' (כחול לבן)
אתם לא הגשתם את המכתב עוד לפני ההצבעה?
ארבל אסטרחן
שמעתם את הדברים שנאמרו פה, ואתם צריכים לקחת את זה לתשומת לבכם.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
כן, הם הגישו בקשה לפרישה לפני ההצבעה.
קריאה
הבקשה לפרישה הוגשה לפני.
מיקי חיימוביץ' (כחול לבן)
הבקשה לפרישה הוגשה יום לפני.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
שבוע לפני אפילו.
מיקי חיימוביץ' (כחול לבן)
אז איך זה מתקשר?
ארבל אסטרחן
הבקשה הוגשה, רשמתי בטעות פברואר, היא הוגשה ב-15 בדצמבר, וההצבעה הייתה ב-23 בדצמבר.
מיקי חיימוביץ' (כחול לבן)
אז איך אתם רוצים להשליך? מה הקשר?
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
כן, שבוע לפני, אמרתי, חברים, אני מאוד מדייקת.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אבל היא הודיעה קבל עם ועדה שהיא הולכת למפלגה אחרת.
מיקי חיימוביץ' (כחול לבן)
אבל הם לא יכולים להתנות את ההצבעה שלה בהתאם לזה.
אופיר כץ (הליכוד)
זה מחזק, כן.
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, תנו לארבל לסיים.
מיקי חיימוביץ' (כחול לבן)
אבל הם באים כאילו זה מה שמוכיח את זה.
ארבל אסטרחן
רק עוד שתי נקודות קטנות. הוזכר פה עניין המימון.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
ההפך, אדוני היושב-ראש, מה שארבל אומרת עכשיו - -
היו"ר איתן גינזבורג
אבל היא לא סיימה את דבריה, איך את יודעת מה היא אומרת?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
- - זה מה שמחזק את הטיעון יותר.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל היא לא סיימה את דבריה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
חייבים לסיים.
ארבל אסטרחן
נכון, אמרתי שיש כאן טיעונים לכאן ולכאן, וצריך לתת את הדעת עליהם. ואני מנסה לחדד את זה לפני שחברי הוועדה מחליטים.

לעניין המימון, יודגש שכולנו מקבלת מימון נפרד, גם המקדמה, גם המימון הסופי, גם ההלוואה, הוא לא משפיע.
היו"ר איתן גינזבורג
על פי ההסכם.
ארבל אסטרחן
נכון, אלו מפלגות נפרדות שהגישו רשימה משותפת, ולכן אין בהחלטות האלה כדי להשפיע על הדבר הזה. אגב, גם אם חברת הכנסת תתפטר מהכנסת זה לא יגדיל לליכוד לא את מקדמת המימון ולא את המימון הסופי.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אני לא לוקחת מהם כלום.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
זה הנראות.
ארבל אסטרחן
ולגבי ועדת הבחירות, דבר שנזכר פה, מה שאמר חבר הכנסת סעדי, צריך לומר שההחלטה אם צריך לזה את ועדת הכנסת או את עדת הבחירות זה עניין שצריך להכריע עליו בחקיקה. זאת אומרת שנכון להיום יש סמכות – חוק הכנסת אומר שוועדת הכנסת תכריז על דבר פרישתו של חבר כנסת; בית המשפט העליון השאיר בצריך עיון את השאלה האם אפשר לפנות גם ישירות לוועדת הבחירות; גם מדבריו של השופט מלצר שלא כתב החלטה, אבל אפשר היה להבין שהוא סבור שיש סמכות; ואחר כך כבוד השופט הנדל אמר שיש סמכות שיורית רק אם לא הייתה פנייה לוועדת הכנסת כאשר דבר הפרישה ברור. מה שכן צריך לדעת הוא שוועדת הבחירות היא גוף לא פחות פוליטי מהגוף שיושב כאן, זאת אומרת שאלו גם כן נציגי מפלגות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל יש יושב-ראש שופט עליון שהוא מתווה.
ארבל אסטרחן
נכון, היא פועלת בהנחיית השופט שבהחלט מתווה ומנחה את חברי הוועדה, אבל בסופו של דבר אם לא מתקנים את החוק והולכים לפי הפרוצדורה של ועדת הבחירות היא יכולה להחליט לפסול חבר כנסת במסגרת הסמכות שלה לאשר את רשימות המועמדים. מי שמחליט שם זאת הוועדה בהנחיית השופט.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
איתן, אני יכול משפט אחד רק כדי להבהיר את מה שאמרתי?
היו"ר איתן גינזבורג
כן.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
דיברתי על שני דברים, אחד, הצטרפתי לאוסאמה בהיבט של הבירור המשפטי, ואמרתי שאנחנו צריכים לעשות דיון, כולל החלטות ערכיות, אבל שתקבענה נהלים. אני לא קורא להעביר את ההחלטה הזאת, שיהיה ברור, עכשיו לוועדת הבחירות או לשופט. אני חושב שזה יהיה אותו דבר, זה יהיה סוג של תוך כדי בחירות, ולכן אני חושב שמלכתחילה זה היה צריך לעבור לשם, לקבל החלטה מהסוג הזה. אני עכשיו לא קורא לזה, ואני חושב שאנחנו צריכים לקיים דיון מתי שנוכל על האתיקה של עצמנו. תודה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. אני גם רוצה לומר את דעתי אחרי ששמעתי את הדברים, ובאמת התייחסתי לזה במלוא כובד הראש. ניסיתי להקשיב באמת בצורה מנותקת לשני הצדדים ובאמת לשקול, ויש פה טיעונים, אני לא אומר שאין פה טיעונים, יש פה טיעונים כבדי משקל שאי-אפשר להתעלם מאף אחד מהצדדים.

רק כהערה פרימינלית, אני חושב שהדיון הזה כן צריך להתקיים פה, זה התפקיד של ועדת הכנסת, זה לא התפקיד של ועדת הבחירות המרכזית. הוא תפקיד שנכון לוועדת הכנסת לאורך כל תקופתה של הכנסת, הוא לא נכון רק ב-90 הימים האחרונים לפני הבחירות, אלא גם באמצע קדנציה. שוו לעצמכם שיש התנהגות מסוימת של חבר כנסת באמצע קדנציה בשנתיים הראשונות של הכנסת – שנניח היא מכהנת ארבע שנים, דבר שהרבה זמן לא היה – ונכון שהוועדה הזאת כן תדון וכן תכריע, וזה מה שנקבע בחוק, וזאת החשיבות של הוועדה הזאת. ואלו שהיו פה לפנינו סמכו על מי שיהיה אחריהם וגם על עצמם כנראה, שהם יוכלו לעשות את ההבחנות האלה ולעשות שיקול דעת אמיתי.

אני חוזר לעניין מהי פרישה. פרישה בניגוד להתפלגות היא לטעמי דבר שהוא אקט קשה, אקט קיצוני בתוך מהלך של כנסת, בין אם זה לפני בחירות או בין אם במהלך של קדנציה. וקבעו בחוק, מי שהיה פה לפנינו אמר משהו מאוד מאוד ספציפי לגבי פרישה, כי הוא הבין שבסופו של יום, לדעתי, שלחבר כנסת יש את החופש הפוליטי שלו בתוך הכנסת. נכון שהוא נבחר מטעם סיעה, ונכון שהוא מתקיים מטעם סיעה, ובשנים האחרונות אפשר להגיד אולי אף בסוג של צער, הסיפור של המשמעת, גם הסיעתית וגם הקואליציונית וגם של האופוזיציה, היא הרבה יותר הדוקה מאשר הייתה בעבר, אבל החוק עדיין רואה בחבר הכנסת, על אף שהוא חלק מסיעה, כאורגן עם חופש פוליטי מסוים, ובטח בוודאי חופש להיבחר.

נדמה לי שהעמדה שנותנים לחברי כנסת לגיטימציה פוליטית לבחור את המשך דרכם אחרי התפזרות הכנסת בטווח ה-90 יום לבחור עם מי להמשיך לרוץ זאת פריבילגיה שקיימת לכל אחד. אני לא חושב שמישהו שמחליט עכשיו להתמודד במסגרת אחרת, והוא החליט את זה אחרי 90 יום, צריך להתפטר מהכנסת. החוק לא דורש את זה, אני לא מבין למה ועדת הבחירות דרשה את זה. נראה לי שזאת הייתה דרישה מוגזמת ולא נכונה. ידוע לכל, מי שמגיע מהמוניציפלי גם יודע את זה, שבתקופה מסוימת לפני הבחירות כל חבר מועצה וגם כל חבר כנסת, זה לקוח מאותו משקל, יכול להחליט עם מי הוא מתמודד בבחירות הבאות. אם יש תקופת דמדומים, המועצה מסתיימת, הכנסת מסתיימת, והוא רוצה להמשיך להיות בחיים הפוליטיים ולהתמודד שוב, הוא רשאי להתמודד במסגרות החוק במסגרת מגבלות.

הסיפור של פרישה הוא סיפור אחר, ולכן צריך לשקול אותו בצורה כבדת משקל. לטעמי צריך לפרש סוגיה של פרישה לפי מעשים שחבר כנסת עושה, איך הוא פעל כנגד עמדת הסיעה והאינטרסים של הסיעה ופעילות הסיעה או דרישת הסיעה לאורך תקופה או אם בכלל, בטח בהצבעות קרדינליות כמו הצבעת אמון או אי-אמון.

אני חושב שבמקרה של שאשא ביטון עמדו לה שתי נקודות, א'. בוודאי שהיא הודיעה לפני ה-90 יום שהיא לא תתמודד שוב ברשימת הליכוד. אני חושב שגם הליכוד אמרו את זה בצורה כזו או אחרת מתישהו. ולכן ברור שהיא עשתה את זה לפני תקופת ה-90 יום, וזה לא במסגרת מה שהמחוקק דיבר עליו.

יחד עם זאת, אי-אפשר להתעלם מהעובדה שהיא חתומה על הסכם שברור שהוא חל רק על הכנסת העשרים-ושלוש, יכול היה להיות מוארך על ידה, אבל גם יכול להיות מופר או לא מוארך על ידי מי מהצדדים, וברור שהעתיד הפוליטי שלה היה נתון בידיה ובידי מפלגת הליכוד.

אני חושב שההכרזה שלה שהיא מתמודדת ברשימה אחרת בבחירות הבאות בקונסטלציה הנוכחית לא בטוח שהיא לכשעצמה הודעה על פרישה, זה בטח לא ברמה החוקית, ואנחנו פועלים פה רק במסגרת החוק ולא במסגרת המוסר או במסגרות אחרות של טעם אישי כזה או אחר, כי צריך לשקול את זה במסגרת מה שהחוק קובע.

העסק הסתבך לטעמי בהצבעה האחרונה ביום שני, וגם אמרתי את זה לשאשא ביטון, מכיוון שפה באמת זאת הייתה כמו הצבעת אמון בממשלה בהרבה מאוד מובנים, האם הכנסת ממשיכה או לא ממשיכה. ואמרתי באופן גלוי שעד אותו רגע לא חשבתי שהיא צריכה להיות פורשת, וההצבעה או אי ההצבעה ביום שני קצת ערערה את מה שאני חושב ביחס לזה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
השאלה אם בחוקי הקורונה הייתי יכולה להגיע לפה, אתה יודע שלא.
היו"ר איתן גינזבורג
ושמחתי לשמוע פה את שני הצדדים. התרשמתי בסופו של יום בכל ההתנהלות, אני לא יודע מה היה קורה אם הליכוד היו דורשים ממנה להגיע להצבעה בכל זאת, עם הבידוד מאחורי הזכוכית, וכו' וכו'.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
וגם אחרי ההכרזה על גדעון.
היו"ר איתן גינזבורג
לזה כבר התייחסתי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אם היינו קוראים לה להצביע אחרי ההכרזה על גדעון - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא יודע איך שאשא ביטון הייתה מתנהגת אם היו דורשים ממנה, מתקשרים אליה, אם היו אומרים לה תבואי, תצביעי - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
בערך כמו מיכל שיר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
איתן, אחרי ההכרזה על גדעון לא היה טעם.
היו"ר איתן גינזבורג
תצביעי נגד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
היא החליטה שהיא הולכת עם גדעון, וגדעון פעל לפזר את הכנסת.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
- - - מה זה קשור? זה לא קשור. זאת פרשנות שלך. אתה - - - על פרשנות ולא על עובדות.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
גם לא הודיעה לאף אחד מהסיעה שהיא מגיעה או לא מגיעה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יפעת, אם היינו קוראים לך לבוא היית באה?
היו"ר איתן גינזבורג
אני מודה שהפרעתי לאנשים אבל זה היה במסגרת תפקידי.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אם היית מאשר לי להיכנס עם חום גבוה - - - אם היית מדבר איתי, אתה לבד היית אומר שאת לא יכולה להגיע.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מודה, יפעת, שהפרעתי לאנשים לדבר, אבל זה היה במסגרת תפקידי לשמור על הדיון, לא במסגרת הבעת עמדה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
סליחה, כבוד היושב-ראש.
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא יודע איך היא הייתה מתנהגת אם היו דורשים ממנה להגיע ולהצביע עם עמדת הקואליציה או עמדת הממשלה או עמדת המפלגה או עמדת הסיעה. אני לא יודע איך זה היה נראה. אני חושב שעומדת לזכותה העובדה שאף אחד לא פנה, לא ביקש, לא דרש ממנה. אני גם חושב שאם אדם יכול ולא מונעים ממנו להגיע הוא יכול לבוא, יש כללים שהכנסת קבעה.
אופיר כץ (הליכוד)
צריך להודיע להגיע להצבעות?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
סליחה, הודענו.
היו"ר איתן גינזבורג
אין חובה להגיע להצבעות.
אופיר כץ (הליכוד)
אבל צריך להודיע?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
להודיע לפחות.
היו"ר איתן גינזבורג
אני יודע שלמשל חבר הכנסת פינדרוס, שהיה כוכב הערב באותו יום, קיבל הוראה לדבר במשך אותו ערב הרבה שעות עד שיגיע חיים כץ מאיזה אירוע או שהם בעצם מצאו אותו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
איתן, כל המדינה ידעה.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
אני רק יכולה לומר לכם, לא רציתי לשים את זה פה על השולחן, אני מקווה שאני לא חושפת משהו שלא צריך, אבל אני יזמתי שיחה למנהלת הסיעה שלנו כדי לדבר איתה, הסתבר שהיא הייתה חולה, אתם יודעים את זה.
היו"ר איתן גינזבורג
יפעת, אני באמצע.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
ומעבר לזה לא אפרט.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אבל יש אחרות שהיו בריאות.
יפעת שאשא ביטון (הליכוד)
כדי להודיע לה ולשאול אותה, זה ניתן לבדיקה.
היו"ר איתן גינזבורג
בכל מקרה, במסגרת הדברים האלו ולאורם הסיפור של פרישה, במסגרת מה שקלטתי ואיך שאני רואה את הדברים, אני חושב שלא צריך להכריז על שאשא ביטון כפורשת מהטעם שאי-אפשר היה לדעת איך היא הייתה פועלת במסגרת העמדה הסיעתית אם הכנסת הייתה ממשיכה לתפקד. יכול להיות שהיה חשש שהיא תפעל בצורה כזו או אחרת, אבל על זה אי-אפשר לנקוט עמדה ולהביע עמדה מסוימת, על פי תחושות עתידיות של מה היה קורה אילו. בעובדות שמונחות בפניי, לטעמי, וזו עמדתי האישית, אני לא חושב שסעיף הפרישה חל עליה. ולכן אני חושב שאם ישאלו אותי היא לא צריכה להיות מכונה כפורשת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני יכול לומר משהו בבקשה?
היו"ר איתן גינזבורג
בבקשה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תראו, חברים, שמעתי את הטענות, צר לי, ניסיתי למצוא באמת בתוך הטענות טענות ענייניות שאני גם יכול להשתכנע מהן שבאמת לא מדובר פה בפרישה.
היו"ר איתן גינזבורג
אגיד עוד משהו, לא סיימתי. אני רוצה להגיד שבהקשר הזה הכרזה על פרישה, לכל חבר כנסת שהוא, הסנקציות הן מאוד מאוד קשות, וראינו כמו שהכריזו על אורלי לוי בזמנו כפורשת וזה מנע ממנה להתמודד במסגרות שונות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
נכון, רק ברשימה אחרת.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל אורלי לוי בניגוד לשאשא ביטון בזמנו - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זאת הסנקציה היחידה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
הבעיה שלה שהיא רוצה להתמודד ברשימה אחרת, זאת הבעיה.