ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 28/12/2020

דיון חירום - אפליית נשים בהסכמי השיווק של הטוטו

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת3
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
28/12/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 81
מישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
יום שני, י"ג בטבת התשפ"א (28 בדצמבר 2020), שעה 11:00
סדר היום
דיון חירום - אפליית נשים בהסכמי השיווק של הטוטו
נכחו
חברי הוועדה: עודד פורר – היו"ר
משה ארבל
חברי הכנסת
סונדוס סאלח
אורלי פרומן
מוזמנים
אהרון יונה - סמנכ"ל תפעול, המועצה להסדר ההימורים בספורט

מאיר ברדוגו - סמנכ"ל רגולציה, המועצה להסדר ההימורים בספורט

הילה בז'ז'ינסקי - סמנכ"ל שיווק וקמעונאות, המועצה להסדר ההימורים בספורט

אסף וינינגר - מרכז המחקר והמידע של הכנסת

הילה קניסטר בר דוד - יו"ר מנהלת ליגת העל בכדורסל נשים, מנהלת ליגת העל בכדורסל

אורי כהנא - יועץ משפטי מנהלת ליגת העל לנשים בכדורסל, מנהלת ליגת העל בכדורסל

אשרת עיני - כדורגלנית

יורם אורנשטיין - מנכ"ל מרכז הפועל

אופיר רונן - ארגון שחקני ושחקניות כדורגל

קארין סנדלר - כדורגלנית
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהלת הוועדה
אריאלה אהרן
רישום פרלמנטרי
אתי בן-שמחון


דיון חירום - אפליית נשים בהסכמי השיווק של הטוטו
היו"ר עודד פורר
בוקר טוב לכולם, היום ה-28 בדצמבר 2020, י"ג בטבת תשפ"א. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי. הנושא: דיון חירום – אפליית נשים בהסכמי השיווק של הטוטו. דיון שאני ביקשתי לקבוע אותו מהרגע שאני קיבלתי נייר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

אני כבר אומר לאנשי הטוטו ולאנשי משרד האוצר. תראו, אנחנו קיימנו כמה דיוני כאן בוועדה בנושא של תקצוב ספורט נשים. גם ביקשנו – מה שנקרא פניתי גם לטוטו, גם לשר הספורט, אמרתי - חברים, קחו בחשבון את הנושא של תקצוב ספורט לנשים, שלא כפי שעשיתם בעבר. כי כאשר אנחנו נצלול לנתונים, אנחנו נגלה שאתם מרוויחים מספורט נשים יותר מאשר אתם מקצים לו. שנית, בהסכמי השיווק שלכם אתם מפלים לרעה את הנשים. שלישית, ואני כבר אומר לכם, אל תספרו לי שאתם עושים את זה בגלל ההימורים, ובגלל שמהמרים הרבה על הספורט הזה, אז רק משם אתם יכולים לקחת, כי יש לי גם את חלוקת ההכנסות שלכם - אז קחו את זה בחשבון.

מרכז המחקר והמידע של הכנסת. בבקשה.
אסף וינינגר
תודה רבה, כבוד היושב-ראש, אנחנו פנינו לטוטו לבקשתך לקבל את הסכמי השיווק שנחתמים על ידי הטוטו מול גופי ספורט שונים. אנחנו קיבלנו תשובה מהטוטו שהם פחות מעוניינים להעביר אלינו את הסכמי השיווק מטעמים של סודות מסחריים. במקום זה, הטוטו העביר אלינו טבלה, שבה מפורטים הסכמי השיווק התקפים שהטוטו חתם מול גופי הספורט. מהטבלה הזאת עולה שסך ההסכמים שהטוטו חתם עם גופי ספורט עומד על 46 מיליון שקלים. בטבלה יש חלוקה מגדרית בחלק מן ההסכמים שממנה אפשר לראות שרוב הסכום הוא מתחלק וניתן בעצם לליגות של גברים, ליגת הכדורגל וליגת הכדורסל, ביחד – 43 מיליון שקלים. חצי מיליון שקלים נחתמו בהסכמי שיווק מול ליגת כדורסל נשים, ויתר ההסכמים הם ללא פילוח מגדרי, וההיקף שלהם הוא 2.4 מיליון שקלים.

מדובר בהסכמים בסכומים לשנת המשחקים 20/21. מעבר לזה, אנחנו ביקשנו גם לבקשתך, לקבל מהטוטו נתונים על הכנסות של הטוטו לפי מקור, כמה מההכנסות הם ממשחקים, הימורים על משחקים בארץ, וכמה הם מהימורים על משחקים בחו"ל. אנחנו קיבלנו טבלה שמתייחסת לחלק של הספורט הישראלי בהימורים על ווינר. הימורים על ווינר מהווים את רוב ההכנסות של הטוטו – 97% מההכנסות בשנת 2019, אז גם הנתונים שקיבלנו על חלק של הספורט הישראלי הם לשנת 2019, ומהם עולה שכ-16% מהכנסות של הטוטו בווינר, מקורם בהימורים על משחקים בישראל, והיתר, מקורם בהימורים על משחקים שנערכים בחו"ל. אלה הדברים שאתה ביקשת. זה המידע שהעברנו לך.
היו"ר עודד פורר
מי נמצא איתנו מהמועצה להסדר הימורים בספורט בזום?

ברדוגו, מי הדובר מטעמכם? בדבריך, אני מבקש להתייחס לשלושה נושאים. האחד – בדיון שב-23 באוגוסט, קיימנו כאן בוועדה. ביקשנו מהמועצה להסדר הימורים בספורט וממכם, לקבל את הפרמטרים להסכמי השיווק, כולל משקל לכל פרמטר.
מאיר ברדוגו
קיבלת.
היו"ר עודד פורר
עכשיו, כשאני מסתכל על הסכמי השיווק, אני רואה שבסוף בכדורגל נשים לא מקבלות בכלל. בכדורסל, כל מה שנשים מקבלות – הן מרוויחות, ההכנסות שלכם משם זה 2 מיליון ו-300 אלף שקל, אבל הן מקבלות בסוף רק חצי מיליון שקלים.

אחת הטענות שעלו פה בדיון, אמרו, תשמע מה אתה עושה סיפור.
מאיר ברדוגו
אדוני היושב-ראש, כדי שהשיח יהיה פורה, ושהשיח יהיה מדויק, אני לא רוצה שהדברים שייאמרו הם דברים לא מדויקים. צריך לעשות הבחנה בין הכנסות לבין רווח. הכנסות – 2 מיליון שקל, בסוף, בסוף הרווח הוא 400 אלף שקל. אתה מבין את זה? כי יש כ-70% פרסים שמחולקים לזוכים. אני מכיר אותך, ואנחנו מכירים, ואני יודע שאתה מבין היטב כלכלה ומספרים. צריך גם להבין את המספרים. זה שיש 2 מיליון שקל הכנסות, זה לא אומר שהמועצה מכניסה לכיסה 2 מיליון שקל. אם אני לוקח 2 מיליון שקל, מקבל 2 מיליון שקל הכנסות, ומשלם חצי מיליון שקל שיווק - משהו פה לא בסדר.
היו"ר עודד פורר
מאיר, כמה אתם מאפשרים הימורים על ספורט נשים, או ניסיתם או פעלתם כדי לייצר - - -
מאיר ברדוגו
אדוני, יושב-ראש הוועדה, תיכף אני אתן לאהרון יונה, סמנכ"ל המוצרים והטיפול של המועצה, להציג את כל הניסיונות בעבר ואת כל המספרים בתחום הזה. חשוב לי נקודה עקרונית שהיא חשובה. ניסינו להעביר את זה גם בדיון הקודם בוועדה. אני חשבתי שזה יובן גם מהמצגת עם כל הפרמטרים שביקשת, אבל לצערי זה לא הובן. צריך לעשות הבחנה. כספי השיווק של הטוטו – אני אנסה לדבר לאט כדי שהדברים יהיו מובנים. ומי שיקרא גם את החוק של המועצה להסדר ההימורים בספורט, זה כתוב שחור על גבי לבן. לא אנחנו הטוטו ביקשנו את זה. המדינה החילה את זה עליהם. משרד הספורט שנציגיה יושבים כאן. משרד האוצר, שנציגיו יושבים פה. הם יעשו את מה שאני אומר. הם ביקשו בחקיקה. אתה היית חלק מהרפורמה, אתה מכיר את הנושא. הם ביקשו לעשות הבחנה ברורה בין כספי תמיכה לכספי שיווק. הם דרשו וקבעו במסמרות בחקיקה שכספי השיווק של הטוטו לא יהיו תחליף להקצבות לגופי הספורט. כספי השיווק של הטוטו, צריכים להיות אך ורק על פרמטרים עסקיים.

זה כמו שמחר בבוקר אתה תקיים כאן דיון, למה טוטו נותן X כסף למעריב, ו-Y כסף לקשת, ו-Z כסף לרשת. זה בדיוק אותו דבר. הפרמטרים הם פרמטרים לחלוטין מדידים. אנחנו נותנים על-פי מדדי חשיפה, על-פי מדדים תפעוליים שתיכף אנשי המקצוע בטוטו יציגו אותם, אך ורק על-פי זה. אסור לי בחקיקה לתת כסף שהוא לא ניתן להצדיק, לתת לו את ההצדקה הכלכלית שלו. אסור. אחרת זה כספי תמיכה. אני חשוף לביקורת של מבקר המדינה, ואני עובר על החוק. עכשיו אני אומר את זה בצורה הברורה ביותר. אנחנו גוף סטטוטורי של המדינה. אתם המחוקק. אם תחוקק חוק חדש, תעשו תיקון חקיקה. תגידו, הטוטו מכספו צריך לתת יותר כסף למטרות טובות חיוביות של קידום ספורט נשים, של קידום פריפריה. של קידום אלף מטרות חשובות אחרות שאני יכול להעלות על דעתי, נעשה את זה. אנחנו ארגון שומר חוק. נעשה בדיוק מה שכתוב בחוק.

אגב, אני יכול להגיד לך כאן, שאני פניתי לפני מספר חודשים גם למשרד האוצר, גם למשרד הספורט, במטרה לקדם חקיקה של מה שנקרא – תאפשר לנו לעשות פעולות במסגרת אחריות תאגידית, אחת המטרות האלה זה קידום נשים שתאפשר לנו לא את כל הרווחים שלנו להעביר לתקציב המדינה, אלא תאפשר איזשהו סכום מסוים לקידום מטרות חשובות בספורט, שאנחנו היום לא יכולים לתת ולקדם אותם במסגרת כספי השיווק, לא יכולים מנועים במסגרת החוק. תאפשר לנו המדינה לעשות את זה – נשמח לעשות את זה. ולכן, הכותרת של הדיון שהטוטו מפלה, היא כותרת שלצערי עושה עוול גדול לטוטו.
היו"ר עודד פורר
אם תאפשר לי לדבר בדיון, אני אשמח.

הכנסות ווינר ממונדיאל נשים - היו שבעה מיליון שקל. כמה כסף מזה הגיע לתמיכה בספורט נשים?
מאיר ברדוגו
אהרון יונה, סמנכ"ל המוצרים שלנו שהמספרים לפניו, הוא גם ידבר. אגב, מונדיאל הנשים לא קשור לספורט הנשים.
היו"ר עודד פורר
אני לא מצליח להבין.

עכשיו, תסביר לי רגע. אני אשאל אותך שאלה מאוד פשוטה. אם מונדיאל הנשים לא קשור לספורט הנשים, ואתה הולך רק לפי מה שקשור לספורט הרלבנטי הזה. ההכנסות שלכם – 16% מההכנסות שלכם הם מכל מה שקורה בארץ. למה את ה-84% הנוספים, מכל מה שקורה בחו"ל – ביפן, בארגנטינה, ברומניה, בבולגריה, באוקראינה, ובכל איפה שאתה לא רוצה, למה מכל זה אתם לא מוציאים כסף כדי לקחת ולהגיד – אנחנו רוצים לקחת ספורט נשים בארץ ולהרים אותו, כי אנחנו חושבים שגם אשה יכולה להביא כסף בדיוק כמו שאנחנו מביאים את הכסף הזה מכדורסל נשים.
מאיר ברדוגו
לא הבנתי את השאלה, אני מוכרח לומר.
היו"ר עודד פורר
אתה אומר לי מצד אחד, לא קשור בספורט נשים. מה קשור ווינר במונדיאל נשים לתמיכה בספורט נשים – לא קשור. מה קשור 84% מההכנסות שלכם בספורט הבינלאומי לקבוצות כאן בישראל?
מאיר ברדוגו
אתה רוצה שאני אתחיל לחלק הסכמי שיווק לליגה הספרדית ולצ'מפיון?
היו"ר עודד פורר
לא. אני רוצה שתיקח מהכסף הזה, ותעודד איתו ספורט נשים כאן בישראל.
מאיר ברדוגו
אבל אני לא יכול. אני לא יכול, כי בסוף כל שקל שאני שם כסף שיווקי הוא נמדד במידת - - - הרווח שהוא מכניס לי.
היו"ר עודד פורר
אז לאן הולך הכסף הזה בסוף?
מאיר ברדוגו
איזה כסף?
היו"ר עודד פורר
הכסף שאתה מרוויח מכל העולם.
מאיר ברדוגו
- - - להעביר לקופת המדינה, כל רבעון, כל הרווחים.
היו"ר עודד פורר
כמה כסף אתה תומך בסך הכול בשנה, מעביר?
מאיר ברדוגו
הטרמינולוגיה לא נכונה. שוב, אני לא תומך בכלל.
היו"ר עודד פורר
לא תמיכה, בהסכמים.
מאיר ברדוגו
בשנת 2019 – העברתי 605 מיליון שקל.
היו"ר עודד פורר
למי העברת 605 מיליון שקל?
מאיר ברדוגו
למשרד האוצר.
היו"ר עודד פורר
אני אומר בהסכמים לקבוצות כמה כסף?
מאיר ברדוגו
בהסכמי שיווק, החוק קובע. סעיף 8 בחוק 8(ד) למעשה, מגדיר את כל מה שאני יכול. גם זה חלק מהרפורמה שנעשתה. היא מגדירה לי - - -
היו"ר עודד פורר
זה לא מה ששאלתי. שאלתי כמה כסף שילמת במסגרת הסכמי שיווק?
מאיר ברדוגו
בדיוק כמו שקבוע בחוק - 46 מיליון, זה מה שמותר לי. אסור לי שקל אחד יותר. למען הדיוק, מותר לי עוד 2 מיליון שקלים להעביר מהכסף הפרסומי לטובת הסכמים בגופי ספורט. אבל בגדול, ההסכמים עם גופי ספורט, הסכום שמותר לי להתקשר איתם - מוגדרים בחוק 46 מיליון שקלים. סעיף 8(ד).
היו"ר עודד פורר
נראה לך סביר שמתוך הסעיף הזה אתה בסך הכול מעביר בין 6.5% ל-7.5% לספורט נשים?
מאיר ברדוגו
זה מבוסס על פרמטרים מדידים. זה כמו שתגיד יבוא מקומון - - -
היו"ר עודד פורר
למה אתה לא מאפשר להמר בכדורגל נשים? אני מבין את הנקודה. אבל אתה יכול לחזור עליה מאה פעמים, אני מבין את הנקודה לגמרי. אבל אתה לא מבין את הנקודה שיש כאן ביצה ותרנגולת. הרי אתה הולך ומשקיע סכום, אתה רוצה לפתוח לך עוד מקורות של הכנסה. למה כדורגל נשים לא נמצא במקורות הכנסה שלכם? למה אתם לא מעודדים כדי שיהיה שם יותר?
מאיר ברדוגו
אני לא פותח כדי לפתוח עוד מקורות של הכנסה.

אני משקיע ונותן על סמך תוצאות מידיות.

אם תחליט המדינה להשקיע בספורט הנשים, הנתונים בעוד שנה, בעוד שנתיים יהיו טובים יותר. כמובן שיהיה לי אינטרס, זה בסוף אינטרס שלי. זה כסף שיווקי שאמור לייצר לי הכנסות. אז כמובן שאני אשקיע. אתה מדבר על תמיכה. אתה אומר, למה שלא תשים עכשיו - - -
היו"ר עודד פורר
אני לא מדבר על תמיכה. אני מדבר על ביצה ותרנגולת. הרי אם תעשה הסכם שיווק עם ענף מסוים, יהיה לו יותר תקציב. אם יהיה לו יותר תקציב, יכול להיות שיהיה שם יותר תנועה. יש ענפים היום שאתה בכלל לא מאפשר להמר עליהם. למה אתה לא מאפשר להמר על כדורגל נשים?
מאיר ברדוגו
תיכף אהרון יונה יבוא ויסביר למה. אגב, עשינו את זה בעבר. לא הייתה דרישה. אני מזכיר לך, שבסוף בסוף, מספר המשחקים שאני יכול להכניס לתכנייה הוא מספר מצומצם, מוגבל גם כן בחקיקה, ואנחנו עושים את ניהול סיכונים שלנו ואת סדרי העדיפויות שלנו בהתאם למה שיכניס יותר משום שאהרון יונה את הנקודה הזאת יציג טוב יותר ממני.
אהרון יונה
האמת, שאנחנו לא מכניסים הימורים, כי זו לא ליגה מספיק מקצוענית להימורים. צריך להבין, את זה גם אתם אמרתם בעצמכם בחלק מהישיבות, שהשכר של הכדורגלניות הוא מאוד נמוך. העניין בכדורגל הוא מאוד נמוך. שמונה קבוצות היו בשנה הקודמת. שלוש קבוצות בכלל לא רלבנטיות כמעט כל המשחקים שלהם מפסידים. על זה אי אפשר לקבוע משחקים. אי אפשר לקבוע יחסים. אין מספיק מידע על הליגה הזאת. הליגה הזאת, היא ליגה שבמילים עדינות היא ליגה שקלה להטיה.
היו"ר עודד פורר
יש לי פררוגטיבה לקבוע את הסדר של הדיבור. אני קטונתי. אני לא מבין בהימורים. לא מהמר בטוטו, מה לעשות, בזה אני לא טוב. מקסימום שולח לפעמים טופס של לוטו, אז תסלחו לי. אתה מכיר את האתרים ב/365?
אהרון יונה
מכיר.
היו"ר עודד פורר
סופה סקווייז 888, טדי פאוור?
אהרון יונה
מכיר את כולם.
היו"ר עודד פורר
אני לא יודע. לדעתי, הם יודעים מה הם עושים כאתרי הימורים שאמורים להרוויח כסף. משום מה שם מהמרים על כדורגל הנשים בישראל.
אהרון יונה
אני אסביר שני דברים. קודם כל מעצם החקיקה המועצה בניגוד לאתרים האלה מוגבלת במספרי ההימורים שהיא יכולה להכניס לתכניה. אתם הגבלתם אותם.
היו"ר עודד פורר
לא, זה לא מה שאני שאלתי. אתה אמרת לפני רגע שליגת כדורגל הנשים היא לא ממש מקצוענית בשביל להמר עליה. אז אני שואל אותך, למה - - - חושבים שהיא מספיק מקצוענית, ואתם חושבים שלא?
אהרון יונה
תן לי להשיב. אני אענה לשאלה שלך המדויקת, אבל התשובה מורכבת משני חלקים. כמו שאמרתי, אנחנו מוגבלים בכמות המשחקים, ולכן, אנחנו צריכים לבחור בפינצטה מה המשחקים שיניבו לנו הכי הרבה הכנסה. דבר שני, כשמדובר בליגה מקומית, יש הבדל בין ב(3)65 שמהמר על ליגה ישראלית שלמהמרים שלו אין השפעה לליגה הישראלית, לבין מהמרים ישראליים שיתחילו להמר על ליגה שהיא ישראלית, שהיא לא מקצוענית, ויכולים להשפיע על תוצאות הליגה, זה הכול. כי כידוע לך, ב(3)65 ו-888 אתרים לא חוקיים בישראל, ואסור לישראלים להמר שם. ולכן, אין להם אינטרס להשפיע על הליגה המקומית.
היו"ר עודד פורר
איך המהמרים משפיעים על התוצאות?
אהרון יונה
מה זאת אומרת? אני אזכיר לכם את הפרשייה שהייתה של הטיית משחקים, לתת כסף לשחקנית - - -
היו"ר עודד פורר
שאלה באיזו ליגה זה היה. לא צריך להסביר, צריך לענות באיזו ליגה זה היה.
אהרון יונה
זה היה בליגה לאומית בכדורגל.
היו"ר עודד פורר
אז הפסקתם את ההימורים שם?
אהרון יונה
אני מנסה להשיב. לתקופה מסוימת כן, הפסקנו להמר על הליגה הלאומית. היום הליגה הלאומית היא ליגה מקצוענית לחלוטין. כל המשחקים משודרים. היא תחת מעקב, תחת פיקוח. זו ליגה שמרוויחים בה כסף גדול מאוד. למשל, בליגה א' בכדורגל, שנים לא המרנו בליגה א' בכדורגל. מהשנה שעברה התקציבים שם עולים. השחקנים מרוויחים שם הרבה כסף, קשה להטות שם משחקים. המשחקים משודרים. משחק משודר מאוד קשה להטות. זו ההתפתחות של הליגה.

גם לגבי השאלה ששאלת את ברדוגו. התפקיד שלנו זה לא לקדם את הליגות, עם כל הכבוד, התפקיד שלנו זה לנהל הימורים בליגות קיימות, בליגות מסודרות. וגם כל ההשוואה הזאת שעשית קודם ביחס להכנסות למול תקציב שיווק, עם כל הכבוד זה לא רלבנטי. אנחנו לא נותנים כסף לפי ההכנסות.
היו"ר עודד פורר
אני עדיין לא מצליח להבין לפי מה אתם נותנים.
אהרון יונה
למה לא עניתי לך? יכול להיות שאתה לא מסכים עם התשובות, אבל עניתי לכל מה שנשאלתי.
היו"ר עודד פורר
התשובות שלכם הן משתנות לפי הצורך, להסביר מדוע ליגת נשים במדינת ישראל, לא צריך להכניס אותה לתוך האירוע הזה.
אהרון יונה
כמו שאמרתי, מאחר והיא לא ליגה מקצוענית וליגה שקלה להטיה ופחות רלבנטית היא לא נכנסת.
היו"ר עודד פורר
איך היא תהיה מקצוענית כשאתם לא מתייחסים אליה ככזאת?
אהרון יונה
היא תתחיל להיות משודרת. בואו, ליגה מקצוענית היא לא מוגדרת אם מהמרים עליה או לא מהמרים עליה, אנחנו קצת מתבלבלים בין הביצה לתרנגולת. ליגה מקצוענית, זו ליגה שהיא מוגדרת מקצוענית, שיש לה שכר טוב, שהיא משודרת, שיש לה צופים. המועצה לא אחראית לדברים האלה. זה התפקיד של מינהלת הכדורגל נשים, או מינהלת כדורסל נשים, לא שלנו. אנחנו, התפקיד שלנו, זה להכניס למדינה כמה שיותר כסף מהימורים, זה התפקיד שלנו. אלה הימורים בצורה אחראית.
מאיר ברדוגו
לשם העניין, עודד, למה רק אנחנו יושבים פה? למה אין פה עוד גופים מסחריים שקונים פרסומות ונותנים חסויות, כשאתה מזמין אותם לדיון הזה ושואל אותם למה הם לא נותנים חסות - - -
היו"ר עודד פורר
הגופים האלה לא קיבלו רישיון מהמדינה למכור הימורים בבלעדיות.
מאיר ברדוגו
זה לא רלבנטי.
היו"ר עודד פורר
מאיר, תפסיקו לחשוב שאין לכם שום אחריות ציבורית, אתה לא גוף פרטי. ואם אתה חושב שאתה גוף פרטי אז אתה טועה.
מאיר ברדוגו
זה לנהל הימורים.
היו"ר עודד פורר
בסדר, אבל אתה מנהל הימורים, ומשום מה, יש תחום אחד שאתה מסרב לאפשר בו הימורים, ואתה מספר לי שאי-אפשר להמר בליגת הכדורגל נשים, כי היא לא מקצוענית, והיא לא מתאימה להימורים, בעוד שאתרים זרים כן מהמרים שם. ואתה גם נהיית משטרה, אתה אומר – תשמע, היא לא מספיק טובה לי בשביל הימורים, כי אני חושש שיש שם איזושהי בעיה. אם יש שם בעיה שהמשטרה תחקור, אני לא מצליח להבין את האירוע הזה. אתה משטרה? אתה הטוטו? מי אתם?
אהרון יונה
אנחנו המועצה להסדר הימורים בספורט שמנהלים הימורים בצורה אחראית.
היו"ר עודד פורר
אז ממאי 2020, מהרגע שמשרד הספורט קבע שליגת הכדורגל היא מקצוענית, מדוע לא איפשרתם הימורים שם?
אהרון יונה
אני מסביר. ליגה מקצוענית זו לא הגדרה של משרד הספורט. כאשר שחקניות מרוויחות - - -
היו"ר עודד פורר
סליחה, לא משרד הספורט, של ההתאחדות, סליחה.
אהרון יונה
ההגדרה של ליגה מקצוענית, זו לא ליגה שהיא מוגדרת מקצוענית על ידי משרד הספורט או כל משרד אחר. ההגדרה שלי זה שוב, הקלות שבה אפשר להטות משחקים. בליגה שהשחקניות עצמן אומרות שהן מרוויחות שכר מינימום בקושי, זו ליגה שקלה להטיה.
היו"ר עודד פורר
מה רף השכר?
אהרון יונה
רק אני אשלים. בליגה שיש שם שמונה קבוצות ששלוש מתוכן, 40% מתוכן רק מפסידות, זו ליגה שאני לא יכול - - - יחסי הימור - מה לעשות.
היו"ר עודד פורר
מה רף השכר שממנו היא הופכת להיות ליגה שאתה יכול להמר עליה?
אהרון יונה
אתה יודע, זו מין התנצחות כזו. אין פה רף שכר.
היו"ר עודד פורר
אתה קובע לעצמך קריטריונים.
אהרון יונה
שכר זה אחד מהם. הליגה הזו משודרת.
היו"ר עודד פורר
על השידורים אין לי מחלוקת איתך, תיכף ניגע בעניין של השידורים. אני שואל אותך לגבי השכר.
אהרון יונה
אבל אתה צריך להבין שאני כדי להמר על ליגה מסוימת, אני צריך גם שיהיה לי עליה נתונים, שיהיה לי עליה ידע נרחב, זה לא כזה פשוט.
היו"ר עודד פורר
איזה ידע נרחב יש לך על הליגה?
אהרון יונה
יש גם חוסר הבנה בקטע, וזה גם מה שחזרתי להתחלה שאמרת. אתה מנסה לקשור בין הכנסות מליגה מסוימת לבין הסכמי השיווק שלה, ואין לזה שום קשר. אחרת 13% מההכנסות היינו צריכים לתת לליגת האן-בי.איי. גם הכדורגל לא מקבל את כל מה שהוא מכניס ליגת הגברים, אחרת הם היו צריכים לקבל 100 מיליון שקלים. הסכמים מסחריים הם לא קשורים בכלל, הם קשורים באופן עקיף, אבל הם לא תוצאה ישירה של הכנסות.
היו"ר עודד פורר
בבקשה, משרד התקשורת, צחי לוין, בוא תספר לי למה כדורגל נשים ואפילו נבחרת של כדורגל נשים אין חובת שידור אצלכם?
צחי הלוי לוין
קודם כל זו לא חובת שידור אצלנו. המועצה לשידורי כבלים ולוויין - - -
היו"ר עודד פורר
שר התקשורת היוצא, התפאר בזה שהוא דאג שישודרו משחקי הכדורגל, למעט כדורגל נשים. אני לא יודע מי קובע, או שהוא סתם התפאר.
צחי הלוי לוין
אני לא בא לדבר בשם השר, אני יודע מה תפקיד המועצה בתחום השידורים, אני לא ראיתי בדיוק מה השר אמר. את תחום שידורי הטלוויזיה, בטלוויזיה רב ערוצית Hot וב-Yes, קובעת המועצה לשידורי כבלים ולוויין שהיא מועצה עצמאית, והיא קבעה גם חובות לענייני ספורט נשים. גולת הכותרת, כבר דיברו על זה, זה כדורסל, נשים בליגת העל בכדורסל בנשים, שזה תוכן שמשודר מתוך אותה חובה רגולטורית. בנוסף, המועצה מחייבת לשדר את משחקי נבחרת הנשים, בכדורסל אני מדבר, ואת גביע המדינה צריך לשדר אותם בערוצים פתוחים, וגם את משחקי הפדרציה.

בעצם, נבחרת ישראל בטניס, כל המשחקים משודרים, וגם חצאי הזמן והגמר של המפעלים האלה, גם אם נבחרת ישראל לא משתתפת בהם. המועצה רואה חשיבות מאוד גדולה בשידור של ספורט נשים, זה לא רק אמירה. לפני כחצי שנה יצאנו בשימוע, שהשימוע הזה אמור להכניס רשימת האירועים המוכרזים של המועצה, אותה רשימה שאסור לשדר אותם בערוצים בתשלום, אלא רק בערוצי בסיס – זה ערוצי בסיס של Hot ו-Yes. - - - הכניסה בשימוע, עדיין זה לא התקבל, את משחקי נבחרת ישראל הצעירה והבוגרת שהגברים כבר נמצאים והוסיפו את הנשים, ואת גביע המדינה בכדורגל, חצאי גמר וגמר, ועוד משחק מרבע הגמר. השימוע הזה עוד לא הסתיים. כרגע המועצה לא יכולה להתכנס בשל העדר קוורום. זה המצב הקיים מבחינת חובות.

המצב בפועל, בשטח, לשמחתנו אפילו יותר טוב מהקופות. משודרים עוד תכנים של ספורט נשים שהמועצה לא מחייבת אותם, ובכל זאת, הערוצים מוצאים אינטרס, מן הסתם גם כלכלי לשדר אותם, בין היתר טניס, תחרויות ג'ודו, אנחנו יודעים שהספורט הישראלי מצטיין בהם, אתלטיקה, ועוד מספר תחומים אלה העיקריים. זה המצב הנוכחי. אנחנו כן חושבים שתמיד צריך להרחיב את היריעה, ותמיד בוחנים את עצמנו לראות איפה אפשר לשפר. בסוף צריך לזכור שאנחנו צריכים לאזן בין אינטרסים ציבוריים לבין אינטרסים של חברות מסחריות שאנחנו אלה שבעצם מטילים עליהם את החובות, והם אלה שנושאים בנטל הכלכלי. הגופים המשדרים, לא גופים בבעלות המדינה. אנחנו לא מדברים על התאגיד. כלומר, צריכים להיות פה בזהירות עם הטלת החובות הזאת. אבל, הנה, כמו שסיפרתי, אנחנו כן פועלים בעניין ומשתדלים להרחיב את היריעה כמה שצריך ואפשר.
קארין סנדלר
שלום לכולם, אני מאוד מופתעת לשמוע את הטוטו, נשמע שאין לכם מושג מה קורה בארץ. אני אגיד שהיום בישראל יש שלוש ליגות בכדורגל שמוגדרות מקצועניות זה ליגת העל ולאומית לגברים, וליגת העל לנשים שהוכרה כמקצוענית במאי האחרון. המשחקים שאנחנו רואים בטופס של הטוטו זה מליגה שלישית בקזחסטן, בלרוס, ועוד כל מיני מדינות שאין עליהן שום מידע בסטטיסטיקה והן לא משודרות, ולא יודעים עליהן שום דבר. אז לבוא ולהגיד שאלה הפרמטרים למה נכנס בטופס ומה לא נכנס בטופס, זה קצת מוכרח בעיניי. כמו שעודד אמר, זה ביצה ותרנגולת. אני לא נכנסת למה החוק מאפשר ומה הוא לא מאפשר. אבל אני חושבת שיש כאן הרבה מקום לעשות שינוי, בעיקר תפיסתי. כי כששומעים אתכם מדברים, אז מבינים שהבעיה היא הרבה יותר תפיסתית מאשר מה מגבילים אתכם ומה לא. אני חושבת שזה אחד הדברים שהכי יכולים לתת בוסט ודחיפה קדימה לענפי הספורט של הנשים. אני באופן אישי, הייתי מאוד שמחה לראות את זה משתנה.
היו"ר עודד פורר
תודה.
הילה קניסטר בר דוד
כבוד יושב-ראש הוועדה, תודה רבה עודד על דיון כל כך חשוב. שוב, אתה מוכיח לכולנו כמה שאתה באמת נמצא פה בפרונט עבורנו הנשים בכל תחום. אם אני מדברת היום כמובן על נושא הספורט, אז פה זה זועק לשמים ואני שמחה שאתה זה שמוביל אותנו לתוך קבלת תשובות, באמת לא ברורות, אני חייבת לומר. אני גם רוצה לבקש משהו מחבריי, גם מאהרן וגם מברדוגו – תחשבו שיושבות פה גם נציגות כשאתם אומרים הליגה הזאת היא לא מעניינת, היא לא מקצוענית, וזה כל כך לא כך, זה פשוט פוגע באופן אישי. אני מבקשת, תבינו בכלל מול מי אתם בכלל עומדים, ואת הישיבה ואת הרעיון שלה, וגם לפחות הצד השני. כי יושבות פה שחקניות שנותנות את עצמן השכם והערב כדי למתג לחזק ולשפר את העמדות בליגות, לא משנה באיזו ליגה הן נמצאות, והן בוחרות בזה כמקצוע. זה הבסיס לכול. השיח הציבורי פה הוא קצת לא מכבד.

אם אכנס שנייה לטוטו, אנחנו נפגשנו – מאיר, ואהרון, הילה ויעל לפגישת עבודה, באמת, הייתה כל כך אופרטיבית. א-ממה, בסופה של פגישה, נדהמתי לגלות שזרקו אותי לפתחה של השנה האחרת שתבוא, אולי אם בכלל. אחרי שישבתי ואמרתי להם שלטעמי הטוטו חושב מאוד מקובע, ומאוד מרובע, זה אולי מאוד שיווקי, אבל מאוד תואם לעמדות של שנים עברו. הוא צריך לפעול קדימה במישורים האסטרטגיים לקידומן של נשים בפן השיווקי ואפילו, הלכתי הביתה, והכנתי תכנית מקצועית, איכותית, אסטרטגית, שיווקית, כזאת שתכניס כסף עם מדדים ברורים, עם זמני שידור. אני רגע מדברת על כדורסל. כי בכדורסל יש שידורים, ולצערי הרב, בבוטות, קיבלתי תשובה במייל – תחתמי על המסמך של החצי מיליון, כי אם לא תחתמו עד ה-30 בדצמבר, כך היה, במשפט כזה גם את זה לא תקבלו.

אז אני שואלת אתכם אם אני צריכה להתחנן, שאנחנו, ואתם נתתם פה את הנתונים. אהרון אמר שאין קורלציה בין ההכנסות לבין כספי השיווק מצד אחד. מצד שני, בתחילת השיח, מאיר ברדוגו אמר משהו אחר. הוא אמר – יש 2.3 מיליון שקלים הכנסות, וקיבלו חצי מיליון בכדורסל. אני מבקשת שנדייק, זה החצי מיליון בכדורסל.

אז לטעמי, באמת, זה פשוט מבזה. זה מבזה אותנו כנשים. זה מבזה את מעמדן של נשים בספורט. אני מזכירה לכולם, אלה כספי ציבור. לא נחשפנו לשום מכרז שמתקיים פה. לא נחשפנו לחלוקה פנימית של התקציבים. צריך לבחון את זה לטעמי קצת יותר. ובטח, כאשר הטוטו יצא בפרסומת מאוד מרגשת, זה לא קלישאתי, אולי פגשנו את זה בערוצים, הטוטו למען הספורט בישראל, באמת שאי אפשר שלא להיתקל בפרסומת, הוא מאוד מושקע. הוא מציג לנו איך הטוטו נחלץ לסייע לספורט בישראל בימים הקשים האלה. אבל הטוטו באמת מסייע לספורט הנשים. אני שואלת אתכם אם באמת אתם מרגישים שאתם מסייעים שיווקית לליגות? אני מדברת על כספי תמיכה. אני מדברת על כספי שיווק, על כספי פרסומות. על תכניות שהצגנו שאולי הן יכולות לבוא לידי ביטוי כבר השנה. לא העפתם אותנו? למה דחיתם את זה, למה בבוטות? למה לא להגיד זו השנה שצריך לקיים בה שינוי, למה לא לעשות את הדברים?

דבר שני, יש לי הרגשה שקצת מספרים לנו "בובה-מייסס", תסלחו לי על הטרמינולוגיה. מי שמכיר את ההיסטוריה יודע שאת כספי הטוטו בעבר העבירו בלי סיבה כמענק מיוחד. אבל רק אחרי שמבקר המדינה נכנס פנימה לתקציבים, התחילו לקרוא להעברת הכספים האלה הסכמי שיווק, ואז הגדירו את הקריטריונים. אני מזכירה לכולם. קריטריונים נתונים לשינוי, להתאמה לרוח התקופה. אני מזכירה לכולם נתון שאף אחד לא סימן אותו פה, לאף אחד לא היה קהל גם לא לכדורגל הגברים. לאף אחד לא היה קהל. איפה זה בא לידי ביטוי בשיח המשותף הזה? גם לנשים לא היה קהל. למה אנחנו צריכות להישאר על אותו תקציב? איפה הצמיחה ההדדית? איפה ההפריה ההדדית? כדורסל הנשים מכניס כסף לטוטו, אז אולי לא מספיק, אבל בואו נחשוב בהמשך הפרסומת שאתם מקדמים איך אפשר לקדם עמדות. איך אפשר לשפר ולייעל, ולא להישאר מאחור ולהעביר עוד 30 מיליון שקלים לספורט לכדורגל לגברים, ועוד 14 מיליון לכדורסל לגברים, וחצי מיליון לכדורסל הנשים, כשכדורגל הנשים לא תקבלנה פסיק אחד. תודה רבה.
היו"ר עודד פורר
תודה הילה.

בבקשה, חברת הכנסת אורלי פרומן.
אורלי פרומן (יש עתיד-תל"ם)
אדוני היושב-ראש, קודם כל, תודה על דיון נוסף בתחום הזה.
היו"ר עודד פורר
אגב, דיברנו על זה בדיון הקודם, אמרנו – אין יש מאין.
אורלי פרומן (יש עתיד-תל"ם)
נכון. אני לא הייתי רוצה שהדיון הבא כשיהיה, נביא את הילה – תודה רבה על הדברים שלך הילה. הילה צריכה עוד פעם להשתטח ולדבר מדם ליבה. חבר'ה, יש פה משהו שהוא לא תואם שום מדיניות על של מדינת ישראל, של קידום נשים, קידום ספורט נשים, קידום נשים בספורט – לא תואם בכלל, ומעמיד איזושהי תחרות, שהיא בבסיס תחרות שאיננה שווה. אם אנחנו רוצים לקדם באמת את ספורט הנשים – כדורסל, כדורגל, טניס, ג'ודו, כל מה שאנחנו רוצים. אדוני היושב-ראש, אני חושבת שצריכה להיות פה תכנית מיוחדת, ייחודית, עתירת תקציב רב שנתית קדימה, שלא מעמידה בתחרות כרגע בלתי הוגנת את הנשים מול הגברים. הטוטו, בוודאי אחרי שפרקו את סמכויותיו, והוא נמדד על-פי ההכנסה, כי ההכנסה שהוא מייצר היא הכסף שהוא מעביר למדינה והמדינה תמדוד אותו – רוצה הכנסה גבוהה משנה לשנה.

את מדיניות העל קובעת ממשלת ישראל ושר הספורט. הנשים לא נכנסות לשם, יש פה בעיה אינהרנטית בין הצהרת מדיניות העל, בין הקריטריונים ובין המדדים שנמדדים, נמדד גוף שכל מה שהוא צריך זה לייצר כסף.

אני חושבת שיש פה איזשהו פלונטר אחד גדול. אני קוראת למדינת ישראל, לממשלת ישראל, לשר הספורט, לייצר פה תכנית מיוחדת, ייחודית, עתירת תקציבים רב שנתי לקידום ספורט נשים בהיבט השיווק, והפרסום והשידור, וכל מה שיכניס את ספורט הנשים כחלק בלתי נפרד מחיינו, כמו שמגיע לכל הספורטאיות האלה שמקדישות את כל מרצן, כשרונן על המגרשים בכל תחומי הספורט. זה מה שאני חושבת שצריך לעשות פעם אחת כדי להפסיק להתדיין באי שוויון הזה הצועק מדיון לדיון. תודה.
היו"ר עודד פורר
תודה.
הילה בז'ז'ינסקי
תודה. קודם כל חשוב להדגיש, וגם בפני הילה בר דוד שאנחנו כן רואים את החשיבות של הנושא. אבל כמה דברים שהדגשנו בעבר בפני מינהלת הנשים וחשוב להדגיש עכשיו. קודם כל, תקציב השיווק של הטוטו נועד למטרה אחת בלבד – להגביל את המכירות של הטוטו. ברור שבאמצעותן הרווחים יגדלו ויותר כסף יעבור לספורט. אבל זו המטרה היחידה שהוגדרה לתפקיד השיווק.
היו"ר עודד פורר
מה תפקידך במועצה להסדר ההימורים בספורט?
הילה בז'ז'ינסקי
אני סמנכ"ל השיווק של הטוטו.

אני רוצה להסביר משהו מאוד משמעותי. אין שום הבדל, ואפשר לבדוק את זה, ואת כל החומרים העברנו. הסכום שמשולם במשחק בין - - - הנשים בכדורסל, לבין הגברים בכדורסל, לבין איגוד הטניס לבין כל איגוד אחר. אנחנו משלמים על-פי חשיפה. לצערי, ואני אומרת את זה לצערי, ולכך אני חושבת גם התכוון האדם שדיבר ממועצת הכבלים והלוויין. הנשים, מבחינת הסכמי שיווק אצלנו לא סובלות מאפליה, אלא מרייטינג נמוך ומחשיפה נמוכה. עכשיו אני מבינה את נושא הביצה והתרנגולת, רק לא את תפקיד הטוטו. רק כדי לסבר את האוזן. משחק ממוצע בליגת הנשים בכדורסל מקבל 0.5 נקודות רייטינג. משחק ממוצע בליגת הגברים בכדורגל מקבל בין 5 ל-6 – זה הממוצע של כל המשחקים.

בבואי לחשב, אני נותנת את אותו סכום במדויק עבור לד במשחק נשים, לבין לד במשחק גברים. רק בסופו של תהליך, וזה קשור לתפיסת הציבור, וזה קשור למה מייצר לי הכנסה, בסופו של דבר, בדיוק כמו שאני מעדיפה לפרסם בפריים טיים על פני מקום אחר כדי לייצר הכנסה לטוטו, כך אנחנו בוחרים את הקצאת התקציבים. ולגופו של עניין שציינת קודם, אני חושבת שזה אסף, ממרכז המחקר של הכנסת, הוא ראה את הנתונים.

ליגת הנשים בכדורסל מכניסה 0.58% מההכנסות, ומקבלת 6% מתקציבי השיווק לגופי ספורט. באמת, כאשת מקצוע, אני לחלוטין מסכימה שצריך לייצר איזון בין נשים וגברים, ויותר מזה ניתן להפלות לטובה. אבל לא ניתן לעשות את זה באמצעות תפקידים שצריך להצדיק אותם מקצועית. אם אתם כרגולטור, לכם יש את הפררוגטיבה להחליט שהכספים לא צריכים להיות רק מוצדקים כמותית, הם לא נבחנים - - - אתם רשאים להחליט שאתם הולכים למטרות חברתיות, אנחנו יותר מנשמח לתת את הכסף הזה. אבל כל עוד אני נדרשת לתת הסבר מקצועי, רציני, אני משלמת בדיוק כמו שהדואר משלם, כמו שהונדה משלמת. המחיר הזה הוא מחיר שוק, זה מחיר לנקודת רייטינג. קשה לי עם הכותרת הזאת של אפליית נשים על-ידי תקציבי הטוטו, כי כמי שעוסקת בזה ויושבים כאן אנשים שעבדו יום יום, הם יודעים כמה שהדברים האלה מדידים. כמה שאנחנו לא עושים איפה ואיפה, בוודאי שלא מפלים לרעה.

העניין בציבור לליגות האלה לצערי נמוך יותר. אני מסכימה ומבינה את דבריה של קארין, נכון, יש כאן ביצה ותרנגולת, אם הם ייחשפו יותר אנשים, הם התעניינו יותר, אבל לא ברמה שבא נאלץ את המפרסם לחלק את התקציבים שלו ובכך לתקן את האפליה.
היו"ר עודד פורר
מהו הדרוג של הליגה השלישית בקזחסטן שעליה דיברה קארין.
הילה בז'ז'ינסקי
אני לא מקדמת בפרסום את הליגה השלישית בקזחסטן, ולא מקצה לה בכלל אפילו לא שקל אחד מכספי השיווק. כל כספי השיווק בטוטו מתבצעים לפי אותה טבלה שאתה מחזיק בידך.
היו"ר עודד פורר
הסיפור הוא מאוד פשוט גם בהסכמי שיווק. כשאת אומרת אני עושה הסכמי שיווק עם ליגה שאני רוצה לקדם אותה.
הילה בז'ז'ינסקי
אני רוצה לקבל ממנה הכנסות. סליחה, אני לא מקבלת בכלל.
היו"ר עודד פורר
כדי שתקבלי ממנה הכנסות, הסכם שיווק שאתה עושה איתו השנה, הוא מייצר לך הכנסות הרבה פעמים בשנה שאחרי, או זאת שאחריה אפילו. וכשאתה מסתכל בפתיחה של חמש שנים ובתכנית, לכם יש את הכוח לייצר את זה שתהיה לכם הכנסה מהליגות האלה. אבל כשאתה מחליט מראש שזה לא קיים, זה כן הביצה והתרנגולת. זה כמו שרשת מלונות מסוימת תגיד, אני לא אפתח את המלון בשדה בוקר, כי אף אחד לא מזמין עכשיו חדרים, אבל אין מלון. תבנו מלון, תמכרו אותו, תראו שגם יזמינו חדרים. על אותו משקל גם בעניין הזה. ברגע שאתם תתנו יותר תקציב בנקודות האלה, תגלו שנכנס יותר תקציב במקומות אחרים.
הילה בז'ז'ינסקי
רק שני דברים בנושא הזה ברשותך. השאלה זה באמת תפקידו של מי לבנות את המלון. ולפי מה שמוגדר לנו בחוק, תפקידנו - - -
היו"ר עודד פורר
לא. אני מדבר רק בהקשר של השיווק, רק כדי שיהיה לך הכנסות מהשיווק. את צריכה להסתכל גם כשאת עושה הסכם שיווק לא על הגרוש המידי שאת מקבלת היום.
הילה בז'ז'ינסקי
אז נעשה ניסיון כזה. ב-2015, 2016, חברת הכנסת אורלי פרומן הייתה אז מנכ"ל משרד הספורט, ודירקטוריון הטוטו החליט לתת שני מיליון שקלים לליגת הנשים בכדורסל, שעמדה אז כמובן בראשות גורמים אחרים על מנת לקדם את הליגה. היו שנתיים כאלו, שלצערנו, זה קשור למידת העניין של הציבור לא הוכיחו את עצמם. בסופו של דבר, צריך להבין, שבתוך ה-46 שאנחנו עובדים, אנחנו בכלל לא מסתכלים על תמיכה. אנחנו מסתכלים אך ורק על הכנסות. אז אני לא מתווכחת בכלל אם כדאיות והארעיות של המטרות. אבל אתם כן צריכים להבין שחלוקת תקציב בפרמטרים מקצועיים היא יבשה לצורך העניין והיא נעשית לפי הפרמטרים המקצועיים.
היו"ר עודד פורר
בבקשה, עו"ד אופיר רונן. לא שומעים אותך.

בבקשה, חברת הכנסת סונדוס סאלח.
סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת)
תודה רבה, כבוד היושב-ראש, אני חושבת שצריך לשנות את המושגים וגם את הפרמטרים, וגם את נקודת המבט של משרד התרבות והספורט.

צריך להפסיק להתייחס לספורט נשים כעסק שיש בו הכנסות וצריך שיהיה לו רווחים חומריים וכספיים. פשוט, יש רווח שצריך שיהיה לא חומרי ולא כסף - זו ההשתלבות של נשים כמותית ואיכותית בתוך ענפי הספורט השונים. צריך להפסיק להתייחס לזה כהכנסה, כי בינתיים זה צו השעה, והשלב הזה, זה לא עסק שיביא לנו כל כך הרבה צופים וצופות. היעד שלנו עכשיו לקדם ספורט נשים, ולקדם נשים שהשתלבו יותר ויותר בתוך ענפי הספורט. אבל ההתנהגות של משרד התרבות והספורט היא לא נוהגת לפי היעדים האלה. גם כן ההשוואה עם ספורט גברים היא לא לעניין בקטע הזה. יש פערים כל כך גדולים. פשוט אנחנו צריכים להשוות מה המצב הקיים היום, ומה היעדים, צריך להציב יעדים ביחס למצב הקיים היום. עד עכשיו לא שמעתי מה משרד התרבות רוצה לראות בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד חמש שנים, כמה מספר נשים משתלבות בתוך קבוצות ספורט שונות. כמה קבוצות בליגות הנמוכות והגבוהות, וכל הליגות בענפי הספורט השונים. זה מה שאנחנו צריכים לשמוע ולראות כתכנית עבודה, ולא לקטר על המצב שספורט נשים לא מביא כסף, ולא מביא צופים – זו באמת הביצה והתרנגולת. כל עוד שאנחנו לא משקיעים, לא נראה משחקים לנשים מבחינת כסף.

אז הכסף צריך להשקיע, וצריך לעשות העדפה מתקנת, להשקיע יותר בספורט נשים. והתוצאות הנמדדות והפרמטרים, זה לא הכנסות, ולא אנשים שצופים - זה לעודד יותר ויותר נשים שהשתלבו בענף הספורט, ככה נתקדם, ונרצה לשמוע תכנית חומש ויעדים ביחס למצב הקיים היום, ולא רק בהשפעת הדברים. תודה.
היו"ר עודד פורר
תודה רבה.

משה, בבקשה.
משה ארבל (ש"ס)
אני בינתיים לומד את הסוגיה. אני מקווה שיהיה ספורט גברים בישראל, ואחר-כך נדבר על ספורט נשים. שיהיה ספורט.
אשרת עיני
תודה רבה, לכבוד היושב-ראש, לחברות וחברי הוועדה, ולאלה שדיברו לפניי.

אני רוצה להתייחס למספר נקודות. מר יונה, אני חייבת להגיד, בעיוות גמור של המציאות על שלוש קבוצות שמספידות ואין אפשרות להמר כי הליגה קלה להטעיה. אז קודם כל, אני לא אתן שיכפישו את שמי ואת שאר הכדורגלניות בליגה.

להגיד שאפשר להטות משחקים בקלות, זו אמירה שהיא מאוד קשה. דיברתם פה על ביצה ותרנגולת, אבל כל אחד מאתנו, ובטח לגופים ממשלתיים, מדינתיים, שמקבלים את המנדט מהמדינה, יש איזושהי אחריות, ולכל אחד יש תפקיד. ההתאחדות לכדורגל, הכירה בליגת העל לנשים כליגה מקצוענית, זה כבר אמרנו. הם גם עשו איזושהי רפורמה שאמורה לשפר את התנאים, ואת התנאים לשידור, וכל מיני דברים שיעזרו לנראות של הליגה גם, וגם שיהיה אפשר הרבה בקלות להאזין בליגה ולדעת, כי כרגע היא לא חשופה, ואין לה נראות, אף אחד לא יודע, גם לא הטוטו כמה קבוצות יש בליגה – אז צריך להשתפר בנושא הזה. משרד הספורט צריך גם לקבל את האחריות שלו ולדעת איך הוא יכול לפתח – אני מדברת על כדורגל, אבל זה על כל ספורט הנשים, גם משרד התקשורת.

אבל בשורה התחתונה, איך שלא נסתכל על זה – תקראו לזה כספי שיווק, תקראו לזה תקציב בסיס, שידורים, מה שאתם רוצים. בשורה התחתונה, כל כדורגל הנשים מגיע פחות משישה מיליון שקלים מהמדינה, אל מול 130 מיליון לכדורגל לגברים. לקבוצות כדורגל לנשים במדינה, יש שלושה שידורים ישירים בטלוויזיה, שלושה, ספור – חצי גמר, שני חצאי הגמר, וגמר גביע המדינה בכדורגל, זאת אומרת, אין משק ליגה שמשודר בשידור ישיר, למול עשרות או אפילו מאות משחקי כדורגל לגברים במדינה. נבחרת הנשים, לא משדרים את כל המשחקים שלה – דיברנו על זה גם בדיונים הקודמים, אל מול כל פיפס שיש בנבחרת הגברים. ואם כבר דיברת על גאווה לאומית, אז גאווה לאומית זה כל הנבחרות הלאומיות של ישראל בכל ענף ספורט – זו הגאווה הלאומית שלנו.

אני חייבת להגיד. אני בכובע אחר גם כפרשנית כדורגל, כדורגל ישראלי וכדורגל בעולם. אני לא רוצה אפילו להגיד איך קוראים לליגה הלאומית בישראל. ואני לא מסכימה עם הטענות האלה. אבל אם אתה כבר מדבר, הליגה המקצוענית, לא רק על הנראות, לא רק על הכספים שהם מרוויחים, אז העניין הזה של הטיית הליגות, זה לא רק נשמע רק, זה לא רק פוגע, זה גם מאוד לא נכון, ובטח לא נכון בהתייחס לליגות אחרות שאנחנו מסתכלים. וכמו שרשמו בצ'ט כמה חברים, היו הטיות משחקים בהרבה מאוד ליגות בעולם, וגם בארץ, לצערי הרב, זה לא משהו ששייך לספורט, זה משהו שאנחנו רוצים למדר ולמגר. אבל בטח זו לא סיבה לקטוע את השרשרת הזאת. דיברתם ביצה ותרנגולת, אז צריך שיהיה איפשהו את המעבר הזה שנעבור מהסיבה לתוצאה.

בשורה האחרונה, לגופים מדיניים יש את הכוח להביא פה לשוויון הזדמנויות. אנחנו לא מדברים כרגע על הסוף, על הטופ, על סוף התהליך. אלא פשוט לתת שוויון הזדמנויות לנשים במדינה הזאת. ולא רק שלא לוקחים את ההזדמנות הזאת, ולא רק שנותנים את הבמה, אלא עושים ומקטנים, וכל אחד בתפקיד שלו, כמו שהזכרתי את כל הגופים פה, מקטינים ופשוט זונחים את הנשים ולא נותנים להן להשתתף אפילו בספורט, כי בסופו של דבר, עניין התקציבים מביא ליותר השתתפות.
היו"ר עודד פורר
תודה אשרת.

אני רק אומר, בהקשר שציינת את הנושא הפלילי והטיות משחקים, התפקיד של מי שאמור לחקור את זה, זו משטרת ישראל ומערכת בתי-המשפט ולא הטוטו.

בבקשה, יורם.
יורם אורנשטיין
שלום לכולם, אני שומע את הזמירות האלה הרבה שנים, לצערי, הן ממשיכות וביתר שאת. אני חושב שהכיוון כאן הוא ממש לא נכון. אני לא יודע למה הביאו את הטוטו שהיא הפלטפורמה לגייס כסף בלבד, אין לה שום משמעות. אני חושב שאורלי פרומן, צודקת בהחלט, מכיוון שאל מי שצריך לבוא בטענות, זו למדינת ישראל, לממשלת ישראל, וכל מי שאחראי על המדיניות של הקצאת משאבים בספורט.
היו"ר עודד פורר
אל תדאג, את זה אנחנו גם עושים, יורם. שלא יהיה לך ספק.
יורם אורנשטיין
אני הייתי עשר שנים בדירקטוריון של הטוטו, אני יכול לומר לכם שהעבודה שנעשית בתוך הטוטו, היא עבודה מקצועית לחלוטין. וגם אם היו בעבר כשלים שנתנו לכדורגל 80 מיליון שקל בשנה סתם ככה, בלי שום סיבה, עם השנים, ובשנים האחרונות הדברים נעשים בצורה מקצוענית, בצורה מקצועית, ובעצם הטוטו עושה את עבודתו נאמנה. כולנו, כל אלה שיושבים פה היו בדיון יודעים שמי שמנהל את הספורט במדינת ישראל, זה משרד התרבות והספורט. הטוטו, הוא מכשיר להעביר כסף לאוצר, ומשם מנתבים אותו בהתאם להחלטות המדיניות שהמשרד יוצר.

שמענו לאחרונה, כביכול ולכאורה, כי יש חשש שיבטלו את "אתנה". ב-2007, החליטה ממשלת ישראל, ומדינת ישראל שיש צורך לתת תקציבים עודפים וספציפיים לספורט הנשים. באמת, הקימו פלטפורמה מאוד יפה, לצערי, בקדנציה הקודמת וגם לפניה, החליטו ש"אתנה" כנראה זה דבר מיותר – במקום לשפר אותה, במקום לטייב אותה, במקום לתת לה כלים, בעצם, לקחו את היכולת של אותן רכזות של ענפים ואותם פרויקטים ברשויות, לקחו בעצם את הכוח, כי הקטינו בצורה משמעותית את התקציבים לנושא ספורט הנשים. אחד התקציבים המפורסמים שהיו, זה שינוי עמדות. הציבו – פתאום אחרי כמה שנים מצאו שלא הקציבו בכלל לשינוי עמדות. וראה זה פלא, רצו עוד חמישה מיליון שקל בכדי להשקיע בשינוי עמדות. אני חושב שאחת הבעיות המרכזיות זה שמדינת ישראל תהיה מוכנה להשקיע כסף בספורט נשים.

שתבינו, כשמתקיים משחק בליגת על כדורגל נשים בחדרה, במגרש סינטטי, ביום שישי בשעה תשע בבוקר, רבותיי, זה לא רציני. מי שנותן לדברים האלה להימשך, שלא יצפה שמי שיבוא וישים כסף – אני חושב שהנשים צריכות לשחק בליגת על לפני כדורגל גברים, ושהכדורגל ישלם את הכסף כמה שזה עולה, ושיתחילו לשים כסף לספורט נשים, כי הן שוות בדיוק כמו על הגברים. ואם לא עושים את זה – שכל אחד יסתכל למראה ויגיד לעצמו: רבותיי, אנחנו פשוט מזלזלים בנשים במדינת ישראל. ומכיוון שאני עוסק יום יום בספורט, ומכיוון שיום יום אני נקלע לאי שוויון הזה, הגיע הזמן שמדינת ישראל, והיום, אתה לא יודע אם הממשלה הזאת, וממשלה אחרת תרים את הכפפה ותיתן לכל הענפים.

בג'ודו, כשעלתה ירדן ג'רבי למזרון, הרייטינג היה מצוין, הרייטינג היה נפלא. וכל אשה שעולה למעמד כזה או אחר יש רייטינג, אז ברור שמצלמים אותה. זה לא בגלל שהטוטו, או מי שמצלם לא רוצה כי זה לא חשוב. כי באמת אין בזה עניין. אבל פה – הא בהא תליא. בתי המשפט במדינת ישראל הבינו שספורט נשים שווה לספורט גברים. לכו וראו את הפסיקה בנושא תמיכות של ועדות תמיכות עירוניות, כל פנייה לבית-המשפט שעמותת נשים רוצה שוויון עם הדברים היא מקבלת פסק דין לטובתה, ופסקי הדין ידועים. ולכן אני חושב, שאם מדינת ישראל ואף ששר בא ושר הולך, רבותיי, אני אומר לכם, כל מאבק של קבלה של נתינה נוספת לתקציבים לספורט נשים, אנחנו נלך כולנו בכדי לעזור שפעם אחת האי-שוויון הזה הסתיים.

ואני אומר לך עודד, כי אני מכיר אותך הרי, אנחנו כולנו גדלנו ברחובות. אני מכיר אותך בתור ילד, אתה איש ישר דרך, ואני יודע שאתה מתכוון לכל מה שאתה אומר, ואתה לא עושה פה סיבוב על כולנו. אתה באמת מאמין במה שאתה עושה. אני באמת מאחל לך הצלחה. אני חושב שאתה אחד הפרלמנטרים הטובים, ואני מקווה שאתה תוביל את ספורט הנשים גם כשלא תהיה יושב-ראש הוועדה הבין-מגדרית.
משה ארבל (ש"ס)
אני מוכן להצביע על מה שהוא אמר, לגבי הפרלמנטר המצטיין.
היו"ר עודד פורר
תודה רבה לכולם.

הדברים שלך היו דברים נכוחים ונכונים. הסיפור הזה של ספורט הנשים והטוטו הוא אחד נדבכים בתוך האירוע הזה, וזה אירוע של תפיסת עולם. ירדן ג'רבי, זו דוגמה מצוינת, כי זה מה שאנחנו מנסים לומר. ברגע שמשקיעים במשהו, ברגע ששמים אותו ונותנים לו את היכולת לצמוח ולפרוח, הוא מגיע להישגים, וכשהוא מגיע להישגים, אתה רואה רייטינג, זה הכול בא ביחד, וזאת ההשקעה שצריך לעשות. חד משמעית לגבי זמני המשחקים שנותנים. תמיד כאשר אתה משקיע בהתחלה, אין הכנסות. בית מלון, גם מסעדה – פותחים מסעדה, בשנה הראשונה היא מפסידה כסף, עד שהלקוחות לומדים, עד שמגלים, עד שיודעים שיש שם אוכל טוב, זה אותו דבר, זה לא שונה.
אורלי פרומן (יש עתיד-תל"ם)
אבל חייבת להיות תכנית ייעודית.
היו"ר עודד פורר
זו לא התכנית של הממשלה. אני מסכים איתך, הטענות למשרד הספורט הם הרבה מעל ומעבר במה שיש לי כאן טענות לטוטו.
אורי כהנא
אשמח להתייחס למה שאמר חברי יורם, וגם מה שנאמר פה על-ידי הטוטו. זה נכון שהטוטו מוגבל בהוצאות השיווק שלו מ-50 מיליון, וזה נכון שמותר לו להוציא הוצאות שיווק בלבד, הוא לא יכול להוציא הוצאות.

יחד עם זאת, העובדה שהטוטו לא מפרסם מכרז איך לחלק את כספי השיווק, איך להוציא את ההוצאה הזאת שהיא כל כך גדולה - 50 מיליון שקלים בשנה היא תמוהה. אנחנו פנינו כמה פעמים בנושא הזה. אנחנו חושבים שהוועדה צריכה לדרוש מהטוטו גם לפרסם מכרז, וגם לפרסם את ההסכמים עצמם. העובדה שהטוטו משלם 29 מיליון שקל בשנה להתאחדות הכדורגל, או למינהלת הכדורגל היא קצת מוזרה, כי הספונסר הראשי של הליגה הוא הבורסה לניירות ערך, הם משלמים ארבעה מיליון שקל לשנה.
היו"ר עודד פורר
כדי שאני אבין את הנושא טוב. יש להם פטור ממכרז של מי? של החשב הכללי.
אורי כהנא
לדעתי, אין פטור ממכרז, הם לא ביקשו פטור ממכרז. הם מתנהלים על בסיס איזושהי חוות דעת פנימית שלהם שהם לא צריכים פטור ממכרז כי זה איזשהו ספק ייחודי. אני חושב שאם הטוטו באמת יפתח לכל ענפי הספורט, לא רק לגבי נשים, יש ענפי ספורט - - -

ישבנו עם הטוטו, אמרנו להם – בואו נציע לכם עוד המון חשיפה. בואו ניתן לכם עוד פלטפורמות, ניתן עוד שידורים – אני מדבר ממקום של יועץ משפטי לליגת העל לנשים בכדורסל. בטוטו אמרנו לנו, תשמעו, הסכום מתחלק, והוא ימשיך להתחלק בדיוק אותו דבר. מה שהיה הוא שיהיה, זה לא תלוי בנו. פה אמר יורם משהו צודק, מי שמנהל את הטוטו זו המדינה, בטוטו יש עוד שתי חברות דירקטוריון – יועצת המשפטית של משרד הספורט, היועצת המשפטית של משרד האוצר. אין להם סמכות להחליט. אם המדינה תגיד להם, תחלקו את הסכמי השיווק אחרת, ככה הם יעשו. אותו דבר הסכם השיווק עם כדורסל גברים. 14 מיליון שקל לשנה זה נדיב, תנו להם כסף, אבל תחלק להם עם קריטריונים ברורים. מה שזה יוצר בסוף, זה יוצר פערים עצומים בין ענפים השונים. הוא מרחיק ספונסרים פרטיים, איזה ספונסר ירצה להיכנס ולקחת ליגה, כשהכול זה ליגת ווינר, ליגת וינר כדורגל, ליגת וינר כדורסל, ליגת וינר כדור יד, ובסוף הדבר הזה הוא פוגע בספורט, הוא גם לא חוקי, ובעיקר, הוא מדיר מהענפים האלה נשים ומנציח את המצב הקיים כשבו ספורט מקצוענים נתפס כעיסוק לגברים בלבד.
אופיר רונן
אני מייצג במסגרת הבג"צ לענייני התקציבים לכדורגל נשים, ואני מייצג את ארגון שחקני ושחקניות הכדורגל. במסגרת הבג"צ, גילינו דבר מדהים שהכדורגל גברים מקבל פי 20 תקציבים מכדורגל נשים – דהיינו 2000 אחוזים יותר. זאת אומרת, שעל כל שקל שהנשים מקבלות, מקבלים 20 שקלים. זה יוצר מראש אפליה שאי אפשר לשנות אותה בלי שיגדילו את התקציבים. לא רק זה, במסגרת הבג"צ, עלינו גם על תופעה של הדרת נשים מהכדורגל, והדבר הזה גורם לקשיים רבים לנשים. וכמו שאמרו כאן לא פעם ולא פעמיים הביצה והתרנגולת, זה בדיוק המקרה הביצה והתרנגולת.

במקרה שלנו, אל תשכחו שארגון הטוטו זה גוף ציבורי, הוא כפוף לשיקולים ציבוריים. אני נדהמתי לשמוע היום את נציגי הטוטו מדברים על שיווק ועל הכנסות, ועל הדברים האלה. עם כל הכבוד, הם חוטאים למטרה לשמה הוקם הטוטו. הכדורגל, זה חלק מהדברים. המטרה של המועצה היא לקדם את תרבות הספורט בישראל. לא יכול להיות שהטוטו מפלה לרעה 50% מאזרחי המדינה. עם כל הכבוד, יש לטוטו חובה לתקן ולבטא אפליה מתקנת בכל מה שנוגע לכדורגל נשים. זה הזמן. עברו כבר למעלה מ-70 שנה מאז שהמדינה הוקמה. הגיע הזמן שהטוטו יפעל בהתאם, יתקן עיוות היסטורי שהוא גרם לו הרבה זמן בתירוצים שונים ומשונים שכאילו זה עסק כלכלי. עם כל הכבוד, הטוטו זה גוף לקידום הספורט, לא לקידום הרווחים שלו. זה הזמן לכפות על הטוטו לתקצב את כדורגל נשים, ולגרום לתיקון, אפילו לא לשוויון לאפליה מתקנת.
היו"ר עודד פורר
תודה.

מאיר ברדוגו, יש לי בקשה אליך. אתם הגעתם לפה כל נציג הטוטו מאוד קרביים, עם איזשהו מעטה הגנה, כאילו באנו עכשיו לסגור את הטוטו. עמדתי היא, כשעברה החקיקה המדוברת אתה יודע מה הייתה עמדתי, ואני סירבתי שהדברים האלה יילכו למשרד הספורט, וטענתי שדווקא דרך משרד הספורט לא יגיע הכסף וכו'. אין לי שום דבר, לא דבר, וחצי דבר פה נגד הטוטו. אבל באירוע הזה שעכשיו אנחנו עליו מדברים, וזה האירוע של הסכמי השיווק.

יש אמירה שאתם חייבים לקחת אותה בחשבון - ברמה הציבורית, גם כשאתם עושים את הסכמי השיווק האלה, וגם כשאתם כשמסתכלים קדימה, ואני אומר את זה עוד הפעם גם עסק פרטי. לא בעסק ציבורי כמו הטוטו, והטוטו הוא עסק ציבורי לצורך העניין. גם עסק פרטי יודע שעכשיו הוא עושה הסכם עם מישהו לא בשביל הרווח שיהיה בשנת 2020, אלא בשביל הרווח שיהיה בשנת 2023 לפעמים. הוא יודע ששלוש שנים ראשונות הוא בכלל רק מריץ את העניין. היה לכם איזשהו ניסיון, כשעשו הימורים בווינר על אליפות נשים שהתקיימה שבעה מיליון שקל הכנסות, קחו את הנושא הזה ותגידו – אנחנו לוקחים את זה כנושא שמשקיעים בו. אנחנו רוצים לראות כדורגל נשים, כן, בתוך הפלטפורמה הזאת. אל תיטלו בתירוצים, תסלחו לי, באמת אני אומר - הטיית משחקים של משטרת ישראל. תתעסקו באיך אתם לוקחים ומרחיבים את המינהל שיהיו לכם יותר ענפים שמכניסים לכם מכאן בארץ ולא מחו"ל. הרי זה ישרת אתכם גם – אם תהיה כאן ליגת נשים בכדורגל שהיא פורחת, וליגת נשים בכדורסל, שההכנסות שלה לא יהיו 2.5 מיליון, אלא יהיו 25 מיליון. אבל זה לא יקרה בלי אירוע שבו כסף מתקבל. עכשיו מתקבל פעם אחת מתמיכות ממשרד הספורט קטסטרופה, שערורייה, הטענות שלי למשרד הספורט הם מפה ועד להודעה חדשה, כולל התשובות הדיי רפות ולא ברורות שקיבלנו משרד הספורט על מה שקיים כאן בדיונים.

אבל עכשיו ספציפית על הנושא הזה, אז נכון, זה לא הכול, זה בסך הכול הסכמי השיווק. זה בסך הכול סכום יותר קטן שאתם עוסקים בו. אבל לא יכול להיות שבתוך הסכמי השיווק, יש תחומים שלא נכנסו בכלל. שנית, שתוקצבו בכסף ועל זה הסיפור.
מאיר ברדוגו
תודה רבה. אני שמח, קטעת את השרשרת כי נתת דברים, ואני תיכף אתחבר גם אליהם. אני כל כך שמח שאני יוצא לי לדבר אחרי עו"ד אופיר רונן. הוא אמר שהוא עו"ד ומייצג בבג"צ. קודם כל, אני חייב להתייחס למה שהוא אמר. הוא אמר: "הטוטו, זה לא גוף לקידום רווחים, הטוטו זה גוף לקידום הספורט בישראל, זו המטרה שלו, זה הייעוד שלו. לצערי, כנראה עו"ד אופיר רונן, לא מעודכן. תקרא שוב את החוק מלפני שנתיים, הטוטו אינו עוד הגוף לקידום הספורט בישראל. אני אומר את זה בכאב, אני אומר את זה בצער אנחנו לא. המחוקק לקח מאתנו את הסמכות הזאת, ולדעתי, ביום שזה יופנם, וזה קשה להפנים את זה, כי מאז 1967, הטוטו באמת, הייעוד שלו, המטרה שלו, ההגדרה החוקית שלו בחוק הייתה קידום הספורט בישראל. ולצערנו, זה לא עוד. זה התחיל לפני שנתיים, ולצערנו, ידינו כבולות בעניין הזה.

אסור לנו, אין לנו מנדט לקדם, לתמוך את הספורט בישראל. ככל שנטיב להבין את זה, ייטב לכולנו. גם לא רגשות כלפי הטוטו וגם אנחנו לא נצטרך להצטדק. אני אומר שוב. בהקשר הזה, אנחנו נשמח. אם יבואו מי שיבוא וירים את הכפפה, ויעשה תיקון חקיקה, ויאפשר לטוטו לתמוך במטרות חשובות אחרות, חוץ מלהעביר את כל הכנסותיו לטובת תקציב המדינה, אלא לתמוך במטרות חשובות אחרות, כמו נשים, יש עוד המון מטרות אחרות נוספות שאני יכול לחשוב עליהם, אנחנו נשמח. אנחנו גוף, תאגיד של המדינה. מה שהמחוקק, מה שהמדינה תורה לנו לעשות, אנחנו נעשה. אנחנו עובדים על פי הכללים, על פי החוקים.

בהקשר לדבריך האחרונים, אדוני היושב-ראש, דיברת על זה, אני יכול לעדכן פה את הנוכחים שאנחנו בטוטו נמצאים בימים אלה ממש, בעיצומו של תהליך עבודה לגיבוש נוהל חסויות והסכמי שיווק חדש. אנחנו נותנים את הדעת למכלול הנושאים, מכלול השיקולים. מכירים את הטענות ואת המענות לאורך השנים שהתקבלו. אני מבטיח ומתחייב לך, שאנחנו ניתן במסגרת הדיונים לנוהל הזה, בגיבוש הנוהל הזה, ניתן את הדעת גם לדברים שנשמעו פה היום, גם לדברים שאתה אמרת. גם לדברים שחברת הכנסת פרומן אמרה, ונשתדל לתת ביטוי ככל האפשר. אני כבר יכול להגיד לך, שיש איזשהו שינוי בנוהל החדש שאנחנו עובדים עליו מהמצב הקיים היום, על מנת לתת ביטוי לעוד דברים כאלה. אתה יודע, אני יכול להגיד לך מחדר הדיונים בגיבוש הנוהל הזה, כן, יהיה שם וקטור של אקסטרה כסף לגופים, אגב, לא רק נשים, אלא גם אפילו לגופים של גברים שיקדמו נשים. כן. יהיה פקטור לעניין של קידום נשים. יהיה פקטור לעניין של קידום פריפריה - כמה כסף? איך זה השתנה - אני לא יודע.
היו"ר עודד פורר
מה שמוגדר בחוק – הוצאות הפרסום, לעומת הוצאות שיווק. מה ההבדל בין שיווק לפרסום בהיבט הזה?
מאיר ברדוגו
ה-52 מיליון שקלים שהן הוצאות הפרסום כפי שמוגדרות בחוק, הן בעצם הוצאות שמותר לנו להוציא לטובת פרסום, מה שנקרא הארד-קור – טלוויזיה, רדיו, מרתונים, חסויות כאלה. אסור לנו ב-52 מיליון שקל האלה, לעשות שימוש אקסטרה מעבר ל-46 מיליון שקל שמותר לנו לעשות הסכמים עם גופי ספורט, למעט שני מיליון שקל שכן מאפשרים. המחוקק למה עשה את זה? בדיוק כפי שאמר יורם, כל מילה שהוא אמר בסלע. בסוף, הוא אולי האדם הכי ותיק פה בעסק, ומכיר היטב את ההיסטוריה, ומכיר היטב את ההווה, וכנראה מכיר היטב גם את העתיד, והוא היטיב לתאר.

הרי מה היה? היו ימים שהטוטו היה נותן 80 מיליון שקל הסכמי שיווק שזה כנראה לא היה בסדר. ובא המחוקק, אמר – אני יותר לא סומך על השיקולים של הטוטו בבואו לחלק את הסכמי השיווק.
היו"ר עודד פורר
עזוב את ההיסטוריה. כשאתה אומר שיווק, מה הפעילות של השיווק? זו פעילות שיווקית שהקבוצה עושה?
מאיר ברדוגו
לא קבוצה, זו פעילות שיווק. למשל, קמפיין בטלוויזיה, קמפיין ברדיו.
היו"ר עודד פורר
מי עושה את הקמפיין? הכסף ניתן לאיגוד והאיגוד עושה קמפיין?
מאיר ברדוגו
לא, זה לא קשור לאיגוד, ולא קשור לגופי ספורט. זה קשור לכסף שיווקי של הטוטו.
היו"ר עודד פורר
מה ההבדל בין זה לבין הפרסום?
מאיר ברדוגו
זה הכסף הפרסומי. 46 מיליון שקלים, זה הסכמים עם גופי ספורט, שגם הם זה כסף שבאמצעות גופי הספורט, אנחנו אמורים - - -
היו"ר עודד פורר
אתה נותן לגופי הספורט ואתה משווק אותם, זה מה שאתה אומר?
מאיר ברדוגו
לא. הם משווקים אותנו. אני נותן להם תמורת השיווק שלנו. בסוף, זה הכול שיווק של הטוטו.
היו"ר עודד פורר
כשאתה עושה הוצאות פרסום, אגב, אין לנו את הפילוח של הוצאות הפרסום של הטוטו ה-52 מיליון?
מאיר ברדוגו
אני יכול לתת לך.
היו"ר עודד פורר
כמה שם מוקצה לספורט נשים?

אתה מפרסם למשל את ליגת העל לכדורסל נשים.
מאיר ברדוגו
זה לא קשור לספורט נשים. 52 אסור לי לתת לגופי ספורט.
היו"ר עודד פורר
לא. כמה שם אתה מפרסם למשל את ליגת העל בכדורסל נשים?
מאיר ברדוגו
אני לא מפרסם את ליגת העל, עודד. אני לא מפרסם ליגות. התפקיד שלי הוא לא לפרסם את הליגות.
היו"ר עודד פורר
את האפשרות להמר על ליגת כדורסל נשים.
מאיר ברדוגו
אני לא מפרסם.
היו"ר עודד פורר
אתה מפרסם תכניות הימורים.

אגיד לך למה אני מתעכב על זה ולא נסגור את זה עכשיו. סעיף 8ד רבתי, שמדבר גם על הנושא של הוצאות הפרסום, והוצאות השיווק, וקובע לכם גם את המגבלות שם. עשה חריג, אגב, אני כבר אומר, בכנסת הבאה אנחנו נגיש תיקון לחריג דומה בהוצאות השיווק. עשה חריג בהוצאות הפרסום שמאפשר לך על תכנית הימורים חדשה אין לך מגבלה. לצורך העניין, על תכנית הימורים חדשה אין לך מגבלה בכלל. הווי אומר, אם הייתם מחליטים עכשיו לעשות תכנית הימורים, לדוגמה, בוא ניקח משהו מופרך - ליגת הכדורגל בנשים, וסביב זה עושה איזשהו הליך פרסומי. היית יכול לקדם את הנושא הזה, ואז גם לעשות הסכם שיווק בהתאם.
מאיר ברדוגו
זה לא מוגדר כתכנית הימורים חדשה. כדורגל נשים, זה תכנית הימורים על כדורגל. יש הוראות מאוד ברורות בתקנות. כשהכוונה לתכנית הימורים חדשה, ואתה מכיר את זה היטב, כי היית חלק מהדיונים בוועדת הרפורמות. תכנית הימורים חדשה, למשל הימורים על מירוצי סוסים. תכנית הימורים חדשה זה למשל פוקר. תכנית הימורים חדשה זו תכנית על ענף או על משהו שהיום לא מאושר בחוק. כדורגל נשים, כדורסל נשים, הם חלק בלתי נפרד מתכניות הימורים הקיימות היום.
היו"ר עודד פורר
אני חושב שצריכה להיות לכם על הסכמי השיווק בעיניי, זה אני אומר את זה לכל חברי הכנסת --
מאיר ברדוגו
אם משרד המשפטים יאשר, אנחנו נשמח.
היו"ר עודד פורר
על הסכמי השיווק, צריך להיות חריג לגבי הסכם שיווק חדש, כשאתה מכניס ענף שלא נמצא בהסכמי השיווק, שדרכו אפשר להכניס ענפים נוספים שייתן אינסנטיב לטוטו לפרסם, ואז, אני מניח, שנראה שם - אגב, גם ג'ודו לא נמצא פה.
מאיר ברדוגו
כן. ג'ודו לא מהמרים.

אני חוזר למה שאמרתי, עודד, אנחנו גוף של המדינה. כל מה שהמחוקק יתקן במסגרת החוק הקיים - - -
היו"ר עודד פורר
זה נכון לא רק לגביכם, זה נכון לגבי כל אזרחי ישראל. כל מה שהחוק קובע אנחנו צריכים לעשות.
היו"ר עודד פורר
אני רוצה לסכם.

אני מודה למשתתפים. מודה למרכז המחקר והמידע של הכנסת שהביא בפנינו את הנתונים.

הוועדה מוצאת טעם לפגם בעובדה שספורט הנשים בהסכמי השיווק נמצא בהיקפים ובסכומים נמוכים באופן יוצא דופן. אנחנו לא רואים את העובדה שבה ליגת הכדורגל נשים מוחרגת לחלוטין מהסכמי השיווק כמשהו שבא בחשבון וקוראים למועצה להסדרי הימורים בספורט, לבחון מחדש את הנושא הזה, ולדאוג שבהסכמי השיווק יינתן מקום גם לענפים נוספים ולפתיחה של ענפים חדשים לתוך האירוע. אני חייב לומר שהמדובר הוא בבעיה תפיסתית וקבלת החלטה שהתחומים האלה יכולים להיות כלכליים, ויכולים להכניס יותר כסף. במקום חצי מיליון הסכם שיווק עם הכדורסל למשל, נעשה מיליון, כנראה שבמקום שתיים וחצי מיליון שקל הכנסות, יש סיכוי לראות שם חמישה מיליון שקל הכנסות. וכן הלאה.

ולכן, דווקא בספורט הנשים, ההסתכלות צריכה להיות צופת פני העתיד. אגב, לכמה זמן הסכמי השיווק האלה נחתמים? זה הסכם לשנה?
מאיר ברדוגו
זה הסכם לשלוש שנים. בדרך כלל זה הסכמים לשלוש שנים. השנה, אני יכול להגיד לך, שבגלל הקונסטלציה של בחירת, וגם תקופה של ממלא מקום בהעדר יו"ר קבוע במועצה להסדר הימורים בספורט, העדר קווארום, נחתמו הסכמים הד-הוק, למשך שנה אחת. כל הסכמי השיווק למעשה, אם אני זוכר נכון, מסתיימים ב-20, 21. ולכן, כשאמרתי לך שאנחנו בוחנים את הנוהל, ונשתדל להשלים אותו עד למשא ומתן עם ההסכמי החדשים, למעשה, אנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו אמורים ב-20, 21, לחדש את כל הסכמי השיווק.
היו"ר עודד פורר
אני מברך את האמירה של נציגי הטוטו שהם לקראת הנוהל שבשנה הבאה יבחנו את נושא תקצוב ספורט הנשים בהסכמים האלה. למשל, בענפים חדשים כמו ספורט נשים, אפשר לעשות הסכם שהוא הסכם לחמש שנים, כדי לייצר את הבחינה הזאת, ואת היכולת לבחון שהסכם השיווק הזה שווה את ההשקעה.

לעניין סעיף 8, אנחנו חושבים שבכנסת הבאה יהיה מקום לתקן את הסעיף הזה, ולאפשר החרגה להכנסה של תחומים נוספים להסכמי השיווק ככאלה שהמגבלה בהם תוכל לפרוץ את מסגרת 46 מיליון שקל, ובכך, לאפשר לענפים נוספים לצמוח.

לעניין זה יש את נושא השידורים. פה אני אומר למשרד התקשורת – אני קראתי את ההודעה לעיתונות שפרסם שר התקשורת, קראתי שוב על שר התקשורת היוצא, בפאתוס גדול על איך הוא דאג בשידורים, רק הוא שכח לציין שם שהוא לא דאג לשידורי ספורט הנשים. אני חושב שדווקא פה, זאת בדיוק האחריות של משרד ממשלתי. אני קורא למשרד התקשורת אל מול המועצות הרלבנטיות לפעול לכך שספורט הנשים ישודר. יש לזה יחס ישר ליכולת של הספורט הזה, ושל הענפים האלה לצמוח. תודה רבה.
אורלי פרומן (יש עתיד-תל"ם)
אני עדיין חושבת שצריך גם תכנית ייעודית, כי אחרת, אי אפשר כל הזמן בהשוואה לגברים. תכנית ייעודית שתקפיץ את העסק הזה קדימה, ואז תוך חמש שנים אולי אפשר יהיה...
היו"ר עודד פורר
אגב, אם היו מחליטים שעושים הסכמי שיווק לא על 46 מיליון, אלא עושים הסכמי שיווק על 70 מיליון, ואומרים, הסכמי השיווק יהיו 35 מיליון ספורט גברים, 35 מיליון ספורט נשים, היית רואה פה אירוע אחר לגמרי. תודה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:30.

קוד המקור של הנתונים