ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 22/12/2020

חוק המקרקעין (תיקון מס' 34), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת7
הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעות חוק המקרקעין
22/12/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 3
מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הפנים והגנת הסביבה
לדיון בהצעות חוק המקרקעין
יום שלישי, ז' בטבת התשפ"א (22 בדצמבר 2020), שעה 19:30
סדר היום
הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 34) (התקנת מערכת לייצור חשמל מאנרגיית השמש או מיתקן אגירה, בבית משותף), התשפ"א-2020, של ח"כ בועז טופורובסקי - הכנה לקריאה שנייה ושלישית
נכחו
חברי הוועדה: יעקב אשר – היו"ר – באמצעים מקוונים
מיקי חיימוביץ' – יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה ומ"מ יו"ר
משתתפים באמצעים מקוונים
אודי אדירי - מנכ"ל משרד האנרגיה

עידו מור - רפרנט חשמל באגף תקציבים, משרד האוצר
יועצים משפטיים
תומר רוזנר – באמצעים מקוונים
רוני טיסר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי


הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 34) (התקנת מערכת לייצור חשמל מאנרגיית השמש או מיתקן אגירה, בבית משותף), התשפ"א-2020, של ח"כ בועז טופורובסקי
הכנה לקריאה שנייה ושלישית
היו"ר מיקי חיימוביץ'
ערב טוב לכולם. אני פותחת את הישיבה המשותפת לוועדת חוקה, חוק ומשפט וועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו דנים ברביזיה שהוגשה להצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 34) (התקנת מערכת לייצור חשמל מאנרגית השמש או מתקן אגירה בבית משותף), התשפ"א-2020. ערב טוב ליושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט שנמצא איתנו בזום, מגיש הרביזיה חבר הכנסת יעקב אשר. אתה רוצה לנמק? בבקשה.

היו”ר יעקב אשר (ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעות חוק המקרקעין ):

כן, אני רוצה לנמק. קודם כול, גברתי היושבת-ראש, לא ידעתי עד כמה את חרוצה ומהירה ולכן לא הספקתי בבוקר כי הייתי על שני צירים, גם על הציר של ועדת החוקה. עד רגע זה לא נגמר כל הבלגן שם על חוק הבחירות.

ביקשתי את הרביזיה בנושא שהעליתי אותו כבר בדיון הראשון ודיברנו שיימצאו פתרונות, והפתרונות לא כל כך נמצאו בשלב הזה לפחות עד ההצבעה שהייתה. לכן ביקשתי את הרביזיה כדי לתת זמן למצוא פתרון לעניין הזה. אני אגיד במה מדובר. אני בעד הצעת החוק הזאת, אני חושב שהיא טובה ונכונה. היא צריכה להיכנס לכלים שיש גם בבתים משותפים כדי שיהיה אינסנטיב לאנשים לעשות את זה. אבל מצד שני אנחנו צריכים לראות לא לדרוס, חלילה, גם כל מיני דברים שהם קנייניים או זכויות שגם אם הן לא קנייניות לגמרי באותו רגע הן זכויות שיש לאנשים בתוך הבית המשותף בצורה כזאת או אחר. דיברתי במיוחד על הנושא הזה של מקומות באותן ערים. יש ערים רבות ברחבי הארץ שבהן יש תוכניות של בנייה של עליות גג שהן גם בשטח משותף ולאו דווקא בשטח שרשום על שמו של אותו אדם שגר שם. כי שטח שרשום על שם מישהו הוא רשום על שמו, וזה בסדר. לכן ביקשתי לראות שיישמרו הזכויות של הדברים הללו, שישולבו הזכויות בצורה כזאת או אחרת כדי שלא ייגרם נזק קנייני גם לאלה שקנו דירות כאלה ותכננו מה שתכננו וגם כאלה שיש להם בנייה קיימת וגם בכלל לשלב את הכול. עשינו מאמצים בשעות האחרונות, כמובן, בהובלתו של היועץ המשפטי של הוועדה תומר ובהנחיה שלך ובקשה שלי, ואני מציע שתומר יציג את הדברים.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
קודם נצביע על הרביזיה.

היו”ר יעקב אשר (ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעות חוק המקרקעין ):

לכן אני מבקש שתצביעי על הרביזיה פה אחד, מה שנקרא.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אני מעמידה להצבעה את הרביזיה. מי בעד?


הצבעה

הרביזיה אושרה.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אין מתנגדים, אין נמנעים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מכאן.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אני יודעת אבל אתה לא יכול. למרבה הצער, אין הזכות. אבל גם הקול שלי הספיק. אם כך, הרביזיה התקבלה, ואנחנו פותחים לדיון מחדש את הצעת החוק. תומר רוזנר, היועץ המשפטי, בבקשה.
תומר רוזנר
ערב טוב, יושבי הראש, הסוגיה שהעלה חבר הכנסת אשר מתייחסת למצב שבו יש תוכנית ועדה שהייתה תוכנית גגות. הוא ביקש שנמצא פתרון שיאפשר התחשבות במצב המיוחד הזה שבו לבעלי הדירות העליונות של הבניין שמתחת לגג יש אינטרס מיוחד בגג למרות שאין להם זכויות מוקנות בגג, וכדי לבנות את עליית הגג הם צריכים הסכמה של לפחות ¾ מבעלי הדירות בבניין. עדיין, אומר חבר הכנסת אשר במידה רבה של צדק שצריך להתחשב במצב הייחודי שזכויות הבנייה האלה יוצרות לעומת אותם בעלי דירות. לאחר שיח מאוד ערני שקיימנו עם נציגי הממשלה הגענו לפתרון שמתייחס לכל אחד מהמסלולים שאנחנו אימצנו בהצעת החוק בנפרד. לגבי המסלול המשותף, מה שיכולים לקבל 2/3 מבעלי הדירות הפתרון שאנחנו מציעים לוועדה הוא פתרון שקובע ששר המשפטים יקבע בתקנות את האתגרים המיוחדים הנדרשים לצורך הסעיף הזה במקום שבו יש תוכנית גגות. זה לגבי המצב שבו יש תוכנית גגות, ואנחנו רוצים ללכת במסלול של 2/3.

לגבי המסלול של ההתאמה הפרטנית של בעל דירות יחיד או מספר בעלי דירות שעובדים יחד אבל הם לא דווקא אותם 2/3 אנחנו מציעים לקבוע במפורש בהצעת החוק שבמצב שבו יש אפשרות לבנייה על הגג ואותו בעל דירה יחיד שהתקין את המתקן שלו מפריע להקמת חדר היציאה לגג אז בעל הדירה הבודד הזה יצטרך להסיר את המתקן, אם זה באמת לא מתאפשר, אם יש ממש מניעה להקים את חדר היציאה בגלל אותו מתקן הוא יצטרך להסיר את המתקן הזה, וחלוקת ההוצאות תהיה בהתאם למה שאנחנו - - - נקריא לכם את ההצעה.

לגבי 2/3 מכיוון שזה עורר שאלות מורכבות מאוד ההצעה שלנו היא לאפשר את הקריאה בתקנות שיאושרו בוועדת חוקה, חוק ומשפט שהיא הוועדה האחראית לחוק המקרקעין בדרך כלל, באמצעות תקנות שיאושרו בתוך שלושה חודשים.
היו"ר יעקב אשר (יהדות התורה)
רק שכחת לומר שהוא צריך להתקין את זה תוך שלושה חודשים.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
כן, זה מופיע פה בנוסח.
תומר רוזנר
ודאי. אני אבקש מרוני להקריא את הנוסח של הסעיפים.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
מצוין. נמצא בזום מנכ"ל משרד האנרגיה אודי אדירי, בבקשה.
אודי אדירי
אני בסך הכול רוצה להודות לכם, להגיד תודה על הקידום של זה, על הפשרה שהושגה. זה שהצלחנו בהרבה מאוד נחישות שלך, מיקי, ובמקרה הזה גם של יעקב - -

יעקב אשר (ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעות חוק המקרקעין ):

מיקי יותר.
אודי אדירי
- - אולי בשבועות האחרונים של המושב לקדם כמה צעדים משמעותיים מאוד לטובת האנרגיה המתחדשת – גם זה וגם פטור מהיטל השבחה של גגות שאישרנו לפני כשבועיים ביוזמה שאת הבאת, זה הישג ענק ומאוד חשוב לאנרגיה המתחדשת ולנו שרוצים להצליח לעמוד באנרגיה מתחדשת. אז תודה לכם על כך.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
רוני, נעבור להקראה, בבקשה.
רוני טיסר
בסעיף 59ט אחרי סעיף קטן (ז) יבוא:


(ח) שר המשפטים באישור ועדה החוקה חוק ומשפט של הכנסת יקבע בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה הוראות לעניין השינויים הנדרשים בהוראות סעיף זה במקרה שהבית המשותף נמצא במגרש שחלה עליו תכנית נושאית כהגדרתה בסעיף 62א(ח) המאפשרת הרחבת דירות קיימות בדרך של בניה על גג הבית המשותף.
תומר רוזנר
אני רוצה להכניס תיקון טכני קטן: זה לא צריך להיות "מיום פרסומו של חוק זה", אלא אני מציע לקבוע תאריך עד 31 במרס 2021.

היו”ר יעקב אשר (ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעות חוק המקרקעין ):

תעשה את זה קודם, תעשה את זה עד הבחירות.
תומר רוזנר
שלושה חודשים.

היו”ר יעקב אשר (ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעות חוק המקרקעין ):

תומר, אתה לא מעודכן בחדשות.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
מה קרה? יעקב אשר, יש אולי משהו שאני לא מעודכנת בו? מה קרה?

יעקב אשר (ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעות חוק המקרקעין ):

תעשו עד 23 במרס.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
למה? מה זה משנה?

יעקב אשר (ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעות חוק המקרקעין ):

יש בחירות, אחר כך אין ועדה.
תומר רוזנר
הוועדה ממשיכה לכהן עוד שבועיים. אבל אפשר לעשות עד 20 במרס.

היו”ר יעקב אשר (ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעות חוק המקרקעין ):

אם רוצים לקדם את זה באמת אז בואו נקדם את זה.
תומר רוזנר
20 במרס.

היו”ר יעקב אשר (ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעות חוק המקרקעין ):

מקובל עלייך?
היו"ר מיקי חיימוביץ'
כן, אין שום בעיה.

בבקשה, הקראה.
רוני טיסר
בסעיף 59י אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:


(ו) הותקן מיתקן פוטו וולטאי או מיתקן אגירה לפי סעיף זה והתקבלה החלטה לפי חוק זה שעניינה הרחבת דירה כאמור בסעיף 71ב על גג הבית המשותף יוסר המיתקן ככל שהדבר נדרש; הוסר המיתקן בעל הדירה המרחיב את דירתו באמור בסעיף קטן זה יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהסרת המיתקן ויחזיר לבעל הדירה המתקין כאמור בסעיף קטן (א) את הוצאות ההתקנה והכל אלא אם כן קבע המפקח אחרתהיו”ר יעקב אשר (ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעות חוק המקרקעין ):

אני רוצה להוסיף משהו בעניין הזה: זה לא רק בשביל שהוא יעשה את זה ואחר כך יפרק את זה. זה לא מה שאנחנו רוצים. אבל ברגע שהוא יודע שהוא צריך לתאם ולשים את זה במקום שהוא לא דווקא במקום שהשני יכול ליהנות מזה אז ממילא זה ימנע הרבה חיכוכים בעתיד גם לאלה שעושים לבד.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
בהחלט. עוד הערות על הסעיפים? אודי?

יעקב אשר (ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעות חוק המקרקעין ):

אני מציע שנזדרז כי אנחנו רוצים עוד להספיק להעלות את זה במליאה.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
כן, כן. אודי, רצית להגיד עוד משהו?
אודי אדירי
רק שאלה: הוצאות התקנה, הכוונה הוצאות הקמת המתקן?
היו"ר מיקי חיימוביץ'
כן.
אודי אדירי
זה צריך להיות ברור כי יכול להיות משהו שהוא פיזית התקנה ובסוף זה הרכישה שלו. אז ההתקנה זאת העלות הכוללת?
היו"ר מיקי חיימוביץ'
כן.
רוני טיסר
כן, ככה אנחנו מתייחסים לזה גם בתחילת החוק בשאר הסעיפים.
אודי אדירי
אוקיי, בסדר.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
עידו ממשרד האוצר, בבקשה.
עידו מור
אני רק רוצה להסב את תשומת לב כל המשתתפים שאנחנו בסד זמנים כזה שכל דקה פה של דיון - - -
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אני יודעת, בדיוק.

יעקב אשר (ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעות חוק המקרקעין ):

פעם ראשונה שאני מסכים עם האוצר בכל מילה.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
כן, קדימה, עידו.
עידו מור
זה יהיה פחות מדקה. רק כתוב "שיישא בכל ההוצאות הכרוכות בהסרת המתקן", ואפשר גם להעתיק את המתקן למקום אחר בגג. לכן גם אפשר לומר "שיישא בכל ההוצאות הכרוכות בהסרת המתקן או העתקתו ככל שהדבר ניתן".
היו"ר מיקי חיימוביץ'
יש למישהו התנגדות?
רוני טיסר
בהמשך להערה הזאת גם ברישא נאפשר לא רק הסרה של המתקן אלא גם הזזה שלו.

יעקב אשר (ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעות חוק המקרקעין ):

בדיוק.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אני מעמידה להצבעה את הסעיף כפי שהוקרא.
תומר רוזנר
לא, לא, את מעמידה להצבעה את כל החוק מחדש.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אוקיי. אני מעמידה להצבעה את הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 34) (התקנת מערכת לייצור חשמל מאנרגית השמש או מתקן אגירה בבית משותף), התשפ"א-2020. מי בעד? אין מתנגדים, אין נמנעים. אני מודיעה שהצעת החוק עברה בשעה טובה ומוצלחת. תודה רבה לך, חבר הכנסת יעקב אשר, על השותפות הנאמנה. אני חושבת שצדקת והעלית נושא חשוב. אני מצטערת שכך קרה בבוקר. אני באמת חושבת שעשינו כאן דבר גדול ביחד, ורק שנצליח להעביר את זה עוד הלילה. תודה רבה לכולם, לילה טוב.


הישיבה ננעלה בשעה 20:02.

קוד המקור של הנתונים