ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 22/12/2020

חוק הבחירות לכנסת העשרים וארבע (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת14
ועדת החוקה, חוק ומשפט
22/12/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 165
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום שלישי, ז' בטבת התשפ"א (22 בדצמבר 2020), שעה 21:30
סדר היום
הצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים וארבע (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), התשפ"א–2020 (כ/869) – הכנה לקריאה שנייה ושלישית
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל מלכיאלי – מ"מ היו"ר
יעקב אשר – יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט
ניצן הורוביץ
יואב סגלוביץ'
אוסאמה סעדי
שלמה קרעי
חברי הכנסת
אליהו ברוכי
צבי האוזר
מתן כהנא
חמד עמאר
עודד פורר
עידן רול
מוזמנים
דין ליבנה - יועמ"ש ועדת הבחירות המרכזית

איל זנדברג - ראש תחום משפט ציבורי, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אסתי ורהפטיג-בס - יועמ"ש משרד הבריאות
ייעוץ משפטי
אלעזר שטרן
ניצן רוזנברג
רכזת תחום פרלמנטרי
חופית עלפי
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוקהצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים וארבע (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), התשפ"א–2020 (כ/869) – הכנה לקריאה שנייה ושלישית
היו"ר מיכאל מלכיאלי
אנחנו פותחים את הישיבה לאחר יום באמת עמוס, אני מאוד מאוד שמח שאנחנו מגיעים לקראת סוף היום להסכמות ולהבנות. אני רק רוצה לחזור למען הסדר הטוב: אנחנו נביא היום, בעזרת השם, למליאה את הצעת החוק שאושרה בקריאה ראשונה. כל חברי הוועדה כאן מסירים את כל ההסתייגויות שלהם, למעט הסתייגות אחת שנמצאת בהסכמה.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה נכנס לנוסח.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
כן, הכנסנו את זה לנוסח, אני מקווה שאני מדייק, את מה ששר הרווחה תיקן בכנסת ה-23, לרבות סיעוד, בניין, תעשייה – כל מה שהקראנו.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מלונאות, הסעדה, תעשייה, חקלאות ובניין, בנוסף לסיעוד. עובדים זרים בחמשת התחומים האלה.
דין ליבנה
וזה בנוסף לסיעוד.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בנוסף לסיעוד, על פי אותן התקנות שהוא התקין.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
זה אחד. אחרי שאנחנו מכניסים את זה לנוסח החוק - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
את מה?
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
72 שעות - - -
היו"ר מיכאל מלכיאלי
מחקנו את זה, לא קיים.
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
- - -
היו"ר מיכאל מלכיאלי
לא, לא, טעות.
קריאה
ירדנו מזה.
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
ירדתם מזה?
היו"ר מיכאל מלכיאלי
כן, כן. יש מחווה של רצון טוב. שנייה, אני חוזר בשביל אוסאמה. אנחנו אומרים ככה: בשביל הרצון הטוב להביא את זה למליאה - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
היום?
היו"ר מיכאל מלכיאלי
כן, עכשיו.

- - כל חברי הוועדה הורידו את כל ההסתייגויות, כל נושא חדש, הכול מכול כול ירד. למעט מה שהכנסנו בלשון החוק, את הנושא של הסיעוד, בניין וכו' וכו', שנמצא בתוך החוק.
קריאה
עם העובדים הזרים.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
עובדים זרים. זה נושא אחד.

ונושא שני, שכבר הכנסנו ללשון החוק זה עבודה ומנוחה על פי הפשרה שהייתה לנו פה, שמה שוועדת הבחירות קובעת זה הוראת קבע, ומה שאנחנו הוספנו אחר כך זו הוראת שעה. אני רוצה להעלות את זה להצבעה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה זה יש תיקונים? מה הפשרה?
היו"ר מיכאל מלכיאלי
שאין להם יום שבתון.
דין ליבנה
לא, יש להם שבתון, הם לא זכאים לתשלום.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כולם או רק סיעוד?
היו"ר מיכאל מלכיאלי
אלעזר רוצה לחדד, שנייה.
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
חשוב לנו להסביר על מה בדיוק מדובר. אני אסביר מה נאמר בתקנות שקבע שר העבודה בפעם הקודמת לגבי עובדים זרים, ועכשיו לפי ההחלטה שלכם תחול לא רק בתחום הסיעוד אלא גם בתחומים האחרים. אני אקריא לכם: לעובד בסיעוד המועסק בעבודתו ביום הבחירות לא ישולם שכר לפי סעיף 136 – סעיף 136 זה הסעיף שקובע את הזכות לשכר ביום השבתון.

מצד שני, הסעיף הזה לא גורע מזכותו של העובד לשכרו הרגיל ביום בחירות. זאת אומרת, אם הוא היה רגיל, יש לו מכוח הסכם, מכוח צו הרחבה, מכוח הסכם קיבוצי וכו', אותו עובד זר זכאי לשכר באותו יום, הוא יקבל את השכר הרגיל שלו, לא 200% ולא שום דבר. מצד שני, אם הוא נעדר מעבודתו מהסיבות שלפי הדין הוא זכאי לקבל, נגיד יש לו מחלה, אבל, משהו כזה - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
חופש.
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
- - חופשה שנתית וכו', והוא זכאי לקבל בעבור זה שכר, זה לא פוגע בזה.

אני לא קראתי את כל הסעיפים, אבל בגדול - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אותה הוראת שעה של הכנסת ה-23 תחול עכשיו?
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
מה שאמרתי עכשיו זה בעצם הוראת השעה שהייתה בכנסת ה-23, ועכשיו היא תהיה הוראת קבע.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רק על אותו ענף של סיעוד?
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
שר העבודה קבע תקנות מכוח ההסמכה שהייתה בהוראת שעה. ועכשיו בעצם התוכן של התקנות האלה ייכנס לתוך החקיקה, לתוך חוק הבחירות, כהוראת קבע.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בלי כל תוספת אחרת?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, עם תוספת.
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
לא, עם ההרחבה - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הרחבה לענפים נוספים שהזכרנו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איזה ענפים?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הסעדה, בניין, מלונאות, חקלאות ותעשייה. עובדים זרים בתחומים האלה.
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
זה בעצם השינוי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש לנו בעיה עם זה, אבל - - -
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
נקודה נוספת שחשוב לנו להבהיר - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הסכים, הסכים.
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
ההגדרה המדויקת היא עובד שאינו אזרח ישראלי.

דבר נוסף, הוועדה החליטה להוסיף לנושא של בתי אבות ובתי דיור מוגן גם בתי אבות ובתי דיור מוגן שמופעלים או מנוהלים על ידי משרד הבינוי והשיכון או על ידי משרד העלייה והקליטה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בהתאם לנוסח שאמר דין.
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
כן, כן. חשוב להדגיש, ואנחנו נבהיר, זה הגדרות קצת מוזרות, כי בעצם התחומים האלה לא מוסדרים כיום בחקיקה, הם מוסדרים בנהלים פנימיים של משרד הבינוי והשיכון מצד אחד ומשרד העלייה והקליטה מצד שני. ולכן מדובר פה על בית דיור לגיל הזהב שמשרד הבינוי והשיכון או מי מטעמו מנהל וכו'. ומצד שני על מקבצי דיור לעולים, שזה בעצם המתחמים שבהם עולים זכאים לקבל בתנאים מסוימים, לפי כללים של משרד העלייה והקליטה, הם רשאים לקבל - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
והשרים יעבירו את הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית.
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
נכון. ויש עניין נוסף בעניין הקורונה, שניצן תגיד, שגם אותו צריך להבהיר.
ניצן רוזנברג
הדבר השלישי זה לגבי ההחרגות שביקשתם מסגר ומאזור מוגבל. והנוסח שזה יהיה: הגבלות שנקבעו בתקנות, כאמור בסעיף 7(א)(1), שזה תקנות של סגר, או לפי סעיף 16(א), שזה הכרזות על אזור מוגבל, לא יחולו ביום הבחירות לכנסת וב-21 הימים שלפני יום הבחירות על אדם בעת שהוא ממלא עבור מפלגה תפקיד שיושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בהתייעצות עם סגניו ועם המנהל הכללי של משרד הבריאות, קבע כי הוא מסוג התפקידים הדרושים למפלגה לשם היערכותה לבחירות לכנסת וקיומן של הבחירות האמורות.

זה היה הסיכום שהגענו אליו בוועדה.
אסתי ורהפטיג-בס
אפשר להעיר משהו? אני עוברת על הנוסח, יש דברים שאני חשבתי שכן הוסכמו על ידי היושב-ראש.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
מי זה? עם מי אני מדבר?
שלמה קרעי (הליכוד)
עזוב, משרד הבריאות. תמשיך, הצבעה.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
גברתי הנכבדה, אני אגיד לך משהו: אנחנו מאוד מעריכים את דעתך. באמת מעריכים, לא סתם. הבעיה היא שכל דבר שתעלי פה עכשיו עלול להצית כאן אי אלו אי הבנות. אנחנו רוצים להתקדם.
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
אני רק רוצה להעיר דבר אחד: ברמה המקצועית, ואני חייב לומר את זה, גם הנושא של ההרחבות לדיור מוגן של משרד העלייה והקליטה ומשרד הבינוי והשיכון מצד אחד, ובוודאי ובוודאי מה שהסכמתם עכשיו, להרחיב את זה לענפים נוספים, את הנושא של עובדים שאין להם אזרחות ישראלית, אנחנו לא עד הסוף סגורים על המשמעויות של זה. יכול להיות שיש בזה גם היבטים מסוימים של פגיעה בשוויון.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
דווקא משרד העבודה הסכים על זה.
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
אנחנו לא לגמרי סגורים בדיוק על זה, כי זה נעשה מהרגע להרגע, ולא הייתה לנו את האפשרות לבדוק את זה בצורה רוחבית. יכול להיות שיש פה אלמנט מסוים של פגיעה בשוויון, אני מסב את תשומת לבכם.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
בסדר.
שלמה קרעי (הליכוד)
טוב, יאללה, הצבעה.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
רגע, לפני שאנחנו מעלים את זה להצבעה, יושב-ראש הוועדה המיתולוגי, חבר הכנסת הרב יעקב אשר, בברכה להבנות.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אבל לפני המיתולוגי, יש לי איזה קטע שאני אוהב את הפרטים. האם כל מי שנמצא פה הסיר את ההסתייגויות? עמית הלוי פה?
היו"ר מיכאל מלכיאלי
מי שלא פה לא דנים.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אז שיירשם שאין - - -
היו"ר מיכאל מלכיאלי
כן. אני רוצה לחזור על מה שיואב אומר, שיירשם בפרוטוקול, שהיות שעמית לא פה או מישהו אחר לא פה, כל ההסתייגויות של מי שלא נמצא פה, לא ידונו בהן בכלל. ומי שפה משך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אין הסתייגויות?
היו"ר מיכאל מלכיאלי
כן, כן.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
גם משכו את הבקשה שלהם לנושאים החדשים.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא רלוונטי כבר, עודד.
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
חבר הכנסת עמית הלוי - - - את ההסתייגויות?
היו"ר מיכאל מלכיאלי
לא, אם הוא לא פה אני לא דן בזה.
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
לא. זאת אומרת - - -
היו"ר מיכאל מלכיאלי
רגע.
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
אני מציע רק לוודא את זה.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
אני אוודא עוד הפעם. אני מוודא. חבר הכנסת הרב יעקב אשר, מילות ברכה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
כולל ימינה.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
מתן פה.
שלמה קרעי (הליכוד)
מתן כהנא היה פה, אמר - - -
היו"ר מיכאל מלכיאלי
הוא פה, עדיין פה. אני רוצה להעביר רשות דיבור לרב יעקב אשר. בכבוד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה אומר שאני אגיד מילות ברכה, רק שלא תצא ברכה לבטלה, אז תבדוק קודם אולי.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
ברכה ממך זה אף פעם לא לבטלה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הוועדה, באמת מאמצים גדולים שנעשו בשעות האחרונות של היושב-ראש בפועל מלכיאלי, ואני קצת ניסיתי לעזור ולא להפריע הרבה בעניין. אני חושב שההחלטה היא נכונה, וחשוב מאוד שגם ועדת הבחירות תוכל להיות ערוכה בזמן לדברים שצריך, וגם הדברים שהוחלט בהם וששינינו אותם ושעשינו בהסכמות יצאו לפועל. אני חושב שבסך הכול היה דיון מעמיק וטוב, תיקנו כמה דברים חשובים מאוד.

אני מברך את היושב-ראש, מברך את הוועדה. רוצה להודות לצוות הוועדה על העבודה המסורה, גם למנהלי הוועדה, ליועצים המשפטיים, לגור שנמצא בבית, לאלעזר שנמצא במקום – מי ליד אלעזר, תזכירו לי?
היו"ר מיכאל מלכיאלי
ניצן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ניצן, נכון. וגם את ניצן. תודה רבה לכולם. והרב ברוכי, אתה יכול להצביע בעד, הכול בסדר.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
אתה רואים מה זה? הרב יעקב אשר מאשר לרב ברוכי להצביע בעד.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
עבודה מעולה. באמת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אחרי שאישרתי לך אני יכול לאשר גם לו.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
בדיוק. אני מצהיר לפרוטוקול: חבר הכנסת עמית הלוי אמר לי, היות שכולם מושכים, גם הוא מושך את ההסתייגויות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מלכיאלי, בעניין העובדים, אז מה שהיה לגבי קלפיות זה הוראת קבע?
היו"ר מיכאל מלכיאלי
מה שסיכמנו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ומה שהכנסנו את ההרחבה, כל עובד זה הוראת שעה?
היו"ר מיכאל מלכיאלי
כן, כן. מה שאתה הצעת, בהחלט.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אוקיי. אז רק אני אומר לפרוטוקול: אנחנו נזרום עם ההצעה הזאת בגלל הנסיבות, אבל כמובן לגבי העובדים הזרים וההרחבה על כל הענפים, אנחנו מסתייגים מזה אבל - - -
ניצן רוזנברג
סליחה, משרד הבריאות טוענים שאתה הסכמת להוסיף שיהיה מבחן של שמירה על בריאות הציבור.
אסתי ורהפטיג-בס
לא מבחן. אם אפשר להציג את זה בעצמנו. בדיון האחרון אני הערתי, שאני ביקשתי שאחד מהאינטרסים שיובאו בחשבון בעת קביעת הכללים ליציאת חולים ומבודדים יהיה גם שמירה על בריאות הציבור בין יתר הדברים.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
מישהו מתנגד שיכניסו את המשפט הזה?
אסתי ורהפטיג-בס
- - - היושב-ראש אמר שהוא רוצה להכניס את זה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
כתוב שם בפנים משהו אחר.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
הם רוצים שיהיה כתוב. תחזרי רגע על הנוסח.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני לא חושב שיש בעיה.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
מישהו פה מתנגד לזה?
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
זה מוגדר איפה שהוא? זה הגדרה או שזה שם קוד?
היו"ר מיכאל מלכיאלי
היא רוצה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
תראו, אני פה אתקרצץ עליכם. בדקתם רוחבית שזה לא נמצא במקומות אחרים שיכול להשליך עליהם?
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
כן. אני מדבר איתך נטו משפטית עכשיו.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
שמה?
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
בתוך החוק הזה?
היו"ר מיכאל מלכיאלי
שואל עידן שאלה, תעני לו בבקשה. רגע, עידן, תשאל אותה.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
ההגדרה הזאת של מבחן בריאות הציבור זו הגדרה שאתם - - -
אסתי ורהפטיג-בס
זה לא מבחן, זה פשוט שיקול נוסף שיש להביא בחשבון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה שיקול, זה בתוך השיקולים.
דין ליבנה
אבל זה כבר קיים בנוסח.
יעקב אשר (יהדות התורה)
במנעד השיקולים גם השיקול הזה.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
היא רוצה עוד פעם, מה אכפת לך?
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
יש לזה משמעות.
דין ליבנה
יצטרכו לעשות איזון - - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
באיזון של ועדת הבחירות המרכזית - - -
היו"ר מיכאל מלכיאלי
אתם מתנגדים לזה? לא מעלה את זה.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
לא, אנחנו מנסים להבין מה זה.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
טוב, משרד הבריאות, תסבירי לעידן מה זה.
אסתי ורהפטיג-בס
הכוונה היא לשקף בדיוק את הדיונים שהיו בוועדה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תוסיף גם שלום עולמי.
אסתי ורהפטיג-בס
הכוונה היא לשקף בדיוק את הדיונים שהיו בוועדה. אתם אמרתם שאתם רוצים שיושב-ראש ועדת הבחירות הוא זה שיעשה את האיזון בין כל האינטרסים הצריכים לעניין, בין החשיבות לאפשר לכל בוחר לממש את זכותו לבחור, לבין מצד שני צמצום ההידבקות בנגיף הקורונה. ויחד עם זה צריך לבוא גם שמירה על בריאות הציבור, זה מבחינתנו חלק מהעניין הזה של צמצום ההידבקות.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אין בעיה.
אסתי ורהפטיג-בס
- - - זה בסך הכול עוד שיקול שצריך להתחשב בו.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
מישהו מתנגד למה שנוסף פה עכשיו?
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
מבחינתכם זה סבבה?
ניצן רוזנברג
זה הכול עניין של איזונים.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
כל אחד צריך לצאת כאן עם משהו היום. גם משרד הבריאות צריך לצאת עם משהו. בסדר גמור. מישהו מתנגד? לא. עידן מאשר לנו?
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
כן.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
אחרי שעידן מאשר, אני רוצה להעלות את זה להצבעה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
רגע, יש לי עוד בקשה אחת. הסתייגויות דיבור – האם אנחנו מסכמים שאף אחד לא מגיש הסתייגויות דיבור?
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
לא, הליכוד ביקש לכל הליכוד. חבר הכנסת קרעי ביקש - - -
היו"ר מיכאל מלכיאלי
קרעי, הסתייגויות דיבור לכולם אתה רוצה?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, תיתן לכולם, ומקסימום ימשכו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, אנחנו לא נשאיר את כל החברים - - -
היו"ר מיכאל מלכיאלי
אין הסתייגויות דיבור, למעט - - -
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
יש אחד שחברת הכנסת מרב מיכאלי הגישה, שהיא לא נמצאת פה, אז אני לא - - -
היו"ר מיכאל מלכיאלי
אז אנחנו מבטלים את זה עכשיו.
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
לא, אי-אפשר.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
למה?
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
אתה לא יכול בשמה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כל סיעה הסתייגות דיבור אחת.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
אוקיי, נקבל את הפשרה של עודד – אחד לסיעה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כל סיעה הסתייגות דיבור אחת.
ניצן הורוביץ (מרצ)
אנחנו ממליצים למשוך את הסתייגויות הדיבור.
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
זה מקובל גם על חבר הכנסת קרעי?
היו"ר מיכאל מלכיאלי
כן, בטח, קרעי איתנו.
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
הסתייגות דיבור אחת לכל - - -
היו"ר מיכאל מלכיאלי
קרעי רק עושה רושם של לא נחמד, הוא באמת נחמד.

אוקיי, אנחנו רוצים להעלות את הצעת החוק הזאת להצבעה. מי בעד?
קריאה
אפשר להצביע גם אם אין לי זכות הצבעה?
היו"ר מיכאל מלכיאלי
לא יודע.
יעקב אשר (יהדות התורה)
רגע, אני גם מצביע.
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
אתה לא יכול להצביע.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
בסדר. אלעזר לוקח אותך - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
עשיתי שלום רק.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
מי נגד? מי נמנע? אף אחד.

הצבעה

אושר.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
חזק וברוך. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 21:50.

קוד המקור של הנתונים