ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 22/12/2020

פניית יושב-ראש ועדת הכלכלה להקדמת הדיון בהצעת חוק החזר מקדמה בשל ביטול אירוע (נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2020 (כ/862), לפני הקריאה השנייה והשלישית.

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת4
ועדת הכנסת
22/12/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 98
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, ז' בטבת התשפ"א (22 בדצמבר 2020), שעה 15:45
סדר-היום
פניית יושב-ראש ועדת הכלכלה להקדמת הדיון בהצעת חוק החזר מקדמה בשל ביטול אירוע (נגיף הקורונה החדש), התשפ"א–2020 (כ/862), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
נכחו
חברי הוועדה: תהלה פרידמן – היו"ר
מתן כהנא
הילה שי וזאן – באמצעים מקוונים
חברי הכנסת
יעקב מרגי – יו"ר ועדת הכלכלה
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
רונית רבי


פניית יושב-ראש ועדת הכלכלה להקדמת הדיון בהצעת חוק החזר מקדמה בשל ביטול אירוע (נגיף הקורונה החדש), התשפ"א–2020 (כ/862), לפני הקריאה השנייה והשלישית
היו"ר תהלה פרידמן
צוהריים טובים, התחלנו. השעה 15:48, לפי כל הכללים אנחנו יכולים להתחיל. התבקשתי על ידי יושב-ראש ועדת הכלכלה לתת להצעת החוק, ששמה הרשמי הוא החזר מקדמה בשל ביטול אירוע, פטור מחובת הנחה כדי שהיא תוכל לעלות היום לקריאה השנייה והשלישית אחרי שגמרנו להכין אותה בוועדה. אתה רוצה להסביר, חבר הכנסת כהנא, בכמה מילים?
יעקב מרגי (ש"ס)
אני רואה את הילה וזאן פה.
היו"ר תהלה פרידמן
נכון. הילה, בכמה מילים, בקיצור.
יעקב מרגי (ש"ס)
שלא ישעמם לה.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
שלום, חברים, ותודה באמת על הכינוס הזריז, ותודה ליושב-ראש ועדת הכלכלה שבאמת אין מילים.
יעקב מרגי (ש"ס)
את תשלמי על הטרטור הזה.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
הצעת החוק הזו באה לעשות צדק עם אותם, ככל הידוע לנו מאות עד אלפי זוגות, שבעצם שילמו ממיטב כספם עבור אירוע שלא התקיים מעולם. ואנחנו בוועדת הכלכלה, בוועדת המשנה לכלכלה, ועדת הצרכנות, אומרים בצורה ברורה: צרכן, אזרח, לא צריך לשלם על אירוע שהוא לא קיבל, על שירות שהוא לא קיבל בפועל. גם פה כמו בעבר כמובן, בסוכנויות הנסיעות ובחוק התעופה, אנחנו דואגים לכך.

ומטרת הבקשה כעת היא באמת לאפשר פטור מחובת הנחה כדי שנוכל להעלות את הצעת החוק היום לקריאה שנייה ושלישית, וכמובן להחזיר את אותם הכספים לזוגות.
היו"ר תהלה פרידמן
אני מציעה, מתן, שנצביע על הפטור, בסדר? כי אנחנו פשוט לחוצים בזמן עם המליאה. מי בעד?
יעקב מרגי (ש"ס)
אני אצביע במקום מלכיאלי.
היו"ר תהלה פרידמן
מי נגד?

הצבעה

בעד – 3
נגד – אין
נמנעים – אין
פטור מחובת הנחה אושר.
היו"ר תהלה פרידמן
אין נגד. קדימה, ניתן הפטור. מזל טוב, מזל טוב.
מתן כהנא (ימינה)
זה עולה למליאה.
היו"ר תהלה פרידמן
כן, זה עולה למליאה.
יעקב מרגי (ש"ס)
את רוצה שאגיש רוויזיה?
היו"ר תהלה פרידמן
לא.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
אפילו לא בצחוק.
מתן כהנא (ימינה)
תקשיבו, אנחנו צריכים להסכים שאנחנו - - - בשביל רוויזיה, כי אחרת אפשר לתקוע אותנו פה שנייה לפני המליאה.
יעקב מרגי (ש"ס)
לא, זה בסדר.
קריאה
היועץ המשפטי כבר חתם.
היו"ר תהלה פרידמן
לא הבנתי. עזבי.
יעקב מרגי (ש"ס)
לא קשור, זה היה בהומור.
היו"ר תהלה פרידמן
רוויזיה יכול להגיש רק מי שהיה בדיון?
ארבל אסטרחן
לא, כל חבר כנסת.
יעקב מרגי (ש"ס)
כל אחד.
היו"ר תהלה פרידמן
הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 15:50.

קוד המקור של הנתונים