ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 22/12/2020

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 12) (תיקון), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
22/12/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 120
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שלישי, ז' בטבת התשפ"א (22 בדצמבר 2020), שעה 10:45
סדר היום
הצעת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)(תיקון מס' 12) (תיקון), התשפ"א-2020
נכחו
חברי הוועדה: טלי פלוסקוב – מ"מ היו"ר
מוזמנים
ד"ר שרון אלרעי פרייס - ראש שרותי בריאות הציבור, משרד הבריאות

טל פוקס - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות
משתתפים (באמצעים מקוונים)
רות דיין מדר - מנהלת מחלקת חברה, המרכז לשלטון מקומי
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
תרצה ברמה (מתמחה)
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבתהצעת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 12) (תיקון), התשפ"א-2020
היו"ר טלי פלוסקוב
בוקר טוב לכולם. היום 22 בדצמבר 2020, אני פותחת את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא לדיון היום הוא הצעת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 12) (תיקון), התשפ"א-2020.

נמצאים איתנו נציגים של משרד הבריאות. ראש שירותי בריאות הציבור, ד"ר שרון אלרעי פרייס, בבקשה גברתי, אם את רוצה להציג לנו את הצו ואז נתחיל להקריא אותו.
שרון אלרעי פרייס
הצו מדבר על כך שכל המדינות הופכות להיות מדינות אדומות. במקור הייתה כוונה שיהיה שבוע של גרייס אבל עם הכניסה של המוטציה והמידע שקיבלנו מארגון הבריאות העולמי הדבר הזה התקצר. אני מבינה שהשאלה כרגע היא על הפיכת כל המדינות לאדומות.

חייבים להבין שאנחנו נמצאים במדינת ישראל בגל תחלואה שלישי משמעותי מאוד. היום אנחנו עם מקדם הדבקה 1.3, עם 3,500 מאומתים ליום, והדבר הזה פשוט מרקיע שחקים. הגענו לקבינט והצגנו את הנתונים האלה, שלשם נגיע, כבר לפני שבועיים, אז אותנו זה לא מפתיע.

בהסתכלות הזאת ברור שלא ניתן במצב כזה עוד לייבא תחלואה מבחוץ. זה כבר לא מצב שאומרים: טוב, רק המדינות שיש בהן תחלואה גבוהה מאוד, אלא פשוט צריך לוודא שלא נכנס אף חולה מבחוץ, כי מצב התחלואה פה גם כך הוא מספיק גרוע, וכשנכנסים חולים ממדינות ירוקות הם גם מסתובבים ללא בידוד ומתחילות שרשראות הדבקה שאנחנו אפילו לא יודעים אותן.

אחד הדברים החשובים היה הנושא של איחוד האמירויות, וזה דובר הרבה מאוד. באיחוד האמירויות נתוני התחלואה טובים יחסית, של מדינה ירוקה, או על הגבול של מדינה ירוקה-אדומה, אבל כשהסתכלנו בנתוני נובמבר, שיעור האנשים שחזרו מאיחוד האמירויות והפכו להיות מאומתים היה 0.9% – זה רק האנשים שהיו סימפטומטיים, שהרגישו לא טוב ובאו להיבדק אז כנראה היו יותר כי זו הייתה מדינה ירוקה ואין חובת בדיקה במדינת ישראל, אבל קרוב ל-1% הפכו להיות מאומתים. כשהסתכלנו על הצפי של כמה אנשים נוסעים ואמורים לחזור בדצמבר, שזה היה 40,000, פשוט לעשות את המכפלה הזאת, זה מאות אנשים שברכבת אווירית נכנסים לפה ממדינה ירוקה, לא צריכים בידוד ופשוט יסתובבו ויעשו שרשראות הדבקה חדשות שלא נצליח לעלות עליהן אפילו.

לכן עם התובנה הזאת הבנו שאנחנו כרגע במצב תחלואה במדינת ישראל שלא מאפשר לקיים מדינות ירוקות. גם אם אנחנו נסגור פה אז ייפתח במקום אחר, שגם שם יש תחלואה שהיא יחסית בסדר אבל כולם נוסעים לשם ובכמויות זה כבר נותן מספרים אבסולוטיים משמעותיים של אנשים חולים שמסתובבים במדינה ללא בידוד. זה היה הרציונל.
היו"ר טלי פלוסקוב
תודה. לפני שאנחנו מתחילים לקרוא את הצו, אני לא יודעת אם אתם שומעים את זה הרבה בבית הזה אבל אני באמת רוצה להודות לכם על העבודה שאתם עושים, לחזק אתכם ולתת לכם גיבוי בכל ההחלטות הקשות שאתם מקבלים. אני מבינה עד כמה קשה לקבל החלטות כאלה, כי מצד אחד אנחנו צריכים לדאוג לכלכלה ולאנשים שבאמת מצבם הידרדר כלכלית, ומצד אחר אנחנו צריכים לשמור על החיים של האזרחים שלנו. אני תמיד אומרת, כשיוצא לי להסביר: אני מבינה שקשה לכם אבל אולי בגלל זה אבא שלכם חי. כלומר ברור לנו שאנחנו שמים פה על המשקל או חיים של בני אדם או מצב כלכלי של אנשים, ששניהם מאוד מאוד חשובים, אבל שום דבר אי אפשר להשוות עם חיים של בני אדם. לכן מצאתי לנכון להגיד לכם את זה, שתדעו שיש הרבה חברי כנסת ואנשים, ולא רק בבית הזה אלא גם מחוץ לו, שמעריכים את מה שאתם עושים. באמת זה המקום להגיד תודה על כל מה שאתם עושים. אני יודעת שאתם עובדים 24/7. אני באמת מצדיעה.
שרון אלרעי פרייס
תודה רבה על ההערה הזאת, היא לא מובנת מאליה. אני מאוד מאוד מעריכה וכמובן אמסור את זה לכל האנשים שבאמת עובדים 24/7 בלשכות הבריאות, במטה וכולי.
היו"ר טלי פלוסקוב
שוב תודה. אנחנו מתחילים בהקראה.
נעה בן שבת
רצינו לבקש להסביר קצת על המסלול, על המסגרת של הצו הזה, איפה אנחנו נמצאים, מה היה הצו האחרון שקדם לזה ומה המצב.
תרצה ברמה
הצו שנדון כעת מתקן תיקון אחר, הוא לא מתקן את צו בריאות העם עצמו. התיקון אמר שיהיו מדינות שעדיין יהיו ירוקות לשבוע. אנחנו מקצרים את ההיתר שלהן להיות ירוקות ביומיים.
נעה בן שבת
לגבי המנגנון, הבאתם את הצו הזה תחת דחיפות מיוחדת ופרסמתם אותו. למרות שלכאורה תיקונים לצו בריאות העם שיש לגביהם עבירה היו צריכים להיות מובאים לוועדה ורק אחרי 72 שעות להיות מפורסמים, כרגע הסדר היה הפוך. אתם נימקתם את זה בדחיפות העניין. הדבר הזה כבר פורסם. בכל זאת צריך להביא את זה לוועדה, מכיוון שאם לא מאשרים את זה למעשה הצו יפקע.
תרצה ברמה
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 12) (תיקון), התשפ"א-2020

"בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20(1)(ב) ו-(ג), (2)(א) ו-20ז(א)(3) לפקודת בריאות העם, 1940, אני מצווה לאמור:

סעיף 1 – תיקון תקנה

בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 12), התשפ"א-2020 – במקום "עד יום י"א בטבת התשפ"א (26 בדצמבר 2020)" יבוא "עד תחילתו של צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 12) (תיקון), התשפ"א-2020".

סעיף 2 – תחילה

תחילתו של צו זה עם פרסומו."

כלומר הפרסום שלו הוא כבר מאתמול, הוא כבר פורסם.
היו"ר טלי פלוסקוב
אולי יש מישהו בזום שרוצה להתייחס? לא.

אם כך, נצביע על צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 12) (תיקון), התשפ"א-2020. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 1
נגד – אין
נמנעים – אין
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 12) (תיקון), התשפ"א-2020 אושר.
היו"ר טלי פלוסקוב
ברוב קולות הצו אושר. אני מבקשת מכם להעביר את כל מה שאמרתי גם למנכ"ל שעובד קשה מאוד – פשוט ראיתי את החתימה שלו על הצו – כמובן לשר ולכל הצוות ולכם. בעזרת השם ננצח, אני מאמינה בזה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים