ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 21/12/2020

חשיפת נוסחת ציוני בגרות תש"ף ותשפ"א- דיון מעקב

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת12
ועדת החינוך, התרבות והספורט
21/12/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 131
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, ו' בטבת התשפ"א (21 בדצמבר 2020), שעה 12:30
סדר היום
חשיפת נוסחת ציוני בגרות תש"ף ותשפ"א- דיון מעקב
נכחו
חברי הוועדה: מאיר כהן – (מ"מ) היו"ר
אורלי פרומן
חברי הכנסת
יאיר גולן
מוזמנים (באמצעים מקוונים)
דסי בארי - מנהלת אגף חינוך על יסודי, משרד החינוך

אינה זלצמן - מנהלת המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

ביאטה קרנץ - דוברות, מל"ג

דבורה מרגוליס - ראש מינהל ור"ה, ארגון ור"ה - ועד ראשי האוניברסיטאות

מנשה לוי - יו"ר התאגדות המנהלים, ארגון מנהלי בתי-ספר

אורית גור כהן - יו"ר משותף ארגון מנהיגים ומנהלת קריית הע, ארגון מנהלי בתי-ספר

טל חסין - ראש תחום חינוך, האגודה לזכויות האזרח בישראל

אודליה שינדורף - סגן, הנהגת ההורים הארצית

רויטל לן כהן - יו"ר, קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

אלדד ארבילי - תלמיד בכיתה י"ב, תלמידים

גילעד קיזמן - תלמיד, תלמידים

זאב גולדבלט - מייסד הנהגת ההורים הארצית, הנהגת ההורים הארצית
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
אתי בן-שמחון


חשיפת נוסחת ציוני בגרות תש"ף ותשפ"א - דיון מעקב
היו"ר מאיר כהן
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. בנושא: חשיפת נוסחת ציוני בגרות תש"ף ותשפ"א –דיון מעקב. לפני מספר חודשים אני הגשתי שאילתה בעקבות פגישה שלי עם תלמידים ומורים. עלה כבוד שר החינוך לענות, ואמר את מה שהוא אמר. ובעצם, בסוף הדברים, הוא אמר – זה לא היה בתקופתי, וזה לא יקרה עוד פעם. לצערי הגדול, ככל שאנחנו נוברים בנושא הזה, מסתבר שכל כך הרבה תלמידים נפגעו, וכל כך הרבה מורי אומנה לבתי-ספר, הסוגיה הזאת עד היום לא ברורה. לא ברור מה עשו שם. לא ברורים מה עושים. נפגשתי גם עם מורים ומנהלים שנפגעו בוודאי ובוודאי מההתייחסות הבוטה של משרד החינוך, ואני מצטער, אנשי משרד החינוך. אילו אני הייתי עדיין מנהל בית-הספר, לא הייתי מרשה לכם לשים את ידיכם בציונים שחתמו עליהם המורים שלי. הייתה פגיעה בכבודם של המורים, וערעור מוחלט על מעמדם של המורים. ואני מכיר את כל הסיפורים של בתי-הספר, ציונים טובים – תעזבו.

הדבר הכי חשוב שאתם צריכים לשדר - זה שאתם סומכים על המורים שלכם. ברגע שזה נשבר, אני חושב שקשה מאוד לשקם את זה מחדש. אני חייב להגיד, שבניגוד למשרד החינוך, אני חושב שהציבור גילה את המורים בתקופת הקורונה. וגילה את האנשים האלה כמו שהוא גילה את אנשי הרפואה, את המורים ואת המורות שבאמת עושים עבודה מצוינת. אגב, גם המשרד עשה עבודה טובה. אבל חבל שהשבר הזה מעיב על מערכת היחסים.

אני רוצה לפתוח. היות וחברי הכנסת חשבו שכל אחד עסוק. אני ארצה לדבר עם משרד החינוך. ואני מבקש לדבר עם יו"ר המזכירות הפדגוגית, עם מירי שליס, בבקשה. מירי, לא נמצאת.

דסי בארי לא נמצאת כאן. לא יכול להיות שמנהלת אגף חינוך על-יסודי ויושבת-ראש המזכירות הפדגוגית לא נמצאים בישיבה כזאת.

אינה זלצמן, מנהלת המינהל הפדגוגי. בבקשה, גברתי.
אינה זלצמן
שלום לאדוני, דסי נמצאת איתי.
היו"ר רם שפע
סליחה, דסי. אני מצטער, אני חוזר בי. דסי, אני שמח שאת כאן.

בבקשה. רק להזכירכם, שהבוקר הזה גם ב-yent וגם בגל"צ, מדברים על אלפי תלמידים, כן, אתם מכירים את הפרסום. בבקשה, תגובתכם.
אינה זלצמן
תודה. אתם סגרתם את המיקרופון. אני מתנצלת.

באמת, כפי שפורסם היום, משרד החינוך יצא למהלך באמת נרחב כדי לבדוק, כדי לתת מענה לתלמידים. אני יכולה כאן לדבר על אבני הדרך המרכזיות של המהלך הזה. במרץ 20, הודענו על מתווה הבגרויות החדש. שר החינוך דאז, והמנכ"ל, מדבר על המתווה. המתווה הותאם לקורונה. הוא פורסם לקראת בגרויות תשפ"א. באותו חודש, גם סוכם עם ור"ה על-ידי מנהלת האגף העל-יסודי, יחד עם המנכ"ל הקודם, ונשיא אוניברסיטת חיפה, פרופ' רון רובין, לגבי שיקלול הציונים הבית-ספרי עם נוסחה מיוחדת כדי לתת להם תוקף של ציוני בגרות חיצוניים.

לאחר מכן, הודענו כחודש אחר כך, באפריל, על ההתאמות בבגרויות, וכשראינו שיש תחלואה ובידודים, הארכנו את לוח הבחינות עד ל-6 לאוגוסט, כדי לתת מענה לתלמידים ולאפשר באמת היבחנות אליהם.

הציונים מתפרסמים ב-19 לאוקטובר. המנכ"ל ממשיך במנגנון שסוכם עליו עם ועד ראשי האוניברסיטאות, אבל מחליט שהוא לא עושה עוד התערבות נוספת, ולא נרמול נוסף. ולכן, יצאנו – שקד קורונה איבד 391 אלף ציונים בית-ספריים. אחרי זה, הנוסחה הופעלה על 44 אלף ציונים בית-ספריים. חלקם ירדו, חלקם עלו. אחרי זה, אנחנו עושים סבב נוסף של עיבוד נתונים, ובסופו של דבר, הנוסחה איבדה מחדש - - -
היו"ר מאיר כהן
אינה, כשאת אומרת לי – חלקם עלו וחלקם הורדו, תפרטי.
אינה זלצמן
גם דסי נמצאת אתנו, וגם חיים גת, הם יפרטו לעומק.

אני רוצה לתת פה איזשהו רקע. בעידוד הנוסף, בסבב השני, איבדנו 410 אלף ציונים בית-ספריים, מתוכם הופעלה הנוסחה – 35 אלף, תוקנו ועלו בעקבות זה – 21 אלף ציונים בית-ספריים. 7,200 עלו מעבר לציון הבית-ספרי. סך הכול ירדו בכל התהליך כ-17 אלף ציונים. זה המהלך שעשינו, כפי שאתה קראת בוודאי, והתייחסת על זה בתחילת דרכך. שר החינוך החליט לפתוח בוועדה, בראש הוועדה תהיה הדוברת רונית תירוש, כדי לוודא שהתהליך התקיים כמו שצריך, כדי להסיק מסקנות נוספות לתשפ"א. אני חושבת שזה מהלך אמיץ מאוד, חשוב, שמדבר על טובת התלמידים. מדבר על השקיפות. אנחנו גם נפרסם את הנוסחה לציבור של המנהלים. גם כמובן היום ייצאו הציונים ונוהל הערעורים - הכול בשקיפות מלאה, כדי שכולם יראו. אין פה שום הסתרה של שום דבר.
היו"ר מאיר כהן
תודה רבה.

אני מאחל הצלחה לוועדה, ושתסיים את עבודתה כמה שיותר מהר, כי צריכים לעדכן את מה שצריך לעדכן.

בבקשה, דסי בארי.
דסי בארי
שלום, צהריים טובים, כפי שאמרה אינה, העיכוב שהתעכבנו עד כה, הוא באמת כי המשרד באחריות גדולה לקח את הזמן ובדק את הנתונים מחדש, וגם איפשר לנתונים שלא הגיעו להגיע, ולקלוט אותם מחדש בבתי-ספר שהיו צריכים לעדכן את נתוניהם. הזמן שהתעכב, אין פה שום הסתרה, הכול בשקיפות נלקח כדי לעשות באמת בקרה נוספת, ובעקבותיה, אם היא נתנה את כל הפרטים, עודכנו הנתונים. הנוסחה הופעלה גם על אותם נתונים מחודשים, והציונים מעודכנים בעת הזאת. התלמידים יראו אותם מעודכנים בתוך המערכות. וכל זה לא סותר את ההבטחה שהבטחנו בתחילת הדרך, שבתי-הספר יוכלו לערער על הנתונים. כל זה עדיין לפני נוהל ערעורים. היום התפרסם נוהל ערעורים. בתי-הספר יוכלו לערער. עד עכשיו, זה רק השלב הסטטיסטי. עכשיו, מתחיל השלב הפדגוגי. ובהחלט, כל בית-ספר שיוצא, יוכל גם לנמק באופן פדגוגי את מתן הציונים בבית ספרו. כך, באופן הזה, גם נשמרת איכותה ושקיפותה, אבל גם ניתנת הזדמנות אמיתית לבתי-הספר להצדיק את עצמם פדגוגית. כאמור, הנוסחה מפורסמת לא רק במלל, אלא גם בכל המספרים הסטטיסטיים, ונוהל ערעורים פורסם, והכל שקוף וגלוי לפניהם.
היו"ר מאיר כהן
דסי, אני שמח שאת אומרת את זה עכשיו, אבל זה לא היה השיח לפני חודשיים, שלושה. לא הכול היה שקוף וגלוי. רב הנסתר על הגלוי היה. אז עכשיו, כמובן, ואני מודה לשר על העמידה שלו אחרי הבטחה בתשובה לשאילתה. אני שמח שזה קורה. עוד פעם, דסי, חלילה, זה לא שאנחנו מתעמתים אתכם. ברור לנו הדחיפות. האתגר הגדול של הקורונה, והמאמץ הגדול שלכם לא נעלם מעינינו.
דסי בארי
ברור. אני רק אוסיף, שהמשרד בדק את עצמו, ואולי לכן הוא לא הזדרז להגיד דברים לפני שהוא בדק אותם, אבל כאמור, בשקיפות מלאה.
היו"ר מאיר כהן
חשוב לי להגיד את זה כל הזמן. כי שיתוף העבודה והאתגרים של המשרד היו קשים. אבל צריך להגיד, גם אם זה שקוף, הסיפור הזה לא היה ראוי. מלכתחילה ההחלטה של המנכ"ל הקודם והשר הקודם, אם הוא היה בתוך העניין, וההחלטה הזאת עם ראשי האוניברסיטאות, אני חושב שהיא הייתה צעד אחורה. תזכרו, כולנו היינו מורים, אני משער שגם אתם באתם מתוך מערכת החינוך, ומה התחושה שמישהו מערער על הציונים שאני נותן לתלמידיי בלי לשאול אותי. תודה רבה לכם. אנחנו מקווים שבאמת הוועדה תסיק את מסקנותיה, ותגיד אותן בוועדת החינוך כמובן. אינה, ודסי, תודה רבה לכם. תודה על כל העבודה הקשה שאתן עושות. תודה רבה.

אני מבקשת לשמוע את דוברת המל"ג ביאטה קרנץ.
ביאטה קרנץ
אני כאן, אבל אין לי כמובן מה להתייחס בנושא הזה כרגע.
היו"ר מאיר כהן
אין לך מה להתייחס, אז את סתם כאן את אומרת.
ביאטה קרנץ
אני סתם כאן כי אני מקשיבה, וזה חשוב. אבל לאור הדברים של אינה, כרגע אין לי מה להתייחס.
היו"ר מאיר כהן
מה המל"ג אומר? אנשי המל"ג מרוצים מההחלטה של השר?
ביאטה קרנץ
אנחנו לא מהמעורבים בעניין הזה. משרד החינוך הוא זה שאחראי על תעודות הבגרות. וחוק המל"ג, רק מחייב שכל סטודנט שנכנס למערכת ההשכלה הגבוהה תהיה לו תעודת בגרות. אבל על תוכן הבגרות – על הציונים וכל זה, לנו אין סמכות. הסמכות היא של משרד החינוך, וכמובן, שאנחנו לא נתערב בסמכות שלהם.
היו"ר מאיר כהן
אבל אנחנו שומעים שבקבלת ההחלטה על שקד, אתם כן הייתם מעורבים.
ביאטה קרנץ
לא. משרד החינוך עובד עם ועד ראשי האוניברסיטאות, כי הם אחראים על תנאי הקבלה של סטודנטים. המל"ג, היא רגולטור אקדמי, אבל תנאי הקבלה הם תלוי המוסדות. אני רואה ככה את אינה עושה כן עם הראש.
היו"ר מאיר כהן
תודה, גברתי.

בבקשה, דבורה מרגוליס, ראש מינהל ור"ה.
דבורה מרגוליס
שלום רב, שוב, תודה על הדיון ועל ההזמנה. כאמור, ועד ראשי האוניברסיטאות שהוא גוף וולונטרי שמאחד את ראשי אוניברסיטאות המחקר בישראל, אכן, נמצא בקשר רב שנים עם משרד החינוך, גם עם אגף על-יסודי, גם עם אגף בחינות, גם עם המזכירות הפדגוגית, כמובן, עם לשכת המנכ"ל. אנחנו בהחלט מכירים את הדברים שנאמרו כאן, אבל כמובן בסיטואציה שבה אנחנו ממתינים באמת לקבל המידע הסופי. אני מבינה שזה ממש בימים אלה רק הצטברו כל הנתונים במשרד החינוך. אנחנו ממתינים לקבל את כל הנתונים בצורה מסודרת, להציג אותם לגופים שאחראים על קבלה וסינון של מועמדים ללימודים אקדמיים באוניברסיטאות. יש לנו רצון לאורך כל החודשים האלה, לא ליצור דור קורונה – לא לטוב ולא רע. זאת אומרת, שתלמידים שסיימו בתש"ף, ובתשפ"א, יסיימו את לימודיהם – לא יקבלו לא יתרון בגלל הקורונה, וכמובן, לא ייפגעו ביחס למחזורים אחרים.

אני מזכירה שאנחנו נפגוש את התלמידים האלה, ורובם, רק בעוד כשלוש, חמש, שבע שנים מהיום. מאוד חשוב לנו שהם בהחלט יהיו במקום שבו הם יכולים להתחרות כתף אל כתף בצורה הוגנת ושווה עם תלמידים שלמדו לפניהם וילמדו אחריהם.
היו"ר מאיר כהן
גב' מרגוליס, אם אתם תעמדו בזה - דיינו. זה המכנה המשותף לוועדה הזאת ולכם. שאמרנו, שבשום פנים ואופן לא צריכים לייצר מציאות שבה אנחנו בעוד שלוש, ארבע, חמש שנים, נצביע לילדים האלה, ונגיד, אלה דור הקורונה, ואני מקווה, שהדבר יבוא על פתרונו. וגם אתם תבינו שאם יבחנו – ואני אומר את זה כמורה להיסטוריה, אזרחות וכו', על פחות חצי מהחומר, שום דבר לא קרה לאיכותו של התלמיד, והוא יוכל להמשיך את העשייה. תודה רבה לך גברתי.

אני מבקש לעבור למנשה לוי, יו"ר התאגדות המנהלים, שהיה שותף מלא בכל הדיונים.

בבקשה, מנשה לוי.
מנשה לוי
תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת מאיר כהן. אני מודה לך על מתן רשות הדיבור.

ראשית, הדרך. ככה לא עובדים. אני מצטער. העמידו את מנהלי בתי-הספר והמורים במחטף הזה – ככה אני קורא לזה, אני מצטער דסי ואינה. במחטף הזה של שקד וקורונה, העמידו את המנהלים והמורים מול מציאות שהיא בלתי אפשרית.

תלמידנו קיבלו את הציונים, אנחנו לא ידענו בכלל לפני כן שהופעל שקד קורונה. אנחנו לא ידענו מי מתלמידנו בכלל הופעל על הציון שלו שקד קורונה. אני נתקלתי בכך לראשונה, כאשר תלמידיי, תלמידי בית-הספר שאני מנהל, ההורים התקשרו אליי, והודיעו שנרמלו ציונים כלפי מטה, ורוב הציונים זה לא חלק למעלה וחלק למטה. רוב הציונים נורמלו כלפי מטה, לא כלפי מעלה.

אז הדרך - ככה לא פועלים. היו צריכים לשתף את המנהלים והמורים לפני שהציונים מגיעים לתלמידים - זה הלקח הראשון. כמובן, מאיר, אתה דיברת על כך, שיש פה הבעת אי-אמון במנהלים ובמורים, בציונים שהם נתנו בשיקול הדעת שלהם, וצריך לבדוק טוב את ההשלכות של שקד קורונה על מה שאמרתי כאן. הסמכות, האמינות של המנהלים והמורים שתלמידיהם כ-17 אלף תלמידים, שהציונים שלהם נפגעו כתוצאה מהפעלת שקד קורונה.

עוד דבר שמטריד אותי, זה שאני עדיין לא יודע מהי הנוסחה. אני רוצה לקבל את הנוסחה. אני רוצה לבדוק אותה. אני רוצה לבדוק את התקפות שלה. אני רוצה לראות שלא נפלה איזושהי טעות קוהרנטית בתוך הנוסחה עצמה, וזה יכול לקרות, כולנו בני אדם. מי שחיבר את הנוסחה, הוא בן אדם שיכול לטעות. אני רוצה לבדוק את הנוסחה על-ידי אישית, ועל-ידי מי שמומחים בתחום הזה, ולוודא שהכול בסדר. לגבי רונית תירוש, והבדיקה שהיא צריכה לערוך, אני קורא לך, חבר הכנסת מאיר כהן, אני קורא לך לקצוב בזמן, לדרוש, לתבוע מהנהלת משרד החינוך, לא להמשיך בסחבת הזאת, ולקבוע זמן סביר.
היו"ר מאיר כהן
אני מאמין שאתה גם מכיר את רונית תירוש, ואני מכיר אותה טוב. היא ממש לא אחת שתמשוך זמן, תאמין לי, ואני מקבל את הצעתך.
מנשה לוי
כדאי לקצוב בזמן, לא בצורה קנטרנית, חס וחלילה. אני אומר קחי, חודש, חודש וחצי, 45 יום כדי לבדוק, לוודא, כולנו אנשים עסוקים, ולהגיע למסקנות ולפרסם אותן. אני רוצה את הנוסחה, אני רוצה את נוהל הערעור כמה שיותר מהר. אנחנו כבר בסוף דצמבר. אני רוצה את זה כמה שיותר מהר. התלמידים שלי רוצים את זה, הבוגרים שלי רוצים את זה, למרות שכמובן הם בצבא, או בשנת שירות. אנחנו רוצים לקדם את הנושא הזה כמה שיותר מהר. תודה על מתן רשות דיבור.
היו"ר מאיר כהן
תודה רבה.

מירב בן שימול, ממרכז המועצות האזוריות – לא נמצאת.

מיכל, ממרכז השלטון המקומי – אי-אפשר להעלות אותה בלי מצלמה.

נעבור לעו"ד טל חסין, ראש תחום חינוך באגודה לזכויות האזרח בישראל. אי-אפשר להעלות אותו בלי מצלמה.
אורית גור כהן
אני יו"ר משותף של מנהיגים ארגון מנהלי בתי-הספר.
היו"ר מאיר כהן
מה זה הארגון הזה הוא חדש לי?
אורית גור כהן
הוא חדש. הוא הארגון הראשון והיחיד של מנהלי בתי-ספר שמייצג מנהלי בתי-ספר מא'-י"ב, רק מנהלי בתי ספר.
היו"ר מאיר כהן
סליחה שאני שואל, מה ההבדל בינך – אם אני עולה על איזה מוקש, אז את לא חייבת לענות. מה ההבדל בינך לבין מנשה לוי?
אורית גור כהן
מנשה נמצא בתוך תא מנהלים בתוך ארגון המורים, שכשמו כן הוא, מייצג מורים במדינת ישראל. את השאר, לא ניכנס לשם, כי אנחנו עסקינן בדברים חשובים, כמו הנוסחה שחשוב לי מאוד לומר, שבעיניי מנהלי בתי הספר כל נושא הנוסחה, הוא בעצם מחדל ערכי חמור, שמשקף את חוסר האמון של משרד החינוך במנהלי בתי הספר ובצוותים החינוכיים שעבדו מאוד קשה בתקופת הקורונה. למדו, עשו תהליכים ששונים מהלמידה הרגילה והסטנדרטית. ולכן, לעשות כאלה נוסחאות ואחרות שלומדים בצורה אחרת, מראש מדגים את עצם הבעייתיות בתוך התהליכים האלה.

אנחנו לא יכולים להעריך באותה צורה, ולעשות שקד על תהליכי הערכה אחרים כשהם לא דומים למבחנים החיצוניים והידועים. וגם האבסורדים שגילינו לאורך הדרך, כמו למשל, בתי ספר צומחים שבהם נעשה שקד. כלומר, על סמך איזה ידע היסטורי יכלו לעשות השוואות כשבית הספר הוא בית ספר צומח, למשל. מה, תלמיד בכיתה י"א וכיתה י"ב לא יכול לשפר את הציון שלו באיזשהו מקצוע כזה או אחר? יש פה הרבה בעיות.

ולכן, ראוי שנקבל את הנוסחה הכול כך סודית הזאת, ונדע מה היא מכילה. חשוב להבין עוד פעם, שהפערים האלה מגיעים ממקום של חוסר אמון במנהלים ובדפוסי חינוך שפעלו. ואני אומרת בשקיפות רבה, ואפשר להיכנס ולראות את כל התהליכים, ונוהל הערעורים הזה יכול להיות עם הרבה מאוד פרשנויות. אני חושבת שיותר מהכול, צריך לשים לב שהילדים יכולים גם לעשות תהליכי שיפור מפתיעים משנה לשנה, בטח כשהם לומדים בצורה אחרת. יש כאלה שעשו דברים נפלאים דווקא בתקופה הזאת של הקורונה. אז את כל הדברים האלה צריך לקחת בחשבון.

והכי חשוב, זה לזכור עוד פעם – זה אמון, אמון בשטח, וזה השיקוף הכי קשה בתוך הסיפור הזה של הנוסחה. ואני מקווה שיזכרו עוד פעם לשתף את מנהלי בתי הספר בתוך השיח לפני שעושים דברים מהסוג הזה שניפגש איתם. ואני מסכימה על עוד דבר אחד – אי אפשר לעשות את הסחבת הזאת. כבר אנחנו בסוף דצמבר, אפשר לפתור את זה היום, לא צריך לחכות להרבה ועדות. פשוט לסמוך על מה שעשו מנהלי בתי הספר והמורים. תודה.
היו"ר מאיר כהן
אגב, אני מסכים עם כל מילה שלך. אני עשיתי הכול כאשר הובלתי את המהלך הזה ביחד עם רם, ועדת החינוך. דיברנו על השקיפות ועל החובה, ועל לכבד את הציונים שהמורים רשמו. אבל אני גם חייב להגיד לך, שהיו אנשי משרד החינוך שאמרו לי, כשהם בדקו פערים של ציונים, אז הם ראו פערים שהם מאוד משמעותיים. אם למשל בבחינת בגרות בשנה קודמת, הציון של בית הספר היה 70, לא משנה באיזה מקצוע, ובאותה בחינה, כשהיא בבחינה פנימית, שנה אחרי הציון הוא 95 – כלומר, את יודעת את זה.
אורית גור כהן
אני אשמח לענות לך על זה, דווקא כי היית מנהל בית ספר.

אתה יודע שכל מחזור יש לו את המאפיינים שלו. יכול להיות בבית ספר, מחזור אחד עם הישגים מסוימים, ומחזור אחר עם הישגים אחרים. להשוות בין מחזורים לא תמיד סביר. שנית, כשתהליכי הערכה הם אחרים, אז גם הציונים הם אחרים. זה חלק מהסיפור.
היו"ר מאיר כהן
אני מסכים אתך, אני שואל אותך כי חשוב לי לשמוע את זה ממנהלים. לכן.
אורית גור כהן
תראה, אני חושבת שדווקא השלב הזה שלרגע ניתן איזשהו אימון לשטח, רק חיזק את הצורך של צוותי החינוך לעשות תהליכים אמיתיים, מצוינים, עם הרבה מעקב. אני מזמינה את כל מי שהחליט על הרעיון הזה של הנרמול, להיכנס לאותם בתי ספר, ולראות את התהליכים שנעשו בהם ולהבין. הדוגמה הקלאסית, זה למה בבית ספר צומח נעשה תהליך של נרמול? לפי איזה היסטוריה הלכו? יש פה הרבה מאוד בעיות, ובעיקר שנובעות מזה שעשו ניסיון להשוות בין תפוחים לבננות. תודה.
היו"ר מאיר כהן
תודה רבה, גברתי. הוספת לנו.

בבקשה, כבודו, האלוף יאיר גולן.
יאיר גולן (מרצ)
אנחנו כל פעם חוזרים לאותה נקודת מוצא. לסמוך על המנהלים, להאמין במורים, וכנראה שהבעיות האלה לא נצטרך לדון בהם. הרי מה אנחנו בעצם אומרים כאן? תנו למנהלים יותר קרדיט שמסוגלים לנהל את ענייניהם בצורה הגיונית ונורמלית, ותפעילו את כל מערך הפיקוח של משרד החינוך. איפה שאתם מזהים באמת סטיות, איפה שבאמת נראים דברים שהם בלתי סבירים, שם אולי צריך להיכנס לעומק. אבל כל השאר לסמוך על השטח שינרמל את הציונים. שיבדוק את המבחנים, שיעשה את כל מה שצריך בצורה שהיא הגיונית. אני חושב שבעת הזאת, בעת קורונה, זה עוד יותר נדרש.

הלחץ על המערכת הארצית, עוד יותר גדול מאשר ימים רגילים. יש פה המון שוניות והמון מגבלות מקומיות, ולכן, אני הייתי אומר, בעת הזאת, משרד החינוך, צריך פשוט לתת יותר סמכות למנהלים. להפעיל את הבקרה, כדי לא לאבד שליטה, וכדי לא להגיד שיש פה מערכת שהיא מופקרת, להפעיל בקרה, ואיפה שיש באמת חריגות שהן בלתי מתקבלות על הדעת, להפעיל חקירה פשוטה שהמפקחים יודעים לעשות את זה היטב. תתקן אותי אורלי אם אני טועה, עם המערך המחוזי של משרד החינוך, ולראות שאין פה באמת איזה סטיות מסוכנות. הרי אין סיבה. המחזור הזה הוא לא יותר טיפש מקודמיו. סליחה, הוא לא פחות חכם מקודמיו. לכן, כנראה, יגיעו פחות או יותר לאותם הישגים כמו כל מחזור נורמלי במדינת ישראל.
היו"ר מאיר כהן
ושום דבר לא השתנה. תודה רבה, אדוני.

אני רוצה לשמוע את חברת הכנסת אורלי, שעסקה עכשיו באחד החוקים הטובים ביותר.

גילעד קיזמן, תלמיד. בבקשה. שלום כמה תובנות שלך.
גילעד קיזמן
שלום, תודה רבה לך, חבר הכנסת מאיר כהן, ברצוני לספר על הורדת הציונים ההזויה שבעצם הייתה לי. היו לי ארבע בחינות פנימיות, ובכל הבחינות הורידו לי את הציונים. גם בהיסטוריה, גם באזרחות, גם בספרות, וגם בגמרא. מדובר בעצם בפגיעה מאוד משמעותית. הרחבתי בהיסטוריה לחמש יחידות, אז היה לי גם בי', גם בי"א, גם בי"ב. בכיתה י' קיבלתי – 88. בכיתה י"א – 86, עכשיו בכיתה י"ב קיבלתי – 90. עכשיו, הורידו לי 17 נקודות, בעצם מ-90 ל-73.
אורלי פרומן (יש עתיד-תל"ם)
אפילו לא ממוצע יורד.
היו"ר מאיר כהן
לא להאמין.

רגע, אני רוצה להבין את התהליך. נפגשת עם המורה שלך שעשה לך את הבחינה הפנימית, ואמר לך - קיבלת 90. כשהגיע גיליון הציונים, הסתבר שהורידו לך 17 נקודות.
גילעד קיזמן
נכון מאוד, חד משמעי.
היו"ר מאיר כהן
שזה אפילו הצדיק, כי הממוצע שגם אם יש כאלה שרוצים להקשות ולהגיד איך אפשר? אצלך, לא צריך להסביר שום פער, זאת עלייה נהדרת, נורמלית, בפילוח נורמלי.
גילעד קיזמן
בעיקרון, אין פה פער בכלל. זה פער של נקודה, שתיים, שלוש.
היו"ר מאיר כהן
תעצור. זה רק מחדד את הכעס הגדול.

בשאר הבחינות מה היה?
גילעד קיזמן
אזרחות, אם לא למדתי אזרחות בשנים קודמות וקיבלתי ציון, אז איך יכולים להוריד לי שבע נקודות? ספרות גם כן קיבלתי 100. אזרחות ספרות והיסטוריה הם באמת מקצועות האהובים עליי.
היו"ר מאיר כהן
כן, אני רואה. נהדר. והורידו לך שבע נקודות, ככה, כי החליטו.
גילעד קיזמן
בספרות, הורידו לי 11 נקודות.
יאיר גולן (מרצ)
אני חושב שצריך להגיד תודה שהורידו לו רק שבע, או רק 11, היו יכולים להוריד יותר.
היו"ר מאיר כהן
כלומר, אם אני שואל אותך אם יש הפרדת רשויות במדינת ישראל, אתה תגיד לי כן, בטוח, הכול בסדר.
גילעד קיזמן
אני עקבתי אחרי כל הוועדות, כולל הוועדה הקודמת, ששמעתי שנאמר ממשרד החינוך, שנבנה פה לפי הישגים בתחומים אחרים. איך אפשר לעשות דבר כזה? אם אדם טוב בהיסטוריה, למשל, אבל במקצוע אחר הוא לא טוב, אז איך באמת אפשר לפגוע על הבסיס הזה? זה לא דבר לגיטימי לדעתי.
היו"ר מאיר כהן
אתה צודק. היטבת לתאר יותר מכולם. תודה רבה לך.

בבקשה, יש עוד תלמיד שרוצה לדבר. גילעד, תסתפק בדברי הטעם שאמרת.

אני אבקש לשמוע את אלדד ארבילי, תלמיד בכיתה י"ב. בבקשה.
אלדד ארבילי
תודה על זכות הדיבור, חבר הכנסת מאיר כהן. ותודה ליושב-ראש הוועדה, רם שפע.
היו"ר מאיר כהן
נמצאים פה חברי הכנסת האלוף יאיר גולן, וחברת הכנסת אורלי פורמן, שהייתה מנכ"לית משרד התרבות והספורט. בבקשה.
אלדד ארבילי
אני שמעתי גם את כל הדיונים שהיו פה על הנוסחה. וכל הדברים שדיברתם עליהם בדיונים הקודמים. היום, אני משתתף. בעצם, לפי דעתי, כל הדיבור על הנוסחה זה שני דברים מרכזיים. דבר ראשון, זה חוסר אמון בין משרד החינוך לבין המורים והמנהלים. דבר שני, זה חוסר שקיפות, שמשרד החינוך בעצם לא מפרסם את הנוסחה כבר כמה חודשים, למרות הדרישות של חברי הכנסת. לאורך שנים, לפי דעתי, משרד החינוך מתנהל בחוסר שקיפות בכללי בציוני הבגרות.

כיום, אנחנו התלמידים – אני, למשל, עשיתי מבחן בהיסטוריה קיבלתי ציון 96. אני לא יודע איפה טעיתי. אני לא מקבל את טופס הבחינה, אני לא יודע כלום. מבחינה תיאורטית, יכול לעשות אנד-דן-דינו, אלדד מקבל 96. יש התנהלות של חוסר שקיפות.
היו"ר מאיר כהן
טופס הבחינה לא הגיע אל בית הספר?
אלדד ארבילי
לא. עד כמה שלי ידוע, בשביל לקבל את טופס הבחינה, אני צריך להגיש ערעור על הציון ואז אני יכול לצפות בו.

אבל, לפי דעתי, אנחנו פה במדינה דמוקרטית. שקיפות וחופש מידע, זה בין הדברים הכי חשובים במדינה דמוקרטית. לפי דעתי זה חייב להיות באופן טבעי, שעם הציון, יגיע טופס הבחינה, או איפה ירד נקודות, אם זה מסובך, לשלוח את טופס הבחינה.
היו"ר מאיר כהן
תודה רבה אלדד.

אני ארצה לשמוע את נציג ההורים. שמענו את המנהלים. שמענו את משרד החינוך. שמענו את התלמידים. אני מבקש לשמוע את זאב גולדבלט.
יאיר גולן (מרצ)
אתה שם לב, שאנחנו מנסים לפתור בעיה שבכלל לא הייתה צריכה להיות קיימת.
זאב גולדבלט
התשובה היא כן, אני אתכם. אבל מעבר לזה, אם שמת לב, למרות שנושא הדיון הוא הנוסחה, הנוסחה עצמה לא הוצגה. אבל אני מבקש שמי שייצג אותנו, זאת תהיה אודליה שינדורף, שהיא סגנית היו"ר.
היו"ר מאיר כהן
בבקשה.
אודליה שינדורף
צהריים טובים, אני קודם כל רוצה להגיד לור"ה ולמל"ג, שלכל התלמידים והילדים האהובים שלנו, מגיע להם צל"ש ענק על זה שעצם העובדה הם הצליחו בכלל לגשת לבגרות, אז אתם מדברים על לא להיפגע, ולהתחרות כתף אל כתף בעוד שבע שנים. ההישג הגדול שלהם, שבכלל יצליחו לעמוד, אחרי שנה שלמה שהם יהיו בבית ולגשת לבגרות. אז קודם כל תזכרו את זה לנגד עיניכם. אף אחד כאן לא מבין את הקטסטרופה, ומה הקושי והאתגר בלמידה מרחוק כבר שמונה חודשים.

וכמובן, לכל צוותי ההוראה והמנהלים.
היו"ר מאיר כהן
אני ממש אוהב שאתם אומרים – אף אחד לא מבין. לא, אנחנו כן מבינים.
אודליה שינדורף
לא, לא אתם.
היו"ר מאיר כהן
לא משנה. גם המורים מבינים, וגם משרד החינוך, עזבו. זה לא רעים וטובים.
אודליה שינדורף
בוודאי. אני חושבת שמקבלי ההחלטות במשרד החינוך, לא עד הסוף מבינים כמה זה קשה. אם היו מבינים, הדברים היו הולכים הרבה יותר חלק.

אני רוצה להגיד שמה שההורים מרגישים, ויכול להיות שכל מי שמשתתף כאן, שיכול להיות שאנחנו קצת מתביישים והמלך עירום. אני פשוט לא מאמינה שישיבה אחרי ישיבה, אנחנו מורחים את הזמן של כולם. עוד פעם, הערעור מגיע רק היום. ההדלפה לעיתונות יוצאת דקה לפני הישיבה שהיא מתחילה. תשובות לא מגיעות – מה זה פה? תכבדו את כולם. למה אי-אפשר להיכנס לסדר זמנים נורמלי? לפרסם, אמרתם שזו נוסחה. כבר נתתם את כל הנתונים פעם שעברה. אמרתם כמה אחוז ילדים נפגעו. פרסמו. תקנו, תוציאו הודעת התנצלות כלפי צוותי ההוראה – המנהלים, התלמידים. תודו שנעשתה כאן טעות, משהו שאסור היה שייעשה, כי יש כאן גישה אנושה באמון של התלמידים במורים, והמורים בעצמם, והמנהלים. אז קודם כל תשימו את זה.

והכי חשוב, שהנה, אנחנו נכנסים לתקופת בגרות חדשה, רק צריך ליישר כאן קו. אי-אפשר לבוא ולהתנהל ככה פעם נוספת. ולכן, הציפייה היא שמרגע זה ואילך, תתוקן הטעות הקודמת, אבל הנוסחה הזאת או שהיא תתפרסם היום או מחר, ויהיה זמן לציבור, ציבור המנהלים והמורים, לתת את ההערות עליה, ולהיבדק, וחד-משמעי, אין דבר כזה פרופיל תלמיד. פיזיקה, אתה מוריד לו בהיסטוריה, ועל בסיס אנגלית, אתה מוריד לו במתמטיקה. אמרו לכם כאן את כל הדברים. המלך הוא ערום כאן, אין מה לעשות. דיי להתבחבש בזה כבר.
היו"ר מאיר כהן
תודה. גברתי. הבהרת את הדברים מצוין.

בבקשה, חברת הכנסת אורלי פרומן.
אורלי פרומן (יש עתיד-תל"ם)
חבר הכנסת כהן וגולן, אולי במקרה פורסם שמשרד החינוך הודיע היום כי נמצאו ליקויים בתהליך המתכונת.
היו"ר מאיר כהן
כן. אנחנו פתחנו את הישיבה בנתונים האלה.
אורלי פרומן (יש עתיד-תל"ם)
כמו שאנחנו יודעים, מונתה ועדת בדיקה. קודם כל, אני שמחה שהם החליטו לרדת מהעץ שהם טיפסו עליו, כי ברור שמשהו פה לא בסדר.

שני דברים. שימו לב, שתלמידי כיתות י"א וי"ב, ערב בחינות בגרות עוד מעט. גם מועד חורף, גם מועד קיץ. מה התחושה של צוותי החינוך ושל התלמידים שצריכים לגשת עוד פעם למבחנים לאור מה שקרה בשנה שעברה. 45 יום אולי לוועדת בדיקה רצינית, זה לא הרבה, אבל זה הרבה לאור הזמן שעבר, ולאור הלו"ז הצפוף לבחינות הבגרות הקרבות. יש פה נזק פסיכולוגי קשה על הילדים שלומדים, לומדים, ואני שמחה לשמוע את החבר'ה פה את אלדד וגילעד, הם רוצים ציונים טובים. הם עובדים בשביל זה, הם לומדים. ואי-אפשר כך בהינף יד לפגוע בהם.

אז קחו בחשבון משרד החינוך, שיש שני מחזורים של ערב בחינות בגרות, ויש פה נזק פסיכולוגי קשה על התלמידים והצוותים.

דבר שני, אי-אפשר לחנך בדואליות. מצד אחד, לצאת מנקודת הנחה שמאמינים באנשי החינוך – וכך אומר בצדק שר החינוך על כל במה אפשרית, ומצד שני, בפועל לפעול אחרת. גם את הנזק הזה אתם מחויבים לתקן במידית. כל שנותר הוא, לאחל שלא יקרו כאלה באגים לעתיד. ואם יש בעיות נקודתיות, טפלו יחד עם מנהל בית-ספר, יחד עם המורה הרלבנטי פר מקרה, לא באופן גורף. תודה.
היו"ר מאיר כהן
תודה רבה.

ובכן, חברי'ה, גם אנשי משרד החינוך, וכל מי שנמצא, וגם חברי הכנסת.

להלן דרישת הוועדה ממשרד החינוך, ואני גם פונה לשר החינוך, שאני חייב לציין שוב, שהשקיפות שבה הוא אמר את הדברים הובילה לכל הדיונים הארוכים האלה והמייגעים, אבל שמחתי מאוד שהוא אמר, חברי'ה, זה לא היה בתקופה שלי, וזה לא יהיה יותר. אז אנחנו דורשים את הדברים.

הוועדה קוראת למשרד החינוך להציג את נוסחת שקד בפני המנהלים ובפני המורים. בבקשה מכם. להציג את הנוסחה הזאת. אני מדבר עם מנהלים, אני מדבר עם מורים. הם שומעים על נוסחת שקד, אף אחד לא יודע, אף אחד לא מבין את הנוסחה הזאת. ואני קורא עד סוף השבוע הזה, למשרד החינוך, להפיץ את נוסחת שקד בפני המנהלים. הם כבר יעבירו את זה להורים בבתי הספר ולמורים שלהם.

שנית, מעכשיו והלאה, אנחנו מבקשים ממשרד החינוך לשתף בכל תהליך בקבלת החלטות בתהליכים כאלה, לשתף את מנהלי בתי הספר. חברי'ה, האמינו לי, מנהלי בתי הספר הם האינטרטורים של בתי הספר שלהם. אתם מבקשים מהם הכול. הם אחראים על כל מה שקורה. הם הלב הפועם של בית-הספר, ובסופו של דבר, מתקבלות החלטות שהם לא יודעים על החלטות. לא הם ולא ההורים ולא המורים.

הדבר השלישי, אני מבקש, מהגב' רונית תירוש, אני כל כך שמח שהיא מונתה כיושבת-ראש הוועדה, להקציב את זמן העבודה של הוועדה לא יאוחר מ-45 יום מיום תחילת הוועדה. אם היא חושבת שזה מעט זמן, בוודאי תקבל החלטה, אבל חייבים לקצוב את זה בזמן. חייב שהציבור יידע שציבור התלמידים, המורים, מה קרה שם ואיך משרד החינוך מתקן.

הדבר האחרון. אנחנו מבקשים ממשרד החינוך, שיותר לא השתמשו בנוסחת שקד. לפסול את הנוסחה הזאת. תסמכו על המורים, תסמכו על המנהלים. אני מאוד מקווה שאנחנו בסופה של תקופת הקורונה ונחזור לשגרה. אתמול הלכתי לקבל חיסון, ואני כל כך שמח ואני מרגיש מאושר. ואני קורא לכולם לקבל חיסונים. אבל והיה ומשהו השתבש, או שזה ייקח הרבה זמן, אנשי משרד החינוך, אנחנו רוצים לקבל הבטחה מכם. הנוסחה הזאת שהטריפה את המערכת לא עוד. לא משתמשים בנוסחה. תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:25.

קוד המקור של הנתונים