ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 22/12/2020

הצגת תכניות המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי, הצעת תקנות המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי (כללים לתשלום גמול ליושב ראש המועצה והחזר הוצאות לחברי המועצה), התשפ"א-2020

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים