ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 29/12/2020

הצעת צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), תש"ף-2020 - רמת גן, הצעת צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התש"ף-2020 - בית שאן, הצעת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון), התש"ף-2020 - בית שאן, הצעת צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התש"ף-2020 - אופקים, הצעת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון), התש"ף-2020 - ירוחם, הצעת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון), התש"ף-2020 - חצור הגלילית, הצעת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון), התש"ף-2020 - אופקים

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת31
ועדת החוקה, חוק ומשפט
29/12/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 172
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום שני, ו' בטבת התשפ"א (21 בדצמבר 2020), שעה 12:30
סדר היום
1. הצעת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון), התש"ף-2020 - חצור הגלילית
2. הצעת צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התש"ף-2020 - בית שאן
3. הצעת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון), התש"ף-2020 - בית שאן << נושא
4. הצעת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון), התש"ף-2020 - ירוחם
5. הצעת צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), תש"ף-2020 - רמת גן
6. הצעת צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התש"ף-2020 - אופקים
7. הצעת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון), התש"ף-2020 - אופקים
נכחו
חברי הוועדה: יעקב אשר – היו"ר
איתן גינזבורג
מיכאל מלכיאלי
מוזמנים
עלמא אלימלך - לשכה משפטית, משרד הפנים
היוועדות חזותית
שושי פרידמן-סומך - עו"ד - משרד המשפטים, משרד המשפטים

זקי לוי - ראש העיר בית שאן, עיריות ומועצות מקומיות

שמעון סויסה - ראש המועצה - חצור הגלילית, עיריות ומועצות מקומיות

כרמית אהרון אמונה - מועצת ירוחם, יועמ"ש, עיריות ומועצות מקומיות

דניאל אגרונוב - מועצת ירוחם, מנהל אגף תפעול, עיריות ומועצות מקומיות

עידית כהן - עיריית אופקים, עורכת דין, עיריות ומועצות מקומיות

נטע יגר - עיריית רמת גן, עו"ד, עיריות ומועצות מקומיות

שמעון שומרוני - עיריית רמת גן, מנהל אגף, עיריות ומועצות מקומיות

אלברט אוחיון - ראש אגף שפ"ע, רמת-גן
ייעוץ משפטי
אפרת חקאק
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
1. הצעת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון), התש"ף-2020 - חצור הגלילית <<
היו"ר יעקב אשר
צהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט בנושא הצעת צו העיריות (עבירות קנס) של מספר רשויות כפי שמופיעות כאן. אנחנו נתחיל, בבקשה, עם חצור הגלילית. נמצא איתנו ראש העיר על הקו? שם ותפקיד לפרוטוקול, בבקשה.
שמעון סויסה
שמעון סויסה, ראש המועצה המקומית, חצור הגלילית.
היו"ר יעקב אשר
מה שלומך?
שמעון סויסה
טוב, תודה.
היו"ר יעקב אשר
מה נשמע אצלכם? איך הקורונה אצלכם?
שמעון סויסה
אנחנו עיר אדומה.
היו"ר יעקב אשר
בעזרת השם, בקרוב ירוקה ומחוסנת. תציגו את הבקשות שלכם. מי שאתה רוצה שיציג, בשמחה רבה.
שמעון סויסה
על שולחן הוועדה מונחות ברירות הקנס לחוקי העזר, ואנחנו מצפים לאישורן.
היו"ר יעקב אשר
יש פה נושא ימי מנוחה, פתיחת עסקים וסגירתם ושילוט, שווקים ושמירת איכות הסביבה. החוקים הללו חדשים או שהם קיימים ורק תוספת הקנס?
שמעון סויסה
אנחנו מדברים על עבירות קנס.
היו"ר יעקב אשר
אלה כל חוקי העזר שקיימים. למה ביקשתם להעלות למקסימום? תסביר לי.
שמעון סויסה
עשינו התייעצות בהנהלת המועצה ואחרי כן במליאה והגענו למסקנה שכדי להרתיע את הציבור צריך לשים את הסכומים המקסימליים כדי להרתיע.
היו"ר יעקב אשר
אני רואה שהגבוהים הם באיכות הסביבה ובפתיחת עסקים. יש הערות למשרד הפנים?
עלמא אלימלך
אין הערות. לפני הדיון בעקבות הערות של הייעוץ המשפטי של הוועדה נעשו כמה תיקונים בהסכמה עם הרשות.
אפרת חקאק
אלה הנתונים שאתם רואים בצו שלפניכם.
עלמא אלימלך
נמחקו סעיפים 2(א) ו-9(א) בחוק העזר בעניין שווקים, והוספנו סייג לסעיף 15 לחוק העזר בעניין שווקים לעניין הפסקתם על-פי דרישת המפקח; בסעיף 82(א) הוספנו סייג: למעט לעניין המראה הנאה.
אפרת חקאק
אני רק אעיר שלעניין הסעיפים של השווקים הערתי שהם סעיפים רחבים מאוד.
היו"ר יעקב אשר
רחבים מדי.
אפרת חקאק
כן, רחבים מדי ולכן למחוק.
היו"ר יעקב אשר
הורדתם את "המראה הנאה" כי נאה - -
אפרת חקאק
על טעם וריח, כן.
היו"ר יעקב אשר
אני מעלה להצבעה את צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) – מועצת חצור הגלילית. מי בעד?

הצבעה

הצו אושר.
היו"ר יעקב אשר
הצו אושר פה-אחד. הצו אושר.

אדוני ראש העיר, שיהיה לך בהצלחה. אני מבטיח לבוא לבקר אותך בזמן הקרוב.
שמעון סויסה
בשמחה רבה. תודה.
היו"ר יעקב אשר
אתה יודע למה? מתחילות בחירות, צריך להסתובב בארץ.
שמעון סויסה
אנחנו קרובים בלב. תעלה למקומות אחרים, יותר קשים.
היו"ר יעקב אשר
בשביל הפרוטוקול, לראש העיר ולאנוכי היו כמה שעות טובות בשלל תפקידינו הקודמים.
שמעון סויסה
נכון.
היו"ר יעקב אשר
כל טוב ושיהיה בהצלחה באכיפת החוק והסדר, מכובדי.

אני עושה הפסקה בדיון לצורך דיוני המליאה שאמורים להיות קצרים היום באופן מפתיע. נחדש את הישיבה חמש דקות לאחר סיום המליאה.
אפרת חקאק
אתה יכול לעשות עוד אחד.2. הצעת צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התש"ף-2020 - בית שאן
3. הצעת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון), התש"ף-2020 - בית שאן << נושא
זקי לוי
שלום, אדוני היושב-ראש.
היו"ר יעקב אשר
שלום. תביאו את בית-שאן מהר.
זקי לוי
לנו יש בעיה אחת פשוטה: אנחנו לא מבקשים כלום. ממועצה מקומית לעירייה. אנחנו בצו העיריות.
קריאה
אפשר להביא את ירוחם לדיון?
קריאה
רמת-גן גם ממתינה.
קריאה
אנחנו המתנו רק חמש שנים, לא הרבה.
היו"ר יעקב אשר
אתם כולכם תהיו היום. אתם רואים שאני עושה את הדיון הזה בשעות לא שגרתיות.

בית-שאן, בבקשה.
אפרת חקאק
יש לכם שני צווים: צו אחד למחוק את הרשות מצו המועצות המקומיות והצו השני – להוסיף את העברות לצו העיריות. לי אין הערות לצו.
היו"ר יעקב אשר
איזה צווים הגיעו למקסימום בנושאים?
אפרת חקאק
הם מבקשים רק דרגה ג' שזה - - -
היו"ר יעקב אשר
משרד הפנים, זה בסדר?
עלמא אלימלך
כן.
היו"ר יעקב אשר
משרד המשפטים, זה בסדר?

זקי, מתגעגעים אליך, אחי.
זקי לוי
תודה. אוהב אותך.
היו"ר יעקב אשר
אני מעלה להצבעה את שני הצווים: גם את השינוי לצו העיריות וגם את הצווים עצמם, את ברירות הקנס. מי בעד?

הצבעה

הצווים אושרו.
היו"ר יעקב אשר
פה-אחד. הצווים של בית-שאן עברו.

אני לא יכול להמשיך את הדיון. עכשיו 15:59 והמליאה מתחילה ב-16:00. ברגע שתינעל המליאה אנחנו נתכנס ונדון בשאר הרשויות, ואני מקווה שנוכל לאשר את כולם אם לא יהיו בעיות ספציפיות. תודה רבה לכם. הישיבה כרגע מופסקת.


(הישיבה נפסקה בשעה 16:00 ונתחדשה בשעה 16:25)


4. הצעת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון), התש"ף-2020 - ירוחם
היו"ר יעקב אשר
אני פותח שוב את הישיבה. אופקים – נמצאים איתנו על הקו? מי מאופקים מציג את הבקשה? אופקים על הקו?
קריאות
אפשר לעבור לירוחם? היינו ראשונים.
היו"ר יעקב אשר
חבר'ה, זה לא מכרז.

אופקים?
כרמית אהרון אמונה
ירוחם עכשיו, לא?
היו"ר יעקב אשר
ירוחם, טוב, בבקשה.
כרמית אהרון אמונה
אנחנו מבקשים לאשר את צו עברות הקנס שלנו אחרי חידוש בחמש השנים האחרונות של מספר חוקי עזר ותהליך של מעבר לברירת משפט שנעשה גם בפעם הקודמת ומופיע בפניכם.
היו"ר יעקב אשר
אפשר, בבקשה, לפרט את הנושאים?
כרמית אהרון אמונה
אנחנו חוקקנו בחמש השנים האחרונות שני חוקי עזר עיקריים שאחד מהם עוסק בתחומים של איכות הסביבה והשני נוגע לחוק שמירת הסדר שעיגן כמה מספר חוקי עזר ועדכן את חוקי העזר של הרשות לאחר שנים ממושכות שחוקי העזר של ירוחם לא היו מעודכנים וגם בעקבות הערות שקיבלנו גם ממשרד הפנים. תחילת התהליך היה מעבר לברירות משפט. שנים ירוחם הייתה בברירת קנס, ועברנו לברירת משפט. הדיון היום זה השלב האחרון ברביזיה שעשינו בתחום חוקי העזר באמצעות עדכון צו עבירות הקנס של המועצה שיכלול את חוקי העזר החדשים שלא נכללים בצו עבירות הקנס הקודם; בין היתר שילוט, איכות הסביבה (מניעת מפגעים) ושמירת הסדר.
היו"ר יעקב אשר
גברתי היועצת המשפטית, יש הערות מיוחדות?
אפרת חקאק
היו לי כמה הערות שכבר תוקנו. זה נמצא מול עיניהם של חברי הכנסת. הדבר הראשון זה בסעיף 2 לחוק עזר איכות הסביבה: היום בחוקי העזר עושים מדרג בין המפגעים השונים כי הסעיף הוא מאוד כללי. אני אקריא בעמוד 3 בטבלה: "לא יגרום אדם מפגע ולא ירשה לאחר מטעמו לגרום מפגע". בחוק העזר יש 18 סוגי מפגעים וביקשנו לעשות מדרג ולהשאיר את הדברים המסוכנים יותר בדרגה הכי גבוהה ולהוריד חלק מסוגי המפגעים לדרגה יותר נמוכה.
היו"ר יעקב אשר
זה תוקן?
אפרת חקאק
זה תוקן.
כרמית אהרון אמונה
כן. אנחנו תיקנו ונתנו פירוט של כל אחת ואחת מההגדרות של מפגעים לפי דרגת חומרה מא' עד ג'. זה אופשר על-ידכם אחרי שהצמדנו את החומרה לכל עבירה.
אפרת חקאק
יש עוד כמה חידודים שכבר נמצאים.
היו"ר יעקב אשר
לגבי נושא של מיחזור.
אפרת חקאק
אני לא אפרט את התיקונים האחרים.
היו"ר יעקב אשר
מה שמופיע באדום זה התיקונים.
אפרת חקאק
נכון. השאלה הכללית שלנו היא שראינו שיש סעיפים חדשים של מיחזור ואיסור השלכת פסולת שלא למתקני מיחזור.
כרמית אהרון אמונה
בחוק שמירת הסדר או בחוק איכות הסביבה.
אפרת חקאק
כן.
היו"ר יעקב אשר
השאלה רק האם קיימים מתקני מיחזור.
כרמית אהרון אמונה
כן. נמצא כאן גם מנהל אגף התפעול, אם תרצו לשמוע אותו. ירוחם עברה תהליך בשנים האחרונות להצבה של מתקני מיחזור.
היו"ר יעקב אשר
הוא יכול לענות במקומך. מה שמך?
דניאל אגרונוב
אני דניאל אגרונוב, מנהל אגף התפעול.
היו"ר יעקב אשר
שלום, נעים מאוד. כמובן, אנחנו בעד המיחזור ורוצים שיהיו לכם כלי אכיפה לכך. השאלה האם הפריסה של מתקני המיחזור היא באמת פריסה הגיונית? כי אם לא קיימים מתקני מיחזור אז אנחנו לא נותנים את האפשרות לתת קנס עליהם. אז אני רוצה לדעת ממך, אם תוכל לפרט את עבירות הקנס שביקשתם עליהן ברירת קנס במיחזור, והאם קיימים להן כלי האצירה המתאימים.
אפרת חקאק
וגם האם האוכלוסייה שלכם כבר מודעת להליך הזה? האם זה משהו שכבר מוטמע ברשות? האם עשיתם מבצע של הסברה, חינוך?
דניאל אגרונוב
בירוחם פועלים שישה זרמי מיחזור: אנחנו ממחזרים פה קרטון, נייר, פלסטיק, זכוכית, מוצרי פסולת חשמלית ואלקטרוניקה ואריזות. יש לנו פריסה בכל היישוב של מתקנים רלוונטיים של כל זרם. אנחנו ממחזרים כבר מספר שנים, והתושבים מודעים לכך. אחוזי המיחזור פה יפים מאוד, ובחלקם אנחנו עולים כל שנה.
היו"ר יעקב אשר
ומבחינת המרחק לבתים וסביבם? יש לכם גם מיחזור ברמה של אשפה ביתית – יש לכם כתום וחום – או שזה לא מתייחס לזה?
דניאל אגרונוב
לאשפה ביתית יש מתקנים לאשפה ביתית בין מתקנים ציבוריים באזורים של מגורים משותפים, ויש מתקנים אישיים בבתים פרטיים. בנוגע למתקנים לשאר זרמי המיחזור יש פריסה שנותנת מענה לכולם במרחקים סבירים ואף יותר מזה. יש פריסה בכל רחבי היישוב, ואנחנו בשנה הקרובה נוסיף עוד מתקנים במקומות שיש צורך נוסף. יש עוד חדשות, כמובן, שמתאכלסות פה.
אפרת חקאק
כשאתם כותבים בסעיף: "אם הותקן מיכל סמוך למקום מגוריו של אדם" אז הוא יכול לחטוף קנס אם הוא לא משליך את הפסולת שלו לאותו כלי אשפה. מה, מבחינתך, נחשב "סמוך למקום מגורים"? כמה קרוב? סוף הרחוב, חמש דקות הליכה?
דניאל אגרונוב
רוב מתקני המיחזור שלנו נמצאים יחד עם מתקני האשפה. כך שכשתושב יוצא להשליך פסולת אז את האשפה הוא זורק לצפרדע או לעגלת האשפה ואת המוצרים שניתן למחזר – למתקני מיחזור.
היו"ר יעקב אשר
כי שם זה יותר בניינים גדולים. יש עוד דברים?
אפרת חקאק
יש לי עוד שאלה פרטנית אחת. בעמוד 5 סעיף 24(ב) קובע: "בעל נכס יציב ברשות הרבים כלי אצירה לאחסון, הוצאה וכולי", וזה בדרגת קנס; ויש גם סעיף 7(ב) בעמוד 8 שהוא בדרגת קנס ב'. מבחינתי זה נשמע די מקביל. השאלה מה ההבחנה ביניהם?
כרמית אהרון אמונה
את טוענת ש-24(ב) חופף ל-7(ב)?
אפרת חקאק
כן.
היו"ר יעקב אשר
שניהם מדברים על הצבת כלי אצירה לאחסון, הוצאה ופינוי של פסולת בניין – גם פה וגם פה.
כרמית אהרון אמונה
24(ב) נוגע יותר למכולות של פסולת הבניין שאנשים מציבים בשיפוצים.
היו"ר יעקב אשר
וגם השני הוא אותו דבר. אה, אולי מתכוונים פה למיחזור פרטי, שאנשים מנסים למחזר באופן פרטי.
עלמא אלימלך
לדעתי, 7(ב) מתייחס לכלל כלי האצירה שהם פשוט לא - - - פסולת בניין.
היו"ר יעקב אשר
כלל כלי האצירה.
כרמית אהרון אמונה
שזה לא יהיה דברים פירטיים, זה הרעיון. שלנו תהיה שליטה ובקרה על האופן שבו מניחים. כבר היו לנו כמה מקומות שזה גרם לפגיעה בכלי רכב שהציבו לא נכון. מפה זה נובע.
היו"ר יעקב אשר
בסדר.
עלמא אלימלך
אולי נכון להוסיף ליד סעיף 7(ב): "למעט כלי אצירה של פסולת בניין". ואז ההבחנה תהיה ברורה.
כרמית אהרון אמונה
אין לנו בעיה עם התוספת.
אפרת חקאק
כדי לחדד.
היו"ר יעקב אשר
בסדר גמור. משרד הפנים, הערות?
עלמא אלימלך
לא.
היו"ר יעקב אשר
משרד המשפטים – לא. גברתי היועצת המשפטית?
אפרת חקאק
לא.
היו"ר יעקב אשר
אם כך אני מעלה לדיון את צו המועצות המקומיות (עבירות קנס)(תיקון), התש"ף-2020 – מועצה מקומית ירוחם. מי בעד אישור הצו עם התיקונים שציינו והתיקונים שכבר מופיעים בגוף הצו?

הצבעה

הצו אושר.
היו"ר יעקב אשר
הצווים אושרו פה-אחד.
כרמית אהרון אמונה
תודה רבה לכם והמשך ערב נעים.
היו"ר יעקב אשר
דרישת שלום לראשת העיר.
כרמית אהרון אמונה
יגיע, תודה.
5. הצעת צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), תש"ף-2020 - רמת גן
היו"ר יעקב אשר
עיריית אופקים, בבקשה. אופקים לא על הקו? אוקיי, רמת-גן, בבקשה. תציגו את הצווים שלכם.
נטע יגר
אנחנו מברכים על קיום הישיבה. חיכינו המון זמן. חוק עזר שעוסק באיכות הסביבה אצלנו נחקק אחרי כעשור ואיחד הרבה חוקי עזר ישנים נושנים מהמאה הקודמת. התאימו אותו לצרכים הנוכחיים של העירייה ברוח חוקי העזר המודרניים. מה שנותר עכשיו זה לבצע תיקון בצו עבירות הקנס שיפנה לחוק העזר החדש, כך שהעבירות שנמצאות פה ייאכפו בצורה של קנס כמו שמקובל ברשויות מקומיות רבות.

עברנו ובדקנו את הסעיפים וקבענו בצו עבירות הקנס את הסעיפים בהתאם למדיניות האכיפה של העירייה בהתבסס על דרגות של קנסות שנקבעו בעבירות זהות או דומות ברשויות מקומיות נוספות, ואנחנו שמחים שזה יאושר בהקדם.
היו"ר יעקב אשר
זה מתייחס לנושאים של איכות הסביבה.
נטע יגר
כן.
אלברט אוחיון
אם יש שאלות בנושא אני מוכן לענות.
היו"ר יעקב אשר
מי זה?
אלברט אוחיון
אלברט אוחיון, ראש אגף שפ"ע בעיריית רמת-גן.
היו"ר יעקב אשר
מי זה אלברט אוחיון?
אלברט אוחיון
מה שלומך?
היו"ר יעקב אשר
ממתי אתה בתפקיד?
אלברט אוחיון
כבר כמעט שנתיים.
היו"ר יעקב אשר
אפשר לעשות הפסקה בדיונים של הוועדה? אני חייב חיבוק, אלברט.
אלברט אוחיון
אני אשמח מאוד.
היו"ר יעקב אשר
אלברט, למי שלא יודע, היה מפקד מרחב דן בגוש דן. בני ברק הייתה תחת פיקודו. לאחר מכן היית גם סגן ראש מתנ"א ופרשת מהמשטרה. תמיד יודעים ברשויות המקומיות לקחת את האנשים הכי טובים מהמשטרה כשהם פורשים.
אלברט אוחיון
תודה רבה.
היו"ר יעקב אשר
אלברט, אם אתה חתום על נושא איכות הסביבה אז אני לא שואל שאלות. נהיה בקשר, בעזרת השם, ושיהיה לך בהצלחה.
אלברט אוחיון
אני אשמח מאוד. תודה רבה.
אלברט אוחיון
תבוא לבקר בבני-ברק. עכשיו אני כבר מחוסן. אתה יכול לבוא לבקר אותי.
אלברט אוחיון
דרך אגב, פורסם היום ב-YNET שרמת-גן היא העיר הממחזרת הגדולה ביותר בארץ.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יישר כוח.
היו"ר יעקב אשר
אתה רואה? זה מה שנקרא: טוב לצדיק, טוב לשכנו. זה הכול בגלל בני-ברק, אלברט.
אלברט אוחיון
אתה יודע שאני אוהב את העיר בני-ברק.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בסוף בסוף זה בזכות התושבים.
היו"ר יעקב אשר
בוודאי. בסופו של יום זה התושבים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
צריך גם לשלוח ברכות לראש העירייה ולסגן ראש העירייה.
היו"ר יעקב אשר
ברור.

גברתי היועצת המשפטית, בבקשה.
אפרת חקאק
היו לי כמה הערות ושאלות. קודם כול ביקשתי, והרשות הסכימה, למחוק שני סעיפים: 110(א) בעמוד 8 ו-107(א) בעמוד 16; אחד זה בעניין העבירה של נושאי משרה שזאת עבירה פחות מתאימה לפיקוח על-ידי פקח; ו-107(א) שמדבר על הגשת דוח יזום.
היו"ר יעקב אשר
זה ירד בהסכמה.
אפרת חקאק
יש סעיף אחד שירד. יש עוד סעיף – 107(ג).
איתן גינזבורג (כחול לבן)
באיזה עמוד?
אפרת חקאק
107(ג) בסוף עמוד 7 ותחילת עמוד 8. גם שם יש עבירה על אי הגשת דוח כשחל שינוי בדבר הפעלתו של המפעל. אני שואלת האם אתם חייבים דוח על אי הגשת דוח כשלא מדובר על פנייה מהרשות למפעל אלא במשהו יזום. בדרך כלל עברות הקנס נקבעות להפך – אם המפקח בא ומבקש דוח והבן אדם לא מגיש אז אפשר להטיל דוח. אז אני אשמח לשמוע את עמדתכם לגבי זה.
נטע יגר
בקשר ל-107(ג) שנמצא בעמוד 7, קודם כול צריך לקרוא בכללותו, כלומר גם את סעיפי המשנה שקדמו לו: את 107(א) ו-(ב). אני מפנה אתכם לעמוד 16. בעמוד 16 107(א) מדבר על מצב שבו ראש העיר פונה בהודעה לבעל מפעל ומבקש ממנו להגיש דוח שנתי. זאת אומרת יש פה פנייה של הרשות. בסעיף (ב) מדברים על מצב שלא נכלל זמן בהודעה אז בתוך חודשיים. זה סעיף העבירה שלנו. סעיף (ג) מדבר על מצב שבו אולי חל שינוי בדבר הפעלתו של המפעל, המזהמים שבו, פליטת מזהמים ממנו. זאת אומרת הידע נמצא אצל בעל המפעל. אין לפיקוח דרך לדעת אם חל שינוי, אולי אפילו לטובה – אם הוא עבר ממתכת לפלסטיק, אם עכשיו הוא פולט פחות שפכים או יותר שפכים. אנחנו לא רוצים שבעלי מפעלים יסמכו על המזל של האכיפה. אנחנו רוצים שהאחריות תהיה על בעלי המפעלים, ולהם יש הידע מה קורה במפעל שלהם. לכן כשיש תקשורת בין ראש העיר מראש, וברגע שיש שינוי בעל המפעל צריך לבוא ולדווח. אם הוא לא מדווח הוא מקבל קנס. זה הרציונל.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה המשמעות של "חל שינוי בדבר הפעלתו של המפעל"? זה משהו כל כך רחב. אפשר להגיד כמעט על כל דבר שהוא "שינוי בהפעלתו של המפעל". זה דבר שנראה לי שאם מישהו משנה משהו בתוך המפעל והוא לא דיווח לראש הרשות ומקבל קנס זה נראה לי מרחיק לכת.
היו"ר יעקב אשר
זה קצת בעייתי.
נטע יגר
לא, לא. אני מפנה אתכם לתוספת. יש טופס מאוד מפורט של סעיפים ספציפיים. אם תסתכלו בתוספת לחוק העזר, שם יש רובריקות שלמות. אז רק דברים שנמצאים ברובריקות, עליהם צריך לדווח, לא על כל דבר בכללותו. זה ספציפי.
אפרת חקאק
השאלה האם בעל המפעל יודע לחפש את זה היטב. זאת תמיד השאלה במשהו יזום – האם אותו אדם יודע שחלה עליו אותה חובה.
נטע יגר
בוודאי, כי התקשורת היא מדי שנה. הוא מגיש את הטופס הזה פעם בשנה בעקבות פנייה של ראש העיר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
איך הוא יודע?
נטע יגר
לכן הוא יודע, הוא מכיר את הרובריקות היטב. הוא מדווח עליהן פעם בשנה, הוא חייב. אם חל שינוי הוא נדרש לדווח, בוודאי.
אפרת חקאק
אז לא מספיק לכם שהוא ידווח פעם בשנה.
נטע יגר
אם חל שינוי, ופתאום הוא עבר מייצור שמזהם בצורה איקס לייצור שמזהם בצורה אחרת – הרשות רוצה לדעת. היא עוקבת אחרי הדברים, היא דואגת לתושבים שלה. אולי זה מפעל שצריך אכיפה של המשרד להגנת הסביבה. צריך ניטור של הדברים.
היו"ר יעקב אשר
אבל יש חוקים בעניין הזה ברישוי עסקים שמתכתבים עם המציאות הזאת. פה זה סוג של עבירת קנס בחוק עזר שהיא לא משהו שאדם עשה. יכול להיות שהוא גם לא מודע וזה עומד על סמך משהו כמו: למה לא חשבת קודם ולמה לא הודעת קודם. יכול להיות שהוא אפילו לא יודע שהוא צריך לעשות את זה.
נטע יגר
בהודעה השנתית שפונים אליו מיידעים אותו. הוא מכיר את הסעיף.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
משהו לא ברור לי. הוועדה מבקשת למחוק את 7(א)?
היו"ר יעקב אשר
הוועדה לא מבקשת, הוועדה קודם כול מעירה.
אפרת חקאק
אני שאלתי לגבי זה והרשות הסכימה למחוק.
היו"ר יעקב אשר
(א) ירד.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אם זה ירד אז כל הסיפור מתחיל בכך שהעירייה פונה למפעל למסור לה דין וחשבון שבו מצויים כל מה שמפורט בנספח. אני מבין נכון, גברתי?
נטע יגר
כן, בתוספת בטופס.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ואז אחרי שהוא מילא את הדוח בעקבות פניית העירייה, אם חל שינוי במה שהוא כתב בדוח הוא צריך להודיע, ואם הוא לא הודיע - -
אפרת חקאק
לא בהכרח. זה מישהו שיכול להיות שבמשך שנים הגיש דוח שנתי. זה לא שהוא קיבל דרישה ספציפית.
היו"ר יעקב אשר
הוא לא קיבל דרישה. הם רוצים שהוא יהיה מאוד ערני לדווח להם.
אפרת חקאק
- - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא, גברתי, בעל מפעל שנמסרה לו הודעה להמציא דין וחשבון - -
אפרת חקאק
זה ב-(ב).
איתן גינזבורג (כחול לבן)
רגע. אבל (ב) בא לפני (ג).
אפרת חקאק
לא מבחינה כרונולוגית.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אה, קודם בא (ג) ואחרי כן (ב)?
אפרת חקאק
לא, זה שני דברים שונים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
רגע, תני לי רגע. מתודית.
אפרת חקאק
אין בעיה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בעל מפעל, העירייה צריכה למסור הודעה שיגיש דין וחשבון למלא אחרי הדרישות הכלולות. ואז בא (ג).
אפרת חקאק
אבל לא בהכרח על אותו מפעל ובצורה כרונולוגית. (ג) יכול להיות גם מישהו שמגיש כל שנה דוח, לא מישהו שפנו אליו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אז למה אי אפשר לקבוע ב-(ג): "חל שינוי בדבר הפעלתו של המפעל כפי שבא לידי ביטוי בסעיף 107(ב)", ואז תחול עליו - - -
אפרת חקאק
העמדה שלהם היא שמבחינה מקצועית היא לא יכולה לפנות לאותם אנשים כי היא לא יודעת מתי הם ישנו את רמת הזיהום.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כרגע היא אמרה שהיא פונה. את שאלת אותה איך הם מודיעים על הטפסים האלה. היא אמרה שהם יודעים כשהם חותמים עליהם. לכן אני אומר שאם הם חותמים על טופס מסוים שבו הם מתחייבים שכך וכך פועל המפעל ללא מזהמים וכדומה, ואם חל שינוי ממה שהם חתמו עליו בטופס – כמו שאדוני אמר על רישוי עסקים – אז חובה עליהם לדווח לרשות כי מה שהם חתמו עליו בטופס כבר לא חל כי יש שינוי.
נטע יגר
בדיוק.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אז אני כן - - - בין שניהם. אז אולי הניסוח צריך להיות כזה שחובת ההודעה על השינוי צריך לבוא מהטופס שעליו חתמו. אגב, עשינו את זה גם בתקנות רישוי עסקים. אם אדם עומד בתנאי רישיון עסק מסוים שקבע משרד הבריאות, והוא מפר את הדברים האלה בהיבט של מיקום - - -
היו"ר יעקב אשר
אבל כאן הנוסח – תקראי שוב את (ג).
אפרת חקאק
"חל שינוי בדבר הפעלתו של המפעל, המזהמים שבו או פליטת מזהמים ממנו יגיש דין וחשבון".
היו"ר יעקב אשר
מה זה "חל שינוי"? נגיד שמכונה אחת לא עובדת או עובדת בצורה אחרת – אם הוא עשה שינוי בעסק עצמו אז אני מבין מה שאתה אומר כי התחייבת שאתה הולך לעשות 1, 2, 3, ועכשיו אתה עושה 4, 5, 6. פה יש דברים שמחר יגידו לו שהפליטה אצלו השתנתה. איך אני יכול לדעת את זה?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה זאת אומרת? אדם שיש לו מפעל ומודיע שהמכונה פתאום פולטת מה שאתה אומר, א', הוא אמור לדעת, זאת חובה שלו לפי החוק, לא חוק העזר.
היו"ר יעקב אשר
לכן אמרתי – לא חוק העזר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
על-פי חוק הוא חייב להודיע. אבל מה אומרת העירייה? אם יש מצב שבו יש עכשיו פליטת מזהמים גבוהה יותר ממה שהוא נדרש והוא מתחייב עליה ב-(ב) אז הוא צריך לדווח אחר כך לעירייה. אם הוא לא מדווח יש עליו קנס. כלומר יש עליו חובה וסנקציה על החובה הזאת. לפני כן הוא התחייב.
היו"ר יעקב אשר
אבל אני מסביר לך שוב: חוקי עזר כאלה הם בדרך כלל ב"קום ועשה". אתה עשית משהו שאסור לך לעשות; עשית ככה – זה עושה ככה; אתה זורק פסולת אז אתה מקבל כך, אתה עושה כך – אתה מקבל כך. פה אין משהו מוגדר שעשית, יש תוצאה שהזיהום השתנה או משהו אחר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
חל שינוי בהפעלתו של המפעל?
היו"ר יעקב אשר
הפעלתו זה משהו אחר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כך מתחיל הסעיף.
היו"ר יעקב אשר
אבל "הפעלתו" זה מאוד רחב.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הפעלתו לפי מה שהוא התחייב בטופס. זה מה שכתוב ב-(ב), אדוני.
אפרת חקאק
בדוח השנתי שלו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
נכון.
אפרת חקאק
הוא מציע משהו כל שנה ואז אם חל שינוי - - -
היו"ר יעקב אשר
מה הוא מייצר ומה הוא עושה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ככה - - - אם חל שינוי במה שהוא חתם עליו אז אתה שואל את הסעיף. אם חל שינוי במה שהוא חתם עליו שיודיע לרשות.
היו"ר יעקב אשר
אבל זה לא מה שכתוב ב-(ג).
אפרת חקאק
אני לא חולקת עליך שסעיפים דומים כאלה קיימים במגוון תחומים. בדרך כלל בחוקי עזר - -
היו"ר יעקב אשר
חוקי עזר לא מתאימים לזה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
למה הם לא מתאימים לזה? תעביר סמכויות לרשות המקומית. תחזק אותה בהקשר הזה.
היו"ר יעקב אשר
בסדר, זאת רפורמה גדולה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זאת לא רפורמה גדולה. הדברים הגדולים שאדוני עשה מתחילים בשינויים הקטנים. הצלחות קטנות.
היו"ר יעקב אשר
זה קצת דרקוני מידי.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מותר לוועדה לשנות את הנוסח?
אפרת חקאק
לשנות את הנוסח עצמו – לא; לקבוע תנאים – כן. חוק העזר קיים, ואנחנו לא יכולים לשנות אותו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ואם הם מסכימים לשנות משהו זה אפשרי?
אפרת חקאק
לא. אפשר לשנות איזשהו תנאי, לקבוע תנאי לאכיפה. זה מה שתראה לפעמים בצו, אבל את נוסח החוק אי אפשר לשנות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אם (ג) מתייחס לדוח השנתי – הוא צריך לדווח על שינוי מהדוח השנתי.
אפרת חקאק
כן.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה הרציונל, וזה גם הרציונל של עיריית רמת-גן. אם יש שינוי בדוח השנתי הוא צריך לדווח.
אפרת חקאק
נכון.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כמו רישוי עסקים. אין שום הבדל.
היו"ר יעקב אשר
השאלה אם אין פה חפיפה בין הדברים כי יש לזה מערכת חוקים שלו. אני אגיד לך שוב, אני לא חושש אבל אני אומר שוב – כל חוקי העזר העירוניים הם ב"קום ועשה", שאדם עושה דברים בפועל. פה זה נכנס כבר למערכת של רישוי עסקים. זאת אומרת אתה לא כותב בחוק עזר שאם אדם לא שילם ארנונה בזמן אתה יכול להיכנס אליו הביתה ולתת לו דוח. מה שמפריע לי כאן זה over doing. זה נכון שזה איכות הסביבה אבל במסגרת רישוי עסקים כשאדם מקבל רישיון, יש לך הדבר הכי חזק – לשלול לו רישיון אם הוא מזהם. אז אתה מתחיל עם כל מיני קנסות על צואה של כלבים? משהו פה לא מתאים.
נטע יגר
אם יורשה לי אני חייבת לחדד, כמו שראינו בדוגמה של המיחזור קודם – זה לא רק ב"קום ועשה". זאת אומרת אם יש לי מיחזורית ליד הבית והוא לא מיחזר אלא סתם זרק לזבל אז הוא מקבל דוח. זה לא שהוא עשה איזו פעולה, אלא אנחנו נותנים דוח על אי פעולה. זה דומה למקרה פה: הוא לא דיווח, היה לו שינוי במפעל, הוא זיהם יותר או פחות ולא דיווח לרשות – הוא מקבל דוח.
היו"ר יעקב אשר
סליחה, אני לא כל כך מסכים, אבל קצת. אם הוא לא מיחזר, זאת אומרת אם הוא זרק את הפסולת הממוחזרת לפסולת שאינה ממוחזרת זה "קום ועשה". הוא לא קיבל את הדוח שהוא לא מיחזר, אלא שהוא זרק את הפסולת למקום אחר.

מאחר שגם לי יש רקע עירוני וגם איתן, וכשאיתן שותק אחרי שאני מסביר לו ולא עונה לי חזרה מיד, אז כנראה - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יש לי כלל, אדוני, שאני מנסה לאתגר את יושב-ראש הוועדה עד גבול מסוים. אגב, לא רק פה, אלא גם בוועדות אחרות.
היו"ר יעקב אשר
זה שאתה לא ממשיך לאתגר עד הסוף זה בסדר. תמשיך עם זה, זה כיוון טוב.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני חושב שהסעיף הזה יכול לעבוד.
היו"ר יעקב אשר
אם את מבינה אותי נכון, יש מערכת שלמה של חוקים של רישיון עסק.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל רישיון עסק לא תמיד מגיע לרזולוציות האלה.
היו"ר יעקב אשר
כשאתה מאשר למישהו שילוט אתה לא שולל לו את הרישיון אם הוא לא עשה את השילוט נכון.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
גם פה לא שוללים.
היו"ר יעקב אשר
אתה יכול לתת לו קנס. פה יש מערכת של רישיון עסק. רישיון עסק זה טפסים של רישיון עסק. שם אתה ממלא אותם, אתה מחייב. יש לך עונשך בצדך. זאת אומרת אם אתה מפר אותם אז – התראה, שוללים לך את הרישיון או לא שוללים את הרישיון. אתה מכניס פה אלמנט אחר של משטרה בתוך משטרה – התראה בתוך התראה. אני אומר שוב – אני די אדיש לזה. משרד הפנים לא שם לב לזה כל כך, אבל אני חושב שזה מסוג הדברים שבדרך כלל חוקי עזר פוטרים את המקומות שבהם אין חקיקה ברורה. זה אמצעי של הרשות להשתלט על נקודות - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הרשות אומרת פה בעצם: דווח לי שיש שינוי. לא דיווחת שיש שינוי – יש לך קנס. זה מה שהיא אומרת. דווח לי שיש שינוי ממה שחתמת. אם אין שינוי הכול בסדר, אבל אם יש שינוי – דווח לי. לא דיווחת – תיכנס.
היו"ר יעקב אשר
כן, זה הדיווח.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
נכון.
היו"ר יעקב אשר
מה את אומרת, גברתי היועצת המשפטית?
אפרת חקאק
אפשר לקבוע את זה כעבירת קנס, זה לא בלתי הגיוני, ואני מבינה את הצרכים של הרשות. אבל לדעתי, זה קצת חריג בנוף של עבירות הקנס.
נטע יגר
אולי גברתי יכולה להראות ליושב-ראש את הטופס וזה יסבר את האוזן. אם זה מולכם. זה לא נמצא בקובץ שפרסמתם. זה נמצא בחוק העזר עצמו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
סליחה, לא באתי לעשות בלגן.
היו"ר יעקב אשר
זה בחוק העזר עצמו.
אפרת חקאק
על זה מדווחים פעם ראשונה.
היו"ר יעקב אשר
זה קיים רק בגלל חוק העזר?
אפרת חקאק
זה קיים בחוק עזר.
היו"ר יעקב אשר
זה לא קיים ברישוי עצמו?
אפרת חקאק
אני מניחה שיש גם חפיפה.
היו"ר יעקב אשר
הטופס הזה הוא לא ברישוי עצמו?
נטע יגר
מה הכוונה?
היו"ר יעקב אשר
כשאדם מגיע ומבקש רישיון עסק מחתימים אותו על טופס כזה, נכון?
נטע יגר
אולי מישהו מהעירייה יכול לענות לגבי רישוי עסקים?
היו"ר יעקב אשר
זה מפעל, אתה מבין? איך הוא יידע למי להודיע? היה שינוי בתוך חודש – אני לא מכיר דבר כזה. כי בנושאים האחרים שקיימים בעניין איכות הסביבה הם סבירים: עשה חפירה ברחוב, רוכל, לא ילכלך, לא יחזיק, לא ישתמש – הכול כתוב פה, ושום דבר הוא לא "ידווח". זה כמו שתכניסו שמי שלא מדווח על שינוי בהכנסות שלו בארנונה. הוא הגיש בקשה להנחה שמגיעה לו בארנונה ועכשיו השתנה לו הדיווח. על-פי הארנונה הוא חייב לעדכן אתכם. אבל תעשו חוק עירוני כדי שהוא יקבל על זה קנס? זה נראה לי לא סביר.
נטע יגר
אדוני, אני אתן לך דוגמה: מה קורה אם עסקתי בתחום מסוים ואני מייצרת משהו שזקוק לקירור. יש מקררים גדולים שדורשים אמוניה שיש לה השפעה משמעותית אם תהיה דליפה. זה משהו שהוא לא צריך לדווח? אנחנו בתור רשות רוצים לדעת כדי לדעת איך להגן על התושבים שלנו.
היו"ר יעקב אשר
לא, הוא חייב את זה במסגרת הרישיון שלו. זה מפעל. יש מערכת חקיקה מקבילה שעובדת על זה. אתם לוקחים פה מערכת חקיקה נוספת על החקיקה של ההגבלה הזאת.

מי רוצה להתייחס?
אורח >> שמעון שומרוני
גם אני מגיע מהמשטרה ונחשפנו לא פעם ולא פעמיים - -
היו"ר יעקב אשר
תפקידך בכוח?
שמעון שומרוני
- - על מפעלים שלא מדווחים לרשויות המקומיות, מפעלים שאני צריך לדעת איזה שינוי נעשה בשנה האחרונה. הדוגמה של האמוניה היא דוגמה מציאותית. נחשפתי לזה כמפקד מרחב שרון בנתניה. לא הרשות ידעה, לא כיבוי אש ידע – אף אחד לא ידע על הדיווח הזה. לדעתי, זה חשוב מאוד. זה לא משמעותי במובן של הקנס. הקנס הוא לא העניין פה. 475 שקלים זה לא המהות. המהות היא חובת הדיווח. חובת הדיווח היא לרשות המקומית. כשיש אירוע של אמוניה – ובכוונה אני אתייחס לאירוע הזה – האירוע הזה הוא משמעותי כי אני מגיע כרשות מקומית לזירת אירוע, לקצין משטרה, ואני אומר לו: במפעלים האלה והאלה יש אמוניה, קח בחשבון. יש כרגע שריפה, אין דליפה, אבל יש לזה השפעת קירור. יש לזה הרבה השפעות. הסעיף הזה, כמה שהוא נראה לא אקוטי, מבחינתנו כרשות מקומית הוא אקוטי ביותר. Comment by USER:
היו"ר יעקב אשר
מה תפקידך?
שמעון שומרוני
אני מנהל אגף ביטחון ואכיפה של עיריית רמת-גן וממונה קורונה עירוני.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי.
אפרת חקאק
- - -
היו"ר יעקב אשר
אבל השאלה היא שוב, אם זה לא נמצא במערכת חקיקה אחרת. זאת השאלה שלי. זה משהו עקרוני פה. אין לי בעיה לאשר את זה, ואני מבין אותך וזה נותן לך עוד כלי. אבל אתה יכול לקבל עוד 10 כלים מחוקים אחרים, וזה נראה לי לא סביר כל כך.
נטע יגר
אדוני צריך להבין שאם הוא לא מאשר את הסעיף הזה זה משאיר את הרשות במצב שכל מה שהיא יכולה לעשות זה להגיש כתבי אישום. איך אני יכולה לדעת אם לא דיווחו לי? אתה מבין, הכוח נמצא אצל בעל המפעל. אז גם אין לי הידע וגם אצטרך להגיש כתב אישום. זה מאוד בעייתי.
אפרת חקאק
אם את לא יודעת אם דיווחו לך אז גם אין לך אפשרות להטיל דוח. אז לא הבנתי.
נטע יגר
אנחנו לא רוצים להשאיר את זה למזל של אכיפה, אם עכשיו לכדתי מישהו שהדיווח שלו היה שקרי. אנחנו רוצים להטיל חובה פוזיטיבית על בעלי המפעלים שלהם יש הידע הזה כי לנו אין אותו, והסכנה לתושבים היא גדולה יותר מ-475 שקלים האלה.
אפרת חקאק
החובה קיימת מחוק העזר. השאלה איך את אוכפת את החובה הזאת.
היו"ר יעקב אשר
רק מכוח חוק העזר או גם מכוח רישוי עסקים?
אפרת חקאק
הדיווח הזה זה רק מכוח חוק עזר.
היו"ר יעקב אשר
אבל אני שואל מה קיים, ועל זה הם לא יודעים לענות לי. מה קיים? מדובר פה על בעל מפעל. איך עובד מפעל במדינת ישראל? לא כל אחד יכול להקים מפעל בכל עיר איך שהוא רוצה ומה שבא לו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אדוני, לאחרונה נעשתה רפורמה בחוק רישוי עסקים ואושרו תקנות.
היו"ר יעקב אשר
אני יודע. אני ניהלתי חלק מהישיבות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אז אם אתה שואל אותי מה דורשים עכשיו ממפעל, אני לא יודע כי הכול חדש.
היו"ר יעקב אשר
לא משנה, אבל יש.
שמעון שומרוני
אני יכול להוסיף, ברשותכם, שהורדתם הרבה מפעלים שהיו בחוק העזר חייבים ברישוי עסקים והיום הם לא קיימים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא, כולם חייבים ברישוי עסקים. יש כאלה בהליך מזורז ויש כאלה בשלב א', שלב ב' ויש בהיתר רגיל. כולם חייבים ברישוי עסקים.
שמעון שומרוני
לא כולם. אני מתקן אותך – לא כולם.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
פטור מרישוי לא מקבלים מפעלים ברמת זיהום. רק על סמך הצהרה.
שמעון שומרוני
אתם אלה שמחליטים אבל במקרה הזה זה ממש לא מהותי. נתת עוד כלי לרשות המקומית לפקח על דברים שיכולים להשפיע משמעותית על תושבים בעיר. זה לא רק ברמת-גן, זה בכל מקום אחר.
היו"ר יעקב אשר
אבל אין את זה במקומות אחרים. אנחנו לא נתקלנו, גם לא הייעוץ המשפטי, ולכן זה גם קפץ לנו לעיניים, על משהו של דיווח.
שמעון שומרוני
רמת גן ידועה כפורצת דרך בהרבה תחומים.
היו"ר יעקב אשר
אתה יכול לפרוץ דרך בהרבה דברים, אבל יש דברים שיש להם ההגדרות שלהם. בחוק עזר עירוני, אם תעבור ותראה את החוק שלכם שהגשתם לנו עכשיו אתה לא תמצא כזה דבר על חוסר דיווח או דברים מהסוג הזה.
נטע יגר
אדוני, הדיווח קיים מידי שנה. בעל המפעל עושה את זה מידי שנה. אם במהלך השנה לא חל שום שינוי אז אנחנו ניפגש שוב בשנה הבאה, זאת אומרת בדיווח הבא. לא פתאום באו out of the blue. זה משהו שהוא עושה באופן תדיר.
היו"ר יעקב אשר
זה בדיוק מה שאמרה לך היועצת המשפטית בהתחלה. אבל אם הוא מחויב היום לא במסגרת חוק עזר עירוני, אלא מחויב בתור בעל מפעל שמקבל רישיון עסק אולי כדאי שתשאלו במחלקת רישוי עסקים אצלכם איך זה עובד.
שמעון שומרוני
אני אשאל את מנהל מחלקת רישוי עסקים. כרגע הוא לא שלי. אני אשאל אותו ומקביל אפשר לעבור לסעיפים הבאים.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי.
אפרת חקאק
הייתה לי עוד שאלה בעניין סעיף 102(ג) לאותו חוק בעמוד 15. העבירה היא די סטנדרטית: "לא יאכיל אדם בעל חיים ברשות הרבים באופן שיש בו כדי לזהם אותה". אבל אתם ביקשתם לקבוע תנאי.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה הכוונה?
אפרת חקאק
אל תאכיל חתולים ברחוב באופן שמזהם את הרחוב, לדוגמה. אני מניחה שזאת הדוגמה הקלסית.
נטע יגר
מה השאלה?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
איך מאכילים בעל חיים באופן שזה מזהם?
אפרת חקאק
אתה מפזר את האוכל. אבל הם יענו.

אבל יש גם לי שאלה. לעניין התנאי אתם כתבתם: "ובלבד שהאיסור פורסם". לא הבנתי כל כך את התנאי הזה. ברחוב ברור שאתם לא תולים שלטים בכל מקום. לא הבנתי מה זה "האיסור פורסם".
נטע יגר
אני ארחיב. הסעיף הזה נולד מכיוון שרמת גן סובלת מתופעת האכלת תנים בעיקר בשכונות שגובלות בפארק הירקון ובפארק הלאומי וגם באזורים שונים בשכונות המזרחיות. - - - למגר את התופעה הזאת. היה לנו פה דין ודברים עם משרד המשפטים, אם הם ירצו להרחיב. הקנס פה בהתחלה היה א' והורדנו ל-ב', וגם בעקבות הערה נוספת שלהם הוספנו את הסייג הזה: "ובלבד שהאיסור פורסם או שהדבר נאסר בהודעה המוצגת במקום".

קודם כול, החוק מפורסם באתר העירייה אז אין חשש שלא מכירים אותו. לעניין האכלת חתולים – אני חייבת לומר שעבדתי ב"תנו לחיות לחיות" אז אני מכירה את התחום היטב. מבחינת הפרשנות של הפסיקה לזיהומים אפשר להאכיל חתולים באוכל יבש, באוכל רטוב. אם המאכיל בא, שם אוכל לחתול ועוזב והחתול לא מסיים והאוכל נרקב ומעלה זבובים ורימות אז זה יוצר מטרד סביבתי ואפשר להטיל דוח. אם בן אדם בא להאכיל את החתול והחתול מסיים וכל אחד הולך לדרכו זה לא נחשב זיהום וזאת האכלה מותרת. אני גם אוסיף שברמת-גן יש התייחסות אוהבת ומחממת את הלב לחתולים. בתקופת הקורונה העירייה קנתה על חשבונה מזון וגייסה מתנדבים והאכילו פה הרבה מאוד חתולים, ומעבר לזה יש שעות האכלה קבועות ברמת-גן.
אפרת חקאק
אז בנושא הזה אני אשמח למחוק את התנאי "ובלבד שהאיסור פורסם". זה לא מתאים. אנחנו מניחים שבאופן כללי חוקי עזר מפורסמים. אני לא חושבת שמתאים להכניס את זה דווקא בסעיף הזה. זה בסדר מצדכם?
נטע יגר
אין לנו בעיה להוריד את הסייג. זאת הייתה בקשה של משרד המשפטים.
שושי פרידמן-סומך
אנחנו מקבלים, כמובן, את בקשת היועצת המשפטית.
אפרת חקאק
אז אני מורידה את כל הסייג. זה יהיה רק 102(ג).
היו"ר יעקב אשר
יש לכם תשובה? סיימנו את העניין הזה?
אפרת חקאק
היה לי תיקון בעמוד 18 שאתם יכולים לראות.
היו"ר יעקב אשר
זה תוקן.

יש לכם תשובה לגבי רישוי עסקים?
שמעון שומרוני
יש לי תשובה. יש מפעלים כמו מלטשות שרישיון העסק הוא ל-15 שנה. זה היה לצמיתות בעבר והיום זה 15 שנה; לרדימיקס, מפעלי בטון, ל-10 שנים. אמנם אנחנו עושים בקרות אבל הבקרות הן גם בהתאם לדיווח. לכן אנחנו ממליצים אבל לא מתעקשים.
נטע יגר
מה גם שהטופס לא זהה אז יכול להיות שיש הבדל ברמת הפירוט. לכן יש חשיבות לחוק עזר לעניין סביבה.
היו"ר יעקב אשר
אני מסביר לך: יש פה עניין יותר עקרוני כי אם אנחנו פותחים סוג כזה של דבר אנחנו נתחיל לעשות חוקים שאם אדם לא עומד בתנאי הרישיון הוא גם עובר על חוק עזר עירוני בכך שהוא לא דיווח או לא אמר או משהו אחר. לא נתקלתי בשום עיר במשהו מהסוג הזה. אני גם לא מכיר את זה ככה.
אפרת חקאק
יכול להיות שיש.
היו"ר יעקב אשר
יכול להיות שיש, לא בדקתי את כל הארץ. אבל זה נראה לי משהו לא נכון, ולכן ההמלצה שלי היא לוותר עליו. אם אתם לא עומדים על זה עד הסוף אז בתור משהו רוחבי כי מחר זה נכנס לשיקול דעת - -

עוד שאלה?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לי יש שאלה. מה זה: "לא ידרוך אדם על דשא"?
שמעון שומרוני
אנחנו הורדנו את זה.
היו"ר יעקב אשר
הורדתם את זה?
נטע יגר
לא הורדנו שום דבר. מה זאת אומרת? תפנו אותי לשאלה מסוימת.
היו"ר יעקב אשר
"לא ידרוך אדם על דשא".
אפרת חקאק
הוא מתכוון לסעיף 53(א).
נטע יגר
אנחנו פיצלנו את סעיף 53(א).
איתן גינזבורג (כחול לבן)
"לא ידרוך אדם, לא יטפס, לא ישבור, לא ישחית ולא ירשה לאחר מטעמו לדרוך, לטפס, לשבור או להשחית דשא, צמח, מקום נטיעות, גדר, משוכה, שער או סורג". דשא?
נטע יגר
ברשותך, אני אענה. אנחנו פיצלנו את הסעיף. בעמוד 12 בסעיף 53(א) אם אתה רואה כתוב: "למעט דריכה על הדשא וקנס בדרגה ב'". אם אתה מדלג לעמוד 18 שוב מופיע סעיף 53(א) ושם רשום לעניין דשא בלבד. כלומר קנס ברמה יותר נמוכה, רמה ד'. אנחנו פיצלנו את הסעיף בעקבות ההערה של משרד המשפטים. הרציונל הוא שעל דריכה על דשא לא יקבלו קנס כה גבוה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
למה צריך לתת קנס על דריכה על דשא, גברתי?
נטע יגר
יש מקומות ברמת-גן שזה לנוי, אסור לדרוך על הדשא. הקימו פארק - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
האם דשא סינתטי הוא דשא?
נטע יגר
האם דשא סינתטי הוא דשא? לא זאת לא הכוונה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא זאת הכוונה אבל מחר יבוא מישהו אחר שהוא לא את, ויגיד: סליחה, דשא סינתטי הוא דשא. לא הכוונה לדשא צומח או דשא סינתטי.
היו"ר יעקב אשר
אגב, סורג הוא גם דומם. אבל דשא סינתטי הוא דומם אבל הוא דשא כדי שאפשר יהיה לדרוך עליו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא כתוב פה "דשא צומח" או "דשא סינתטי". כתוב: "דשא".
שמעון שומרוני
התנאי יהיה שלט.
היו"ר יעקב אשר
אני ממליץ להוריד את המילה "דשא". זה הכול.
שמעון שומרוני
יש לנו מקומות, כמו שנטע ציינה, של קרקע שסביבה יהיה דשא ויש גם גדר. אנשים הולכים את הכלבים שלהם, עולים על הדשא, עולים על האנדרטה. זאת הכוונה. במקום שיש שילוט שאסור להיכנס למקום הזה – שם אנחנו אוכפים. במקום אחר אני לא אוכף דשא. הפארק לאומי של עיריית רמת-גן הוא דשא כולו. שם אני לא אאכוף. אני אוכף במקומות רלוונטיים. התנאי הוא, כמובן, שיש שם שילוט.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אדוני, בגלל שיש לך אנדרטה אז עכשיו צריך לכתוב את זה בחוקי העזר העירוניים? תשימו גדר נמוכה סביב הדשא.
נטע יגר
יש גדר.
שמעון שומרוני
שמים גדר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני לא חושב שדריכה על דשא, בין הוא צומח ובין הוא סינתטי, צריך לגרור עבירת קנס.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי, חברים, אני מציע להוריד את המילה "דשא".
אפרת חקאק
מורידים את הדשא.
היו"ר יעקב אשר
מכסחים את הדשא, אומר מנהל הוועדה.
נטע יגר
ברשותכם, אני רוצה לחדד שמדובר על מצב שיש שילוט שאסור לדרוך. זה לא שפתאום אדם הולך ורוצה לעלות על איזשהו דשא גם אם יש אנדרטה והפקח רץ אליו והוא מקבל קנס. מדובר על מקום שיש בו שילוט שאסור לדרוך.
היו"ר יעקב אשר
בכמה מקומות יש שילוט כזה?
נטע יגר
מקומות ספורים.
שמעון שומרוני
מקומות ספורים, כארבעה, חמישה כאלה.
היו"ר יעקב אשר
כתוב כאן אם יש שילוט?
אפרת חקאק
אני הוספתי.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אה, זה לא היה.
היו"ר יעקב אשר
את הוספת? אם יש שילוט במקום עצמו.
נטע יגר
זה כבר נמצא בלשון החוק עצמו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה יותר גרוע מאשר לחנות בכחול-לבן. זה 249 שקלים. זה כמו אדום-לבן.
היו"ר יעקב אשר
אם זאת הכוונה שלכם אז אני סומך עליכם שלזה אתם מתכוונים ולא לפתוח את זה. אם יש תיקון של היועצת המשפטית אז נשאיר את הדשא. אם כך, אנחנו תיקנו את הנושא של איכות הסביבה ואני מעלה את הצווים להצבעה.
אפרת חקאק
אני צריכה להגיד על זה משהו.
היו"ר יעקב אשר
על שני הצווים.
אפרת חקאק
בעבר היו שני צווים. אנחנו מדברים על שני צווים שאוחדו על-ידי משרד הפנים, וזה כולל גם את סעיף 1 - - - ראשון.
היו"ר יעקב אשר
כן, דיברנו עכשיו על איכות הסביבה ועכשיו גם על זה.

אני מעלה להצבעה את שני הצווים של עיריית רמת גן. מי בעד?

הצבעה

הצווים אושרו.
היו"ר יעקב אשר
הצווים אושרו פה-אחד. תודה רבה ודרישת שלום לראש העיר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ולסגניו.
היו"ר יעקב אשר
ולסגניו.
שמעון שומרוני
תודה רבה.
6. הצעת צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התש"ף-2020 - אופקים
7. הצעת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון), התש"ף-2020 - אופקים << נושא
היו"ר יעקב אשר
בבקשה. איפה אופקים, בבקשה?

לש קולות באופקים בכלל. אופקים זה של גפני, זה לא שלכם. 20 שנה הוא היה באופקים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
- - -
היו"ר יעקב אשר
אז תישאר. תטפל גם באופקים. אופקים, בבקשה.
עידית כהן
עיקר השינוי אצלנו זה להעביר את עיריית אופקים מצו המועצות המקומיות לצו העיריות. - - - שינויים קטנים נוספים. אם יש שאלות, אני אשמח.
היו"ר יעקב אשר
יש שאלות לגבי אופקים – צו עיריות? צו מועצות?
אפרת חקאק
יש שני צווים.
היו"ר יעקב אשר
כן, אחד למחוק ולהעביר לעיריות. הצו הראשון – להעביר אתכם ממועצות לעיריות – מי בעד?

הצבעה

הצו אושר.
היו"ר יעקב אשר
הצו אושר פה-אחד.

הצבעה על השינוי בצווים הנוספים. מי בעד?

הצבעה

הצו אושר.
היו"ר יעקב אשר
בעד פה-אחד. אופקים, תודה רבה, שיהיה לכם בהצלחה.
עידית כהן
תודה רבה, ערב טוב.
היו"ר יעקב אשר
תמה וננעלה הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 17:20.

קוד המקור של הנתונים