ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 16/12/2020

בקשות חברי הכנסת להקדמת הדיון בהצ"ח הבאות, לפני הקריאה הטרומית: 1.הצ"ח קרן לאזרחי ישראל (תיקון – הרכב ועדת האיתור ומועד תחילת החוק), התשפ"א-2020 (פ/2491/23), של אבי דיכטר 2. הצ"ח בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשפ"א-2020 (פ/2434) של יעקב מרגי, פניית יושב-ראש הכנסת בדבר שעת סיום המליאה היום, יום רביעי, א' בטבת התשפ"א – 16.12.20., חוק המקרקעין (תיקון מס' 34), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת6
ועדת הכנסת
16/12/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 95
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, א' בטבת התשפ"א (16 בדצמבר 2020), שעה 9:30
סדר היום
1. בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, למיזוג הצעות החוק הבאות:
א. הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 34) (התקנת מערכת לייצור חשמל מאנרגיית השמש או מתקן אגירה, בבית משותף), התשפ"א-2020 (מ/1377).
ב. הצעת חוק המקרקעין (תיקון - התקנת מתקן פוטו וולטאי), התש"ף-2020 (פ/1705/23), של חה"כ בועז טופורובסקי.

2. פניית יושב-ראש הכנסת בדבר שעת סיום המליאה היום, יום רביעי, א' בטבת התשפ"א - 16.12.20.

3. בקשות חברי הכנסת להקדמת הדיון בהצ"ח הבאות, לפני הקריאה הטרומית:
א. הצ"ח קרן לאזרחי ישראל (תיקון - הרכב ועדת האיתור ומועד תחילת החוק), התשפ"א-2020 (פ/2491/23), של חה"כ אבי דיכטר.
ב. הצ"ח בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשפ"א-2020 (פ/2434/23), של חה"כ יעקב מרגי.
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
עוזי דיין
אחמד טיבי
מיכאל מלכיאלי
טלי פלוסקוב
תהלה פרידמן
חברי הכנסת
אבי דיכטר
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
הדר אביב


1. בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, למיזוג הצעות החוק הבאות: 1. הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 34) (התקנת מערכת לייצור חשמל מאנרגיית השמש או מתקן אגירה, בבית משותף), התשפ"א-2020 (מ/1377). 2. הצעת חוק המקרקעין (תיקון - התקנת מתקן פוטו וולטאי), התש"ף-2020 (פ/1705/23)
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי, א' בחודש טבת התשפ"א, חודש טוב, 16 בדצמבר 2020. מספר נושאים הל סדר-היום, אך בטרם נמנה אותם ונצלול אליהם, אני רק אומר שאתמול התקיים דיון מאוד-מאוד משמעותי ומעניין בכל הנוגע לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, בכל הנוגע להוספת עיקרון השוויון. אנחנו נמשיך בדיון שהחל אתמול, כמו שאמרתי אתמול בוועדה. אנחנו ננסה להגיע לנוסח מוסכם, להביא אותו לדיון, ואחרי זה נעלה אותו לקריאה ראשונה במליאת הכנסת, אני מקווה שבשוע הבא.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני מבקש, אדוני, שהדיונים יתקיימו גם בימי חמישי וגם בראשון.
היו"ר איתן גינזבורג
אני אמרתי שכנראה נעשה את זה מחר, אבל אנחנו כמובן נוציא הודעה מסודרת, ואני גם מתנצל בהזדמנות הזאת על ההתראה של הישיבה הזאת. הגם שאמרתי שנקיים היום בבוקר ישיבה, מכיוון שלא הגענו להסכמה על הנוסח, והיו דברים נוספים, אז נאלצנו לשלוח את סדר-היום בשעה שנשלחה ועמכם הסליחה על הדבר הזה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אני מברך על הרצון להגיע להסכמה מקיר לקיר בעניין החוק.
היו"ר איתן גינזבורג
ובכן, אנחנו נעבור לבקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, למיזוג הצעות החוק הבאות: הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 34) (התקנת מערכת לייצור חשמל מאנרגיית השמש או מתקן אגירה, בבית משותף), התשפ"א-2020, שמספרה מ/1377, והצעת חוק המקרקעין (תיקון - התקנת מתקן פוטו וולטאי) – למי ששאל, זה פאנלים סולאריים של קולטי שמש ליצירת ארגיה – התש"ף-2020, של חבר הכנסת בועז טופורובסקי, שמספרה פ/1705/23.

מדובר בשתי הצעות חוק דומות, ובשבוע שעבר יושב-ראש הוועדה ביקש לדון בשתיהן בבת אחת, אז אני חושב שאם אין הערות, נוכל להצביע על זה. מי בעד המיזוג? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד
בקשת המיזוג אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
פה אחד. המיזוג אושר.2. פניית יושב-ראש הכנסת בדבר שעת סיום המליאה היום, יום רביעי, א' בטבת התשפ"א - 16.12.20
היו"ר איתן גינזבורג
התקבלה פנייה מיושב-ראש הכנסת על בקשה להגביל את ישיבת מליאת הכנסת היום, יום רביעי, עד לשעה 16:00 או סביב השעה 16:00, כפי שהתקיים ביומיים האחרונים בגלל חג החנוכה. מכיוון שנשאר לנו רק יומיים, כפי שהתבקשנו לאשר, אז מבקשים מהם להוסיף עוד יום נוסף שבהם יוכלו אנשים לצאת בזמן כדי להדליק נרות עם משפחותיהם. מישהו רוצה להתייחס?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מזכיר את מה שהיה לנו בדיון הראשון. בדיון הראשון שאלנו את מזכירת הכנסת שנמצאת כאן, מה קורה ביום רביעי. ואז הייתה מעין אווירה שיום רביעי בין כה וכה זה ב-11:00, כנראה זה יסתיים, ואין סמכות לוועדה בלי בקשת היושב-ראש. בעקבות הדבר הזה, פניתי גם אני וגם חבר הכנסת מלכיאלי ליושב-ראש. בדקו אתמול גם בלשכת היושב-ראש שמהכנסת ה-16, כך כתב גם היושב-ראש במכתבו, מעולם לא הסתיימה ישיבה אחרי 16:00. הדלקת נרות – תלוי, אבל בחלק מהמשפחות זה ב-16:40, ולכן אין הצדקה - - -

אני מציע לכם לבדוק, מבחינת סדר-היום, אני לא יודע, אולי את השאילתות לקצר כי שמו הרבה שאילתות היום, אולי משהו אחר, אבל זה במזכירות הכנסת אצל היושב-ראש, לבדוק מה לעשות בשביל שלא ייתקעו דברים היום. אבל אני חושב שזה יהיה נכון לתת לאנשים להגיע למשפחות ב-16:00 וקיבלנו הרבה בקשות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, - - -

אתה מפריע לי, כרגיל.
יעקב מרגי (ש"ס)
אני רוצה לומר משהו לפרוטוקול. לא היה מצב שאחמד טיבי ייכנס אליי לדיון ולא ימשוך את כל תשומת הלב. הייתי חייב להחזיר לו.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
עשית את זה בהצלחה גדולה.
היו"ר איתן גינזבורג
על זה נאמר: דפקת כניסה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תודה, יושב-ראש ועדת הכלכלה. בשל האמירה הזו של חבר הכנסת מרגי, אני רוצה לומר שפנו אליי אתמול חברי כנסת דתיים חרדים, פנו אלינו מהקואליציה, היות ומדובר בציפור הנפש של החרדים והדתיים, אני הבעתי את הסכמתי, כנציג הרשימה המשותפת, לכך שהדיונים יסתיימו בשעה 16:00. כמובן, יש לנו תנאי להדלקת נרות. יש לנו תנאי. התנאי הוא שכל מי שמאמין בערכי החירות, שהחירות תהיה כללית לכולם, לא רק לקבוצה אחת. אבל אנחנו מסכימים שזה יסתיים ב-16:00, פינדרוס.
היו"ר איתן גינזבורג
הוא עסוק. הוא כותב את מה שאמרת ושולח לרב.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
העברת את זה לכיכר השבת?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא. מכיוון שהוא התחיל ואמר שזה בעקבות הכניסה של מרגי, אז היחס הוא בהתאם.
עוזי דיין (הליכוד)
הייתי בטוח שהוא יציע להדליק את זה מהצד השני או משהו כזה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
האמת היא שמי שפנה זה פינדרוס ויהדות התורה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
חמור מאוד שאתה מתעלם מהפנייה של ש"ס.
אבי דיכטר (הליכוד)
אחמד, רק למען הסר ספק, מדובר בארבע אחר הצהריים, לא ארבע לפנות בוקר.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
בדיוק. בדיוק.
היו"ר איתן גינזבורג
מזכירת הכנסת רוצה לומר משהו?
מזכירת הכנסת רדנה מלר-הורוביץ
לא. אני רוצה רק להגיד שהיו גם שנים שהסתיימו הישיבות בקביעה של ועדת הכנסת בשלוש גם.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
האמת היא, רעיון לא רע.
היו"ר איתן גינזבורג
אם כך, אנחנו נעלה את הבקשה לקבוע את שעת נעילת המליאה היום בשעה 16:00. מי בעד הבקשה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – פה אחד
הבקשה אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
כך ייעשה.
מזכירת הכנסת רדנה מלר-הורוביץ
תודה רבה. חנוכה שמח, גם לעובדים.
היו"ר איתן גינזבורג
בהחלט. לכולם.

3. בקשות חברי הכנסת להקדמת הדיון בהצ"ח הבאות, לפני הקריאה הטרומית: 1. הצ"ח קרן לאזרחי ישראל (תיקון - הרכב ועדת האיתור ומועד תחילת החוק), התשפ"א-2020 (פ/2491/23), של חה"כ אבי דיכטר. 2. הצ"ח בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשפ"א-2020 (פ/2434/23) של חה"כ יעקב מרגי
היו"ר איתן גינזבורג
בקשות חברי הכנסת להקדמת הדיון בהצ"ח הבאות לפני הקריאה הטרומית: הצ"ח קרן לאזרחי ישראל, של חבר הכנסת אבי דיכטר. בבקשה, אדוני.
אבי דיכטר (הליכוד)
מדובר בבקשה לתקן חוק שיאפשר להקים סוף סוף את הקרן שש שנים אחרי שנקבע בחוק שצריך להקים אותה. היא לא קמה בפעם הקודמת מפני שהשופט שמונה לעמוד ויושב בראש ועדת האיתור לא הצליח במשימתו בגלל ששני המנכ"לים, מנכ"ל משרד ראש הממשלה ומנכ"ל משרד האוצר, היו חברים בוועדה ואי אפשר היה לתזמן איתם פגישות במשך שנתיים, ולכן הוא הניח מפתחות.

שר המשפטים מינה עכשיו יושב-ראש ועדת איתור חדש, ואנחנו ביקשנו לתקן את זה כדי שיהיה או מנכ"ל משרד ראש ממשלה או בכיר מטעמו, כנ"ל באוצר. גם לגבי הסכום, ההתניה להקמת הקרן הייתה שיהיו מיליארד שקל בקרן, ובקרן שוכבים חצי מיליארד שקל כבר תקופה די ארוכה כאבן שאין לה הופכין. אין שום הצדקה שהסיפור הזה יידחה. אנחנו רוצים להקים את הקרן כמה שיותר מהר. יכול להיות שיש גופים ואנשים שחצי מיליארד שקל אצלם זה לא משמעותי. אני חושב שעבורנו ככנסת זה משמעותי. אנחנו רוצים לעשות את זה כמה שיותר מהר, להעביר את זה עוד היום בקריאה טרומית, לנסות להעביר את זה בשבוע הבא.

יש הסכמה טוטאלית. כל חברי הוועדה, אופוזיציה וקואליציה, כאחד, ממש מכל סיעות הבית, תמכו בהצעה הזו ואני - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מה מטרת הקרן, חבר הכנסת דיכטר?
אבי דיכטר (הליכוד)
הקרן אמורה להשקיע בחו"ל את הכספים בהיטל ששינסקי כדי להשתמש בזה לטובת משימות שהקרן תחליט. אגב, זה קיים בעולם. רק לסבר את האוזן, באמירויות יש קרן כזו שהיא טריליון דולר.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. נראה לי חשוב. מישהו רוצה להתייחס? אם לא, אז נעבור להצבעה. מי בעד הקדמת הדיון בהצעת החוק? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד
הבקשה אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
שמונה בעד. מי נגד? מי נמנע? הקדמת הדיון אושרה.

הצ"ח בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), של חברי הכנסת יעקב מרגי ואסף זמיר. בבקשה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
חבר הכנסת יעקב מרגי ביקש שאני אנמק את זה. זו הצעת חוק מאוד חברתית, הצעת חוק טובה. יש שם עשרות ואולי מעבר לכך משפחות שנפלו בין הכיסאות, ואני חושב שהיא הצעת חוק חברתית מאוד שיכולה לעזור להם. ושוב, נקדם אותה תוך כדי דיונים על מנת להיטיב איתם.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אני רק רוצה להזכיר שגם בכנסת ה-20 ניסו להעביר אותה ובגלל שהכנסת הופסקה, לא סיימנו - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כנראה שגם בכנסת ה-23 זה יקרה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
הגיע הזמן – אני שמחה מאוד שמרגי לקח את זה. אגב, אני גם חתומה על החוק.
היו"ר איתן גינזבורג
אה, סליחה.
עוזי דיין (הליכוד)
מזל שלנו זה לא יכול לקרות.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
לכן אני מבקשת מאוד כן להיענות לבקשתו.
היו"ר איתן גינזבורג
בסדר גמור. מי בעד הקדמת הדיון? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
הבקשה אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
הקדמת הדיון אושרה. חברים, תודה רבה על ההשתתפות. שיהיה המשך בוקר טוב.


הישיבה ננעלה בשעה 09:40.

קוד המקור של הנתונים