ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 15/12/2020

חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 23), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדה משותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת העלייה,
הקליטה והתפוצות לדיון בהצעת חוק קליטת חיילים משוחררים
15/12/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 2
מישיבת ועדה משותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת העלייה,
הקליטה והתפוצות לדיון בהצעת חוק קליטת חיילים משוחררים
יום שלישי, כ"ט בכסלו התשפ"א (15 בדצמבר 2020), שעה 12:15
סדר היום
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 23 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מענק חד-פעמי נוסף), התשפ"א-2020
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
יוסף טייב
אופיר סופר
חוה אתי עטייה
טלי פלוסקוב
אנדרי קוז'ינוב
אלכס קושניר
חברי הכנסת
משה אבוטבול
תהלה פרידמן
מוזמנים
יואב ארבל - יועמ"ש, רשות השירות הלאומי אזרחי

ראובן פינסקי - מנכ"ל רשות השירות הלאומי אזרחי

יעל אגמון - רכזת ביטחון, אגף התקציבים, משרד האוצר

הילה אורן - לשכה משפטית, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
יעל סלנט
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומיםהצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 23 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מענק חד-פעמי נוסף), התשפ"א-2020, מ/1374
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים. עדיין יום שלישי בשבוע, ה-15 בדצמבר 2020, כ"ט בכסלו התשפ"א. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא רביזיה להצעת חוק קליטת חיילים משוחררים, הוראת שעה, נגיף הקורונה, מענק חד פעמי, התשפ"א-2020. מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. תודה רבה. כל חברי הכנסת שנמצאים פה, כולם, 100%, שמונה במספר, אישרו את הרביזיה.

הצבעה
בעד – שמונה
אושר.
היו"ר חיים כץ
אני אחדש את הדיון במה שאמרתי אתמול, הוועדה הזאת הוקמה לאור בקשתו של דוד ביטן שרצה להעביר את הנושא הזה אליו.
משה אבוטבול (ש"ס)
שה' ישלח לו רפואה שלמה, בשם כולם.
היו"ר חיים כץ
מאחר שהנושא הזה הוא שורשי בוועדת העבודה והרווחה אמרתי שאני הולך לקראתו ונקים ועדת משנה משותפת לוועדת הקליטה ולוועדת העבודה והרווחה.
ענת כהן שמואל
לא ועדת משנה, ועדה משותפת.
היו"ר חיים כץ
ועדה משותפת שהוא ינהל אותה. לצערי הבן אדם חלה, הוא לא יכול היה לנהל איתה, אבל דיברתי איתו והוא אמר לי: חיים, אל תחכה לי, תנהל את זה ותעביר את זה. מפה אנחנו, לפי המלצתו של אבוטבול ולפי המלצתם של כולם, מאחלים לו רפואה שלמה.
קריאה
דוד בן מרגלית.
משה אבוטבול (ש"ס)
כן, אנחנו מזכירים אותו בתפילה.
היו"ר חיים כץ
מאחלים לו רפואה שלמה, שיחזור אלינו במהרה.
משה אבוטבול (ש"ס)
אמן, בריא ואיתן.
היו"ר חיים כץ
בריא לגמרי, כי וואלה, אנחנו צריכים אותו, באמת אנחנו צריכים אותו.
משה אבוטבול (ש"ס)
תרם המון למעננו.
היו"ר חיים כץ
לאחר שהרביזיה נפתחה, היו פה אתמול שניים-שלושה נושאים. נושא אחד, עשינו חשבון וכשחזרתי לחדר אמרתי טעיתי כשאמרנו 40.5 מיליון והכפלנו ב-12 ואמרנו שהמענק הוא חד פעמי, הוא לא כל חודש, אז זה ירד ל-4.5 מיליון. הנושא השני, היו פה אוכלוסיות שלא הכנסנו. ישבה המנהלת של ועדת הקליטה ואמרה שיש כ-244 בנות שירות שאנחנו דילגנו עליהן.

הייתה לי שיחה עם שר האוצר, אמרתי לו: תשמע, אתה יכול למשוך את הצעת החוק, אבל אין לנו עניין למשוך את הצעת החוק, ואמרתי שאני רוצה במסגרת של עשרה מיליון שקל, עלויות של עוד עשרה מיליון, סדר גודל של עשרה מיליון שקל, לא פחות, רוצה לאשר את התקנה הזאת, לתת לכל האוכלוסיות ואני ארד חזרה ל-30 בדצמבר, שיש לנו תמיד את האופציה, אם העסק יתארך, אולי אין לנו יותר מדי עבודה, אבל אם העסק יתארך נעשה מאמץ גדול ונביא הארכה של התקופה.

לכן מאחר שנכנסים מאות אנשים, אם 1,001 זה אלפים אז אלפי אנשים, אנחנו מכניסים אותם פנימה.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
איך אלפי אנשים?
היו"ר חיים כץ
אלפי אנשים. אם 1,001 זה אלפים אז אנחנו מכניסים אלפי אנשים שלא היו אמורים להיכנס וזה לא בסדר שהם לא היו אמורים להיכנס, כי למעשה הם זכאים גם. אז תיקנו את הסרט הזה. אני יודע שכל דבר שאנחנו עושים הוא אף פעם לא מושלם וכשהולכים הביתה אחר כך אומרים רק רגע, שכחתי את זה ושכחתי את זה. אז אני בכל זאת חושב שהגענו למצב ש - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אבל כמה הכנסנו? מה זה אלפים?
היו"ר חיים כץ
אפשר להעביר את התקנות האלה ולתת לאנשים שזכאים את מה שמגיע להם ואחר כך אתם תגידו את מה שתגידו, אבל אני אתן ליועצת המשפטית שתגדיר מי נוסף בהגדרות ומי יקבל עוד.
יעל סלנט
אז נלך לפי הסדר של הנוסח. דבר ראשון, בסעיף קטן (2)(א) אנחנו מחזירים את התאריך, כפי שאמר יושב ראש הוועדה, למי שהשתחרר במהלך שנת 2020, כלומר מ-1 בינואר 2020 עד 31 בדצמבר 2020 ומורידים את הנושא של יוני. זה דבר ראשון.

הדבר השני, היה לנו את הקבוצה של מי שאמור לקבל את המענק המוגדל ביותר, 4,500 שקל, באופן חד פעמי כמובן. בקבוצה הזאת נכללו לנו קודם חיילים משוחררים בודדים וחיילים משוחררים שבמהלך תקופת השירות שלהם אושר להם מה שנקרא תשלומי משפחה. מי לא היה בתוך הקבוצה הזאת? כל מי שהוא מקביל פחות או יותר במצב שלו לחיילים בצה"ל, אבל משרת בשירות לאומי או בשירות לאומי אזרחי, גם בצד של הבודדים וגם בצד של המקבילה לתשמ"ש, שאין בדיוק כזה דבר, תשמ"ש, בשירות לאומי ובשירות לאומי אזרחי, ולכן ניסינו לחפש הכי הכי קרוב שיש מבחינת ההגדרות כדי לכלול גם אותם בתוך הקבוצה הזאת.
היו"ר חיים כץ
מאלה שמקבלים דמי כלכלה. אלה שאבוטבול המליץ עליהם.
משה אבוטבול (ש"ס)
ואתה תמכת.
היו"ר חיים כץ
זה חדשים נוספים.
יעל סלנט
העניין הוא שהמתנדבים ומתנדבות בשירות לאומי, אין להם גם דמי כלכלה, אז מה שאמרנו זה מי שנשוי. כי זה מקביל וזה הכי בקירוב שהצלחנו להגיע עם הרשות להסכמה עם משרד האוצר. אז אני רוצה להציג את הקבוצות האלה שסיכמנו איתם פה. אמרנו שהמענק יהיה בסכום של 4,500 שקלים חדשים, המענק המוגדל, לחייל משוחרר שהוא בודד, זה כבר דיברנו אתמול, חייל משוחרר שבתקופת שירותו הצבאי אושרה בקשתו לתשלום משפחתי בהתאם להוראות חוקת התשלומים למשפחות חיילים בשירות חובה כנוסחם בפקודת הצבא. גם על זה דיברנו אתמול, כאן עדיין אין חידוש.

עכשיו אנחנו מגיעים לחידוש. חייל משוחרר שבתקופת שירותו בשירות לאומי אזרחי קיבל דמי כלכלה כנשוי או כנשוי עם ילד אחד לפחות לפי תקנות שירות לאומי אזרחי (דמי כלכלה והיקף השתתפות של גוף מפעיל), התשע"ד-2014, שזה לא בדיוק תשמ"ש, אבל זה הכי קרוב שיש לתשמ"ש, או מי שבעת שירותו בשירות לאומי היה נשוי, כי פה אין איזה דמי כלכלה שמשולמים.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אבל זה בעצם כולם, זה גם אם הוא עבד, גם אם הוא לא עבד.
היו"ר חיים כץ
אנדרי, לא מבינים כשאתה מדבר, אתה בדרך כלל מדבר דברי טעם.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, אני מנסה להבין.
יעל סלנט
עוד לא הגענו לבודדים.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, אני לא מדבר על הבודדים, אני מדבר ספציפית על מה שהקראת עכשיו. כי גם כאלה שהיו עם תשלומי הכלכלה, אבל בעצם רוב החבר'ה בשירות לאומי אזרחי עם תשלומי כלכלה, כלומר זה תשלומי משפחה, הם גם נשואים כי אתה לא מקבל תשלומי כלכלה אם אתה לא נשוי. יש פה כפילות. זה דבר אחד. דבר שני, את באמת כבר מרחיבה את זה עד כלל המשרתים למעשה.
היו"ר חיים כץ
תקשיב, כלל גדול בתורה, יש כלל - - -
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
גם זה נהנה וגם זה לא חסר, מכיר.
היו"ר חיים כץ
כלל גדול בתורה, זה נהנה וזה לא חסר. כל אלה מקבלים, עד שהבאנו להם את זה, וואלה, שיקבלו.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
צודק, השאלה היא כזאת, האם הם צריכים להיות גם ברף הכי גבוה של 4,500 שקל כולם?
היו"ר חיים כץ
מה זה משנה? הם לא עשירים מדי. אתה לא נותן להם לקנות וילה, זה כולו לסנדוויצ'ים.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
ברור שלא.
היו"ר חיים כץ
אולי למרוח עוד משהו שם.
יעל סלנט
אני רק רוצה להסביר לחבר הכנסת, בתקנות של דמי הכלכלה יש לנו שלוש קטגוריות של דמי כלכלה שמשולמים, למי שהוא רווק במדרגה אחת, למי שהוא נשוי במדרגה שנייה, למי שהוא נשוי עם ילד אחד לפחות במדרגה שלישית. אז בשיחה עם השירות בעצם זה מה שהם ביקשו, לתת לכל מי שהוא נשוי, שבקטגוריה הזאת יש משהו כמו 70 משרתים, יואב? ומי שהוא נשוי פלוס ילד, אמרתם שיש בקירוב, כמה? 500?
יואב ארבל
אמורים להשתחרר בשנת 2020 בערך 500.
יעל אגמון
יהיו 600 וקצת איש בקטגוריה הזאת.
יעל סלנט
ומי שהוא רק נשוי זה 70.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אז כאלה שיש להם ילדים צריכים לקבל יותר וכאלה שאין להם –
היו"ר חיים כץ
מקבלים יותר. כשתעבוד באוצר תחסוך לנו.
יעל סלנט
בדמי הכלכלה הם באמת מקבלים יותר, אבל כאן אנחנו מדברים על המענק.
היו"ר חיים כץ
בסדר, עד שהבאנו להם. הם לא עשירים.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אבל בשביל זה אנחנו יורדים בחצי שנה, אם אני מבין נכון.
היו"ר חיים כץ
לא, אתה לא יורד בשביל זה, כי אחרת היו עושים פלאט ל-60 מיליון. תאמין לי ש – כמה זמן אתה איתי פה? מאתמול, נכון?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, הייתי גם לפני כן, לא שמת לב, אבל הייתי.
היו"ר חיים כץ
מספרים אנחנו בסדר?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
מספרים אנחנו בסדר, אני רק מנסה להבין גם מבחינת תאריכים.
היו"ר חיים כץ
כי אם היה אפשר יותר הייתי לוקח יותר.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
השאלה אם אפשר להתעקש בעוד חצי שנה.
היו"ר חיים כץ
בטח שזה לא בר השוואה. גם אתה מבין שאני מבין שזה לא בר השוואה בסכומים, החצי שנה. אני לא יודע אם זה לא בר השוואה באנשים, באנשים אנחנו נקבל יותר.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
באנשים אנחנו נקבל יותר, אבל, שוב, אנחנו נפגע גם בכאלה שהשתחררו החל מ-1 בינואר 2021.
היו"ר חיים כץ
בסדר, זה לא היה לנו.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
זה לא היה לנו מלכתחילה, אבל זה מה שרציתם מאוד להרחיב אתמול.
היו"ר חיים כץ
אז רצינו להרחיב אתמול וקיבלנו את זה, כי הם היו יכולים למשוך את זה ולא היית מקבל כלום.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא היו מושכים.
היו"ר חיים כץ
אל תהיה בטוח. אני לא בטוח בכלום. בממשלה הזאת אני כבר לא בטוח בכלום.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
זאת אמנם אמירה נכונה, אבל בתקופה הזאת - - -
היו"ר חיים כץ
לא בטוח בכלום. תקשיב, אם אני הייתי צריך להיאבק על הבטחת הכנסה לאזרחים הוותיקים ולעשות פה מלחמה על זה, אז אני לא בטוח בכלום, על הרטרואקטיביות לשנה של 40 מיליון. לא בטוח בכלום. אנשים שהגדירו אותם, כולו ביקשו זכויות. לא בטוח בכלום. אני יודע איך גנץ יקום בבוקר?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
אני הייתי אומר איך כץ יקום בבוקר ואם עכשיו עם תוכנית חדשה.
היו"ר חיים כץ
אני גם כץ, יש הרבה כצים.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
כץ שר האוצר.
היו"ר חיים כץ
הוא בבידוד, הוא לא הולך לישון.
יעל סלנט
בוא נדבר על הקבוצה הבאה. הקבוצה הבאה שדנו עליה אתמול זו הקבוצה של הבודדים. מה שעשו בשירות האזרחי, במנהלה, זה לקחת את ההגדרה שיש בפקודות צה"ל, ההגדרה המצומצמת יותר, ולנסות להתאים אותה גם לעניין שלנו. אז מה שאנחנו אומרים, חייל משוחרר שבעת סיום שירותו בשירות לאומי אזרחי או בשירות אזרחי יתקיים בו אחד מאלה: הוריו גרים בחוץ לארץ. לדעתי מיותר 'דרך קבע', הם גרים בחוץ לארץ. אם הם גרים בחוץ לארץ הם גרים בחוץ לארץ.
יעל אגמון
זו שאלה לערן יוסף כי זה צריך להקביל להגדרה של צה"ל.
יואב ארבל
זה לקוח גם מחוקת התשלומים לחיילים כי אנחנו לא רוצים שמישהו שנסע לחודשיים לגור בחוץ לארץ ייכנס בפנים, מדובר על מגורים מגורים.
היו"ר חיים כץ
נסע לחודשיים לחוץ לארץ נחשב חייל בודד?
קריאה
לא, זה מה שאנחנו לא רוצים לכן אנחנו אומרים דרך קבע.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
יעל סלנט
הוריו גרים בחוץ לארץ דרך קבע, הוא יתום מאב ומאם, הוא זכאי לקצבה לפי פרט (2) לתוספת הראשונה לחוק הבטחת הכנסה, שזה מדבר על ילדים נטושים שמקבלים מעל גיל 18 את הקצבה לפי חוק הבטחת הכנסה. שתי הקטגוריות הבאות, ה-1,800 וה-1,000 שקלים, זה לא מחדש כלום לעומת אתמול ולכן אני מדלגת על זה.

החידוש הבא שיש לנו זה בנוגע למתי ישולמו המענקים. מענק כאמור בסעיף קטן (א)(2), שזה כל המענקים החדשים, זה לא ה-500 שכבר היה קודם אלא המענקים החדשים, ישולם לחייל משוחרר בתוך חודש מיום סיום שירותו הסדיר.

ולעניין חייל שסיים את שירותו הסדיר לפני יום כ"ט בכסלו התשפ"א, 15 בדצמבר, עד יום ט"ז בטבת התשפ"א, 31 בדצמבר, קודם זה היה יום כניסתו לתוקף של החוק, אנחנו מעדיפים לקבוע תאריך כדי שיהיה ברור על מה אנחנו מדברים.
יעל אגמון
זה רק צריך לברר עם הקרן, לדעתי זה בסדר, אני חושבת שהדבר היחידי - - -
יעל סלנט
יעל, זו הוראה שהיא לטובת הקרן, זה נותן להם יותר זמן לשלם.
יעל אגמון
אין לי בעיה, אני רק אומרת - - -
יעל סלנט
ערן אמר שזה מקובל עליו.
יעל אגמון
אם ערן אמר שזה מקובל עליו זה בסדר.
יעל סלנט
ערן אמר שזה מקובל עליהם. ואני חושבת שזהו.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
חיים, קודם כל אני חייב לומר מהניסיון הקצר שלי מול משרד האוצר שכל מה שקשור לחיילים הם בדרך כלל מאריכים, זאת אומרת היו שלושה מענקים לחיילים בודדים שהוצאנו פעם אחת – כל פעם שהם מרגישים את הצורך אז יש. מה שכן מפריע לי ומטריד אותי זה שברגע שלא תהיה כנסת, גם הם אם ירצו לעשות את זה לא נוכל לתת להם כי הכנסת לא תתפקד.
היו"ר חיים כץ
יש ועדת כספים יש כל הזמן.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אז זהו, זה דבר ראשון שרציתי לשאול. במידה שזה לא מתקיים אולי כדאי להכניס סעיף, לתת לשר האוצר את האפשרות להאריך את זה בלי כנסת.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
זה רעיון טוב.
היו"ר חיים כץ
לא רוצה לתת להם שום דבר בלי כנסת, כי הם יקבעו לנו נורמות שלא טובות לנו אחר כך. היה לנו היום דיון איתו שהם לא אמרו לנו שמי שמושך כסף מאבד את הביטוח. לא יודע.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
מה, ההסתדרות הלאומית?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
לא.
היו"ר חיים כץ
ולכן, מי בעד התקנות כפי שאושרו?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אתה בטוח שוועדת הכספים תתכנס?
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
תתכנס ונוכל לתת גם לאלה שישתחררו החל מ-1 בינואר 2021?
היו"ר חיים כץ
אם האוצר ירצה נוכל.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
ועדת הכספים מוסמכת לעשות את זה בכנסת?
היו"ר חיים כץ
יש ועדת הסכמות.
יעל אגמון
אתה מבקש ואם הנושא מספיק חשוב מאשרים.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. מי בעד הצעת החוק כפי שהוקרא? שמונה חברי כנסת שנמצאים פה. פה אחד.
אנדרי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם)
ועדיין לפרוטוקול, זה שקיצרנו לחצי שנה אני מקווה שנוכל לחדש את זה.


הצבעה
בעד – שמונה
אושר.
היו"ר חיים כץ
בהצלחה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:00.

קוד המקור של הנתונים