ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 15/12/2020

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 62), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת9
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
15/12/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 74
מישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
יום שלישי, כ"ט בכסלו התשפ"א (15 בדצמבר 2020), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 62) (הגבלת פיטורים של אישה השוהה במקלט לנשים מוכות), התשפ"א-2020, (פ/1121/23) (כ/859), של חברת הכנסת קארין אלהרר, חברת הכנסת תמר זנדברג
בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 115 לתקנון הכנסת – של חברת הכנסת קארין אלהרר
נכחו
חברי הוועדה: עודד פורר – היו"ר
תמר זנדברג
עאידה תומא סלימאן
חברי הכנסת
קארין אלהרר
מוזמנים
איה דביר
משתתפים (באמצעים מקוונים)

משפטנית, משרד המשפטים


איציק דניאל - רכז תעסוקה באגף תקציבים, משרד האוצר

תמר מתתיהו - הלשכה המשפטית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מוריה ברבי - רפרנטית, התאחדות התעשיינים בישראל
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהלת הוועדה
דלית אזולאי
רישום פרלמנטרי
הילה לוי

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 62) (הגבלת פיטורים של אישה השוהה במקלט לנשים מוכות), התשפ"א-2020, (פ/1121/23) (כ/859), של חברת הכנסת קארין אלהרר, חברת הכנסת תמר זנדברג
בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 115 לתקנון הכנסת – של חברת הכנסת קארין אלהרר
היו"ר עודד פורר
אני פותח את הדיון בנושא: הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 62) (הגבלת פיטורים של אישה השוהה במקלט לנשים מוכות), התשפ"א-2020, (פ/1121/23) (כ/859), של חברת הכנסת קארין אלהרר, חברת הכנסת תמר זנדברג. בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 115 לתקנון הכנסת – של חברת הכנסת קארין אלהרר.

מי בעד? מי מתנגד? מי נמנע?

הצבעה

הבקשה אושרה.
היו"ר עודד פורר
אין מתנגדים, אין נמנעים. הבקשה אושרה.

אני פותח שוב את הדיון. אני מבין שהממשלה מתנגדת לתוספת שהכנסנו לחוק, וכדי לא לתקוע את החוק אנחנו נסיר את התוספת הזאת.

אני העברתי נוסח של הסתייגות, שאני מבקש להצביע עליו.
ענת מימון
זה הנוסח הזה.
היו"ר עודד פורר
לא. לא הנוסח שאישרנו אתמול; הנוסח ששלחתי לך.
ענת מימון
זה הנוסח שמונח בפני הוועדה.
היו"ר עודד פורר
צריך לקרוא אותו?
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
את מה שבמחלוקת אתה מגיש כהסתייגות?
היו"ר עודד פורר
נכון, כן. אני אנסה להעביר אותה במליאה, ואני מקווה שיהיה לי רוב. אני לא צריך 50, כי הצעת החוק היא לא תקציבית.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
גם אם ההסתייגות תקציבית, לא צריך?
היו"ר עודד פורר
היא לא תקציבית. האוצר טוען שהיא תקציבית, אבל הטענה שהיא תקציבית, לא יכולה להיות טענה בעלמא. מרכז המחקר והמידע של הכנסת מוסמך להביא חוות דעת מטעמו, שמראה שהיא לא תקציבית. לאור העובדה הזאת, הצבענו בוועדה וקיבלנו את חוות הדעת של מרכז המחקר והמידע. לכן, גם ההסתייגות הזאת לא תקציבית.
ענת מימון
סעיפים 1 ו-2 הם הסעיפים שנוגעים להארכת התקופה לגבי אישה שיצאה ממקלט לנשים מוכות. זה תיקון של סעיפים 9 ו-14, שנשארים כפי שהוצבעו אתמול בוועדה.

סעיף 3 – כמו שהצגתי אתמול, ועדת העבודה ביקשה להעביר את זה; הממשלה הביאה איזשהו נוסח שעבדנו עליו, אבל אני מבינה שכרגע אין לגבי זה הסכמה.

סעיף 3 הנוסף, התיקון לחוק לעידוד – זה היה סעיף שהוא כבר מנוסח באופן שביקש יושב-ראש הוועדה, והוא הופך להיות הסתייגות של יושב-ראש הוועדה. הוא לא יהיה בתוך הנוסח של הצעת החוק עצמה.
תמר זנדברג (מרצ)
כתוב פה פעמיים סעיף 3.
ענת מימון
נכון, סליחה. זה סעיף 4.
תמר זנדברג (מרצ)
סעיף 3 השני יורד להסתייגות.
היו"ר עודד פורר
סעיף 3 הראשון לא נכנס לחוק בכלל. הוא לא היה בחוק, לא הצבענו עליו.
ענת מימון
נכון. זה נוסח לדיון, זה לא הנוסח שהוצבע. ועדת העבודה ביקשה להוסיף את זה, הממשלה הביאה איזשהו נוסח.
היו"ר עודד פורר
אתמול היו לזה התנגדויות, ואמרתי להם: חבר'ה, זה לא רעיון נכון.
ענת מימון
כרגע יש הסכמה.
היו"ר עודד פורר
אני לא יודע. אף אחד לא דיבר איתי על זה.
איה דביר
אנחנו מצטערים שלא עמדנו בקצב, הוועדה הייתה מהירה, אבל הממשלה כן ניסתה לעשות עוד סיבוב של שיח על רעיון שהוא מאוד מאוד חשוב, בעינינו, והוא משרת את כל - - -
היו"ר עודד פורר
בדרך כלל נהוג בשיח לשתף את יושב-ראש הוועדה הרלוונטית.
איה דביר
אני מבינה מאגף התקציבים שהם ניסו כמה פעמים להשיג אותך הבוקר.
היו"ר עודד פורר
מה זה הבוקר? באיזו שעה בבוקר? מתי ניסו להשיג אותי בבוקר?
איה דביר
אני לא הייתי שם, אני רק יודעת מה אמרו לי.
היו"ר עודד פורר
מי מאגף תקציבים צלצל אליי?
איה דביר
הבנתי שאיציק דניאל.
היו"ר עודד פורר
איציק, מתי צלצלת אליי בדיוק?
איה דביר
אולי כדאי שמשרד העבודה יציג את הרעיון, כי זה רעיון שהוא הוביל.
היו"ר עודד פורר
איציק, מתי צלצלת?
איציק דניאל
בשעות הבוקר גיבשנו, גורמי הממשלה, את הנוסח המוסכם. בסמוך לשעה 10 ביקשתי מהיועצת המשפטית של הוועדה את המספר שלך, כי כנראה המספר שהיה לי הוא לא היה המספר הנכון. פחות או יותר בשעה הזאת ניסיתי ליצור איתך קשר, ולא היה מענה.
היו"ר עודד פורר
משעה 10 ישבתי בוועדת הכספים בדיון.
איציק דניאל
אולי בגלל זה.
היו"ר עודד פורר
בקיצור, גיבשתם. בסדר. אתם רוצים גם להצביע? מבחינתי, אין הסכמה על הסעיף הזה.
איה דביר
אולי כדאי שמשרד העבודה יציג אותו?
היו"ר עודד פורר
לא, אין צורך להציג אותו כי זה לא חלק מהחוק. מבחינתי, זה נושא חדש בכלל. אם אתם רוצים להכניס אותו, אני חושב שזה נושא חדש. אני מציע שנעצור את הדיון, ונעביר את טענת נושא חדש לדיון בוועדת הכנסת.
איה דביר
הנושא עלה גם בקריאה הראשונה, ויש עליו עבודה וחשיבה. יש בו תועלת למשק, ונשמח להציג את הרעיון.
היו"ר עודד פורר
ועדת הכנסת תכריע האם הנושא הוא נושא חדש או לא, בסדר?

תודה. נחדש את הדיון בשעה 11:30. אנחנו לא יכולים להצביע כי טענתי טענת נושא חדש.

עאידה, את רוצה להתחיל את הדיון שלך או רק ב-11:30?
תמר זנדברג (מרצ)
רגע, מה קורה ב-11:30? מה סדר הדיון כרגע?
היו"ר עודד פורר
נראה.
תמר זנדברג (מרצ)
תסביר לנו, לחברות הוועדה המציעות, מה קורה כרגע.
היו"ר עודד פורר
אנחנו נחכה שוועדת הכנסת תכריע האם הנושא הוא נושא חדש או לא.
תמר זנדברג (מרצ)
מה זאת אומרת ועדת הכנסת? אתה רוצה לבקש עכשיו דיון בוועדת הכנסת?
היו"ר עודד פורר
כן, אין מה לעשות. כשנטענת טענת נושא חדש, צריך לעבור לוועדת הכנסת.
תמר זנדברג (מרצ)
את טענת נושא חדש אנחנו טוענים.
היו"ר עודד פורר
מבחינתי, כשמשרד האוצר לא יודע לדבר עם הוועדה, כנראה יש פה בעיה. זה הכול. חברים, תודה, אני יוצא להפסקה.
תמר זנדברג (מרצ)
עד מתי?
היו"ר עודד פורר
עד שנחליט לחדש את הדיון.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:20 ונתחדשה בשעה 11:50.)
היו"ר עודד פורר
אנחנו מחדשים את הדיון. אני משכתי את בקשת נושא חדש שלי, ואפשר לחדש את הדיון. היועצת המשפטית, את רוצה להציג?
ענת מימון
כן. אני אקריא את הנוסח שאתם רוצים להצביע עליו לקריאה שנייה ושלישית. הייתה רוויזיה, אז הכול נפתח.
היו"ר עודד פורר
נסביר מה השינויים.
ענת מימון
הסעיף הראשון הוא תיקון סעיף 9 לחוק עבודת נשים.

"בחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 9(ד), במקום "תשעים" יבוא 150 ימים". כלומר, התקופה המוגנת לאחר תום ימי ההיעדרות ממקלט לנשים מוכות, תהיה 150 ימים, בהם אסור יהיה לפטר את העובדת.
היו"ר עודד פורר
כאן חשוב לציין, שבהסתייגות שאני מגיש לגבי השיפוי והמענק לעסק שבאמת עומד בכל התנאים, שם אנחנו נרחיב את זה ל-182 ימים. זאת אומרת, שם זה יהיה 182 ימים פלוס השיפוי.
ענת מימון
סעיף 2. "בסעיף 14(א)(10) לחוק העיקרי, במקום "90 ימים" יבוא "150 ימים". זה הסעיף העונשי של מעסיק, שמפטר עובדת בתקופה המוגנת.

סעיף נוסף הוא סעיף 3. תיקון חוק עבודת נשים – הוראת שעה. "בתקופה שמיום התחילה של חוק זה, ועד תום התקופה הקובעת, כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (הוראת שעה – תיקון מס' 216), יקראו את החוק העיקרי כך, שבסעיף 9, לאחר פסקה (2) יבוא:"
היו"ר עודד פורר
חשוב להגיד ש-150 ימים היה לבקשת משרדי הממשלה, כדי לייצר השלכת רוחב ויותר אומדן רוחבי.
ענת מימון
"עובדת שנמצאת בתקופת 60 הימים, כאמור בפסקאות (1א) ו-(2), החל ביום התחילה ואילך, והוצאה ביוזמת המעסיק לחופשה ללא תשלום לתקופה של 14 יום לפחות, שנמצאת כולה או חלקה בתוך תקופת 60 הימים כאמור, לא תובא תקופת החופשה ללא תשלום במניין תקופת 60 הימים כאמור. ואולם, על אף האמור בפסקה (1א)(ב), השר רשאי להתיר פיטורים לפי פסקה זו, ובלבד שחלפו 60 ימים מתום תקופת לידה והורות, אם שוכנע כי הפיטורים אינם בקשר ללידה, לתקופת הלידה וההורות, או להיעדרות כאמור בפסקאות (1א) ו-(2)".

למעשה אנחנו קובעים פה הוראת שעה שתחול מיום התחילה של החוק, ועד תום התקופה הקובעת בתיקון 216 לחוק הביטוח הלאומי, שזה התשלום של דמי אבטלה למי שנמצא בחל"ת. כרגע זה עד יוני 2021, אבל אנחנו צמודים לתקופה ההיא ככל שהיא תקוצר או תוארך.

אנחנו מבקשים לקבוע שעובדת שנמצאת בתקופת הימים המוגנים, כלומר היא סיימה את תקופת הלידה וההורות שלה, והיא נמצאת בתוך תקופת הימים המוגנים ביום תחילת החוק שלנו, ואם היא נמצאת בחל"ת שהוא של 14 ימים לפחות בתוך התקופה הזאת, כל תקופת החל"ת לא תיספר לה בתוך אותם 60 ימים. ברגע שהיא תחזור לעבודה, יאריכו לה את תקופת המוגנות שלה.
היו"ר עודד פורר
יאריכו לה בהתאם לימי החל"ת. נניח שהיא הייתה בחל"ת של 30 יום, יאריכו לה ב-30 יום.
תמר זנדברג (מרצ)
מיום החזרה היא משלימה את 60 הימים.
היו"ר עודד פורר
כאילו הקפיאו לה מצב.
תמר זנדברג (מרצ)
במצב רגיל, אישה יכולה להיות בחופשת לידה בתשלום של 15 שבועות; היא יכולה להיות בחופשת לידה שהיא מאריכה עד חצי שנה ללא תשלום, וכשהיא חוזרת מכל התקופה הזאת, היא מוגנת למשך 60 יום?
ענת מימון
כן. אני אומרת יותר מזה, שהיא רשאית להאריך לחל"ת של 12 חודשים לפי החוק – לא חל"ת קורונה – וגם אז, כשהיא חוזרת היא מוגנת.
תמר זנדברג (מרצ)
אם היא האריכה את חל"ת הלידה לתקופה מסוימת, נניח לחצי שנה או לשמונה חודשים, ואז היא הוצאה לחל"ת קורונה – יש הרבה נשים כאלה. הרבה נשים מאריכות את חופשת הלידה.
איה דביר
זה בתוך פסקה 2. זאת הסיטואציה שבתוך פסקה 2 – הארכת חופשת הלידה. יש חידוד על הפטור, ואולי כדאי לתת למשרד העבודה להציג את זה. נראה לי שהם בזום.
תמר זנדברג (מרצ)
מדובר בהרבה נשים. שלא יתבזבזו להן 60 הימים על תקופה שבה היא האריכה את חופשת הלידה.
ענת מימון
היא מוגנת לפי פסקה 2, ולכן היא נמצאת בתוך תקופת 60 הימים כאמור בפסקה 2. לכאורה, זה אמור לחול עליה.
תמר זנדברג (מרצ)
מה אומרת פסקה 2?
ענת מימון
"לא יפטר מעסיק עובדת או עובד בימי היעדרם מהעבודה, לפי סעיף 7(ג)(1)(ג), שזה 6 חודשים שהיא מניקה, או לפי ד(1), שזה החל"ת שהיא מאריכה. כלומר, גם בתקופות ההארכה לפי חוק עבודת נשים, היא מוגנת.
תמר זנדברג (מרצ)
זאת אומרת, יהיה לה פז"מ של חל"ת.
ענת מימון
את החל"ת של הקורונה לא יספרו לה, והוא יבוא אחר כך.
תמר זנדברג (מרצ)
אחרי זה מתחיל חל"ת קורונה. ברגע שהיא חוזרת, היא חוזרת לאותו מצב שהיא הייתה בו.
ענת מימון
ביתרה שנשארה בגלל חל"ת הקורונה, לא בגלל החל"ת שהיא לקחה. היא מוגנת ממילא.
תמר זנדברג (מרצ)
היא מוגנת מפיטורים.
איה דביר
אולי כדאי שמשרד העבודה יסביר את זה?
ענת מימון
כן, וגם לגבי ההיתר.
היו"ר עודד פורר
כן, בבקשה, תמר מתתיהו.
תמר מתתיהו
שלום לחברי הוועדה, אני שמחה שהתיקון הזה הגיע. התיקון הזה בא אחרי שקיבלנו הרבה פניות מארגוני נשים, וראינו שיש מצב אמיתי בשטח, כאשר 40% מהבקשות לחל"ת באות באמת בתקופה הזאת, שהיא אותה תקופת לידה והורות. אלה אותן נשים שיצאו לחל"ת קורונה, והן איבדו את 60 ימי ההגנה שלהן. כשהן סיימו את החל"ת, הן מצאו את עצמן לא מוגנות. מעסיקים יכלו לנצל את המצב הזה, ובעצם לפטר אותן.

לכן הגיעה הפנייה מהארגונים וגם מהכנסת, מוועדת העבודה, שנשקול ונתקן את החוק. גיבשנו את הנוסח שעומד בפניכם עכשיו, יחד עם משרד המשפטים ועם ענת, היועצת המשפטית. גם משרד האוצר נתן את ההסכמה שלו. דיברנו גם עם מעסיקים, והם העירו את ההערות שלהם.

לעניין ההיתר שניתן לתת בתקופה של ה-60 יום, הכנסנו היום איזשהו תיקון בעקבות הערה של מעסיקים, שהיתר שיינתן בתקופה הזאת, לאור בקשה לפיטורים של עובדת, שיקול הדעת של השר לא יהיה מוגבל למצבים של סגירת העסק, כמו שנמצא היום בחוק בתקופת ה-60 ימים. זאת אומרת, ככל שאנחנו כבר לא בתקופת 60 הימים, אחרי שהארכנו את התקופה עם חל"ת הקורונה, שיקול הדעת של השר יהיה רחב יותר, ויהיה בעצם בשיקולים הרגילים, ככל שלא נמצא קשר לתקופת המוגנות, לתקופת הלידה וההורות, וניתן יהיה להתיר את הפיטורים. חוץ מזה, אם יש עוד שאלות, אני אשמח לענות.
היו"ר עודד פורר
לי אין.
תמר זנדברג (מרצ)
הבנתי אותך, פחות או יותר. רק תחדדי לגבי אישה שיצאה לחל"ת לידה. כלומר, האריכה את חופשת הלידה, ואז יצאה לחל"ת קורונה.
תמר מתתיהו
כמו שאמרה ענת, היא מוגנת מכוח פסקה 2, זאת אומרת יש לה 60 יום גם אחרי הארכה של חופשת הלידה עד שנה. כשהיא מבקשת לחזור לעבודה, המעסיק מוציא אותה לחל"ת קורונה, ויחולו עליה אותם תנאים. כלומר, חל"ת הקורונה יפסיק את הספירה של 60 הימים, והם ייספרו לאחר מכן.
איה דביר
אם אפשר להוסיף על דבריה של חברתי שתי נקודות. האחת, ההגנה נפרסת אך ורק כמו שהדגשת כשקראת את זה, היועצת המשפטית של הוועדה, על מי שבתוך תקופת 60 הימים האלה. בעצם אנחנו כבר תקופות ארוכות בהגנה, ויש נשים שכבר הרבה זמן אחרי, ואולי קרו בתוך החוזים דברים ולכן קשה לפרוס את ההגנה באופן רחב יותר.

נקודה שנייה שחשוב היה לנו לחדד, היא שבמקרה של הגנה הרמטית בחופשת לידה, שבה שיקול הדעת של השר מוגבל ואסור לו להתיר פיטורים אלא כשהעסק נסגר, חשבנו שהמעסיקים בתקופת קורונה נמצאים במצבים יותר רגישים, יותר מורכבים. ולכן, כל עוד השר נוכח שזה לא בקשר עם הלידה וההורות ועם תקופת הלידה וההורות, יהיה רשאי לשקול להתיר פיטורים בתוך 60 הימים שהוזזו. לכן, זה לא בדיוק להחיל את אותה הגנה, אלא מעט גמישה יותר.
תמר זנדברג (מרצ)
אם העסק לא נסגר, אבל יש שינויים, גם שם זה רק אם זה לא בקשר ללידה ולהורות.
איה דביר
לא. לפי פסקה 1(א) של אותו סעיף, פיטורים אסורים לחלוטין ב-60 ימי ההגנה.
תמר זנדברג (מרצ)
מה ההיתרים שמתקבלים בכל שנה? זה רק לגבי עסקים שנסגרו?
איה דביר
בתקופה הזאת נתנו רק לחל"ת, כי זה לא פיטורים.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, לא. נניח שאין קורונה, אין חל"ת וכולי. בכל שנה יש היתרים של השר, ותמיד אנחנו אומרים שהיד קלה מדי על ההדק.
תמר מתתיהו
זה מדבר גם על היריון וטיפולי פוריות.
תמר זנדברג (מרצ)
בחזרה מחופשת לידה זה רק אם העסק נסגר, ושאר ההיתרים הם היתרים של היריון, טיפולי פוריות וכולי?
תמר מתתיהו
בדיוק.
היו"ר עודד פורר
תודה רבה. מוריה ברבי מהתאחדות התעשיינים ביקשה התייחסות, בבקשה.
מוריה ברבי
שלום, אין ספק שמדובר בתיקון שהוא חשוב. אנחנו מבינים את התכלית, להעניק הגנה לנשים כדי שישובו למקום העבודה. רק רצינו לוודא דברים שאומנם נאמרו בעל פה. אם מסיבות אובייקטיביות שבגינן המעסיק נבצר ממנו להשיב את העובדת, לא רק אם הוא סגר את העסק.
היו"ר עודד פורר
זה הוסבר הרגע.
מוריה ברבי
אם הוא באמת לא יכול להשיב אותה, היתר הפיטורים יינתן גם כאשר העסק לא נסגר. כלומר, תהיה אפשרות כזאת. אולי כדאי להוסיף את זה גם לנוסח החוק.
היו"ר עודד פורר
זה מופיע בנוסח החוק; זה הובהר היטב על ידי משרד המשפטים ומשרד העבודה, ולכן אפשר להתקדם.
מוריה ברבי
תודה.
ענת מימון
רציתי להעיר שיש לנו שלושה סעיפים: אנחנו מתקנים את התקופה המוגנת, את העונשין, ואנחנו מוסיפים את ההוראה הזאת כהוראת שעה.

לגבי תחילה ותחולה – למעשה, תחמנו את המועדים של הוראת השעה.

לגבי היוצאות ממקלט לנשים מוכות – אנחנו סבורים שלא צריך לציין איזושהי הוראת תחילה מיוחדת, אלא באמת תהיה תחילה אקטיבית. כלומר, ברגע שהחוק ייכנס לתוקף, הוא יגן על כל אותן נשים שנמצאות במצב הזה – שנמצאות עכשיו במקלט, או שכבר נמצאות בתקופה שאחרי. לכן אין סעיפי תחילה ותחולה.
היו"ר עודד פורר
אני רוצה להציג את ההסתייגויות שלי. אני אעשה הסתייגות שהיא לחילופין. הסתייגות אחת אומרת שבחוק, במקום 150 יהיה 182. אז מצטרף כל הסעיף שמופיע פה לגבי ה-8,000 שקלים. לחילופין, בלי 182, יהיה 5,000 שקל.
תמר זנדברג (מרצ)
אלה שתי הסתייגויות שונות.
היו"ר עודד פורר
לא נעשה פיליבסטר, אל תדאגי. רק אחת מהן יכולה לעבור.
ענת מימון
צריך להציג את ההסתייגות באופן כללי, את הקווים הכלליים. זה כבר הוצבע.
היו"ר עודד פורר
הקונספט של ההסתייגות אומר דבר מאוד פשוט. דווקא בתקופה הזאת, כשמשיתים עוד רגולציה על עסקים, וגם כדי לרתום אותם ולהפוך אותם לשותפים במהלך הזה, לקחתי את המודל של קידום העסקה, שאומר: נותנים חצי שכר מינימום על תקופה מסוימת, ובלבד שמתחייבים להעסיק את כל התקופה. המשמעות היא, שמעסיק שיעמוד בכל התקופה של 150 יום או של 182 יום – תלוי על איזו תקופה נסכם – יזכה למענק של בערך חצי שכר מינימום כפול חודשיים או כפול שלושה חודשים, תלוי אם נהיה במגרש של ה-150 ימים או 182 ימים. אני חושב שיש פה מסר חשוב מאוד לציבור; יש פה מסר חשוב מאוד גם לבעלי העסקים, שלא ממשיכים לדרוס אותם בתקופות האלה, ובאמת רואים אותם כשותפים.

מבחינת הערכת העלויות שנתן הממ"מ, הוא נתן הערכות לגבי ה-8,000 שקל, שלא הגיעו אפילו ל-800,000 בעלות שנתית. ב-5,000 שקל, בוודאי נהיה הרבה פחות. הצבענו גם על כך שזה לא תקציבי, אף על פי שהאוצר טען שזה תקציבי. אני אעשה את המאמצים להעביר את ההסתייגות הזאת במליאה, כדי שהיא תיכנס לנוסח החוק. בעיניי עדיף 182 עם 8,000, אבל נראה לאן נגיע.
ענת מימון
לפי המוצע, זה משולם מאוצר המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי. המעסיק יצטרך להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, והוא מצרף אישור ממשרד העבודה, שאומר שהעובדת שלו שהתה במקלט לנשים מוכות.
היו"ר עודד פורר
זה ייכנס לתוקף רק מה-1 בינואר 2021.
ענת מימון
בדיוק. זה יחול רק משנת הכספים 2021, ואפשר יהיה להגיש בקשות רק שישה חודשים לאחר שהחוק ייכנס לתוקף.
היו"ר עודד פורר
מתוך הבנה שעמדנו בשישה חודשים.

אני רוצה להצביע על ההסתייגות.

הצבעה

בעד ההסתייגות – אין
נגד – אין
נמנעים – אין
ההסתייגות לא עברה.
היו"ר עודד פורר
אין מתנגדים, אין נמנעים ואין בעד. ההסתייגות לא עברה, והיא תועבר להצבעה במליאה.

משכך, אפשר להצביע על נוסח החוק, הנוסח שאותו הקריאה היועצת המשפטית. אנחנו מדברים על הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 62) (הגבלת פיטורים של אישה השוהה במקלט לנשים מוכות), התשפ"א-2020, בהתאם לנוסח שהקריאה היועצת המשפטית. מי בעד, מי נגד.

הצבעה

הצעת החוק אושרה.
היו"ר עודד פורר
אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית, ותעלה בהקדם להצבעה במליאת הכנסת. יישר כוח.
איה דביר
תודה רבה לך ולוועדה.
היו"ר עודד פורר
תודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:10.

קוד המקור של הנתונים