ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 16/12/2020

תקנות המכינות הקדם–צבאיות (הכרה במכינה קדם–צבאית) (תיקון), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת3
ועדת החינוך, התרבות והספורט
16/12/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 127
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום רביעי, א' בטבת התשפ"א (16 בדצמבר 2020), שעה 9:09
סדר היום
הצעת תקנות המכינות הקדם-צבאיות (הכרה במכינה קדם-צבאית)(תיקון), התשפ"א-2020
נכחו
חברי הוועדה: רם שפע – היו"ר
משתתפים באמצעים המקוונים
אלישבע סבתו - מנהלת תחום בכיר צעירים, המשרד לשוויון חברתי

מיכל מנקס - סמנכ"ל חינוך, רווחה וחברה, מרכז השלטון המקומי

דני זמיר - מנכ"ל מועצת המכינות הקדם צבאיות
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומיםהצעת תקנות המכינות הקדם-צבאיות (הכרה במכינה קדם-צבאית)(תיקון), התשפ"א-2020
היו"ר רם שפע
בוקר טוב לכולם, שלום. אנחנו התכנסנו לאשר את התקנות של הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות שבעצם אושר כבר בקריאה שנייה ושלישית במליאה, זה ההליך הפרוצדורלי האחרון שנותר כדי להשלים את כניסת התקנות לתוקף ואת החוק שיוכל לאפשר למכינות את כל מה שרצינו לאפשר להם בפעולות האחרונות שעשינו פה במליאה ובוועדה.

מירב תסביר את ההליך. על פניו, אני אבדוק אם יש למישהו משהו להגיד, אבל בגדול אנחנו בדיון מהיר והצבעה, אבל כמובן נאפשר למי שעלה להוסיף משהו אם יש לו. בבקשה מירב.
מירב ישראלי
בסדר גמור. בעצם עשינו סוג של דיון משולב בדיון בהצעת החוק, כבר הסברנו את נושא התקנות, אבל אני בכל זאת אומר במה הדברים אמורים. התיקון משלים את התיקון שנעשה בחוק והעביר את כל הסמכויות לפי החוק למשרד ההתיישבות במקום למשרד החינוך. יש שינוי של ההגדרה של המשרד, במקום משרד החינוך המשרד להתיישבות וכל הדברים שנגזרים מכך. בוועדה המייעצת יהיו שני עובדי המשרד, משרד ההתיישבות ולא משרד החינוך. חוות הדעת לגבי פעילות מכינה תהיה בממונה במשרד ולא, שוב, לא משרד החינוך. ושאר התיקונים הם, לדעתי, פשוט תיקונים טכניים בטפסים שבסוף התקנות, בתוספות, שעושים את ההתאמות הנדרשות. וזהו. אז צריך רק להצביע על זה.
היו"ר רם שפע
אוקיי. תודה רבה, מירב. מישהו מהמשקיעים שהצטרף אלינו בזום רוצה להוסיף משהו? אנחנו מפספסים? משהו בתקנות שצריך להעיר עליו? מיכל? דני? אלישבע? אוקיי, כולם מרוצים.
מירב ישראלי
הם רוצים לוודא שהצבענו.
היו"ר רם שפע
אז אתם רואים? אולי אני אמשוך כמה דקות ואני לא אצביע ואז תהיו יותר במתח?

אז, שוב, אני באמת, רגע במילה מהותית, כמו שכבר אמרתי כמה פעמים וגם במליאה, אני מברך על העובדה שהמכינות הקדם-צבאיות יקבלו את מה שהן צריכות, לא מברך על העובדה שיש משרד שהוקם ואני לא בטוח עדיין מה תכליתו, אבל מכיוון שאני ענייני וחושב שחשוב מאוד שהחניכים והחניכות וכל המערכת הזאת תקבל את מה שמגיע לה, אז אני קידמתי והייתי חלק מהצעת החוק הזאת כדי באמת לגרום לזה לקרות.

אז אני מעלה את זה להצבעה. אני בעד. אין פה מתנגדים ואין נמנעים כי הם לא נמצאים, כמו שאתם רואים ורואות.

הצבעה
בעד – אחד
אושר
היו"ר רם שפע
ואני חושב ששברנו את השיא של הדיון המהיר ביותר. אז מי מאיתנו בזום, בכנסת ה-23, ועדת החינוך של הכנסת, הייתם בדיון הקצר והמהיר ביותר. אחלה יום לכולם, אני נועל את הישיבה.הישיבה ננעלה בשעה 09:12.

קוד המקור של הנתונים