ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 07/12/2020

חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 23), התשפ"א-2020 , הצעה לסדר-היום בנושא: "מצוקת האירועים והחתונות נוכח משבר הקורונה", הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ושלוש, התשפ"א-2020, הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ושלוש, התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת38
ועדת הכנסת
07/12/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 86
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"א בכסלו התשפ"א (07 בדצמבר 2020), שעה 10:30
סדר היום
הצעה לסדר-היום בנושא: "מצוקת האירועים והחתונות נוכח משבר הקורונה"
2. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ושלוש, התש"ף-2020, של ח"כ יאיר לפיד
3. הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ושלוש, התש"ף-2020, של ח"כ ניצן הורוביץ
4. הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 23 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מענק חד-פעמי נוסף), התשפ"א-2020
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
סמי אבו שחאדה
עוזי דיין
עמית הלוי
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי
מתן כהנא
אוסנת הילה מארק
מיכאל מלכיאלי
חמד עמאר
יצחק פינדרוס
טלי פלוסקוב
אלעזר שטרן
הילה שי וזאן
חברי הכנסת
אוריאל בוסו
מכלוף מיקי זוהר
יבגני סובה
אוסאמה סעדי
אלכס קושניר
רם שפע
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
יפה קרינצההצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 23 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מענק חד-פעמי נוסף), התשפ"א-2020, מ/1374
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, כ"א בכסלו התשפ"א, 7 בדצמבר 2020. על סדר-היום מספר נושאים, נתחיל בראשון: הצעה להעברת הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 23 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מענק חד-פעמי נוסף), התשפ"א-2020, מוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לדיון בוועדה משותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. לפי הסכמה בין שני ראשי הוועדות – חבר הכנסת חיים כץ וחבר הכנסת דוד ביטן – הבקשה היא שנקים ועדה משותפת שתדון בחוק האמור. הוועדה תהיה מורכבת משמונה חברים – ארבעה לכל ועדה – כשבראשות הוועדה יעמוד יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
ההצעה שלהם היא כזו
מטעם ועדת העבודה והרווחה – יכהנו חברי הכנסת חיים כץ, חוה אתי עטייה, טלי פלוסקוב ויוראי להב הרצנו, ומטעם ועדת העלייה, הקליטה, והתפוצות יכהנו – דוד ביטן, אנדרי קוז'ינוב, מיכל וונש ואלכס קושניר.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לש"ס אין שם נציג?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
זה חיילים.
היו"ר איתן גינזבורג
זה מה שהציעו.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אני מציע להכניס שם גם נציג מש"ס.
היו"ר איתן גינזבורג
אתה רוצה נציג מש"ס?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
ודאי. לא אני רוצה, זה עם ישראל צריך.
היו"ר איתן גינזבורג
זה חשוב לך?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
יש חיילים בש"ס.
היו"ר איתן גינזבורג
לא קשור לזה. אם כך, הייתי מציע - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
את המקום שלנו אני נותן לש"ס.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא לא, ש"ס יש לה מקום משל עצמה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תמורת ביטול חוק קמיניץ. תזכור.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
לפחות לא מתחת לשולחן.
היו"ר איתן גינזבורג
אם כך, אני מציע שהוועדה תמנה עשרה חברים. נוסיף נציג לש"ס ועוד נציג לאופוזיציה, נציג מטעם סיעת מרצ. תיכף נבדוק את ההרכב ונקבע אותו.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
שמות אפשר גם אחר כך, לא?
היו"ר איתן גינזבורג
שמות אפשר אחר כך?
ארבל אסטרחן
לא, אבל תעבור לנושא הבא בינתיים.
קריאה
אנחנו ניקח, איתן.
היו"ר איתן גינזבורג
יש לכם כבר שניים.
קריאה
למרצ אין נציג באף אחת מהוועדות.
היו"ר איתן גינזבורג
אוקיי. אפשר גם מימינה, אם תרצו. אין לי בעיה. אז לא נצביע, נחכה שיביאו את הרכב הוועדות ונחליט מי יהיה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
יש עכשיו כמה יוזמות על חיילים משוחררים – בודדים, לא בודדים. מה זה בדיוק?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
בגלל שגם בוועדת העלייה והקליטה ביטן טיפל בנושא - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני מבין, אני רק אומר שיש כמה חוקים על חיילים משוחררים בעידן הקורונה. פה לא כתוב חיילים בודדים, ואני רוצה להבין על איזה חוק מדובר.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
לא בודדים, לדעתי.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אז למה זה עלייה וקליטה?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
כי ביטן התחיל לטפל.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני לא בטוח שאת צודקת.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
שטרן, יש ועדת משנה בוועדת העלייה והקליטה לחיילים משוחררים, בגלל זה הם רוצים.
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, אני רוצה להציע את ההצעה הבאה: מטעם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות יצטרף חבר הכנסת אופיר סופר ומטעם ועדת העלייה יוסי טייב. מקובל עליכם?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
ומי נציג האופוזיציה?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
נציג ימינה.
היו"ר איתן גינזבורג
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 23 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מענק חד-פעמי נוסף), התשפ"א-2020.
קריאה
למי?
היו"ר איתן גינזבורג
אקרא לכם, חברים: "חייל משוחרר שסיים את שירותו הסדיר בשנת 2020 זכאי לקבל מהאוצר באופן חד-פעמי מענק כמפורט" – ויש פה פירוט של המענקים.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
לא בודדים.
היו"ר איתן גינזבורג
לא בודדים, כל החיילים המשוחררים.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
זה מה שאמרתי, זה לכולם.
היו"ר איתן גינזבורג
מקובל עליכם? בואו נעבור להצבעה. מי בעד הרכב הוועדה?

הצבעה

בעד – 11
נגד – אין
נמנעים – אין
ההצעה אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
בעד הרכב הוועדה –11. ההצעה התקבלה פה אחד.
הצעה לסדר-היום בנושא
"מצוקת האירועים והחתונות נוכח משבר הקורונה", של ח"כ אנטאנס שחאדה, אוריאל בוסו, יבגני סובה, בצלאל סמוטריץ', אליהו ברוכי (מס' 234).
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו עוברים לנושא הבא: קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא מצוקת האירועים והחתונות נוכח משבר הקורונה, של חברי הכנסת בוסו, ברוכי, סובה, סמוטריץ' ושחאדה. במהלך הדיון במליאה נשמעו שתי הצעות: אחת, להעביר את ההצעה לסדר-היום לוועדת הפנים והגנת הסביבה, והשנייה, לוועדת החוקה, חוק ומשפט. יש פה את נציגי המציעים? נתחיל מחבר הכנסת בוסו, יוזם ההצעה, בבקשה.
אוריאל בוסו (ש"ס)
היושב-ראש, העליתי הצעה לסדר כי ביקשתי שמשרד הבריאות ייתן מתווה לחתונות. אנחנו יודעים שנושא החתונות – לא אירועים בכלל, אלא חתונות – מקדם הדבקה, אבל שייתנו מתווה כלשהו, של בדיקות סרולוגיות, לאחר בדיקות, קפסולות וכו'.

מי שדן עד היום במתווים הללו והעביר, יחד עם משרד הבריאות, כל מיני קריטריונים זו ועדת החוקה, חוק ומשפט, וזו הייתה הדעה של כולם, חוץ מחבר הכנסת שנמצא פה, יבגני סובה. לדעתי, זו בדיוק הוועדה שמתאימה לדון בנושא.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
גם צריך לקחת בחשבון שכל סמכויות הקורונה נמצאות שם.
אוריאל בוסו (ש"ס)
יפה. סמכויות הקורונה וכל המתווים – כמו האיים הירוקים והיוזמות האחרונות – נקבעו בוועדת החוקה, חוק ומשפט בתיאום עם משרד הבריאות.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. חבר הכנסת סובה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
קודם כול, אני מצטרף למה שאמר חברי חבר הכנסת בוסו, אני בהחלט חושב שצריך לקיים חתונות. אני חושב שיש גם זוגות שלא מסוגלים להתחתן, חוזרים לארץ ממדינות שבהן הם כן יכולים לעשות את הרישום, ולכן, אדוני היושב-ראש, אני מבקש שהנושא הזה גם יעלה בוועדת הפנים, שדנה בנושא של 9,000 זוגות שלא יכולים להירשם בישראל - - -
אוריאל בוסו (ש"ס)
מה קשור?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא הפרעתי לך, סליחה. אני מבקש שהנושא הזה לא יישכח – הנושא של 9,000 זוגות שלא יכולים להירשם בתקופת הקורונה - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אבל זה לא רלוונטי.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
- - טרם נמצא פתרון, ואני מבקש שוועדת הפנים – אני מוכן לתמוך בהצעות שלכם, תתמכו גם בהצעות שלנו.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אבל זה לא הדיון הזה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
זה הדיון הזה, של החתונות, משום שהם מקיימים חתונות בדיוק כמו שאנשים שעושים רישום ברבנות מקיימים חתונות.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אתה צודק, אבל זה לא הדיון הזה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
- - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לכן אני רוצה שוועדת הפנים תמשיך לעסוק בדיון הזה.
אוריאל בוסו (ש"ס)
אבל אנחנו דיברנו - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בוסו, אל תשכנע אותי. זאת בקשתי, כמו שזו בקשה שלך. אני אומר לכם שוועדת הפנים התחילה בדיון הזה, אני לא רוצה שהנושא הזה יתמסמס.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אבל זה לא קשור לאירועים, זה קשור לקורונה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בוודאי שזה קשור לאירועים.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
זה לא קשור, זה קשור לקורונה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
זה קשור לאירועים, משום שהם עושים את האירועים בדיוק כמו שעושים חתונות - - -
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה, חברי הכנסת.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
זה קשור גם לאירועים, בוודאי שזה קשור.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת סובה, תודה. מישהו מחברי הוועדה רוצה להתייחס? בבקשה, חבר הכנסת מארק.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אני לגמרי מצטרפת לבקשה של בוסו, אבל מהסיבה שוועדת החוקה היא ועדה שדנה בכל המתווים של קורונה, והסיפור פה הוא לגמרי לגמרי קורונה. אין פה שום דבר שקשור לוועדת הפנים, זה לא רלוונטי.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אבל בגלל קורונה הם לא יכולים - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אני מבקש לא להפריע.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
זה לא רלוונטי.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אין טיסות לחו"ל. זה קשור לפנים.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. עוד מישהו רוצה להתייחס? בבקשה, חבר הכנסת אלעזר שטרן.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
הבעיה שהוא מעלה היא בעיה נכונה, זה גם עלה פה בוועדה. יש אנשים שלא יכולים בכלל להתחתן בארץ, לא בגלל שאין חתונות ואין אירועים, אלא בגלל שאחד מבני הזוג יהודי והשני לא יהודי. כבר בית המשפט העליון אמר שאין להם פתרון, הם לא יכולים להתחתן בארץ.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אבל הם לא יכולים להתחתן, לא בקורונה ולא לא בקורונה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אבל אין טיסות בתקופת קורונה, בגלל זה אני מבקש להסתכל - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
- - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בגלל שאין טיסות למדינות האלה ובגלל שלא נותנים להם לעשות את זה, אני מבקש להסתכל - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אבל המהות של הדיון היא לא מי יכול ומי לא.
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, אי-אפשר ככה. סליחה רגע, זה שאדם מתקרב למיקרופון וחוטף אותו זה לא יעשה אותו יותר - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אבל אוסנת לא תבוא, אוסנת תחרים את זה.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת שטרן, סיימת את דבריך?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
לא.
היו"ר איתן גינזבורג
בבקשה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
המקהלה של הצרחות פה - - -
היו"ר איתן גינזבורג
נכון, אתה צודק.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני דווקא רציתי להגיד שאני מבין את העניין הזה, בגלל שמדובר פה על עצם האירוע שלא יכול להתקיים בגלל הקורונה. הבעיה הזאת היא בעיה שצריך להילחם בה, לפתור אותה. הדיון בחוק הזה הוא דיון על עצם קיום האירוע עם משתתפים, ולכן אני חושב - - -
היו"ר איתן גינזבורג
נכון.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אבל אתם לא נותנים לדבר.
היו"ר איתן גינזבורג
מה ההצעה שלך?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אמרתי שזה שייך למשפחה של הקורונה. אני מציע גם לחברי, אחרי שהנושא הזה עלה והעברנו אותו לוועדת הפנים, אם תרצה, אני - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אלעזר, לקח חודשיים עד שקיימנו דיון, ועכשיו - - -
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, אני אעלה להצבעה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
- - - אז אני חושב שיש כאן הזדמנות לקיים דיון נוסף.
היו"ר איתן גינזבורג
אם אין עוד דוברים, אעבור להצבעה. מי בעד העברת ההצעה לסדר-היום בנושא מצוקת האירועים והחתונות נוכח משבר הקורונה לוועדת החוקה, חוק ומשפט?

הצבעה

בעד – 10
נגד – 2
נמנעים – 1
הבקשה אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
בעד – 10, נגד – שניים, נמנעים – אחד. ברוב קולות, ההצעה לסדר-היום תועבר לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט.
אוריאל בוסו (ש"ס)
תודה רבה.


הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ושלוש, התש"ף-2020, פ/1219/23, הצעת ח"כ ניצן הורוביץ
הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ושלוש, התש"ף-2020, פ/1405/23, הצעת ח"כ יאיר לפיד
היו"ר איתן גינזבורג
הסעיף האחרון על סדר-היום – קביעת הוועדה לדיון בהצעות החוק הבאות: הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-ושלוש, התש"ף-2020, של חבר הכנסת חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי כנסת, והצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-ושלוש, של חבר הכנסת יאיר לפיד וקבוצת חברי כנסת.

חברי הכנסת, במהלך הדיון נשמעו שתי בקשות: להעביר את הצעות החוק לוועדת החוקה, חוק ומשפט, ונשמעה הצעה להעביר את זה לוועדת הכנסת. מבדיקה שערכתי, עד הכנסת ה-14 באמת ועדת החוקה הייתה זו שדנה בהצעות חוק התפזרות הכנסת. מהכנסת ה-18 בשנת 2012, או אם תרצו, מהרגע שבה הממשלה הייתה בראשות בנימין נתניהו, כל הצעות התפזרות הכנסת נדונו בוועדת הכנסת – גם בכנסת ה-18, גם בכנסת ה-19, גם בכנסת ה-20. בכנסות ה-20 וה-21 היו ועדות מיוחדות, כי ועדת הכנסת טרם הוקמה. זו הייתה הוועדה המסדרת, האחת בראשותו של מיקי זוהר והשנייה בראשותו של אבי ניסנקורן.
ארבל אסטרחן
לא הוועדה המסדרת דנה, זו הייתה ועדה מיוחדת.
היו"ר איתן גינזבורג
ועדה מיוחדת, אבל זה היה הרכב דומה. בשנים האחרונות, בכל ממשלות נתניהו, ועדת הכנסת דנה בחוק התפזרות הכנסת, ולכן נראה לי שלא כדאי לשבור מסורת בהקשר הזה. אני פותח את הנושא לדיון. נרשמו כמה דוברים, הראשון הוא חבר הכנסת מיקי זוהר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני ביקשתי מעמד האישה. אני לא יודע למה זה לא מופיע.
היו"ר איתן גינזבורג
זה לא נאמר בפרוטוקול של מליאת הכנסת.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
עלי אתה צוחק, הא? פתאום יש מקום לצחוק עם פינדרוס, כשזה מגיע להתפזרות הכנסת יש מקום לצחוקים.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
חבר'ה, הנושא מספיק חשוב.
קריאה
מעדיף לבכות.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
זו התייחסות הקואליציה לפיזור הכנסת – צחוקים.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
לא מתאים בנקודת הזמן הזאת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ראשית כל, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לבשר לך שאנחנו לא אמורים להביע פה התנגדות שהחוק הזה יעבור לוועדת הכנסת, משום שיכול להיות שנוח לנו שיראו מי זה שמפזר את הכנסת, מי זה שמוביל לפיזור הכנסת, מי זה שמקדם את פיזור הכנסת, ובמקרה הזה, בצער רב, נאמר שזה יהיה אתה, אדוני היושב-ראש. אתה זה שתפזר את הכנסת במו ידיך ואתה זה שתוביל את תהליך פיזור הכנסת, מה שמחדד את הטענות שלנו שמי שמוביל לפיזור הכנסת אלה הם דווקא כחול לבן. זה דבר מופרך בעיניי. כשאני מסתכל על הדברים ומנסה להפנים אותם, אני ממש מתקשה.
היו"ר איתן גינזבורג
אומר מי שהגיש הצעת חוק לפיזור כנסת 40 יום אחרי בחירות לכנסת ה-21 – 40 יום – שלא העבירו את המנדט למישהו אחר להקים ממשלה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מה שמפליא אותי בסיפור הזה, חבר הכנסת גינזבורג - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
וזה החוק הראשון שעבר.
היו"ר איתן גינזבורג
החוק הראשון והיחיד שעבר באותה כנסת. היה אלוף החקיקה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כשאני מסתכל, נגיד, על מתן כהנא, שמגיע לפה להילחם לפיזור הכנסת – אני יכול להבין אותו. יש למפלגה שלו בסקרים 20 ומשהו מנדטים והוא רוצה לממש את התוצאה. נכון שזה מבאס שלא אכפת לו כל כך, ולמפלגה שלו, מה יהיה המצב במדינת ישראל מבחינת התחלואה וכו', אבל עדיין, אני יכול להבין את האינטרס.
מתן כהנא (ימינה)
אני גם אבקש זכות דיבור אחר כך. לא חשבתי שאדבר, אבל אין ברירה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רואה פה את הנציג של ישראל ביתנו – ברור, הוא רוצה לחזור מהאופוזיציה לקואליציה, לכן הוא בא ונאבק על פיזור הכנסת; אני רואה פה את נציגי יש עתיד – לגיטימי, הם יושבים באופוזיציה, הם צריכים להחליף את השלטון. אבל כחול לבן, עם מספר מנדטים חד-ספרתי בסקרים, רצה אצה לפרק את הממשלה וללכת לבחירות? איפה השיקול הפוליטי הבסיסי? אני מתקשה להבין. זה נראה כמו תמות נפשי עם פלישתים. זאת אומרת, לא משנה מה יקרה, אני הולך להחריב את הבית יחד עם כל היושבים בו. ככה מתנהלת כחול לבן. זו באמת התנהלות הרסנית, אבל היא התנהלות שאנחנו מקווים שעוד איכשהו נצליח למנוע אותה.

אני גם מסתכל עליך, חבר הכנסת אחמד טיבי: מה יועיל למשותפת לפזר את הכנסת? היום בסקרים הם עומדים על אזור העשרה מנדטים.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני מבין שאתה דואג מאוד לרשימה המשותפת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא, אני שואל שאלה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מאוד דואג.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
גם אני מתרשם.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני דואג לחברה הערבית.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לראשונה מיקי זוהר, יו"ר הקואליציה, מודה שהרשימה המשותפת היא הנציג האותנטי היחיד של הציבור הערבי. זו פעם ראשונה שאתה אומר. מתברר שיש עקרונות, לא הכול שיקולים אלקטורליים.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
גם כל החברה הערבית דואגת מזה שהם בשלטון.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני מודה בדבר אחד – שהרשימה המשותפת לא דואגת לציבור הערבי אם היא מחליטה לפזר את הכנסת, שיש לה היום 15 מנדטים בה, וכנראה תבוא בכנסת הבאה עם, אולי, עשרה או פחות.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
יותר חזקה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה רק מראה שיש פה פעולה חסרת אחריות של הרשימה המשותפת בכל הקשור להתנהלות שלה מול החברה הערבית, וזה עצוב מאוד.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
אנחנו דווקא סומכים על האנשים שלנו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה רק מראה שאתם פועלים בעיקר משנאה ולא למען החברה הערבית.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
דווקא אנחנו סומכים על האנשים שלנו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה דבר מאוד מטריד בעיניי. אגב, הוא צריך להטריד בעיקר את החברה הערבית, שמצפה שהמנהיגים שלה יעשו את העבודה למען החברה הערבית.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. תודה רבה.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
עזוב את הקלישאות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אמר האיש שהתנגד לביטול חוק קמיניץ.
היו"ר איתן גינזבורג
אחמד טיבי, לא שמעתי שאתה - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
משפט אחד לסיום.
היו"ר איתן גינזבורג
רק לאיזו ועדה אתה ממליץ.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
חברי איתן גינזבורג, עוד לא מאוחר, עדיין ניתן לשנות את הגישה שלכם.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
להעביר תקציב.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתם עדיין יכולים לשבת אתנו, להגיע אתנו לסיכום ולמנוע את מערכת הבחירות הזאת, כי היא מערכת בחירות מיותרת - -
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
הם רק צריכים לסמוך עליכם, מיקי, וזה קשה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - מערכת בחירות שמגיעה בעיצומו של משבר קורונה, בתקופה שהאזרחים צריכים לשמור על עצמם - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
הם בקושי סומכים אחד על השני, אתה רוצה שהם יסמכו עלינו?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - לא לרוץ לקלפיות ולהידבק בקורונה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רוצה להגיד דבר אחד: בחירות בעת הזו הן סכנה, הן בריאותית לאזרחי ישראל. אתם, בכחול לבן, מוכנים, יחד עם כמה גורמים פה באופוזיציה, לגרור אותנו למערכת בחירות, לסכן את בריאותם של אזרחי ישראל, ובלבד שתוכלו לפגוע בליכוד, לפגוע בנתניהו.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הדבר הזה באמת קצת יצא מפרופורציות.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה, חבר הכנסת זוהר. נראה לי שקצת התבלבלת - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - - ומוטב שתעשו את - - -
היו"ר איתן גינזבורג
נראה לי שקצת התבלבלת, חבר הכנסת זוהר. כחול לבן, לא נראה לי שהיא צריכה להוכיח משהו למישהו. אנחנו שילמנו מחיר יקר וכבד על אפשרות לכינון ממשלה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
כדי שאתה תהיה יושב-ראש הוועדה, תקבלו שרים.
היו"ר איתן גינזבורג
ואנחנו פעלנו כדי לממש את ההסכם הזה ולהעביר תקציב באוגוסט, ואחרי זה פה התכנסנו כדי לדחות לדצמבר, ואתם פעם אחר פעם מנסים לדחות את זה מתוך אינטרסים פוליטיים אישיים, כדי לדחות את הבחירות הבאות – לא כדי להעביר תקציב במרץ, כי אין לכם שום כוונה להעביר תקציב במרץ, אחרת אין שום סיבה לא להעביר את זה עכשיו. אתם פשוט רוצים לדחות את הבחירות לחודש יולי, אחרי ש- - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
להחריב את הבית על כל יושביו, ובלבד - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא חושב שלך יש זכות דיבור על החרבת הבית כשאתה הובלת את פיזורה של הכנסת אחרי 41 יום, כשלא הצלחתם להרכיב ממשלה בכנסת ה-21.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
למה הייתה התכנות אחרת?
היו"ר איתן גינזבורג
לך, אוסנת מארק, לקח שתי כנסות עד שחזרת לכהן כחברת כנסת.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
שום התכנות.
היו"ר איתן גינזבורג
לכן, אני אומר - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מה לעשות - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
מה לעשות, גם לא היית פה.
היו"ר איתן גינזבורג
אפילו המנדט לא הועבר לנשיא כדי לראות אם יש היתכנות או לא. פשוט פיזרתם את הכנסת, פיזרתם את עצמכם לדעת. לשמוע מכם את ההטפות האלה עכשיו זה באמת דבר מפתיע. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה, אדוני.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
תודה. קודם כול, אני עצוב להיות צודק. ידענו שזה לא יעבוד, ידענו שישקרו אחד את השני – אמרנו שתשקרו אחד את השני – אמרנו שראש הממשלה לא יכבד את ההסכמים, והנה זה קרה. במציאות הזאת, בלב כואב – אני אומר את זה באמת, למרות מה שחברי מיקי זוהר, שטבעי שאופוזיציה תרצה בחירות – גם אנחנו חושבים שהלוואי שבחירות לא היו כורח המציאות כמו שהן עכשיו. אבל המציאות והיחסים בתוך הממשלה – המנופחת, צריך להגיד – אפילו 36 שרים לא מצליחים לנהל את משבר הקורונה כמו שצריך.

אני יודע כבר – אני לא חושב – שהתרבות של אי-כיבוד הסכמים ושל שקרים כבר חודרת לאנשים אחרים שחותמים הסכמים, לא משנה אם זה ילד עם ההורים שלו על מילה זה לא מילה, עד בעלי עסקים – אז מה אם חתמנו. הנזק כאן הוא לא רק איך הממשלה מתנהלת, אלא איזו תרבות אנחנו מנחילים למדינה.

לכן, כמו שאמרתי קודם, הגשנו את ההצעה הזאת – יאיר לפיד הגיש את ההצעה הזאת – ממש לא מתוך שמחה של אופוזיציה שרוצה להפיל ממשלה באופן קבוע, אלא בהסתכלות על מה קורה במשק הישראלי, בחברה הישראלית, שצריך לעשות סוף ובאמת להביא בשורה. זה דבר אחד.

דרך אגב, מה שהממשלה הזאת הרוויחה כבר עכשיו – צריך להגיד גם למיקי זוהר – שהמפלגות הערביות לא פסולות, ראינו את ראש הממשלה משתף אתן פעולה. אני, כמובן, לא מגנה את זה, אני אפילו מברך את ראש הממשלה על שיתוף הפעולה הזה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
- - - בבחירות, מה שהוא אמר.
היו"ר איתן גינזבורג
הוא מבקש שתרחיב גם.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני מקווה שבבחירות הבאות לפחות חלקים של השנאה שנוצרה בתוך העם, הקיטוב והדרך הזאת, לפחות את זה ראש הממשלה עכשיו כבר הוריד.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אני מקווה שזה גם השנאה נגד החרדים.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
חד-משמעית. אני מסכים אתך. אני באמת מקווה שהדברים האלה יימשכו גם לתוך מערכת הבחירות, שאם כבר נגזר עלינו, שהיא תהיה בטונים של פחות שנאה וגזענות ויותר של שיתוף פעולה של כל האזרחים.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
כולל כל עבאס, גם אם הוא שופט.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת טיבי, ביקשת רשות דיבור?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הוא מדבר על דברים. אוסנת העירה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
הדבר האחרון, שרק לשמו התכנסנו כאן – אני מזכיר על מה התכנסנו. אנחנו לא התכנסנו לדון פה, למרות שזה מה שיושב-ראש הקואליציה החליט – אם ההצעה הזאת טובה או לא טובה; התכנסנו לדון באיזו ועדה נכון שהנושא הזה יידון. כמי שיושב בוועדת הכנסת די הרבה זמן, אני אומר את האמת: זו מהוועדות שיש להן פוטנציאל להיות סוג של תמרור לאן הולך כל דבר, וזו עבודה די משעממת. אבל אם נעצור עכשיו אזרח ברחוב או נער ונגיד לו: תגיד, פיזור הכנסת, איזו ועדה זה צריך להיות? הוא יגיד: הכנסת, בשביל זה יש ועדת הכנסת. זאת אומרת, ועדת הכנסת היא זאת שצריכה לדון, בעיניי, ואני שמח שראש הממשלה קידש את העניין הזה מאז שהוא ראש ממשלה, שמי שדן בחייה של הכנסת זו ועדת הכנסת. אנחנו, כמובן, נתמוך בזה שהוועדה הזאת תדון במה שבאופן טבעי היא צריכה לדון, וזה משך חייה של הכנסת הזאת. תודה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. חברת הכנסת אוסנת מארק.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
בוקר טוב. אדוני היושב-ראש, לליכוד אין שום עדיפות אם זה בוועדת החוקה או בוועדת הכנסת. רק אומר שבמשך שבע פעמים בוועדת החוקה דנו בפיזור הכנסת, שלוש פעמים דנו בוועדת הכנסת ופעמיים הוקמה ועדה מיוחדת.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל מתי? זו השאלה האמיתית.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
עזוב, איתן. אמרתי בפתח דבריי שזה לא משנה אם זה יהיה בחוקה או שזה יהיה בכנסת.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל ציינת איפה זה נדון.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
זה לא משנה לנו, מהסיבה היחידה – מה, אתה רוצה להפריע לי?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
- - - גם אתה ציינת בהתחלה, אז היא נותנת לך מידע יותר שלם. זה בסדר, גם אני רציתי לדעת את הדברים האלה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
לנו לא משנה אם זה יהיה בוועדת החוקה או בוועדת הכנסת. המהות היא האם נכון עכשיו למדינת ישראל ללכת לבחירות או האם לא נכון ללכת לבחירות. אנחנו מבינים שכחול לבן נכנסה לתוך הקואליציה הזו בשביל לקיים רק סעיף אחד מתוך ההסכם, וזה סעיף הרוטציה. האם במהלך כל התקופה הזו, מאז שנחתם ההסכם הקואליציוני, לא ברחתם מהצבעות? ברחתם; האם לא שלחתם לנו אס-אם-אסים שהליכוד יסתדר לבד? שלחתם; האם בכלל רציתם לקיים את ההסכם הזה מלכתחילה או רק לסלק את בנימין נתניהו? זה מה שרציתם מלכתחילה, ולכן נכנסתם לשותפות הזאת בחוסר ניקיון כפיים.

אתם אלה שסוחבים עכשיו את מדינת ישראל לתוך התהום הזו, כאשר נתוני התחלואה מתחילים לעלות; כאשר המצב הכלכלי עדיין לא טוב, אבל הוא מתחיל להשתפר; כאשר אנחנו אלה שמרגישים אחריות כלפי הציבור שלנו ואומרים בפה מלא: אנחנו, אין לנו גחמות פוליטיות כרגע. גם כשבנימין נתניהו נכנס להסכם ולממשלת האחדות הזו, ידענו שלא הכול יהיה חלק, אבל לא הבנו, לא הבנו כמה אתם נחושים רק בדבר אחד – לקיים רק את הסכם הרוטציה. היום שמעתי באחת הרשתות את חברת הכנסת תהלה. היא אמרה: אנחנו כבר לא מחויבים להסכם הקואליציוני. מתי היית מחויבת אליו? מתי הצבעת עם כל הקואליציה? מתי עשיתם משהו שעבר חלק בתוך המליאה?
רם שפע (כחול לבן)
חברת הכנסת מארק, חשבת אולי להגיד - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
לא, אתה תשמור על זכות הדיבור שלי.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
יש לכם בעיות אישיות? תפתרו את זה אחר כך. בואו נתקדם.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אנחנו יושבים פה היום, בוועדת הכנסת, מהסיבה היחידה שיש פה מפלגה שהתפצלה מתוך מפלגה, ועכשיו היא הולכת להתפצל בתוך המפלגה כדי להעיר את מפלגת העבודה ולהעלות אותה מהאוב. אנחנו נמצאים בסיטואציה שאם אתם לא תתעשתו ולא תהיו מספיק אחראים כלפי הציבור שלכם, לא שלנו – שלנו, אנחנו אחראים כלפיו – כלפי הציבור שלכם, ששלח אתכם לפה וקיבלתם 15 שרים וקיבלתם וקיבלתם וקיבלתם, ובסוף אתם לא שותפים אמיתיים. אז תהיו הגונים ותבואו לציבור שלכם בהגינות ותגידו: נכנסנו לממשלה הזו כדי לקיים רק הסכם אחד, רק סעיף אחד – את סעיף הרוטציה, ולא סעיף אחד.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. בגלל זה נבחרת לוועדה למינוי שופטים. רק בגלל זה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
ולכן, ולכן - - -
קריאה
אל תגיד - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אתה צודק, אתה צודק. כל אחד לא רואה את המראה לפני עיניו. כן, בבקשה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
ברור, כי שר המשפטים שלך הוא השר הכי דורסני שאנחנו יכולים להכיר.
היו"ר איתן גינזבורג
בגלל זה נבחרת.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
לאורך כל השנים - - -
רם שפע (כחול לבן)
לא, - - - עצוב שלא עושים את כל מה שאת רוצה. אולי איזה משפט אחד של אמת. משפט אחד של אמת.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
לאורך כל השנים – יאללה, נו. יאללה, נו, איפה הלהקה של אבי? נו, קדימה, קדימה.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת שפע, תיכף הזמן שלך.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
איפה הלהקה של אבי? קדימה, נו, איפה הלהקה של אבי?
היו"ר איתן גינזבורג
טוב, תודה רבה, חברת הכנסת מארק.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אחרת לא תקבלו שריונים במפלגה האנטי דמוקרטית הזאת.
היו"ר איתן גינזבורג
חברת הכנסת מארק, משפט אחרון.
רם שפע (כחול לבן)
את מאמינה לעצמך?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אני רוצה להגיד משפט אחרון.
רם שפע (כחול לבן)
אבל תנסי שיהיה משפט של אמת, כי עד עכשיו לא הצלחת.
היו"ר איתן גינזבורג
לא לא, חבר הכנסת שפע.
רם שפע (כחול לבן)
משהו אחד, משפט אחד קטן, משהו שמתאר את התמונה באמת. בבקשה.
היו"ר איתן גינזבורג
כן, בבקשה, חברת הכנסת מארק.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
רם, אם אני צריכה להגיד לך משפט אחד של אמת: אתם כולכם נכנסתם לתוך הקואליציה הזאת בחוסר אמת ובחוסר ניקיון כפיים, אז אל תדבר על ניקיון כפיים.
רם שפע (כחול לבן)
את מאמינה לעצמך?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אני רוצה רק לומר משפט אחרון - -
רם שפע (כחול לבן)
קיבלתי תשובה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
- - והמשפט האחרון הוא שאני עדיין חושבת, ועדיין חושבת שלכם, כלפי הציבור שלכם, אתם צריכים לעמוד מולו ולומר: בנקודת הזמן הזו לא נכון למדינת ישראל ללכת לבחירות. תודה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. אני מציע שכל נבחר ציבור ידבר אל הציבור של עצמו ולא יציע לנבחר ציבור אחר מה להגיד לאותו ציבור של אותו נבחר ציבור אחר.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אני רק נותנת לך עצות, מה קרה.
היו"ר איתן גינזבורג
כן, אני מודה לך על העצות. ועכשיו מתן כהנא רוצה לדבר, בבקשה.
מתן כהנא (ימינה)
לא התכוונתי לדבר, אבל אחרי שחבר הכנסת חברי מיקי זוהר השמיץ אותנו קצת, אני נאלץ להגיב. בואו נראה כמה זמן חברתי אוסנת מארק תצליח להתאפק בלי להתפרץ לדבריי.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
תלוי כמה תכעיס.
מתן כהנא (ימינה)
מיקי זוהר נתן פה נאום חוצב להבות, שכולו היה פוליטיקה קטנה. הוא ניסה להסביר לכל המפלגות פה למה כן כדאי להם או לא כדאי להם ללכת לבחירות בגלל סקרים, שום דבר של מהות, שום דבר של איך מוציאים את המדינה מהבוץ הזה. רק: סקרים מראים לך ככה, סקרים מראים לך ככה – פשוט בושה וחרפה.

הסכנה הכי חמורה כעת היא הסכנה שהממשלה הזו תמשיך לתפקד – או תמשיך לא לתפקד. יש פה ממשלת מריבה; ממשלה שעוסקת בדברים ציניים; ממשלה שלא מעבירה תקציב – אנחנו במלחמה, ואפילו תקציב אין; ממשלה שכל הזמן מסתירים אחד מהשני – ראש הממשלה מסתיר שהוא טס לסעודיה, אז ראש הממשלה החלופי עושה עליו ועדת חקירה, אז השר לביטחון פנים מקים עליו ועדת חקירה.
קריאה
חד גדיא.
מתן כהנא (ימינה)
חד גדיא, בדיוק.
רם שפע (כחול לבן)
אבל אולי תגיד את האמת. מי באמת תוקע את התקציב, מתן? למה אתה מפחד להגיד את האמת? מי תוקע את התקציב? מי תוקע אותו? תגיד את האמת, אתה אדם הגון.
מתן כהנא (ימינה)
מי שתוקע את התקציב זה הליכוד שמשתמש בתקציב ניצול ציני כדי לפזר את הממשלה. הכול חוץ ממהות בממשלה הזו, הממשלה הזו מדהירה אותנו בצעדי ענק לכיוון סגר שלישי, שימיט פה אסון כלכלי. יהיו פה מיליון מובטלים, יהיו פה עוד מתים, רק - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
שים לב שלא הפרעתי לך.
מתן כהנא (ימינה)
מדהירים אותנו לסגר שלישי. וגם מינוי שופטים – אפילו מינוי שופטים הם לא מצליחים לעשות. הנה, אוסנת עכשיו בורחת פה מהמליאה.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
ברור, היא סיימה את ההצגה, נגמרה, היא יכולה ללכת.
מתן כהנא (ימינה)
אפילו הדבר שהם הבטיחו לנו הם לא עושים. לכן צריכים לפזר את הממשלה הזו וללכת לבחירות. זה בלית ברירה, לא היינו רוצים את זה, אבל הדבר הכי גרוע זה שהממשלה הנוראית הזאת תמשיך.
היו"ר איתן גינזבורג
כדי שתהיה ממשלה אחרת לא חייבים לפזר את הכנסת. אם הייתה ממשלה חלופית אפשר היה לתת לה אמון בכנסת הנוכחית. לצערי, אין פה הסכמה לגבי איזו ממשלה אחרת תקום במקום הממשלה הזאת. אז צריך לזכור שמפזרים פה כנסת ולא ממשלה, כי הממשלה דווקא תמשיך בכהונתה גם כשהכנסת תפוזר. זה הפרדוקס. חבר הכנסת אלכס קושניר.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אדוני היושב-ראש, אני צופה בדיון הזה ואני שומע את הטענות של הליכוד כלפי כחול לבן ואת הטענות של כחול לבן כלפי הליכוד, ואני שואל את עצמי: אם שניכם צודקים, ואם אתם כל כך מושלמים ואף אחד אפילו לא מסוגל להודות בטעויות של עצמו – אפילו לא טעות אחת – אז איך אנחנו נמצאים במצב כל כך גרוע? אז נכון שאין תקציב, ובאוגוסט ידענו שלא יהיה תקציב, אבל אתם באוגוסט העדפתם למשוך זמן, למרות שכבר אז היה ברור שהממשלה הזאת לא מסוגלת להתקיים. אחר כך שמעתי את ראש הממשלה אומר שהסגר הוא הצלחה. להגיד שהסגר הוא הצלחה זה להגיד שהניתוח הצליח אבל החולה מת. והנה, עכשיו אנחנו בדרך לסגר השלישי.

אז אתם, אני חושב שכדאי שתסתכלו במראה – גם אתם, כחול לבן, גם הליכוד וגם כל השותפים בקואליציה הזאת, כי אתם תצטרכו לתת הסברים לציבור איך הגעתם למצב שאתם נמצאים עם מיליון מובטלים, ללא תקציב, ללא שום תוכנית יציאה מהסגר השלישי וללא שום תוכנית כניסה לסגר השלישי. בקיצור, אין לכם מושג.

לכן, הדעה של ישראל ביתנו היא מאוד מאוד פשוטה – ברור שהבחירות הן לא האופציה הטובה, אבל היא כנראה אופציה הריאלית היחידה כדי להציל את העם הזה מהממשלה הזאת. אנחנו, כמובן, מעדיפים שהדיון הזה יתקיים בוועדת הכנסת.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת הילה שי וזאן, בבקשה.
קריאה
דעתך מתקבלת, כנראה, ברוב קולות.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
תודה רבה, כבוד היושב-ראש.
מתן כהנא (ימינה)
כל ליכודניק שגומר לדבר קם והולך, אז נראה לי - - - עוזי, אתה עוד לא דיברת והלכת
הילה שי וזאן (כחול לבן)
כן, עושים את ההצגה שלהם והולכים.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
מתן, גם אני פה. שלום, בוקר טוב.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
אבל את צדיקה בסדום. הדיון פה הוא על פניו טכני, אבל בסופו של דבר הוא מהותי ביותר. מי שחתום על הבחירות האלה – אה, גם יושב-ראש הקואליציה, לצערי, הלך – זה מי שלא מביא תקציב, זה מי שלא מאפשר לממשלה הזאת לעבוד, מי שלא מאפשר לנו, חברי הכנסת, להעביר מאות חוקים שתקועים בוועדת השרים לחקיקה, בגלל שהשר המקשר אמסלם החליט שהוא לא מכנס ועדת שרים לחקיקה. ככה אי-אפשר לעבוד. אם הלכנו לציבור ואמרנו להם: תנו לנו את המנדט כדי להנהיג את המדינה הזאת, ואם נכנסו לממשלה כי המשבר דרש את זה, זה בשביל שתהיה פה ממשלה מתפקדת. אם זה לא קורה, אז אני יודעת שלפעמים גם בתקשורת וגם פה קצת המומים: איך אתם עושים את זה? זה מנוגד לאינטרסים שלכם. האינטרס שלנו הוא אינטרס ציבורי, מעל לכל אינטרס אישי אחר – לצערי, בניגוד לליכוד.

לכן אני אומרת, אם אנחנו לא מצליחים להביא ממשלה מתפקדת, אם אנחנו לא מצליחים לעשות את התפקיד שלנו, שעליו נכנסנו לממשלה הזאת – ורק בגללו נכנסנו לממשלה הזאת – אנחנו נלך לבחירות. ולא כמו שמיקי אמר, לא נהיה חתומים על הפיזור, נהיה חתומים על החזרת את המנדט לציבור, שהוא יחליט מי הביא לו את הבחירות האלו ומי לא.

ובאשר לדיון הטכני – ודאי שכמו שקורה פה בעשור האחרון, דיונים על פיזור הכנסת נעשים בוועדת הכנסת, וגם כעת הם צריכים להיעשות בוועדת הכנסת ולא בשום ועדה אחרת. תודה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. חבר הכנסת עמית הלוי.
עמית הלוי (הליכוד)
בוקר טוב, אדוני היושב-ראש. אני חושב שהדיון שאנחנו נמצאים בו לא בורח לשום מקום, הילה, אז אשמח לשמוע את התייחסותך. היישום של הדיון העיקרי, שהוא פיזור הכנסת, הוא בימים האלה, לעניות דעתי, גם בושה לאופוזיציה - -
הילה שי וזאן (כחול לבן)
אני מיד משיבה. הולכת להצביע וחוזרת.
עמית הלוי (הליכוד)
- - בושה יותר גדולה למה שמתברר יותר ויותר בחודשים האחרונים כאופוזיציה שבתוך הקואליציה. האמת שהכי מצער אותי וכואב, לדעתי גם מביש, זה חבריי מימינה, שחלקם נמצאים כאן.

לגבי האופוזיציה – אלעזר שטרן שדיבר כאן – אנחנו חושב שכבר התרגלנו שאתם לא רוצים להחליף את הממשלה. אתם בסופו של דבר, באפליקציות שונות, רוצים להחליף את העם שלא מעוניין בהנהגה שלכם. אז בצער רב מאוד, הידרדרתם בשנים האחרונות לשיתוף פעולה עם החלפת הדמוקרטיה הישראלית באוליגרכיה. כל הפעולות, ההסכמות והתמיכות שלכם במציאות הבלתי דמוקרטית, שתשעה אנשים יחליטו בשביל 9 מיליון אזרחים – זה דבר בלתי נסבל מבחינה דמוקרטית, כמדינה חופשית. זה הטוב תשעה אנשים; במקרה הגרוע זה יועץ משפטי אחד שקובע לממשלה ומחליט. בזה אין חדש, אולי העזות של האופוזיציה לעשות את זה היום, בעת משבר. לא מעניין אתכם, לא ביטחון, לא מדינה, לא כלכלה. אתם עולים פה כמה חודשים, אין כמעט דיון בכנסת הזאת בחמישה חודשים שאני כאן, שעולה נציג קואליציה או ממשלה, ומה שיש לאופוזיציה לומר זה: משפט נתניהו. משפט נתניהו.
רם שפע (כחול לבן)
אין תקציב.
עמית הלוי (הליכוד)
משפט נתניהו. כל דבר – משפט נתניהו.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
מישהו נפגע מזה?
עמית הלוי (הליכוד)
כל דבר – משפט נתניהו, אדם עם שלושה כתבי אישום. כל דבר – משפט נתניהו. אולי בזה נתניהו באמת פגע בדמוקרטיה. בדמוקרטיה מתוקנת, אתם יודעים, יש אופוזיציה, יש לה ביקורת עניינית על הממשלה. כל דבר – משפט נתניהו. מה הייתם עושים בלי - - - ?
רם שפע (כחול לבן)
הדבר הזה מנהל לך את המדינה כבר חודשים. מזה אתה צריך להיות מוטרד, עמית, ואתה אדם הגון.
עמית הלוי (הליכוד)
לא, להיפך, רם. בחודשים האחרונים ראש הממשלה הזה – בתקופה קצרה מאוד, אגב, יחסית לכל מיני ראשי ממשלה שמבזים ומשמיצים אותו – בחודשים ספורים - -
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
הצליח להרוס את כל הכלכלה - -
עמית הלוי (הליכוד)
- - הביא הישגים עצומים - - -
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
- - תוך חודשים ספורים.
עמית הלוי (הליכוד)
אתה פשוט לא משתתף בישיבות של שרי הכלכלה שמגיעים לכאן, היית מבין את המשמעות.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אני מבין את המשמעות, תאמין לי. אני מדבר עם אנשים ברחוב, לא שרים שמנותקים מהעולם ויושבים תחת פלואורסנטים.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אתם לא רוצים לראות את זה. פשוט לא מעניין אותם לראות את ההצלחה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אני מדבר עם אנשים ברחוב, ותאמין לי, אין שום הישג. הכול קורס. הייתי היום בהפגנה של 38,000 סטודנטים שהם פשוט שבויים. למה? כי משרד האוצר לא טורח לדבר עם הסגל הזוטר. 38,000 סטודנטים – כלום. והליכודניקים – שזה גם שר האוצר, גם השר להשכלה גבוהה וגם, כמובן, ראש הממשלה, כי זו אחריותו – פשוט מתעלמים. אתם משחקים בפינג פונג אחד עם השני, זה מה שאתם עושים.
עמית הלוי (הליכוד)
אלכס, יש הרבה מאוד מצוקות בעת המשבר הזאת, למרות זאת ראש הממשלה הביא הישגים כלכליים עצומים.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
איזה הישגים?
עמית הלוי (הליכוד)
ההשקעות הללו שיש היום. היום זו הוועדה השלישית ואין-ספור משלחות – שרי הכלכלה של האמירויות - - -
הילה שי וזאן (כחול לבן)
תקציב, תקציב, חברי היקר עמית. תקציב, תקציב.
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, תנו לו לדבר בלי הפרעה.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
איזה חוסר אחריות של כולנו, שהם בכלל נותנים לזה יד.
היו"ר איתן גינזבורג
לא להפריע לחבר הכנסת הלוי.
עמית הלוי (הליכוד)
העברת התקציב היא אקט פורמלי.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
מה זה פורמלי?
עמית הלוי (הליכוד)
אקט פורמלי. ניהול התקציב בזמן משבר הוא הדבר העיקרי, וברור לכולם - - -
הילה שי וזאן (כחול לבן)
אנחנו יושבים בוועדת כספים, זה התפקיד שלנו – לעבור ולאשר.
היו"ר איתן גינזבורג
חברת הכנסת הילה שי וזאן.
עמית הלוי (הליכוד)
ברור לכולם שאנחנו עוברים פה לתקציב שיקום. גם בתקציב רגיל, הילה, אחוזים ניכרים ממנו, כידוע לכם, משתנים בוועדת הכספים. התקציב הזה בכלל אמור להיות דינמי במהותו. העברת התקציב היא לא העניין, העניין הוא ניהול המדינה וניהול המשבר, אני אומר את זה גם לחבריי בכחול לבן מהרגע הראשון. אל תתהדרו בטענות מוסריות, רם, כיוון שמהרגע הראשון – אתה יודע, ישב גבי אשכנזי במקום שלך, מוועדת החוץ והביטחון, התגאה בזה שהוא שם ברקס לריבונות – בדבר אולי הכי חשוב לדמוקרטיה הישראלית. אתם פועלים בניגוד לסיכום. ההתנהלות, כולל הקמת הוועדה של בני גנץ, הטריק של רונן צור – זה קטנוניות, זו קנטרנות לעומת האתגרים האמיתיים שיש לנו.

אני רוצה לסיים בחברי מתן כהנא. תשמע, מתן, הייתם צריכים להודיע – להודיע עכשיו – שאתם נכנסים לקואליציה, אתם ונאום האלונקה של נפתלי, להודיע שאתם נכנסים לאלונקה. יש פה מדינה, יש הישגים מטורפים, אגב, מי שבעניינים: בביטחון, ביחסים הבין-לאומיים, גם בהיבט הכלכלי. על אף המשבר שאנחנו נמצאים בו, יש פה הישגים מדהימים מבחינת כמות ההשקעות שזורמות בשבועות האלו למדינת ישראל. דע לך שעשרת המנדטים שאתם משחקים עליהם יבוזו לכם, כיוון שיש אופורטוניסטים שלפחות הם אידיאולוגים. יש עתיד – ישב פה אלעזר שטרן ואמר: אני אידיאולוגית נגד הליכוד, ועכשיו יש לי הזדמנות אז אנגח. אבל אתם לא שם באידיאולוגיה שלכם.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו לא נגד, אנחנו בעד.
עמית הלוי (הליכוד)
אבל אתם לא שם. איזה אופורטוניזם זה, לנצל את הסיטואציה הזאת, המשברית, ולומר: אנחנו מתנגדים לממשלה - - -
מתן כהנא (ימינה)
עמית, אתם מובילים את המדינה לאסון.
עמית הלוי (הליכוד)
ואתה עוד אומר שתלך עם מרצ. איך יעלה על הדעת דבר כזה?
מתן כהנא (ימינה)
אני לא אמרתי שנלך עם מרצ. אני אומר לך שאתם מובילים את המדינה לאסון.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה, חבר הכנסת הלוי, תודה חבר הכנסת כהנא.
עמית הלוי (הליכוד)
- - - לאופוטוניסטים, שתדע את זה. עכשיו נראה בסקרים - - - \
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. חברים, הדובר הבא, חבר הכנסת אחמד טיבי – לא נמצא. חבר הכנסת אוסאמה סעדי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אמרו שש"ס, יהדות התורה והליכוד יצאו, מלכיאלי, כי אנחנו מתעסקים במשחקי הטלת אשמות.
היו"ר איתן גינזבורג
Blame game.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
Blame game – מי אשם. אני אומר לכם, אנחנו, ברשימה המשותפת, הצבענו בעד הקריאה הטרומית לפיזור הכנסת. כבוד היושב-ראש, אמרת שעכשיו הולכים לפיזור הכנסת ולא פיזור הממשלה, כי אין סיכוי לממשלה חלופית. ואני מזכיר לך שהיה לכם את זה ביד ובחרתם באופציה הזאת על אף - - -
היו"ר איתן גינזבורג
לא הייתה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
היה, היה, ועוד איך היה. אתה יודע שהיה והייתה תוכנית - - -
הילה שי וזאן (כחול לבן)
לא, לא היה.
היו"ר איתן גינזבורג
עם מי? עם אורלי לוי, עם האוזר, עם הנדל?
הילה שי וזאן (כחול לבן)
עם מי? אז בלי סיסמאות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הילה, היה לכם, אתם בחרתם בדרך הזאת - -
הילה שי וזאן (כחול לבן)
בדקנו, ותאמין לי שלא רצינו את הממשלה הזאת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
- - ועכשיו אתם קוצרים את מה שאתם - - -
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת סעדי, הודענו שאם היום – הנה, אני אומר לך פה – אם היום תציג אפשרות לממשלה חלופית, עכשיו, בכנסת הנוכחית, תמצאו פרטנר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עכשיו, אחרי כל מה שעשיתם, אחרי חצי שנה - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אם תציגו עכשיו, מישהו יציג פה ממשלה חלופית – בואו תציגו, תמצאו פרטנר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
- - שאני אומר לך. איתן, אתה יודע שהיה לכם, ואתם בחרתם באופציה ללכת עם הליכוד על מנת לטפל בקורונה ועל מנת לטפל בתקציב - -
הילה שי וזאן (כחול לבן)
בוא תגיד עכשיו, עכשיו. למה - - - ?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
- - והאמנתם לביבי נתניהו. אתה יודע, עכשיו שמעתי את מיקי זוהר ושמעתי גם את ראש הממשלה לפני כמה ימים – שום מילה על תקציב. שום מילה. הוא רוצה לטפל בקורונה, הוא רוצה לטפל במובטלים, הוא רוצה לטפל במיליון מובטלים, הוא רוצה לטפל בכול, אבל בנאום שלו – מילה אחת לא הייתה על תקציב, וכששאלו אותו על תקציב הוא לא ענה. טלי, איך אפשר לנהל מדינה עם תקציב משנת 2018? על 2018?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אם שאלת אותי, אני אשיב לך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תענו לציבור, לא לי, כי אנחנו לא בכיס, לא שלכם ולא שלהם. אנחנו בכיס של הציבור שבחר אותנו, והציבור שבחר אותנו – ביום שבת היינו בכנס עם בעלי מסעדות בצפון, ערבים ויהודים, הם על סף קריסה. כששאלתי את יואב קיש, סגן שר הבריאות במליאה, הוא אומר: הם בסוף בסוף בסוף. מתי בסוף? כשיגיעו החיסונים, אינשאללה, אולי במרץ, אולי באפריל. זו התשובה שאנחנו נותנים למובטלים האלה, מיליון מובטלים?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אז בוא נקבור את האנשים. על מה אתה מדבר? סגרו את זה כי הם נהנים מזה? לא, אני רוצה להבין, אוסאמה. כי בא לנו לסגור?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
טלי, אני אומר לך, איפה שאפשר לפתוח בערים ויישובים יהודים – צריך לפתוח.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אבל הנה, אנחנו את התוצאות של הפתיחה. כבר רואים את זה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל אתם לא פותחים בכלל. פתחתם באילת, בלי מסעדות. מה ההבדל בין מסעדה בתוך בית מלון לבין מסעדה רגילה? אני לא מבין את זה.

אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, גם לכם – רם שפע, תשמע אותי – מה שהיה אתמול בוועדה לבחירת שופטים זו שערורייה אחת גדולה, ואתם ממשיכים ומכתימים שופט שעובד במערכת יותר מ-15 שנה, מחרימים ועדה. כמו שאתם לא ממנים, לא פרקליט מדינה, לא מפכ"ל - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אתה מדבר על שתי נציגות שהחרימו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
וגם האוזר. אני מבין את רגב ואת אוסנת מארק – אני לא מצדיק מבין אותן ולא מצדיק אותן. להחרים ועדה שמינתה יותר מ-60 שופטים בגלל שופט אחד שמכתימים אותו. למה? כי הוא אנטי ציוני? מה זה, אתם מבקשים משופט להיות ציוני? מה זה?
מתן כהנא (ימינה)
בטח.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
ברור, מה זאת אומרת?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנטי ציוני?
הילה שי וזאן (כחול לבן)
למה, - - -
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, באמת. חברי הכנסת וזאן וכהנא, תודה רבה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ציוני? בדקתם את כל השופטים? אנטי ציוני?
הילה שי וזאן (כחול לבן)
לא מכיר במדינה – לא יהיה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הוא מכיר ביהודית ודמוקרטית. יש תנאי כזה, שהמדינה היא ציונית?
הילה שי וזאן (כחול לבן)
אז שלא יהיה שופט, אין בעיה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני לא מבין את זה. הילה, את רואה מה זה? אתם, כחול לבן - - -
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, קצת גלשנו. סעדי, משפט אחרון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה שופט שעובד במערכת יותר מ-15 שנה, לקחו פסק דין אחד שהוא קיבל – אוי ואבוי, ריבונו של עולם – הוא קיבל תביעה של פלסטיני נגד המדינה. אתם יודעים כמה שופטים יהודים קיבלו תביעות נגד המדינה ופסקו פיצויים? לא שמעתי אף אחד מכם מצייץ. כל הכבוד לוועדה שאתמול – ואני מברך את כבוד שר המשפטים, שעמד עם המערכת ומינו 60 שופטים.
מתן כהנא (ימינה)
בדיון מעמיק של שתי דקות על כל שופט. דיון מעמיק מאוד. הכול מסחרה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה, חבר הכנסת סעדי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ולכן אני אומר לך, אדוני היושב-ראש - - -
היו"ר איתן גינזבורג
משפט אחרון ואנחנו עוברים הלאה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
משפט אחרון. אני אומר, כאופוזיציה, אנחנו רוצים לקצר את חייה של הממשלה הזאת, של ראש הממשלה הזה, שהוא המאסטרו של הגזענות, של ההסתה, של ההדרה, של הדה-לגיטימציה נגד הציבור הערבי, ואנחנו רוצים באמת לטפל בבעיות הכואבות של הציבור הערבי – תכנון בנייה, הפשע. יותר מ-102 הרוגים – 102 הרוגים – בציבור הערבי.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בעניין הטכני – הרי מיקי זוהר, אמרת לו את זה והייתי בכנסת ה-21, הוא הביא את החוק הזה - -
היו"ר איתן גינזבורג
אחרי 40 יום.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הוא היה יו"ר הוועדה, הוא ניהל את זה, ולא שמעתי אף אחד מכם שצייץ שצריך ועדת חוקה. עם כל הכבוד – ואני חבר בוועדת החוקה, ויש לי את הכבוד ולנהל דיונים כאלה – אבל אתם קבעתם את זה. זה בוועדת הכנסת.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אמרנו שאין לנו בעיה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אין לכם בעיה כי אין לכם רוב.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. חבר הכנסת עוזי דיין, בבקשה.
עוזי דיין (הליכוד)
תודה, היושב-ראש. הבחירות עכשיו הן, לדעתי, אסון לעם ואסון לחברה. זה רע לבריאות, זה רע לפרנסה, זה רע ללכידות של החברה הישראלית, שגם כך היא במצב רע מאוד. לכן כל מי שיצביע בעד פיזור הכנסת מצביע בעצם נגד טובת העם וטובת החברה בישראל. באיזו ועדה זה יהיה – זה לא משנה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בבקשה.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
תודה, אדוני היושב ראש. לי באמת קשה כל פעם להבין את התנהלות הממשלה, כאשר ברגעי משבר כולם באים להגיד מה יותר טוב לערבים. היום הפתיע אותי הערבי עם שנאה עצמית, שנקרא מכלוף, שכל פעם מפתיע אותי מחדש. הולך, מוביל את חוק הלאום, מוביל את קמיניץ, מתעלם מהבעיה הכי חשובה לחברה הערבית, שזאת בעיית הפשיעה המאורגנת. יש לו את הכול ביד כבר כמה שנים, והוא יכול היה לעשות שינויים רציניים ומשמעותיים, ופתאום בא בצורה יהירה ומזלזלת להסביר לציבור הערבי מה עושה ההנהגה שלו. קשה לי להבין את ההתנהגות הזאת, רק שאני רואה אותה קורית כל הזמן.

אני רואה ראש ממשלה שמסית נגדנו כבר כמה שנים ואומר: תומכי טרור ושטויות אחרות. ברגע שהוא רוצה להציל את עצמו, הוא מנסה למצוא פתרונות במשותפת. ויש גם כאלה אחרים, שיכלו להיות ראשי ממשלה, ובגלל שהמשותפת, יש בה ערבים, אז הם החליטו שלא. הם מתביישים בגזענות שלהם לאחר מכן – זה טוב, לא רע, אני רוצה דווקא שכל מי שבכנסת יתבייש בגזענות שלו. זו התקדמות מאוד טובה, אני מקווה שהיא תעבור גם למפלגות אחרות. יש כאלה שעדיין מתגאים בגזענות שלהם בכנסת הזאת.

אנחנו לא דואגים מהבחירות. אנחנו סומכים על הציבור שלנו, אנחנו יודעים איך לעבוד בתוך הציבור שלנו. אין סיבה להעביר את זה מוועדת הכנסת לוועדה אחרת. לא נטען פה שום טיעון הגיוני, סביר, למה צריך להעביר את זה לוועדה אחרת. אם זה כבר הרגל בשנים האחרונות שזה יהיה בכנסת – אנחנו בעד שזה יהיה בוועדת הכנסת, ונשמח מאוד, ברגע שאנשים מדברים ומנסים לפנות לציבור שלנו, שיהיו קצת יותר צנועים ויתביישו קצת בגזענות שלהם. תודה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. חברת הכנסת פלוסקוב.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
תודה, אדוני היושב-ראש. לא תכננתי לדבר, אבל אחרי כל מה ששמעתי אמרתי שאני חייבת להגיד כמה מילים. כל מה ששמעתי פה: בגלל; בגלל הממשלה הזאת. כל דבר רע שקרה במדינה שלנו ובעולם כולו – יש אדם אחד שאשם, וזה בנימין נתניהו וזאת ממשלת ישראל. הכול בגלל הממשלה.

ואני רוצה להגיד לכם משהו אחר. אני רוצה להראות לכם – ואמר פה ידידי עמית הלוי: בזכות הממשלה הזאת, רבותיי, יש לנו לא הרבה, ברוך השם – כל אחד, כמובן, כואב – אנשים שנפטרו מקורונה; בזכות האנשים האלה יש לאנשים שלנו ביטחון תזונתי; בזכות הממשלה הזאת הכלכלה שלנו עדיין הולכת קדימה ומעריכים אותה - - -
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
לנו אין ביטחון אישי.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אל תפריע לי, בבקשה, אדוני. אני הפרעתי לך?
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
לנו אין ביטחון אישי.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אני הפרעתי לך, אדוני? אני הפרעתי לך? אז בבקשה.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
עכשיו כן. אני אומר: לנו אין ביטחון אישי.
היו"ר איתן גינזבורג
לא לא, לא להפריע.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
בזכות הממשלה הזאת, אני חוזרת ואומרת, אנחנו נמצאים על הבמה הבין-לאומית במקומות מאוד גבוהים.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
הכיבוש האחרון.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אדוני, אל תפריע לי. אני אף פעם לא הפרעתי לך. ובזכות הממשלה הזאת והעומד בראשה המדינה שלנו עומדת במקום מאוד גבוה, אבל לא בתוך המדינה אלא מחוצה לה. מכבדים אותנו שם, ואנחנו רואים את זה בכל מקום. מי שלא רואה – הוא עיוור או פשוט לא רוצה לראות, כי כל מה שיש לכם זה מה לא טוב. אם נתניהו נתן 10,000 שקל מענק – זה לא מספיק, אם אני הייתי שם הייתי נותן 20,000 שקל; אם נתניהו עוזר לאנשים שהם ללא עבודה – כי מה לעשות, נכון, הרבה אנשים היום נמצאים ללא עבודה – רק מסיבה אחת, ואני חוזרת ואומרת: רק מסיבה אחת – כדי לשמור על הבריאות שלהם, כדי לשמור על החיים שלהם, כדי שכמה שיותר אנשים יעברו את הקורונה ויישארו בחיים. לא המצאנו את זה, אין ספרי לימוד שיכולנו ללמוד את זה מראש. למדנו על הטעויות שעשינו, וכולם ככה, לא רק אנחנו. אבל אנחנו טועים ומתקנים, והיום הרבה פחות טעויות.

מי שחושב שאפשר לפתוח את כולם – הוא טועה. אל תחשבו שאנחנו לא רוצים. גם אנחנו רוצים; גם אנחנו רוצים לפתוח את הכול ולתת לציבור את הכול – ספורט, ברכות, קניות – וטוב שיש אנשים שרצים ללכת קניות. זה טוב, זה אומר שיש לאנשים במה לקנות, וזו המטרה שלנו. אבל כל צעד שנעשה היום נמצא באחריות של שר הבריאות וראש הממשלה, ולכן אני מברכת אותם על ההחלטות, למרות שההחלטות קשות, כי אחר כך הציבור יגיע ויגיד: הוא אשם. לא יגידו שאתם אשמים, לא אנחנו, חברי הכנסת, שמקבלים החלטה. לא, בנימין נתניהו אשם בכול.

אז אני אגיד תודה לבנימין נתניהו על זה שהוא הציל את החיים, את הכלכלה ואת המדינה שלנו.
קריאה
את לא יכולה להגיד את זה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אני יודעת שאתה לא אוהב את זה, אבל הייתי חייבת להגיד, כי השחרתם את הכול, את הכול, וזה לא ככה, זאת לא התמונה הנכונה. יש הרבה אנשים שמעריכים את העבודה של הממשלה ושל מי שעומד בראשה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. לא כל יום יוצא שוועדה בכנסת מתכנסת על מנת לקבוע ישיבה וועדה לפיזור הכנסת. אני חושב שזה יום מאוד מאוד עצוב. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, שאתה – לפי מה שמסתמן, קידום החוק הזה ייפול לוועדה שלך.

יש טענות, אתם אומרים טענות. אני לא כל כך בקיא בכל הפרטים, אולי יש עליהן תשובות – לא יודע. אני כן רוצה להגיד לך דבר אחד: שעל שולחנך ועל שולחן הוועדה יש הצעת חוק לפיזור הכנסת, שמאות אלפי אנשים מסתכלים עלינו ואומרים: הקבוצה הזאת – בלי חלוקה לקואליציה ואופוזיציה, כולנו – קבוצה של אנשים לא נורמליים. כועסים עלינו – עליי, עליך, על כולם – מאוד מאוד, בלי חלוקה של קואליציה ואופוזיציה. יש אלפי אנשים שהעסקים שלהם נסגרים; יש אלפי אנשים שאין להם ביטחון מה יקרה אתם בחודש הבא, איך הם יפרנסו, איך יאכילו את הילדים שלהם, ואנחנו משתעשעים פה בהצעת חוק – כאילו עוד הצעת חוק – של פיזור הכנסת.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
מה אתה מציע לעשות?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אם היה לי הפתרון, הייתי מציע למנהיגים והכול היה בסדר. כנראה שאין לי. דבר אחד אני יודע – שהדבר הזה חייב לרדת מהשולחן, כי העם ששלח אותנו לפה, שמביא בנו עכשיו בוועדה הזאת, אומר לנו: חבר'ה, אתם לא נורמליים. בלי חלוקה לקואליציות – גם אני, כולנו.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
בוא נראה את המציאות, הרי גם בפברואר לא יהיה לך תקציב. יהיה לך רק - - - לרוה"מ בלי תקציב, אז מה זה משנה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אז משרד האוצר וגורמי המקצוע יצטרכו לשבור את ראש מה עושים.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
מה זה ישברו את הראש? אשמח לדעת מה ההצעה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אבל ללכת עכשיו – אנחנו, בידיים שלנו – ולקדם הצעת חוק, לקחת 3–4 מיליארדי שקלים ולשים אותם בפח במקום לעזור לעצמאים, לאנשים החלשים באמת, אנשים שלא יודעים מה יקרה אתם מחר בבוקר, זה טירוף.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
סיסמאות.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא, זה לא סיסמאות, כי הכנסתי - - -
הילה שי וזאן (כחול לבן)
אז אני שואלת: מה אתה מציע?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אני, בשונה מרוב הדוברים לפניי, לא אמרתי על כחול לבן. דיברתי על כולנו, דיברתי על מלכיאלי - עלי. דיברתי על כולנו, אמרתי: רבותיי, אם מסתכלים - - -
הילה שי וזאן (כחול לבן)
מדהים. מה עושים?
היו"ר איתן גינזבורג
חברת הכנסת וזאן, תודה.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
שי וזאן.
עוזי דיין (הליכוד)
לא מפזרים את הכנסת.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא מפזרים את הכנסת. לפזר את הכנסת בפעם הרביעית - - -
הילה שי וזאן (כחול לבן)
ואז מה?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
עכשיו, כל כך מהר - - -
הילה שי וזאן (כחול לבן)
ואז מה? כדי לשמור על הכיסא?
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת, אני מבקש לאפשר למלכיאלי לסיים את דבריו. חברת הכנסת שי וזאן, תודה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יש כאן אנשים מבוגרים ואחראים שיצטרכו להיכנס לחדר ולקבל החלטות. אבל ברגע שהאיום הזה נמצא על השולחן, האנשים ששלחו אותך ואותי לכאן כועסים עלינו. אני חושב שהדבר המתבקש שנעשה זה לומר לאותם אנשים באמת מסכנים שמסתכלים עלינו עכשיו: לא נקדם הצעת חוק שזורקת מיליארדי שקלים לפח. נבקש שהכסף הזה ילך לאותם אנשים שבאמת זקוקים לזה. אני מקווה שהקול שלי לא יהיה קול קורא במדבר – כנראה שכן, אבל אני מקווה - - -
היו"ר איתן גינזבורג
גם אני מקווה. אני מקווה שיעבור תקציב במהרה בימינו, שנוכל לתפקד, שתהיה פה ממשלה שעובדת למען האזרחים בשלוש השנים הקרובות ולא באיזשהן גחמות פוליטיות.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
אתה יכול להעביר חוקים?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
גם אני נפגע מזה.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
תגיד לי, אתה ואני יכולים להעביר חוקים?
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת חמד עמאר.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא יכולים. גם אני נפגע מזה, יש לי הצעות חוק בהסכמה שאני לא מצליח לקדם.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת מלכיאלי, תודה רבה. חברת הכנסת שי וזאן, תודה רבה. עכשיו חמד עמאר מדבר.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יש לי הצעות שאני לא מצליח לקדם. אתה יודע, איתן, כמה אני מתוסכל מזה. רק אני אומר לעצמי: מה עדיף, שהצעות חוק שלי ייקברו או לזרוק 3 מיליארד שקל לפח.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. תודה רבה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אנחנו יושבים כאן ומתווכחים לאיזו ועדה, אני שומע את הליכוד אומר שאין לו בעיה שזה יהיה בוועדת הכנסת, אבל תדעו לכם, המצב כל כך קשה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אתם הצבעתם בעד, חמד. הצבעתם בעד.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אנחנו בעד, כן, כי הממשלה לא מתפקדת, הממשלה מכניסה אותנו מסגר לסגר.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אבל ללכת לבחירות ולזרוק מיליארדים לפח - - -
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
הממשלה לא מתפקדת, מסגר לסגר. שהעולם יבוא ללמוד איך נכנסים מסגר שני לסגר שלישי, זה מה שקורה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אז נזרוק עוד כסף לפח, אנשים יסגרו את העסקים. כן.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
ממשלה שלא מתפקדת צריכה ללכת הבית.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת מלכיאלי, תודה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
לא להמשיך לנהל את זה במשבר כזה קשה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
חמד, אנשים כועסים עלי בדיוק כמו עליך, אותו דבר.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אנחנו במצב כל כך קשה והממשלה כאן מתווכחת? אני שומע את כחול לבן ואני אומר: לפני פחות משנה זחלתם לממשלה. לא הלכתם לממשלה, זחלתם לממשלה.
עוזי דיין (הליכוד)
חמד, לא בועטים במי ששוכב על המדרכה. זה כלל בסיסי בהומניות.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
אין בעיה, תבעט. העולם עגול.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
לפני שנה ישבנו כאן והסתכלנו על כחול לבן, איך פרקה את עצמה ואיך נכנסה לממשלה בלי שום דבר.
עוזי דיין (הליכוד)
זו לא הסוגיה כרגע.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
כל מה שעניין אותם – ראש ממשלה חליפי, ראש ממשלה חליפי. ישבנו וחוקקנו חוק, שאף אחד לא האמין בחוק הזה.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת עמאר, גם אתה הצבעת בעד פיזור הכנסת ה-21 אחרי 40 יום, תזכור את זה. גם אתה פיזרת כנסת אחרי 40 יום, בלי אפשרות שמישהו אחר יקים ממשלה, בלי אפשרות להקים ממשלה חלופית. פיזרתם, פיזרתם.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
הפעם יכולנו, אבל כחול לבן זחלו ורצו מהר לדאוג לעצמם לראש ממשלה חליפי, ואנחנו רואים עכשיו – לא יהיה ראש ממשלה, לא יהיה כלום.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
סליחה, ניסינו שלוש פעמים להכריע, לא עזר.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אנחנו מתווכחים עכשיו איזו ועדה, הרי ממילא ב-23 בחודש אנחנו מתפרקים. הכנסת תפרק את עצמה בעצמה, ואנחנו יודעים שלא נגיע לחוקק את החוק הזה כי אתה תעצור אותו כאן ותנסו עד הדקה האחרונה למשוך ולהגיע לראש הממשלה החליפי הזה וכל מה שעוצר את זה, אם להעביר תקציב או לא להעביר תקציב. אתם לא מסתכלים על העם; תסתכלו על העם בעיניים, תשבו עם האנשים, תשמעו אותם, תשבו עם אנשי העסקים, תראו איך הם בוכים. הרי הקורונה תישאר אתנו, לא תעזוב אותנו מחר. בואו נלמד את העם איך להתנהג עם הקורונה, לעבור את התקופה הקשה הזאת, איך נתקדם בלי סגר לסגר.

אני חושב שמי שצריך לדון בהצעה זו ועדת הכנסת ולהביא את זה כמה שיותר מהר. איתן, אם אנחנו מחליטים, היום אתה צריך לדאוג להביא את זה לקריאה ראשונה. היום, לא מחר, להכין את זה לקריאה ראשונה ולהעביר את זה בכנסת. אם אנחנו רוצים ללכת לבחירות – כמה שיותר מהר, כי העם לא יכול לסבול את זה יותר.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. חבר הכנסת טופורובסקי.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
דברי הימים של עם ישראל יסתכלו על התקופה הזאת בבושה ובביזיון, יגידו: איך הממשלה והקואליציה הנוכחית לא ראתה את ההתנהגות שלה לעומת התנהגות דומה בימי חורבן שהיו לעם ישראל בהיסטוריה. במקום מנהיגות מחברת, מאחדת, שלוקחת אחריות, יש כאן מנהיגות מפרדת, מפלגת, שמטילה אחד על השני אחריות.

אם נגזר עלינו לעשות בחירות, הבחירות צריכות להיות כמה שיותר מהר, בהקדם. איתן, אני יודע שאתה מתחייב בוועדת הכנסת לקיים את הבחירות בהקדם, במינימום עלויות, ולכן נתמוך בזה שזה יהיה בוועדת הכנסת.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. חבר הכנסת אסף זמיר, אחרון הדוברים.
אסף זמיר (כחול לבן)
תודה, יושב-ראש הוועדה, חבריי חברי הוועדה. אני שומע פה המון היתממות ואני שומע פה המון צביעות, ושמעתי פה בעיקר אנשים שאומרים שהממשלה לא מתפקדת. הממשלה לא לא מתפקדת, הממשלה לא קיימת. היא לא קיימת מהיום הראשון. זו כאילו מדינה בלי ממשלה, בלי מנגנון קבלת החלטות, בלי כלום, חודש אחרי חודש אחרי חודש.
אתה יודע, חמד, אמרתם
תלכו יחד, נבוא אתכם. הלכנו יחד, ולא באתם. בגלל הקורונה? לא; בגלל השחיתות? לא. לא באתם - - -
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
יום לפני זה היושב-ראש שלך אומר: לא נכנס לממשלה.
אסף זמיר (כחול לבן)
לא הפרעתי לך.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
יום לפני זה אמר שלא נכנס לממשלה, ולמחרת נכנסת לממשלה.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת עמאר.
אסף זמיר (כחול לבן)
לא הפרעתי לך.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
יום לפני. יום לפני.
אסף זמיר (כחול לבן)
לא באתם בגלל החרדים. כל אחד בבניין טהרן, פוסל את מי אפשר ואי-אפשר ושלושה סיבובים הלכנו בלי להקים ממשלה. אז עשינו צעד לא פופולרי, בלשון המעטה, כי לא הייתה ברירה אחרת. קיבלנו שותפות עם קבוצת אנשים – שמעתי קודם את מיקי זוהר, הייתי בהלם – שלא מסוגלת לחלוק ארטיק, לא את השלטון. חצי שנה אנחנו שבויים בידי קבוצת של אנשים שמעדיפה שהמדינה הזאת תתרסק, שהכלכלה תתרסק, שבתי החולים יתמלאו, שהאמון הציבורי יישחק – כל זה כדי שחלילה לא יהיה מצב של-10 שניות הם לא יהיה לבד בשלטון.
אז אני אומר לכם
הלוואי שיהיה תקציב והלוואי שנחזור לפסים של תפקוד, אבל כל מי שנמצא כאן בחצי השנה האחרונה שותף לממשלה לא מתפקדת או לכנסת לא מתפקדת, וכל מי שמשלה את עצמו שהדבר הזה יכול פתאום להסתדר, נחיה יחד ויהיה מדהים – חי בסרט.

לכן פה צריך לדון ואת ההחלטה צריך לקבל כאן והיום. צריך לקדם את פיזור הכנסת הזו מהר ככל הניתן כדי לחזור לאזרחי מדינת ישראל, שיבדקו ויידעו טוב יותר מכולם מי אשם בזה שהמדינה לא מתפקדת, מי לא אשם בזה שהמדינה לא מתפקדת, ויבחרו לעצמם הנהגה חדשה, שאפשר יהיה להביע בה אמון, שאפשר יהיה לבנות מחדש את ניהול המשבר הכי גדול שידענו אי-פעם. תודה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. אם כך, חברים, נעבור להצבעה. עומדות בפנינו שתי הצעות: להעביר את זה לוועדת החוקה, חוק ומשפט או לוועדת הכנסת.
ארבל אסטרחן
שתי הצעות חוק.
היו"ר איתן גינזבורג
נכון, שתי הצעות חוק. אפשר להצביע עליהן יחד? טוב. ככל שזה יעבור לוועדת הכנסת, נקיים דיונים כמה שיותר מהר. ננסה להוסיף את מה שדיברו חברי הכנסת – הגבלת העלויות של מימון הבחירות, בחינה של כל סוגיית התעמולה ברשתות החברתיות והפייק ניוז, וכל זה יידון במסגרת הדיון.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
וגם קיצור הזמן משלושה חודשים.
היו"ר איתן גינזבורג
כמובן, קביעת התאריך. אני מעלה את ההצעות להצבעה. מי בעד העברת החוקים לוועדת הכנסת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 10
נגד – אין
נמנעים – 1
ההצעה אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
בעד – 10, נגד – אין, נמנעים – אחד.

החוק יידון בוועדת הכנסת. הנושא יובא להודעה במליאה, ואחרי המליאה אני מודיע שייתכן שנעשה דיון עוד היום.

נעשה רביזיה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
רביזיה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה, אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:38.

קוד המקור של הנתונים