ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 07/12/2020

חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראות שעה - הארכת תוקף), התשפ"א-2020

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים