ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 30/11/2020

הקמת הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת החוץ והביטחון, לפי סעיף 4(ה) לחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979, הקמת ועדת הכנסת המשותפת ליישומים ביומטריים, לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009., חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19), התשפ"א-2020, הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19) (שלילת אפוטרופסות מהורה בשל עבירה פלילית חמורה), התשפ"א-2020, הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 19 - הוראת שעה) (הוראה לקבלת טיפול), התשפ"א-2020, הצעה לסדר היום בנושא: "ניגודי עניינים של בכירים בשירות המדינה", חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת החוץ והביטחון לאישור חקיקת משנה לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014., בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הבאות, לפני הקריאה הראשונה: 1. הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (מ/1374) 2. הצעת חוק שירותי תעופה (מ/1373)

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת21
ועדת הכנסת
30/11/2020


מושב שני


פרוטוקול מס' 83
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, י"ד בכסלו התשפ"א (30 בנובמבר 2020), שעה 10:00
סדר היום
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק הבאות, לפני הקריאה הראשונה:
1 . הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 23 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש)(מענק חד
פעמי נוסף), התשפ"א- 2020 (מ/ 1374)
2 . הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת
שעה – תיקון) (תיקון מס' 2) (הוראת שעה – קיצור המועד להשבת התמורה), התשפ"א -2020 (מ/1373)

הקמת ועדת הכנסת המשותפת ליישומים ביומטריים, לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני
זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע- 2009
הקמת הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת החוץ והביטחון, לפי סעיף 4(ה) לחוק
האזנת סתר, התשל"ט- 1979

חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת החוץ והביטחון
לאישור חקיקת משנה לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד- 2014

קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא "ניגודי עניינים של בכירים בשירות המדינה", של
חה"כ עמית הלוי (מספר 2197)


קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:
1 . הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - שלילת האפוטרופסות הטבעית עבור
נאשמים ומורשעים בעבירות אלימות במשפחה), התשפ"א- 2020, (פ/ 2429/23), של חה"כ עודד
פורר וקבוצת חברי הכנסת.
2 . הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - שלילת אפוטרופסות מהורה שהורשע
ברצח הורה נוסף של הקטין או של הקטין), התשפ"א- 2020 (פ/ 2333/23) של חה"כ גדעון סער
3 . הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - התחייבות לקבלת טיפול), התש"ף- 2020
(פ/ 1058/23), של חה"כ עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת.
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
עוזי דיין
עמית הלוי
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי
מתן כהנא
אופיר כץ
מיכאל מלכיאלי
חמד עמאר
יצחק פינדרוס
תהלה פרידמן
אלעזר שטרן
הילה שי וזאן
חברי הכנסת
יעקב אשר
קרן ברק
יוסף טייב
מיקי מכלוף זוהר
גדעון סער
עודד פורר
עאידה תומא סלימאן
משתתפים (באמצעים מקוונים)
טל שטראוס - יועמ"ש במש' הביטחון
מלי סיטון – יועמ"ש משרד התחבורה
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון


בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק הבאות, לפני הקריאה הראשונה:
1 . הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 23 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש)(מענק חד
פעמי נוסף), התשפ"א- 2020 (מ/ 1374)
2 . הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת
שעה – תיקון) (תיקון מס' 2) (הוראת שעה – קיצור המועד להשבת התמורה), התשפ"א -2020 (מ/1373)
היו"ר איתן גינזבורג
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. היום יום שני, י"ד בכסלו, התשפ"א, 30 בנובמבר, 2020. בפתח הדיון – בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני קריאה ראשונה. הראשונה – הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 23 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש)(מענק חד פעמי נוסף), התשפ"א-2020. תנמק את הבקשה יועמ"ש משרד הביטחון טל שטראוס.
טל שטראוס
שלום, אני יועצת משפטית במשרד הביטחון. אנחנו מבקשים פטור מחובת הנחה לתיקון חוק קליטת חיילים משוחררים, מאחר ואנחנו לקראת סוף השנה ואנחנו רוצים לאפשר לקרן לקליטת חיילים משוחררים להתארגן כמה שיותר מהר כדי להעביר את הכסף עוד לפני סוף השנה. התיקון החוק התעכב קצת כאן במערכות כדי להשיג הסכמות, ועכשיו, כשהכול הושלם, אנחנו רוצים להאיץ את הליך החקיקה כדי להעביר את הכסף כמה שיותר מהר.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. מישהו רוצה להתייחס?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני חושב שזו אחת הבקשות הכי צודקות שהיו פה בוועדה אי פעם.
היו"ר איתן גינזבורג
שהממשלה הביאה. נא להדגיש.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אם אתה רוצה להתחיל – אז שהממשלה הביאה. אני שמח שהממשלה הייתה קשובה ללחצים שלנו מעל לשולחן ומתוך הוועדות והסכימה. נתחיל ככה, אם זה מה שרצית. אבל האמת היא שזה מה שהיה. אני אגיד לך למה זה היה – בגלל שדאגו לשירות הלאומי אזרחי, לחרדים, והשאירו את החיילים מאחור. ולכן עכשיו אני שמח שהממשלה התעשתה.
היו"ר איתן גינזבורג
עוד מישהו רוצה להתייחס? אם לא, נעבור להצבעה. מי בעד הקדמת הדיון בחוקק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 23 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש)(מענק חד פעמי נוסף), התשפ"א-2020?


הצבעה

בעד – 7
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה להקדמת הדיון התקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
בעד 7, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שהקדמת הדיון אושרה.

אנו עוברים להקדמת הדיון בהצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון) (תיקון מס' 2) (הוראת שעה – קיצור המועד להשבת התמורה), התשפ"א-2020. תנמק עורכת הדין מלי סיטון מיועמ"ש משרד התחבורה.
מלי סיטון
צוהריים טובים, אני מבקשת להסביר מדוע עולה הצורך בהקדמת הדיון בהצעת החוק. הוראת השעה שהוחלט לגבי חוק פיצוי וסיוע התאימה את מצב התעופה הבין לאומי ומצב התעופה הישראלי לזכויות של הנוסע ולמצב חברות התעופה בתקופה הקשה הזו. הוראת השעה למעשה האריכה את משך הזמן ל-90 יום למתן ההטבות לזכאים שטיסתם בוטלה. בקשת הממשלה עכשיו היא להעריך את ההוראות של הוראת השעה בחודש נוסף. הוראת השעה פוקעת היום לטיסות שיוצאות עד לסוף נובמבר. בקשת הממשלה היא להאריך את הוראת השעה עד לסוף דצמבר. הוראה נוספת שהממשלה מבקשת לקדם אותה היא שמשך הזמן שניתן ל-90 יום – מבקשת הממשלה לקצר אותו ל-21 יום. זאת אומרת שבתוך 21 יום ממועד הטיסה שהיה נקוב בכרטיס הטיסה תחזיר חברת התעופה את התמורה לנוסע.
היו"ר איתן גינזבורג
זכות הדיבור לחבר הכנסת אחמד טיבי שהעביר את חוק טיבי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
נכון. החוק במקור הוא שלי וכל הזמן מנסים למנוע פיצויים מהאזרח, מהצרכן. כבר דחו את המועד מספר פעמים בוועדת הכלכלה. אני מתנגד לכל המהלכים האלה ואני חושב – ואמרתי אז: אני בעד שיסייעו לחברות התעופה סיוע ישיר מהמדינה או מקרן מיוחדת, אבל יש להפסיק את ההזנחה הזו וההתעמרות בנוסעים, באזרחים, במי שרכש כרטיסים ולא מקבל את הפיצוי או את דמי הכרטיס שהוא שילם. אני מתנגד.
מלי סיטון
אני יכולה לענות לחבר הכנסת?
היו"ר איתן גינזבורג
בבקשה.
מלי סיטון
הממשלה דווקא בכיוון של מה שאמר חבר הכנסת טיבי. אנחנו מבקשים לשנות מההוראה שקבעה 90 יום בתקופת הקורונה ולהחזיר אותה ל-30 יום, כשבעצם זו ההוראה בהוראת השעה, כשהחוק המקורי מדבר על 21 יום, ככה שדווקא הממשלה כן רואה לנגד עיניה את זכויות האזרחים הנוסעים, למרות הקושי שמתקיים בחברות התעופה – 30 יום במקום 90 יום זה משמעותי מאוד מבחינת הנוסע, וזו דרכה של הממשלה ללכת לכיוון הזה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני חושב, חבר הכנסת טיבי, שפה אתה דווקא צריך לתמוך כי מקצרים את תקופת ההשבה. אם כך נעבור להצבעה. מי בעד הקדמת הדיון בהצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל טיסה או שינוי בתנאיה)(נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון)(תיקון מס' 2)(הוראת שעה – קיצור המועד להשבת התמורה), התשפ"א-2020? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 8
נגד – 1
נמנעים – אין
הבקשה להקדמת הדיון התקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
ברוב של 8 מול מתנגד אחד, הבקשה להקדמת הדיון בהצעת החוק התקבלה. כמובן ששתי הבקשות הן לקריאה הראשונה בלבד.

הקמת ועדת הכנסת המשותפת ליישומים ביומטריים, לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009.

הקמת הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת החוץ והביטחון, לפי סעיף 4(ה) לחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979
היו"ר איתן גינזבורג
נעבור לנושא הבא – בקשה להקמת שתי ועדות משותפות. ועדה משותפת אחת היא ועדה משותפת לחוק האזנת סתר. על-פי החוק נקבע כי מדי שנה ראש הממשלה או שר הביטחון ידווחו לוועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת החוץ והביטחון של הכנסת על מספר ההיתרים שנתנו לפי פרק זה של חוק האזנת סתר.
ארבל אסטרחן
זה האזנות סתר למטרת ביטחון המדינה.
היו"ר איתן גינזבורג
והוועדה תדון בנושא בדלתיים סגורות.

לאחר התייעצות בין יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון ויושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט מוצע כי הוועדה המשותפת תהיה בת שישה חברים, שלושה מכול ועדה, לפי ההרכב הבא: מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט יכהנו – יעקב אשר, שישמש כיושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת איתן גינזבורג ואיילת שקד, ומטעם ועדת החוץ והביטחון יכהנו חברי הכנסת צבי האוזר, מיקי מכלוף זוהר ומשה בוגי יעלון.

מישהו מבקש להתייחס? נעבור להצבעה. מי בעד הקמת הוועדה? ירים את ידו.


הצבעה

בעד – 7
נגד - אין
נמנעים – אין
הבקשה להקמת הוועדה המשותפת התקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
פה אחד, שבעה חברים, הבקשה להקמת הוועדה המשותפת אושרה.

בקשה נוספת להקמת ועדה משותפת היא לפי חוק החלת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009. כבר הקמנו ועדה משותפת כזו. החוק קבע שנקים ועדה משותפת ליישומים ביומטריים שתופעל בעניינים שנוגעים לפעילות רשויות הביטחון ואבטחת מידע, והישיבות יהיו חסויות. נקבע כי יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון יהיה יושב-ראש הוועדה, יושב-ראש ועדת הכנסת המשותפת – שהקמנו אותה כבר בעבר – יכהן שם, שני חברי כנסת מוועדת החוקה, אחד מסיעת הקואליציה ואחד מהאופוזיציה, וכל חברי ועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון. לפיכך נדרשת ועדת הכנסת לקבוע רק את זהות חברי ועדת החוקה, חוק ומשפט שיהיו חברים בוועדה המשותפת, וזה לפי המלצת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. ההצעה שלנו היא כי מהקואליציה חברת הכנסת עינב קבלה תהיה הנציגה, ומהאופוזיציה – חבר הכנסת יואב סגלוביץ', כך שהרכב הוועדה יהיה כזה: יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת צבי האוזר, חבר הכנסת יעקב אשר, חברת הכנסת עינב קבלה, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' וחבר הכנסת אבי דיכטר, משה בוגי יעלון, אביגדור ליברמן, וגדעון סער.
ארבל אסטרחן
צריך לומר שוועדת הכנסת בוחרת רק שני הנציגים מטעם - - - כל האחרים, אם הם מתחלפים – לא צריך לחזור לכאן.
היו"ר איתן גינזבורג
מישהו מבקש להתייחס להרכב הוועדה? אם לא, נעבור להצבעה. מי בעד הוועדה כפי שהוצגה? ירים את ידו?

הצבעה

בעד – 8
נגד - אין
נמנעים – אין
הרכב הוועדה אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
הוועדה המשותפת אושרה. הוקמה, ותועבר להודעה במליאת הכנסת.חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת החוץ והביטחון לאישור חקיקת משנה לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014.
היו"ר איתן גינזבורג
הנושא הבא – חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת החוץ והביטחון לאישור חקיקת משנה לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014. יושבי-ראש סיעות יש עתיד תל"ם ויושבת-ראש סיעת ימינה פנו בבקשה לחילופי אישים בוועדה הזו, ובהסכמה עם ראשי הוועדות של ועדת העבודה והרווחה וועדת החוץ והביטחון מוצע כי מטעם ועדת החוץ והביטחון במקום נפתלי בנט תכהן חברת הכנסת אורנה ברביבאי, ובמקום חבר הכנסת עידן רול יכהן חבר הכנסת אופיר סופר.

מי בעד חילופי האישים בוועדה המשותפת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת החוץ והביטחון לאישור חקיקת משנה לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014?

הצבעה

בעד – 8
נגד - אין
נמנעים – אין
חילופי האישים אושרו.
היו"ר איתן גינזבורג
חילופי האישים אושרו.קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "ניגודי עניינים של בכירים בשירות המדינה", של ח"כ עמית הלוי (מס' 2197).
היו"ר איתן גינזבורג
אנו עוברים לנושא הבא: קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר בנושא ניגודי עניינים של בכירים בשירות המדינה", של ח"כ עמית הלוי.

במליאה נשמעו הצעות להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת החוקה, חוק ומשפט.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עמדת הקואליציה – ועדת חוקה.
היו"ר איתן גינזבורג
מישהו מתנגד להעביר את זה לוועדת החוקה? אם לא, נעבור להצבעה. מי בעד להעביר את ההצעה לסדר לוועדת החוקה? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 8
נגד – אין
נמנע – 1
ההצעה להעביר את ההצעה לסדר לדיון בוועדת החוקה אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ברוב של 8, אין מתנגדים ונמנע אחד – ההצעה להעביר את ההצעה לסדר היום לדיון בוועדת החוקה נתקבלה.קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:
1 . הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - שלילת האפוטרופסות הטבעית עבור
נאשמים ומורשעים בעבירות אלימות במשפחה), התשפ"א- 2020, (פ/ 2429/23), של חה"כ עודד
פורר וקבוצת חברי הכנסת.
2 . הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - שלילת אפוטרופסות מהורה שהורשע
ברצח הורה נוסף של הקטין או של הקטין), התשפ"א- 2020 (פ/ 2333/23) של חה"כ גדעון סער
3 . הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - התחייבות לקבלת טיפול), התש"ף- 2020
(פ/ 1058/23), של חה"כ עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת.
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו עוברים לסעיף האחרון – קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק. ההצעה הראשונה: הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - שלילת האפוטרופסות הטבעית עבור נאשמים ומורשעים בעבירות אלימות במשפחה), התשפ"א-2020 של חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי כנסת. ההצעה השנייה: הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - שלילת אפוטרופסות מהורה שהורשע ברצח הורה נוסף של הקטין או של הקטין), התשפ"א-2020 של חבר הכנסת גדעון סער, והצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - התחייבות לקבלת טיפול), התש"ף-2020, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
יש הסכמה כללית שזה לוועדה לקידום מעמד האישה. אף אחד לא מתנגד.
היו"ר איתן גינזבורג
כיוון שבמליאה הוצעו הצעות שונות – אז אנחנו בדיון.
ארבל אסטרחן
צריך רק לומר שמבחינתנו זה צריך ללכת לוועדת החוקה.
היו"ר איתן גינזבורג
אז היועצת המשפטית אומרת שזה צריך ללכת לוועדת החוקה אבל במליאה הושמעו עוד קריאות ועוד הצעות – לוועדה לקידום מעמד האישה וגם לוועדת החוקה. אז אני פותח את הנושא הזה לדיון.
תהלה פרידמן (כחול לבן)
אנחנו מצביעים על כל הצעה בנפרד?
היו"ר איתן גינזבורג
שתיים הוצמדו, וההצעה של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן – בנפרד.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מבקש זכות דיבור. אני רוצה לומר למה הגעתי לפה. יכול להיות שאפילו לא הייתי מטריח את עצמי להגיע לדיון. יצאתי היום מבידוד אחרי 12 יום. אני חייב לומר לכם שהייתי מזועזע. לבוא לכנסת ולשמוע רחש בחש כאילו לחרדים יש עניין להשאיר אפוטרופוס בידי רוצח - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, זה לא הנושא הזה.
קריאות
- - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה בדיוק הנושא הזה.
קריאות
- - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
יש אחת שיש עליה הסכמה כללית - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, כדי שאני לא אקח לעצמי את זכות הדיבור, תעזור לי. אני רוצה לומר שאני מזועזע באמת ברמה של זעזוע לחשוב שנציגים של יהדות התורה או ש"ס או לא משנה מי בכנסת יש להם בכלל ספק שרוצח לא יכול להיות אפוטרופוס על הילדים שלו - זה מזעזע אותי.

יושב פה גדעון סער שהציע את החוק. קיבלתי ממנו טלפון. לקח לי בדיוק 10 שניות להגיד לו שאנחנו תומכים בחוק הזה.
גדעון סער (הליכוד)
נכון.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
. לא הייתי צריך להתייעץ או לשאול מישהו. לבוא היום, ושתסתובב השמועה הזאת, ובגלל זה – בואו נעביר את זה לוועדה יותר ידידותית? אני אומר לכם בכנות – זה מקומם אותי, באמת מקומם אותי. הרעיון בכלל שוועדת החוק תנסה לתקוע חוק כזה ושאני כאבא לילדים אסכים שלרוצח תהיה אפוטרופסות על הילדים שלו – מזעזע ומקומם אותי ולכן אני חושב שכולנו – תאמינו לי, תאמין לי איתן, יש לנו עוד הרבה דברים על מה לריב. על דבר שמוסכם על כולנו להפוך אותו לנושא שהוא בין חרדים לחילונים? זה מזעזע ומקומם אותי. ולכן אני אומר לך אני מבקש שבוועדה תהיה הסכמה כללית שזה יעבור לוועדה הטבעית שזו ועדת חוקה, וועדת החוקה תעשה הכול כדי לקדם את זה. תודה.
גדעון סער (הליכוד)
תודה, אדוני היושב-ראש. יש לי סימפטיה לוועדה לקידום מעמד האישה כי עמדתי בראשה שנתיים, בין 2006 ל-2008, ואחד המדדים להצלחה זה גם היכולת להעביר נושאים של חקיקה כזו. יחד עם זאת יש לנו מקרה שיש בו מורכבות, ואני אסביר. תוכן הצעת החוק – מצד אחד הצעת החוק של חבר הכנסת פורר יותר רחבה ומורכבת, אבל חבר הכנסת פורר הסכים להתאים את הצעתו לעמדת הממשלה, בעצם לתחם את החקיקה לעבירת הרצח ולפי הבנתי גם ניסיון לרצח. ולכן בהקשר הזה אין באמת מחלוקת.

השיקול השני שהיה לי הוא קצב הדיון. הוועדה לקידום מעמד האישה היא פחות עמוסה מוועדת החוקה, חוק ומשפט ולכן היא יכולה לבוא במהירות – ואני לא יודע מה תוחלת החיים של הכנסת הזו, ומאוד מאוד חשוב שנצליח להשלים את החקיקה הזו. לא נוכל להשלים את החקיקה הזו אם קצב הדיון לא יהיה מהיר. הייתה לי שיחה עם חבר הכנסת אשר לפני כשעה. חבר הכנסת אשר התחייב להנחת דעתי שאם החוק יועבר לוועדת החוקה, צב הדיון בו יהיה מהיר. לכן מבחינתי זה יועבר לוועדת החוקה – או לוועדה לקידום מעמד האישה, אני אכבד כל הכרעה של ועדת הכנסת. שני דברים אני רוצה להגיד: האחד, שתי ההצעות חייבות להיות באותה ועדה. זאת אומרת, אי אפשר לשלוח הצעה אחת לוועדה כזו והצעה שנייה לוועדה אחרת. הצבעה צריכה להיות משותפת, כי אחרת יהיה פה כאוס.

שתיים, וזו גם הסיבה לכך שאני הגעתי למסקנה שאני לא רוצה לנקוט עמדה בין שתי הוועדות, כי ראיתי איך נושא שהמליאה התאחדה עליו ביום רביעי פה אחד, כמו שציין חבר הכנסת פינדרוס – מכל סיעות הבית, ולא היה אדם אחד שהצביע נגד, הופך פתאום לנושא שנוי במחלוקת. אני לא רוצה לחלק מחויבות לדרגות ל "לא תרצח". כולם מחויבים ל "לא תרצח", לפי הבנתי. ולכן אני אומר – אני אכבד כל החלטה של ועדת הכנסת ובלבד ששתי הצעות החוק תלכנה לאותה ועדה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
ראשית, כשהצעת החוק הגיעה לדיון במליאה הייתה הסכמה גם בקרב חברי הכנסת וגם אל מול יושב-ראש ועדת שרים לחקיקה וגם זה עלה במליאה, שהצעת החוק תגיע לוועדה לקידום מעמד האישה. והסיבה היא, ואני מצטרף לדברים שאמר פה חבר הכנסת גדעון סער – גם חלוקת העומס בוועדות, וחברי הכנסת פה יודעים היטב מה העומס שמוטל על ועדת החוקה. אני עכשיו לא נכנס לשאלה מה רוצים לקדם או לא רוצים לקדם ואיזה הצעות חוק שנמצאות בוועדת החוקה מתקדמות, ואיזה הצעות לא מתקדמות בוועדת החוקה. אני לא אדון בזה. די בזה שהיום בערב תגיד הממשלה ליושב-ראש ועדת החוקה שיש את נושא פתיחת הקניונים או פתיחת חדרי הכושר, או סגירת חופי הים או כל מקום אחר – תדון בזה מהר, ואגב – הוא צריך לדון בזה מהר. זה התפקיד שלו. על ועדת החוקה בשוטף מוטל עומס חקיקתי מאוד מאוד גדול, קל וחומר בתקופת הקורונה.

אנחנו מדברים על אירוע שבאמת יש רצון של כל חברי הכנסת מכול סיעות הבית להעביר אותו ולהעביר אותו מהר, ואפשר להעביר אותו מהר. אני חושב שאין חולק על זה שמבחינת הפניות ומבחינת היכולת לדון בנושא הזה מהר – הנושא בוועדה לקידום מעמד האישה, בעיקר שזה גם נוגע בליבת הפעילות שהוועדה הזו עוסקת ביום יום. אני עוסק בנושאים האלה יום יום. ועדת החוקה, חוק ומשפט – הכול נכנס תחת הקורה שלה, זה נושא מאוד מאוד רחב. אבל בסוף, כשאנחנו מגיעים לנושא הזה של אלימות בתוך המשפחה, שגם פה צריך איזושהי גישה לנושא – המקום הראוי, המקום הנכון זה הוועדה לקידום מעמד האישה ברמה העניינית וקל וחומר ברמת הרצון לקדם את זה מהר. מי שרוצה שהצעת החוק הזו תקודם מהר צריך לדאוג שהיא תגיע לוועדה לקידום מעמד האישה. מי שרוצה שהיא לא תקודם מהר – אגב, אני לא חושב שזה יהיה מתוך כוונת מכוון, אלא מתוך העומס המוטל על ועדת החוקה, שהוא דרמטי בתקופה הזו.
קרן ברק (הליכוד)
כמי שעוסקת הרבה מאוד בחוקים האלה של אלימות בתוך המשפחה – והייתי חברה בוועדה למעמד האישה, וכמי שיצא לה בתקופה האחרונה גם לשבת קצת בוועדת החוקה בנושאים כאלה שקשורים לאלימות בתוך המשפחה, אני יכולה להגיד חד משמעית שהוועדה לקידום מעמד האישה מתעסקת בנושאים האלה מהבוקר עד הערב. תיקח את הנושאים שהיא עוסקת בהם 3,4 ישיבות ביום – זה בזה. היועצים המשפטיים של הוועדה לקידום מעמד האישה – ממקוצעים בתוך זה. ההכוונה של כל החברים שיושבים בתוך הוועדה ומתעסקים בזה בליבת הוועדה, מהבוקר עד הערב – זה בנושאים האלה. אם כולנו תמימי דעים שהחוקים האלה הם חשובים, וקרה הנס הגדול ולכבוד היום הבין לאומי למיגור האלימות נגד נשים באמת – אפילו ניסנקורן ודודי אמסלם התחברו, אפילו ועדת השרים לכבוד היום הזה התכנסה והחליטה לגבש את החוקים שיש עליהם הסכמה, אז אם יש על החוקים האלה הסכמה והנושא הזה חשוב וזה ליבת העיסוק של הוועדה הזו – והיועצים המשפטיים מוכוונים לזה, וגם הלו"ז, כמו שאמר פה חבר הכנסת סער – פנוי, ואפשר לדון, אז אם באמת החוק הזה חשוב לכול מי שיושב פה – אז האופציה לקדם אותו מהר היא בוועדה לקידום מעמד האישה. כל שאר הדברים, ולצערי נחשפתי בזמן האחרון לנושאים האלה בוועדת החוקה – שם זה מקום למחלוקות ולדיונים שהם הרבה יותר קואליציוניים.
תהלה פרידמן (כחול לבן)
אני רוצה לחזק את הדברים שאמרה חברת הכנסת קרן ברק. אני חברה בשתי הוועדות – גם בחוקה, וגם בוועדה לקידום מעמד האישה. אין מה להשוות עומסים. בוועדת החוקה אנחנו מתפקדים כוועדת קורונה. הדבר הזה שותה לנו את כל החיים, וזה, עם כל הרצון הטוב למתי שיהיה אפשר. דבר שני – אין מה להשוות את רמת ההתמקצעות. אני לא יודעת למה חושב חבר הכנסת - - - לאף אחד אין הווה אמינא שחרדים יהיו נגד זה, חס ושלום. זו בכלל לא מערכת השיקולים. מערכת השיקולים היא הזריזות ביכולת להעביר את החוק.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
התמימות שלך ממש מעלה לי דמעות.
תהלה פרידמן (כחול לבן)
הזעזוע שלך נגע לי ללב, אז אני רוצה להצהיר פה: אין לי הווה אמינא חס ושלום, אין חילול השם גדול מזה מלחשוב שחרדים הם בעד אלימות נגד נשים. שלא נדע. מה פתאום? וזה לא מערך השיקולים. מערך השיקולים קשור להתמקצעות ולזמן.
עוזי דיין (הליכוד)
אני מסכים לכול הדברים שנאמרו כאן. אני חושב שמבחינה מקום – זה דבר שממש מקומו בוועדת החוקה, חוק ומשפט בגלל שיש לו קשרים והשלכות לדברים שנוגעים בדברים אחרים, וכול השאר נראה לי במקרה הטוב רצון טוב באמת להעביר את זה מאוד מהר. אני מבין את זה, עדיין אני בעד לשלוח את זה למקום הטבעי המגיע לו, בגלל שיש לזה קשר לנושאים אחרים ולא רק בתוך החוק עצמו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כבוד היושב-ראש, אני חושב שאנחנו מייצרים מחלוקת על חוק שהוא לא במחלוקת. זה חבל, כי אנחנו פה נקראים – אם אני רוצה להעביר לוועדת החוקה, שאני חבר בה, ואני עובד בשיתוף פעולה, וגם חבר הכנסת עופר כסיף שנמצא כאן, אנחנו חברי ועדת חוקה ואנחנו עובדים בוועדת החוקה, וכל חשד או ספק ספיקה שכביכול הולכים לעכב את זה שם – אני דוחה בשעת נפש. אני לא חושב שזה נכון לעשות את זה, לא ליושב-ראש יעקב אשר ולא לוועדת החוקה. אבל אני מסכים, כן, שבאמת בוועדת החוקה אנחנו עמוסים מאוד. מהבוקר אנחנו רק על חוקי קורונה, כשכול בוקר מגיעים אלינו חוקי קורונה. מצד שני, אם אנחנו היינו – אני חושב שגם חבר הכנסת עודד פורר וגם חבר הכנסת סער, אם היינו במצבים רגילים החוק הזה היה צריך ללכת לוועדת החוקה, אין ספק. כי זה חוק - - -
קרן ברק (הליכוד)
לא נכון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה חוק שלא קשור לרצח נשים או לא רצח נשים. זה חוק שמדבר על אפוטרופסות, וחוק האפוטרופסות הוא חוק של ועדת החוקה, לא חוק של מעמד האישה, אני אומר לך כמשפטן. אבל לאור הנסיבות האלה – אני לא יודע אם אנחנו עומדים בפני פיזור הכנסת או לא, אני חושב שגם על מנת לייעל –ב בנסיבות אלה אנחנו מסכימים שזה יעבור לוועדה לקידום מעמד האישה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
נאמרו פה כבר כל הטיעונים. חברת הכנסת ברק אמרה את זה בצורה אולי שמכילה את הכול. כיוון שנאמר פה על-ידי חבר הכנסת פינדרוס – איפה הוא?
עוזי דיין (הליכוד)
אל תעשו מזה עניין, תעשו חופש הצבעה. מה הסיפור?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
כיוון שחבר הכנסת פינדרוס תלה בזה את עניין החרדים והלא חרדים, אז אני מבקש לומר: אני בעד הוועדה לקידום מעמד האישה, בגלל השיקולים ההגיוניים שנאמרו פה. אני מדגיש, כמי שישב כמה שנים בוועדת החוקה אני יודע שזה באמת אמור להיות המקום הטבעי שלה, אבל לא בזמנים כאלה. כיוון שבסוף מדובר על חברי כנסת אז אני בעד הוועדה למעמד האישה.

אבל אם כבר נאמר שהשיקול של להעביר את זה לוועדה לקידום מעמד האישה היא הסיבה של חרדים או לא חרדים – כמי שישב במליאה, כשעל פניו היה קונצנזוס שזה הולך לעבור לוועדה למעמד האישה עד שמסיבות של חרדים ולא חרדים צעק-צרח חבר הכנסת אבוטבול על ועדת החוקה רק כדי שזה לא יהיה בוועדה הזו - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה לא נכון.
קרן ברק (הליכוד)
זה מה שהיה, מה לעשות?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
היה קונצנזוס על זה. מיקי, מיקי הייתי שם. לצערי הרב, בצעקה שלו ראיתי את השנאה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עכשיו אתה מאלץ אותי לקבוע שזה יילך לוועדת החוקה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני לא יודע אם אתה יכול לקבוע. אתה לא יכול לקבוע הכול. אני לא בטוח שאתה יכול לקבוע הכול.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - - עמדת הקואליציה תהיה ועדת החוקה. תודה שעזרת. עד עכשיו התלבטתי.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אתה ילד גדול, אתה מנהל הקואליציה. אני לא עובד אצלך. אתה יודע, אני מכבד אותך, אבל אני לא עובד אצלך.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל מיקי, זו לא המטרה. המטרה היא שהחוק יקודם כמה שיותר מהר.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אני חושב שכול חברי הכנסת שיושבים כאן יש להם מטרה אחת: שהחוק יעבור, ויעבור כמה שיותר מהר. מקום שיכול להעביר אותו כמה שיותר מהר זה הוועדה לקידום מעמד האישה. לכן, מה שצריך לעשות – כולנו כאן יחד, לא צריך לדבר קואליציה-אופוזיציה, לא צריך לקחת את זה אישית. אנחנו כולנו צריכים להתאחד, להעביר את זה לוועדה למעמד האישה, ולהעביר את זה כמה שיותר מהר.
עוזי דיין (הליכוד)
אבל זה אפוטרופסות. למה - - -
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
הייעוץ המשפטי יכול לתת את השירות גם בוועדה לקידום מעמד האישה. גם השירות המשפטי שם הוא טוב שהוא יכול להביא את החוק הכי טוב בסופו של דבר, לטובת הכלל.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני רוצה משפט נוסף – אני רוצה לומר שוב, בצורה הברורה ביותר: על החוק הזה יש קונצנזוס של חברי הכנסת מהמפלגות החרדיות, ערביות, שמאליות, ימניות, you name it. יש קונצנזוס. וגם יש קונצנזוס בקרב חברי הכנסת שצריך להעביר את זה הכי מהר. אני אומר לכם – עם כל הרצון הטוב של יושב-ראש ועדת החוקה, אם היום בערב יתכנס קבינט הקורונה ויקבל איזושהי החלטה דרמטית, מחר ועדת החוקה תדון בזה, ולא בחוק. אין שאלה בכלל. אין שאלה בכלל.
קריאות
- - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אדוני היושב-ראש, חשוב לי להדגיש. זה לא בגלל מי שעומד בראש הוועדה. גם אם אני הייתי יושב-ראש ועדת החוקה והיה קבינט הקורונה מורה לי לדון במשהו, מה לעשות? זה הכי דחוף. זה תמיד יתפוס את סדר היום. אין מה לעשות. ובשביל זה יש מספר ועדות בכנסת, בכול מיני נושאים. ולכן לא קורה כלום אם הנושא הזה יעבור בוועדה לקידום מעמד האישה.
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, אני רוצה לסכם ושנעבור להצבעה. אני חושב שזה כמעט חבל שחוק כזה, שאם עכשיו היינו מצביעים עליו AS IS, תהיה פה הנפת ידיים של כולם. לכן נראה לי שהוויכוח הזה הוא מיותר. יש רצון לקדם את החוק הזה באמת בצורה מהירה. אנחנו לא יודעים, כפי שאמר פה חבר הכנסת סער בחכמה רבה ובצדק רב – כמה זמן עוד יש לכנסת הזו עוד לכהן, אבל יש הסכמה של כולם שאנחנו רוצים שהחוק הזה יעבור כמה שיותר מהר, כי הוא צודק, נכון, חשוב, כי יש מאחורי זה אנשים וילדים. ולכן אני חושב שהסיפור של חרדים-לא חרדים צריך לרדת מייד מסדר היום, לא לבוא לידי ביטוי בכלל. אני דיברתי עם יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. הוא אמר שהוא בעד החוק הזה, גם אפילו רוצה להוכיח שהוא יכול, אבל אני אומר גם כחבר בוועדת החוקה, ואני שומע פה גם את חברי ועדת החוקה האחרים – אנחנו באמת עבודה עמוסה. אני נמצא בה המון המון שעות בשבוע. היא עוסקת בהמון דברים, ברובם – הקורונה וחוק הסמכויות. לא פשוט שם. ואני באמת חושש - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אז הדיון עכשיו הוא איזו ועדה עמוסה יותר?
תהלה פרידמן (כחול לבן)
כן, כן.
היו"ר איתן גינזבורג
האמת שכן.
קריאות
- - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הדיון הוא – מי יכול לקדם את זה יותר מהר.
היו"ר איתן גינזבורג
אני באמת חושב שהחוק הוא חשוב וצריך להעביר אותו לוועדה שתקדם אותו הכי מהר.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
זאת אומרת, יו"ר ועדת הכנסת אומר לנו – אין מחויבות קואליציונית יותר - - -
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
מה זה קשור לקואליציה או אופוזיציה?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אולי תפתרו אחר כך את הבעיות של הקואליציה?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
- - - כשזה מגיע למליאה יש לנו המלצות, ובדרך כלל אנחנו הולכים עם זה, וההמלצה הייתה שזה ילך לוועדת החוקה.
קריאות
- - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יש דבר כזה – אם אתה חושב שהקריטריון שלנו פה לדון הוא לא מה ממליצים אלא איזה ועדות עמוסות ואיזה ועדות לא – נמשיך להתנגח כל הזמן. אני חושב שזה לא ראוי. ואני חושב שאין דבר יותר נכון מאשר מה שגם כל הקואליציה אמרה, שזה צריך להיות בוועדת החוקה, בלי קשר אם היא עמוסה או לא עמוסה.
עוזי דיין (הליכוד)
זה לא נושא קואליציוני.
עמית הלוי (הליכוד)
אני רוצה להציע הצעה: שזו תהיה ועדה משותפת של ועדת החוקה והוועדה לקידום מעמד האישה. בראש הוועדה המשותפת יעמוד יעקב אשר, יושב-ראש ועדת החוקה, שהוא - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתם עושים מהעניין הזה - - -
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
זו בושה לכנסת.
קריאות
- - -
עמית הלוי (הליכוד)
אבל הצוות המקצועי של הוועדה שמלווה אותנו גם ככה בעבודת הכנסת – ראו מה שאמרה פה תהלה פרידמן ואוסאמה סעדי ואחרים, שצריכים יותר זמינות, כי אתה רואה את הצוות של ועדת החוקה, שהוא עמוס – הצוות יהיה הצוות של הוועדה לקידום מעמד האישה.
היו"ר איתן גינזבורג
ועכשיו נתפזר, ועד שנרכיב את הוועדה - - -
עמית הלוי (הליכוד)
אפשר להקים אותה היום. הצוות יהיה הצוות של הוועדה של עודד פורר.
היו"ר איתן גינזבורג
זה אחד הדיונים הארוכים ביותר של ועדת הכנסת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ועל חוק שאין מחלוקת עליו, יש הסכמה מקיר לקיר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מתנצל שלא הייתי כאן קודם, אני פשוט ניהלתי דיון חשוב מאוד בוועדה שכדאי שגם תשמעו עליו – תקנות שהביא שר הפנים שבהן במרשם האוכלוסין בתעודות הזהות יהיה כתוב על נופלים במערכות ישראל ועל נפגעי פעולות איבה, תיקון חשוב מאוד. ואיך אמר לי ד"ר מור יוסף? הוא כבר פחד שהממשלה מתפרקת לפני שהתיקון הזה יעבור.

אבל אני רוצה לומר משהו עקרוני, אדוני היושב-ראש. החוק הזה שהגיש חבר הכנסת גדעון סער וחוק דומה שהגיש עודד פורר – הגיע למליאה, ששם הופיע בסדר היום שהוועדה המוסמכת לדון בו היא ועדת החוקה. אף אחד ממציעי החוק לא שאל אותי אם יהיה אכפת לי, או אם אני עמוס – כי פתאום אני שומע שמתעניינים בעומס שלי. אני יושב לבד בוועדות, אני לא רואה את כל החברים פה באים לעזור לי. חלקם – כן, אבל אני יושב שם לפעמים לבד. גם עכשיו על התקנות החדשות האלה הצבעתי לבד.
תהלה פרידמן (כחול לבן)
כי אנחנו פה, כן.
היו"ר איתן גינזבורג
כי היינו פה, אדוני.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא דיברתי עליכם. יש עוד אנשים בבניין.
היו"ר איתן גינזבורג
יש פה ארבעה חברים מהוועדה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני אומר – מי שמכיר את עבודת הכנסת יודע שאני די מכבה האורות פה בבניין. מי שרוצה יכול לשאול את קצין הכנסת. אז דבר ראשון זה עלה למליאה בצורה הזאת, ולדעתי ככה זה גם צריך להיות. אגב, גם בשיחות שניהלתי, ואתה יודע שאני שואל את אנשי המקצוע, וגם אתה עושה ככה, אדוני היושב-ראש, חד משמעית אמרו לי: פרק אקסלנס זה של ועדת חוקה.

דבר שני שקרה, שאף אחד – לא עודד פורר ולא גדעון סער, לא פנו אלי בהתחלה. אני, ביום חמישי בבוקר לא הגעתי לכנסת, לא קבעתי דיונים, כדי שהח"כים לא יכעסו עלי שאני קובע דיונים גם ליום חמישי. יצא לי בדרך לשמוע ראיון של איבט ליברמן, יושב-ראש סיעת ישראל ביתנו, שסיפר בדרמטיות על נס ההצלה. כן, אדוני היושב-ראש, חבל שאתה מעקם את הפנים, מחייך.
היו"ר איתן גינזבורג
כי חבל שאתה הולך לכיוונים האלה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אז סליחה, עם כל הכבוד, אני מספר את האמת. זה הכיוון שאני מכיר. אני שומע שם שאיווט ליברמן מודיע שיש חוק מצוין של עודד פורר – הוא לא הזכיר את החוק של גדעון סער.
גדעון סער (הליכוד)
הוא לא נתן קרדיט גם לחבר כנסת מסיעה אחרת?
קריאות
- - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
את כל הקרדיט הוא נתן לי, ואמר שהגיע יושב-ראש ועדת החוקה וחטף את החוק הזה, מנסה לחטוף את החוק לוועדה שלו כדי לקבור את זה, ושהוא לא ייתן שזה יקרה. זה היה סוף הציטוט.

עכשיו, עם כל הכבוד, אני לא מדבר פה על משהו אישי. אני יושב-ראש ועדה, אני לא קברן. ניהלתי פה הרבה מאוד חוקים, הרבה דברים ואני אמשיך אותם גם הלאה. יותר מזה, מאחר ולי ברור, מה שגם לכם ברור - שהחוק הזה צריך לעבור בוועדת החוקה, אני כבר תיאמתי, ולא מהיום ולא מעכשיו ולא לכבוד הישיבה הזאת. עדכנתי גם את חבר הכנסת גדעון סער בטלפון במוצאי שבת. ונאמר לי, אגב, בטלפון שהיה מעודד פורר שניסנקורן הבטיח לו שזה יעבור לוועדה שלו. אבי ניסנקורן אמר לי במפורש – לא. אמרתי: אם תהיה הסכמה – בבקשה. אמרתי לעודד פורר אתמול שבפעם הבאה שיש חוק שהוא חושב שזה צריך לבוא אליו – יתכבד ויבוא לשוחח איתי בנושא הזה, אולי נסכים ואולי לא. אבל לבוא באיזושהי כוחנות כביכול, כרגע, תחת מעטה כזה או אחר, עם גיוס של אנשים מתוך הוועדה – אני חושב שזה לא יאה ולא נאה, ולא מקובל. ואני רוצה – מותר לי, כיושב-ראש ועדה, כי אני נפגעתי ממה שנאמר באותו שידור – אני רוצה להוכיח קבל עם ועדה את מה שמראש ידעו כולם, גם אותו אחד שעלה לוועדה, שאני לא מתכוון - - - יש הצבעה תכף, עוזי.
עוזי דיין (הליכוד)
אמרתי את דעתי, התקזזתי עם מתן כהנא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לכן אני אומר: גם כיושב-ראש ועדת חוקה וגם כחבר במפלגה חרדית שהואשמה באשמת שווא מעל גלי האתר, בעניין הזה, אני חושב שחברי ועדת חוקה שאתה ביניהם, אדוני – יש ועדת הבית, מה שנקרא. אם הייתי בא ומנסה לקחת משהו למישהו אחר – זה סיפור אחר. אני בוועדה הזו הופעתי פעם אחת, כשאני התבקשתי על-ידי יושב-ראש הקואליציה שיושב אתנו כאן להעביר נושא אחד מתוך נושאי הקורונה, להעביר את זה לוועדת הקורונה. לפי בקשה מיוחדת שלו, הייתה הסכמה והסכמנו עליה. אני עשיתי את זה בזמנו. באו, דיברו קודם. לא משנה שהם הצטערו על זה אחר כך. אבל אני אומר – אני, מבחינתי, חושב שזה מה שצריך להיות, ואני חושב שכול חברי הוועדה, במיוחד חברי ועדת החוקה, ואני שמעתי, אוסאמה שאתה דיברת על זה שיש עומס בוועדה – ואתה יודע, אוסאמה, שכשיש לי עומס אני גם יודע לחלק את זה עם החברים, כשצריך. לא פעם ולא פעמיים ניהלת ועדה, ולא רק ניהלת אותה אלא ביקשתי ממך לעלות במליאה ולהציג אותם כי אתה ניהלת.

לכן, חברים. אל תדאגו לסדר יום שלי. אני כבר הודעתי לגדעון שסיכמתי עם מנהל הוועדה כבר ביום חמישי, שאנחנו משריינים - -
גדעון סער (הליכוד)
אמרתי את זה, דרך אגב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - את יום רביעי הקרוב לדיון. אנחנו בעד העניין הזה. אני חושב שיש פה עוד כמה אנשים חוץ ממני שקוראים בתורה לפחות שלוש פעמים את המילים "לא תרצח", עם המשמעותיות של זה. אני חושב שרק כדי להוציא לעז שפתיים חמור של הסתה נגד נבחרי ציבור חרדים אתם כולכם, כולכם – גם משתפי הפעולה עם ישראל ביתנו וגם אלה שאף פעם לא משתפים אתם פעולה – צריכים להגן שלא תהיה הסתה כזו. זו הסתה גזעית, זו הסתה שאני לא מוכן לוותר עליה ורק בגללה אני מתעקש. ורק בגללה אני בא לכאן. אני מצפה, יושב-ראש הוועדה, גם ממך, שתבין את העניין הזה. תודה רבה.
גדעון סער (הליכוד)
אין לי מה להוסיף.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
צר לי שיושב-ראש ועדת החוקה לקח את החוק הזה לעניין האישי. הדרישה שלנו שהוא יהיה בוועדה לקידום מעמד האישה היא לא דרישה אישית והיא לא נוגעת לא לזהות יושב-ראש הוועדה ולא לזהות מפלגה. אם מישהו חס וחלילה משתף פעולה - - - אני חושב שהמילים שאמרת כאן – הפוסל במומו פוסל. אתה בא לדבר על הסתה תוך שאתה מסית - - -
קריאות
- - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הוא יודע לבוא ולהסית בעצמו. חבר הכנסת יעקב אשר, אם היית נוכח במליאה היית ער לזה שכול חברי הכנסת שהיו במליאה, ואתה יודע היטב שזה מה שקובע - - -
קריאות
- - -
היו"ר איתן גינזבורג
אבל למה להוריד את זה למקום הזה? נו, באמת.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
- - -
היו"ר איתן גינזבורג
די, נו. זה מה שחשוב?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אבל הוא עלה לשידור ואמר את זה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני מציע לא לקחת את זה לעניין האישי, אלא לקחת את זה לעניין המהותי.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הבוס שלך לקח את זה לעניין האישי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
העניין המהותי העקרוני.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
הבוס שלך לקח את זה לעניין האישי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
חבר'ה, תפסיקו כבר עם הפוליטיקה שלכם, תפסיקו כבר. תפסיקו להכניס פוליטיקה בכל דבר.
דובר >> מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אבל - - - תתמודד עם הטענות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יש פה חוק בקונצנזוס שברור לכולם ולכול חברי הוועדה, גם ליושב-ראש ועדת החוקה שיודע כמה חקיקה נמצאת אצלו על השולחן – יש חוק שהכי מהר שהוא יכול לעבור זה בוועדה לקידום מעמד האישה. ולפיכך אני שב ואומר לחברי הכנסת שיושבים כאן: אם אתם רוצים שהחוק יקודם מהר אני אשמח שהוא יעבור לוועדה לקידום מעמד האישה ויקודם במהירות האפשרית. כל השאר זה מילים.
היו"ר איתן גינזבורג
עוד מישהו רוצה להתייחס?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
חברים, בעיקרון – אין ספק שהחוק הזה צריך להגיע לוועדת החוקה מבחינה מקצועית, משום שלא מדובר פה בעניינים של מעמד האישה. מדובר פה בעניין מאוד מאוד משפטי שמדבר על עונשי מאסר, על עניינים שקשורים להליכים פליליים, וכדומה. לכן אין שאלה בכלל שמבחינה מקצועית החוק הזה צריך להיות בוועדת החוקה.

לגבי העניין של העומס על ועדת החוקה – אני מכיר את העומס הזה. טוען פה יושב-ראש הוועדה יעקב אשר שהוא מתכוון ומתעתד לקדם את החקיקה בצורה מהירה, והדבר הזה בסופו של דבר חייב להניח את דעתנו, משום שאם יעקב אשר יכול להתחייב על קידום החקיקה באופן מהיר, אז כמובן שצריך להניח את דעת הקואליציה. אני מאוד רוצה שידידי עודד פורר יקדם את החקיקה בוועדה שלו ואני יודע שהוא - - - למשימה, אבל בסופו של דבר אפילו שלא נוח לי שזו עמדת הקואליציה, היא בעד ועדת חוקה.
היו"ר איתן גינזבורג
כחבר הקואליציה אני חושב שלא הייתה על זה ישיבה בהנהלת הקואליציה, אז אי אפשר לקבוע שזו עמדת הקואליציה. אני מציע שנעל את זה להצבעה.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
חברי הכנסת, כבוד היושב-ראש, אני ישבתי במקום הזה של יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, ואני יודעת שיש ניסיון תמיד להציג את הוועדה כאילו היא לא מקצועית מספיק כדי לדון בחוקים מסובכים שיש בהם תהליכים משפטיים וכל מיני דברים כאלה, וכאילו אנחנו רק יודעות שם בוועדה לדבר על עניינים שקשורים במעמד האישה. אז בואו תעשו קודם כל כבוד לוועדה הסטטוטורית בתוך הכנסת הזו. הוועדה הזו יכולה להיות מקצועית ביותר, והיא מקצועית ביותר, והיא המבינה הכי הרבה בנושא הזה. אל תשלו את עצמכם, זה לא רק עניינים משפטיים. החוק הזה לא חוקק רק בגלל שהייתה פגיעה משפטית בספר החוקים של מדינת ישראל אלא כי יש בעיה חברתית שלפיה אנחנו מתנהלים.

עכשיו, אני חושבת שאין שום – בואו, אל תרכיבו על העניין הזה את כל - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
על שלך אין לנו בעיה. אמרנו – אין בעיה שיעבור לוועדה לקידום מעמד האישה.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
אני יודעת, אני יודעת.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בקיצור – תגיד לפרוטוקול שהעניין אישי, פינדרוס.
קריאות
- - -
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
אל תיכנסו לכאסח מפלגתי על גבו של החוק. אנחנו רואים מה קורה. ראינו מה קרה עם החוק של קרן ברק – כמה פעמים הוא כבר נדחה.
קריאות
- - -
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת, חמש דקות הפסקה להתייעצות סיעתית.

(הישיבה נפסקה בשעה 13:57 ונתחדשה בשעה 14:10)
היו"ר איתן גינזבורג
אני מחדש את הדיון. אנחנו כפי שאמרנו לפני הדיון – נעבור להצבעה על שני החוקים: הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - שלילת האפוטרופסות הטבעית עבור נאשמים ומורשעים בעבירות אלימות במשפחה), התשפ"א-2020, פ/2429/23 של עודד פורר, ושל חבר הכנסת גדעון סער – הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - שלילת אפוטרופסות מהורה שהורשע ברצח הורה נוסף של הקטין או של הקטין), התשפ"א-2020, פ/2333/23.

ההצעה הראשונה שתעלה להצבעה - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
רגע, שנייה, שנייה. חבר הכנסת פינדרוס
קריאות
- - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
התייעצות סיעתית זה חמש דקות.
קריאות
- - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בגלל שהוויכוח קודם התלהט קואליציה-אופוזיציה ברמה האישית, אני רוצה להתנצל בפני קרן ברק. לא התכוונתי לפגיעה אישית. התכוונתי לנושא שדיברתי עליו קודם, אבל אני רוצה להתנצל בפניה.
היו"ר איתן גינזבורג
אז אני חוזר, וננסה לעשות את ההצבעה הזו הצבעה עניינית, אם אפשר, פחות פוליטית ופחות יצרית. זה בעיקר לא מכבד את החוק עליו אנחנו דנים.

מי בעד להעביר את הצעות החוק לוועדה לקידום מעמד האישה? ירים את ידו. מי בעד להעביר את ההצעות לדיון בוועדת החוקה? ירים את ידו.

הצבעה

בעד ההצעה להעביר לוועדת החוקה – 4
בעד ההצעה להעביר לוועדה לקידום מעמד האישה – 8
נמנעים – 1
ההצעה להעביר את הצעות החוק לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט התקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
שתי הצעות החוק יועברו לדיון בוועדה לקידום מעמד האישה.
קריאה
מבקשים רביזיה על ההחלטה.
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - התחייבות לקבלת טיפול), התש"ף-2020, פ/1058/23 של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. גם פה נשמעו שתי הצעות, אחת לוועדת החוקה והשנייה לוועדה לקידום מעמד האישה. מי בעד להעביר את ההצעה לוועדה לקידום מעמד האישה? ירים את ידו.

הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדה לקידום מעמד האישה – 9
נגד – מיעוט
נמנע – אין

מי בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדת החוקה?

הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט – 1
נגד – רוב
נמנעים - אין

ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה לקידום מעמד האישה נתקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
הוועדה שהחוק יעבור אליה היא הוועדה לקידום מעמד האישה.
רביזיה תתקיים בשעה 15:50. אני מודה לכם, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:11.

קוד המקור של הנתונים