ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 30/11/2020

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - מידע בדבר עמידת מעסיקים פרטיים גדולים ביעד הייצוג ההולם), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת25
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
30/11/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 103
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, י"ד בכסלו התשפ"א (30 בנובמבר 2020), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - מידע בדבר עמידת מעסיקים פרטיים גדולים ביעד הייצוג ההולם), התש"ף-2020, של חה"כ עינב קאבלה, חה"כ משה ארבל (פ/1506/23).
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
משה אבוטבול
אופיר סופר
טלי פלוסקוב
חברי הכנסת
סמי אבו שחאדה
משה ארבל
עינב קאבלה
מוזמנים
עילם שניר - רפרנט, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

הדס אגמון - ממונה משפטית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

שפרה שחר - מנכ״לית, עמותת בית חם לכל חייל
משתתפים באמצעים מקוונים
יונית אפרתי - מנהלת תחום בכיר שילוב בקהילה, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

יוסף פולסקי - לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

מיכל וקסמן חילי - מנהלת אגף עבודה, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
טלי רםהצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - מידע בדבר עמידת מעסיקים פרטיים גדולים ביעד הייצוג ההולם), התש"ף-2020, של חה"כ עינב קאבלה, חה"כ משה ארבל (פ/1506/23)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. היום יום שני בשבוע, 30 בנובמבר 2020, י"ד בכסלו התשפ"א. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא: הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – מידע בדבר עמידת מעסיקים פרטיים גדולים ביעד הייצוג ההולם), של חברת הכנסת עינב קאבלה וחבר הכנסת משה ארבל. בבקשה, גברתי.
עינב קאבלה (כחול לבן)
תודה רבה ליושב-ראש הוועדה על קיום הדיון. נקודת המוצא בדיון על הצעת החוק הזו היא שקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות איננה מעשה חסד אלא מעשה שנועד להפוך את החברה הישראלית לחברה מכילה וצודקת יותר, ועל כן זו חובתנו לדאוג לקדם זאת.

הצעת החוק נועדה הלכה למעשה לחזק את יכולת היישום של החובה החשובה להעסיק אנשים עם מוגבלות ולעודד כניסה של אנשים עם מוגבלות למעגל העבודה.

בהתאם להוראות צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות, שהייתה לי הזכות גם להיות שותפה לגיבושו, במקום עבודה במגזר פרטי שיש בו 100 עובדים ומעלה, ייצוג הולם ייחשב אם לפחות 3% מבין העובדים הם אנשים עם מוגבלות.

כיום, למעסיקים הפרטיים עליהם חלה החובה אין כלים למדוד כמה מעובדיהם הם אנשים עם מוגבלות ולכן אין להם דרך לדעת אם הם עומדים בחובת הייצוג ההולם המוטלת עליהם על פי דין. לעומת זאת, לגבי מעסיק ציבורי גדול, כהגדרתו בחוק, מנגנון המדידה כאמור כן קיים היום לפי החוק.

תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שעבר לפני מספר שנים הוא שקבע את כלי המדידה לגבי מעסיק ציבורי גדול בחובת הייצוג ההולם, ובנוסף, קבע את הקריטריונים שעל פיהם נמדד שיעור הייצוג ההולם.

מנגנון המדידה קיים כיום בחוק לגבי מעסיק ציבורי גדול ואותו בעצם אנחנו מבקשים בהצעת החוק להחיל כעת גם על מעסיק פרטי גדול, קובע מיהם הגופים המוסמכים להעביר למוסד לביטוח לאומי נתונים על עובדים עם מוגבלות משמעותית, כלומר אותם עובדים שעומדים בקריטריונים שמנויים כבר היום בתוספת הרביעית לחוק.

בהצעת החוק אנחנו מבקשים לקבוע כי פעולותיו של המוסד לביטוח לאומי בעניין מעסיק ציבורי יבוצעו גם באשר למעסיק פרטי, כלומר שהמוסד לביטוח לאומי יבחן את הנתונים שהתקבלו מהגופים המוסמכים, כגון: משרד הבריאות, משרד הביטחון, רשות המיסים, והנתונים שברשותו, יצליב אותם עם רשימת המעסיקים הפרטיים הגדולים ויעביר לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הודעה על מידת עמידתם של המעסיקים ביעד הייצוג ההולם.

עוד קובעת הצעת החוק כי הנציבות תפרסם באתר האינטרנט שלה את מידת עמידתו של כל מעסיק פרטי גדול ביעד הייצוג ההולם.
היו"ר חיים כץ
100 זה גדול?
עינב קאבלה (כחול לבן)
היום, לפי קביעת צו ההרחבה שקובעת את חובת הייצוג, הקריטריון הוא 100, זאת אומרת החובה היא לגבי מעסיקים שיש להם 100 עובדים ומעלה, ומכאן נגזר שגם חובת הפרסום חלה על הגופים שממילא חייבים.
היו"ר חיים כץ
כשעשינו את הפרסום לנשים, קבענו 518.
עינב קאבלה (כחול לבן)
אני יודעת. אגב, מהלך מבורך שכמובן הצבעתי בעדו ואני מברכת גם אותך וגם את אתי.
היו"ר חיים כץ
תברכי אותה. אני, זה בסדר.
עינב קאבלה (כחול לבן)
בירכתי גם אותה באופן אישי, אבל גם הוועדה הזאת בעצם לקחה חלק מהותי וחשוב. בעניין הזה אני רק אזכיר שנקבע 500 מכיוון שהחובה חלה על כל מעסיק.

אני רק אשלים את התשובה שלי. בגלל שהחובה פה קמה כבר היום על מעסיקים מעל 100 עובדים, ממילא החובה, זה במירכאות הדבר המשמעותי.
היו"ר חיים כץ
במגזר הציבורי, מעל 100 עובדים.
עינב קאבלה (כחול לבן)
גם במגזר הפרטי, כבר היום. ולכן, זה רק טבעי ונכון שגם חובת הפרסום תחול לגבי מי שחלה עליהם החובה. העניין הוא לקיים את החובה. הסיפור של הפרסום הוא נלווה, הוא משני. נכון שבזה עוסקת הצעת החוק שלנו – שלי ושל חברי, חבר הכנסת משה ארבל – אבל זה כמהלך נוסף שנועד להשלים את מה שקיים היום גם למגזר הציבורי כבר כמה שנים וכדי באמת לאפשר, גם לטובת המעסיקים עצמם, שידעו מה קורה אצלם כי ללא ההצלבה הזו בביטוח הלאומי, לא תמיד הם יכולים לדעת בגלל חוסר היכולת לבוא ולשאול את העובד האם יש לך 20% נכות כאלה או 40% כאלה, זה לא משהו שאתה יכול לשאול עובד. הפתרון הוא הפתרון שנקבע כבר לפני מספר שנים לגבי גופים ציבוריים.

חשוב לי להגיד שקיים ערך ציבורי גם בפרסום המידע, מעבר לעובדה שזה לדעתי חשוב מאוד גם למעסיקים עצמם.

בנוסף, פרסום המידע יעודד מעסיקים לפעול כדי לעמוד בהוראות הדין בקשר לחובות הייצוג ויגביר את העסקתם של אנשים עם מוגבלות במשק.

אני רוצה בסיום דבריי להודות לשותפי להצעה, חבר הכנסת משה ארבל, וגם להודות לאדם שהוא מאוד יקר לי, לחברי גיא שמחי, שעוסק רבות בנושא תעסוקת אנשים עם מוגבלות והוא הלב הפועם והנשמה והקטר של הנושא הזה.
היו"ר חיים כץ
הוא מרגיש טוב?
עינב קאבלה (כחול לבן)
הוא ברוך השם מתאושש, עבר עליו אירוע לא פשוט, ואני רוצה לאחל לו מפה באמת רפואה שלמה מכל הלב כי אנחנו באמת זקוקים לו בחברה הישראלית. תודה רבה.
היו"ר חיים כץ
משה ארבל, בתור שותף להצעה.
משה ארבל (ש"ס)
אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חברתי חברת הכנסת עינב. אני רוצה באמת לברך אותך.
היו"ר חיים כץ
אותי?
משה ארבל (ש"ס)
כן. על העלאת הנושא הזה והכנת החוק לקידומו לקריאה ראשונה. כפי שעינב ציינה, אנחנו לא עושים כאן חסד, אנחנו לא עושים טובה, אנחנו עושים טובה לנו. כל דבר שיאפשר לקדם שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות עושה אותנו חברה טובה יותר, עושה אותנו חברה מתוקנת יותר, ואני באמת לא אומר את זה מהשפה ואל החוץ. כשאני יודע שהצעת החוק הזאת מונחת כאן בוועדה בראשותך, אני יודע שהיא אמונה בידיים הטובות ביותר. הרגישות החברתית שלך היא שם דבר. אני שמח שאתה מחייך אבל אני באמת אומר את זה ואני מתכוון לדברים, יושב-ראש הוועדה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
צודק.
משה ארבל (ש"ס)
החשיבות של הנושא הזה, אין ספק שהיא תוכל לייצר מצב שבו במקום שאנשים עם מוגבלויות יתחננו לקבל עבודה, מעסיקים שלא יעמדו ביעד יתחננו לקבל עובדים עם מוגבלויות. ברגע שזה יפורסם, כל אחד ירצה בעצם לקבל את תעודת הכשרות הזו שהוא עסק עם רגישות חברתית וכשהם יפנו לחפש עובדים, כדי לעמוד ביעד הם יעשו הכול כדי שיהיו אצלם יותר עובדים עם מוגבלויות.

השינוי הזה הופך אותנו לאנשים טובים יותר, רגישים יותר. האיכויות של האנשים הללו, אין ספק שהן איכויות שלא נופלות מהרבה מאוד אנשים אחרים, ולכן אנחנו כחברה חייבים לעשות הכול כדי לקדם את זה, לקדם את זה כמה שיותר מהר.

אני שומע רשרושים של הצעות חוק לפיזור הכנסת. היה לא תהיה. אני מקווה שהצעת החוק הזאת באמת תזכה לתעדוף גבוה.
היו"ר חיים כץ
מקווה שהכנסת תתפזר.
משה ארבל (ש"ס)
אז אני מקווה מאוד - - -
היו"ר חיים כץ
מאוד מקווה שהכנסת תתפזר.
משה ארבל (ש"ס)
אז אני מאוד מקווה, אדוני יושב-ראש הוועדה, שהצעת החוק הזו - - -
היו"ר חיים כץ
אני אפילו שוקל להצביע איתכם.
משה ארבל (ש"ס)
איתם.
היו"ר חיים כץ
איתם.
משה ארבל (ש"ס)
אני מקווה מאוד שהצעת החוק הזו תעבור בקריאה שנייה ושלישית לפני פיזורה של הכנסת.
אופיר סופר (ימינה)
אתה לא מצביע איתנו?
היו"ר חיים כץ
שוקל. אני אומר לך, הייתי מצביע כי הכנסת לא עובדת. לא הכנסת ולא הממשלה, הגופים האלה לא מתפקדים.
משה ארבל (ש"ס)
אדוני היושב-ראש, אני בטוח שהרגישות החברתית שלך תתעדף את זה, לקדם את החוק לקריאה שנייה ושלישית לפני שהכנסת תתפזר כי בסוף בסוף, אם אנחנו רוצים באמת להטביע חותם בנושאים הכול כך חשובים של שילוב אנשים עם מוגבלויות בתעסוקה בחברה, זה אחד הכלים המשמעותיים. גם בוועדת הפנים כאשר עכשיו הגיעו תקנות של שר הפנים לגבי השלטון המקומי – השלטון המקומי בשילוב אנשים עם מוגבלויות לוקה בחסר, המצב שם הוא גרוע מאוד, התעקשתי גם כן על הנוסח למרות שאני נמנה על מפלגתו של שר הפנים, לא קיבלנו את נוסח התקנות כפי שהגיעו לוועדת הפנים והתעקשנו על הנושא הזה של שילוב אנשים עם מוגבלויות גם בשלטון המקומי.
היו"ר חיים כץ
שם זה הכי פשוט כי אתה לא מודד תפוקות.
משה ארבל (ש"ס)
ועדיין, זה לא קורה. אני חושב יותר מזה. גם שילוב אנשים עם מוגבלויות לא פוגע בתפוקה - אני אומר את זה בוודאות מוחלטת - אנשים באים ונותנים את הנשמה ורוצים באמת להוכיח את עצמם, ביכולת ובאתגרים הקשים שהם עומדים מולם. תודה רבה.
היו"ר חיים כץ
אופיר.
אופיר סופר (ימינה)
אדוני היושב-ראש, חוק מבורך בעיניי, חשוב מאין כמוהו, ואני רוצה ככה לשדרג את החוק הזה, שדרוג שמגיע למדינת ישראל.

יש נכים, אנשים עם מוגבלויות שצריכים להשתלב בצורה מלאה, ויש אנשים עם מוגבלויות בגלל שאנחנו שלחנו אותם למשימה כדי להגן על מדינת ישראל. הייתי רוצה שבפרסום – התייעצתי על כך לפני הדיון עם היועצת המשפטית.
היו"ר חיים כץ
של מי? של הוועדה?
נעה בן שבת
בחמש דקות לפני הישיבה.
היו"ר חיים כץ
חמש דקות איתך זה הרבה.
אופיר סופר (ימינה)
כן, יש לנו עוד זמן לעבוד על הדברים. אני אומר שוב, הפרסום עומד ביעדים, לא עומד ביעדים; ומעסיק נכי לחימה, נדמה לי סעיף 15(ב), זאת אומרת זה משהו שהוא קיים. אני חושב שלצד ערך השוויון גם צריך להכניס כאן ערך לאומי חשוב.
היו"ר חיים כץ
לזה התכוונו המחוקקים?
אופיר סופר (ימינה)
אנחנו בגלל זה שוחחנו. כשחלקתי את הקשב עם חברת הכנסת קאבלה, גם חלקתי קצת עם חבר הכנסת ארבל. נראה לי שזו נקודה חשובה. צריך להזכיר שהשבוע זה גם יום ההוקרה לפצועי צה"ל ואני חושב שזה הזמן לעשות את השינוי הזה. תודה.
משה אבוטבול (ש"ס)
קודם כול, יישר כוח לחברי משה על הקידום של החוק הזה יחד עם יושבת-הראש של מדע וטכנולוגיה, שאני זוכה להיות חבר אצלה. אני חושב שבאמת בעידן שלנו היום יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לתת לאותם אלה שבאמת יש להם מוגבלויות כאלה ואחרות אמירה אמיתית שבאים ואומרים להם, אתם לא רק רצויים, אתם אפילו מתועדפים אצלנו.

אני זוכר כראש רשות בעיריית בית שמש היה חוק שחייב אותנו לקבל כמות מסוימת מבין העובדים שהם בעלי מוגבלויות והשתדלנו לאמץ את החוק הזה, לא בגלל ההכרח אלא פשוט מרצון כי אנחנו חושבים שזה ייתן להם גם את האינטגרציה בתוך החברה, זה ייתן להם להבין שאדם שהוא מוגבל, לא צריך בגלל זה לסבול או לאבד מקום עבודה מוצלח, מכל סיבה שהיא.

היום יש חשיבות מאוד גדולה לנושא הזה, מה גם שאנחנו עכשיו מדברים – השבוע יש את יום ההנגשה שאנחנו נדבר עליו גם פה בוועדה, זה יופיע פה בעזרת השם. הנגשה ומוגבלות וכל הדברים האלה, בסופו של דבר זה מין מכלול מסוים שחייבים לעזור לאנשים אלה כי בעצם הם בשר מבשרנו, עצם מעצמנו וזה שכביכול נוצר המצב הזה – כל אחד מהסיבה שלו, חלק זה מום מולד, חלק זה תוך כדי תהליך של פציעה או אפילו בצבא, כמו שהזכיר פה אופיר, כל מיני דברים מהסוג הזה – זה לא סיבה שאותו בן אדם, תיחסם בפניו הדלת לסיוע, אפילו סיוע יתר, לתת מקדם מסוים – גם נשים, גם מוגבלות – אני חושב שיש פה עשיית צדק.

אני מאוד מודה לכם ואני מאמין שחיים, עם הלב הרחב שלך, אתה תעשה את הכול שזה יצליח. תודה רבה.
היו"ר חיים כץ
בבקשה, אדוני.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
בוקר טוב, אדוני היושב-ראש, אני מאוד שמח על החוק הזה. אני רוצה לברך את חברתי עינב קאבלה ואת חבר הכנסת משה ארבל על קידום ההצעה המאוד חשובה.
היו"ר חיים כץ
הוא לא חברך?
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
גם הוא חבר שלי, בטח. כולנו.
היו"ר חיים כץ
שלא תפלה. אני מקווה שלא תהיה פה אפליה.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
להיפך. לא רק חברים. האמת שמשה גם עזר לי כבר בכמה דברים, לא בדבר אחד - -
משה ארבל (ש"ס)
סמי, אנחנו לפני בחירות. אל תספר.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
- - ואנחנו שמחים תמיד לשתף פעולה. אני חושב שלחוק הזה – כאדם שגם סובל ממוגבלות ראייה מאוד גבוהה – יש חשיבות מאוד גדולה. אני חושב שפוליטיקה הופכת להיות יותר מוסרית, אדוני היושב-ראש, ברגע שהיא עוזרת לאנשים היותר מוחלשים בחברה. ולעזור, דווקא פה בא מהמקום לדעתי שהוא הכי טוב והכי יעיל בזה שאנחנו יכולים לעזור לאנשים עם מוגבלויות להשתלב יותר בשוק העבודה.

אני חושב שאפילו האחוז כאן זה כבר עבודה לחקיקה אחרת כי היום אנחנו יודעים שלצערנו, בעיקר בחברה הערבית אבל גם בחברה בכלל, האחוז שלהם באוכלוסייה הרבה יותר גבוה מהאחוז שאנחנו עובדים עליו עכשיו, אבל זה כבר לחקיקה אחרת.

החוק הזה הוא חוק מאוד חשוב, אני חושב שהוא יעזור להמון אנשים. זה ייתן כלים לנו ולנציבות לבדוק מי מקיים את החוק, מי לא מקיים את החוק.

יש לנו חוק וזה חשוב. אני חושב שבכל הנושא הזה של אנשים עם מוגבלויות, החקיקה התקדמה מאוד בשנים האחרונות אבל עדיין אין מספיק שיניים לאכוף את החקיקה הזאת, אז זה כלי חשוב ומצוין.

אני יודע מעינב שהיא כבר המון שנים בעבודה הזאת, עוד הרבה לפני שהייתה בכנסת והיא עבדה על קידום החוק הזה לפני כן בכנסת, אז אני חושב שזה יום טוב וחשוב ואני גם מצטרף לבקשה לנסות לקדם את זה כמה שיותר מהר, שנרגיש שעשינו משהו בכנסת הזאת. תודה.
היו"ר חיים כץ
יש פה מישהו מהביטוח הלאומי? יש פה מישהו מהתעשיינים? בזום. רצית להגיד משהו, טלי?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
כמה מילים. הנושא הוא כל כך חשוב, שאי אפשר להישאר אדיש. אחד, אני רוצה כמובן לברך את חברי הכנסת שהגישו את ההצעה. אני חושבת שכל קידום בנושא לטובת אנשים עם מוגבלויות הוא מאוד מבורך, בכנסת הזאת במיוחד, אדוני היושב-ראש. אני יודעת שקשה לנו עם הצעות חוק חברתיות כאן, לקדם אותן, וזו אחת מהצעות החוק בעיניי החשובות בכנסת הזאת.

אני רק רוצה לבקש ממך, כמו שאתה יודע לקדם את החוקים מהר, שאנחנו נספיק להצביע גם עבור החוק הזה בקריאה שנייה ושלישית, אז זה יהיה הישג של כולנו בעיניי. זה בגדול, ונתקדם.
היו"ר חיים כץ
נסו להעלות את הביטוח הלאומי או את התאחדות התעשיינים.
מיכל וקסמן חילי
שלום לכולם. מיכל וקסמן חילי, מנהלת אגף עבודה בהתאחדות התעשיינים. אי אפשר להכביר מילים בדבר החשיבות של העסקת אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה. התכלית ראויה, המטרה חשובה מאין כמותה, חשובה לחברה, חשובה לארגונים, חשובה לעובדים – הן אלה עם המוגבלות והן אלה ללא המוגבלות. הרבה לפני הצעת החוק הזאת חתמו ארגוני המעסיקים, לפני שש שנים, על הסכם קיבוצי שהורחב בצו הרחבה ועל ועדת מעקב, שהגדירה מוגבלות משמעותית כפי שמוגדר כאן והגדירה 3% כפי שמוגדר כאן, ומהבחינה הזאת ארגוני המעסיקים היו החלוצים, עוד לפני שתיקון דומה הוחל על המגזר הציבורי.

מה בכל זאת ההבדל בין התיקון הזה לבין ההסכם הקיבוצי שעליו חתמו ארגוני המעסיקים? בהסכם שלנו באים לידי ביטוי המאמצים שעושה המעסיק והצעדים שהוא נוקט במטרה להגיע לאותו יעד של ייצוג הולם. במסגרת שולחנות עגולים שנערכו בינינו לבין ההסתדרות – שנה, שנתיים, אפילו יותר, אחרי שנחתם ההסכם הקיבוצי - בעיה אמיתית שעלתה בשולחנות העגולים הרחבים שישבו שם גם הביטוח הלאומי, גם משרד הביטחון, גם משרד הרווחה, משרד הבריאות, כל אחד שאמון על זה, כל אחד בחלקו, גילינו שהבעיה העיקרית זה היעדר המצ'ינג, הפער הזה בין ההיצע לבין הביקוש, הם פשוט לא מתכנסים.

אני לא בטוחה שיש פער במספר, אבל מה שבטוח, שעלה בשולחנות העגולים, שיש בעיה בהתכנסות של ההיצע לעומת הביקוש. ולכן, בהסכם הקיבוצי ובוועדת המעקב שנחתמה אחרי ההסכם הקיבוצי, נקבע שם בצורה מפורשת לגבי הצעדים שנוקט בהם המעסיק – יש שם שורה של צעדים והם ננקטים בתום לב, נלקחים בחשבון.

כאן זה לא בא לידי ביטוי, בעוד שיש בעיה מבנית אמיתית שעלתה בכל השולחנות ולא נפתרה, ולא נפתרה עד היום. אז בשילוב של זה יחד עם הפרסום של הדבר הזה, שלמעשה לא נותן, סוג של לחפש את המטבע תחת הפנס המאיר בזמן שלא נותנים למעסיק את הכלים האמיתיים המבניים להגיע לאותם 3% - -
היו"ר חיים כץ
כמו למשל? כמו למשל?
מיכל וקסמן חילי
- - עלתה פה שאלה על ידי היועצת המשפטית, אם בכל זאת אין סנקציה וכו', אז אני רוצה לומר - -
היו"ר חיים כץ
סליחה.
מיכל וקסמן חילי
- - שדברים כאלה, בין אם הם מפורסמים ובין אם לא, יש להם חשיבות.
היו"ר חיים כץ
One way ticket.
מיכל וקסמן חילי
אני רוצה להשלים עוד דבר אחד. הטיקט החברתי זה נושא שמעסיק מאוד ארגונים. יש תהליכים של Due Diligence ובדיקות נאותות שנעשים לארגונים ולכן זה כן חשוב לעמוד ביעדים האלה.

בסופו של יום יש פה חוק, והרבה מהמעסיקים רוצים לעמוד בו. לאורך כל החוק אף אחד לא מודיע למעסיק – זה מה שכתוב פה – שזה מפורסם. אף אחד לא חשב להודיע למעסיק מה היעד שאליו הוא הגיע, והדבר הנכון הוא להודיע את זה למעסיק. ואם רוצה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לטפל בבעיה אז צריך אולי לדאוג לתקנים או לדאוג לזה שהיא באמת תדע לפנות לאותו מעסיק ולשאול את השאלות, אבל לפרסם את זה בצורה כזאת בלי לתת ביטוי ל-best effort, בלי לתת ביטוי לבעיות המבניות האמיתיות, מבלי להבין שהפרסום הזה שיכול בהחלט להיות שלילי כי בסופו של יום אף אחד לא התייחס לתהליך שעשה המעסיק ולתהליך שהוא עשה בתום לב, זה בהחלט לשים מכשול בפני המעסיק במקום שיש פתרונות אחרים.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות יכולה לטפל בזה, אפשר לפנות למעסיק עם אותו נתון, מבלי לפרסם.

אגב, הסתכלתי באתר של הנציבות וראיתי שם שרבים וטובים מבין המעסיקים הציבוריים לא עומדים ביעדים האלה, והם לא עומדים בזה לא בכדי. יכול מאוד להיות שחלקם לא עומדים בזה כי הם באמת לא עושים את המאמצים - -
היו"ר חיים כץ
את רואה אותנו?
מיכל וקסמן חילי
- - אבל אני בטוחה שחלקם לא עומדים בזה בגלל קושי אמיתי, והייתי רוצה שהוועדה תיתן על זה את הדעת במסגרת הדיונים כאן. תודה, אדוני.
היו"ר חיים כץ
גמרת את המונולוג? כשאת נותנת מונולוג, תסתכלי, כי אם רוצים לשאול אי אפשר. את באת מוכנה מהבית, עם מנטרה קבועה, ואם רוצים להשחיל שאלה, אי אפשר. את לא מסתכלת, לא מגיבה.
מיכל וקסמן חילי
פשוט בפעמים הקודמות שנתתי לאדוני להפריע לי, הוא לא נתן לי להמשיך.
היו"ר חיים כץ
קחי שעה. תשלחי לנו את זה כתוב.
מיכל וקסמן חילי
פשוט למדתי מניסיון. סליחה.
היו"ר חיים כץ
מה קורה היום אם אתם לא עומדים ביעדים?
נעה בן שבת
היום המעסיקים הפרטיים, אין להם שום הוראה, שום סנקציה. לא סנקציה אפילו, שום אפשרות לבחון את עצמם בבחינה אמיתית.
היו"ר חיים כץ
אם הם רוצים, ולא מצליחים לקלוט עובדים? מי מעניש אותם? על מה מענישים אותם?
נעה בן שבת
לא מענישים אותם. גם את המעסיקים הציבוריים למעשה לא מענישים.
היו"ר חיים כץ
אז למה שהם יקלטו?
נעה בן שבת
למעסיקים הציבוריים יש אפשרות לתת צו מידע ויש אפשרות אחרי התראות לתת צו ייצוג הולם למעסיקים הציבוריים, אבל זה באמת משהו מאוד מאוד רחוק. המעסיקים הציבוריים, יש להם גם חובה להגיש תוכנית שנתית.

אולי נתחיל מהתחלה, שחובת ייצוג הולם חלה על כל מעסיק שמעסיק מעל 25 עובדים, היא חלה בכל מקרה.
היו"ר חיים כץ
מה זה ייצוג הולם? תגדירי.
נעה בן שבת
ייצוג הולם, לייצג אנשים עם מוגבלות, שבקרב עובדיו יהיה ייצוג לאנשים עם מוגבלות באופן הולם. זה כנראה בהתאם לעיסוק שלו ובהתאם לחלקם באוכלוסייה.
היו"ר חיים כץ
יש לי מפעל עם 100 איש ואני רוצה לקלוט בן אדם עם מוגבלות לעבודה X, ואני לא קולט כי הוא רוצה 30 שקל יותר ואני לא רוצה לתת לו מעבר. הכול לפי החוק. מה קורה? מי מעניש אותי? איך אני מוענש?
נעה בן שבת
לגבי מעסיק שהוא ציבורי נקבע יעד של ייצוג הולם.
היו"ר חיים כץ
לא עמדתי ביעד. מה קורה איתי?
נעה בן שבת
אם לא עמדת ביעד אתה חייב להכין תוכנית שנתית. המעסיק הציבורי חייב להכין תוכנית.
היו"ר חיים כץ
לא עומד ביעד. לא הכנתי תוכנית שנתית.
נעה בן שבת
אם הוא לא הכין תוכנית שנתית זה כבר אומר שהוא אפילו לא הראה נכונות לעשות צעדים - -
היו"ר חיים כץ
מה קורה? לא הראית נכונות.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
אין סנקציות.
נעה בן שבת
- - ואז אפשר לפנות אליו בהתראה ואז בסוף אפשר לתת צו. המעסיק הציבורי, אם הוא לא הכין תוכנית שנתית, התעלם מהחובה שלו – זה לא אם הוא לא עמד ביעד אלא אפילו הוא לא אמר, מתכוונות להתפנות לי כך וכך משרות השנה ואני אפנה לגורמים שעוסקים בהשמה של אנשים עם מוגבלות - - -
היו"ר חיים כץ
ממתי החוק הזה?
נעה בן שבת
התיקון הזה מ-2017 אני חושבת.
היו"ר חיים כץ
באיזה משרד עומדים ביעדים?
נעה בן שבת
אני מציעה שנשאל את נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
היו"ר חיים כץ
תגידו לנו באיזה משרדים עומדים ביעדים, מה קרה עם משרדים שלא עומדים ביעדים.
הדס אגמון
שלום. שמי הדס אגמון, מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. אם יורשה לי, אני אצטרף לאמירות הכלליות שנאמרו על החשיבות של תעסוקת אנשים עם מוגבלות – גם להעצמה של האדם הפרטי, גם ליכולת ההשתלבות שלו בעוד אפיקים של החברה, וגם לחברה שלנו, לחוסן של החברה ולשגשוג הכלכלי שלה – ואני אגיד שאנחנו גם רואים בתקופה האחרונה את המחירים הבלתי פרופורציונאליים שמשלמים אנשים עם מוגבלות ממשבר הקורונה, וזה עוד מחזק את הצורך לנקוט עשייה אקטיבית כדי להעלות את שיעורי התעסוקה.
היו"ר חיים כץ
את יכולה להסביר יותר?
הדס אגמון
סקר שאנחנו עשינו הראה שבאופן בלתי פרופורציונאלי, אנשים עם מוגבלות פוטרו או הוצאו לחל"ת בתקופת הקורונה.
היו"ר חיים כץ
מה זה בלתי פרופורציונאלי?
משה ארבל (ש"ס)
במספרים. באחוזים.
הדס אגמון
במספרים, בשיעורים – אני לא זוכרת עכשיו.
היו"ר חיים כץ
את באה לוועדה ואת מספרת לנו.
הדס אגמון
אין בעיה, אז אני אענה.
היו"ר חיים כץ
הוא הוציא את כל האנשים עם מוגבלות? לא השאיר אחד? דווקא הוציא אותם?
משה ארבל (ש"ס)
הם הראשונים.
הדס אגמון
היום למעסיק – וזה חלק ממה שהצעת החוק הזאת באה לעשות – היום למעסיק פרטי אין ידיעה לגבי שיעור האנשים עם מוגבלות שהוא מעסיק.
היו"ר חיים כץ
אני הייתי דווקא מעוניין לדבר במגזר הציבורי. המגזר הציבורי, הוא לא מדיד, ויותר קל - -
הדס אגמון
הוא כן.
היו"ר חיים כץ
- - ואני רוצה לראות מה נעשה בחוק במגזר הציבורי, מה עשו עם אנשים שלא עמדו ביעדים, מה עשו עם אנשים שלא קלטו אנשים עם מוגבלות, למרות שמחויבים. אצלנו בבית במגזר הציבורי, בואי נראה מה עשינו.
משה ארבל (ש"ס)
שלטון מקומי, לדוגמה.
הדס אגמון
במגזר הציבורי, שאנחנו מקבלים נתונים לגביו מאז שנת 2017 כי החוק נכנס ב-2016, כ-60% - זה הפתיע את כולם לטובה אני חושבת – כ-60% מהמעסיקים עומדים בשיעור של 5%.
היו"ר חיים כץ
מה זה עומדים? הם קלטו אנשים עם מוגבלות או עבדו בהם לפני זה?
הדס אגמון
יכול מאוד להיות שעבדו גם לפני זה, וזה בסדר גמור, אנחנו חושבים שצריך לתמרץ מעסיקים לעסוק במה שנקרא שימור עובדים עם מוגבלות.
היו"ר חיים כץ
ה-60% לא מעניינים אותי. דברי על ה-40% שלא עמדו. מה עשו עם ה-40%?
הדס אגמון
לגבי מעסיקים שאינם עומדים ביעד, מה שהמחוקק קבע זה שמעסיק שלא עומד ביעד, צריך לייצר תוכנית שנתית.
היו"ר חיים כץ
כמה מעסיקים שלא עמדו ביעד במגזר הציבורי, ייצרו תוכנית?
הדס אגמון
אנחנו בנציבות מקבלים את הנתונים ומתריעים בפני מעסיקים.
היו"ר חיים כץ
כמה גופים במגזר הציבורי לא עמדו ביעד? 40%. כמה לא עמדו ביעד?
הדס אגמון
לא הבנתי את השאלה. 40% לא עומדים ביעד ברמה של 5%, ומתוכם עוד 20% עומדים ברמה בינונית, כלומר הם מעל 3.5%. להם אנחנו הוצאנו ומוציאים התראות וצווי ייצוג הולם.
היו"ר חיים כץ
כשאנחנו מדברים על אנשים, בואי נדבר על אנשים. לא רבע אחוז, לא חצי אחוז, לא 8%. דברי על אנשים. בגוף מסוים מעסיקים ארבעה אנשים עם מוגבלות, היו צריכים להעסיק ארבעה אנשים. העסיקו, לא העסיקו. מה עשו לבן אדם? אל תדברי איתי על חצי אחוז, על רבע אחוז, אני לא יודע על מה את מדברת, גם את לא יודעת על מה את מדברת.
הדס אגמון
סליחה, אדוני, אני לא חושבת שיש מקום לאמירה הזאת.
היו"ר חיים כץ
על אנשים. את מדברת על אחוזים.
הדס אגמון
בכוונת מכוון, המחוקק ביקש שנדבר באחוזים ולא במספרים כדי שהמעסיק, לא תהיה לו הידיעה אם יש לו עובד אחד עם מוגבלות או שניים, ולכן בכוונה דיברו בטווחי אחוזים.
היו"ר חיים כץ
איך הוא ידע כמה הוא צריך לקלוט?
הדס אגמון
אז הוא יודע - - -
היו"ר חיים כץ
הוא לא יודע.
הדס אגמון
הוא יודע שהוא צריך לקלוט בטווח אחוזים, יכול להיות שהוא לא יודע אם הוא צריך לקלוט שניים או שלושה.
היו"ר חיים כץ
אני בעל עסק. אני לא משחק במשחקים האלה. אני רוצה לדעת כי אני מנהל עסק, אז אני לא במגזר הציבורי. אני רוצה לדעת כמה אני צריך לקלוט, ואני אקלוט אותם או לא אקלוט אותם, אני אדע אם אני מפר או לא מפר. אני לא משחק באחוזים.

בהגדרה את שמה אחוזים, אבל את מבינה שאני מדבר איתך על גוף מסוים, אני רוצה לדעת על גוף מסוים, אל תגידי לי חצי אחוז. תגידי לי בגוף X החצי אחוז מתורגם לשמונה אנשים או לבן אדם אחד כי אני לא מבין כלום ממה שאת אומרת.
משה ארבל (ש"ס)
כבוד היושב-ראש, ארבע שנים החוק הזה קיים, אנחנו נשארים על 60%, 61% במשך ארבע שנים במגזר הציבורי. ה-60% האלה מלווה אותנו מ-2017, 18', 19', 20'. כלום לא השתנה.
היו"ר חיים כץ
משה, מאה אחוז. אתה יודע למה? אני אגיד לך למה לא השתנה. כי אתה היית צריך לבוא – אתה, אני, אני אומר אתה כי אני מדבר אליך, וגם אני – למפות את ה-40%, לא את ה-60%, ה-60% לא מעניינים, הם בסדר. למפות את ה-40%, לתת להם בראש.
משה ארבל (ש"ס)
אני עשיתי, פניתי למבקר המדינה בכתב.
קריאה
אני אשמח להרחיב מה אנחנו עושים.
משה ארבל (ש"ס)
אמרתי למבקר המדינה – ה-40% האלה לא זז. השלטון המקומי, גם חלק ממנו. ביקשתי ממבקר המדינה להיכנס פה לעומק.
היו"ר חיים כץ
למבקר המדינה אין שיניים, יבדוק את זה שמונה שנים. תקשיב, מה שאני הולך להגיד זה לא יפה.
משה ארבל (ש"ס)
אני אפנה אליך בדיון מהיר.
היו"ר חיים כץ
יש רשתות חברתיות, להגיד – במועצה, אני לא רוצה להגיד יישוב, ביישוב X לא מתייחסים לאנשים עם מוגבלות. המנהל יעקב כהן, למרות החוק, נמנע מלקבל אנשים עם מוגבלות. כמה זמן עד שהוא יקלוט אנשים עם מוגבלות? שבוע?
משה ארבל (ש"ס)
גג.
היו"ר חיים כץ
גג. שמעת?
נעה בן שבת
אבל זה הסעיף שהם יכולים להפעיל.
הדס אגמון
לגבי המעסיקים הציבוריים הנתונים האלה קיימים אצלנו.
נעה בן שבת
לנציבות יש כלים גם לטפל בזה לפי החוק הקיים.
היו"ר חיים כץ
כלים בסדר.
הדס אגמון
גם פרסום.
היו"ר חיים כץ
תגידי לי מה טיפלתם. תני לי דוגמה של גוף שלא עמד ביעדים. מה עשיתם איתו? מה התהליך? מה קרה איתו? ארבע שנים הוא לא עומד ביעדים.
הדס אגמון
אם רוצים, אפשר להעלות את יונית בזום, היא הממונה על המחלקה. אני יכולה להגיד באופן כללי שאנחנו מתריעים בפני המעסיקים הציבוריים שלא עומדים ומוציאים צווים שמחייבים אותם לבצע את התוכנית השנתית. בדרך כלל, בעקבות ההתראה והצו, המעסיקים מתקנים.
היו"ר חיים כץ
מה זה מתקנים? קולטים אנשים?
הדס אגמון
לפחות כותבים את התוכנית השנתית, ואנחנו גם רואים במרוצת השנים
היו"ר חיים כץ
הדס, המטרה שלנו, שלא יכתבו.
הדס אגמון
ודאי, אבל אם תיתן לי - - -
היו"ר חיים כץ
אני בן אדם של תכלס, לא של דיבורים. בשורה התחתונה אנחנו מדברים ולא מביאים תוצאות. אני רוצה לדעת מיונית מה עשו עם יעקב כהן – סתם יעקב כהן – שלא עמד ביעדים במגזר הציבורי, לפני שאני משית הכול גם על המגזר הפרטי. יונית, שמעת מה דיברנו?
יונית אפרתי
שמעתי, ותודה. תודה על הדיון החשוב וגם על הצעת החוק המאוד מאוד משמעותית. הצעת החוק מדברת על המגזר הפרטי.
היו"ר חיים כץ
מה שאנחנו מבקשים, שתיתנו לנו גוף אחד, קיצוני, שלא עמד ביעדים והתהליכים שעשיתם איתו.
יונית אפרתי
כמו שאמרתי, אנחנו אוכפים את הייצוג ההולם בגופים הציבוריים – כמו שאמרנו, 60% כן עמדו ביעד, לגבי ה-40% שלא עמדו ביעד ולא מינו ממונה תעסוקה ולא עשו תוכנית שנתית אנחנו מתחילים בתהליך אכיפה שכולל בהתחלה מכתב התראה, אחר כך מגיע לצו, ובסופו של דבר הגופים כמעט כולם, למעט ארבעה שמשלימים בימים אלה, השלימו את החובה החוקית שלהם שהיא מינוי ממונה ומינוי תוכנית שנתית.

החוק מאפשר לנו לאכוף רק את שני הדברים האלה, של מינוי ממונה ומינוי תוכנית שנתית. וכן, אנחנו רואים כאמור ש-60% כן עומדים ביעד של ה-5%.

בהתייחס למה שמיכל מהתאחדות התעשיינים אמרה, המגזר הציבורי, יעד הייצוג ההולם שלו 5%, לעומת המגזר הפרטי שאנחנו מדברים בו – כשאנחנו מדברים פה על שינוי חוק עכשיו – עדיין מדובר על 3%, והדגש עכשיו בשינוי החוק שזה באמת ייתן למעסיק את היכולת לדעת איפה הוא עומד ואת היכולת לקדם את ההעסקה.

כמו שהדס אמרה, אנחנו ראינו במשבר הקורונה שאחוז האנשים עם מוגבלות שנפגעו הוא גדול יותר מאשר בציבור. כאשר בדקנו מול מעסיקים ראינו שכמעט פי ארבעה מעסיקים הוציאו יותר אנשים עם מוגבלות לחל"ת או לחופשה - -
היו"ר חיים כץ
יונית. יונית.
יונית אפרתי
- - ומבחינת האנשים עצמם, בסקר שאנחנו עשינו בקרב האנשים, מבין אלה שהשיבו לנו - -
היו"ר חיים כץ
יונית. יונית.
יונית אפרתי
- - 65% הוצאו לחל"ת או - - -
היו"ר חיים כץ
את לא עונה למה שאני שואל אותך.
יונית אפרתי
למה?
היו"ר חיים כץ
כי שאלתי מה עשיתם.
יונית אפרתי
אז עניתי.
היו"ר חיים כץ
ה-60% - - -
יונית אפרתי
עניתי. יצאנו דבר ראשון במכתב התראה, לאחר מכן צו, ואז הגופים עשו את חובתם - -
היו"ר חיים כץ
מה עשו?
יונית אפרתי
- - שהיא מינוי ממונה וכתיבת תוכנית שנתית, שמפרסמת בעצם כיצד הם הולכים לעמוד ביעדים האלה – האם הם מייעדים משרות, האם הם עושים תהליך בתוך הארגון של שינוי עמדות - - -
היו"ר חיים כץ
יונית, בעוד כמה שנים תדעו אם הוא עמד ביעדים? נתתם לו ממונה. החוק קם לא כדי שיהיה ממונה ולא שיכתבו. החוק קם בשביל שיעסיקו אנשים עם מוגבלות. זאת המטרה.

60% היו בסדר, הם לא מעניינים. 40% מעניינים. איך אנחנו מביאים את ה-40% ל-60%? זאת המטרה שלנו.
יונית אפרתי
הכלי שהחוק נתן זה בעצם שלושה דברים. אחד, פרסום ציבורי כי באתר שלנו כתוב איזה רשות עומדת ביעד ואיזה רשות לא עומדת ביעד, ואז זה באמת מאפשר לאותם אנשים של הרשות - -
היו"ר חיים כץ
איזה רשות לא עומדת ביעד?
יונית אפרתי
- - לגשת לרשות ולהגיד: לא עומדים ביעד, כן עומדים ביעד, כלומר איזשהו כלי לציבור עצמו - -
היו"ר חיים כץ
איזה רשות לא עומדת ביעד?
יונית אפרתי
- - ומעבר לזה, החוק נתן לנו רק את הכלי של לאכוף תוכנית שנתית. חוץ מזה, אנחנו עושים הדרכות לגופים הציבוריים.
היו"ר חיים כץ
יונית. היא לא מקשיבה, היא במונולוג. תסתכלי כשאני מסמן לך. את באה ושמה את המשנה שלך. איזה רשות לא עמדה ביעד? שם של רשות שלא עמדה ביעד.
יונית אפרתי
אני לא רוצה לנקוט כאן בשמות של רשויות.
היו"ר חיים כץ
אז את לא עושה את העבודה שלך.
יונית אפרתי
זה מופיע אצלנו באתר. אני לא רוצה לפרסם פה שמות של רשויות של מי כן עמד ומי לא עמד.
היו"ר חיים כץ
אני כוועדה רוצה להגיע למטרה. כשאת לא נותנת לי את השמות של מי שלא עמד ביעד, את לא נותנת לי כלים לעזור לאנשים עם מוגבלות.
הדס אגמון
אדוני, אני יכולה להקריא מתוך האתר שלנו. יש את זה, פשוט אני חושבת שיונית לא רוצה עכשיו דווקא לשים את המוקד על זה.
היו"ר חיים כץ
למה?
הדס אגמון
אבל אני יכולה להקריא לך.
היו"ר חיים כץ
אבל זאת המטרה, שהיא תעשה.
הדס אגמון
פתחתי במ': מועצה אזורית דרום השרון עומדת ברמה בינונית; מועצה אזורית גלבוע – עמידה מלאה; מועצה אזורית גליל עליון – עמידה מלאה; מועצה אזורית זבולון – רמה בינונית. יש לנו רשימה.
היו"ר חיים כץ
מה זה רמה בינונית?
הדס אגמון
רמה בינונית זה 3%.
היו"ר חיים כץ
אני לא מבין. כמה אנשים?
הדס אגמון
אבל אדוני, חשוב להבין - - -
היו"ר חיים כץ
לא חשוב להבין.
הדס אגמון
לעשות פה איזון - - -
היו"ר חיים כץ
תקשיבי, אני המחוקק ואתם הכותבים.
הדס אגמון
אנחנו לא הכותבים, עם כל הכבוד, אנחנו לא המחוקקים.
היו"ר חיים כץ
אני המחוקק ואני רוצה להביא תוצאה. אתם לא נותנים לי כלים להביא תוצאה.
הדס אגמון
לא, אנחנו דווקא - - -
נעה בן שבת
זה מה שמוצע לגבי מעסיקים פרטיים, אותם אחוזים, כששוב, הרעיון של אחוזים היה כדי לא לאפשר למעסיק לזהות בדיוק כמה אנשים יש אצלו כי יכול להיות שהוא מעסיק 7% אנשים עם מוגבלות אבל אם הוא ידע - - -
היו"ר חיים כץ
אבל הוא לא יפטר.
נעה בן שבת
לפעמים אנחנו מדברים על אנשים עם נכות נפשית שהם חוששים לגלות אותה, הם לא רוצים שהמעסיק ידע על נכויות אחרות, לקויות אחרות שמפריעות להם בשגרת החיים בגלל מחלות אחרות. לכן אמרו, אנחנו מדברים על אחוזים ואנחנו לא מדברים על מספרים.

את הנושא של התוכנית השנתית עשו דווקא בגלל הקושי להתמודד. החשש היה שאדם רוצה לקלוט אנשים עם מוגבלות אבל הוא לא מסוגל כי אין אנשים מתאימים, ולכן דיברו על תוכנית, אמרו, אתה צריך להראות השתדלות. אתה צריך להראות שאתה מייעד משרות, אתה צריך להראות שאתה פונה לגופי השמה. מתוך ההתמודדות עם האילוצים האלה, אותם אילוצים או אותם קשיים, הדבר נבנה בצורה כזאת. אפשר כמובן לשנות את זה עכשיו ולהוסיף כלים יותר משמעותיים.
היו"ר חיים כץ
זה רע. קודם כול, בן אדם עם מוגבלות לא מתבייש במוגבלות שלו ואין לו סיבה להתבייש.
נעה בן שבת
נכון.
היו"ר חיים כץ
אין לו סיבה להתבייש.
נעה בן שבת
אין לו סיבה אבל יכול להיות - -
היו"ר חיים כץ
אין לו סיבה.
נעה בן שבת
- - שהוא חושש לגלות אותה. לפעמים.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה שיקלטו 3%? מאיפה אני יודע אם המנהל אומר לי שהוא צריך לקלוט לפחות שבעה אנשים? אז תגידי, לפחות 3%. אל תגבילי אותו בתקרה למעלה.
עינב קאבלה (כחול לבן)
ברור. זה לפחות. אתה צודק.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, אבל הוא לא יודע.
הדס אגמון
בדיוק בשביל זה נועדה הצעת החוק.
היו"ר חיים כץ
סליחה. אין לי כלים להביא תוצאה. אין לי כלים.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
זה בדיוק העניין.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה להביא תוצאה, אני לא רוצה לחוקק שירשמו "חוקקתי", זה לא מעניין אותי. לא מעניין. אני, אם אני בא לעזור – ואני בא לעזור בידיים נקיות – אני רוצה להביא תוצאה.
עינב קאבלה (כחול לבן)
אדוני היושב-ראש, זה בדיוק למה שההצעה נועדה. אתה ממש נגעת בנקודה שהיום חסרה, זה בדיוק זה. אין שום דרך למעסיק לדעת כמה עובדים יש אצלו.
היו"ר חיים כץ
רבע אחוז, חצי אחוז, שני אחוז, חמישה אחוז.
עינב קאבלה (כחול לבן)
אבל הוא גם לא יודע מיהם האנשים עם מוגבלות משמעותית לעניין הזה. זה בדיוק זה, מה שאתה אמרת.
היו"ר חיים כץ
את מרימה את היד כל כך הרבה זמן, כל כך יפה.
שפרה שחר
שפרה שחר, מנכ"לית בית חם לכל חייל. קודם כול, אני כמעסיק קטן מאוד מעסיקה למעלה מ-10% בעלי מוגבלויות, נכי צה"ל, חלק מהם הלם קרב, ואני חייבת לומר שכמעסיק – אומנם באתי היום לדבר בשמם ואני אגיד כמה מילים – אבל כמעסיק זה אתגר. זה אתגר לא פשוט להעסיק אנשים עם מוגבלות של הלם קרב, למשל.

בכל הצעת החוק שקראתי אותה היטב, אני לא רואה – אתם מדברים כל הזמן על סנקציות וכו' – אני לא רואה איזה תמריצים יש למעסיקים. יבוא המחוקק ויגיד: מעסיק שיעסיק הלומי קרב, נכי צה"ל, אנשים עם מוגבלויות - כולם שווים בעיניי – יקבל הטבה במס, יקבל סיוע נוסף. הדברים האלה קיימים במדינות אחרות, ואז אולי יהיה תמריץ למעסיק לעשות את זה.

כל הסנקציות וכל הקשקושים – סליחה אם אני פוגעת פה באנשים, אני שומעת כאן ממש ואני מודה לך, היושב-ראש כץ, שאתה עושה סוף מהיר לכל הקשקושים האלה ולכל האחוזים האלה.

מדובר בבני אדם. אני מנהלת ארגון קטן, ולהעסיק שני אנשים עם מוגבלות זה דבר שהוא פוגע בארגון, פוגע בתפוקה, פוגע בעבודה, אבל אני עושה את זה מתוך אידיאולוגיה, ולא הרבה אנשים כאלה. אבל יבוא מעסיק גדול – במעסיק גדול זה פוגע פחות, אבל יבוא המחוקק ויגיד, מה אנחנו עושים למען המעסיקים שיעסיקו אנשים עם מוגבלויות?

ואני פה רוצה עכשיו באמת לדבר בשמם של אלה ששלחו אותי לדיון הזה, אנשים שאני כרגע באמת עוזרת להם במאבק מאוד מאוד צודק, הלומי הקרב, כשכרגע אנחנו צריכים לתקן הרבה מאוד עוולות – גם בהליך ההכרה שלהם, גם בטיפול במשפחות שלהם אבל גם בתעסוקה. הלומי קרב לא מצליחים להשתלב בתעסוקה.

יש עוד דבר שהחוק חייב לתת עליו את הדעת, זה מתן הקצבאות.
היו"ר חיים כץ
זה תחת ההגדרה של מוגבלות?
עינב קאבלה (כחול לבן)
יש במשרד הביטחון. תלוי באחוזי הנכות, אדוני.
שפרה שחר
מתן הקצבאות, גם של ביטוח לאומי וגם של אגף השיקום, בעצם מסרס את היכולת שלהם לעבוד כי ברגע שהם מתחילים לעבוד זה פוגע להם בקצבה. ואז, למה שאני אצא לעבודה? צריכים גם על זה לתת את הדעת בניסוח החקיקה לקראת קריאה שנייה ושלישית – אני מקווה שהיא תצלח בכנסת הזאת; אפשר גם אם הכנסת מתפזרת, דרך ועדת ההסכמות, אפשר לעשות הכול, אבל אני אומרת בפירוש שצריכים כאן לראות איך מתמרצים גם מעסיקים וגם את המוגבלים עצמם, שנכנסים לאיזשהו אזור נוחות של לקבל קצבה. אם הם מתחילים לעבוד זה פוגע להם בקצבה, הם מתחילים לפחד. לראות איך עושים גם וגם כי שיקום אמיתי הוא בסופו של דבר דרך תעסוקה.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
גברתי, חוק לרון לגבי אנשים עם מוגבלויות התמודד עם מה שאת מציגה. אולי צריך יותר, אבל הוא התמודד עם הדבר הזה.
שפרה שחר
אני לא רואה - - -
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
העסקת אנשים עם מוגבלות, יש בה הרבה דברים והיא מורכבת מהמון אלמנטים.
שפרה שחר
אני יודעת, אני מעסיקה אנשים עם מוגבלויות. אני לא יודעת אם אתה, אבל אני כן הרבה שנים כבר.
היו"ר חיים כץ
הוא לא מעסיק. אסור לו לעבוד.
שפרה שחר
מצוין.
היו"ר חיים כץ
הוא חבר כנסת. אסור לו לעבוד.
שפרה שחר
בסדר, אז אני מביאה לידיעתו.
היו"ר חיים כץ
אז האמירה שלך "אני לא יודעת אם אתה" הייתה מיותרת.
שפרה שחר
לא, אבל אני מביאה לידיעתו שזה קשה, שזה קשה, זה מאתגר.
היו"ר חיים כץ
זה בסדר, אבל האמירה שלך "אני לא יודעת אם אתה מעסיק" הייתה מיותרת.
שפרה שחר
אני מתנצלת.
היו"ר חיים כץ
הוא בשמחה היה מוכן לעבוד בעבודה נוספת.
שפרה שחר
אני מתנצלת ולוקחת את האמירה הזאת חזרה. זה לא כדי להקניט אלא כדי לחדד עד כמה זה קשה ועד כמה המחוקק לא מתייחס בהצעת החוק הזאת.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. תודה רבה.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
א', אני מבין את התפיסה של הקושי, אני לא כל כך מסכים לגביה כי כשאנחנו מדברים על הספקטרום של אנשים עם מוגבלויות, זה דבר ענק, זה אחוז גדול מהאוכלוסייה שלנו, כשלא כל העבודות מחייבות את כל הקשיים האלה.

יש לי תפיסה אחרת לגבי העניין. אני גם חושב שגיוון בתוך מקום עבודה, במיוחד אם הוא גדול, בסוף יש לו גם תוצאות כלכליות טובות. הגיוון בתוך מקומות תעסוקה יכול גם להעשיר את המקום.
היו"ר חיים כץ
חברתיות. בכדורגל אומרים: אפילו אם אתה שחקן לא טוב, אם אתה מאחד את חדר ההלבשה, בשורה התחתונה אתה מביא תוצאה.
משה אבוטבול (ש"ס)
זה גם בפוליטיקה?
היו"ר חיים כץ
בש"ס. לא יודע בפוליטיקה. בש"ס.
משה אבוטבול (ש"ס)
לא ידעתי.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
אני מסכים לגבי השאלות המאוד חשובות והנוקבות שלך. אנחנו כמחוקקים, איזה כלים יש לנו ביד כדי לדאוג שאנחנו יכולים לאכוף את החוק הזה?
היו"ר חיים כץ
אם אין סנקציות אז ברכה לבטלה.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
מה שמציעה הגברת גם יכול להיות טוב, שיכול גם לעודד אנשים, אבל בינתיים יש לנו אתגר אחד שאפשר לפתור אותו דרך החוק הזה. יש טענה שבמגזר הפרטי, בשונה מהמגזר הציבורי, בעלי העסקים לא יודעים, ואין לנו כלים איך לדעת.

אנחנו באנו ואמרנו, עינב וארבל באו ואמרו: בואו ניתן להם כלי כדי לדעת, שאולי גם זה יקדם משהו. זה עוד צעד אחד חשוב בכיוון הנכון.

אני מסכים איתך שאנחנו צריכים לחשוב איך העניין של האכיפה גם ישתפר. אני מסכים איתך לגמרי אבל בינתיים לפחות שיהיה ברור שזה צעד בכיוון הנכון והוא חשוב, וגם ייתן להם מידע שאולי – לפחות אם יש כוונות טובות, זה יכול לעזור להם.
היו"ר חיים כץ
תעלו את הביטוח הלאומי.
נעה בן שבת
אפשר להגיד בהמשך לדברים שאמר חבר הכנסת אבו שחאדה. הצעת החוק כרגע מדברת לא על סנקציות ולא על הטלת חובה על המעסיקים.
היו"ר חיים כץ
פרסום.
נעה בן שבת
המעסיקים בעצם לא חייבים כלום. הפרסום בא אליהם ובעצם מציג להם, מאפשר להם – לא אישית לכל מעסיק, לא לדבר עם כל מעסיק אבל הוא כן פרסום שאפשר למצוא אותו באתר האינטרנט ואפשר לראות אותו והוא מציב בפניהם מראה. גם הציבור יודע אבל גם מציג בפניהם מראה ולא דורש מהם בעצם שום דבר. אפילו הסנקציות, אפילו הדרישה לתוכנית, אפילו היא לא נמצאת פה כרגע. בעצם, זה מאוד מאוד - - -
היו"ר חיים כץ
אנמי.
נעה בן שבת
היא אנמית במידה מסוימת אבל ראית את תגובת המעסיקים שמתנגדים ואומרים, מה פתאום פרסום ותפנו אליהם. אפילו לזה הם מתנגדים, למרות שבעצם זה חובה מאוד מאוד קלה.
היו"ר חיים כץ
אם אנחנו מחוקקים ואנחנו מטילים עול – אנחנו רוצים להטיל עול על המעסיקים; צריך להיזהר בביטויים, אבל אם אנחנו עושים משהו, לפחות שנעשה אותו. אם אנחנו כבר עושים והם לא מרוצים, לפחות שנעשה. ביידיש אומרים "נישט אהין נישט אהער".
משה אבוטבול (ש"ס)
לא פה ולא שם.
היו"ר חיים כץ
לא פה ולא שם. אם עושים, צריך לעשות, ושהם יבינו שקורה משהו איתם. הם ידעו מה יש להם, מה עושים ומה הסנקציה, כי היא אמרה זה קשה, ואני מסכים איתה שזה קשה, ולא תמיד זה כלכלי, אבל יחד עם זה, זה החוב שלהם לחברה. גם לשלם ביטוח לאומי זה לא כלכלי כי הם לא מקבלים תמורה בגין התשלום, למרות כל אלה שצועקים – שילמתי ביטוח לאומי – אבל אם חלילה קורה משהו, זה ביטוח הדדי. אם מישהו מקבל נכות או קורה משהו, הביטוח הלאומי משלם לו כל החיים.

אז פה הנטל של החברה צריך להיות השתתפות בהעסקה של העובדים עם המוגבלויות. הם אוהבים את זה, הם לא אוהבים את זה, צריך סנקציות. אתה לא עושה את זה, תבין שיש עליך סנקציות. הביטוח הלאומי, בוא תגיד לנו משהו.
יוסף פולסקי
בוקר טוב לוועדה, בוקר טוב לכולם. הביטוח הלאומי שמח לתרום את חלקו להצעה החשובה הזאת. אנחנו אכן כמו שציינו, מ-2016 מבצעים את הוראות החוק.

מה שחשוב לנו לציין, בכל אופן שההצעה תעבור, אנחנו מבקשים שזה יהיה פעם אחת, זאת אומרת פעם אחת תהיה העברת כל המידע של הייצוג ההולם, ביולי, אז המידע מתכנס לביטוח הלאומי מכל המקומות. קיבלנו כל מיני בקשות לזה שנעשה כמה פעמים את הבקשה. אני מזכיר שלמעשה, הביטוח הלאומי – במירכאות – "התנדב" לעניין הזה, זה לא משהו שתוקצב או תוקנן או דברים כאלה.
היו"ר חיים כץ
הקורונה תוקצבה?
יוסף פולסקי
הגברת מהבית החם דיברה על הפחתת קצבאות למי שהוא במצב של שיקום ונכות שמתחיל לעבוד, אז כמו שאמר חבר הכנסת קודם, גם חוק לרון במתכונתו הקודמת וגם אחר כך בתיקוני החקיקה שהוועדה הזאת עשתה, היום ההפחתה מגיעה מסכום יחסית מכובד וגם אז זה לא שקל מול שקל. לכן, גם היום יש עדיין תמריצים די טובים לטעמנו לצאת לעבוד, והקצבה לא בהכרח משאירה את האדם באזור הנוחות שלו.
היו"ר חיים כץ
תודה. נעה, צריך לשבת עם המציעים, לראות סנקציות. לא בית סוהר, לא לשלוח לכלא, אבל לראות סנקציות של ביצוע, כי אחרת ברכה לבטלה. אז כמה שתשבו יותר מהר, אנחנו נמשיך בדיון ונקדם את זה. תודה רבה. הישיבה נעולה.
עינב קאבלה (כחול לבן)
אפשר מילה? א', תודה רבה על קיום הדיון.
היו"ר חיים כץ
אז הנה אנחנו פותחים את הישיבה מחדש, אחרת לא יירשם בפרוטוקול.
עינב קאבלה (כחול לבן)
רק רציתי להגיד תודה. כמובן שנשב עם היועצת המשפטית. אני רק חייבת להגיד – בעיניי זה חשוב, ואם אפשר לשדרג את זה, עוד יותר טוב, אבל זה לא ברכה לבטלה ואני מאוד שמחה שאנחנו מקיימים את הדיון החשוב הזה. תודה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים