ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 30/11/2020

צו שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון) (הארכת התקופה הקובעת) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת5
ועדת הכלכלה
30/11/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 130
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, י"ד בכסלו התשפ"א (30 בנובמבר 2020), שעה 11:30
סדר היום
הצעת צו שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון) (הארכת התקופה הקובעת) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2020
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
עידן רול
מוזמנים
רננה שחר - יועמ"ש, רשות התעופה האזרחית

ישי דון יחיא - ראש אגף כלכלה ויחסים בינלאומיים, רשות התעופה האזרחית
משתתפים (באמצעים מקוונים)
שרון בראנסטון - מ"מ יועמ"ש , אל על, חברות תעופה
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
נעמה דניאל
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
אושרה עצידה
הצעת צו שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון) (הארכת התקופה הקובעת) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2020
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם. היום יום שני, 30 בנובמבר 2020, י"ד בכסלו התשפ"א. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. על סדר-היום: הצעת צו שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון) (הארכת התקופה הקובעת) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2020.

אני מבקש להזכיר לכל הנוכחים, לאלו שנמצאים איתנו כאן, לאלו שבזום, ולאלו שצופים בנו, שאנחנו דרשנו בהארכה הקודמת שהממשלה תתקן את הוראת השעה, את החוק. אני חושב ש-90 יום כבר לא נכונים למצב הנוכחי. מצד אחד, צריך לצמצם את זה ל-30 יום, ומצד שני, גם מזמין טיסה בתקופה הזו לוקח בחשבון שזו תקופה מאוד נזילה, ולכן סוגיית הפיצוי תרד, ואכן הממשלה עמדה בזה. אמרנו או שהממשלה תעשה את זה שאביא הצעת חוק פרטית. הממשלה עמדה בזה ואתמול היא העבירה את החוק והוא כנראה יעלה היום למליאה לקריאה ראשונה. הצעת החוק מונחת לפניי, ויש לה אפילו מס' - 1373. רננה, האם זה נכון?
רננה שחר
כן, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
מייד אתן לך וליועץ המשפטי להתייחס. אנחנו נדרשים היום להאריך את הוראת השעה ל-31 לדצמבר, כפי שעשינו וזהו כבר ריטואלי חוזר מאז משבר הקורונה. אומרים לי שהצעת החוק נמצאת כבר בסדר-היום שפורסם היום, אבל זה כפוף לפטור מחובת הנחה. אני חושב שכל הצדדים עמדו בהתחייבותם. תסבירו לנו רק את המשמעות של הדברים. רננה, בבקשה.
רננה שחר
אדוני, מה שאנחנו מבקשים ממך ומהוועדה כרגע זה הארכת של התקופה הקובעת. זאת אומרת, על טיסות שמתוכננות להמריא החל ממחר. אתם צופים פני עתיד. אם אתם תאשרו את הצו זה אומר שחבילת ההטבות בחוק הוראת השעה היא שתחול על הטיסות, אם חס וחלילה יבוטלו, החל ממחר.
היו"ר יעקב מרגי
עד ל-31 לדצמבר.
רננה שחר
כרגע אנחנו מבקשים עד ה-31 לדצמבר 2020.
היו"ר יעקב מרגי
תסבירי מה המשמעות אם החוק ייכנס לתוקפו.
רננה שחר
כדי לשנות את מרכיבי חבילת ההטבות שכרגע כלולים: השבת תמורה תוך 90 יום, אין פיצוי, הגבלת הלנה לשני לילות ואפשרות לחברת התעופה להציע ואוצ'ר כחלופה לכרטיס חלופי או השבת תמורה – זו חבילת ההטבות של חוק הוראת השעה, אנחנו אומרים את השבת התמורה בהתאם להנחיית הוועדה, כשחברי הוועדה לא היו מרוצים מ-90 היום ואמרו: די, הבנו אתכם. בתחילה כשכל חברות תעופה חטפו בומבה הבנו שצריך 90 יום, עכשיו כבר לא צריך, עכשיו כבר רוב הכספים הוחזרו ואתם כבר צריכים לדעת יותר מזה. אנחנו רק את הדבר הזה מכווצים ל-30 יום, את חובת השבת התמורה. זאת אומרת, החבילה החדשה בחוק, אחרי שאם וכו' יאושר פה ויוכן פה, זה יהיה השבת תמורה תוך 30 יום מיום הטיסה והגבלה לשני לילות של התמורה, אי חובת פיצוי, פיצוי בנוסף להשבת התמורה, ועדיין הוואוצ'ר בתוקף. זה יקרה ביום שהכנסת תאשר וזה ייכנס לתוקף. זאת אומרת, כרגע יש לנו שתי תקופות מקבילות שרצות: האחת, זה מה שאתם עושים עכשיו. אם תוך כדי תשנו את התנאים, - - - לא מספיק ברורה. טיסה שתובל מחר, ה - - -
היו"ר יעקב מרגי
לו יצויר שהחוק עובר היום בקריאה שלישית, זאת אומרת טיסה שתבוטל מחר, זה תוך 30 יום.
רננה שחר
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
זה משנה אוטומטית.
רננה שחר
את חבילת ההטבות, בדיוק.
היו"ר יעקב מרגי
החוכמה שבדבר היא שזה לא תיקון לחוק אלא תיקון להוראת שעה.
איתי עצמון
נכון.
רננה שחר
זה מה שאנחנו מבקשים היום.
היו"ר יעקב מרגי
התייחסויות, בבקשה.
שרון בראנסטון
קודם כל, גונן ביקש להתנצל שהוא לא יכול להיות. היה לו עניין אישי. אני שוחחתי גם עם רננה. כמובן שהתיקון שעולה היום מקובל עלינו ואין לנו שום התייחסות לגביו.

בכל מה שקשור לתיקון שנמצא כרגע בתהליכי חקיקה, מה שרננה תיארה לגבי ה-30 יום, ההסתייגות היחידה שיש לנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, אנחנו כרגע דנים בהוראת השעה.
איתי עצמון
בצו.
היו"ר יעקב מרגי
בצו, בהוראת השעה.
שרון בראנסטון
אין לנו הערות לצו.
היו"ר יעקב מרגי
תהיה לך הזדמנות להתארח אצלנו ולומר מה שאת רוצה בהליך החקיקה.
שרון בראנסטון
בסדר גמור.
היו"ר יעקב מרגי
האם יש עוד התייחסויות? נא לקרוא את הצו.
רננה שחר
"בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון), התש"ף - 2020 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, מכיוון שקיימות מגבלות שהטילו מדינות על כניסת בני אדם לשטחן או על טיסות לשטחן, לשם התגוננות מפני נגיף הקורונה החדש, המשפיעות באופן משמעותי על תנועת נוסעים מישראל ואליה, אני מצווה לאמור:

הארכת התקופה הקובעת בצו שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון) (הארכת התקופה הקובעת), התש"ף - 2020, בסעיף 1 במקום "עד יום י"ד בכסלו התשפ"א (30 בנובמבר 2020)" יבוא "עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020)"."
היו"ר יעקב מרגי
האם מישהו רצה להגיב או שהייתה זו תקלה בשמע? אם אין מישהו שרוצה להגיב, נצביע. מי בעד אישור הצו?

הצבעה
בעד – פה אחד
הצעת צו שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון) (הארכת התקופה הקובעת) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2020, אושרה.
היו"ר יעקב מרגי
אין מתנגדים, אין נמנעים. הצו אושר.

אנחנו ממתינים בכיליון עיניים לדון בחוק. אני חושב שזה הישג של הוועדה, שבכלל הבקענו את בצורת החקיקה של הממשלה עם זה וזה אפשר גם את הסיבים.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
כן, בוא נראה.
היו"ר יעקב מרגי
מה אכפת לי לקשור לעצמי כתרים שהצלחתי להבקיע את החומה.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
שהממשלה תעשה גם את חלקה.
היו"ר יעקב מרגי
ודאי. אני מקווה שגם הסיבים יגיעו אלינו ונתחיל לעבוד עליהם. אנחנו ממתינים בחרדת קודש.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
זה חשוב.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:45.

קוד המקור של הנתונים