ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 19/11/2020

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות)(תיקון מס' 13), התשפ"א- 2020, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 13), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת החוקה, חוק ומשפט
19/11/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 148
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום חמישי, ג' בכסלו התשפ"א (19 בנובמבר 2020), שעה 9:30
סדר היום
הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 13), התשפ"א-2020
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל מלכיאלי – מ"מ היו"ר
איילת שקד
ייעוץ משפטי
אפרת חקאק
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים
הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 13), התשפ"א-2020
היו"ר מיכאל מלכיאלי
בוקר טוב. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט בנושא הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 13), התשפ"א-2020.

נתחיל בהקראה.
אפרת חקאק
טיוטת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 13), התשפ"א-2020

בתוקף סמכותה, לפי סעיפים 4, 8, 12, 23, 24, 25 ו-27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (להלן – החוק) ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות אלה.

1. תיקון תקנה 9

אנחנו בעמוד 10 ו-11 לנוסח המשולב הופץ לחברי הכנסת.

בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (להלן – התקנות העיקריות), בתקנה 9.

(1) בתקנת משנה (א), ברישה, המילים "למעט חנות רחוב" יימחקו. בסופה יבוא: "בחנות רחוב, מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל שבעה מטרים רבועים משטח המקום או עשרה אנשים לפי הנמוך מביניהם.

זה אומר שיש מקסימום אנשים וגם בחנות גדולה אפשר להכניס עד עשרה אנשים.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
במקום ארבעה כפי שהיה עד היום.
אפרת חקאק
במקום ארבעה. ובכל מקרה לא פחות מארבעה אנשים. גם אם זו חנות קטנה, עדיין אפשר להכניס ארבעה אנשים.

"לעניין זה, שטח המיקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתך שטח המקום ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטח ציבור וכיוצא בזה".
היו"ר מיכאל מלכיאלי
זה בעצם בא לפתור את הבעיה שלא יעשו חישוב כמו ארנונה למשל, שמחשבים להם גם את הדברים הפנימיים.
אפרת חקאק
נכון. רק מה שרלוונטי.

(2) תקנת משנה (א)(1) – תימחק.

זה היה ההסדר שקבע את המקסימום של ארבעה אנשים.

תיקון תקנה 13, זה תיקון טכני, סעיף העבירות המינהליות.

בתקנה 13(א) לתקנות העיקריות בפסקה (11), הקטע החל במילים "או מפעיל חנות רחוב" עד סופה יימחק. זה בעמוד 16 בנוסח המשולב.

כמו שהיושב ראש אמר, התיקון הזה בא אחרי דיונים בוועדה בימים האחרונים. אנחנו כן נשמח שמשרד הבריאות ומשרד המשפטים יסבירו לנו את התיקון בגדול.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
עד היום רק באזור תיירות היה מותר? מפעיל חנות שלא באזור תיירות מיוחד שהכניס מספר אנשים העולה.
אפרת חקאק
באזור תיירות מיוחד, יש הסדר אחר שלדעתי מאפשר עד 20 אנשים אבל אפשר לשאול. זה מה שנבקש ממשרד הבריאות וממשרד המשפטים להסביר לנו, למה יש הבדלים בין ההסדר הזה על חנויות הרחוב לבין ההסדר על החנויות שפתוחות עד עכשיו, שהיו פתוחות גם בסגר, חנויות שמנויות בתקנה 7 וגם לגבי ההסדר שיש באילת ובים המלח. נשמח לשמוע מה הנימוק הבריאותי להבדלים ביניהם.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
משרד הבריאות.
נינא כהן קרן
בעקבות הדיונים בוועדה, אתמול הייתה כאן גם דוקטור שרון אלרעי ודיברנו על כך שכן תהיה איזושהי דיפרנציאציה בין חנויות גדולות לחנויות קטנות. מדובר כאן רק על חנויות רחוב. בהתאם לתיקון אפשר להכניס מספר גדול יותר של אנשים, עד 10 אנשים בחנויות גדולות. מכיוון שאנחנו עדיין לא בשלב המלא של פתיחת המסחר, וברור שאם נהיה בשלב המלא של פתיחת המסחר, זה יהיה באופן שתואם לתפוסה של המקום ובחנויות גדולות אפשר יהיה הרבה יותר מאשר בחנויות קטנות. כאן זה איזשהו מתווה, מתכונת מאוד מצומצמת של פתיחת חנויות רחוב אבל כן נעשתה איזושהי דיפרנציאציה שמאפשרת להכניס קצת יותר אנשים, אולי גם קצת להקל על התור בכניסה לחנות, וזו מטרת התיקון.

לגבי ההבדל בין זה לבין מה שקורה באזור תיירות מיוחד. שם זה מתווה מאוד דומה אלא שבמקום עד 10 אנשים אפשר להכניס עד 20 אנשים.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
את זה הבנו, אבל מה ההסבר? זה שזה ההבדל, הבנו. למה זה פה עד 10 וכאן עד 20?
נינא כהן קרן
אזור תיירות מיוחד, זה אזור ירוק שכל מי שנכנס אליו צריך להציג בדיקה שלילית ולכן שם אפשר.
ל היו"ר מיכאל מלכיאלי
מה רק 20 ולא יותר? אם כולם שלילי, אז אולי יותר מ-20?
נינא כהן קרן
זה לא מופיע בתיקון הזה. זה נדון כבר אתמול בוועדה. אמרנו כבר אילת שאנחנו בוחנים את המתווה של אילת וים המלח אחת לשבועיים ובהחלט יכול להיות, אם נראה שזה מתקדם יפה, שבעקבות הדבר הזה אין התפרצות של תחלואה או הדבקות, יכול להיות שגם שם נגדיל. כרגע זה המתווה שגובש.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
אני רוצה להבין. אתם אומרים שבאזור הזה כולם שלילי וזה אזור ירוק. אם כן, למה לא 30, למה לא 40? הרי אתם יודעים שאין שם אף חולה.
נינא כהן קרן
אנחנו לא בהכרח יודעים שאין שם אף חולה. אנחנו מצמצמים את הסיכון שיהיו שם חולים. התיירים שנכנסים נכנסים לאחר בדיקה שלילית אחת. זה לא בהכרח מבטיח שהם לא חולים או שהם לא נשאים של הנגיף. חוץ מזה שיש את התושבים באילת, אלה שלא נכנסו לעיר ולא עברו בדיקה ואנחנו לא יודעים שהם לא חולים. יש גם את אלה שיש להם פטור מביצוע בדיקה, התדירות של הבדיקה שלהם היא נמוכה יותר ולכן זה לא נותן חסינות מלאה. אם זה באמת היה 100 אחוזים אזור ירוק בוודאות, אפשר היה להתחשב בזה ולעשות הקלות הרבה יותר משמעותיות, אבל יש כאן באמת הסתמכות על כך שהסיכון הוא נמוך יותר ולכן נקבעו ההקלות אבל גם ההקלות האלה צריכות להיות בצורה מידתית.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
הבנו.
אפרת חקאק
לא התייחסת להבדל בין חנויות הרחוב לבין התפוסה האפשרית בחנויות שמוכרים מוצרים לתחזוקת בית.
נינא כהן קרן
אני אדגיש שמוצרים חיוניים לתחזוקת הבית. לא כל חנות שמוכרת כלי בית נכנסת לחריג הזה. המטרה המקורית של הסעיף הזה יחד עם הסעיף שמדבר על חנויות מזון, בתי מרקחת וכולי, שבאמת לא יפגע בהשגת מוצרים חיוניים. לכן מדובר כאן רק על מוצרים חיוניים כמו למשל נורות חשמל או מוצרי אינסטלציה לתיקונים דחופים כאשר המבחן שנקבע הוא המבחן של עיקר העיסוק. לא כל חנות שיש לה בצד מדף עם מוצרי אינסטלציה בהכרח תהפוך להיות חנות שעיקר עיסוקה הוא מכירת מוצרים חיוניים. אלה צריכות להיות רק חנויות שעומדות בתנאי הזה. כל חנות אחרת, אם היא עומדת בהגדרה של חנות רחוב, היא חנות רחוב ואז ייכנסו אליה 10 אנשים לכל היותר.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
משרד המשפטים רוצה להתייחס?
שירה סיידלר
אולי אני אתייחס לתיקון בעבירה הפלילית. אין עבירה פלילית על שהות שלל ארבעה אנשים כפי שהייתה עד עכשיו אלא זה רק מנגנון ויסות כמו שהיה בכל מקום ציבורי.
אפרת חקאק
תגידי שוב.
שירה סיידלר
לגבי העבירה הפלילית לדוגמה, אין עבירה על שהות של ארבעה אנשים אלא רק על מנגנון ויסות.
אפרת חקאק
מה שמחקתם עכשיו. הסיפה שאתם מוחקים.
שירה סיידלר
או מפעיל שהכניס לחנות מספר אנשים העולה על ארבעה. עכשיו זה הולך להיות מי שאין לו מנגנון ויסות.
אפרת חקאק
אבל גם לפני העבירה הזאת, אין עבירה על השהות בסעיף 11. זה על מפעיל החנות.
שירה סיידלר
כן. העבירה הייתה על ארבעה אנשים ועכשיו היא הופכת להיות על האם הוא לא הפעיל מנגנון ויסות.
אפרת חקאק
גם לפני התיקון הזה העבירה לא חלה על אותו בן אדם שנכנס.
היו"ר מיכאל מלכיאלי
רק על המפעיל.

נעלה את זה להצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד
אושר
היו"ר מיכאל מלכיאלי
אושר פה אחד.

תודה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:42.

קוד המקור של הנתונים