ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 17/11/2020

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 52 - הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה


הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת17
ועדת הפנים והגנת הסביבה
17/11/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 104
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, א' בכסלו התשפ"א (17 בנובמבר 2020), שעה 14:00
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2020
נכחו
חברי הוועדה: מיקי חיימוביץ' – היו"ר
רם בן ברק
אליהו ברוכי
איתן גינזבורג
חברי הכנסת
אוריאל בוסו
שלמה קרעי
אלעזר שטרן
מוזמנים
מאיה שרון-כהן - סגנית מנהל.ת אגף בחירות, משרד הפנים

רון אלמוג - לשכה משפטית, משרד הפנים

אסתי ורהפטיג - ממונה לשכה משפטית, משרד הבריאות

עמי ברקוביץ - ממונה חקיקה, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
הילאי נחום – מתמחה
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אורי פנסיררהצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2020, מ/1369
היו"ר מיקי חיימוביץ'
שלום לכולם, אנחנו פותחים עוד דיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה, הנושא על הפרק שוב: הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 52 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2020.

על הפרק קודם כול הבחירות שיש בשבוע הבא בתל מונד, שאנחנו רוצים להגיע אליהם באופן מסודר ובכך שניתן אפשרות להצביע גם לאנשים שהם חולים ומבודדים. זו הייתה המחשבה שעמדה בבסיס של הצעת החוק הזו, וגם בבסיס של מה שאנחנו חוקקנו וקבענו.

יש לנו שתי רביזיות, שלך, חבר הכנסת שלמה קרעי, ושלי שהגשנו. אם אתה רוצה לומר כמה מילים – אני רוצה שפשוט נעבור הלאה.
שלמה קרעי (הליכוד)
כן. אני צריך לצאת לוועדה אחרת, תודה גברתי היושבת-ראש, אני מודה לך שקיבלת את הבקשה שלי לפתוח את החוק מחדש. אני מודה גם ליושב-ראש הכנסת יריב לוין, שהגיע לפשרה ביננו בעניין הזה. אנחנו רוצים טוהר בחירות וחשבנו שקלפי שתסתובב עם רכב במהלך יום הבחירות יכולה להיות מסוכנת. אני שמח שהגענו להסכמה על זה. בהחלט חשוב לתת לכל אחד את האפשרות להצביע. אם צריך אמבולנס להוביל אותם לקלפי – נוביל אותם לקלפי, ובלבד שטוהר הבחירות ישמר באופן המיטבי.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אני רוצה להבהיר שהכוונה והרצון, ואני חושבת שזה מה שכולם שותפים כאן אליו, זה ההבנה שאנחנו נמצאים בעידן של מציאות הזויה קצת. יש אנשים שהם חולים ויש אנשים מבודדים וזאת לא הסיבה שצריכה למנוע מהם להצביע בבחירות. השאיפה שלנו היא שכל אדם שרוצה להצביע, הזכות הזו תישמר ותינתן לו. בהסכמה שאנחנו הגענו אליה – הדבר הזה מתאפשר.
תומר רוזנר
רגע, קודם כול תצביעו על הרביזיה.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
כן. בואו נצביע על הרביזיה, אנחנו נצביע על שתי הרביזיות. מה?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
- - - הצבעה - - -
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אנחנו פותחים, אנחנו מצביעים על הרביזיות.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
מה ההסכמה?
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
רגע, רגע.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
תכף אסביר את הכול.
שלמה קרעי (הליכוד)
אחרי שתקריא את החוק.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אנחנו צריכים לפתוח את החוק קודם. אוקיי. אנחנו מצביעים על שתי הרביזיות ביחד. אנחנו מצביעים על הרביזיות גם של חבר הכנסת שלמה קרעי, וגם שלי. מי בעד הרביזיה? חמישה בעד. מי נגד? מי נמנע? אין.

הצבעה

אושרה
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הרביזיה התקבלה.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
הרביזיה התקבלה ואנחנו חוזרים לדון מחדש בחוק עצמו.
שלמה קרעי (הליכוד)
גברתי היושבת-ראש, אפשר להיות רגועים?
היו"ר מיקי חיימוביץ'
כן. אני חושבת שאתה יכול להיות רגוע. אני לא עושה מחטפים, זאת לא אני.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
אתה יכול להיות רגוע. הסיבה שלא הצבענו היא ההתערבות של יושב-ראש הכנסת במקרה הזה הייתה לא במקום.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
כיוון שאני יחסית חברת כנסת טרייה, הסוגיה הזו של בחירות היא סוגיה מאוד מורכבת ורגישה. הבנתי שבדרך כלל הנטייה היא להגיע לדברים האלה בהסכמה. ופה, משום מה הדברים לא נעשו. למדנו משהו להמשך.
אוריאל בוסו (ש"ס)
נכון ביותר שבחירות זה הדבר שהכי חייב לבוא בהסכמה של כלל הבית. וזה בדיוק התפקיד. אני חושב שיושב-ראש הכנסת נהג בחכמה.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
זה נכון שזה צריך לבוא בהסכמה, ואני בעד שזה יבוא בהסכמה, אבל אני חושב שהאיום הזה שאם לא תעשו ככה, לא נעשה ככה - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה שכן רם, ואני חייב לחזק פה את דברי היושבת-ראש, גם לחזק את הוועדה, כי אין ספק שהדיון בוועדה היה דיון טהור, דיון שלא יהיה בו שום גרם של פוליטיקה. כל הרצון של הוועדה וחברי הוועדה שהשתתפו בו לאורך כל הדיון היה רצון לאפשר לכל תושב בתל מונד ובכלל, לממש את זכות ההצבעה שלו גם אם הוא חולה וגם כשהמדינה אוסרת עליו לצאת מהבית. והפתרון שהגענו אליו הוא הפתרון שלקחנו אותו מהמצוי, מחוק הבחירות הכלליות שמאפשר קלפי ניידת. מהרגע שהציבו בפנינו תמרור או חשש כלשהו: ישבנו, בדקנו, אם יש אפשרות – ואני מניח שהיושבת-ראש תתייחס לזה – לאפשר את הזכאות לבחירה מבלי לפגוע בתחושה של מישהו בטוהר הבחירות. הרי לא היה פה משהו עקרוני לגבי הסיפור של הניידות של הקלפי. אתה זוכר את זה בעצמך.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
הרצון היה לאפשר לאנשים שהם חולים או מבודדים להצביע.
רם בן ברק (יש עתיד-תל"ם)
הייתי בכל הדיונים, אבל זה מה שאתם אומרים שניכם. אני רק אומר שהדרך שהגענו לדבר הזה בעיני, היא לא תפקידו של יושב-ראש הכנסת. להפעיל איומים על ועדות. אבל בסדר, אנחנו אחרי זה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
זה פרומו למה שעוד יגיע במסגרת הרצון להגיע לבחירות נקיות.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אנחנו נמשיך לעשות את עבודתנו ללא משוא פנים ולבוא בלב פתוח ובנפש חפצה ומתוך כוונה טובה וטהורה. ההצעה שנרקמה בשיתוף של משרד המשפטים, משרד הפנים ומשרד הבריאות, זה שמתקנים את צו הבריאות כך שיאפשר לחולה לצאת מביתו באמצעות רכב ייעודי למטרה הזאת. את רוצה בבקשה להרחיב, היועצת המשפטית של משרד הבריאות? בבקשה.
אסתי ורהפטיג
אסתי ורהפטיג מהלשכה המשפטית של משרד הבריאות. הפתרון שהגענו אליו, המתווה שהגענו אליו, יחד עם המשרדים האחרים זה יציאה מהבית של חולה ברכב ייעודי שדומה לאמבולנס. במובן הזה שיש הפרדה מלאה בין החלק הקדמי לחלק האחורי שלו, ובליווי הנהג או אדם אחר בחלק הקדמי של הרכב יהיה בדרגת חובש לפחות וילווה את האדם החולה מפתח ביתו אל הרכב הייעודי. הרכב הייעודי יסיע אותו אל מקום הקלפי.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
הקלפי הייעודית?
אסתי ורהפטיג
הקלפי הייעודית לחולים ושם הוא יצביע וכך בחזרה.
תומר רוזנר
זה כמובן על חשבון המדינה.
אסתי ורהפטיג
מה שכן ראינו הוא שהיום לפי ההסמכה שיש בחוק כתוב ששר הפנים יכול לקבוע קלפי ייעודית למי שחלה עליהם חובת בידוד. תחת זאת יש מבחינתנו, וגם תחת ההסכמה שהגענו אליה עם המשרדים האחרים, מבחינת כל המשרדים, תהיה קלפי נפרדת למי שחייב בבידוד והוא לא חולה, לפחות לא ידוע לו שהוא חולה מאומת, לבין מי שהוא חולה מאומת. זה כן מבחינתנו בתכלית הבריאותית זה מאוד חשוב לנו. נשמח אם הדבר הזה יוכל גם להיכנס ולקבל ביטוי גם בחוק. כדי לפחות יהיה ברור שההסמכה היא לקבוע שתי קלפיות נפרדות בעניין הזה.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אוקיי.
אסתי ורהפטיג
אנחנו לא רוצים כמובן, אנחנו גם מבינים, חשוב מאוד שהחוק הזה יעבור מהר. אנחנו לא רוצים לעשות פה משהו שיעורר מחלוקת, אבל מבחינתו, מבחינת כל המשרדים, הדבר הזה מוסכם. אני מקווה שהדבר יוסכם גם על חברי הכנסת, על חברי הוועדה.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
מה אתה אומר, תומר?
תומר רוזנר
אין בעיה עם זה. אני חושב שאין חובה לכלול את זה, זה מתפרש גם מלשון החוק. החוק לא מגביל את שר הפנים בסמכותו הרחבה להתקין את התקנות. אם אתם חושבים שזה חשוב להכניס את זה, אז אין בעיה.
אסתי ורהפטיג
מבחינה בריאותית זה כן חשוב לנו. בבחירות שהיו הייתה קלפי למבודדים שחולים לא יכלו להצביע בה. עכשיו פתחנו את האפשרות, לאור עמדת הוועדה, של קלפי לחולים. אבל זה כן חשוב שזה יהיה נפרד כי קלפי לחולים זה משהו בדרגת סיכון אחרת. מבחינתנו, לא יכול לקרות מצב שיהיה איזה ערבוב בין מי שבבידוד ורק חלק קטן מהם חולים לבין חולים מאומתים, ואין כוונה כזאת כרגע.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
חבר הכנסת ברוכי?
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
אני חושב שכדאי שיהיה, מה שנקרא, פירוש של הדבר הזה בחוק. כי אז בפרסומים השונים יהיו קלפיות למאומתים וקלפיות למבודדים. ככל שלא יהיה הבחנה בחוק בצורה מסודרת לדבר הזה, גם אחר כך בשטח זה לא ירד הדבר הזה.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
הבנתי. מישהו שם רצה לדבר? רק תציג את עצמך.
עמי ברקוביץ
עמי ברקוביץ ממשרד המשפטים, גם בתקנות המתגבשות, המובן שההבחנה הזו באה לידי ביטוי. אבל אין מניעה כמובן לקבוע את זה גם בצורה מפורשת כפי שמשרד הבריאות מבקש.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
בסדר גמור. משרד הפנים, בבקשה.
רון אלמוג
רון אלמוג מהלשכה המשפטית, כמו שתומר אמר, לדעתנו גם הנוסח הנוכחי מאפשר את זה וזאת הכוונה וזה גם הסיכום בין המשרדים: להקים שתי קלפיות – קלפי למבודדים וקלפי לחולים. שוב, אין לנו התנגדות אם זה כבר יקבע בחוק הראשי, אנחנו בכל מקרה התכוונו לקבוע בתקנות שאנו מבקשים - - -
היו"ר מיקי חיימוביץ'
תומר, אם אנחנו בכל זאת רוצים לשים את זה בחוק הראשי. איפה אתה רוצה?
תומר רוזנר
בסעיף קטן (ג) שמדבר על סמכותו של מנהל הבחירות לקבוע את מיקום הקלפיות. נאמר שם שהוא יקבע מקום קלפי אחד לפחות ברשות המקומית, אז אפשר לומר שהוא יקבע לפחות שני מקומות קלפי: אחת המיועדת לחולים ואחת המיועדת לחייבי בידוד שאינם חולים.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
זה בסדר אם זה יהיה בסעיף קטן (ג)?
אסתי ורהפטיג
מבחינתנו זה מקובל.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
ואמרנו גם שבסעיף קטן (ג) אנחנו נמחק את המילים "קלפי ניידת". זה יימחק.
תומר רוזנר
וגם את הסיפא שמתחילה במילים: "קלפי יכול שתהא".
היו"ר מיקי חיימוביץ'
קלפי ייעודית יכול שתהא קלפי ניידת. את המשפט הזה אנחנו מוחקים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני רוצה לשאול את משרד הפנים, למה קבעתם בשונה לכל קלפי אחרת, שהרכב ועדת הקלפי מורכבת רק משני חברים במקום שלוש, שמקובל בכל קלפי אחרת?
רון אלמוג
זה לא שונה מקלפיות אחרות, זה תואם את הקלפיות המיוחדות שבהן אין ספירה בליל הבחירות של המעטפות. זה דומה לקלפיות המיוחדות של חיילים ושל אסירים. בחיילים יש חיילים שהם חברי ועדת קלפי; באסירים שני עובדי מדינה שהם חברי ועדת הקלפי ומזכיר. וזה המודל בקלפיות המיוחדות, בגלל שהתפקיד של ועדת הקלפי הוא שונה.

ועדת קלפי רגילה של שלושה חברים, היא גם ועדת הקלפי שסופרת בתום יום הבחירות את המעטפות, מסכמת ועורכת את הפרוטוקול. הקלפיות המיוחדות של החיילים, אסירים ועכשיו גם מבודדים וחולים הם בעצם הצבעה במעטפות כפולות. ובתום יום הבחירות מרכזים את כל המעטפות אצל מנהל הבחירות, במטה המרכזי שהוא מנהל. ואז ועדת קלפי מיוחדת שמורכבת מנציגי הרשימות וגם כתוב בהצעת החוק - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בקלפי נגישה, מיוחדת – מי הם חברי ועדת הקלפי?
תומר רוזנר
רגילה, רגיל.
רון אלמוג
שלושה חברי ועדה. אבל אני אומר שוב: בקלפי נגישה, מיוחדת, היא סופרת, היא ועדת קלפי רגילה שהיא בנוסף גם קלפי מיוחדת. והיא סופרת בליל הבחירות את הפתקים ואת המעטפות בליל הבחירות במקום עצמו. מפרידים רק את המעטפות הכפולות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בסדר, האם אתם רוצים שחברי ועדת הקלפי במקרה הזה יהיו עובדי הרשות המקומית?
רון אלמוג
הם לא עובדי הרשות המקומית. הכוונה שלנו כרגע היא שהם יהיו חברים שמנהל הבחירות ממנה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אדוני, בבחירות מקומיות, מנהל הבחירות עובד בעיקר עם הרשות המקומית שהיא מנהלת את הבחירות. זה לא כמו בבחירות הכלליות. וכל העובדים הם בדרך כלל עובדי הרשות המקומית.
רון אלמוג
מזכירי ועדת הקלפי הם לא עובדי הרשות המקומית, וגם חברי ועדת הקלפי בקלפיות המיוחדות הם לא עובדי רשויות מקומיות.

כל מזכירי ועדת הקלפי הם לא עובדי הרשות המקומית. ויאמר כאן: החברים הנוספים של ועדת הקלפי הם מבחינתנו על אותו מודל כמו של מזכירים, הם נציגים של מנהל הבחירות. נציגים מקצועיים שהם לא עובדי הרשות המקומית. הם לא פעילים פוליטיים. מנהל הבחירות עצמו - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הם לא נציגי הרשימות המתמודדות?
רון אלמוג
לא.
תומר רוזנר
לא. זה מבנה אחר.
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
הם נציגים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הם לא. הם עובדים חיצוניים, הם לא נציגי הרשימות המקומיות.
תומר רוזנר
הם לא נציגי הסיעות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אין פה סיעות, יש פה רשימות.
תומר רוזנר
אין פה גם סיעות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כן.
רון אלמוג
אגיד משתי סיבות, קודם כול, אנחנו חוששים בגלל הצורך במיגון של חברי ועדת הקלפי בקלפיות המיוחדות, ובגלל הסיכון, אנחנו לא בטוחים שיהיה כל כך ביקוש מצד הרשימות לשלוח את הנציגים הפוליטיים שלהם לוועדה הזאת. כבר היום אנחנו רואים קושי בלגייס אנשים שיסכימו להיות יום שלם עם כל המיגון שמשרד הבריאות דורש בשביל מניעת הדבקה.

ומעבר לזה אני אומר שוב: הלכנו על המודל של קלפיות מיוחדות כי אין בהן גם ספירה. ואני חושב שזה ההבדל העיקרי, כי הוועדה שסופרת את הפתקים של המבודדים והחולים, היא ועדה מיוחדת שהיא כן נציגי הרשימות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בסדר. היא לא ועדה מיוחדת, היא ועדה רגילה. אתם עכשיו עושים אותה מיוחדת. אבל שאלה אחרת היא: יש אפשרות לשים איתם משקיפים יותר מאשר וועדות רגילות?
רון אלמוג
אסביר, לגבי מה שקורה בליל הבחירות. מעבירים את המעטפות הכפולות למטה של מנהל הבחירות ושם מוקמת ועדת קלפי מיוחדת לספירת המעטפות הכפולות – שהיא ועדת קלפי, שהיא נציגי הרשימות המתמודדות. היא זו שסופרת וזה בעצם התפקיד העיקרי של - - -
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אז מי הם שני האנשים שמרכיבים את ועדת הקלפי?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הם רוצים אנשים מטעמי בחירות. אלה עובדי מדינה, או אנשים שהוא יביא מהבית, אני לא יודע מאיפה הוא יביא אותם.
רון אלמוג
כמו המזכירים, כמו שממנים מזכירים. מזכירי ועדת הקלפי שהם אנשים אובייקטיבים , חיצוניים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כמי שהיה יושב-ראש ועדת בחירות מקומית, והייתי שותף לכמה ועדות בחירות מקומיות, בדרך כלל אלה אנשי הרשות המקומית. עובדי הרשות המקומית. אבל, בסדר.
שאלה אחרת
נציגי הרשימות המתמודדות, יוכלו להציב שם משקיפים כמו בכל קלפי אחרת רגילה?
רון אלמוג
לא לפי התכנון שלנו, בגלל הסיכון הבריאותי שקיים בקלפיות האלה. אני אומר שוב: החלטה של הוועדה אם רוצים להפוך את הוועדה הזו לפוליטית. אני אומר שצריך להבין את המשמעות: זה אומר שהרשימות והסיעות המתמודדות צריכות לקחת על עצמן את האחריות לאייש את ועדת הקלפי.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ירצו ישלחו, לא ירצו לא ישלחו.
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
הוא מדבר על משקיפים, הוא לא מדבר על חברי ועדה.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אז מה אתה רוצה לעשות, איתן? לפתוח את זה למשקיפים?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ועדת קלפי מורכבת משלושה נציגי סיעות מתמודדות או מוועדת הבחירות המקומית, מזכיר קלפי שהוא אדם אובייקטיבי, הוא לא שייך לאחד המתמודדים, וכך מוקמת ועדת קלפי. במקרה הנוכחי מבקשים שיהיה מזכיר קלפי מטעם מנהל הבחירות ועוד שני נציגים שגם הם מטעם מנהל הבחירות. יש פה קלפי שנמצאת ברשות המקומית שלא נמצאת תחת שום פיקוח של המתמודדים בגלל סוגיות בריאותיות.
אומר היועמ"ש
קשה לגייס, יש פה סכנה בריאותית וכולי. רשימות שלא ירצו לקחת את הסיכון הזה, לא ישלחו. רשימות שירצו, אני לא מבין למה צריך למנוע את זה מהן. אם הן רוצות להיות עם המיגון שדורשות התקנות, שיעטו עליהם את המיגון הזה, שישבו שם ויפקחו על הבחירות. אני לא מבין למה צריך למנוע את הדבר הזה. הבוחרים הם בוחרי הישוב, הם רוצים לדעת מי מגיע, הם רוצים לרשום את זה בספר הבוחרים שלהם, רוצים לערוך מעקב וגם לבדוק שהבחירות מתקיימות כמו שצריך. למה למנוע את הפיקוח הזה?
תומר רוזנר
אני רוצה להוסיף לדבריו של חבר הכנסת גינזבורג - - -
רון אלמוג
המודל כמו שהוא בגלל האמצעים הבריאותיים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אתה הולך כל הזמן על המודל של בתי סוהר ובתי חולים – זה לא דומה.
רון אלמוג
אני הולך דווקא על המודל של קלפי המבודדים, כמו שהיה בבחירות לכנסת. זה לא כמו בקלפי רגילה שיש בבתי ספר ויושבים סביב השולחן ובאים נציגים למזכיר וכולם רואים אותם.
אוריאל בוסו (ש"ס)
מה הבעיה שיהיו משקיפים? זה לא סותר.
רון אלמוג
לא. אני אומר שבגלל הסיבות הבריאותית יש הפרדה בין המזכיר שהוא עם מיגון והוא מזהה בנפרד את הבוחר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל זה עוד מזכיר אדוני, ויש גם שני חברים.
רון אלמוג
ויש את החברים שהם לא נמצאים עם המזכיר - - - ועליהם בעצם ליד תיבת הקלפי כדי לוודא שהבוחר מטיל את המעטפה שלו לתיבת הקלפי ולא עושה דברים אחרים. לגבי השאלה אם להוסיף משקיפים? אני חושב שזה צריך להיות מופנה למשרד הבריאות בגלל שיש כאן מצב – ככול שמגדילים את מספר השוהים בקלפי זה יוצר סיכון. המטרה שלנו גם בלהביא את החולה ברכב ייעודי, זה שיהיו כמה שפחות אנשים בסיכון שנחשפים לעניין הזה.
תומר רוזנר
אני רק רוצה לקחת את תשומת הלב - - -
רון אלמוג
אני חושב שמשרד הבריאות צריך להגיד את הנתון לגבי מספר.
עמי ברקוביץ
אם יהיו יותר מעשרה יכולה להיות שם בעיה מבחינת חלל סגור.
אוריאל בוסו (ש"ס)
מי מדבר על עשרה אנשים?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ולכן הצעתי, לכן אני עדיין מציע, שתהיה ועדת קלפי רגילה מטעם הסיעות.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
כן תומר, בבקשה, ואחרי כן אוריאל בוסו.
תומר רוזנר
אני רוצה להסב את תשומת לבו של עורך דין אלמוג, הנוסח כפי שהיה בוועדה בפעם הקודמת וכפי שהוא מונח כרגע בפני הוועדה, לא מחריג את סעיף המשקיפים – שהוא סעיף 34 (ה) – ומאפשר נוכחות משקיפים. זאת בניגוד לפרקים שעוסקים בחיילים ואסירים ששם נאמר במפורש שלא יהיו משקיפים, כאן לא נאמר את הדבר הזה.
אוריאל בוסו (ש"ס)
אז די, גמרנו.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אז הכול בסדר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל נאמר פה משהו אחר.
אוריאל בוסו (ש"ס)
לא. משרד הבריאות, אם הוא אומר את הטענות. היושבת-ראש - - -
היו"ר מיקי חיימוביץ'
זה לא נכנס בתוך החוק.
אוריאל בוסו (ש"ס)
היושבת-ראש, אני רוצה לומר משהו, הייתי שנים רבות ממלא מקום יושב-ראש ועדת בחירות אזורית, באזור המרכז, בפתח תקווה. אני מכיר את הנושא, הרי יש גם כן מזכירי קלפי תורנים, ניידים, נייחים. כפי שאמרתי, אם יש קלפיות בבתי סוהר, בתי חולים, בבתי אבות. הם לא ניידים ונייחים, אבל יש להם אוטוריטה. ועדיין שם יש כמו שאומר חבר הכנסת גינזבורג, יש משקיפים מטעמי הסיעות.

מדובר פה על מזכיר קלפי, כביכול, מטעם ועדת הבחירות על קלפי כזאת, אבל אם יהיו עוד שני אנשים שיהיו מטעם הסיעות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יש עוד שני אנשים - - -
אוריאל בוסו (ש"ס)
לא. אבל אם יהיה גם כן מטעם הסיעות. אני לא מדבר על לפתוח בקלפי כזאת אופציה של כל הסיעות ולעשות קלפי של שמונה אנשים. הרי יש קלפיות שהן יותר קטנות ובכל מקרה נותנים גם אפשרות לשתי סיעות. עושים את זה לפי גדלים. יש איזה מתכונת מסוימת, לא זה מה שיגרום ליותר מעשרה אנשים בחדר. אני לא חושב שצריך למנוע את זה ולהשאיר את זה כפי הנוסח.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אני גם חושבת שצריך להשאיר את זה לפי הנוסח ולתת את האפשרות. כן הייתי שמחה אם זה היה ועדת קלפי בעלת שלושה חברים. משום מה זה נראה לי יותר כמו כל ועדת קלפי אחרת. מה אתם אומרים?
רון אלמוג
הכוונה שתהיה ועדת קלפי של שלושה והמשקיפים של הסיעות?
היו"ר מיקי חיימוביץ'
משקיפים זה תלוי ב - - -
תומר רוזנר
אין איסור. איפה אתה רואה את האיסור על משקיפים?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
- - - יגידו עכשיו שאסור בתוך מקום סגור, אסור יותר מעשרה אנשים.
אסתי ורהפטיג
נכון.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה שלושה ועוד מצביע זה כבר ארבעה, ועוד מזכיר זה חמישה, יוכלו להיות עוד חמישה משקיפים. אבל אם יש למשל שמונה רשימות שמתמודדות – מה קורה עם השלוש? זה מה שהם יגידו עכשיו.
תומר רוזנר
נכון.
קריאה
יש ארבע.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יצטרכו לעשות רוטציה ביניהן, חלוקה, שהמזכיר יחליט מי נכנס, יכין איזו טבלה.
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
רק תיקח בחשבון שיכול לקרות מצב שמישהו יטיל וטו על כניסה – כי הוא לא הגיע ממוגן או משהו כזה, ואז לא יוכלו לעצור את ההצבעה במצב כזה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ברור.
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
בסדר. זאת גם נקודה.
תומר רוזנר
שיהיה ברור שכל מי שנוכח בחדר הקלפי או שהוא רוצה להגיע אליה, חייב לעמוד בכל הכללים של משרד הבריאות.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
חייב לעמוד בכל הכללים, בוודאי.
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
בסדר גמור. ומי אמור לפקח על זה? ומי אמור להגיד לו: אתה לא ממוגן או כן ממוגן.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מזכיר.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
מזכיר הקלפי.
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
בסדר גמור. ולא עוצרים את ההצבעה אם אחד מגיע לא ממוגן.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אין דבר כזה, הוא לא יכול להיכנס לאזור, זה אזור סטרילי.
אסתי ורהפטיג
אחד מחברי הקלפי או המזכיר, מישהו מהצוות של הקלפי צריך להיות גם איש מתחומי הרפואה. כלומר, או חובש או הכשרה שהיא למעלה מזה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
איפה זה כתוב?
אסתי ורהפטיג
בתקנות.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
בתקנות של השר?
אסתי ורהפטיג
זה חלק מהעניין מבחינתנו, כדי לוודא שהמיגון נעשה כמו שצריך, שהכללים נשמרים, שלא קורה שאנשים שמים את הכפפות אבל רגע אחרי זה נוגעים. שהכללים ישמרו כמו שצריך, כי שוב, אנחנו מדברים פה על סיטואציה שהיא בסיכון קצת יותר גבוה.

אם אפשר לבקש עוד משהו שעלה בשיח - - -
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
את זה לא ראינו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא, זה בתקנות, זה לא חוק.
אסתי ורהפטיג
בסעיף קטן (ב) שמדבר על זה שחייב בבידוד רשאי להצביע בקלפי הייעודית. אנחנו מבקשים, אם הוועדה מסכימה, לאפשר גם למי שיש לו שיעול או קושי בנשימה להצביע בקלפי למבודדים. היה לנו שיח על זה, והיינו קצת בבעיה כי בכניסה למקום פתוח לציבור באופן כללי, אמור להיעשות תשאול.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
את יודעת מה את עושה פה? בשום פנים ואופן לא.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כל אחד שמשתעל הולך לקלפי ייעודית. זאת קלפי שהולכת לפתוח את כל הישוב. אני עכשיו הולך, לא מתאים לי ללכת לקלפי שלי. אגיד שאני משתעל – ממש לא.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
מצטערת. זה נראה לי לפתוח דלת.
אוריאל בוסו (ש"ס)
אנשים מגיעים עם מסכות, גם אם בן אדם משתעל, הוא משתעל במסכה.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
לא. זה באמת קצת נראה לי קיצוני. אנחנו צריכים להקריא את החוק שוב.
תומר רוזנר
רק אסכם כדי שנהיה בטוחים בשינויים שאתם מבקשים, בסעיף קטן (ג) שני שינויים: השינוי האחד הוא שנוסיף את החובה לקלפי נפרדת לחולים ושאינם חולים והם חייבי בידוד. ונשמיט את הסייפא שמדברת על קלפי ניידת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
סליחה, אתם קובעים את הגודל של המקום? של קלפי מיוחדת כזאת?
אסתי ורהפטיג
לא קבענו את הגודל של המקום.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
נגיד, אתם רוצים שקלפי כזאת במקום בכיתה של בית ספר היא תהיה נניח באולם ספורט? אני לא סתם שואל את זה.
אסתי ורהפטיג
אנחנו לא - - - בשיח שהיה היה עד עכשיו, לגבי הקלפי של המבודדים, לא קבענו עכשיו כלל כזה. אנחנו עדיין לא סיימנו את כתיבת הכללים. אבל לגבי הקלפי של החולים - - -
עמי ברקוביץ
הבאת להם רעיון עכשיו.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
יש לכם עוד כמה ימים.
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
יש גם מספר קלפיות באישור לפי מספר חולים שבישוב?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כן. זה אצלם יש את ה - - -
אסתי ורהפטיג
לגבי הקלפי של החולים, מבחינתנו כתבנו שזה צריך להיות באוהל שגם פתוח משני צדדים. כלומר, במקום מאוד מאוורר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אוהל?
אסתי ורהפטיג
כן, גם כך אנחנו מבינים ממשרד הפנים שכך הייתה ההיערכות גם בבחירות כלליות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ואם אתם מאפשרים נניח באולם ספורט?
אסתי ורהפטיג
זה בעיקר העניין של האוורור.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ופותחים את הדלתות משני הצדדים? לאולם ספורט בדרך כלל יש דלתות משני הצדדים.
אוריאל בוסו (ש"ס)
לדעתי עדיף אוהל מאולם.
אסתי ורהפטיג
אם יש שתי דלתות יכול להיות שזה מספיק.
אוריאל בוסו (ש"ס)
אוהל פתוח עדיף מאולם.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני פחות חושב שזה, סליחה על הרזולוציות, אני פשוט חי את המציאות. תקשיבו, בסוף, לא מדובר ברוב היישוב, זה לא קלפי של 800 איש כמו בבחירות רגילות, או 700 איש כמו בבחירות רגילות, אפילו לא 500. זה קלפי של עשרות אנשים, שמתפזרת על 12 שעות או 14 שעות במהלך היום. אני חושב שאם עושים את זה במקום גדול, מרווח מספיק, אגב, כמו שראינו לאחרונה במקומות אחרים, לא בכיתות קטנות כמו שרגילים אצלנו. לוקחים אולם ספורט, פותחים את שני הפתחים שנמצאים בכל אולם ספורט, יש שני צדדים, זה מאוורר, אפשר לעשות את זה. להתחיל להקים אוהל בכל ישוב – כאילו מה? אם ירד גשם באותו יום, מה תעשו שם?
אסתי ורהפטיג
טוב, כרגע אנחנו דנים על בחירות ספציפיות. יכול להיות שבאמת גם מבנה שאם הוא פתוח משני הצדדים באופן כזה, אני מבינה.
ש איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני רק אומר שהתקנות לא יחייבו את זה בצורה כזאת.
אסתי ורהפטיג
אנחנו כמובן עושים כל דבר צעד אחר צעד, ובהסכמה עם משרד הפנים. אין לנו כוונה לדרוש דרישות שיסכנו את המימוש של הבחירות.
תומר רוזנר
אם כך שלושה שינויים, כפי שאמרתי, שני השינויים הראשונים בסעיף קטן (ג). אחד זה הוספת הקלפי הנפרדת לחולים וקלפי נפרדת למבודדים שאינם חולים, והשני השמטת הסיפא. ובסעיף קטן (ה) שינוי מספר חברי הוועדה משניים לשלושה. אבקש מהילאי להקריא.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
בבקשה.
הילאי נחום
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 52 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש),
התשפ"א–2020

תיקון חוק הרשויות המקומיות (בחירות) – הוראת שעה
1.
בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי סעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף–2020‏ (להלן – תקופת הוראת השעה), יקראו את חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965‏, כך שאחרי סעיף 100א יבוא:"הוראות מיוחדות בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה
100ב.
(א) בסעיף זה –"חייב בבידוד" – אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי הוראות סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940, לעניין נגיף הקורונה, לרבות חולה כמשמעותו לפי הוראות הסעיף האמור;"נגיף הקורונה" – נגיף הקורונה החדש 2019 (Novel Coronavirus 2019-nCoV).(ב) חייב בבידוד רשאי להצביע בבחירות בקלפי ייעודית לפי הוראות סעיף זה.(ג) מנהל הבחירות יקבע בכל רשות מקומית שנערכות בה בחירות לפחות שני מקומות קלפי שיהיו בהם קלפיות ייעודית, אחת לחולים ואחת למבודדים שאינם חולים, כאמור בסעיף קטן (ב); קלפי ייעודית יכול שתהא קלפי ניידת.(ד) השר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, רשאי לקבוע הוראות המסדירות את ההצבעה בקלפיות ייעודיות של חייבים בבידוד‏, ובכלל זה קביעת מקומות הקלפיות, סדרי הפעלתן ועבודתן של הקלפיות, סדרי ההצבעה בהן, שעות ההצבעה, הרכב ועדת קלפי ומינויה ומינוי מזכיר ועדת הקלפי; הוראות סעיף 61א יחולו על הבחירות בקלפיות ייעודיות.(ה) מנהל הבחירות ימנה לכל קלפי ייעודית ועדת קלפי בת שלושה חברים ומזכיר ועדת קלפי; אחד מחברי ועדת הקלפי שמונה כאמור יהיה היושב ראש; דרכי מינוים של חברי ועדות הקלפי לקלפיות הייעודיות ומזכיריהן ייקבעו בהוראות לפי סעיף קטן (ד).(ו) חייב בבידוד המבקש להצביע בקלפי ייעודית יצהיר על היותו בבידוד בדרך שתיקבע בהוראות לפי סעיף קטן (ד).(ז) על הצבעת חייבים בבידוד במקום קלפי ייעודית יחולו הוראות סעיף 31א(ו) עד (ח), בשינויים המחויבים, בשינויים שייקבעו בהוראות לפי סעיף קטן (ד) ובשינוי זה: ברשות מקומית שלא מכהנת בה מועצה נבחרת תמונה ועדת הקלפי המיוחדת, כהגדרתה בסעיף 82(א1)(1) בהתאם להוראות סעיף 32(ז).(ח) השר יפרסם הודעה בדבר מקומות הקלפיות הייעודיות, שעות ההצבעה וסדרי ההצבעה בהן לפי הוראות סעיף זה באתר האינטרנט של משרד הפנים, באתר האינטרנט של הרשות המקומית שנערכות בה בחירות ובכל דרך אחרת לפי הוראות סעיף קטן (ד).(ט) המצביעים בקלפי ייעודית והשוהים במקום הקלפי, ובכלל זה חברי ועדת הקלפי ומזכיר ועדת הקלפי, יפעלו לפי הוראות שיקבע המנהל הכללי של משרד הבריאות לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940, לעניין אמצעים למניעת הדבקה בנגיף הקורונה, ובין היתר הוראות לעניין הגעה למקום הקלפי וחזרה ממנו; הוראות המנהל הכללי כאמור יינתנו בכפוף להוראות לפי סעיף זה."

תיקון חוק הרשויות המקומיות בחירות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) – הוראת שעה
2.
בתקופת הוראת השעה יקראו את חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה–1975‏, כך שבסעיף 7(ב)(3), אחרי "97" יבוא "ו־100ב".
היו"ר מיקי חיימוביץ'
יש הערות למישהו? אני מעמידה להצבעה את הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 52 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התשפ"א–2020.

מי בעד?


הצבעה

בעד – 4
נגד – אין
נמנעים – אין
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 52 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התשפ"א–2020. אושרה.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אני קובעת שההצעה התקבלה ותועלה למליאה לקריאה שניה ושלישית. בקרוב מאוד.
תומר רוזנר
מתי אתם רוצים להצביע על זה? אתם רוצים להצביע על זה היום?
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אני לא יודעת, אפשר להצביע על זה היום?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
או היום או מחר. נראה לי שזה יהיה מחר.
אוריאל בוסו (ש"ס)
עדיף כמה שיותר מהר, לאור ה - - -
היו"ר מיקי חיימוביץ'
בהחלט.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני מציע למשרד המשפטים, משרד הבריאות ומשרד הפנים להתכונן ולראות את הצעת החוק כאילו היא עברה, ולהכין את התקנות כבר עכשיו ולא לחכות שזה יבוא במליאה.
עמי ברקוביץ
זה מה שאנחנו עושים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אז זה יגיע או היום או מחר.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אז אתה צריך את הפטור מחובת הנחה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אם יהיה פטור זה יהיה היום, אם לא יהיה פטור זה יהיה מחר. זה קריאה שניה ושלישית זה יכול לעלות מחר.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אוקיי.
תומר רוזנר
אם אתם רוצים את הפטור, אנחנו צריכים לפנות, אז אתה צריך להגיד.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני מבין, אבל לא נראה לי שזה קשור לדיון שעברנו.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
תודה רבה, שיהיה בהצלחה בבחירות.


הישיבה ננעלה בשעה 14:35.

קוד המקור של הנתונים