ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 17/11/2020

הקדמת שעת פתיחת ישיבות הכנסת בשבוע חנוכה, הוספת ממלא מקום קבוע בוועדת הכלכלה, מטעם סיעת ש"ס, פניית יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 33), התש"ף-2020 (מ/1363)., חוק לביטול העדכון של שכר חברי הכנסת בשנת 2021 (הוראת שעה), התשפ"א-2020, בקשת יושב-ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 256), התשפ"א – 2020 (כ/850), לפני הקריאה השנייה והשלישית. , חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 11), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת24
ועדת הכנסת
17/11/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 82
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, א' בכסלו התשפ"א (17 בנובמבר 2020), שעה 12:00
סדר היום
1. רביזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר אישור הצעת חוק לביטול העדכון של שכר חברי הכנסת בשנת 2021 (הוראת שעה), התשפ"א-2020 (כ/855), לקריאה השנייה והשלישית..

2. הקדמת שעת פתיחת ישיבות הכנסת בשבוע חנוכה.

3. הוספת ממלא מקום קבוע בוועדת הכלכלה, מטעם סיעת ש"ס.

4. פניית יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 33), התש"ף-2020 (מ/1363).

5. בקשת יושב-ראש ועדת הכספים למיזוג הצעות החוק הבאות, והקדמת הדיון בהצעת חוק הממוזגת, לפני הקריאה השנייה והשלישית:
1. הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 10) (הארכת תקופת ההתיישנות), התש"ף-2020 (כ/844).
2. הצעת חוק חוזה הביטוח (הארכת תקופת התיישנות), התש"ף-2020 (פ/1666/23).

6. בקשת יושב-ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 256), התשפ"א – 2020 (כ/850), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
עוזי דיין
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי
אופיר כץ
אוסנת הילה מארק
יצחק פינדרוס
אלעזר שטרן
הילה שי וזאן
חברי הכנסת
מיקי חיימוביץ' – יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה
אוריאל בוסו
מיכל וונש
יוליה מלינובסקי
בצלאל סמוטריץ' (באמצעים מקוונים)
שלמה קרעי
אנטאנס שחאדה
איילת שקד
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
תומר רוזנר - יועץ משפטי, ועדת הפנים והגנת הסביבה
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
הילה לוי

רוויזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר אישור הצעת חוק לביטול העדכון של שכר חברי הכנסת בשנת 2021 (הוראת שעה), התשפ"א-2020 (כ/855), לקריאה השנייה והשלישית
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. ראשית, נתחיל ברוויזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר אישור הצעת חוק לביטול עדכון שכר חברי הכנסת בשנת 2021, לקריאה שנייה ושלישית כנוסח הוועדה. מי שבעד הרוויזיה, ירים את ידו.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אין נימוקים.

הצבעה

הרוויזיה לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
הרוויזיה לא התקבלה. הצעת ועדת הכנסת לביטול עדכון שכר חברי הכנסת בשנת 2021 תעבור למליאת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית, לדיון והצבעה, עם ההסתייגויות שהוגשו. נדמה לי שבעת הזאת כולם מסכימים שזאת לא העת וזה לא נכון, בזמן שיש משבר כלכלי ובריאותי כל כך חמור, ששכרם של נבחרי הציבור יעודכן ויעלה. אני שמח על כך שיש תמיכה מרובה של כל סיעות הבית כמעט, בהצעת החוק הזאת. אני יודע שוועדת הכספים תדון מחר בדיוק באותו נושא, גם בנוגע לנושאי משרה אחרים, החל מנשיא המדינה, ראש הממשלה, שרים, שופטים, דיינים, קאדים וראשי רשויות מקומיות. אני מקווה שכך ייעשה מחר ונוכל להודיע על כך בצורה סופית מחר במליאה או ביום שני, מתי שייקבע סדר-היום.


2. הקדמת שעת פתיחת ישיבות הכנסת בשבוע חנוכה
היו"ר איתן גינזבורג
הנושא השני שעל סדר-היום הוא הבקשה של מזכירת הכנסת להקדמת שעת פתיחת ישיבות הכנסת בשבוע החנוכה. בבקשה, גברתי המזכירה.
ירדנה מלר הורוביץ
תודה, בוקר טוב, זאת לא בקשה שלי. אני מייצגת כאן את יושב-ראש הכנסת.
היו"ר איתן גינזבורג
נכון, יושב-ראש הכנסת. סליחה.
ירדנה מלר הורוביץ
בכל שנה פרלמנטרית אנחנו נוהגים בחג החנוכה לשנות את שעות ישיבות הכנסת. נר ראשון של חנוכה ביום חמישי, כך שזה לא משפיע על ישיבות המליאה. אני מדברת על השבוע שמתחיל בכ"ח בכסלו, 14 בדצמבר, שזה יום שני, ועל יום שלישי, כ"ט בכסלו, 15 בדצמבר. אלה ימים שני ושלישי שבהם בדרך כלל הישיבה נפתחת בשעה 16:00. בשל חג החנוכה, כפי שאנחנו נוהגים כבכל שנה, אנחנו רוצים להקדים את פתיחת הישיבה לשעה 13:00. כך ועדות הכנסת תוכלנה להמשיך ולקיים את הישיבות שלהן. אם כן, הישיבה תיפתח בשעה 13:00 ותינעל בשעה 16:00 לכל המאוחר. ביום רביעי הישיבה נשארת במועדה, מ-11:00. אנחנו נשמח אם הוועדה המכובדת תאשר את השינויים בשני הימים האלה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
זה אם הכנסת לא תתפזר עד אז, נכון?
היו"ר איתן גינזבורג
גברתי המזכירה, שאלה אחרת. מה הדחיפות של זה עכשיו?
ירדנה מלר הורוביץ
כדי לדעת להיערך. יש לנו ימים מיוחדים, ובכל שנה אנחנו עושים את זה. הבאתי את ההחלטות משנים קודמות, ובכל שנה בחנוכה אלה היו הימים והשעות.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מבין, אבל יהיה בעייתי אם נדון בזה ביום אחר?
ירדנה מלר הורוביץ
מה הבעיה שנדע איך להיערך?
היו"ר איתן גינזבורג
אני מודה שלא הקדשתי לזה זמן.
ירדנה מלר הורוביץ
מה שתחליטו. אני הצגתי את זה, וזאת בקשה שבדרך כלל אנחנו עושים מבעוד מועד.
היו"ר איתן גינזבורג
ברשותך, אני מבקש עוד לא להצביע על זה. אנחנו נביא את זה לאחת הישיבות הקרובות ונצביע על זה. ברשותך, סליחה על העיכוב.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
איתן, אני תכננתי שדולה באותם תאריכים. אני לא יכולה לסגור שדולה אם משנים את זמן המליאה, כי אז אני לא יכולה לקיים שדולה.
היו"ר איתן גינזבורג
קחי בחשבון שאלה ימי חנוכה, וכנראה לא יוכלו להיות שדולות כי יש מליאות מוקדמות.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
בגלל זה אנחנו צריכים ודאות.
היו"ר איתן גינזבורג
בסדר. אני אביא את זה לאחת הישיבות הקרובות. אני רוצה לבדוק משהו אצלי, בסדר? אני מצטער על זה. תודה רבה.


3. הוספת ממלא מקום קבוע בוועדת הכלכלה, מטעם סיעת ש"ס
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו נעבור לסעיף השלישי, ואנחנו מבקשים להוסיף ממלא מקום קבוע בוועדת הכלכלה מטעם סיעת ש"ס. לפי בקשתו של יושב-ראש סיעת ש"ס מבקשים למנות את חבר הכנסת ינון אזולאי כממלא מקום קבוע לחבר הכנסת יעקב מרגי. מישהו רוצה להתייחס לנושא הזה?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מדובר בהתפתחות חיובית.
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו מודים לך על האבחנה ועל זיהוי התהליכים.

נעבור להצבעה. מי שבעד הוספת ממלא מקום קבוע בוועדת הכלכלה מטעם סיעת ש"ס, ירים את ידו.

הצבעה

הבקשה אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
11 בעד, אין מתנגדים. הבקשה התקבלה פה אחד והוספת ממלא מקום קבוע אושרה.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
הוא חבר ועדה?
היו"ר איתן גינזבורג
הוא ממלא מקום, הוא לא חבר ועדה. כשחבר הוועדה לא נמצא, הוא ממלא את מקומו. הוא חבר ועדה מטעם אותה סיעה. יש שם רק מקום אחד.
4. פניית יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 33), התש"ף-2020 (מ/1363)
היו"ר איתן גינזבורג
גבירותיי ורבותיי, הנושא הבא: פניית יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 33), התש"ף-2020 (מ/1363). גברתי היושבת-ראש, נא להציג את הנושאים החדשים, ואחרי זה נבקש מהיועץ המשפטי לחוות דעתו. אחר כך נבקש מהמסתייגים לומר את מה שהם רוצים לומר. בבקשה, גברתי.
מיקי חיימוביץ' (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
מדובר בשני נושאים חדשים, אחד שהוגש על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי, והשני שהוגש על ידי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. מדובר בחוק שאמור להסדיר את עבודת בקרי הגבול בשדות התעופה שלנו. זה חוק שמתייחס לעבודה שלהם, ולדרך שבה הדברים מתנהלים בשדה עצמו. ההצעה של חבר הכנסת שלמה קרעי מתייחסת לסוגיה שנוגעת לשלילת אזרחות של אנשים שמגיעים ארצה. למיטב הבנתי, זה ממש לא נוגע לנושא שבו עוסק החוק. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' ביקש להתייחס לסוגיית שעות עבודה ומנוחה, שנוגעת יותר לעניין השבת. אנחנו סבורים שיש לכך השלכות רחבות, ולכן אי-אפשר להחיל את זה ואי-אפשר להתייחס לזה כאל נושא חדש.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה לא דיון אם זה נושא חדש. אפשר לחיל, למה זה הופך לנושא חדש?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
ביחס לחוק הזה.
מיקי חיימוביץ' (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
הוא לא שייך לחוק הזה.
איילת שקד (ימינה)
טוב, בואו נצביע.
היו"ר איתן גינזבורג
יפה לך. היועץ המשפטי של ועדת הפנים, בבקשה, תומר.
תומר רוזנר
כפי שאמרה יושבת-ראש הוועדה, מדובר בהצעת חוק ממשלתית, שמטרתה להסדיר את סמכויותיהם של בקרי הגבול וממוני ביקורת הגבולות. הצעת החוק נדונה בוועדה והוכנסו בה שינויים. במסגרת שתי הסתייגויות שהוגשו, כפי שאמרה יושבת-ראש הוועדה, הסתייגות אחת היא של חבר הכנסת שלמה קרעי, והיא מבקשת לתקן חוק אחר, הוא חוק הדרכונים, בנושא סמכות שר הפנים לדחות הענקתו של דרכון לאדם שהפך להיות אזרח ישראל.

הנושא השני, שביקש חבר הכנסת סמוטריץ', היה נושא שקשור לבקרי הגבול ולממוני ביקורת הגבולות. הוא ביקש לקבוע הוראה שקובעת שהוראות סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה, שמאפשר לחייב בעלי תפקידים חיוניים לעבוד בשבת, לא תחול על בקרי הגבול וממוני ביקורת הגבולות.

אני אציין שלגבי שני הנושאים החדשים נטענה טענת נושא חדש, הן על ידי מספר חברי כנסת, והן על ידי נציגי הממשלה שהשתתפו בדיון. אם תרצו, אני אתייחס לגופו של עניין.
היו"ר איתן גינזבורג
יש פה בקשות רשות דיבור. בבקשה, חברת הכנסת מלינובסקי.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
אני רוצה להסביר למה אנחנו נמצאים פה, אדוני היושב-ראש.
בצלאל סמוטריץ' (ימינה)
אדוני היושב-ראש, אני אשמח אחר כך לנמק את ההסתייגות שלי.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת סמוטריץ', אתה רשום. אתה ביקשת ותקבל רשות דיבור. בבקשה, חברת הכנסת מלינובסקי.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להסביר למה הגשתי נושא חדש. החוק שהיה בוועדת הפנים של הכנסת בעצם דיבר על נושא טכני לחלוטין. סמכויות של בקרי הגבול מוסדרות היום בנוהל של משרד הפנים, והחליטו להעביר את זה לחקיקה ראשית. זה מבורך כי זה יותר מסודר, יותר ברור, יותר שקוף.

החוק הזה לא עורר שום זעם או איזשהו עניין ציבורי גדול מדי, וגברתי היושבת-ראש תסכים איתי, שזה היה משהו מאוד מאוד שקט וטכני, נכון? זה לא חוק שבו הכנסת עומדת על הרגליים האחוריות. בדקה ה-99 באו חברי הכנסת קרעי וסמוטריץ', והגישו הסתייגויות. זה לגיטימי, זה בסדר, זה הליך דמוקרטי בכנסת להגיש הסתייגויות, אבל ההסתייגויות צריכות להיות קשורות לעצם החוק הזה. בחוק שכר חברי הכנסת, למשל, הייתי יכולה להגיש הסתייגות שזה יחול גם על ראש הממשלה, לדוגמה, אבל הוסבר לי בצורה ברורה, ואני גם מבינה שהחוק הזה מתייחס לסוגיה מסוימת. אולי מבחינה תקשורתית היו אומרים: איזה יופי, ישראל ביתנו הגישו כזאת הסתייגות, אבל זה לא היה במקום, זה לא נכון. זה לא מתאים לחוק הזה. בגלל זה, אגב, לא עשינו את זה.

אותו הדבר גם פה. הוגשו שני הסתייגויות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
שתי, שתי.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
סליחה, שתי. יש לנו פה מומחה בעברית.
היו"ר איתן גינזבורג
מומחה ללשון העברית.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
שתיים, שתי – זה עדיין אותו דבר.
שלמה קרעי (הליכוד)
יוליה, להבדיל מאלה שמגיעים לארץ ואחרי כמה ימים חוזרים לרוסיה, אין להם שום סיכוי ללמוד עברית כי זה לא מעניין אותם בכלל.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מבקש ממך, חבר הכנסת קרעי, קצת כבוד.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
יהודים, תשחקו יחד.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת טיבי.
שלמה קרעי (הליכוד)
כבוד למה, אדוני היושב-ראש? לקומבינות שעושים פה על חשבון אזרחי ישראל? ש-50% מהעולים חוזרים לרוסיה תוך כמה ימים?
היו"ר איתן גינזבורג
אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. תפסיק להפריע.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
אני מבינה שהמבטא שלי מעצבן אותך, אני מבינה שבעצם אנחנו פה מעצבנים אותך, אבל אתה יודע מה? תסתגל לזה. תתרגל, אין מה לעשות.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אני מעצבן אותך כי תכף תראי שלא תצליחי עם הנושא החדש.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
אתה יודע מה? אם אתה חושב שג'ירפה לא קיימת, זה לא אומר שהיא לא קיימת. זאת בעיה שלך, מה שנקרא.
שלמה קרעי (הליכוד)
איזה עולם מושגים.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
אני מדברת איתך בדיוק בשפה שלך, לצערי הרב. אני נאלצת.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מה הקשר בין קרעי לג'ירפות? בואו נרחיב את הנושא. בואו נתעמק.
שלמה קרעי (הליכוד)
את זה יכול להבין רק מי שעושה קומבינות.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
אני רוצה לסיים, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להסביר למה הגשתי נושא חדש על שתי ההסתייגויות האלה. ההסתייגות של חבר הכנסת סמוטריץ' מתייחסת לנושא שעות עבודה ומנוחה, והיכולת או הרצון או החיוב של אותם עובדים לעבוד בשבתות. יכול להיות שזה נושא חשוב ואפשר לדון בו, אבל זה לא קשור לחוק הזה ויש לו השלכות רוחב לכל המשק. במדינת ישראל יש גם צבא, יש גם משטרה, יש גם כבאות, יש חברת חשמל שאנשים עובדים בה בשבת. אלה דברים חיוניים. יש לזה השלכות רוחב.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
את בטוחה שזה ישליך לרוחב? אז שכנעת אותי.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מבקש, חבר הכנסת פינדרוס.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לגובה של הג'ירפה.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת קרעי, הוזהרת כבר פעם אחת.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
רק אתמול, חבר הכנסת קרעי, התפוצצת מעצבים מחוק הבחירות בתל מונד, בגלל איזשהו סעיף. חשבת שיש לזה השלכות על הבחירות הכלליות, ויוכלו להשתמש בזה. אם אני אלך לפי האנלוגיה שלך, זה אותו דבר. יש פה הסתייגות, שלדעתי יש לה השלכות רוחב על כל המשק, על כל האנשים החיוניים במשק במדינת ישראל. ברגע שמעבירים כזה תיקון, שבכלל לא קשור לחוק הזה, צריך לשקול את זה בכובד ראש. זה לגבי ההסתייגות של חבר הכנסת סמוטריץ', ובגלל זה הגשתי נושא חדש. להבנתי, הנושא הזה כל כך כבד, שלא עושים את זה דרך הסתייגות לחוק זוטר, סליחה. זה באמת לא בין החוקים הראשיים ולא חוקי יסוד.

דבר נוסף, ההסתייגות של חבר הכנסת קרעי. אני מכירה את הוויכוח הער סביב נושא הדרכונים, מה ההשלכות, מי מושך לאן, איזה סטיגמות מפתחים פה, ואיך מעצבים ציבור שלם כגנבים, פושעים ועבריינים. בלי להיכנס לתוכן הנושא הזה, זאת לא הסתייגות שמקומה בחוק הזה. אם הממשלה או חבר הכנסת קרעי רוצים לבטל את חוק הדרכונים, הוא או הממשלה מוזמנים להגיש חוק בדרך המלך, להעביר את זה, ולעשות על זה דיון בשלוש קריאות וכל מה שנדרש בנושא. לא מבטלים חוק אחד דרך הסתייגות בחוק אחר. זה פשוט לא חוקתי, וזה לא הליך מקובל בכנסת ישראל. עקב כך, הגשתי שתי בקשות לנושא חדש, כי גם על פי היועץ המשפטי של הוועדה, וגם על פי חוות דעתה של יושבת-ראש הוועדה, זה בהחלט נושא חדש קלאסי. הייתי מגדירה את זה בתור הטרלה מטורפת מצד חברי הכנסת סמוטריץ' וקרעי, שפשוט תוקעת את החוק שהממשלה ביקשה לקדם. תודה רבה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', בבקשה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הוא לא צריך. היא כבר שכנעה אותנו להצביע בעד.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל הוא מבקש זכות דיבור, ונראה לי שצריך לתת לו זכות דיבור.
בצלאל סמוטריץ' (ימינה)
תודה, אני שמח איך שחברת הכנסת מלינובסקי הציגה את הדברים, ואני משוכנע שאני אצליח לשכנע אתכם, כי אני חושב שהיא כנראה לא הבינה, או שאני לא הסברתי טוב את ההסתייגות. אין להסתייגות שום השלכות רוחב. אני לא קובע עכשיו רוחבית וזה לא תיקון בחוק שעות עבודה ומנוחה. אני מתייחס בהסתייגות אך ורק לעובדים האלה, שאותם אנחנו מסדירים בחוק הזה.
החוק הזה הוא בעיניי חוק דרמטי, דווקא בגלל העובדה שעד היום, גוף שהחזיק סמכויות אכיפה שלטוניות כנגד אזרחים, פגע בזכויות ובחרויות של אזרחים. הוא עשה את זה לא מכוח ההסמכה המסודרת בחוק, ובעיניי זה דבר שהוא חמור מאוד. טוב שהממשלה מבקשת להסדיר את הנושא.

אני מבקש, שבמסגרת אותה הסדרה כוללת – לוקחים עכשיו ענף שעד היום לא היה מוסדר בחוק, ומסדירים אותו. אני מבקש לקבוע רק ביחס לענף הספציפי הזה, מאחר ולא מדובר באמת בארגון חירום, כפי שיוליה אמרה – צבא, משטרה. הרי הסעיף הרלוונטי בחוק שעות עבודה ומנוחה, שמחריג גופי חירום, הוא בוודאי הגיוני. לא ייתכן שחייל בצה"ל או שוטר במשטרה יגיד: אני לא רוצה לעבוד בשבת. אין דבר כזה. בקרי הגבול – זה לא שירות חירום. חשוב לי לומר ששר הפנים ואנשי המקצוע במשרד הפנים, מוכנים להסתייגות הזאת. אני מציע אותה בהסכמת הממשלה.

קודם כל, זה לא נושא חדש, כי לוקחים ענף ומסדירים אותו. אני מבקש להסדיר עוד אלמנט ספציפית באותו ענף, לחלוטין לא עם השלכות רוחב. הסעיף היחידי שאני מבקש לומר, הוא שאי-אפשר יהיה להכריח עובד לעבוד בשבת. במילים אחרות, גם עובד שמבקש לא לעבוד בשבת, יוכל להתקבל לעבודה כבקר גבול. אני לא טוען שבקרי גבול לא יכולים לעבוד בשבת, אני לא מבקש שלא יהיה להם היתר עבודה בשבת, אבל שאדם יוכל להיות עובד כבקר גבול, ולא להיות משובץ למשמרות בשבת. זה נראה לי הכי ליברלי והגיוני, ומכבד כל אדם ואמונתו. בקרי גבול זה לא מקצוע חירום כמו צבא ומשטרה, שבלעדיהם המדינה לא יכולה לתפקד.

שוב אני חוזר ואומר, שעמדת שר הפנים ואנשי המקצוע היא שהם מוכנים להסתייגות הזאת. אני חושב שנכון לאשר אותה, היא לא נושא חדש ואין לה השלכות רוחב. בעיניי, הדבר הכי מתבקש שכאשר מסדירים ענף כזה, להסדיר גם את הנקודה הזאת.
היו"ר איתן גינזבורג
למה הדבר הזה צריך לבוא בחקיקה ולא בהסדרה פנימית של רשות האוכלוסין וההגירה?
בצלאל סמוטריץ' (ימינה)
אדוני היושב-ראש, זאת שאלה מצוינת. צריך לומר את האמת, רשות האוכלוסין וההגירה אמרה שהיא מוכנה לקבל על עצמה לאפשר למי שלא רוצה לעבוד בשבת, לא לעבוד בשבת. אבל זאת שאלה שאפשר לשאול על הרבה מאוד חוקים שאנחנו מחוקקים.
היו"ר איתן גינזבורג
אני שואל ספציפית פה, אם הרשות החליטה שהיא מקבלת על עצמה.
בצלאל סמוטריץ' (ימינה)
כל ההסדרה שאנחנו עושים עכשיו, הייתה מוסדרת עד היום. היום יש רשות אוכלוסין אחת, מחר יבוא מנהל אחר לרשות האוכלוסין ויחשוב אחרת. נדמה לי שבמדינה יהודית ודמוקרטית, האמירה שבה גוף כזה יכול לעבוד בשבת – אני לא מבקש לסגור את גבולותיה של מדינת ישראל למעבר בשבת. מצד שני, אדם שרוצה לשמור את השבת ולא לעבוד, אי-אפשר לחייב אותו, וגם לא לסגור בפניו את שוויון ההזדמנויות בעבודה. נראה לי שראוי שהדבר הזה יהיה בחוק, ולא יהיה תלוי ברצונו הטוב של מנהל כזה או אחר של רשות ההגירה. גם אם יש מנהל מצוין והם עושים עבודה נהדרת, אני חושב שראוי שזה יהיה בחוק. על כל פנים, זה לא נושא חדש. זה דיון שצריך לקיים בוועדה עצמה. אבל למנוע את הדיון בהסתייגות עצמה בטענת נושא חדש? בעיניי זה לא נכון.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. חברת הכנסת מארק.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אני רוצה להתייחס לנושא של חוק הדרכונים. לא שמעתי מה אמרו כולם, ואולי אני חוזרת על חלק מהדברים.
שלמה קרעי (הליכוד)
אף אחד לא אמר כלום. את הראשונה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
נחשפנו לתחקיר של "המקור", שמדבר על אנשים שמגיעים למדינת ישראל. הם מקבלים פה זכויות, מקבלים דרכון ואחרי יומיים נעלמים מכאן. תראו, אפשר להגיד שאנחנו רוצים להעלים עין, אין בעיה, הם יהודים והם באים לפה, עלייה וסיפורים. אבל בסוף, יש אזרחים במדינת ישראל, שחלקם עצמאים, והם משלמים מסים רבים למדינת ישראל. בסוף מגיע לפה איזה אורח, מקבל פה דרכון ואחרי יומיים של טיול בים המלח, הוא נעלם. אם אנחנו לא נגמור את החגיגה הזאת של חלוקת דרכונים – תראו, אין את זה בשום מדינה בעולם. בשום מדינה בעולם אתה לא יכול להגיע לדקה, לטייל פה שלושה ימים, ולהיעלם עם דרכון ועם זכויות ועם סל קליטה ועם מה לא. אין דבר כזה באף מקום בעולם.

ואם אנחנו, בנקודת הזמן הזאת, לא נפסיק את החגיגה הזאת של טרפת חלוקת הדרכונים, אנחנו נבכה על זה לדורות. התקציב של מדינת ישראל, חלקו הולך לסל קליטה לא לאנשים שבאמת באים ומשתקעים פה, לא לאנשים שרוצים לקבוע את מקום מושבם הקבוע פה, במדינת ישראל. אנחנו נמצא את עצמנו בסיטואציה שבה אנשים מסתובבים בעולם – איך אמרו בתחקיר? ככה אתה יכול להיכנס לארצות הברית עם דרכון ישראלי. באים, מנצלים אותנו כמדינה ופשוט נעלמים. את החגיגה הזאת אני מבקשת לסיים. תודה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
את מאמינה לתחקירים של "המקור"? כן? רביב דרוקר הוא בן אדם רציני, נכון?
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
גם אתמול ראית תחקיר אחר, אוסנת.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת טופורובסקי, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אני מבקש ממך לא להפריע.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
כמה עותקים אנחנו רוצים? 250 - - -
היו"ר איתן גינזבורג
חברת הכנסת מלינובסקי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת קרעי, בבקשה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
- - -
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת טופורובסקי, אתה רוצה רשות דיבור?
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
- - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
היא באה, מתבססת על תחקיר של "המקור" ועל רביב דרוקר.
היו"ר איתן גינזבורג
היא יצאה, היא יצאה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה לדעת אם - - - והתחקירים שלהם אמינים, כי יש לו גם תחקירים על ראש הממשלה, על הבן שלו.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת טופורובסקי, מספיק.
אוריאל בוסו (ש"ס)
- - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה לדעת.
היו"ר איתן גינזבורג
טופורובסקי, אתה רוצה לדבר? תודה. זכות הדיבור שלך, מה שנקרא - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה, אדוני יושב-הראש, ראשית, לעניין הטכני של טענת נושא חדש. בעיניי, הנושא הזה הוא לא נושא חדש. מדובר כאן על חוק שמדבר על בקרי גבול, מדובר כאן על המעבר – כניסה ויציאה של אזרחים לישראל, וזה מקום טוב מאוד להסדיר כניסה ויציאה של אזרחים לישראל, וקבלת אזרחות ישראלית.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
- - -
שלמה קרעי (הליכוד)
גברתי, לא הפרעתי לך כשדיברת. את טענתך שמעתי, אני מכבד אותה, אבל אני חולק עליה. אני מבקש מחברי הכנסת שיושבים כאן בוועדה להצביע נגד נושא חדש. לא מדובר בשום אופן בנושא חדש.

דבר נוסף, לגופו של עניין, יש כאן קומבינה שעושים על חשבון אזרחי ישראל. המשטרה, אגב, תחזרו אחורה לשנת 2017, כתבה דוח מאוד חריף כנגד - -
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
המשטרה המליצה להעמיד לדין את ראש הממשלה - - -
היו"ר איתן גינזבורג
חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, חברת הכנסת מלינובסקי.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא ניתן לכם להמשיך לעשות קומבינות. אדם זכאי עד שלא הוכחה אשמתו.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
תגיד לאיזה משטרה אתה מאמין.
שלמה קרעי (הליכוד)
את זה אתם לא מבינים. העבריין המורשע שעומד בראשכם.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
תגיד לאיזו משטרה אתה מאמין.
היו"ר איתן גינזבורג
יוליה, שמענו, תודה.
שלמה קרעי (הליכוד)
העבריין המורשע שעומד בראשך, לא מבין שאדם זכאי עד שלא הוכחה אשמתו.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
אתה מאשים פה מיליון אזרחים.
שלמה קרעי (הליכוד)
המשטרה הגישה דוח בשנת 2017. אני לא יכול להגיד לך "לא הפרעתי לך", כי זה לא מזיז לך, אבל כן אומר את דבריי. המשטרה הגישה דוח בשנת 2017, והתריעה על כך שמי שינצל את החוק הזה, את התיקון שבעצם לא נותן סמכות לשר הפנים לא לתת דרכון אם לא נראה לו, וכל מי שמגיע לכאן מקבל דרכון בכל מקרה – המשטרה הגישה דוח חריף על כך, שאוליגרכים ינצלו את זה, שיעשו הון על מדינת ישראל. מקבלים כאן ביטוח רפואי, דרכון, אזרחות ישראלית. גם זכות הצבעה הם מקבלים כאן, וחוזרים חזרה למולדתם. הם באים לכאן רק כשהם צריכים את מדינת ישראל. אין שום קשר ליהדות, אין שום קשר לחוק הזה לציונות. הגיע הזמן, וזאת ההזדמנות שלנו, לבטל את העניין הזה. ורק מי שמגיע לכאן כעולה חדש, כיהודי שבא על פי חוק השבות, ישתקע כאן ויקבל אזרחות כמו שהיה מאז ומעולם. תודה רבה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
- - -
היו"ר איתן גינזבורג
רגע, רגע, חבר הכנסת טופורובסקי, אתה לא יכול בכל פעם לקחת את המיקרופון ולהתחיל לדבר כאוות נפשך. אתה רוצה לשאול, תקבל רשות דיבור.

סליחה, אני עושה הפסקה מתודית. קיבלנו בקשה מוועדת הכספים לדון בשני סעיפים שכרגע מדברים ודנים עליהם שם.
איילת שקד (ימינה)
איתן, תעשה הצבעה. נו, זה דקה. מה הבעיה להצביע?
היו"ר איתן גינזבורג
שנייה, רגע. חברת הכנסת שקד, תודה רבה.
איילת שקד (ימינה)
מה הבעיה לעשות הצבעה?
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. שלחתי את זה לחברי הוועדה. תעיינו בזה, בבקשה, תוך כדי הדיון.
איילת שקד (ימינה)
סליחה, חבר הכנסת גינזבורג, אני דורשת שתעשה הצבעה.
היו"ר איתן גינזבורג
אין לך מושג על מה את מדברת. אני הודעתי עכשיו הודעה לחברי הוועדה. את סתם קופצת בראש, תירגעי רגע. אנחנו ממשיכים בדיון. דיון על נושא חדש הוא דיון וצריך לדבר בו, בסדר? צריך לשכנע אחד את השני. זה לא רוויזיה, שבאים, מצביעים והולכים. צר לי, אלה הכללים בכנסת, ויש פה אנשים שמבקשים לדבר.
שלמה קרעי (הליכוד)
ככה עשית בכל נושא חדש שהיה אצלך? גם כשהייעוץ המשפטי אמר לך שזה לא יכול להיות נושא חדש, והצבעת כן?
היו"ר איתן גינזבורג
תודה, תודה. כן, בבקשה.
אנטאנס שחאדה (הרשימה המשותפת)
חבר הכנסת גינזבורג, אני פעם ראשונה בוועדה הזאת, ורוצה להתייעץ עם חבר הכנסת אחמד טיבי, אם ננצל את המצב ונציע שינוי בחוק האזרחות. אם כבר משחקים בדרכונים, משחקים באזרחות, נשנה גם את חוק האזרחות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אין בעיה, אבל תעשה את זה בוועדת הפנים, לא פה.
אנטאנס שחאדה (הרשימה המשותפת)
וניתן לפחות איחוד משפחות, שיתאפשר להם להתאחד עם בני המשפחות שלהם. מונעים מהם בחוק זמני, תיקון זמני שהוא כבר עשר שנים.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
נחסל את מדינת ישראל.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
שאלה נכונה של חבר הכנסת אנטאנס שחאדה. אם מונעים מאזרחים שנמצאים פה שנים על גבי שנים, אי-אפשר לתת למישהו שבא לשעתיים דרכון, ואז במטוס הפרטי – לברוח.
אנטאנס שחאדה (הרשימה המשותפת)
הם נשואים, גרים כאן וחיים כאן.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מסכים איתך, חבר הכנסת טיבי. אני מסכים איתך הפעם.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
שיתוף פעולה מצוין בין הליכוד למשותפת, שוב אדוני.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני מחכה לתגובה של - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
כשאחמד טיבי דואג למדינת ישראל, שלא יעשו עליה קומבינות, אני מסכים איתו.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
בעיקר לערבים שלא מקבלים איחוד משפחות.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה, תודה. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, לא ביקשת? חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
בקשר לנושא חדש, שקשור לבקשתו של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', אני מזדהה עם התוכן, לא עם המקום. אני חושב שהשבת היא נושא יותר מדי חשוב, מכדי שנגניב אותה בתת סעיף על מקצוע מסוים. אני לא מכיר שכל המקצועות של מדינת ישראל כבר סגורים – במה מותר ובמה אסור לעבוד בשבת. ואני לא יודע למה צריך לתעדף את עובדי רשות ההגירה בהקשר הזה, על פני עובדות סוציאליות או על פני מוכרות בסופרמרקטים.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל מוכרות בסופרמרקט לא חייבות לעבוד בשבת.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
גם כאן, רשות ההגירה כמו שאני הבנתי מחבר הכנסת סמוטריץ', לא כופה על מי שלא רוצה לעבוד בשבת.
שלמה קרעי (הליכוד)
כן כופה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אז מה הבעיה לתקן את זה, אם היא לא כופה?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
היא לא כופה על מי שלא רוצה לעבוד בשבת. לכן אני חושב שזה נושא ראוי, ובאמת חשוב לדון בו, בטח אם דנים על מקצועות שונים. אני בכלל חושב שכל המחטפים האלה בנושאים של שבת, רק מרחיקים את השבת ממדינת ישראל. אני לא צריך להגיד לכם שבעיניי זה הסטרט-אפ היהודי-הישראלי הכי מוצלח עד היום, השבת. ראוי לה שכנסת ישראל תדון, אם היא רוצה, באמנת גביזון-מידן, או איך מסדירים את השבת במדינת ישראל. ולא בכל פעם, כשיש הזדמנות פוליטית – לצערי, של צד אחד – מגבירים את הכפייה ומרחיקים את השבת מעצמה. בעיניי, אבל בטח גם בעיני הרבה מאוד מאזרחי מדינת ישראל.

ככלל, אני נגד כפייה על אנשים לעבוד בשבת במקצועות שהם לא הכרחיים, אבל כמו שהבנתם, אני בעד דיון רחב ולא בסעיף בחוק הזה.

לגבי הנושא השני, רציתי להגיד שמי שיפתח עיתון בכל יום, יראה כמה מדינות באירופה – אני כן מאמין לדרוקר. הרושם אולי מוגזם, אולי לא נכון. אני חושב שדרוקר עיתונאי רציני, והלוואי והחברים בליכוד יתייחסו אליו תמיד באותה רצינות.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
לפחות אנחנו הגונים. כשהוא צודק אז הוא צודק.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
ומה היה אתמול?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אתמול הוא צדק?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אתמול הוא לא צדק.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אבל זה היה רק הקלטות. הוא לא אמר כלום.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אתמול הוא הביא רק רכילות, אתה מבין? במקום שתיתפסו בזה, שבן אדם שעובד עם ראש ממשלה מקליט אותו – זה הביזיון הכי גדול שיכול לקרות. על זה תדבר.
היו"ר איתן גינזבורג
חברת הכנסת מארק, תודה. חבר הכנסת טופורובסקי, אתה מפריע לחברך שטרן.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
נראה שהעוזרים שלך יקליטו אותך. נראה מה אז תגיד.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
איום ונורא שמקליטים.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה, בועז. בבקשה, אלעזר.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
נורמות של התנהגות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
איום ונורא שמקליטים - - -
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, אל תפריעו לאלעזר שטרן. חבר הכנסת טופורובסקי, לקרוא אותך לסדר פעם ראשונה?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
על מה? תוציא אותי, מה אכפת לי? אני לא צריך להצביע.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני לא שמעתי את אלה שטוענים על אנשים שמקליטים, כשדיברו משהו על זה שעורך הדין נווה הקליט את היועץ המשפטי לממשלה. לא שמעתי את אותן טענות.
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
הכול נכון לשעתו.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
ככלל, יש לנו איזו מין תרבות, אם כבר צריך לדבר, גם על השלטים של ה - - -. לא שמעתי בעיה עם זה שהכסף בא מבחוץ, אלא רק אמרו שהכסף בא מעמותות מבחוץ או מאנשים מבחוץ.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, הדיון הוא על רביב דרוקר? לא הבנתי. על התוכנית עצמה?
היו"ר איתן גינזבורג
אני חושב שגם את התייחסת לזה, אז בואי נשמע את חבר הכנסת שטרן. אל תצנזרי אנשים.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
בוא נשמע את אלעזר שטרן, קדימה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
הדבר האחרון, אני רק רוצה להגיד לידיעת כולנו, כדי שלא יישמעו פה דברי – אני לא רוצה להגיד איזה, אבל לא מדויקים. לצערי הרב, אני צריך להגיד משהו. הילדים שלי יכלו לקבל דרכונים מהרבה מאוד מדינות באירופה, מאוסטרליה ומעוד מקומות, בלי לנסוע לשם ובלי לגור שם. והם העדיפו, אני מקווה כתוצאה מהחינוך, שהם רוצים רק דרכון ישראלי, למרות כל ההטבות שנלוות. אני רוצה להגיד, שיש עוד מדינות בעולם. אני אומר שוב, דעתי מאוד לא נוחה עם מי שנוגע וחוזר, רק בשביל ליהנות מזה, אבל זה באמת דיון אחר. תודה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. לפני שניתן לחברת הכנסת חיימוביץ' לסכם, אני מבקש מתומר, היועץ המשפטי של מועדת הפנים, התייחסות. רק אם אפשר בלי מסכה, אדוני. תודה.
תומר רוזנר
אני אתייחס לשני הנושאים. לגבי הסתייגותו של חבר הכנסת סמוטריץ' אני רק אציין דבר אחד. נציגת משרד המשפטים טענה בדיון שמדובר בנושא חדש, מסיבה שלא נבחנו - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שר המשפטים יעשה סעיף 95 במליאה?
יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו)
איך תומר יודע לענות לך? הוא לא שר המשפטים.
תומר רוזנר
אני לא מייצג כאן את שר המשפטים. מכיוון שהיא לא נוכחת פה, אני התבקשתי להציג את דבריה.
בצלאל סמוטריץ' (ימינה)
תומר, אתה יכול להסביר יותר למה הם טוענים את זה?
איילת שקד (ימינה)
בצלאל, בחייאת, אנחנו רוצים ללכת.
היו"ר איתן גינזבורג
תומר, בבקשה.
תומר רוזנר
מה שמסרה לי נציגת משרד המשפטים, הוא שהם לא בחנו את העניין מבחינת השלכותיו על יחסי העבודה ברשות, על דברים שונים שקשורים לכך, על חוזה העבודה וכולי.
בצלאל סמוטריץ' (ימינה)
בסדר גמור. זה לא הופך את זה לנושא חדש מבחינת הכנסת.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת סמוטריץ', הבנו את זה, אבל הוא מנסה להסביר את זה עכשיו. חבר הכנסת סמוטריץ', אי-אפשר להתמודד עם הזום.
תומר רוזנר
אני רק מעביר את דבריה בעניין הזה. לגבי הסתייגותו של חבר הכנסת קרעי, אני חייב לומר, ואני אומר את הדברים על דעת ממלאת מקום היועץ המשפטי לכנסת, לאחר שבדקנו את העניין לעומק אנחנו סבורים שגם אם הוועדה תאשר את העניין כנושא חדש, עלול להיווצר מצב שמדובר בפגם היורד לשורש הליך החקיקה.
קריאה
איזה שטויות.
שלמה קרעי (הליכוד)
מעניין, כשרציתי - - -
היו"ר איתן גינזבורג
לא, אני מבקש. אתה רוצה להפריע? תפריע לחברי כנסת, גם את זה אני לא מרשה, אבל בטח לא ליועץ משפטי של הוועדה.
תומר רוזנר
מכיוון שמדובר בנושא שנוגע לזכויות יסוד של האזרחים – מתי יוכלו לקבל דרכון ומתי לא. אנחנו סבורים שדילוג על הליכי חקיקה תקינים, כאשר החוק יעבור את הקריאה הראשונה, קריאה שנייה וקריאה שלישית, עלול להביא לפגימה בחוק שיורדת לשורשו. אתם צריכים להביא את זה בחשבון.

לדעתנו, הדבר היחיד שמשותף לשני ההסדרים, הוא ששניהם מתחילים במילה "חוק", ואין שום קשר שאפשר להסביר בין הדברים. מדובר גם בפגיעה בזכויות יסוד. לכן, אנחנו סבורים שיש לשקול היטב האם להכריע את העניין הזה במסגרת התיקון לחוק. אני מבהיר, שאנחנו לא מתייחסים, כמובן, לגופו של התיקון המבוקש. התיקון המבוקש הוצג בפני הוועדה בשעתו. אנחנו הבענו עמדה אחרת מזו שהתקבלה לבסוף בחקיקה. התיקון עשוי להיות ראוי ואפילו מתבקש, אבל הנושא הזה צריך לעבור הליך חקיקה תקין.
שלמה קרעי (הליכוד)
יהיה דיון ארוך בוועדה - - -
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', בבקשה.
מיקי חיימוביץ' (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה)
אני רק רוצה להתייחס לדברים שאמר קודם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. יש חשש שהשינוי הזה יוקש לגבי תנאי עבודה של שוטרים, של כבאים ושל שאר כוחות הביטחון. לכן, הובהר לנו גם על ידי רשות האכיפה וההגירה, שיותקנו תקנות או הוראות או חוזר – אני עוד לא יודעת בדיוק באיזה אופן – שיבהירו שאי-אפשר לחייב אדם לעבוד בשבת, לעבוד בשבת. כלומר, בנוהל פנימי של הרשות יובהר, שאי-אפשר לחייב אדם שאינו רוצה לעבוד בשבת. לכן, אין צורך לעשות את זה בחקיקה. אני מבקשת להבהיר את הסוגיה הזאת.

לגבי חוק הדרכונים, עם כל הוויכוח שיש סביב החוק הזה, ואני חושבת שהוויכוח הזה בהחלט ראוי ונכון, יש פה סימני שאלה, אבל זה לא המקום לנהל אותו. החוק הזה, שמתייחס לסוגיית מעמדם של בקרי הגבול, זאת לא הדרך וזה לא המקום. לכן, זה כן נושא חדש.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. אם כך, חברים, אני עובר להצבעה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
התייעצות סיעתית.
היו"ר איתן גינזבורג
טוב, אז חמש דקות התייעצות סיעתית. נחזור בשעה 12:42. בינתיים שלחתי לחברים בקשות מוועדת הכספים לצרף נושאים לסדר-היום של הוועדה. אני מקווה שאף אחד לא יתנגד לזה, ונדון בהן אחרי הדיון הזה.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:37 ונתחדשה בשעה 12:43.)
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, אני רוצה לחדש את הישיבה. אנחנו עוברים להצבעה על בקשות נושא חדש, לפי פניית יושבת-ראש ועדת הפנים של הכנסת. ראשית, נתחיל עם הבקשה לנושא חדש ביחס להסתייגות של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. מי שבעד ההסתייגות של בצלאל סמוטריץ' כנושא חדש, ירים את ידו.

הצבעה

הבקשה לנושא חדש, להסתייגות של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
הבקשה לנושא חדש לא התקבלה.

נעבור להצבעה על ההסתייגות של שלמה קרעי כנושא חדש.


הצבעה

הבקשה לנושא חדש, להסתייגות של חבר הכנסת שלמה קרעי לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
גם הנושא הזה לא הוכר כנושא חדש.5. בקשת יושב-ראש ועדת הכספים למיזוג הצעות החוק הבאות, והקדמת הדיון בהצעת חוק הממוזגת, לפני הקריאה השנייה והשלישית:

1. הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 10) (הארכת תקופת ההתיישנות), התש"ף-2020 (כ/844).

2. הצעת חוק חוזה הביטוח (הארכת תקופת התיישנות), התש"ף-2020 (פ/1666/23).
היו"ר איתן גינזבורג
נעבור להמשך סדר-היום ברשות חברי הוועדה. בקשת יושב-ראש ועדת הכספים למיזוג הצעות החוק הבאות, ולהקדמת הדיון בהצעת חוק הממוזגת, לפני הקריאה השנייה והשלישית: הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 10) (הארכת תקופת ההתיישנות), התש"ף-2020 – הצעה ממשלתית; הצעת חוק חוזה הביטוח (הארכת תקופת התיישנות), התש"ף-2020, של חברי הכנסת אוסאמה סעדי, אחמד טיבי וסונדוס סאלח.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
איתן, אני מבקש רוויזיה על שתי ההחלטות.
היו"ר איתן גינזבורג
טוב, אנחנו נודיע.
אופיר כץ (הליכוד)
איתן, סליחה, זאת לא הצעת חוק ממשלתית.
היו"ר איתן גינזבורג
סליחה, שתיהן פרטיות. מי הגיש את הראשונה?
אופיר כץ (הליכוד)
אני.
היו"ר איתן גינזבורג
סליחה, במחילה.
אופיר כץ (הליכוד)
מילא, אם היו כל כך הרבה הצעות חוק שהעברתי. זאת הראשונה.
היו"ר איתן גינזבורג
צודק. על זה נאמר: מה ששלך – שלך. כדבריה של אופירה אסייג. בכל מקרה, הצעת חוק פרטית של אופיר כץ, והצעת חוק פרטית של אוסאמה סעדי, סונדוס סאלח ואחמד טיבי. רוצים לנמק?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לא. מדובר בשתי הצעות זהות, ולכן טבעי שהן ימוזגו.
היו"ר איתן גינזבורג
אתה רוצה לנמק גם על הפטור, מדוע דחוף להקדים את הדיון במליאה?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הצבענו היום על שנייה ושלישית, ולכן זה דחוף מאוד. התקופה של ההתיישנות על בקשת תגמולים, משלוש שנים לחמש שנים.
אופיר כץ (הליכוד)
ככל שזה יעבור יותר מהר, אנשים יהיו זכאים יותר.
היו"ר איתן גינזבורג
אם כך, חברים, בואו נעבור להצבעה. מי שבעד מיזוג הצעות החוק והקדמת הדיון בהן, ירים את ידו.

הצבעה

הבקשה למיזוג הצעות החוק ולהקדמת הדיון אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
הצעות החוק ימוזגו, ויוקדם בהן הדיון לפני הקריאה השנייה והשלישית.
6. בקשת יושב-ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 256), התשפ"א – 2020 (כ/850), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
היו"ר איתן גינזבורג
בקשה נוספת של יושב-ראש ועדת הכספים של הכנסת, היא להקדמת דיון בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה לפני הקריאה השנייה והשלישית. מדובר בעצם על הצעת חוק המכונה חוק עכו, הצעת חוק שנותנת הטבות מס מטיבות בפריפריה, במדד סוציו-אקונומי. חבר הכנסת כץ, אתה רוצה לנמק?
אופיר כץ (הליכוד)
כן. זה חוק שמיטיב לא רק עם עכו. יש רשויות נוספות שייהנו מההטבה הזאת, בעקבות ההרחבה שעשינו. זה חוק שאנחנו דנים בו מספר חודשים בוועדת הכספים, ולכן הבקשה.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
לא הבנתי, מה אתה מוסיף?
היו"ר איתן גינזבורג
יש בקשה של יושב-ראש ועדת הכספים לפטור מחובת הנחה. להעביר לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק, שבה מוצע לקבוע שכל מי שהיה במשך כל שנת המס תושב ביישוב מוטב, שהוא יישוב עירוני שמשויך לאשכול 4, או לאשכול נמוך יותר, ייווסף לזיכוי שהוא זכאי לו, שיעור של 5% מהכנסתו שחייבת מיגיעה אישית. בבקשה, חבר הכנסת טיבי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
חוק עכו, שתמכנו בו, אכן מגיע עכשיו לקריאה שנייה ושלישית. הבקשה של יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת גפני לפטור בחוק שמיטיב עם תושבי עכו. אגב, הוא מיטיב לאחר תיקונים ופתיחת החוק עם הרבה יישובים מסביב. לכן, אנחנו נתמוך בבקשה.
היו"ר איתן גינזבורג
מישהו רוצה להתייחס? אם לא, נעבור להצבעה. מי שבעד הקדמת הדיון, ירים את ידו.הצבעה

הבקשה להקדמת הדיון אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
הבקשה אושרה פה אחד. הקדמת הדיון אושרה. תודה על הבקשה, תודה לחברים ואני מאחל לכולכם יום טוב ומוצלח.


הישיבה ננעלה בשעה 12:50.

קוד המקור של הנתונים