ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 17/11/2020

חוק לביטול העדכון של שכר חברי הכנסת בשנת 2021 (הוראת שעה), התשפ"א-2020, הצעת חוק הקפאת שכר חברי הכנסת (הוראת שעה), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת הכנסת
17/11/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 81
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, א' בכסלו התשפ"א (17 בנובמבר 2020), שעה 10:00
סדר היום
1 1. הצעת חוק לביטול העדכון של שכר חברי הכנסת בשנת 2021 (הוראת שעה), התשפ"א-2020
2 2. הצעת חוק הקפאת שכר חברי הכנסת (הוראת שעה), התשפ"א-2020, של ח"כ יאיר לפיד ומיקי לוי
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
עוזי דיין
יצחק פינדרוס
הילה שי וזאן
חברי הכנסת
מיקי חיימוביץ'
יוראי להב-הרצנו
מיקי לוי
שלמה קרעי
מוזמנים
לינה סאלם - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עידן כהן - מנהל תחום תכנון ואסטרטגיה באגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

חיים אבידור - חשב הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
יפעת קדםהצעת חוק לביטול העדכון של שכר חברי הכנסת בשנת 2021 (הוראת שעה), התשפ"א-2020, כ/855
היו"ר איתן גינזבורג
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שלישי, א' בכסלו התשפ"א, 17 בנובמבר 2020. על סדר היום: הצעת חוק לביטול העדכון של שכר חברי הכנסת בשנת 2021 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית, וכן הצעת חוק הקפאת שכר חברי הכנסת (הוראת שעה), של חברי הכנסת יאיר לפיד ומיקי לוי – הכנה לקריאה ראשונה. נעלה להצבעה את מיזוג שתי ההצעות.
ארבל אסטרחן
המשמעות של המיזוג זה שהוועדה תכין אותן יחד לקריאה שנייה ושלישית, אפילו שאחת עברה רק טרומית, לפי הנוסח שעבר קריאה ראשונה.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד המיזוג, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
המיזוג אושר.
ארבל אסטרחן
ההצעה היא להשאיר את הנוסח באותו נוסח שהוועדה הכינה לקריאה ראשונה, כשהנוסח אומר כך:

הצעת חוק לביטול העדכון של שכר חברי הכנסת בשנת 2021 (הוראת שעה)

הגדרות 1. בחוק זה –

"חברי הכנסת" – חברי הכנסת שאינם שרים או סגני שרים, ובכלל זה
יושב-ראש הכנסת, ראש האופוזיציה, סגני יושב-ראש הכנסת ויושבי-
ראש ועדות הכנסת;

"השכר הממוצע" – כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי.

הוראת שעה 2. על אף האמור בכל דין, בשנת 2021 לא יעודכן שכרם של חברי הכנסת
לשנת 2021 לפי השינוי בשכר הממוצע.

עדכון השכר 3. לשם חישוב העדכון של שכר חברי הכנסת ביום כ"ח בטבת התשפ"ב
בשנת 2022 (1 בינואר 2022) יובא בחשבון השכר הממוצע שפורסם בשנת 2020,
במקום השכר הממוצע שפורסם בשנת 2021.

ביצוע 4. יושב-ראש הכנסת ממונה על ביצוע הוראות חוק זה.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
זה אומר שהשכר של יושבי ראש הוועדות וסגני השרים יעודכן?
ארבל אסטרחן
אנחנו לא מדברים פה על שרים וסגני שרים. הסמכות לקבוע לגביהם היא בידי ועדת הכספים, שאמורה לעשות את זה בנפרד.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
כאן דנים בכל חברי הכנסת, כולל יו"ר הכנסת, יושבי ראש ועדות, סגנים של יו"ר הכנסת.
ארבל אסטרחן
וראש האופוזיציה. ככה זה כתוב היום בהחלטות, כי לכל אחד מהם יש סעיף נפרד של שכר. יחול אותו דין לגבי כולם: שכרם לא יתעדכן בינואר.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
אני חושבת שזו הצעה מאוד מאוד חשובה. קראתי גם את הצעותיהם של יאיר לפיד ומיקי לוי. בואו לא נוסיף פופוליזם לעניין, בואו נשמור על זה ענייני ונעשה מה שצריך. אם נצטרך לעשות את ההתאמה הזאת גם בשנה הבאה, נבצע אותה גם בשנה הבאה, בשביל זה אנחנו פה. אני חושבת שחשוב לשמור על הנוסח המקורי.
שלמה קרעי (הליכוד)
כמו שאמרתי, הצעת החוק הזאת היא טלאי קטן שלא מטפל כמעט בשום דבר. לצערי, אדוני היושב-ראש, מנעת בגופך הצעת חוק רחבה הרבה יותר, שתביא פתרון לכל בכירי המגזר הציבורי, ללמעלה מ-2,000 איש, שתחסוך מאות מיליונים בתקופה הקשה הזאת, שתכניס את כולם תחת הנטל הזה. אתה התנגדת בכל תוקף שהיא תעלה להצבעה טרומית בשבוע שעבר, לכן אנחנו נמצאים עם ההצעה הכל כך לא משמעותית וכמעט שלא נותנת שום דבר אמיתי למשק, חוץ ממשהו פופוליסטי ויחצני. אני מתכוון להמשיך עם הצעת החוק שלנו, שגם אתה חתום עליה. אני פשוט לא מצליח להבין איך אתה מסביר לציבור, איך אתה מסביר לבוחרים שלך שיש הצעת חוק שבאמת נותנת פתרון ואתה מתנגד והתנגדת להעלות אותה להצבעה בכנסת בשבוע שעבר. חבל מאוד שהפופוליזם משתלט כאן על הדברים המהותיים. כמו שאנחנו הצבענו כולנו פה אחד בעד הצעת החוק שלך, כמו שידענו להנמיך את המחלוקות הפוליטיות ולעשות את מה שנכון, כך ציפיתי ממך שתעשה את אותו דבר - אבל לצערי לא.

הייתה לי מחלוקת עם היועצת המשפטית לוועדה בשאלה: האם אחרי שהצעת החוק של הוועדה הוצבעה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה היא הופכת להיות הצעה ככל ההצעות ואפשר להכניס לתוכה הסתייגויות גם שלא בסמכותה של הוועדה במקור. אני חשבתי שכן, היועצת המשפטית חשבה שלא. קיבלתי את דעתה בלית ברירה. ההסתייגות שאני אגיש כאן לא רק תקפיא את שכר חברי כנסת, כמו ההצעה שאתה הגשת, אלא תכניס תיקון אמיתי למנגנון עדכון השכר של חברי הכנסת. כרגע נגיש את זה רק לחברי הכנסת, כי זה הדבר היחיד שאנחנו יכולים להגיש כהסתייגות, אבל בהמשך נרחיב את זה, אם בהצעת חוק, אם דרך ועדת הכספים. מה שקורה בהסתייגות הזאת, ואני מצפה שגם אתה תצטרף אליה כי הסכמת במקור לרעיון הזה, זה שהיא מכניסה את השכר של המובטלים ושל אלה שנמצאים בחל"ת, שבדרך כלל מדובר באנשים ששכרם הוא נמוך יחסית, לתוך מנגנון חישוב השכר הממוצע במשק, וכך השכר הממוצע במשק בעת העדכון של שכר חברי הכנסת ישקף את תמונת המשק במלואה.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
זה לא עולה מחר?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, זה לא עולה.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
משכתם את זה?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני לא משכתי שום דבר.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
למה הסיעה שלך משכה את זה?
שלמה קרעי (הליכוד)
כל הסיעות האחרות החליטו להגיש הצעות נוספות, לכן החליטו להוריד את זה כרגע. ההסתייגות שלי כרגע מדברת על שכר חברי הכנסת, ואני אתן דוגמה. בינואר האחרון, בינואר 2020, השכר הממוצע במשק עמד על כ-10,800 שקל, כשבהתאם לזה עודכן שכר חברי הכנסת. נכון ללפני חודשיים-שלושה, כשאחוז האבטלה היה גבוה, השכר הממוצע עמד על 12,500. זאת הייתה צפויה להיות העלייה בשכר שלנו. אם אנחנו מכניסים לתוך המנגנון, לתוך הנוסחה את השכר של המובטלים ושל אלה שנמצאים בחל"ת, השכר הממוצע במשק לא יהיה 12,500, הוא יהיה בין 10,000 ל-10,500, שזאת ירידה של כשלושה עד חמישה אחוז בשכר הממוצע במשק. במקום שתהיה הקפאה לפי הנוסח המונח כרגע על השולחן ואחר כך יבוא שר האוצר ויגיד: "בואו נרצה את התקשורת ונוסיף עוד קיצוץ של 10%, 20%, 30%", אני חושב שמנגנון שישקף נכונה את מצב המשק, שזה המנגנון שיביא לידי ביטוי את שיעור האבטלה במשק, הוא המנגנון הנכון שצריך להיכנס כאן בהצעת החוק הזאת. הצעת החוק הזאת רשומה על שמך, אדוני היושב-ראש. מבחינתי שזאת לא תהיה ההסתייגות שלי. קח את הנוסח, תכניס אותו כנוסח שלך, כי גם אתה חתום על ההצעה במקור. זה דבר שיביא לנשיאה בנטל, לא רק להקפאה זמנית לינואר הקרוב ואחר כך עדכון ששוב פעם לא יביא בחשבון את דמי האבטלה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא חוסם בגופי שום דבר. יש דרכי עבודת קואליציה שכולנו אמונים עליהן. זה אומר שהצעות חוק פרטיות יעלו למליאת הוועדה בהסכמת הנהלת הקואליציה, לאחר שעברו דיון בוועדת שרים לחקיקה. אני לא תמיד מסכים עם הקביעה הזאת, אבל אני מכבד אותה, לאור העובדה שזה מה שקבעה הקואליציה. גם חוקים שאני הייתי רוצה לקדם לא עולים לדיון במליאת הכנסת - רק מה שוועדת שרים חקיקה מאשרת. מה שביקשת לעשות בשבוע שעבר זה להעלות הצעת חוק פרטית, שגם אני חתום עליה, ללא שעברה את אישור ועדת שרים לחקיקה, מבלי עמדת הממשלה. זה דבר שהקואליציה לא מאפשרת לאף חבר כנסת לעשות. מהרגע שוועדת שרים לחקיקה לא הביעה עמדה ביחס להצעת חוק פרטית - היא לא תעלה מטעם הקואליציה להצבעה. אנחנו מצטערים על זה, אנחנו מבקרים את זה. ביקרתי את שר המשפטים ואת השר המקשר בין הממשלה לכנסת על הדבר הזה שלא מאפשרים לנו כחברי קואליציה להעלות חוקים למליאה כחוקים פרטיים. הצעת החוק שמוגשת היום מטעם ועדת הכנסת הגיעה לאחר שהיא נעשתה בתיאום עם יושב-ראש ועדת הכנסת ויושב-ראש ועדת הכספים. היא לא הצעת חוק פרטית של מישהו, היא הצעת חוק מטעם הוועדה, מתוך אותו רצון למנוע את העלאת השכר, ולאור העובדה שהממשלה לא הצליחה להעביר את החוק בגלל עניינים פוליטיים.
שלמה קרעי (הליכוד)
הניסיון להעלות את זה בשבוע שעבר היה בהסכמת יושב-ראש הכנסת וסיעות הבית.
היו"ר איתן גינזבורג
סיעות הבית זה נחמד, אבל בסוף יש עמדת ממשלה וועדת שרים לחקיקה, שאף אחד לא עוקף אותן, כולל אני ואתה.
שלמה קרעי (הליכוד)
הם לא התנגדו.
היו"ר איתן גינזבורג
הם התנגדו, כי הם לא התכנסו כדי לדון בחוק הזה. אם תקרא את דרכי עבודת הקואליציה ואת דרכי עבודת הממשלה, אתה תראה שכשאין עמדת ועדת שרים לחקיקה זה כמו שיש התנגדות ממשלה. כל הניסיון שלך להשחיר את פניי בכל הנוגע לכך שאני מונע חקיקת חוק שאני חתום עליה, זה ניסיון נחמד, הוא אפילו צובר כמה נקודות תקשורתיות. אני לא יודע כמה נקודות מוסריות או ערכיות זה מוסיף לך, אבל תקשורתיות כנראה שכן. אם זאת הדרך שבה אתה בוחר, זאת בחירתך. אני עומד מאחורי החתימה בהצעת החוק, אני חושב שהיא צריכה לעבור כהצעת חוק אחרי שוועדת שרים אומרת את דברה, שזה סדר הדברים הנכון בכנסת.
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו בינתיים נמשיך לשלם מאות מיליונים לבכירי המגזר הציבורי רק בגלל איזה שהוא מנגנון של הקואליציה.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
שלמה, אתה יודע שההצעה שלך היא ראויה וחשובה, אבל כמוה יש לנו עוד הרבה הצעות חוק חשובות לא פחות. דיברנו על הזוגות שצריכים לקבל את המקדמות שלהם בחזרה, שזה לא פחות חשוב. אני מצטרפת לחברי חבר הכנסת גינזבורג, שאומר ששר המשפטים והשר המקשר דודי אמסלם צריכים להיכנס לחדר כדי למצוא פתרון לכינוס ועדת שרים. ללכת בדרך האחורית ולהגיש את אותו החוק כהסתייגות כדי להעביר את זה משם, מבחינתי זה לא מתאים, וזה גם נושא חדש.
שלמה קרעי (הליכוד)
על מה את אומרת נושא חדש? על ההסתייגות הזאת?
הילה שי וזאן (כחול לבן)
בוודאי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו מדברים כאן על עדכון שכר חברי הכנסת. אני מציע מנגנון אחר לעדכון. איך את הופכת את זה לנושא חדש?
הילה שי וזאן (כחול לבן)
מנגנון חדש שאינו חלק ממה שכבר העברנו בקריאה ראשונה, זה מבחינתי נושא חדש לחלוטין.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שלמה, יש פה את הנושא של הנראות ואת הנושא הכלכלי. הנושא הכלכלי צריך להיות נדון בוועדת כספים. הצעת החוק שלך, שמדברת על הורדה של 250 או 300 שקל לכל אחד מ-86 חברי כנסת, מביאה אותנו לחיסכון של 20,000 שקל בחודש. אני חושב שזה חשוב מאוד, אבל אני לא חושב שבגלל זה צריך לבנות מנגנון חדש לשכר חברי הכנסת. יש ועדות ציבוריות שידונו בזה. כרגע יש עלייה לא פרופורציונאלית שצריך לעצור.
שלמה קרעי (הליכוד)
הרב גפני חתום על החוק הזה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה חוסך למדינת ישראל 20,000 שקל בחודש, 240,000 שקל בשנה.
שלמה קרעי (הליכוד)
החוק הזה היה חוסך 200 מיליון שקל בשנת 2021.
היו"ר איתן גינזבורג
שיעלה כחוק.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה המנגנון הנכון שצריך להיכנס.
ארבל אסטרחן
הלב של ההצעה של חבר הכנסת קרעי משנה את ההגדרה של השכר הממוצע. בעוד שבנוסח המוצע השכר הממוצע הוא כפי שמוגדר בחוק הביטוח הלאומי, ההצעה של חבר הכנסת קרעי מדברת על כך שהשכר הממוצע יהיה כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי עם שקלול הממוצע החודשי של דמי האבטלה בשלושת החודשים האחרונים שלגביהם היו נתונים בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום שקדם ליום העדכון. חבר הכנסת קרעי מציע שהעדכון בינואר מידי שנה של שכר חברי הכנסת יהיה לפי אותה הגדרה שהקראתי. יש הוראת מעבר שאומרת שהעדכון הראשון בינואר 2021 יהיה לפי השכר הממוצע 12 חודשים קודם לכן.
שלמה קרעי (הליכוד)
לפי ההגדרה הישנה.
ארבל אסטרחן
אתה רוצה שבינואר הקרוב זה יכלול את כל העלייה בשכר הממוצע?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא. ינואר הקרוב יכלול את דמי האבטלה, אבל המכנה יהיה ינואר האחרון שלפיו עדכנו עד היום.
היו"ר איתן גינזבורג
חשב הכנסת, האם אתה מבין את ההסתייגות? והאם יש לך יכולת לפעול על פי הדבר הזה?
חיים אבידור
אני צריך לעדכן את השכר בהתאם לאיזה שהוא מדד מסוים. כל דבר צמוד לאיזה שהוא מדד מסוים או מטבע מסוים שמפרסם איזה שהוא גוף בר סמכא. בשביל לעשות את ההצמדה הזאת אני צריך שיהיה לי איזה שהוא מדד שפרסם אותו גוף שצריך לפרסם. פה אין איזה שהוא מדד. פה מדברים על לקחת את השכר הממוצע של ביטוח לאומי ולהוסיף לו שכר של מובטלים, שזה לא איזה מדד אובייקטיבי שאתה יכול לקחת ולהצמיד אותו. זה מכריח את חשב הכנסת ללכת ולאסוף כל מיני נתונים, שאני לא יודע מי מפרסם אותם, ולעשות כל מיני תחשיבים שיהיו סובייקטיביים. אני ממש לא יודע איך אני יכול להכין את המנגנון הזה.
היו"ר איתן גינזבורג
למה סובייקטיבי?
חיים אבידור
כי זה על פי תחשיב שאני עשיתי באיזה שהוא מקום. יכול לבוא מישהו ולהגיד לי: "למה לקחת את כמות המובטלים שהיו פה, או את כמות המובטלים שהיו שם". אני לא מומחה לפרסום מדדים מסוימים.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
מי קובע את המדד?
היו"ר איתן גינזבורג
הוא אומר שזה מדד חדש.
חיים אבידור
לא קיים בכלל.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
אין היום מישהו שקובע את זה?
חיים אבידור
אם תפנו לביטוח לאומי או ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ותגידו: "אנחנו מבקשים שתעשו מדד שלוקח בחשבון את השכר - -"
שלמה קרעי (הליכוד)
זה מה שנבקש. אם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נותנת לך נתון של שבעה אחוז אבטלה, פלוס נתון שאומר שכל מובטל מרוויח 5,000 שקל בממוצע דמי אבטלה, אתה מחבר את זה לחישוב השכר הממוצע במשק.
חיים אבידור
אני לא יודע אם ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה יש את הנתונים האלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
בוודאי שיש לה.
חיים אבידור
הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הם חודשיים. השכר הממוצע הוא שנתי, הוא מתפרסם פעם בשנה. זה ללכת לערבב שמן במים.
שלמה קרעי (הליכוד)
השכר הממוצע מתפרסם ארבע פעמים בשנה. אתה לוקח את הפרסום האחרון של השנה.
חיים אבידור
ביטוח לאומי מפרסם פעם בשנה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה לא לוקח שכר ממוצע שנתי. ביטוח לאומי מפרסם את העדכון האחרון לצורך המדד הזה.
חיים אבידור
ביטוח לאומי לוקח את השכר הממוצע של שנה שלמה, והוא מפרסם אותה ב-15 לינואר.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא נכון. לוקחים שלושה חודשים אחורה, וזה מה שמתפרסם כשכר ממוצע. אלה נתונים אובייקטיביים לגמרי.
חיים אבידור
אני לא רוצה לעשות תחשיבים של שכר. אני מבקש שיהיה לי מדד. אתם רוצים לקבל את המנגנון הזה? אין בעיה, רק לפני זה תפנו לביטוח לאומי או ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ותבקשו שיפרסמו מדד.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה מה שיקרה, נלך לביטוח הלאומי ונבקש את הנתון. זה חישוב פשוט.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
צריך לראות אם הוא מסוגל לעשות את זה, אם הוא רוצה לעשות את זה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו אף פעם לא שואלים אם מישהו יהיה מסוגל לעשות נוסחה של אחד ועוד אחד. זה אחד ועוד אחד, חיים, זה נתונים אובייקטיביים לגמרי. מה שצריך לעשות זה לקחת את אחוז האבטלה בשלושת החודשים האחרונים ולחבר אותם לשכר הממוצע, זה הכל. אם אתה רוצה אני אעזור להם.
חיים אבידור
למי תעזור?
שלמה קרעי (הליכוד)
למי שצריך בביטוח לאומי או בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
חיים אבידור
אם ביטוח לאומי יעשה מדד לפי מה שאתה תעזור לו, אהלן וסהלן.
היו"ר איתן גינזבורג
נעבור להסתייגות של חבר הכנסת אלעזר שטרן.
ארבל אסטרחן
חברי הכנסת שטרן וטופורובסקי ביקשו להציג הסתייגות פשוטה ואפשרית יותר. היא מציעה לתקן את חוק הכנסת בהוראת קבע. שכרם של חברי הכנסת ותנאיהם נקבעים ברגיל על ידי ועדת הכנסת, לאחר קבלת המלצה של ועדה ציבורית. ההסתייגות שמוצעת אומרת שהוועדה הציבורית היא זו שתחליט, לא תגיש המלצות. ההסתייגות הזאת היא נושא חדש.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יש משהו נקודתי ונכון בהצעת החוק שהוועדה הביאה. להתחיל לשנות סדרי בראשית בשביל לצאת עם כל מיני כותרות, אני לא חושב שזה הזמן.
ארבל אסטרחן
יש דרישות דיבור של מרצ במליאה.
היו"ר איתן גינזבורג
כפי שאמרה היועצת המשפטית, ההסתייגות של חבר הכנסת שטרן היא נושא חדש.
עידן כהן
יש תזכיר חוק שמתייחס לתמונה המלאה יותר, כולל נושאי משרה, כולל הנושא של הפחתת שכר, לא רק הקפאת השכר. אנחנו לא מתנגדים להצעות שאמרתם עכשיו, אבל אנחנו מעדיפים וממליצים להתייחס להצעה הרחבה והמלאה יותר.
היו"ר איתן גינזבורג
האם יש לכם התייחסות להסתייגות של חבר הכנסת קרעי בקשר למדד החדש?
עידן כהן
יש הצעת חוק נפרדת שמדברת על לשנות את המדד באופן זמני לאור האירוע, לא את המדד הקבוע של חברי הכנסת.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני לא מדבר על שינוי המדד באופן זמני.
עידן כהן
מדובר על הצעת חוק נפרדת. כמו שאמרתם, פעם אחת אפשר להקפיא את שכר הח"כים ונושאי המשרה דרך החלטה בנוגע אליהם, פעם אחרת אפשר להביא חקיקה לגבי מדד השכר הממוצע עצמו.
שלמה קרעי (הליכוד)
יש הצעה על עדכון המדד כך שהוא יכלול את דמי האבטלה.
עידן כהן
אנחנו תומכים בתזכיר החוק שמדבר על הפחתת השכר של 10% ועל הקפאה. לא נתנגד למהלך שאתם מקדמים כאן, הוא עדיין מקדם משהו.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתם תומכים בהצעה לעדכון המדד כך שהוא יכלול את דמי האבטלה?
עידן כהן
יש הצעה נפרדת, ואני לא מדבר על החקיקה הספציפית שלך, שמדברת על שינוי מדד השכר הממוצע והקפאתו בשנה הנוכחית לאור המשבר. זה לא בהכרח כולל הכנסה של דמי אבטלה. יש שם כמה חלופות. העניין שזה החלטה זמנית, לא החלטה קבועה.
ארבל אסטרחן
האם ההצעה של חבר הכנסת קרעי מובנת?
חיים אבידור
אני מבין אותה, רק אני לא חושב שבשלב הזה אני יכול לבצע אותה, היות ואני לא יודע אם את כל הנתונים שהוא מבקש לשקלל יש מישהו שמפרסם. אנחנו מערבבים פה נתונים משני גופים שונים - חלק מביטוח לאומי, חלק מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אני לא יודע מה החתכים של כל אחד ואחד. מה שמבוקש פה לא מבושל דיו.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני החשב, זה בושל יחד עם הייעוץ המשפטי של ועדת הכספים. עבדנו על זה הדק היטב. היו כמה ניסוחים עד שהגענו לניסוח הזה. שגית, היועצת המשפטית של ועדת הכספים ושל הכנסת, אמרה שזה בהחלט אפשרי, שזה דבר שהוא מאוד פשוט ליישום. אם תצטרך נוסחה, כמובן שנשיג את הנוסחה, זה עניין מאוד טכני ופשוט. לא מפילים בשביל זה דבר כל כך מהותי.
חיים אבידור
אני לא מפיל. נחשפתי לזה לראשונה עכשיו.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה שנחשפת לזה לראשונה עכשיו זה בסדר, אתה לא אמור לחשב את החישוב הזה לבד. זו נוסחה מאוד פשוטה שעושה ממוצע משוקלל כולל המובטלים.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
אני מבקשת למשוך את טענת נושא חדש משתי ההסתייגויות.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מציע שנעבור להצבעה על ההסתייגויות. נתחיל עם ההסתייגות של חבר הכנסת קרעי. מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת קרעי, ירים את ידו?

הצבעה

בעד – 1
נגד – 4
נמנעים – אין
ההסתייגות לא אושרה.
שלמה קרעי (הליכוד)
רביזיה.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד ההסתייגות של חברי הכנסת אלעזר שטרן ובועז טופורובסקי, ירים את ידו?

הצבעה

בעד – אין
נגד – 4
נמנעים – אין
ההסתייגות לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
בשעה 11:10 נתכנס כדי להצביע על הרביזיה.


(הישיבה נפסקה בשעה 10:40 ונתחדשה בשעה 11:10.)
היו"ר איתן גינזבורג
אני מחדש את הישיבה. אנחנו דנים על רביזיה שהגיש חבר הכנסת קרעי.
שלמה קרעי (הליכוד)
כמו שאמרתי קודם, יש לנו כאן פתרון שאומר שלא כל פעם כשיש אחוז אבטלה גבוה, שלא כל פעם כשיש בעיות כלכליות, צריכים להיכנס ללופ הזה של הקפאות, של קיצוצים, בלי שכל, בלי משהו ענייני מה גרם, למה דווקא הקפאה, למה לא קיצוץ של 20%, למה רק 10%. יש כאן מנגנון שמשקף את מצב המשק כולל המובטלים. אם אתה מצביע נגד ההסתייגות הזאת, נגד הרביזיה, אתה בעצם אומר: "אני לא רוצה שיורידו בשכר שלי כמו שמורידים לכל המובטלים במשק". לכל המובטלים במשק השכר ירד ב-30%, ואתה אומר להם: "לכם ירד ב-30%? אני לא מוכן שירד לי אפילו בשלושה אחוז". זאת האמירה של מי שיצביע נגד הדבר הזה.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד הרביזיה, ירים את ידו?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 5
נמנעים – אין
הרביזיה לא אושרה.
ארבל אסטרחן
היות וזה נכלל בנוסח שעולה, והיות וגם משרד המשפטים העיר לי הערה לגבי היישומיות של זה, אני רוצה לוודא, חבר הכנסת קרעי, האם אפשר להגיד את המילים "שלגביהם היו נתונים שפרסמו בלשכה"?
שלמה קרעי (הליכוד)
כן.
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו נעבור להצבעה על הצעת החוק כנוסח הוועדה. מי בעד הצעת החוק כנוסח הוועדה, ירים את ידו?

הצבעה

בעד – 7
נגד – אין
נמנעים – אין
ההצעה אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
החוק התקבל ויעבור לדיון במליאת הכנסת. אני מגיש רביזיה על החוק.
ארבל אסטרחן
עם ההסתייגויות של מרצ ושל ישראל ביתנו.
היו"ר איתן גינזבורג
כן. אני מזכיר שהצעת החוק מוזגה עם הצעת החוק של יש עתיד, שחתומים עליה יאיר לפיד ומיקי לוי. נצביע על הרביזיה שהגשתי בישיבה שתתקיים בשעה 12:00. תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:15.

קוד המקור של הנתונים