ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 16/11/2020

בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020 (מ/1368), לפני הקריאה השנייה והשלישית. , קביעת ועדה לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014 – פניית שר ההתיישבות. , רביזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר הוספת ממלא מקום קבוע בוועדות החוץ והביטחון, מטעם סיעת הליכוד.

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת הכנסת
16/11/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 80
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ט בחשון התשפ"א (16 בנובמבר 2020), שעה 11:30
סדר היום
1. בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020 (מ/1368), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
2. קביעת ועדה לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014 – פניית שר ההתיישבות.
3. רוויזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר הוספת ממלא מקום קבוע בוועדת החוץ והביטחון, מטעם סיעת הליכוד.
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
עוזי דיין
אוסנת הילה מארק
יצחק פינדרוס
טלי פלוסקוב
תהלה פרידמן
אלעזר שטרן
חברי הכנסת
שלמה קרעי
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
חנה כהן


בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק התוכנית הכלכלית (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א–2020 (מ/1368), לפני הקריאה השנייה והקריאה השלישית
היו"ר איתן גינזבורג
שלום לכולם - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
יש לי הצעה לסדר.
היו"ר איתן גינזבורג
בוא נפתח קודם את הדיון. בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, כ"ט בחשון תשפ"א, 16 בנובמבר 2020. ראשית, אני רוצה להתנצל על האיחור. היינו באירוע בוועדת הפנים ביחס לרוויזיה שהוגשה על-ידי הליכוד לגבי הבחירות בתל מונד ולכן נאלצתי להיות שם, כדי לנסות לפתור את הבעיה.

חבר הכנסת שטרן, בבקשה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
היושב-ראש, אתה רוצה שאנחנו נתייחס בכבוד לוועדה הזאת, ואני מבין אותך, אבל אני חושב שגם אנחנו יכולים לבקש ממך להתייחס בכבוד אלינו, ואתה לא מתייחס. האיחור הזה של הרבע שעה – תודיע. הרי מתי הודעת על הישיבה הזאת? לפני פחות משעה.
עוזי דיין (הליכוד)
ב-11.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
לפני פחות משעה, שזה כשלעצמו מטורף. זה מזלזל, זה הופך אותנו לכלבלבים שלך. אתה תחליט מתי אתה רוצה אותנו, מתי אתה לא רוצה, מה יהיה בדיוק בהתרעה של שלושת-רבעי שעה. אני לא מכיר את ההתנהלויות האלה. כבר אמרנו, אתה תחליט מתי חוק יסוד הוא חוק יסוד, בסדר. אבל באמת, אתה אומר לנו לבוא ב-11, מנהלת הוועדה מתקשרת לשאול אם נבוא, אנחנו מאשרים לה שנבוא, ובסוף אתה לא בא. אני לא יודע אם מישהו יכול להחליף אותך שם בוועדה, יש לכם מספיק עריקים או עריקות שאתה יכול לשים - - -
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת שטרן, אני מבין שבאת קרבי היום.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
לא, נשבע לך שלא.
היו"ר איתן גינזבורג
נשבע לך שכן, כך זה לפחות נראה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
"קרביים" – תשאיר לי את המושגים האלה.
היו"ר איתן גינזבורג
נכון, בגלל זה השתמשתי בביטוי הזה. אני כבר מבין שאני עם חוקי יסוד, שיש עריקים.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אל תתחמק, איתן.
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא מתחמק, התחלתי ופתחתי בזה, ואם תרצה – תכף אני אומר עוד דבר.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה שתגיד, כן. אני אגיד לך ממה אתה מתחמק – מזה שאתה מקפיץ אותנו. אם אתה משתמש במונחים קרביים, תשאל את עוזי דיין והוא יגיד לך למה מקפיצים בהתרעות כאלה ובהתרעות קצרות יותר ולמה לא מקפיצים בהתרעות כאלה, בגלל שרוצים שתהיה תרבות של ניהול. להקפיץ ב-11 ל-11 וחצי ולבוא ברבע ל-12, זה אומר שאתה לא מתייחס אלינו בכבוד הראוי. לא לכל אחד מאיתנו, אלא למושג הזה של חבר ועדה שלך. זה דבר אחד.

הדבר השני, אם אתה כבר מקפיץ אותנו ואתה מודיע לנו היום על מחר, וכדי שגם – אני אגלה לך משהו, גם לנו יש לוחות זמנים. דרך אגב, אני רוצה שתדע את זה – אני יושב פה ביום רביעי עם העוזרים והיועצים ואנחנו עוברים על הוועדות ומחליטים לאיפה לבוא ולאיפה לא לבוא. אנחנו חברים, ישנן התנגשויות ואנחנו מחליטים לפי זה איזה עוד פגישות לעשות. אנחנו מחליטים לאיזה ועדות ללכת או איזה עוד פגישות לעשות במסגרת העבודה, בגלל שאלה הוועדות שאנחנו רוצים להיות בהן. אני מסתכל על הלו"ז של היום ושל מחר – שגם את של מחר קיבלנו באותו זמן בדיוק – ושאלתי למה אם זה הלו"ז, למה לא מאחדים כבר את הדיונים. אז אתה מסתכל ואומר: אוקיי, אני מקבל שלושת-רבעי שעה קודם התרעה על ועדה, אבל אני לא מבין את החלוקה הזאת שהיא מהיום למחר. אני אומר לך, יש לנו פגישות ויש לנו עבודה ואחרי הכול אתה עוד אומר שאתה בא ברבע שעה איחור ואתה מתנצל. אתה יודע כמה פעמים כבר התנצלת פה על איחורים, נכון? אני לא צריך לספור לך את זה. אז מה זה קשור עכשיו למצב רוח קרבי? אם אתה קורא לזה מצב רוח קרבי, אז יש לזה אשם אחד בחדר, וזה אתה. כל פעם שנמתח ביקורת תגיד "מצב רוח קרבי"? אם אתה או מישהו מהנוכחים כאן יגיד במה אני לא צודק, במה הגזמתי – אפשר לדבר על זה. אבל אם מה שתיארתי זה אוסף של עובדות שהתרחשו בשעה האחרונה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל אתה מתעלם, חבר הכנסת שטרן. הוא הביא לך את זה בהצבעה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני לא יודע מי אתה, אני לא רואה אותך עכשיו.
שלמה קרעי (הליכוד)
תגיד תודה שקיבלת הצבעה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
עכשיו אני עם היושב-ראש. יש מספיק חברי כנסת שאפשר להקפיץ אותם, כמו שאפשר להקפיץ אותנו. שיקפיצו אחרים לדיונים בוועדת הפנים.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה, חבר הכנסת שטרן. ועדת הכנסת, בשונה מוועדות אחרות, היא ועדה תפעולית. היא ועדה שמתכנסת בעיקר לפי צורך. לא תכננתי לכנס את הוועדה היום. תעיד על זה מנהלת הוועדה, לא התכוונתי. הטעם היחידי שהחלטתי לכנס אותה הוא הוא בקשת יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה להקדים דיון להיום במליאה על הצעת חוק לסיוע כלכלי לפי חוק הקורונה. אחרת לא היינו מתכנסים היום.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אז תחברו את זה לדיונים של מחר.
היו"ר איתן גינזבורג
מה לעשות, אבל הוא רוצה היום להצביע על החוק הזה במליאה. כשיש ועדה שמבקשת פטור - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
דרך אגב, אם הייתה תרבות אחרת, גם הוא היה מבקש את זה אתמול או שלשום. זה לא נחת עליו בהפתעה.
היו"ר איתן גינזבורג
יכול להיות, אבל הוא סיים את זה היום.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
תאמין לי, אני מכיר אותו, הוא ידע שהוא יסיים את זה היום.
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא מתחיל לבדוק כיצד עבדו ועדות אחרות.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
למה?
היו"ר איתן גינזבורג
אני כן מונע, ככול שאני יכול, מהצעות חוק ממשלתיות להגיע בפטור. למשל, הם רוצים להגיש בקשה לפטור הצעת חוק שקשורה לאנרגיה בגלל הקורונה. זו הצעת חוק שנידונה בממשלה כבר לפני שבועיים ולא הביאו את זה לסדר היום. היום הם ביקשו פטור להיום, אבל אני אמרתי שלא יהיה להם פטור להיום, בדיוק מאותו טעם. אבל אם ועדת הרווחה סיימה את העבודה בדחיפות – ואני יודע שהם התכנסו לדון בזה בצורה אינטנסיבית – ורוצים להצביע על זה היום, אז אנחנו מתכנסים ודנים בזה. אתה יודע מה הכי מעצבן אותי עכשיו? כשהתיישבתי קיבלתי פה הודעה שהם הסירו את הבקשה. זה הכי מעצבן אותי.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
כי הדיון לא הסתיים.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אתה אומר לי שמפרפרים אותך ואתה מפרפר אותנו.
היו"ר איתן גינזבורג
זה לא עניין של מפרפר, אלעזר. כמו ששמו אותי יושב-ראש ועדה, אם שמו אותך בוועדה כחבר, תדע שהוועדה הזאת היא לא ככול ועדה, היא ועדה שדנה בדברים אד הוק. אתה ותיק ממני בכנסת, אתה יודע מספיק טוב שהוועדה הזאת - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני מכיר היטב - - -
היו"ר איתן גינזבורג
יפה. כמו שבשבוע שעבר התכנסנו אחרי המליאה לצורך מתן איזה הארכה לוועדת החוקה שלא הספיקה לדון באיזה תקנות, ודנו בעשר בלילה בהארכת תוקף לשלושה ימים, כך גם דנו בזה עכשיו.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
דיברתי איתך רק על דברים שאפשר היה לדעת אותם קודם וגם אפשר עכשיו לדעת אותם קודם לגבי מחר. רק על זה דיברתי איתך, לא על דברים של התקלות. תביא לי דבר אחד שלא אפשר היה לדעת קודם. גם ועדת העבודה והרווחה, שלדבריך בסוף משכו את זה, יושב-ראש הוועדה הרי ידע, לפחות באותה סבירות שעכשיו הוא ביטל אותה, הוא חשב שתהיה הצבעה. אם הוא מכבד אותנו או אותך, שיגיד יום קודם או יומיים קודם: אני אגמור את הדיון הזה. אני מכיר אותו, הוא תכנן לגמור את הדיון הזה. זו תרבות ארגונית, זה הכול.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
ברשותכם, אני רוצה להגיד שוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ישבה אתמול כמה שעות טובות כדי להספיק להביא את זה היום, ואז הגענו לעוד שיפור. אני חוזרת ואומרת, משפרים עוד את מצבם של המעסיקים ודברים שלא יכולנו לסגור אתמול. לכן נפתח דיון מחדש. בעצם זו הייתה רוויזיה ונפתח דיון מחדש.
היו"ר איתן גינזבורג
אמרתי, לא הייתי מקיים את הישיבה היום על הנושאים האלה, רק בגלל שביקשו פטור על החוק הזה.

במסגרת ההחלטות הדמוקרטיות שלי, אני שואל אם אתם רוצים לדון בשאר הנושאים, שהם נושאים לא בוערים שאפשר לדחות אותם למחר, או לא.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
למה אי אפשר להקדים את הנושאים של מחר?
היו"ר איתן גינזבורג
כי אחד מהנושאים של מחר הוא חוק. אני חושב שאם מדובר בחוק, צריך זמן להתכונן אליו. אי אפשר להביא את זה מעכשיו לעכשיו. אם הייתי שם עכשיו בסדר היום את המשך הדיון לקריאה שנייה ושלישית של החוק, היית כועס עליי ואומר איך אתה עושה דיון על חוק בהתרעה של חצי שעה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
נכון, אבל איתן, אני כועס עליך שלא אמרת את זה ביום רביעי. אנחנו יודעים את זה וזה בדיוק העניין.
היו"ר איתן גינזבורג
יכול להיות. מכיוון שאמרת שהנחיתו אותי לכאן ושמו אותי כאן, ומכיוון שאני צעיר, פרח, ינוקא – איך שתרצה לכנות אותי – אחד שלא מבין, עושה חוקי יסוד, שמעתי שגם היושב-ראש שלך כתב עליי היום איזה מאמר - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
הוא לא כתב עליך.
היו"ר איתן גינזבורג
חצי מאמר היה עליי. אז מציע - - -
טלי פלוסקוב (הליכוד)
לא חבל על הזמן?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
דרך אגב, אני מסכים עם המאמר הזה.
היו"ר איתן גינזבורג
חשבתי שהוא לא כתב...

אז אני מציע שתכבד את הסדר שלי ולהבין שגם אני לומד ואולי את החוק הבא נביא בהתרעה של כמה ימים ולא בהתרעה של יום אחד.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
תאר לך שגפני היה כותב מאמר ואני הייתי אומר שאני לא מסכים.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אלעזר, אם לא תסכים, לא תהיה בכנסת הבאה. מה לא הבנת?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
למה? אשתו של לפיד תגיד לי? אל תתחילי איתי, אוסנת, לא מתאים לך.
שלמה קרעי (הליכוד)
כמו שאת עופר שלח הוצאתם מהווטסאפ.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אני לא רוצה להתחיל איתך, רק פשוט אתה צריך להסכים לזה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
תאר לך שגפני היה כותב מאמר, הייתי יכול להגיד שאני לא מסכים איתו?
היו"ר איתן גינזבורג
כאמור, הנושא הראשון ירד מסדר היום לבקשת יושב-ראש הוועדה.קביעת ועדה לאישור חקיקת משנה לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014 – פניית שר ההתיישבות
טלי פלוסקוב (הליכוד)
הנושא השני הוא קביעת ועדה לאישור חקיקת משנה לפי חוק שירות לאומי-אזרחי. להזכירכם, זה כבר היה פה.
היו"ר איתן גינזבורג
יש פנייה של השר צחי הנגבי לאשר לקבוע ועדה לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, כפי שקבעו את החוק בכנסת הקודמת בוועדה דומה, ועדה משותפת - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
לדעתי בכנסת הקודמת, הקודמת, קודמת, קודמת.
היו"ר איתן גינזבורג
בכנסת העשרים, אתה צודק. ועדה דנה בחוק הזה ועכשיו נדרש לקבוע תקנות. הוא ביקש להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה ואנחנו חשבנו שנכון להעביר את זה לוועדה משותפת של ועדת העבודה והרווחה וועדת החוץ והביטחון.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
בראשותו של חבר הכנסת חיים כץ.
היו"ר איתן גינזבורג
בראשותו של יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה.

ההרכב המוצע, על פי שיח עם הסיעות, הוא כדלקמן: מטעם ועדת העבודה והרווחה יכהנו – חיים כץ – יושב-ראש הוועדה; חבר הכנסת טסלר; חברת הכנסת אתי עטייה; חברת הכנסת הילה שי וזאן וחבר הכנסת עידן רול. דרך אגב, זה לאחר שהתייעצתי עם ראשי הסיעות ומרכז האופוזיציה.

מטעם ועדת החוץ והביטחון יכהנו – חברי הכנסת עוזי דיין; מיכאל מלכיאלי; נפתלי בנט; אביגדור ליברמן ואלעזר שטרן.

זה ההרכב המוצע – חמישה חברים מוועדת החוץ והביטחון, חמישה חברים מוועדת העבודה והרווחה באופן שווה.
נועה בירן - דדון
חבר הכנסת טסלר עדיין לא חבר בוועדת העבודה והרווחה.
היו"ר איתן גינזבורג
בסדר, אבל זה מה שהם ביקשו.
ארבל אסטרחן
אתה לא תוכל להכריז על זה במליאה אם לא יודיעו לך קודם על זה.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת פינדרוס, מכיוון שעדיין לא הודעתם שטסלר הוא חבר ועדת העבודה והרווחה, כרגע יהיה מקום פנוי ליהדות התורה. אתם תצטרכו להודיע לוועדת הכנסת שהוא חבר ועדת העבודה והרווחה ואז הוא יוכל להיות בוועדת המשותפת.
ארבל אסטרחן
כשבוחרים ועדה משותפת, זה שמי ולא על מקום פנוי.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אפשר להכניס שם של מישהו אחר שהיום כן חבר ועדה ואחר כך תשנו את זה.
ארבל אסטרחן
מתי תוכלו להודיע את השם?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מה שקרה זה שליצמן החליף. לא רציתי לפגוע באף אחד ולא עשיתי מינויים חדשים. השארתי את מי שהיה. הוא היה ממלא-מקום שלו, אז מבחינתי הוא היה בפנים. אם לא, אני אטפל בזה.
ארבל אסטרחן
אם אפשר, אז לעשות את זה לפני שמוסרים את ההודעה במליאה.
היו"ר איתן גינזבורג
אוקיי, רק אם תוכל לעשות את זה לפני שאני מודיע במליאה. אני מבקש שתודיע על זה עכשיו, בצוהריים, כדי שכשאני מודיע על זה בארבע במליאה, יהיה חבר הכנסת טסלר חבר בוועדה המשותפת.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בסדר.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו יכולים לאשר את זה למרות שהם עוד לא הודיעו?
ארבל אסטרחן
בכפוף לכך שהוא יודיע.
היו"ר איתן גינזבורג
בכפוף לכך שהוא יודיע, אבל יש מקום שמור ליהדות התורה.

יש מישהו שרוצה להתייחס? אין. אם כך, נעבור להצבעה – מי בעד הקמת הוועדה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – אין
נמנעים – 1
ההצעה התקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההצעה התקבלה.רוויזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר הוספת ממלא מקום קבוע בוועדת החוץ והביטחון, מטעם סיעת הליכוד
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
איתן, אני מושך את סעיף ג'.
היו"ר איתן גינזבורג
סעיף ג' – הרוויזיה נמשכה.
ארבל אסטרחן
אם כך, ההחלטה בתוקף.
שלמה קרעי (הליכוד)
התלוננת שהורסים לך את הלו"ז והרסת לנו את הלו"ז, אנחנו נמצאים פה סתם רבע שעה.
היו"ר איתן גינזבורג
לפיכך ההחלטה שהתקבלה אז בדבר ממלא-מקום קבוע לוועדת החוץ והביטחון, בתוקף.

בכך אני נועל את הישיבה. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00.

קוד המקור של הנתונים