ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 18/11/2020

הצגת מסקנות הצוות הבין משרדי לבחינת המדיניות בנוגע להפללה וצריכה של קנאביס

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת9
ההועדה המיוחדת להתמודדות עם סמים ואלכוהול
18/11/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 29
מישיבת ההועדה המיוחדת להתמודדות עם סמים ואלכוהול
יום רביעי, ב' בכסלו התשפ"א (18 בנובמבר 2020), שעה 8:30
סדר היום
הצגת מסקנות הצוות הבין משרדי לבחינת המדיניות בנוגע להפללה וצריכה של קנאביס
נכחו
חברי הוועדה: חה"כ מיכל קוטלר-וונש – היו"ר
אליהו ברוכי
בועז טופורובסקי
יוסף טייב
חברי הכנסת
רם שפע
משתתפים באמצעים מקוונים
עמית מררי - המשנה ליועץ המשפטי לממשלה פלילי, משרד המשפטים

יפעת רווה - ראש אשכול סדר דין פלילי וראיות, משרד המשפטים

חגי רזניק - מנכ"ל המשרד לחיזוק וקידום קהילתי
ייעוץ משפטי
אלעזר שטרן
מנהלת הוועדה
בת שבע פנחסוב
רישום פרלמנטרי
מירב מקלר - חבר תרגומים


הצגת מסקנות הצוות הבין משרדי לבחינת המדיניות בנוגע להפללה וצריכה של קנאביס
היו"ר מיכל וונש
בוקר טוב לכולם, תודה לכל מי שהצטרפו בשעה זאת בעצם לדיון, אני אומר ראשוני. הנושא הוא הצגת המסקנות של הצוות הבין משרדי לבחינת המדיניות בנוגע להפללה וצריכה של קנאביס, מאוד מאוד ממוקד, אנחנו רוצים בעצם ליישר קו, להבין את מסקנות הוועדה כולנו, לשמוע אותם. נמצאים איתנו נציגי משרדי הממשלה והגורמים השונים שהיו חלק מהצוות הבין משרדי כדי לשמוע, להשמיע את המסקנות בעצם לקראת תהליך מעמיק ויסודי, הוליסטי, שמבטיח את הסדרת הנושא באחריות רבה.

אני אומר, זה דיון מקצועי הוא נועד להצגת המסקנות קודם כל, לכן בעצם כל המשתתפים שנמצאים איתנו, אני מתנצלת מראש אם לא נספיק שכולנו נדבר, הבוקר המטרה היא להציג את מסקנות הוועדה.

אני אומר, הוועדה להתמודדות עם סמים ואלכוהול בראשותי, ואני חושבת באופן כללי יש לה אחריות גדולה מאוד לבחון את הנושאים שמובאים לפתחה. אני בחרתי להסתכל על כל הנושאים שאנחנו מדברים עליהם מאז שנכנסתי לתפקיד דרך הפריזמה של התמכרויות וכיו"ר הוועדה אני מחויבת להוביל, לקדם, ולפקח על יישום ההמלצות לרפורמה, כמובן יחד עם כלל המשרדים והגורמים כדי לעמוד בדרישות, ההערכות לפי ההמלצות ותזכיר חוק לכשיוצג ויעדי הזמן שיוצגו בתזכיר החוק.

חשוב לי מאוד להודות לשר המשפטים, אבי ניסנקורן, על הקמת הצוות הבין משרדי, לחה"כ רם שפע וחה"כ שרן השכל וכמובן לצוות הבין משרדי, לכל מי שנמצאים פה שישבו בו ועמלו לילות כימים על מנת שנגיע להמלצות הללו, והכל ברשות עו"ד עמית מררי, באמת המחויבות, העמל, הרצינות המסירות של תהליך ללא פשרות למרות קוצר הזמן שהיה לצוות.

אני מזכירה גם בהקשר הזה, לכאורה לא קשור, אבל כן, משבר הקורונה הכלכלי, הבריאותי כמובן ובתוך הבריאותי אני כוללת גם את הבריאות הנפשית, מחדד ומעצים בפנינו אתגרים קיימים וגם במקביל טומן בחובו הזדמנות לטפל באופן נרחב והוליסטי באתגרים שבעצם שום דבר לא הומצא, הכול פשוט הוצף.

אני מרגישה אחריות גדולה ואני חושבת שהאחריות שלנו המשותפת לזהות את הפערים שכבר קיימים בנושא הזה, גם של בריאות הנפש בכל מה שקשור להתמכרויות ולצד התהליך הזה להוביל באמת מנגנון הוליסטי, מתכלל, רצוף, שיטפל באחריות רבה בכל הנושא הזה.

אני אפנה את הדיון לעו"ד עמית מררי, להצגת מסקנות הוועדה בראשותה ואני מקווה שיישאר זמן, אני בזמן קצוב את תשע וחצי הבוקר, אני מקווה שיישאר זמן גם לשאלות גם לדיון של גורמי המקצוע גם של מי שישבו בצוות ואולי גם מי שנמצאים איתנו שלא בהכרח ישבו בצוות, למרות שאני חושבת שהרוב כן חברי צוות. אז חשוב לוועדה לשמוע מכם. בעצם הבוקר אני אדבר פחות ואשמע יותר. אז אני מעבירה בשמחה לעמית להצגת מסקנות הוועדה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
הוועדה גם תדון בחקיקה שתהיה?
היו"ר מיכל וונש
עוד אין תזכיר חוק אנחנו היום במסקנות הוועדה הבין משרדית בעצם ותזכיר החוק לכשיוגש כמובן שנדון גם בו.

אני מתנצלת שוב בפני כולם, יש פה איזה עניין טכני שמנסים לאתר אותו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
בינתיים אני יכול לשאול אותך על שיטת המשטר בקנדה?
היו"ר מיכל וונש
אנחנו נשאל אותם, זאת אומרת זה חלק ממה שהם עשו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לא על זה, על שיטת המשטר באופן כללי. יש איזה יועץ שגדל בדטרויט, רציתי לדעת איך, זה משטר פרלמנטרי בעצם אבל - - - נכון?
היו"ר מיכל וונש
נכון. זה חלוקה בין פדרלי ולפרובינציאלי. Provincial. יש הרבה מאוד סמכויות.
רם שפע (כחול לבן)
שלום, שומעים גם אותנו?
היו"ר מיכל וונש
נמצא איתנו חה"כ רם שפע, תודה ובוקר טוב לרם. כולם שומעים את רם? אנשים אחרים, אנחנו לא רואים אתכם, אבל זה בסדר אז גם אם לא נראה אתכם ואפילו אם לא תראו אותנו זה בסדר כל עוד שומעים אולי זה יהיה חלק מהפתרון.

אוקי, אז אנחנו נעשה אתחול מחדש, אני ממש בקצרה אומר שוב את ההקדמה המאוד קצרה שהייתה לי גם קודם. בעצם מטרת הדיון הזה הוא דיון ראשוני להצגת מסקנות הצוות הבין משרדי לבחינת המדיניות להפללה בצריכה של קנאביס. אני רציתי, והיות ולא שמעתם, להודות לכל נציגי הוועדה הבין משרדית על עמלם ופועלם ללא פשרות גם בזמן הקצר באמת, אני יודעת עד כמה מחויבות, רצינות ומסירות לביצוע המשימה כדי לתת היום, להציג לנו מסקנות באמת של הסדרה הוליסטית ומתכללת של נושא שהוא חשוב מאוד וגם מאפשר לנו לסגור פערים שנמצאים. ואני אומר, הוועדה בראשותי מסתכלת דרך הפריזמה של ההתמכרויות על העבודה מתחילת הקמת הוועדה הזאת ואני חושבת שהנושא הזה דווקא מהווה מאיץ מאוד מאוד חשוב להסדרת וסגירת הפערים הקיימים בנושא התמכרויות באופן כללי, אפילו אני אומר לקשר שבין התמכרויות ולבין הבריאות הנפשית וההכרח להשלים את הרפורמה בבריאות הנפש בכל מה שנוגע להתמכרויות. היום אנחנו נתמקד לא בכל שאר הדברים אלא באמת בהצגת מסקנות הוועדה.

אני מודה מאוד לכל חברי וחברות הוועדה, הזמן שלנו עוד יותר קצוב ממה שהוא היה כשדיברתי בשמונה וחצי אז אני אבקש מיו"ר הוועדה הבין משרדית, עו"ד עמית מררי, להציג לנו, לחברי הכנסת, לכל מי שנמצא בזום, את מסקנות והמלצות הוועדה הבין משרדית בנושא הזה כדי שנוכל להתחיל את הדיונים שימשיכו מתוך נקודה כזאת שאנחנו מיושרים קו ומבינים את מסקנות הוועדה והמלצותיה.

בוקר טוב, עמית, בוקר טוב לחבריי, חה"כ יוסי טייב וחה"כ בועז טופורובסקי, ואני חושבת שאולי ניתן קודם לעמית להציג ואז תהיה הזדמנות לשאול שאלות, לקיים שיח.
עמית מררי
בוקר טוב ותודה רבה. באמת אני רוצה להודות כמובן גם לוועדה ולחברי הכנסת וליו"ר הוועדה שמקיימים את הדיון הזה החשוב וכמובן לנצל גם את הפלטפורמה הזאת כדי להודות לכל חברי הצוות שעשו עבודה מדהימה, באמת מצוינת, גייסו בזמן הקצר הזה כדי כל אחד לתת את האינפוט מהתחום שלו וגם סייעו לנו, לפחות חלקם, בתקשורת עם גורמי חוץ שנדרשים וכמובן לצוות של משרד המשפטים שעשה עבודה שהיא כמעט בלתי אפשרית.

חברי הצוות מונים באמת, יש לנו שני נציגי ציבור שתרמו רבות, שנמצאים גם הם בוועדה היום, משתתפים בישיבה, ומכל משרדי הממשלה הרלוונטיים, וכפי שאמרתי לא אחת מאז שפורסמו ההמלצות, השילוב הזה של כל אחד ואחת מחברי הצוות שבאים מכיוונים שונים בתחום המקצועי ומביאים ניסיון אחר ופרספקטיבה אחרת, היא זו שאפשרה לראות ולבנות תמונה בסוגיה שהיא סוגיה מורכבת ויש לה פנים רבות בתחומי חיות שונים.

אנחנו גם בצוות ניסינו כמה שיותר לא רק לשמוע כמובן את המגוון של חברי הצוות על דעותיהם, אלא ראשית לשמוע את מגוון הדעות בתחומים הרלוונטיים, ומאחר שהנושא הוא נושא שנוי במחלוקת ויש בו מחקרים שיכולים להתפרש לכאן ולכאן, ויש שאלות לגבי המחקרים ומה הם אומרים, היה חשוב לנו לקבל דעות, ועשינו מאמץ להגיע לדעות משני הכיוונים וזה כמובן לא רק שני כיוונים אלא מגוון הכיוונים השונים.

מאותה סיבה גם היה לנו חשוב להפיץ פרסומי קול קורא ובאמת פרסמנו ארבעה כאלה, קיבלנו מאות תגובות, אנחנו התייחסנו, לא השבנו כמובן לכל הפונים ולא שמענו את כל הפונים בגלל מצוקת הזמן, אבל בהחלט אנחנו הגשנו את כל התגובות לכל חברי הצוות וחלק גדול מהם באמת סייעו לנו מאוד להגיע, לחשוב ולהגיע למסקנות שהגענו אליהם.

מבחינת הדברים, השיקולים שאנחנו שקלנו, אז היו כמובן את השיקולים שבבסיס הקריאות לשינוי המצב הקיים ויידוע הפלטפורמה להקמת הצוות. הסיבה להקמת הצוות הייתה באופן ספציפי שתי הצעות חוק פרטיות של חה"כ שרן השכל וחה"כ רם שפע. הנימוקים בבסיס הקריאה לשינוי המצב הקיים זמן קצר אחרי שנעשתה רפורמה לפחות מסוימת בהקשר הזה זה שימוש שהוא מאוד מאוד נרחב בציבור וכפי שלמדנו שימוש נרחב במיוחד בציבור הישראלי.

שאלנו שאלות לגבי הצדקה לאיסור של צריכת קנאביס בהשוואה לחומרים אחרים ואנחנו שאלנו את עצמנו, ראשית כמובן, מה הם הנזקים של צריכת קנאביס, האם הם שונים מנזקים שנגרמים מחומרים אחרים שהם מותרים לצריכה, והשלכות השימוש בכלי הפלילי בהקשר הזה. כמובן נושא התיוג של אוכלוסייה כל כך רחבה ומגע עם רשויות אכיפת החוק, משמעות של הדברים לגבי היחסי אמון בין הציבור לרשויות אכיפת החוק, עניין של סדרי עדיפויות שבאמת במה רשויות אכיפת החוק נכון שיעסקו, וכמובן השאלה האם השימוש בכלי הפלילי, מעבר לזה שהוא מוצדק האם הוא גם יעיל. אז אלו שאלות שכמובן היו על השולחן והיו הבסיס לדיון.

עיקר החששות מביטול האיסור הפלילי ובעצם שימור לפחות של המצב הקיים הוא חשש לפגיעה בבריאות הציבור, הנזקים שבאמת הקנאביס יכול לגרום במיוחד לאנשים צעירים ודאי לקטינים, למדנו שעד גיל 25 הנזקים יכולים להיות נזקים משמעותיים במיוחד ובלתי הפיכים. חשש לביטחונו של הציבור לשימוש תחת השפעה בנהיגה ושימוש של גורמים שהם בתפקידים שנדרש בהם שיקול דעת. אנחנו שמענו באופן ספציפי אנשי כוחות הביטחון, אבל כמובן הדברים נכונים לגבי מגוון בעלי תפקידים אחרים, צוותי רפואה ואחרים וחשש להגדלת הכוח של גורמי פשיעה וחיזוק השוק השחור. החשש היה שככל שאנחנו מתירים את גבולות ומוותרים על גבולות האיסור הפלילי לגבי צריכה לשימוש עצמי, הצריכה הזאת תגדל ואנחנו לא נהיה מסוגלים לשלוט על השוק אפילו יותר מהחוסר, מהמצב שאנחנו נמצאים בו היום שגם הוא כמובן לא מוצלח היום, לא מוצלח במיוחד בלשון המעטה, ולכן השאלה הייתה מה הדרך הנכונה להביא למצב שבו תהיה צריכה נכונה ומבוקרת ולא תגדל, בטח לא תגדל בצורה בלתי אחראית ומזיקה, איך אנחנו גורמים לכך שהשוק השחור לא יגדל אלא יצטמצם, איך אנחנו נותנים מענים, שוב, בשני התחומים העיקריים האלה, מצד אחד בריאות ציבור ומצד שני הנושא של פשיעה, גורמי הפשיעה, שוק שחור וכולי.

הנושאים שבהם דנו הם באמת מגוונים, כמו שאמרתי קודם, נושאים של בריאות, בריאות פיזית, בריאות נפשית, התמכרויות, החשש ששמענו שקנאביס ישמש כסם שער לסמים אחרים, החשש שלפחות בני נוער וצעירים שמחפשים ריגוש, אם קנאביס צריכתו תהיה מותרת יפנו לסמים קשים ומזיקים יותר.

אנחנו ניסינו ללמוד ממחקרים וכמובן מהמומחים שהופיעו בפנינו אם החשש הזה הוא באמת חשש מבוסס. ההשפעות על הקטינים, ייחדנו באמת הרבה מאוד מדיוני הצוות, אין ספק שזה נושא שנדרש לתת עליו את הדעת במיוחד נוכח הדברים שאמרתי קודם על הנזקים, ההשפעות על הפשיעה, השפעות, כמו שאמרתי, על בעלי תפקידים מסוימים, נושא התעבורה והמחויבויות הבינלאומיות של ישראל, אנחנו למדנו שלגליזציה אינה עולה בקנה אחד עם המחויבויות הבינלאומיות ולכן גם כשדיברנו עם עמיתינו בחו"ל, אנחנו במיוחד יצרנו קשר עם גורמים בקולורדו, מגוון גורמים בקולורדו ובקנדה. ביקשנו לשמוע הכול על עבודת המטה שלהם בדברים שהם לקחו וחשבון כשהם יצרו את ההסדרה אצלם.

רצינו לשמוע בדיעבד, שוב, לקולורדו יש ניסיון לא רב שנים, שום דבר לא רב שנים, והיו חששות מהכיוון הזה של הסתמכות על ניסיון שהוא לא ניסיון רב, אבל קולורדו יש לה ניסיון יחסית רב יותר, אז קולורדו וקנדה, שהניסיון שלה כרגע הוא ניסיון של שנתיים, ניסינו ללמוד מהניסיון שנצבר עד כה, מהלקחים שהופקו או בעיות שהצוותים האלה חשבו שהיה טוב אם היו נדרשים אליהם קודם לכן. מה שלמדנו בעיקר שבאמת כמו שחשבנו, הנושא הזה נושא מורכב ויכולות להיות לו השלכות בעיקר בשני התחומים האלה שציינו, בריאות ציבור ונושא הפשיעה, השלכות מרובות, וכל הנושא צריך להיות מטופל בזהירות רבה ולא כלאחר יד.

בכל מקרה נדרשת, גם לפי המצב היום, שבו אנחנו חשבנו לפחות, מרבית חברי הצוות, אם לא כולם, שכרגע המענים שקיימים ושהיו אמורים להצתוות לרפורמה האחרונה לא מספיק קיימים, אין מספיק ידע בציבור לגבי שימוש בקנאביס, ההשלכות של קנאביס, אין מספיק הסברה שהיא מכוונת מספיק וחסרים מענים בתחום החינוך, הבריאות, הרווחה, הטיפול בהתמכרויות. לכן בכל מקרה נדרש לשנס מותניים בעניין הזה, בטח אם נעשה שינוי, אבל גם אם לא, צריך לתת את הדעת לנושא הזה, יש הרבה מאוד בלבול בציבור כך עולה מהדיונים בוועדה.

לגבי כל אחד מהנושאים שבחנו, בחנו את התשתית הרלבנטית. כמו שאמרתי, זה לא תמיד היה פשוט כי גם כשיש מחקרים בדרך כלל מחקרים כמובן צריך לדעת לקרוא אותם, פה במיוחד היו דעות לכאן ולכאן, היו שאלות לגבי קשר סיבתי בין נזקים שמיוחסים לקנאביס לבין באמת שימוש בקנאביס, ולכן באמת היה צריך להידרש בזהירות רבה לכל המידע שנוגע אלינו והדברים היו כמובן מורכבים, והשפעה של כל אחד מהמודלים האפשריים על הנקודות האלה שהובעו חששות מהם ועל הנושאים שבחנו.

המודלים הם כידוע, אני בטוחה שהדברים נדונו בוועדה הזו לא בפעם ראשונה, המודל של הפללה שקיים אצלנו. היום מודל של אי הפללה, שגם הוא קיים אצלנו היום במידה מסוימת, מאוד מצומצמת, שבו אין איסורים, או שהאיסורים הם לא בתחום הפלילי לגבי צריכת קנאביס, בין בחוק ובין כמדיניות של אי הפללה. הסדרה, שבו השוק כולו מוסדר ונקבעים סטנדרטים לא רק בצד, לא רק מבוטלת ההפללה, או נקבעת מדיניות של אי הפללה, אלא התחום כולו של צריכה לשימוש עצמי הוא מוסדר. בדקנו לגבי מידת היכולת של כל אחד מהחששות האלה ומהתחומים האלה, האם אפשר לנקוט במדיניות ובאמצעים שאינם מפלילים צרכנים כדי לטפל בהם. בדקנו נוכח המידע שהובא לפנינו את ההצדקה לאיסור הפלילי. שוב, כמו שאמרתי, בין היתר לנוכח חומרים אחרים והנזק שלהם וההשלכות השליליות של הכלי הפלילי ומידת האפקטיביות שלו בהשגת המטרות, כמו שאמרתי קודם.

המסקנות שלנו היו, קודם כל הצוות באמת קיים דיונים, כמו שאמרתי, דיונים מורכבים, ומפרים מאוד. מרבית חברי הצוות סברו שהיתרונות בקידום הלגליזציה עולים על החסרונות, ונראה שבהסדרה נכונה, מדויקת, מלאה, כמובן הדברים מורכבים וצריך יהיה להידרש אליהם, יש כדי לענות על החששות.

אנחנו סבורים שהסדרה כזאת צריכה להיות בשלב ראשון בהוראת שעה שתחייב באמת את כל הגורמים הרלבנטיים, גם בממשלה וגם בכנסת, להידרש ולבחון את הדברים במרחק של מספר שנים. לראות מה עובד, אם עובד. העדפת הסדרה מלאה על פני אי הפללה, אי הפללה בלבד בעצם לא מונעת את השוק השחור, להיפך, כשיש אי הפללה אז כמובן הצריכה תגדל בעוד שאנחנו לא דואגים לבריאות הציבור, לא דואגים לטיבו של החומר, לא מונעים מגע עם שוק שחור להיפך, הדבר יגדיל את השוק השחור ולכן המנגנון הנכון הוא המנגנון של הסדרה מלאה ולא אי הפללה והבטחת זמן מספיק להערכות ולקיום של תהליך הכנה מדוקדק.

הצוות שלנו לא יכול היה להידרש בזמן הזה לפרטי הסדרה, שכמו שאמרנו לא אחת, וגם אני אמרתי כמה פעמים במהלך הדיון כאן, היא הסדרה מורכבת במגוון תחומים של ייצור, של שיווק, של פרסום, הכשרות. כל הדברים האלה, כמובן ריבוי מענים בתחום החינוך והרווחה והבריאות והיערכות מחודשת של גורמי האכיפה. כל הדברים האלה צריכים זמן, גם כדי לגבש את העזרים וגם כדי להספיק ליישם אותם לפני שיוצאים לדרך, שאם לא כן ונתחיל בהפללה כשכל הנושאים האלה לא מוסדרים אנחנו נגיע למצב שהנזקים יהיו רבים והתועלות יהיו מועטות.

שוב, כמו שאמרתי קודם ואני יודעת שאמרתי את זה כמה פעמים, אבל חשוב לי להדגיש את הדברים, אנחנו לא רוצים לעגן את השוק השחור, אנחנו לא רוצים לגרום לנזק בריאותי וכדי להגיע למנוע את הנזקים האלה אנחנו צריכים קודם להגיע ליישום של הסדרה מתאימה ושל חיזוק המענים הנדרשים בתחום של בריאות הציבור וההסברה. ולכן לדעתנו גם לא נכון לעשות קיצורי דרך לא נכון לייצר אי הפללה לפני שאנחנו מגיעים ליישום מלא של הדברים האלה.

חשוב מאוד מחקר מלווה שיתחיל עוד לפני היישום כדי שנדע איפה אנחנו עומדים בשני הנושאים האלה גם הצורך במחקר מלווה וגם הצורך בזמן היערכות מתאים לפני שמבטלים את ההפללה. אנחנו למדנו רבות גם מהקנדים, הם היו חד משמעיים במסרים האלה, גם קולורדו, אחד הלקחים שהיו להם מהיישום אצלם שהיה צריך להתחיל בהסברה היה צריך להתחיל עם מחקר לפני היישום והיה צריך ליישם קודם את כל המענים לפני שמבצעים את ההפללה.

אני חושבת שלא, אלא אם תחליטי את, היו"ר, אני לא ארצה להיכנס כרגע, אני חושבת שמיותר להיכנס לפרטי אזהרה, אני בטוחה שגם הדו"ח וגם ההמלצות מונגשים לציבור, לחברי הוועדה, ורק אגיד שניים שלושה נושאים ואז אני אעבור הלאה, מה גם שכמו שאמרתי, הדברים האלה דורשים המשך ליבון.

לגבי קטינים, הגיל שבו אנחנו סבורים שאסור יהיה למכור ולהנגיש את החומר לקטינים, ושוב אנחנו לא חושבים שנכון להפליל קטינים שצורכים, כפי שלא נכון להפליל בגירים שצורכים לצריכה עצמית, אבל כן חשוב ליצור מעטפת שתמנע נגישות של החומר לקטינים וצעירים ותאסור על אחרים לספק לקטינים וצעירים קנאביס. אנחנו התלבטנו לגבי הגיל המתאים, היו חילוקי דעות בצוות והיה דיון ער וכמובן יש שיקולים לכאן ולכאן. בסופו של דבר ולמען הזהירות, ובטח בתקופה הקרובה, אנחנו חשבנו שהגיל המתאים הוא 21 ולא 18 שזו הייתה דעה אחרת. בקנדה ההמלצה היא 18 ומדינות שהן יכולות לקבוע יותר, ואחת מהן גם קבעה יותר, אבל אנחנו חשבנו ש-21 הוא גיל נכון יותר, בטח להתחלה, שוב, נוכח הנזקים, נוכח הזהירות שנדרשת וגם בהתחשב בגיל השירות הצבאי.

לגבי גידול עצמי, הנטייה הייתה לאפשר בכמות קטנה, אבל אנחנו חשבנו שלא נכון לאפשר בשלב הראשון. צריך שוב, מפאת הזהירות, להתחיל ליישם, לראות איך הדברים מתקדמים, מה ההשלכות הראשוניות, ולהידרש לנושא הזה תוך תקופה מסוימת אחרי שהדברים יתחילו, אני לא רוצה להגיד לרוץ כי אנחנו לא חושבים שצריכים לרוץ, אבל היישום יתחיל.

לגבי שימוש, מקום שימוש, מפאת הזהירות, אנחנו סבורים שצריך להתחיל בשימוש בביתו של אדם במקום פרטי, ולא במקומות ציבוריים, כשבהמשך ולאחר תחילת יישום אפשר ומן הסתם צריך יהיה להידרש לשאלה האם להתיר במקומות מסוימים. ושוב, גם כאן צריך להראות זהירות מיוחדת כדי להרחיק מקטינים ולהרחיק מאנשים שחשופים להתמכרויות, וגם את זה שמענו מאנשים, מכורים לשעבר, שאחד הדברים, לפחות אחד מהם אמר לנו, וזה דבר שאנחנו לוקחים איתנו, על הקושי בהתמודדות ובמניעת חזרה למעגל ההתמכרות כשחשופים לשימוש במרחב הציבורי. כמובן צריך להתחשב באוכלוסיות שמבקשות להימנע מחשיפה לשימוש, אבל זה באמת אנחנו נכנסנו לדיון בנושא די בהרחבה בדוח, אבל בכל זאת מאחר שאנחנו חושבים שלא צריך להידרש לנושא של צריכה בציבור אני לא אתעכב על הנושא הזה עכשיו.

לגבי המשך, שר המשפטים מבקש להוציא תזכיר ממש השבוע, להראות לציבור, כמו שאמרנו, הנושא של רגולציה והסדרה הוא נושא שצריך עוד להידרש אליו גם לפרטיו, אבל גם קביעת מודל הרגולטורי הנכון לכן בתזכיר לא יופיעו הפרטים והנושא הזה יידון, ילובן, ויועבר בהמשך. התזכיר יכלול, וזה מובן מאליו, ביטול בעוד זמן והכוונה היא שזה יהיה לאחר שהמענים יהיו במקומם, גם המענים בתחום ההסדרה וגם המענים בתחום בריאות הציבור.

תבוטל ההפללה, יחד עם יישום המענים ונדרש לקבוע איסורים נוספים ועבירות נוספות שיהיו במעטפת, כדי להבטיח את כל מה שנדרש כשבעצם מבטלים את האיסור. מעבר לזה יהיו הוראות מעבר שיבטיחו שוב את תקופת המעבר ושאי הפללה תבוא יחד המענים האחרים כך שהתזכיר יתמקד כרגע בעניינים האלה ובד בבד תמשיך העבודה כדי גם לגבש את המענים בתחום הציבור וגם לגבש את עבודת קביעת ההסדרה הנכונה.

בין לבין אני בטוחה שהוועדה הזאת יהיה לה תפקיד חשוב בקביעת דיוני המשך. אחד המסרים היותר חשובים של הצוות שלנו הוא באמת של הזהירות הנדרשת ואני ממש לא ארצה שהמלצות הדוח, ובטח התזכיר, ובהמשך עבודת החקיקה, לא ישדרו מסר שעכשיו הכול בסדר אפשר להתחיל לצרוך. המסר צריך להיות, להיפך, מסר של זהירות, של צריך לחכות, אנחנו חושבים שבסופו של דבר נכון לאפשר, אבל לאפשר בזהירות, ולכן אני חושבת שגם להסברה מדויקת שתצטרך להיות מטעם הממשלה כמובן, אבל גם לדיוני הוועדה יש תפקיד חשוב ומעקב גם אחרי התקדמות המענים וגם אחרי המסר שעובר לציבור בעניין הזה.

אז זו הצגה, כמובן אם יש שאלות אליי, אולי גם לחברי הצוות שעד עכשיו לא דיברו, ושוב, חשוב אולי לשמוע את הכיוונים השונים שחברי הצוות באים מהם ולא רק את הכיוון הכללי של כל הועדה, של הצוות עצמו.
היו"ר מיכל וונש
תודה, תודה רבה, עו"ד מררי. ובהחלט אנחנו נפתח את זה לשאלות חברי הכנסת, חבריי שנמצאים פה ואני אעבור ביניהם. אני כן ארצה לשמוע את הממשק עם הסדרת נושא הקנאביס הרפואי והאם הוועדה נתנה את דעתה על הנושא הזה כדי להבין את הממשק הזה בצורה יותר נכונה וגם להנגיש את זה לציבור בצורה נכונה יותר אני חושבת שיש בלבול מאוד גדולה בין התחומים ואני אשמח לשמוע על כך התייחסות.

אפשר שקודם ניקח את השאלות מכל חברי הכנסת ואז תענו לפי גורמים. מה שיש לחברי הכנסת לומר, אני בהחלט פתוחה ונתחיל אולי לפי הסדר.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
קודם כל אני רוצה לברך את חברי הוועדה והוועדה על עבודה אינטנסיבית, מקיפה וטובה. נכון, יש המון שאלות פתוחות, יש הרבה דברים שצריך להסדיר, יש לי המון המון שאלות, אבל אני מניח שהן יותר רלבנטיות לתהליך החקיקה שיגיע וכל הנושא סביב זה.

אני גם ראיתי, אני אתן דוגמא לרצינות, לאו דווקא מחמירה, אלא הגיונית, אנחנו שמענו כאן את ה-DA של קולורדו שמסביר עד כמה הגידול בבית הוא בעייתי ועדיין כאן לא ישר פסלו את זה אלא אמרו, זה יקרה, יהיה בשלב יותר מאוחר, צריך לבחון את זה, ובהחלט אני חושב שהלגליזציה במדינה ישראל היא בלתי נמנעת ומן הראוי שאנחנו נוביל אותה ונעשה אותה תוך הבנה ולמידה ממה שקורה בעולם.

אני רוצה לדבר, וכאן השאלה היא אליך, עמית, לגבי לוחות הזמנים. אני מבין שהיום יהיה תזכיר. כי אני יודע שהרבה פעמים יש ועדות ממשלתיות ובזה זה נגמר. אנחנו רוצים שזה יצא לפועל כמה שיותר מהר ולצערי הסיכוי שיהיה או יהיו בחירות בקרוב מכריחות אותנו קצת, מכריחות לפחות אותי קצת, להאיץ את זה וקצת לוודא לגבי הלוחות זמנים. אני מבין שהשבוע את אומרת שייצא תזכיר החוק. מה הכוונה להמשך הלו"ז מבחינת מתי יגיע, להערכתך, אי אפשר לדעת כלום, חוק לאישור הממשלה, חוק להתחיל את עבודת החקיקה בכנסת?
היו"ר מיכל וונש
עמית, שמעת את השאלה של חה"כ בועז טופורובסקי? אם יפעת תרצה בינתיים להתחיל לענות
יפעת רווה
בנושא הרפואי, תראו מרכז הוועדה היה באמת השימוש. מטבע הדברים, ברגע שיוסדר השימוש הכללי, הרי אחת התלונות המרכזיות של אנשים בנושא הרפואי, ואולי פרופ' גרוטו ירצה להשיב, אחת הטענות זה שיש התוויות מסוימות, עכשיו ההתוויות הן באות מתוך נקודת מוצא שמדובר בחומר שהוא אסור. עכשיו ברור שמרגע שתהיה הסדרה והחומר יהיה מותר אז אותה דלתא של אנשים שנזקקים למה שנקרא טיפול עצמי, שזה לא בהתוויה פורמלית, אבל זה עוזר להם, אז כמובן זה בוודאי יקל, זה בוודאי יקל על קבוצה גדולה מאוד של אנשים.

עכשיו, הדבר השני, דובר בשלב שני לשקול את הנושא של גידול עצמי שגם היו בין הפניות של הקול הקורא, שאגב אני רוצה להגיד שכל אחד ואחת מהם קיבלו תודה מאיתנו. הרבה אנשים דיברו על הנושא הזה, על היוקר וביקשו את האפשרות של גידול. שוב, זה לא יהיה בשלב ראשון אבל בשלב שני - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
יפעת, אנחנו בעד לא אמרתי את זה כביקורת, אמרתי את זה ההיפך.
היו"ר מיכל וונש
היא לא שומעת אותך. אני מניחה ואני מבינה שאת עונה באמת על השאלה של הממשק עם הסדרת נושא הקנאביס הרפואי ורק חה"כ טופורובסקי רצה להבהיר שהוא מאוד דווקא אמר לטובה את העובדה שלא פסלתם מראש את האפשרות של גידול עצמי אלא באמת כחלק ממתווה אחראי, הוליסטי, שמסתכל על זה כתהליך שבוחן כל עת את השינויים הנדרשים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
השאלה שלי היא לגבי לוחות זמנים.
היו"ר מיכל וונש
כן בבקשה. אז רק אני לא בטוחה אם עמית שמעה את השאלה הזאת ואם היא תרצה לענות. השאלה היא לגבי לוחות הזמנים הצפויים מבחינת תזכיר החוק וכל הנגזרות שלו מבחינת חקיקה ותהליך החקיקה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
ולאור האטמוספירה הפוליטית שיכול להיות בחירות ואנחנו רוצים לקדם את העניינים ולא שזה עכשיו יחכה עוד שנה שנתיים.
עמית מררי
אוקיי, אז אני אתייחס. אני רק מציעה, באמת לא שמעתי אני נותקתי ועליתי, אני מציעה שאנחנו נשמע גם את פרופ' גרוטו לגבי השאלה אם – לגבי השאלה הראשונה של הקנאביס הרפואי אני רק אגיד לגבי לוחות הזמנים שהכוונה היא לקבוע תקופת יישום של תשעה חודשים עם אפשרות להארכה של שישה חודשים נוספים.

אנחנו כן מתכוונים להציע החלטת ממשלה שאחד הדברים החשובים ביותר זה ראייה הוליסטית של הנושא הזה ותכלול שלו, גם בנושא הסדרה וגם בנושא של המענים הנוספים של בריאות הציבור, וחשוב שגורם אחד יוביל את כל המהלך. יידרש לקבוע מי הוא הגורם הזה שכמובן יוכל לקחת על עצמו את נושא הסדרה שהוא נושא סבוך ולכן צריך באמת קודם כל יהיה לקבוע מי הוא הגורם המתכלל הזה מבין משרדי הממשלה.

אנחנו נביא הצעה לממשלה, הצעת החלטת ממשלה, שתקבע את אבני הדרך ליישום כדי לוודא שהדברים לא בורחים, לא בורחים מבחינת זמן, לא בורחים מבחינת תקציב, לא בורחים מבחינת היערכות ושאנחנו כולנו בעצם נמצאים ארוזים מהבחינה הזאת כדי שיהיה אפשר להתקדם ולהתקדם נכון.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
גברת מררי, אני רק מנסה להבין, זה תשעה חודשים מרגע חקיקת החוק, אבל יש איזה שהיא כוונה, אולי את לא יודעת, וזה בסדר, אולי אני צריך לשאול את שר המשפטים, אם יש כוונה מבחינת הלוחות זמנים עד שנחוקק את החוק, זה אומר מה, כי התשעה חודשים פלוס שישה חודשים, אמרת את זה שהחוק חוקק, אני מניח.
עמית מררי
תראה, מה שצריך לעשות, שוב זה החלטת ממשלה שתקבע גם אבני דרך. נכון, התשעה חודשים פלוס שישה חודשים זה מהרגע שהחוק חוקק. צריך יהיה, ברגע שיהיה בעצם אוקיי מהממשלה שהדברים עוד לא הובנו ממנה, להתחיל עבודה, אז צריך יהיה להתחיל את העבודה הזאת במיידי. כמובן צריך יהיה לשבת כולם, להתכנס סביב שולחן השרטוט ולהתחיל לעבוד על הדברים.

מסגרת הזמן לא שונה מתחומים אחרים שנעשתה בהם רגולציה לא פחות סבוכה, בחוקים אחרים, שגם בהם ניתנו פרקי זמן של היערכות של מספר חודשים, בטח בנושא כזה שהוא נושא סבוך ולא פשוט בעל השלכות, אבל אני בטוחה שחברי הכנסת מכירים, וגם אחרים, על רפורמות בתחומים שונים ואחרים, אפילו רפורמה שנעשתה אצלי במחלקה בתחום של התיישנות ותחום של עבירות המת"ש שלא דורשות רגולציה בכלל, שלא לדבר על חוק חדלות פירעון, הנושא של איסור צריכת זנות. כל הנושאים האלה חייבו היערכות וודאי בתחום כמו שאנחנו מדברים שהוא סבוך ואנחנו לא מציעים 18 חודשים אנחנו מציעים פחות.

אז כן אלו לוחות הזמנים ושוב אני אומרת פה את דעתי, הדברים עוד לא הובאו לממשלה אבל נכון יהיה שממשלה תקבע לו"ז עבודה ודרך עבודה כדי שהדברים יתכנסו.
היו"ר מיכל וונש
תודה רבה עו"ד מררי. ח"כ ברוכי יש לך - - -
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
כן, שלום. קודם כל תודה רבה על העבודה על הסקירה פה. רציתי לשאול שאלה בסיסית, האם הוועדה יצאה לסיור באותם מקומות שיקום? אנחנו בוועדה היינו בסיורים שמה, אני הייתי באילנות, ברטורנו, בכפר איזון, במספר מקומות, והאם הוועדה שמעה את בעלי המקומות האלה, את המנהלים, ועד כמה הדברים שלהם היה להם משקל בתוך המסמך הזה, המסמך המרכז?
עמית מררי
אנחנו שמענו מכורים, מכורים לשעבר, חלק מחברי הצוות ביקר בכפר איזון. היו גם פניות מרובות כולל כמובן פניות משמעותיות מאוד ממי שמתנגדים לרפורמה, הן מאנשי מקצוע, פסיכיאטרים ואחרים, הן מאנשים מהציבור, כך שהדברים בהחלט הובאו בפנינו, ואנחנו הקדשנו חלק ניכר לנושא הזה של נזקים בריאותיים, נפשיים וגופניים של קנאביס, ומתוך נקודת המוצא הזאת הגענו למסקנה שצריך לעשות כל מה שאפשר כדי להרחיק את הקנאביס מצעירים. שוב, תוך התפיסה הזאת של מניעת נזקים בתחום בריאות הציבור ובתחום הפשיעה אנחנו חשבנו איך נכון להגיע למצב שבו אנחנו מצמצמים את הנזקים האלה, והמסקנה הייתה שעם שימוש יותר נכון ומושכל בכלים אחרים שלא פליליים, של הסברה מדויקת ושל מענים טובים יותר בתחום בריאות ציבור ושל הסדרה טובה, הם כלים שהם נכונים יותר כדי למנוע את הנזקים האלה שגם אתה וגם אנחנו מאוד חוששים מהם.
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
אפשר עוד שאלה? אני הסתובבתי שם ודי שאלתי את השאלות וגם מאוד מאוד כאב לי מה שקורה שם, ואני שואל שתיים או שלוש שאלות וכמעט זה היה שם איזה שהוא מסר אחיד שלהם. השאלה הבסיסית היא האם מכינים גם תקציב לפתוח עוד מקומות כמו המקומות שהזכרתי, אילנות, רטורנו, המקומות האלה. האם מישהו נותן את הדעת על הדבר הזה? זה שאלה ראשונה.

שאלה שנייה זה, דיברת על הסברה. תקציב ההסברה, ההליך ההסברתי, מוטמע כחלק בלתי נפרד מכל המהלך הזה, או שצריך ואחרי זה חפשו לזה תקציבים ואחרי זה ימצאו לזה את המשרדים ויעשו מכרזים, וזה מה שיקרה אחרי שנגיע לשם? איפה זה נמצא הנושא הזה?
עמית מררי
הנושא הוא בהחלט נושא שגם עלה ועליו התעכבנו רבות וחלק מחברי הצוות, שני נציגי האוצר, אגף תקציבים, היו בצוות, לפחות את אחד מהם ראיתי כאן, אולי הוא יוכל לדייק ולהשיב, וגם המשרדים הרלבנטיים, רווחה ובריאות כמובן, ירצו להתייחס, המשרד לחיזוק וקידום קהילתי. היה שיח בנושא הזה אין ספק שיידרשו מענים נוספים, אין ספק שיידרשו תקציבים גם להסברה, אנחנו יודעים גם כמה הקנדים למשל השקיעו ואיך הם השקיעו וכמה הדבר הזה הוא קריטי כדי שיהיה יישום נכון, ושוב, גם על זה אני חוזרת שוב ושוב, שלא יהיה נזק שיהיה רב מהתועלות.

אין ספק שהמהלך הזה יצליח אם אנחנו, הממשלה, נדע לעשות אותו נכון, להעביר את הידע ולהנגיש את הידע הנכון לציבור, לתת את המענים הנכונים ככל שיידרש ומענים גם בתחום החינוך, המניעה אבל גם בתחום של התמכרויות , זאת בצד, כמו שאמרתי, הסדרה טובה ומהודקת ואכיפה טובה של הכללים החדשים, של האיסורים החדשים, כדי שתמנע שימוש ממקורות לא טובים תוך נזק בריאותי והנגשה. באמת חשבנו גם, הדברים האלה יצטרכו להתגבש בתהליך גיבוש ההסברה, אבל בהחלט יצאו מסרים מהוועדה של צורך במניעה של אריזות אטרקטיביות למשל, של צורך שמצד אחד הנגשה מספקת לציבור של מקומות מכירה, כדי שלא ירצו ללכת לשום שוק שחור, אבל מצד שני הרחקה מקטינים. כך שהדברים כן, אמנם אנחנו לא עסקנו בהסדרה עצמה, זה כמובן היה לא אחראי ובלתי אפשרי, בשלב הזה שאנחנו הגענו אליו, אבל כן היו כיוונים שהיה חשוב לנו להבהיר אותם ואכן עשינו את זה.
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
הממשלה והכנסת יעשו את העבודה שלהם על פי המסמך שאתם מכינים, זה יהיה הבסיס. השאלה היא כמה קשרתם את תקציב ההסברה, כמה קשרתם את ייעוד תקציב להקמת מרכזי שיקום וגמילה נוספים.
חגי רזניק
אני אשמח להתייחס. אם יותר לי. חגי רזניק, מנכ"ל המשרד לחיזוק וקידום קהילתי. אנחנו בין היתר אמונים על הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול. קודם כל צריך להגיד עשרות מילים טובות גם לעורכת הדין עמית מררי וגם ליפעת נווה ולגבי כל מה שקשור בניהול של הוועדה ובאמת לכל חברי הצוות על העבודה המסורה.

אני כן רוצה לומר שבסופו של דבר הנקודה שהעלה חה"כ היא מהותית וזאת הייתה גם עמדתנו במהלך הדיונים של הצוות, מהניסיון שלי בעבר כמנכ"ל משרד השיכון, וראינו את זה גם בדיור הציבורי, ככל שבתוך מהלך החקיקה לא יהיה קשר אינהרנטי בין התקציבים להסברה טיפול ושיקום, אותו קיר ברזל להגנה על ילדים ונוער, אז אנחנו מכירים את העולם תוכן של ממשלה, או של דינמיקה של דברים. היה לנו דין ודברים בינינו על האמצעי, האם זה קרן או לא קרן, מבחינתי המתודולוגיה פה היא פחות חשובה, אבל אם חלק מהמקורות בתוך החקיקה שבאות כחלק מהמכירה של הדבר הזה, ויש פה משמעות גדולה, זה שוק שהוא שוק משמעותי, אם הדבר הזה לא יקבל את הביטוי המתאים בחקיקה, אז כמו שאנחנו מכירים דינמיקה ציבורית, הדברים האלה יישחקו, ולכן, אני חושב שבסופו של דבר המלצות הוועדה הן המלצות נכונות ומאוזנות ואין את הירידה לרזולוציה הזאת. זאת אומרת נאמר ברמה הדקלרטיבית המתאימה שנדרשים להקצות משאבים, אבל אני חושב שבהחלט נדרשת קריאה מצד הוועדה הנכבדת הזאת בכנסת על מנת לייצר את אותו חיבור בין מהלך החקיקה לבין הקצאת המשאבים ואנחנו רואים את זה בדברים אחרים, כשעושים חקיקה, אז הרבה פעמים יש הצהרות, אבל כשצריך בסופו של דבר את ההגנות, אז באמת זה תלוי מדיניות ותלוי נדיבות לב של שר או מנכ"ל או של ממשלה או מדיניות כזאת או אחרת.
היו"ר מיכל וונש
תודה, תודה, תודה, חגי.
עמית מררי
אני רק אוסיף חצי מילה, ברשותך.
היו"ר מיכל וונש
כן, בטח בטח.
עמית מררי
המענים האלה הם חלק משתי הרגליים, יש רגל של הסדרה ורגל של המענים האלה, שאין ספק שהם נדרשים כדי שיהיה אפשר להגיע לנקודת הסיום של אי הפללה ונכון לעגן אותם, אני לא יודעת אם בחקיקה, אבל לפחות בהחלטת ממשלה שתבנה את אבני הדרך ליישום שלהם ובאמת אין ספק שלכנסת יש תפקיד חשוב בפיקוח על הנושא הזה.
היו"ר מיכל וונש
תודה, תודה רבה לעו"ד מררי. עוד שאלה?
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
עוד שאלה קטנה, את דיברת על הנושא של המכירה לקטינים. אני שואל על שידול שימוש לקטינים או כל דבר שמקביל לזה בכלל שלא יהיה, שיהיה אסור לי לתת לו מתנה, או אסור לי לא יודע מה לתת, בסוף מתמכרים לזה ואנחנו יודעים לאן זה מתגלגל הלאה. האם גם בזה הוועדה נתנה את דעתה?
היו"ר מיכל וונש
עמית שמעת את השאלה?
עמית מררי
כן, כן. אני מקווה שהבנתי ואם לא אז תדייקו אותי. נושא של שידול כמובן הוא צריך להיות עבירה פלילית והוא עבירה פלילית ולכן הוא אמור להיות אסור גם השיווק וגם השידול.

יפעת, אם את רוצה להוסיף פה את מוזמנת. כמובן יש לזה גם עבירות בתחום האלכוהול בעניין הזה. אין ספק שגם שידול צריך להיות אסור. באמת אנחנו מנסים ליצור מעטפת שתמנע הנגשה של קנאביס, נגישות של קנאביס לקטינים, לצעירים.
יפעת רווה
אז כן אני הייתי רוצה להוסיף ואני גם רוצה לקשור את זה לשאלה קודם שהספקתי לענות חלקית, של חה"כ טופורובסקי בעניין של לוח הזמנים. אחד הדברים המרכזיים מבחינתנו היה, הסיבה שמאוד מאוד חשוב לנו שכל ההסדרה תהיה לפני שהדבר הזה נכנס לתוקף, גם הנושא של שוק שחור, אבל גם הנושא של קטינים. כי אם אנחנו לא – וזה מה שהדגישו בפנינו הנציגים מקנדה, להכין את הכול, להכין את כל המעטפת, להכין את כל העבירות הפליליות בצורה נכונה שלא יהיה מצב שבו תהיה תקופה של קריצה ככה שאפשר לקנות, אבל עוד אין הסדרה ואז בדיוק כל הבעיות שהעלו פה חברי הכנסת, של מכירה לקטינים, של גישה למי שלא צריך להגיע, בדיוק מהדברים האלה אנחנו חששנו, בדיוק הדברים האלה עלולים לקרות ואם הדבר הזה ייכנס לתוקף לפני שמסדירים את כל נושא הרגולציה שמונעת גישה מקטינים, שמונעת גישה מצעירים.

אנחנו, דרך אגב, דיברנו על גיל 21 מבחינת איסור מכירה, זה בדיוק מתכון שיקרו הדברים שאנחנו חוששים, אנחנו עשינו הרבה מאוד דיונים והרבה מאוד מאמץ כדי להסדיר את הנושא הזה כדי למנוע מראש ובגלל זה חשוב, הוועדה עשתה עבודה, זאת אומרת את העבודה בשלושה ארבעה חודשים, למרות שבמדינות אחרות עשו את זה בתקופה ארוכה בהרבה יותר מתוך הבנת באמת האילוצים ומתוך הלו"ז שהתבקשנו, יחד עם זה חייבים לא לדלג על השלב של כל הרגולציה שמונעת את הגישה מקטינים, שמאפשרת טיפול, שמאפשרת את ה - - -
היו"ר מיכל וונש
זה כבר אחריות שלנו.
יפעת רווה
- - - התמכרויות. אז זה מאוד מאוד חשוב הנושא הזה.
היו"ר מיכל וונש
כן. תודה, תודה רבה. חה"כ טייב.
יוסף טייב (ש"ס)
כן. קודם כל אני רוצה באמת לברך את הוועדה הבין משרדית שבאמת עשתה עבודה נהדרת. אתמול בלילה ככה עד שתיים בבוקר עברתי קצת על החומרים ובאמת אני חושב שבפרק זמן כל כך קצר 15.7 ועד היום היה אמור להיות שלושה חודשים, האריכו את זה לארבעה חודשים, אני חושב באמת שעשיתם עבודה נהדרת, מעל 21 פגישות, ביקורים, אגב זה גם מופיע בדוח.

אני כן תוהה, ובשונה ממך, בועז, אני לא יודע אם אנחנו לא רצים מהר מדי, זאת אומרת אנחנו ראינו במדינות אחרות את הזמן שלקחו סביב הדבר הזה, והאם ארבעה חודשים מספיק לנו כדי להבין באמת מה קורה מאחורי הדבר הזה. יש פה היבטים כל כך רחבים, אם זה בחינוך ואם זה בבריאות ואם זה ברווחה ואם זה בהתמכרויות וקטינים, יש פה סוגיות כל כך מהותיות שאני באמת, אני קצת מפחד מהבהילות ואני, עוד פעם, גם אם אני חולק ואני זה, אני יכול להבין את הרצון לבוא ולקדם את זה בצורה המהירה ביותר, אבל יחד עם זאת אני חושב שאנחנו צריכים פה להיות עם שיקול אמיתי סביב ההשלכות שיכול להיות הדבר הזה. אני הראיתי כמה פעמים ליו"ר הוועדה, עשיתי ניסיון, רשמתי בטלגרם קנאביס, אני יכול לומר לכם שמאז שרשמתי, אני הראיתי לה עשרות אלפי הודעות שבאים ומנסים להציע לי לקנות קנאביס - - -
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
הם כולם דאגו לך. הפוך, תראה איזה שירות, דאגו לך.
יוסף טייב (ש"ס)
כן, נכון, דאגו לי. הבעיה היא שאני מפחד שידאגו גם לילדים שלי ולילדים אחרים בחברה הישראלית.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
דווקא בגלל זה צריך להסדיר את זה מהר.
יוסף טייב (ש"ס)
אני לא נגד הסדרה כזאת או אחרת, אני אומר צריכים לעשות את זה בצורה שקולה.
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
אני אגיד לך, את זה הולכים להסדיר ואת השימוש בטלפון מנסים למגר. אתה מבין כאילו, את זה לא הולכים להסדיר, לדבר בנייד בנהיגה לא מסדירים. את זה, זה ממגרים, אבל את הסמים הולכים להסדיר. עוד לא ראיתי נהיגה בשכרות שמסדירים וכל מיני עבירות כאלה, לא, את זה לא מסדירים, אבל את זה מסדירים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
עניין של תפיסת עולם.
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
נכון. תסביר לי למה את הדיבור בנהיגה בנייד לא מסדירים? אני רוצה לדבר, תפיסת עולם.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
כי אתה מסכן חיים של אחרים.
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
אהה ובקנאביס לא?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אם בן אדם רוצה לעשן בעצמו הוא יכול.
היו"ר מיכל וונש
ניתן לחה"כ טייב לסיים את דבריו.
יוסף טייב (ש"ס)
כן, אני רק רוצה להשלים. אני באמת לא רוצה להיכנס כרגע לתפיסת חיים כי זאת תפיסת חיים של אדם אחד או אחר ועל זה אנחנו יכולים לנהל שיח וויכוח, ולא מתוך התנצחות אלא מתוך באמת הבנה אמיתית מה טוב ומה לא טוב, אבל אני באמת הולך כרגע לכיוון אחר, אני אומר, אז בואו נשים את זה בצד וזה יש לנו את הכוח בכנסת ובמליאה כל אחד יחליט האם הוא תומך בזה או לא תומך בזה וגם בוועדה אנחנו נביע את דעתנו האם אנחנו תומכים בזה או לא.

אני כרגע מדבר על הוועדה הבין משרדית שעליה בעצם התכנסו, ואני באמת שואל, האם אתם כוועדה חושבים ששלושה ארבעה חודשים זה מספיק? ושוב, אני ראיתי שנעשתה עבודה נהדרת, עברתי על חומרים, לא על כולם ואני עוד אשב על הכול, אבל אני באמת שואל אתכם, אתם כאנשי הצוות, האם אתם חושבים שהעבודה שנעשתה בפרק זמן שקיבלתם כדי לעשות את העבודה באמת משקף את כלל הפרמטרים ואת הבעיות שנמצאות סביב הנושא הזה? ואני חושב שזו הנקודה העיקרית בשבילנו כחברי כנסת בשביל להבין, וכחברי ועדה, לראות לקראת מה אנחנו הולכים, האם מה שאתם מציגים בפנינו, אתם אומרים לנו, תשמעו, חבריה, זה המקסימום שיכולנו לעשות בארבעה חודשים, וזה אין לי ספק, השאלה היא האם לא היה ראוי לתת עוד חצי שנה או שלושה חודשים, עוד חודשיים כדי שאנחנו נוכל לעשות עבודה יסודית יותר ולקבל נתונים מעמיקים סביב הדבר הזה.
היו"ר מיכל וונש
עמית, אני אשמח אם תוכלי לענות לחה"כ טייב.
עמית מררי
אין ספק שהזמן שניתן הוא זמן קצר ואנחנו ניסינו כמובן למקסם אותו ושמענו הרבה מאוד. היו מבין חברי הצוות, כמו ששיקפנו גם בדוח, שחשבו שהזמן הזה לא מספיק ולא ניתן להגיע למסקנות כלשהם, מרבית חברי הצוות חשבו שלמרות שהיה טוב אם היינו יכולים לשבת ולתת לדברים לשקוע יותר עדיין אפשר בהחלט, המידע שהובא לידנו הוא מספיק כדי להגיע להמלצות, ושוב ההמלצה היא לעשות את הדברים בזהירות הנדרשת כולל קביעת הסדרה מאוד מדויקת שהצוות לא נדרש אליה ולא יכול היה להידרש אליה בפרק הזמן שניתן וקביעת המענים הנדרשים בתחום בריאות הציבור שעל זה נשאלנו קודם לכן. מרביתנו חשבנו שאפשר להגיע למסקנות שהגענו אליהן בפרק הזמן של עבודה מאוד אינטנסיבית כמובן ועד איפה שהגענו.

אנחנו לא חשבנו שאנחנו יכולים ללכת מעבר לכך ואין ספק שנדרשת עוד עבודה רבה כדי להסדיר, שוב, את המענים בכיוונים השונים, בכיוון של בריאות ציבור בכיוון של ההסדרה.
היו"ר מיכל וונש
תודה רבה, עו"ד מררי. אם יש עוד שאלות אז נמשיך ואם לא, אז אני חושבת שנסכם באמת את הדיון הראשון, ואני רואה אותו כדיון ראשון, והמלצות הוועדה כמובן לכשיוגש תזכיר החוק נמשיך את הדיון הזה.

אני חושבת שהרבה מאוד מהשאלות שעלו פה מחזירות את האחריות אלינו, אני אומרת את זה לחבריי אני מסתכלת עלינו, על כל מה שאנחנו יודעים וגם על הפערים שאנחנו כבר מודעים לקיומם שחייבים, ללא ספק, להיות חלק מהתהליך המתכלל הזה.

נאמרו כמה דברים לגבי החשיבות של, א', גורם ממשלתי מתכלל ו-ב', שיתוף פעולה בין משרדי בנושא הזה, אנחנו רואים את זה שוב ושוב, עד כמה חשוב הנושא הזה ובאמת מתן מענה מבעוד מועד לכל הנושאים וההמלצות של הוועדה הבין משרדית מתייחסת אליהם, זה מגיע לפתחנו בעצם גם בחקיקה, אבל גם מעבר לכך, ואני מסכימה מאוד עם חברי, חה"כ אליהו ברוכי, בסוף התעדוף של הנושא הזה חייב לבוא לידי ביטוי בתקציבים ראויים, לכל מנעד ההסדרים שיצטרכו, מחינוך ועד הנגשת מידע ועד הסברה ועד כמובן מניעה וטיפול בהתמכרויות ורצף טיפולי שאנחנו, הוועדה הזאת, היות שהיא התמקדה בהתמכרויות בכל התהליך שהיא הסתכלה דרך הפריזמה, עוד לפני תהליך הזה שאנחנו דנים בו היום, אנחנו מודעים לפערים הקיימים ויש לזה השלכות רוחב נוספות. אגב גם בנושא חומרים ממכרים אחרים, בנושא ניקוטין, בנושאים של טיפול בדברים שאנחנו יודעים שהם לא פחות מסוכנים מבחינת שימוש של בני ובנות נוער, גם על כך דיברנו, וגם כמובן תאונות דרכים וכל מה שיוצא בזה.

אני חושבת שאנחנו קודם כל מכירים ומוקירים בעבודה המאומצת שנעשתה ובהמלצות כבעצם צעד ראשון, אבל צעד ראשון שאין בלתו. התזכיר שיבוא הוא תזכיר, ואני חייבת לומר את זה, הוא רק מסגרת, אנחנו חייבים להבין את זה, חברים, פה הכנסת תידרש לעבודה מאומצת. האחריות עוברת לידינו ולידי הממשלה כמובן וגם אחריות הפיקוח שלנו בהמשך, אחריות הוועדה הספציפית הזאת, לא משנה מי יעמוד בראשה, כהמשך פיקוח גם על יישום וביצוע גם לכשתהיה חקיקה, גם לכשתעבור החקיקה הזאת, הוועדה הזאת חייבת להיות הגורם שממשיך לפקח על כלל הביצוע.

וגם אני אומר, נאמרו פה דברים מאוד חשובים על המחקר המלווה, המחקר המלווה שאין בלתו ושאנחנו יודעים עד כמה נתונים חסרים היום בכל מה שקשור לתחומים הללו, סמכות הוועדה הזאת ואחריות הוועדה הזאת, לא משנה מי יהיו חבריה ומי יעמוד בראשה, חייבת לבוא לידי ביטוי גם בהמשך הדרך, גם אחרי שיעבור תהליך החקיקה, לכשיעבור, ובעצם אנחנו, ואני שומעת מהמלצות וקוראת מהמלצות של הצוות הבין משרדי, שבמידה מסוימת מסתכלים למציאות בעיניים ובוחרים להתמודד איתה ולא להתכחש לה.

ההמלצות של הצוות הבין משרדי מנגישות לנו את המהלך ההוליסטי, המתכלל, הנדרש גם שני הח"תים, החינוך והחוק, שהאחריות היא של יושבי בית זה והם חייבים לקחת על עצמם, גם סמכות הפיקוח וגם סמכות החקיקה לאורך הדרך גם לאחר ההסדר. אני חושבת שפה אני באמת לוקחת בחזרה את האחריות, והרבה מהסיורים שאנחנו עושים ביחד ואני זוכה לליווי של חברי כנסת, ואנחנו יודעים שזה מתעלה מעל לפוליטיקה וזה נושא על מגזרי, זה נוגע לכולנו, לערבים וליהודים ולחרדים ולאלה שאינם דתיים ולצעירים ולמבוגרים ולנשים ולגברים, הנושא הזה הוא אחד מהנושאים החשובים ביותר שהכנסת יכולה בהם וצריכה בהם לשתף פעולה.

בסופו של דבר כשאנחנו עוסקים בסיורים הללו אנחנו מסתכלים על האנשים והנשים שנמצאים באמת כבר בקהילות הטיפוליות שאנחנו רואים אותם ואנחנו מסתכלים עליהם ואנחנו אומרים, אתם לקחתם אחריות אישית, אתם ההשראה שלנו, גם לאחריות האישית גם לאחריות הקולקטיבית וגם לאומץ שדרוש לעשות תהליכים מהסוג הזה. אז פה אני מסתכלת עלינו ומפנה את המראה אל עצמנו, פה האחריות שלנו, האישית, הקולקטיבית, כחברי כנסת, כחברות כנסת, כחברי הוועדה הזאת ובאופן כללי לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל, לקחת את המלצות הוועדה הזאת ובצורה הרצינית ביותר גם לעמוד ביעדים מבחינת זמנים, אבל גם, ולא לוותר, לעמוד ביעדים מבחינת העומק והמהות של ההמלצות הללו.

אנחנו נסכם את הדיון בכך, אנחנו נמשיך אותו, כמובן יחד עם הצוות הבין משרדי, אני חושבת שהעבודה המשותפת של הוועדה הזאת והצוות הבין משרדי לכשהדברים ימשיכו, כמובן תזכיר החוק וכל החקיקה הנלווית שתבוא בהמשך, מאוד חשוב לנו שיתוף הפעולה הזה, תודה לכל מי שהגיע ואנחנו בהחלט נמשיך את השיח.
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:42.

קוד המקור של הנתונים