ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 16/11/2020

צו הארכיונים (הכרזה על מוסדות מדינה), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת החינוך, התרבות והספורט
16/11/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 101
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, כ"ט בחשון התשפ"א (16 בנובמבר 2020), שעה 9:30
סדר היום
הצעת צו הארכיונים (הכרזה על מוסדות מדינה), תש"ף-2020.
נכחו
חברי הוועדה: תהלה פרידמן – מ"מ היו"ר
מוזמנים (משתתפים באמצעים מקוונים)
נעמי אלדובי - היועצת המשפטית, ארכיון המדינה, משרד ראש הממשלה

יצחק שטיינברג - חברת נמלי ישראל

בילי סגל גזליוס - מנהלת ארכיון כאן 11, "כאן"
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
טלי רםהצעת צו הארכיונים (הכרזה על מוסדות מדינה), תש"ף-2020
היו"ר תהלה פרידמן
בוקר טוב. אני פותחת את הדיון בנושא הצעת צו הארכיונים (הכרזה על מוסדות מדינה). זה חוק, כן?
מירב ישראלי
צו.
היו"ר תהלה פרידמן
צו. מהות הדיון שלנו זה הכנסה של שלושה גופים שבעבר פעלו תחת חוק הארכיונים, שינו את התצורה המשפטית שלהם, זאת אומרת את צורת ההתאגדות שלהם, ולכן עכשיו צריכים מחדש להיכנס לצו הארכיונים.

אני מבינה שאנחנו מדברים על גופים שיש את הסכמתם לעשות את זה וכיוון שמהותית כבר בעבר היו חלק אז זה רק דבר טבעי.

אנחנו נרצה להעלות פה שאלה מעבר לגופים הספציפיים האלה כיוון שהוועדה עשתה בדיקה והסתבר שזו בעצם הפעם הראשונה מזה עשורים - - -
מירב ישראלי
משנת 90'.
היו"ר תהלה פרידמן
משנת 90', זה כבר 30 שנה, פעם ראשונה ב-30 שנה שמכניסים גופים לתוך צו הארכיונים. מה שאנחנו רוצים לבדוק זה האם נעשתה איזושהי עבודת מיפוי לגבי גופים סטטוטוריים שהוקמו במהלך 30 השנים האלה - ויש הרבה מאוד כאלה - או ששינו את צורת ההתאגדות שלהם ושאמורים מבחינה מהותית להיות תחת צו הארכיונים, ואם לא נעשה מיפוי אנחנו בעצם היינו רוצים שייעשה מיפוי. נכון?
מירב ישראלי
כן.
היו"ר תהלה פרידמן
זה מה שאנחנו בעצם מבקשים, שייעשה מיפוי. מירב, מי הגוף הרלוונטי לעשות מיפוי כזה?
מירב ישראלי
בעיקרון, החוק הזה הוא תחת משרד ראש הממשלה, וארכיון המדינה – אני משערת שיש להם נציגים פה. הנציגים של משרד ראש הממשלה ושל ארכיון המדינה אולי יוכלו לענות לנו על זה.
היו"ר תהלה פרידמן
יש פה נציג של משרד ראש הממשלה?
קריאה
- - -
היו"ר תהלה פרידמן
אבל יש נציג של ארכיון המדינה, אני מבינה.
נעמי אלדובי
בוקר טוב. שמי נעמי אלדובי, אני היועצת המשפטית של ארכיון המדינה מטעם משרד ראש הממשלה. ארכיון המדינה הוא יחידה במשרד ראש הממשלה, אני מהלשכה המשפטית של משרד ראש הממשלה.

לעניין המיפוי אני אגיד שנעשתה ועודנה נעשית עבודת מיפוי בארכיון המדינה, לוודא שכל הגופים שחוק הארכיונים ראוי שיחול עליהם, כך אכן יהיה.

אנחנו גם בודקים אחורה כמובן מוסדות ששינו את המבנה התאגידי שלהם, גופים שהופרטו עם השנים. יש עוד שינויים שנדרשים להיעשות בתחולת חוק הארכיונים לגבי מוסדות כאלה, אז עבודה כזאת נעשית, היא אורכת זמן מטבע הדברים. אנחנו בדין ודברים גם אל מול הגופים הרלוונטיים וככל שיידרש אנחנו כמובן נבקש להכריז על גופים נוספים בצו. כרגע על הפרק אלה המוסדות הרלוונטיים.
היו"ר תהלה פרידמן
אוקיי. יש הערכה לגבי מתי אתם תסיימו?
נעמי אלדובי
קשה לי כרגע להעריך, אני צריכה לבדוק את זה אבל זו עבודה שנעשית כל הזמן.
היו"ר תהלה פרידמן
סתם, זה פשוט מפתיע ש-30 שנה לא הוכנסו גופים, זה זמן ארוך.
נעמי אלדובי
נכון. עבודת המיפוי התחילה בתקופה האחרונה. אני לא יכולה להגיד מה נעשה כל 30 השנים, אבל עבודת המיפוי הזאת התחילה לאחרונה.
היו"ר תהלה פרידמן
בסדר, תודה רבה. אני גם מעריכה שלא בכל השנים האלה את הייתי היועמ"שית.
נעמי אלדובי
ברובן לא.
היו"ר תהלה פרידמן
כן, יש להניח. אני אשמח לשמוע נציגים של גופים.
יצחק שטיינברג
איציק שטיינברג, חברת נמלי ישראל.
היו"ר תהלה פרידמן
בכבוד.
יצחק שטיינברג
אני תומך בכל הדברים. כבר לפני ההכנסה לחוק אנחנו נוהגים כך.
היו"ר תהלה פרידמן
הבנתי. זאת אומרת, לא חיכיתם לחוק, עשיתם את זה באופן וולונטרי.
יצחק שטיינברג
נכון.
היו"ר תהלה פרידמן
תודה. תאגיד השידור.
בילי סגל גזליוס
שמי בילי סגל גזליוס, אני מנהלת הארכיון בתאגיד, יש פה כמה אנשים מתאגיד השידור. אנחנו שומרים כמובן על החומרים שלנו.
היו"ר תהלה פרידמן
הארכיון שלכם, האמת, יש לו - - -
בילי סגל גזליוס
אוצר.
היו"ר תהלה פרידמן
כן. ממש.
בילי סגל גזליוס
נכון, ואנחנו גם עושים פרויקט דיגיטציה מדהים עכשיו. אנחנו באמת מצילים את ארכיוני רשות השידור וכמובן משמרים את השידורים של התאגיד, חלק כבר מונגש באתר, ומה שאנחנו לגביו דיגיטציה גם יונגש בעתיד באתר ייעודי שאנחנו מתחילים עכשיו לעבוד עליו, אז אני מברכת על המהלך.
היו"ר תהלה פרידמן
זה באמת יכול להיות אוצר אמיתי. יופי. והגוף השלישי שלנו?
מירב ישראלי
נתיבי ישראל.
היו"ר תהלה פרידמן
נתיבי ישראל דיברו. חשבתי שמחברת הנמלים דיברו.
יהודית גידלי
נתיבי ישראל דיברו ותאגיד השידור דיבר. יש עוד אחד.
היו"ר תהלה פרידמן
מי השלישי, מירב?
יצחק שטיינברג
זה לא נתיבי ישראל. אני מבקש לדייק - נמלי ישראל. נמלים, לא נתיבים.
היו"ר תהלה פרידמן
נמלי ישראל. אוקיי.
קריאה
הגוף השלישי זה חברת נתיבי ישראל.
היו"ר תהלה פרידמן
מי שדיבר היה נמלי ישראל ועכשיו אנחנו מחכים לנתיבי ישראל. הבנתי. זה מאוד מבלבל העניין הזה. אז יש פה מהנמלים?
יצחק שטיינברג
אני מבקש לדייק. אני מהנמלים.
מירב ישראלי
לפי דברי ההסבר, שלושת הגופים מסכימים.
היו"ר תהלה פרידמן
מאה אחוז. נראה לי שאין לנו מה להתעכב יותר. צריך להקריא את זה?
מירב ישראלי
בעיקרון, זה כפי שנאמר. אני אומר שההכרזה והצו נעשים לפי סעיף 1 לחוק הארכיונים. ההגדרה של מוסדות המדינה, היא כוללת "לרבות תאגיד ממלכתי או ממשלתי וכן מוסד ממלכתי שהוקם על פי חיקוק, שהממשלה באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת הכריזה עליהם בצו כמוסד מדינה לעניין זה."

מבקשים להכריז על שלושת הגופים האלה כמוסד ממוסדות המדינה לצורך חוק הארכיונים. על זה מצביעים.
היו"ר תהלה פרידמן
נראה לי, כיוון שאני פה לבדי, אז פה אחד במשמעות המילולית של המילה.

תודה רבה לכולם. בהצלחה בעבודה של הדיגיטציה ושל הצלת הארכיון, זה באמת אוצר בלום. כל הארכיונים חשובים אבל זה ממש אוצר תרבותי. תודה רבה. יום טוב.
קריאות
תודה רבה.
היו"ר תהלה פרידמן
הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:45.

קוד המקור של הנתונים