ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 11/11/2020

בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 5) (אזור תיירות מיוחד), התשפ"א-2020 (כ/856), לפני הקריאה השנייה והשלישית.

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת3
ועדת הכנסת
11/11/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 78
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, כ"ד בחשון התשפ"א (11 בנובמבר 2020), שעה 10:45
סדר היום
בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 5) (אזור תיירות מיוחד), התשפ"א-2020 (כ/856), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
בועז טופורובסקי
יצחק פינדרוס
תהלה פרידמן
הילה שי וזאן
חברי הכנסת
אוסאמה סעדי
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון


בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 5) (אזור תיירות מיוחד), התשפ"א-2020 (כ/856), לפני הקריאה השנייה והשלישית
היו"ר איתן גינזבורג
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, היום יום רביעי, כ"ד בחשון התשפ"א, 11 בנובמבר 2020.
על סדר היום
בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 5) (אזור תיירות מיוחד), התשפ"א-2020 (כ/856), לפני הקריאה השנייה והשלישית. מדובר בהצעת חוק שהיא מה שמכונה– אילת וים המלח. יושב-ראש הוועדה שלח פנייה לפיה ועדת החוקה, חוק ומשפט צפויה לסיים היום את הכנסת ההצעה לקריאה השנייה והשלישית ולכן מבקשים את אישור הוועדה להביא את הצעת החוק הזאת בקריאה השנייה והשלישית ביום ההנחה, כלומר היום. זה עולה לדיון.

אז בבקשה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מה הבעיה?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
לי יש שאלות. קודם כל, שאלה כללית. פטור מהנחה בהצעות פרטיות זה משהו שאפשר לדבר עליו כאן, בוועדת הכנסת? אין ועדת שרים לחקיקה?
היו"ר איתן גינזבורג
כן, אפשר לדבר על זה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אוקיי, כי אני רוצה לדבר אתך על איזשהו משהו.

כולנו בעד הצעת החוק ובעד פתיחת אזורי תיירות מיוחדים, וגם עם השינויים שדיברו עליהם בוועדת החוקה. אני מנסה להבין כי אני ראיתי פשוט פרסום שברגעים אלה יש איזושהי פשרה שמסתמנת בין יו"ר ועדת החוקה לשר הבריאות, והיועצים המשפטיים מנסחים חוק חדש. אני רוצה לוודא שאנחנו נותנים פטור להצעת החוק כמו שאושרה בוועדת החוקה והייתה אמורה לעלות להצבעה לפני יומיים. שלא יהיה מצב שאנחנו נותנים פטור ואז פתאום יביאו לנו סדרת הסתייגויות מוסכמות על ידי הקואליציה, שמשנות את כול החוק.
קריאות
- - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
עוד פעם – אני רק רוצה לוודא, כי אני ראיתי - - - שעכשיו יש יועצים משפטיים שבהסכמת יושב-ראש ועדת החוקה ושר הבריאות שעומלים על תיקונים.
היו"ר איתן גינזבורג
אז אני אשיב. הצעת החוק שהוגשה בעצם תואמת את עמדת הוועדה האחרונה שהייתה. בין ההצבעה לקריאה הראשונה שהייתה אתמול ובין הקריאה השנייה והשלישית שתהיה לכאורה היום יתקיים דיון בוועדת החוקה. ועדת החוקה סוברנית להחליט איזו החלטה שהיא רוצה ביחס לחוק. כל מה שוועדת הכנסת מתבקשת לעשות זה להחליט האם היא מעוניינת בדיון היום, בחוק, או לא. אני לא נכנס כרגע לתוכן, מכיוון שאני גם שותף לתוכן. גם אוסאמה סעדי ואחרים שותפים, וזה יידון בוועדת החוקה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
טוב, הבקשה היא פשוט של יושב-ראש ועדת החוקה והוא לא נמצא כאן. אנחנו בעד, אני רק רוצה לוודא שיושב-ראש ועדת החוקה אומר שהוא מעלה את אותו חוק שהוועדה אישרה. שלא עכשיו פתאום תהיה איזושהי פשרה – נתנו פטור לאיזשהו חוק, ואז עשו לנו איזושהי פשרה ש - - -
היו"ר איתן גינזבורג
לא. הוא יעלה חוק שתקבע ועדת החוקה. זה בטוח.
תהלה פרידמן (כחול לבן)
אנחנו נותנים לו פטור מחובת הגשה על הצעת החוק הפרטית.
היו"ר איתן גינזבורג
כן.
תהלה פרידמן (כחול לבן)
ואם תרצה לעלות הצעה ממשלתית זה פטור חדש?
היו"ר איתן גינזבורג
אין הצעה ממשלתית כרגע.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש, לא?
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא מכיר. יש כרגע דיון והבקשה היא על הצעת החוק הפרטית.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני רוצה להדגיש: כולנו בעד, והיה על זה דיון, פשוט, וגם על זה הייתה ההצבעה.
קריאות
- - -
נועה בירן - דדון
זה לא מ', זה כ'. זה הצעות חוק פרטיות שהפכו להצעות חוק מטעם הוועדה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז זה הפטור? לזה?
נועה בירן - דדון
כן.
היו"ר איתן גינזבורג
כן, חוק אילת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה שעבר בקריאה ראשונה?
היו"ר איתן גינזבורג
כן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נו, אז בסדר. מה הבעיה? אני חושב שאנחנו מסכימים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני אגיד לך מה הבעיה, לא שמעת בהתחלה – אני בעד ההצעה, בהצעת החוק אם היא דומה, להצעת החוק הממשלתית שוועדת החוקה אישרה. זה בדר. פשוט ראינו פרסומים - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אבל היא אושרה בקריאה הראשונה. החוק כרגע אושר בקריאה הראשונה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אין בעיות.
היו"ר איתן גינזבורג
היא עוד לא סיימה את הדיון בקריאה השנייה והשלישית.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
למה, בין השאר, נלקחה הצעת החוק הממשלתית? כי היו שם שינויים שלא היו מקובלים על שר הבריאות והוא משך את זה. עכשיו אנחנו עושים הצעת חוק פרטית ונותנים פטור. הצעת החוק הפרטית אמורה להיות דומה וזהה להצעת החוק שנמשכה, כי זה מה שנאמר לנו. לעומת זאת, עשר דקות לפני הישיבה ראינו שיש איזשהו משא ומתן בין יושב-ראש ועדת החוקה – והוא לא כאן – ובין שר הבריאות, והיועצים המשפטיים מנסחים ניסוח חדש.

אני לא רוצה שיקרה מצב שאנחנו ניתן פטור - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אז אני מניח, מכיוון שאנחנו דנים לפני שהוועדה סיימה את עבודתה, והיא עכשיו צריכה לדון בחוק עצמו – הרי כל הליך החקיקה יתחיל מחדש – עבר קריאה ראשונה אתמול, עכשיו חזר לוועדה להכנה לקריאה שנייה ושלישית, ויש שם דיון. יש שינויים או אין שינויים – זו פררוגטיבה של ועדת החוקה, אני לא מבין אפילו את הדיון.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא של יושב-ראש הוועדה, אלא של הוועדה.
היו"ר איתן גינזבורג
של הוועדה. גם אם יושב-ראש הוועדה יגיע להסכמות עם שר הבריאות והוועדה לא תסכים, אז לא יהיו. בסוף זו הפררוגטיבה של הוועדה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
חבל שחסר כאן יושב-ראש ועדת החוקה שיבוא ויגיד שזו כוונתו, ולא שיש כאן איזה משהו שאנחנו לא מכירים, כי הוא זה שביקש את זה.
היו"ר איתן גינזבורג
נכון, הוא ביקש. אני קצת משוחד, כי אני חתום על הצעת החוק אבל נראה לי שראוי שנסיים את הליך החקיקה – אני לא אגיד "המופרע" הזה - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
כולנו רוצים כבר לפתור את הבעיה הזאת של אילת ושל ים המלח וגם ל - -
היו"ר איתן גינזבורג
אז בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
- - אבל פשוט לא רוצה שיקרה מצב שיש איזשהן פשרות שאנחנו לא מכירים.
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא יודע. אני בעצמי לא יודע. הצעות חוק שאני הגשתי, ואני לא יודע.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו, כחברי כנסת חייבים להמשיך בהליך. השאלה אם הממשלה תעצור או לא תעצור, תביא את זה או לא – אנחנו מצדנו חייבים לקדם את זה. אם הממשלה תביא הצעת חוק אחרת, תגיש הסתייגויות - - - בינתיים זה עבר פה אחד, נכון? אז בואו נריץ את זה. אני הבנתי שיושב-ראש הוועדה שהוא במקביל למליאה עומד לכנס את הוועדה לדון בזה.
היו"ר איתן גינזבורג
נכון. על חשבון המליאה.

יש לעוד מישהו הערות? אין. אם כך נעבור להצבעה. מי בעד אישור הקדמת הדיון? ירים את ידו.

הצבעה

בעד- 6
נגד- אין
נמנעים- אין
הבקשה להקדמת הדיון אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
פה אחד, שישה בעד. הבקשה אושרה.

אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:52.

קוד המקור של הנתונים