ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 17/11/2020

הצעת תקנות המשטרה (המשמר האזרחי) (תיקון מס' ), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת4
ועדת הפנים והגנת הסביבה
17/11/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 105
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, כ"ט בחשון התשפ"א (16 בנובמבר 2020), שעה 15:00
סדר היום
הצעת תקנות המשטרה (המשמר האזרחי) (תיקון), התשפ"א–2020
נכחו
חברי הוועדה: מיקי חיימוביץ' – היו"ר
מוזמנים באמצעים מקוונים
גבריאלה פיסמן - עו"ד, ממונה ייעוץ וחקיקה פלילי, משרד המשפטים

איילה וינשטיין - עו"ד, עוזרת יועמ"ש ביטחון פנים, המשרד לביטחון פנים

יהושע כהן - ראש תחום תורה והנחייה מחלקת מתנדבים, משטרת ישראל
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אורי פנסירר

הצעת תקנות המשטרה (המשמר האזרחי) (תיקון), התשפ"א–2020
היו"ר מיקי חיימוביץ'
שלום לכולם, אחר הצוהריים טובים, אנחנו בדיון נוסף של ועדת הפנים והגנת הסביבה, על הפרק: הצעת תקנות המשטרה (משמר אזרחי) (תיקון), התשפ"א–2020. בסוגריים פרוטוקול מס' 105. עידו, אתה רוצה להסביר לנו בבקשה.
עידו בן יצחק
אני מציע שנציג המשרד לביטחון פנים או נציג המשטרה.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
מי רוצה מהמשרד לביטחון פנים: אדווה, איה קמושביץ או איילה ויינשטיין? מי בוחר להציג?

איילה וינשטיין, בבקשה.
איילה וינשטיין
שלום, אני מהלשכה המשפטית במשרד לביטחון פנים, אציג בקצרה את התיקון שאנחנו מבקשים לאשר כאן לתקנות. לפי סעיף 2 לתקנות המשטרה (משמר אזרחי), משטרת ישראל יכולה להסתייע במתנדבי המשמר האזרחי לפעולות של שמירת הביטחון, הנפש והרכוש. והפעולות שבהן ניתן להסתייע במתנדבי המשמר מפורטות בתוספת לתקנות.

אנחנו מבקשים לתקן שני פרטים בתוספת ולהרחיב מעט את היכולת של המשמר ולהסתייע במתנדבים. התיקון הראשון שמבוקש הוא לפרט 10 שמדבר על פעולות הדרכה והסברה. היום לפי התקנות מתנדבי המערך יכולים לבצע פעולות הכשרה והדרכה בקהילה – זה הנוסח שקיים היום. דווקא יש צורך די דוחק להסתייע במתנדבים בשביל להעביר את ההדרכות האלה וההכשרות למתנדבים עצמם, בתוך המשמר האזרחי, וכך באמת לאפשר שמירה רציפה על כשירות ומבצעיות. יש כל מיני דוגמאות לסוג ההדרכות וההכשרות. הבנתי שגם נציג המשמר האזרחי נמצא איתנו והוא יוכל להרחיב אם יהיו שאלות לגבי זה. זו הבקשה הראשונה.

בקשה שנייה נוגעת לפרט 11 בתוספת שמדבר על סיוע של המשטרה במתנדבים לפעולות של זיהוי חללים. היום לפי הנוסח, הפלטפורמה היחידה שבה אפשר להסתייע בהם לצורך זיהוי חללים היא כאשר מתרחש אירוע אסון המוני שלימים תוקן בפקודת המשטרה לאירוע חירום אזרחי. והכוונה לאירועים רחבי היקף – בין אם מבחינת הנזק לאוכלוסייה, בין אם מבחינה גיאוגרפית. זה אירוע חריג מאוד, זה לא משהו יום-יומי, ועלה הצורך מהשטח להסתייע במתנדבי המשמר האזרחי בזיהוי חללים בזירות שונות, בתאונות דרכים וכולי. ולכן אנחנו מבקשים להסיר את המילים האלה שבעצם מגבילות את היכולת להסתייע במתנדבים.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אוקיי. תודה רבה. ממשטרת ישראל, יהושע כהן, ראש תחום תורה והנחיה, מחלקת מתנדבים. שלום לך אדוני.
יהושע כהן
אוסיף לגבי ההדרכה, אנחנו במערך המתנדבים במשטרה, המערך מונה כ-25,000 מתנדבים. מטבע הדברים כשיש אוכלוסייה כזו איכותית שבאה לתרום, אנחנו מוצאים בתוך הקהילה הזו המון אנשים עם כישורים, יכולות מקצועיות, ניסיון מקצועי, שיכולים לתרום לקולגות שלהם ממנו. הם מציעים מיוזמתם להדריך את המתנדבים בתחומים שיש להם קשר ישיר לפעילות שלהם במשטרה, כמו לשמר להם את הכשירות המבצעית בעזרת אימוני הגנה עצמית, לסייע באימוני ירי, אימוני נהיגה. אנחנו רואים בזה יתרון בכך שאנחנו יכולים להרחיב את ההכשרה ואת ההדרכה תוך כדי התפקיד של המתנדבים.

מתנדבים למען מתנדבים – יש בזה גם מסר חיובי. ומהבחינה הזאת, אנחנו רואים בזה דבר חיובי שיכול לתרום באופן משמעותי להעלאת הרמה המקצועית ולכשירות המבצעית של המתנדבים שפועלים לצד היחידות המבצעיות שלנו. זה לעניין הדרכה.

לעניין זק"א, המתנדבים האלה הם באמת אנשים מיוחדים. הם עושים פעולות לא שגרתיות באופן יוצא מן הכלל. להגיע לזירה רבת נפגעים, שלצערנו גם חלק מהנפגעים, הגופות שלהם מפוזרות בזירה הזאת, יש חלקי גופות, צריך לאסוף את הראיות מהזירה, צריך לאסוף את חלקי הגופות תוך שמירה על כבוד המת. ולנהל דבר כזה זה באמת דבר יוצא מן הכלל, והאנשים האלה הם אנשים מיוחדים.

לצערנו, אירועים מהסוג הזה של תאונות קשות, של זירה רבת נפגעים – זה לא קורה רק בעת אסון המוני או במצבי חירום. לצערי אנחנו נתקלים באירועים האלה גם בעת שגרה, ולכן היינו מעוניינים מאוד להרחיב את הפעילות החיונית הזאת, גם למצב שגרה. עד כאן.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אוקיי, תודה רבה. עו"ד גבריאלה פיסמן ממשרד המשפטים, יש לכם השגות לגבי השינויים שמבקשים כאן לעשות?
גבריאלה פיסמן
אגיד שאנחנו תומכים בתיקון המוצע. אני כן רוצה לומר שהחשש שלנו היה בכול זאת מזה שמתנדבי זק"א מועסקים כאן בתפקיד משטרתי, תחת המעטה המאוד ראוי של המשמר האזרחי – שיש לו גם דין משמעתי והכול – אבל כן רצינו לדעת שברור שהראיות שיופקו בהקשר הזה הן ראיות שיהיה שבהן שימוש קודם כל לתכלית המשטרתית ולא לתכליות של זק"א. ולכן היה חשוב לנו להבטיח שהכפיפות בהקשר הזה תהיה ברורה, והמתנדבים יועסקו כמתנדבי משמר אזרחי תחת חוקר תנועה, שוטר, ולא יפעלו בשיקול דעת עצמאי. ובהקשר הזה זה באמת עוגן בתוך הנוהל. ומבחינתנו במובן הזה, החשש שלנו קיבל ביטוי.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אוקיי. עידו?
עידו בן יצחק
אין לי יותר מדי מה להגיד על התקנות, רק אציין שבשיחה מוקדמת שקיימתי עם המשטרה הייתה לי איזושהי הערה שהם הניחו את דעתי, אבל אני בכל זאת רוצה שהדברים גם יאמרו לפרוטוקול: למתנדבי המשמר האזרחי יש גם סמכויות שוטר, לא את כל הסמכויות, אבל רבות מהן. וחשוב להבהיר שלפי התקנות גם, אם אחרי שנשאר את הדברים האלה, מי שעוסק בהדרכה – אין לו סמכויות שוטר. זאת אומרת, מי שמדריך את מתנדבי המשמר האזרחי בכול הנוגע לשימוש בסמכויות שוטר, הם שוטרים ולא המתנדבים עצמם. ההדרכות נוגעות לסוגיות רחבות יותר שבהם עוסק המשמר האזרחי, וצוינו בפני דוגמאות כמו: הדרכה של הגנה עצמית, קרב מגע, דברים מהסוג הזה, שלא קשורות להפעלת סמכויות שוטר.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אוקיי. זה ברור ומוסכם, שוקי כהן? כן, בסדר גמור. נעבור להקראה.
עידו בן יצחק
אוקיי.

תיקון התוספת הראשונה
1.
בתקנות המשטרה (המשמר האזרחי), התשנ"ז-1996, בתוספת הראשונה –
1. בפרט 10, בטור א', אחרי "בקהילה" יבוא "ולמערך מתנדבי המשמר האזרחי";
1. בפרט 11, בטור א', המילים "באירוע אסון המוני"- יימחקו.
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אוקיי, אני מעמידה את תקנות המשטרה (משמר אזרחי) (תיקון), התשפ"א-2020 להצבעה.
מי בעד?

הצבעה

בעד התקנות – פה אחד
התקנות אושרו
היו"ר מיקי חיימוביץ'
אין מתנגדים, אין נמנעים, פה אחד התקנות אושרו. בהצלחה למתנדבי המשמר האזרחי, שימשיכו בעבודתם החשובה. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 15:15.

קוד המקור של הנתונים