ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 11/11/2020

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת4
ועדת הכלכלה
11/11/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 113
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, כ"ד בחשוון התשפ"א (11 בנובמבר 2020), שעה 10:00
סדר היום
הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 3), התשפ"א–2020
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
מוזמנים
רננה שחר - יועמ"ש, רשות התעופה האזרחית
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
נעמה דניאל
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
אלון דמלההצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 3), התשפ"א–2020
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא: הצעת חוק תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 3), התשפ"א–2020.

רננה, את רוצה לספר לנו מה זה?
רננה שחר
כן. בוקר טוב.
היו"ר יעקב מרגי
בוקר אור.
רננה שחר
מדובר בתקנות להפעלת שדות תעופה וטיסות להובלת נוסעים בשכר בעת הקורונה, לפי חוק הקורונה, כל פעם ל-28 יום. כל מה שאנחנו מבקשים מהוועדה הוא להאריך אותן לתקופה מקסימלית נוספת של עוד 28 ימים נוספים.

אדוני רוצה שאני גם אסביר מה יש בתקנות או שאין צורך?
היו"ר יעקב מרגי
על רגל אחת. אבל לפני כן, למה 28 יום? הרי אנחנו יודעים שזה ייקח יותר זמן.
איתי עצמון
כי זה מה שהחוק מאשר.
היו"ר יעקב מרגי
החוק הראשי.
איתי עצמון
כן. החוק הראשי.
היו"ר יעקב מרגי
לא. אני שואל למה קבעו מלכתחילה 28 ימים.
רננה שחר
כדי לאפשר בקרה של הכנסת, אני מניחה, וגם בקרה של הממשלה על הצורך בתקנות. בסך הכול, אלה כן תקנות מגבילות.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי. את רוצה להסביר על רגל אחת, רק להזכיר מה אנחנו מאריכים? אישרנו אותן. אנחנו רק מאריכים אותן עכשיו.
איתי עצמון
נכון.
רננה שחר
אנחנו רק מאריכים אותן. הוא מחולק לשני פרקים באופן כללי. פרק אחד על מפעיל שדה התעופה, והפרק השני על המפעיל האווירי. מפעיל שדה תעופה באופן כללי צריך לקיים בקרה על הכניסה של אנשים לטרמינל, לבדוק שיש להם הצהרות בריאות, לבדוק שרק אנשים חיוניים נכנסים וכו', להדריך את עובדיו ולשמור על המרחק לפי התו הסגול. מפעיל אווירי יש לו קצת יותר דברים. הוא גם צריך לעשות נהלים מה קורה אם בכלי הטייס יש אדם שחשוד כחולה קורונה, בין אם הוא איש צוות ובין אם הוא נוסע, להבטיח לאוורר את כלי הטייס לפני הנוסעים עולים. הליכי עליה והורדה מכלי הטייס שיבטיחו ריחוק חברתי. להצטייד בכלי הטייס במסכות עטופות בחומרי חיטוי ושקיות אשפה לפינוי פסולת של מסכות. דברים מהסוג הזה. מדובר בתקינה טכנית.

זה באופן כללי. מבחינת הנוסע עצמו, יש כמה דברים שקשורים לנוסע עצמו. נוסע בטיסה בין-לאומית חייב להגיש הצהרת בריאות מקוונת לאתר משרד הבריאות שבה הוא מצהיר שהוא לא חולה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. יש לאורחים שלנו התייחסויות? אם אין התייחסויות, נצביע.
איתי עצמון
צריך להקריא.
היו"ר יעקב מרגי
בוודאי. נקריא ונצביע. יש התייחסויות? אין. אז נקריא.
רננה שחר
להקריא?
איתי עצמון
כן.
רננה שחר
אוקיי.

"בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4 ו-12 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת" – המשפט אחרי זה יימחק – "מתקינה הממשלה תקנות אלה:

תיקון תקנה 41
1.
בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש״ף–2020 בתקנה 41, במקום "כ"ד בחשוון התשפ"א (11 בנובמבר 2020)״ יבוא "כ״ג בכסלו התשפ״א (9 בדצמבר 2020)״."

תחילה
2.
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה בחשוון התשפ״א (12 בנובמבר 2020)."
היו"ר יעקב מרגי
ואחרי שהקראנו יש הערות? גם כשאני נדיב הם לא מנצלים את זה. אוקיי. אז אנחנו נצביע. מי בעד אישור התקנות?

הצבעה

אושרה.
היו"ר יעקב מרגי
אין מתנגדים. אין נמנעים. הארכת התקנות אושרה.

הישיבה נעולה ונפגש בעוד כמה דקות. 10:15 מתחדשת הישיבה.
רננה שחר
תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:08.

קוד המקור של הנתונים