ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 09/11/2020

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על–תיכונית) (הוראת שעה מס' 3), התשפ"א-2020, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (הוראת שעה מס' 3), התשפ"א-2020, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה מס' 3), התשפ"א-2020, תקנות הנכים (טיפול רפואי) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2020, צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התשפ"א-2020, תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), התשפ"א-2020, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (הוראת שעה מס' 3), התשפ"א-2020, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2020, תקנות הנכים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשפ"א-2020, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה מס' 3), התשפ"א-2020, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (הוראת שעה מס' 3), התשפ"א-2020, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (הוראת שעה מס' 3), התשפ"א-2020, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (הוראת שעה), התשפ"א-2020, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2020, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה), התשפ"א-2020, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2020, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על–תיכונית) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2020, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2020, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון), התשפ"א-2020, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2020, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשפ"א-2020, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2020, צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (הוראת שעה מס' 3), התשפ"א-2020, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על–תיכונית) (הוראת שעה), התשפ"א-2020, תקנות הנכים (טיפול רפואי) (הוראת שעה מס' 3), התשפ"א-2020, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (הוראת שעה), התשפ"א-2020, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה), התשפ"א-2020, צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2020, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים), התשפ"א-2020, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (הוראת שעה), התשפ"א-2020, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון), התשפ"א-2020, צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (הוראת שעה), התשפ"א-2020, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על–תיכונית) (תיקון), התשפ"א-2020, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון), התשפ"א-2020, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (הוראת שעה), התשפ"א-2020, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
09/11/2020


מושב שני


פרוטוקול מס' 90
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, כ"ב בחשון התשפ"א (09 בנובמבר 2020), שעה 11:00
סדר היום
1. הצעת תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(תשלום למימון צרכים מיוחדים)(תיקון), התשפ"א-2020
2. הצעת תקנות הנכים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשפ"א-2020
3. הצעת תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(לימודים לרכישת מקצוע)(הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2020
4. הצעת תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע)(הוראת שעה מס' 3), התשפ"א-2020
5. הצעת תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), התשפ"א-2020
6. הצעת צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התשפ"א-2020
7. הצעת תקנות הנכים (טיפול רפואי)(הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2020
8. הצעת משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים)(הוראת שעה מס' 3),התשפ"א2020
9. הצעת תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (הוראת שעה מס' 3), התשפ"א-2020
10. הצעת תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית ) (הוראת שעה מס' 3), התשפ"א-2020
11. הצעת תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית)(תיקון), התשפ"א-2020
12. הצעת תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית)(תיקון), התשפ"א-2020
13. הצעת צו הנכים (תגמולם ושיקום)(העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (הוראת שעה), התשפ"א-2020
14. הצעת צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(מענק נישואין ליתום)(תיקון), התשפ"א-2020
15. הצעת צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים)(הוראת שעה), התשפ"א-2020
16. הצעת צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(העלאת שיעורי תגמולים), התשפ"א-2020
17. הצעת צו הנכים (תגמולים ושיקום)(העלאת שיעורי השכר הקבוע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך)(הוראת שעה מס'2), התשפ"א-2020
18. הצעת תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(תשלום למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה), התשפ"א-2020
19. הצעת תקנות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית)(הוראת שעה), התשפ"א-2020
20. הצעת תקנות הנכים (טיפול רפואי)(הוראת שעה מס' 3), התשפ"א-2020
21. הצעת תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה(תגמולים ושיקום)(הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית)(הוראת שעה), התשפ"א-2020
22. הצעת צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך)(הוראת שעה מס' 3), התשפ"א-2020
23. הצעת תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2020
24. הצעת תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(תוספת למימון צרכים מיוחדים)(תיקון), התשפ"א-2020
25. הצעת תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2020
26. הצעת תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(לימודים לרכישת מקצוע)(תיקון), התשפ"א-2020
27. הצעת תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(תוספת למימון צרכים מיוחדים)(הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2020
28. הצעת תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על -תיכונית) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2020
29. הצעת צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2020
30. הצעת תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(תוספת למימון צרכים מיוחדים)(הוראת שעה), התשפ"א-2020
31. הצעת צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים ) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2020
32. הצעת תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע)(הוראת שעה), התשפ"א-2020
33. הצעת משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (הוראת שעה מס' 3), התשפ"א-2020
34. הצעת צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים)(הוראת שעה מס' 3), התשפ"א-2020
35. הצעת תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה מס' 3), התשפ"א-2020
36. הצעת צו משפחות חיילים שנסו במערכה (תגמולים ושיקום)(מענק נישואין ליתום)(הוראת שעה), התשפ"א-2020
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
משה אבוטבול
טלי פלוסקוב
מוזמנים
חזי משיטה - ראש אגף שיקום, משרד הביטחון וצה"ל

פזית תדהר - יועמ"ש שיקום, משרד הביטחון וצה"ל

פזית ענבל-אשל - סגן ראש האגף וראש היח' לתגמולים והטבות, משרד הביטחון וצה"ל

ריקי מורד - ראש היחידה לתגמולים והטבות, משרד הביטחון וצה"ל

עילם שניר - עו"ד, משרד המשפטים

גיל אבירם - רפרנט ביטחון באג"ת, משרד האוצר

אלעד זכות - יועץ מנכ"ל, המוסד לביטוח לאומי

אסנת כהן - מנהלת אגף, המוסד לביטוח לאומי

אילה גינת - ראש תחום שכר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

אבנר גולן - מנהל אגף זכויות ורווחה, ארגון נכי צה"ל

עידן קלימן - יו"ר ארגון נכי צה"ל, ארגון נכי צה"ל

יובל ליפקין - מנכ"ל הארגון, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

תמי שלח - יו"ר ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

רות פרמינגר - נציגת הארגון בכנסת, ארגון נפגעי פעולות איבה

אברהם מוזס - יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה

רועי כהן - מנכ"ל הארגון, ארגון נפגעי פעולות איבה

שלומית יחזקאלי - מנהלת מחלקה משפטית, ארגון נפגעי פעולות איבה

שלומית יחזקאלי - מנהלת מחלקה משפטית, ארגון נפגעי פעולות איבה

הילה אשכנזי - מחלקה משפטית, ארגון נפגעי פעולות איבה

מוטי שנבל - חבר צוות חברתי באומ"ץ, תנועת אומ"ץ
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
מנהל/ת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
איה לינצ'בסקי
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, היום יום שני, 9 בנובמבר 2020 כ"ב בחשוון התשפ"א. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות בנושא הצעות תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה. הבוקר היה אמור להיות דיון על מענקים למובטלים שנמצאים באבטלה מעל 90 או 100 ימים. כמובן היה צריך להיות דיון על ימי הבידוד, שנתקע פה כבר עשרה ימים. בבוקר פתחתי את העיתונים וראיתי שיש לי מחלוקת גדולה עם שר האוצר. אין לי מחלוקת עם שר האוצר. ממש אין לי מחלוקת עם שר האוצר, לא קטנה ולא גדולה. הבעיה היא עם העיתונים האלה שדואגים למסכנים ולחלשים ולמעמד הפועלים ולהסכמים קיבוציים, שם קראתי על המחלוקת לצערי.

צר לי שפקידי האוצר מנצלים, אחרי שמונה חודשים שמדינת ישראל לא השתתפה בתשלום ימי הבידוד בכלל והנטל נפל על העובדים ועל המעסיקים. קשה להגיד שהמדינה חגגה, אבל המדינה לא שילמה. גם עכשיו היא באה להסדר שפוגעני לעובדים ולעסקים הקטנים. חברי ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לא יהוו חותמות גומי של אף אחד. לא של פקידי האוצר ולא של אף אחד. עד שלא יצא מפה הסדר מאוזן ולא נצלני, לא יהיה הסדר במשק. צר לי שההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה. צר לי שאני לא שומע את המעסיקים הקטנים. יחד עם זאת, הבריונות של פקידי האוצר, הגיע הזמן שיהיה לה סוף.

נעבור לענייננו. סליחה על ההקדמה, היא נולדה מהמענק לחיילים שעבדו עם רישיון עבודה ולצערנו בגלל הקורונה, אבדו את מקום עבודתם והם לא מקבלים חל"ת על מקום העבודה שלהם או מענקים בגלל הפסקת עבודתם. משרד הביטחון בבקשה.
פזית תדהר
שמי פזית תדהר, יועצת משפטית לאגף שיקום נכים ואגף משפחות במשרד הביטחון. אנחנו כאן לא בענייני קורונה, בנושא עדכון התגמולים המשולמים לנכי צה"ל ולמשפחות השכולות מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום) וחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום). שמנו על שולחן הוועדה 36 צווים ותקנות שמעדכנים את התגמולים. 36 הצווים הם למעשה ארבעה סטים של עדכונים. כל סט תשעה צווים ותקנות, כאשר העדכונים מתייחסים לארבעה מועדים: המועד הראשון הוא אפריל 2018 בגדר הוראת שעה שמעדכנת את התגמולים בשיעור של 0.94%. הסט השני, אוקטובר 2018, גם הוא הוראת שעה לחצי שנה, שמעדכן את התגמולים ב-1.48%. הסט השלישי בגין עדכון אפריל 2019, אף הוא הוראת שעה לחצי שנה, לעדכון בשיעור של 0.21%. הסט האחרון שהוא הוראת קבע מה-1 לאוקטובר 2019 ואילך, שמעדכן את התגמולים בשיעור של 2.24%.

אני אזכיר לאדוני שהתגמולים לנכי צה"ל ולמשפחות השכולות צמודים למדד השכר בסקטור הציבורי קהילתי, מדד שמפורסם על ידי השלכה המרכזית לסטטיסטיקה.
היו"ר חיים כץ
כמה הוא עלה או ירד בשנה האחרונה?
פזית תדהר
מהנתונים שיש ברשותי, עד העדכון האחרון, קרי אוקטובר 2019, עלה ב-2.24%.
אבנר גולן
ישנו עוד מדד אחד אדוני יושב-ראש הוועדה, של אפריל 2020. אני רוצה לבדוק מדוע הוא לא הובא לשולחנה של הוועדה? מדד אפריל 2020 שעלה ב-13.57%. אנחנו מחכים מ-2018 לעדכון התגמולים כדי לסבר את האוזן.
היו"ר חיים כץ
כגמלאי של מבטחים בפנסיה הוותיקה, מחכה לעדכון מדד משנת 2008. זה יהיה הגוף היחידי, אני לא נגד, שמעודכן במדינת ישראל, חוץ מחברי הכנסת.
אבנר גולן
בוועדות הקודמות ביקרת את התהליך הארוך והמסורבל והמורכב.
היו"ר חיים כץ
גם עכשיו.
פזית תדהר
ההסדר שקיים היום לעדכון התגמולים הוא אכן ארוך ומסורבל. גם אנחנו במשרד הביטחון לא אוהבים אותו כי הוא כולל את הכנת הצווים, אחרי שהמדד הזה מפורסם, שגם כך הוא מפורסם בדיליי של חצי שנה והוא טעון היוועצות עם שר האוצר וטעון גם אישור הוועדה.

אני רוצה לעדכן את הוועדה שמשרד הביטחון פרסם תזכיר לתיקון חוק משפחות חיילים שנספו במערכה שבעצם מעגן את הסדר עדכון התגמולים בחקיקה, כך שלא נצטרך לעשות את אותו הליך ארוך של הצווים והתקנות בכל פעם, אלא שהעדכון יהיה אוטומטי.

אני מאוד שמחה שהצלחנו להגיע להסכמות עם הארגונים שמייצגים את המשפחות השכולות. לצערי הרב עם ארגון נכי צה"ל לא הגענו להסכמות. לכם תזכיר החוק כולל כרגע רק את נושא המשפחות ואני מאמינה שבזמן הקרוב הוא גם יגיע לשולחנה של הכנסת לאחר שנקבל את אישרו הממשלה. זה למען הסדר הטוב ושהדברים ירשמו בפרוטוקול.

אלה הנתונים. הצווים כרגע הם עד העדכון של אוקטובר 2019. לגבי מדד אפריל 2020 שציין חברי, עוד לא קבלנו הנחיות לגבי העדכון הזה ולגבי השיעור שלו, מן הסתם הנושא הזה יידון בהמשך.
נועה בן שבת
אולי אתם רוצים לשמוע סטטיסטיקה שתספר על המדד הזה כי הוא מדד שנקרא בעבר - - -
היו"ר חיים כץ
לא הייתי רוצה לשמוע על המדד הזה. אין לי עניין כי אני לא לתת לאנשים תמריץ להחליף את המדד הזה. גם כך האנשים האלה שילמו בגופם ובריאותם ובנפשם, אז אם מפצים אותם שיפצו אותם.
משה אבוטבול (ש"ס)
אני רוצה לומר שאני עדיין אפוף התרגשות מאוד גדולה מיום חמישי האחרון שיצא לי לבקר בבית הלוחם בתל אביב. מאוד התרגשתי לראות את אותם אנשים. חשוב לי שתדעו שאותם אנשים מסרו את נפשם למען העם, המולדת, כל אדם שמוגדר כנכה מערכות ישראל, חייבים לתת את הכול למענו, כי הוא מסר את נפשו למעננו.
עידן קלימן
עידן קלימן, יושב-ראש ארגון נכי צה"ל. בגלל שאיחרתי אני שואל, אני לא מתריס, הבנתי שאבנר הסביר שאנחנו נמצאים בעיכוב מאפריל 2018 ושגם אחרי העדכון אנחנו עדיין בשנה פיגור. רציתי לשאול האם לוועדה יש אפשרות להשפיע, לזרז, שתוך חודש ימים, בגלל משבר הקורונה, בגלל שיש הרבה נכים שהוציאו אותם ראשונים, כמו שאדוני יודע, לחל"ת, העדכון הזה מאוד חשוב לנו. סגירת הפער הזו של עוד שני הצווים החסרים. האם יש אפשרות לפעול על מנת שיהיה עדכון לדבר הזה כבר בחודש הקרוב?
היו"ר חיים כץ
אני אגיד לך את האמת, הכנסת לא מתפקדת והממשלה לא עובדת, אין לנו שום אפשרות כמעט לקדם כלום.
עידן קלימן
זה עצוב מאוד.
היו"ר חיים כץ
העסק לא עובד. כשהיו צריכות להיות בחירות, כל התקשורת יצאה נגד, מה בחירות עכשיו, אני אמרתי, בחירות, כי העסק לא עובד. לא דופקים מערכת, המדינה זו מערכת של ארבעה תקציבים, זה טריליון ו-800 מיליון, לפי 450 מיליון שקל תקציב, על 4 מיליארד לבחירות. העסק לא עובד. אם אני אגיד לך שאפשר אני זורה לך חול בעיניים. אי אפשר. אנחנו מתקדמים, יחד עם זה, גם העדכון הזה הוא הרבה מעבר למדד. אנחנו יודעים שמחכים לנו עוד שני מדדים שאחד מהם הוא ב-13%.
נועה בן שבת
אני אקרא את התקנות, ברשותך אציין את השינויים. יש ארבעה סטים, שלוש הוראות שעה והוראה קבועה אחת. הוראת השעה הראשונה היא מה-1 לאפריל 2018 עד 30 לספטמבר 2018. הוראה השעה השנייה היא מאוקטובר 2018 עד סוף מרס 2019. הוראת שעה שלישית היא מאפריל 2019 עד סוף ספטמבר 2019. הוראת השעה הרביעית היא מה-1 לאוקטובר 2019. סיכמנו בטבלת האקסל את הסכומים, אני אקרא את הסכומים במקום לקרוא אותם בתוך התקנות.

תקנות צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך). אנחנו רואים שהשכר הקובע מוגדר בסעיף 1 לחוק, כרגע הוא 162.80% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המנהלי ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה. בהוראת השעה הראשונה זה יעלה ל-164.30% ובהוראת השעה הבאה ל-166.70% ולהוראת השעה השלישית ל-167.10% ובתיקון הקבע, צפויים להיות עוד עדכונים אחריו, אבל בתיקון הקבע מה-1 לאוקטובר 2019 זה 170.80%.

דרגת נכות 10%-18%, בהוראת השעה הראשונה הם יהפכו להיות 64.90%. בהוראת השעה השנייה יהפכו ל-65.90%. בהוראת השעה השלישית 66% ובתיקון הקבוע 67.50%. אם יש לו ילד, השיעורים יעלו ל-94.90%. בהוראת השעה השנייה ל-96.30%. בהוראת השעה השלישית ל-96.50% ובתיקון הקבע ל-98.70%.

מחוסר פרנסה שהוא נכה בדרגת נכות של 19%-39% זה גם אותם שיעורים שקראנו עכשיו לנכה ברמה יותר נמוכה עם ילד. אם הוא מחוסר פרנסה נכה 19%-39% עם ילד, הנוכחי זה 134.10% אבל זה יעלה ל-135.40%. אחרי זה ל-137.40%, ל-137.75% ול-140.80% בתיקון הקבע.

תגמול מחוסר פרנסה לנכה בדרגת נכות של 40%-100% אותם שיעורים. השיעור יעלה ל-135.40%, אחרי זה ל-137.40%, אחרי זה ל-137.70% ובתיקון הקבע הוא 140.80%. אם הוא עם ילד השיעורים הנוכחיים הם 173.80%, יעלו ל-175.40%, 178.4% ובתיקון הקבוע 182.40%.

ברשותך, אני לא רואה טעם להקריא את כל התיקונים, אני רק אסביר שיש העלאה באותם שיעורים גם לתגמול נכה נצרך לפי סעיף 7(א) ולתגמול נכה נצרך לפי סעיף 7(א) עם ילד. גם בסעיף 7ד' ניתנת תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לפי סעיף 7ד'. גם הם באותם העלאות ובאותם שיעורים.

תיקון לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(העלאת שיעורי תגמולים). אנחנו מדברים על העלאה של התגמולים לאלמנה עם יתומים, העלאה של התגמולים לשכולים ולגבי גרושה שיש אתה יתומים של הנספה, יש פה את הפירוט.

הצו הבא שלפנינו, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(מענק נישואין ליתום), הוראת שעה וגם ההוראה הקבועה. סכום מענק הנישואין עולה מ-141,060, בהוראת השעה הראשונה ל- 142,386, אחרי זה 144,493, אחרי זה 144,796 ובהוראה הקבועה 148,039 שקלים.

הצו הבא הוא תקנות הנכים (טיפול רפואי) מדובר על התגמול לטיפול רפואי לנכה מובטל. גם פה השיעורים עולים באותם אחוזים.
אבנר גולן
אפשר להקריא את אוקטובר 2019 האחרון, בדקנו את כל הצווים.
היו"ר חיים כץ
תן לה לעשות את העבודה שלה.
נועה בן שבת
גם לנכה מובטל עם ילד, העלאה באותם שיעורים. התקנות הבאות הן תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) יש גם את הוראת השעה וגם את התיקונים הקבועים. יש תשלום למחיית נכה בדרגת נכות של 10%-18% אחרי זה עם ילד ואחרי זה תשלום למחיית נכה בדרגות נכות של 19%-39% וגם עם ילד. אחר כך למחיית נכה בדרגות נכות של 40%-100% ותשלום למחיית נכה 40%-100% עם ילד. הצעת שאקרא את התיקון הקבוע?
אבנר גולן
האחרון, של אוקטובר 2019. בדקנו את כל הצווים והמלצנו לאגף השיקום לאשר אותם.
נועה בן שבת
התקנות הבאות הן תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים), כאן יש הסתכמות על הגדרת משקולת והגדרת המשקולת בשקלים עולה בשיעורים האמורים. התקנות הבאות הן תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית). כאן תשלום למחיית יתום שגילו עולה על 21 שנים. לפי הצעתך, התיקון הקבוע מעלה את זה ל-67.91%.

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית). יש תשלום למחיית יתום שגילו עולה על 21 שנים, אלה סכומים זהים, גם הם 67.91%.

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים). תוספת בשקלים, בנוסף לתגמול לפי סעיף 7 לחוק תגיע בתיקון הקבע ל-394.44 שקלים. התוספת בשקלים בנוסף לתגמול לפי סעיף 8(ב) לחוק, יש את שלוש הוראות השעה ותגיע בסוף ל-756.67 שקלים. תוספת בשקלים בנוסף לתגמול לפי סעיף 8(ג), השיעור שלה יגיע ל-756.67 שקלים. תוספת לאמור בסעיף 8(ג) בעד כל יתום שלאחר הראשון הוא 484.56 שקלים בתיקון הקבוע. תוספת בשקלים בנוסף לתגמול לפי סעיף 9(א) לחוק יגיע בתיקון הקבע ל-484.56 שקלים. תוספת כזו תינתן גם לפי סעיף 13ב(1) לחוק, 13ב(2) לחוק ולפי 13ב(2) גם בעד כל יתום שלאחר הראשון. זו תוספת בשקלים לאלמנה עם יתום שגילו בין 18 ל-21. התוספת בשקלים לאלמנה שיש לה יתום בגיל 24-21 תגיע בתיקון הקבע ל-1,198.37 שקלים. התוספת בעד כל יתום שלאחר הראשון יגיע לסכום של 802.83 שקלים. תוספת בשקלים לאלמנה לפני גיל 60 עם יתום שגילו מעל 24 יגיע בתיקון הקבוע ל-1,263.71 שקלים. התוספת לתגמול של שכול מחוסר הכנסה תגיע בתיקון הקבוע ל-735.75 שקלים. סכומי הדיסריגרד לעניין שכול ליחיד הם 571.32 שקלים בתיקון הקבע ולשכול שיש לו בן זוג 714.14 שקלים.

המענק בשקלים ללידת ילד לשכול לאחר הפטירה יגיע בתיקון הקבע ל-21,421 שקלים והמענק לשכול, מענק שהוא חדש יחסית, התחדש בשנת 2018, מענק לשכול שהתאלמן מעל גיל 67, הסכום של זה יגיע בתיקון הקבוע ל-1,488 שקלים.
היו"ר חיים כץ
מי בעד אישור התקנות?

הצבעה
אושר
היו"ר חיים כץ
תודה רבה לכל חברי הכנסת שנמצאים פה, שתמכו באישור התקנות וקוראים למערכת הביטחון להביא את התקנות החדשות, עם העדכונים החדשים במהרה בימינו, שלא ייקח כל כך הרבה זמן. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:29.

קוד המקור של הנתונים