ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 04/11/2020

צו עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון מס' 21) (הארכת תוקף הוראת שעה), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
04/11/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 89
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, י"ז בחשון התשפ"א (04 בנובמבר 2020), שעה 10:45
סדר היום
הצעת צו עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון מס' 21) (הארכת תוקף הוראת שעה), התשפ"א-2020
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
אוסאמה סעדי
עידן רול
מוזמנים
דיקלה חורש
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
שמרית שקד גיטלין
מנהל/ת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח


הצעת צו עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון מס' 21) (הארכת תוקף הוראת שעה), התשפ"א-2020
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום רביעי בשבוע. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא: הצעת צו עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 21) (הארכת תוקף הוראת שעה). צר לי שבתקופה שהממשלה לא כל-כך עובדת והמשרדים לא כל-כך מתפקדים, מביאים את הצו לוועדה יום לפני שהוא פג תוקף.

אני יודע שאני רוצה להעלות בוועדת החוקה של הליכוד איזה נושא, אני מעלה אותה שבוע מראש כדי שכולם יראו ויגיבו. לא יכול להיות כזה דבר. אם לא היינו בקורונה ולא הייתי רוצה, מן הדין היה שלא יהיה דיון כי אין לכם יותר מדי עומס. העסק לא עובד, אז למה לחכות עד היום האחרון? למה לחכות עד הדקה האחרונה? למה לא לדון בזה בצורה מסודרת? למה לא לראות, למה ככה בלמרוח? כי אתם עסוקים מדי? כי יש הרבה מבודדים? כי לא באים הרבה לעבודה, כי מה?
קריאה
אני אשמח להתייחס.
היו"ר חיים כץ
מה יש לך להתייחס? זה שהיה צריך להיות פה לפני 10 ימים – כל מה שתגידי, מיותר.
קריאה
אני רק אסביר את המורכבות.
היו"ר חיים כץ
אל תסבירי כי איך אמא שלי אמרה? מי שמסביר – נכשל. אם היית מביאה את זה לפני 10 ימים לא היית צריכה להסביר כלום. היית מביאה, היינו עושים דיון, לא הייתי פותח בפתיח הזה. זה לא עובד. בשביל זה צריך להגיד את מה שעידן אמר – בואו לבחירות. אם העסק לא עובד, צריך ללכת לבחירות.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
מתי אמרתי את זה?
היו"ר חיים כץ
מה, לא אמרת את זה לפני שעה?
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
לא, אבל אני מאמץ את זה, אני אומר את זה עכשיו: העסק לא עובד, בואו לבחירות אבל לא אמרתי את זה לפני שעה.
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע למה היה נדמה לי שאמרת את זה.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו בהסכמה, חזרנו לשביל ההסכמה – העסק לא עובד, הממשלה לא עובדת, המאבקים של - -
היו"ר חיים כץ
גם הכנסת לא עובדת.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
כפועל יוצא של הממשלה.
היו"ר חיים כץ
גם כחול לבן לא עובדת.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אני מיש עתיד, לא מכחול לבן. אני מסכים אתך שכחול לבן לא עובדת.
היו"ר חיים כץ
גם יש עתיד לא עובד. אף אחד לא עובד, כולם. העסק לא עובד, הכנסת לא עובדת, אפילו אתה לא יושב במליאה. אתה יושב במליאה או למעלה?
היו"ר חיים כץ
אז אתה לא יושב במליאה, אתה יושב בקהל.
עידן רול (יש עתיד-תל"ם)
אני גם לא אוהב את זה, אם אתה כבר מעלה את זה.
היו"ר חיים כץ
כן, נכון, גם אני לא אוהב שאתה יושב בקהל. אני חושב שיש לו מה לתרום במליאה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כבוד היושב-ראש, אני מסכים עם כל מילה שאמרת בנושא הזה. לא רק התקנות הנוכחיות גם התקנות הקודמות באותו עניין, הביאו את זה למליאה באותו ערב אחרון. לולא היינו צריכים להישאר עד שעות הלילה הקטנות, זה לא היה נכנס לתוקף והנה, היועצת המשפטית מהנהנת...
היו"ר חיים כץ
כי נדמה להם, לשרים, שהכנסת היא לא הרגולטור שלהם אלא הם חותמות הגומי שלה. ככה נדמה להם אבל...
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מכיוון שמדובר בנושא חשוב מאוד – תנאי לינה, ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים שעובדים ולנים בישראל, אין מה לעשות, אנחנו...
היו"ר חיים כץ
אה, אתה תומך? אני ועידן מתנגדים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז אני אגייס.
היו"ר חיים כץ
תעשה גיוס. תקריאי בבקשה.
נעה בן שבת
"צו עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 21) (הארכת תוקף הוראת שעה), התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 21), התש"ף-2020 (להלן החוק), ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

הארכת תוקף 1. התקופה האמורה בסעיף 1 לחוק מוארכת בשלושה חודשים עד יום כ"ג בשבט
הוראת שעה התשפ"א (5 בפברואר 2021) או עד תום תקופת ההכרזה על מצב חירום בשל
נגיף הקורונה לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
(הוראת שעה), התש"ף-2020, לפי המוקדם."

אני רק רוצה להעיר שלי הוסבר בהגשה שהייתה התלבטות האם צריך את הארכת התוקף הזאת, האם זה נדרש כיוון שכל תיקון החקיקה שהצו הזה מאריך אותו מבטיח זכויות לעובדים זרים שיש להם היתרי שהייה בישראל. למה יש להם היתרי שהייה? כי יש בעיה במעברים בגלל הקורונה. השאלה שעלתה היא האם באמת יש בעיה כזאת היום או שכבר עכשיו יש מעבר יום-יומי ואז אנשים לא צריכים להישאר ולישון, ואז לא צריך ממילא לא הסדרי לינה ולא - -
היו"ר חיים כץ
יש בעיה כזאת כי התחלואה בשטחים עלתה בצורה דרמטית, ואנחנו לא רוצים להעלות את התחלואה בארץ וגם זה לא רציני שכל אחד שיעבור משם לפה יישאר 14 יום בבידוד ויחזור מיד לבידוד שם וכן הלאה וכן הלאה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל שאלתי למה עד ה-5 בפברואר?
היו"ר חיים כץ
כי אנחנו מקווים שהקורונה - - - אני רוצה לראות אותך עוד פעם פה.
נעה בן שבת
יש לנו אפשרות להארכה של שלושה חודשים, והחוק הקיים הוא עד ה-5.
היו"ר חיים כץ
ולכן, כשאת הולכת למשרד - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עשית את העבודה מבלי להגיד אף מילה ואנחנו מצביעים.
היו"ר חיים כץ
תגידי שזו פעם אחרונה שכל מה שמגיע ממשרד העבודה ולא מגיע במועד – עובר פה. תשאלי את משרד המשפטים – כל תקנות שלא הגישו, לא עולות פה יותר. שום דבר, גם שלא קשור, כי תתייחסו בכבוד לכנסת, תביאו את הדרישות שלכם בזמן.

אני עובר להצבעה. מי בעד התקנות ירים את ידו?
הצבעה

בעד – הרוב
נגד – אין
נמנעים – אין
התקנות אושרו.
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת שנמצאים פה ולא הלכו למליאה כי הנושא של עובדים חשוב להם, תמכו והצביעו והתקנות אושרו.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:18.

קוד המקור של הנתונים