ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 25/11/2020

ציון יום העלייה , תמרוץ לקליטת עולים חדשים בכלל, בני העדה האתיופית ובני מנשה בפרט בנוף הגליל

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת23
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
25/11/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 95
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
יום רביעי, ט' בכסלו התשפ"א (25 בנובמבר 2020), שעה 09:51
סדר היום
תמרוץ לקליטת עולים חדשים בכלל, בני העדה האתיופית ובני מנשה בפרט בנוף הגליל
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
יוסף טייב
אלכס קושניר
חברי הכנסת
אופיר כץ
מוזמנים
רונן פלוט - ראש העיר, עיריית נוף הגליל

אלכס גדלקין - מ''מ ראש העיר, עיריית נוף הגליל

מוטי יוגב - יועץ בענייני העלייה, עיריית נוף הגליל
משתתפים באמצעים מקוונים
דלי אלי - מנהלת מחוז חיפה והצפון, משרד העלייה והקליטה

ליאור פרבר - סמנכ"ל ממשל וחברה, משרד ראש הממשלה

עלי בינג - רכז רווחה, ביטוח לאומי ועלייה, אגף התקציבים, משרד האוצר

שי פלבר - מנהל היחידה לעלייה, קליטה ומשימות מיוחדות, הסוכנות היהודית
מנהלת הוועדה
שלומית אבינח
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומיםתמרוץ לקליטת עולים חדשים בכלל, בני העדה האתיופית ובני מנשה בפרט בנוף הגליל
היו"ר דוד ביטן
אני פותח את הישיבה. זו ישיבת מעקב, כדי לראות אם הפתרונות שדיברנו עליהם בישיבה הקודמת מתקדמים אנחנו עושים ישיבות מעקב, זה לא קשור לבעיות אחרות שאתה רוצה להעלות בפני שר האוצר. גם הסגן שלך היה מספק אותי פה, אבל זה שכיבדת אותנו זה יפה מאוד.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
הם תמיד באים ביחד. רונן ואלכס תמיד ביחד.
היו"ר דוד ביטן
בישיבת מעקב גם הסגן יכול להיות בזום, אין בעיה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אי אפשר, הם תמיד ביחד.
מוטי יוגב
דוד, זום זה כמו לקבל מענק רק מדרגה ג' לעולים, אנחנו רוצים מענק מדרגה א'.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא, זום זה כמו לקבל כסף בפקס.
היו"ר דוד ביטן
יש דבר אחד שאני דיווחתי על זה לראש העיר, קיבלנו הסכמה מהאוצר כדי לאפשר קליטה ישירה ביישובים כמו נוף הגליל שהם צריכים את הדבר הזה. היום נותנים מענק שכירות במשך חמש שנים, הם מוכנים לצמצם את כל המענק של חמש שנים לשנתיים, זה יאפשר השתתפות בדמי שכירות יותר גבוהה בשנתיים הראשונות. זו הייתה הבקשה של ראש העיר.
שלומית אבינח
היו עוד כמה דברים.
היו"ר דוד ביטן
תיכף נראה, על זה כבר קיבלתי הסכמה, הם אומרים שאין שום בעיה, אני רק צריך את זה לפרוטוקול, אני מקווה שמי שאמר לי מוסמך. זה היה ליד שר האוצר.
מוטי יוגב
דוד, משיחה אתמול עם מנכ"ל משרד הקליטה, הוא אמר לי שזה עוד לא קיים כי הוא צריך להוציא יותר כסף.
היו"ר דוד ביטן
סליחה?
מוטי יוגב
אתמול דיברתי עם חביב קצב, הוא אמר לי שזה עוד לא קיים, האוצר לא אישר את זה משום העובדה שהוא צריך להוציא יותר כסף בשנים הקרובות.
היו"ר דוד ביטן
לא, לא נכון. לא יודע מי אמר לך את זה, אבל אני דיברתי - - -
מוטי יוגב
עם חביב קצב, מנכ"ל משרד העלייה והקליטה.
יוסף טייב (ש"ס)
אני אגיד לך, יכול להיות שהמנכ"ל מדבר על - - -
היו"ר דוד ביטן
חבר'ה, אני לא יודע מה המנכ"ל אמר, אני יודע מה אמר מי שהיום מחליף, אחד מהשניים-שלושה שעושים את העבודה באגף התקציבים, אין להם בעיה עם זה כי אין פה שום תוספת תקציב. הם לוקחים את אותו כסף של חמש שנים ומעבירים את זה לשנתיים. הוא אומר שזה רק תזרים מזומנים, אין להם פה בעיה תקציבית. ככה הוא אמר לי בעצמו.
יוסף טייב (ש"ס)
לא, הייתה בעיה עם חביב על נושא אחר, ביקשנו לעשות את זה ברמה רוחבית ועל זה הוא אמר שיש בעיה.
היו"ר דוד ביטן
אני לא יודע מה זה רמה רוחבית, אני רוצה לפתור את הבעיה של העיריות.
יוסף טייב (ש"ס)
לפני נוף הגליל העלינו את הנושא הזה של לצמצם. אתה ביקשת.
היו"ר דוד ביטן
לא, אני לא מנדבר עכשיו על כל המדינה.
יוסף טייב (ש"ס)
יפה, יכול להיות שעל זה הוא דיבר.
היו"ר דוד ביטן
אני מדבר כרגע על העיריות שיש בהן בעיה, הן ערים מעורבות והם צריכים סיוע מיוחד. ברגע שמכניסים את כל המדינה אז אני יודע שיש בעיה. כדי לפתור בעיות להם אנחנו צריכים לא לדבר על כל המדינה, לדבר עליהם.
יוסף טייב (ש"ס)
נכון.
רונן פלוט
דוד, חשוב שזה יהיה כתוב באיזה שהוא מקום אם חביב לא - - -
היו"ר דוד ביטן
זה יהיה, הוא אמר לי במפורש, הוא לא יחזור בו. בואו נתחיל מעקב. קודם כל לגבי הנושא הזה של העולים מהודו, בני המנשה, הנושא מתקדם, אין שום בעיה, יש כבר את הרשימה מוכנה. יש לנו ויכוח על בן אדם אחד, במקום 250 צריך 251. פניתי לשר האוצר, אני לא חושב שצריכה להיות בעיה. אני גם אגיד לשרת הקליטה שיעלו את כל ה-251, האחד, יפתרו את הבעיה שלו.
רונן פלוט
הם מגיעים ב-15 בדצמבר.
היו"ר דוד ביטן
כן, זה נושא פתור.
שלומית אבינח
ביקשתם, בגלל שהם צריכים קליטה, שיהיה להם הארכת לימודי אולפן לתקופה יותר ממושכת ושרת הקליטה אישרה את זה.
היו"ר דוד ביטן
כן, גם כן, אין בעיה.
מוטי יוגב
דוד, זה לא קלישאה מה שאני אומר, הזמן שלהם מאוד קצר, הם יוצאים משם כשהם לא יודעים עברית. נכון לעכשיו רוצים שגם בשבועיים הראשונים הם יהיו בבידוד, צריך לבקש לאשר שהמדריכים ללימוד, מצדי גם גיור וגם עברית, יוכלו בשבועיים האלה להיכנס, כמו בתיכונים, שעושים שתי קפסולות. הם חושבים שבשבועיים האלה יהיה בזבוז זמן, אי אפשר, השבועיים האלה צריכים להיות מנוצלים, גם ללימודי יהדות וגם לעברית.
רונן פלוט
אולי אפילו בזום.
היו"ר דוד ביטן
לא, אתה חושב שהם יודעים זום?
מוטי יוגב
הם לא יודעים.
היו"ר דוד ביטן
אם המדריך יהיה איתם הוא יוכל ללמד אותם. אני מקבל את זה, זה באמת רעיון.
מוטי יוגב
אתמול למדתי על העניין הזה, שוב בשיחה, הוא אומר לי שבועיים ראשונים חוף הים.
היו"ר דוד ביטן
עם מי שיחה?
מוטי יוגב
חביב קצב ואחרים. בדקתי את זה מכמה כיוונים, גם בשבי ישראל, הוא אומר לי שבשבועיים הראשונים הם לא יוכלו לעשות כלום, אמרתי שאין דבר כזה, זה בזבוז זמן.
היו"ר דוד ביטן
לגבי עולי אתיופיה שצריכים להגיע. אתה הסכמת לקלוט גם חלק מהם.
רונן פלוט
אני מאוד מעוניין לקלוט.
היו"ר דוד ביטן
יש התקדמות בעניין הזה?
מוטי יוגב
משרד הבריאות צריך לאשר חריג.
רונן פלוט
מוטי, התקדמות בעניין עולי אתיופיה, מה אתה יכול לומר?
מוטי יוגב
דיברתי אתמול עם חביב, יש שתי רמות מענקים, א' ו-ב'. מלכתחילה אמרו לנו בסוכנות - - -
אלכס גדלקין
לא, אבל תציין איזה מענקים, זה מענקים לרכישת דירות.
מוטי יוגב
לרכישת דירות. עולי אתיופיה לפי החלטת הממשלה קיבלו לרכוש דירה לא בנוף הגליל, ברמלה, בנתניה, יש מספר ערים.
שלומית אבינח
לא, זה השילוב המיטבי, זה ה-200 זוגות בשנה.
היו"ר דוד ביטן
לא קשור.
שלומית אבינח
זה לא קשור להחלטה הזו.
מוטי יוגב
לא, אני יכול להעביר לך את ההחלטה.
היו"ר דוד ביטן
לא, זה לא קשור כרגע לעניין. אנחנו מדברים שתהיה קליטה של חלק מאלה שמגיעים כרגע, שיגיעו לנוף הגליל.
רונן פלוט
לא, זה מאוד קשור ואני אסביר למה. בן אדם שמגיע לנוף הגליל צריך לדעת, סתם דוגמה, שאם בקרית ים הוא יכול לרכוש דירה עם המענק, שגם אצלנו הוא יכול.
היו"ר דוד ביטן
אבל הוא יכול גם אצלכם, למה הוא לא יכול?
רונן פלוט
הוא לא יכול.
שלומית אבינח
דוד, זה השילוב המיטבי.
היו"ר דוד ביטן
אבל הוא יכול, למה הוא לא יכול?
רונן פלוט
למה הוא לא יכול? כי אם אצלנו הוא לא יכול אז הוא - - -
היו"ר דוד ביטן
צודק, אבל למה הוא לא יכול? מי אמר שהוא לא יכול?
רונן פלוט
כרגע אנחנו לא בתוך הרשימה.
מוטי יוגב
אנחנו לא בתוך החלטת הממשלה, אני מעביר לך את החלטת הממשלה.
היו"ר דוד ביטן
של ה-200 יחידות האלה מדי שנה?
מוטי יוגב
לא.
אלכס גדלקין
שנייה, מוטי, תן לי להסביר ליושב ראש. מה ששלומית אומרת, זה כמות יחידות דיור שניתן לאותן משפחות, יש מפה באיזה ערים, אפילו באיזה רחובות הם יכולים לקנות. מה שאנחנו מבקשים וראש העיר מבקש - - -
היו"ר דוד ביטן
אתם לא בפנים?
אלכס גדלקין
אנחנו לא בפנים.
היו"ר דוד ביטן
זה דבר חדש. לא נאמר לנו בישיבה הקודמת. בסדר, אנחנו נטפל בזה, אין בעיה.
רונן פלוט
שאנחנו נהיה בתוך אותה מפה.
שלומית אבינח
זה בתוכנית השילוב המיטבי, נכון? של ה-200 זוגות בשנה.
רונן פלוט
נכון. שאנחנו נהיה במפה.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, צריך לתקן את זה, שהם יהיו בפנים, מה זאת אומרת? ברור שהם צריכים להיות בפנים.
רונן פלוט
אתה צודק, אנחנו נקלוט אותם ו - - -
היו"ר דוד ביטן
והם יעברו לעיר אחרת.
רונן פלוט
הם יילכו לרכוש דירות במקום אחר.
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה, תעלי לי רגע את הסוכנות היהודית.
שי פלבר
אני כאן.
היו"ר דוד ביטן
איפה אתה?
שי פלבר
היום אני בחיפה, לצערי אני לא איתכם פיזית.
היו"ר דוד ביטן
לא נורא. שני דברים. א', לגבי העולים בני המנשה, הם צריכים להגיע בדצמבר, אתה רוצה להגיד לי איך אתה קולט אותם בנוף הגליל?
שי פלבר
אז אני אגיד שאנחנו לא קשורים להחלטה הזאת. ההחלטה על בני מנשה מתקיימת במקום אחר, אנחנו לא אחראים על הקליטה שלהם. הם עם הגעתם הולכים לנורדייה, לאכסניית נוער לשבועיים בידוד, בתיאום ואחריות משרד העלייה והקליטה. כשהם מסיימים את הבידוד בנורדייה הם אמורים לעבור לעיר, לנוף הגליל. קודם כל לגבי נורדייה, אנחנו לא קשורים להחלטה, אנחנו לא מבצעים אותה.
היו"ר דוד ביטן
אתם אחראים על ה - - -
רונן פלוט
הם לא אחראים על בני המנשה.
היו"ר דוד ביטן
אז מי אחראי עליהם אם לא אתם?
אלכס גדלקין
משרד הקליטה ושבי ישראל.
היו"ר דוד ביטן
אבל מעבירים אותם לנוף הגליל. מה לגבי העניין הזה שהם הולכים - - -
שי פלבר
לגבי העולים מאתיופיה, אני אתייחס לשתי ההערות שניתנו מקודם.
היו"ר דוד ביטן
מי עושה להם את האולפנים? אתם עושים את האולפנים?
שי פלבר
האולפנים, משרד החינוך מבצע אותם.
היו"ר דוד ביטן
הבנתי. לגבי עולי אתיופיה, חלק מהם אתה מעביר לנוף הגליל?
שי פלבר
אז ככה, לגבי העולים שכבר בארץ ולגבי ההערה שהייתה מקודם, אין שום בעיה, קיבלנו את אישור משרד העלייה והקליטה, אנחנו בנינו תוכנית עם העירייה, היום כבר מפגש ראשון, כל מרכזי הקליטה של הסוכנות היהודית ומשרד הקליטה בארץ, צוותים של עיריית נוף הגליל מגיעים למרכזי הקליטה, היום מגיעים לבית אלפא, בהמשך השבוע לחיפה, שבוע אחר כך, בתחילת דצמבר, מגיעים לקרית ים, כולל לבאר שבע, שם אנחנו נציע לעולים שלא רכשו עדיין דירות לרכוש דירה בנוף הגליל. ההערה שלך שהדבר הזה היה חסום זה נכון, אבל משרד העלייה והקליטה פתח את נוף הגליל, כך שאין שום מגבלה לכל עולה מאתיופיה שרוצה לקנות דירה היום בנוף הגליל לרכוש ואנחנו עשינו תוכנית, נציגה של העירייה מגיעה לשם, היא איתנו ביחד, להציע להם את נוף הגליל. זה לגבי העולים שבארץ.
היו"ר דוד ביטן
אבל ראש העיר אומר שזה לא נפתח.
רונן פלוט
לא, אני אומר שזה בעל פה ולא בכתב.
שלומית אבינח
אבל זה פניות לפרוטוקול.
רונן פלוט
אבל זה בעל פה.
היו"ר דוד ביטן
כשאתה אומר שזה נפתח על סמך מה אתה אומר את זה?
שי פלבר
על סמך שיחה שלנו עם משרד העלייה והקליטה, קיבלנו את אישורו, לכן הצוותים שלנו מגיעים למרכז הקליטה.
היו"ר דוד ביטן
אז אנחנו מבקשים, ראש העיר בצדק מבקש את זה בכתב על מנת שלא יגידו אחר כך שזה לא הסתדר.
שי פלבר
אני מקבל את ההערה הזו וזה ייפתר ביחד עם משרד העלייה והקליטה. דלי פה על הקו, היא תוכל להגיב, אבל אין שום מניעה כרגע מבחינתנו.
היו"ר דוד ביטן
אתה דואג לזה? עד לישיבת מעקב הבאה אני מבקש שזה יהיה.
מוטי יוגב
זה לא חונה אצלו, זה חונה אצל השרה.
היו"ר דוד ביטן
הבנתי, הוא ידאג לזה, אל תדאג. אנחנו נדאג שמשרד הקליטה יעשה את זה, אין בעיה.
שי פלבר
לגבי העולים שטרם הגיעו לארץ מאתיופיה, אני בשבוע הבא נוסע יחד עם השרה לביקור באתיופיה, עדיין לא יצאנו עם הקול קורא לגבי הרשויות בארץ, אנחנו מטפלים בזה ביחד עם משרד העלייה והקליטה. ברגע שייצא הקול הקורא לא תהיה בעיה גם לנוף הגליל. כבר דיברתי עם ראש העיר, הוא איתר שני מקומות רלוונטיים, אני מקווה שנוכל גם שם להתקדם.
היו"ר דוד ביטן
מה זה אני מקווה?
שי פלבר
ברגע שיהיה קול קורא, זו לא החלטה ספציפית ללכת לנוף הגליל או למקום אחר, יש קול קורא שבאים יזמים שיצטרכו להגיש הצעות.
היו"ר דוד ביטן
שנייה רגע. אתם יכולים בקול קורא להכניס סעיף שאומר שערים מעורבות יקבלו עדיפות. זה הכול, מה הבעיה?
רונן פלוט
זה לא הם.
היו"ר דוד ביטן
לא משנה, אבל הוא גם כן בעניינים האלה. תיכף אנחנו נדבר עם משרד הקליטה. אתם צריכים לדאוג שבקול קורא יהיה סעיף שאומר שיש להם עדיפות וברגע שיש להם עדיפות הפתרונות שלהם יהיו עדיפים על פתרונות של - - -
שי פלבר
אתה צודק מאוד שזה חייב להיכנס לקול הקורא, כי בלי הקול הקורא אנחנו לא יודעים לאפשר זאת.
היו"ר דוד ביטן
אתה גם תדאג לזה, אנחנו עוד מעט נעבור למשרד הקליטה. מי זאת?
שלומית אבינח
משרד הקליטה, מחוז צפון.
היו"ר דוד ביטן
כן, משרד הקליטה. שמעת את השיחה?
דלי אלי
כן, שלום, מכובדיי כולם. אז כפי ששי אמר זה נכון לגבי העולים מאתיופיה שמבקשים להגיע, אז אכן צריך לצאת הקול קורא בשביל שרשויות יוכלו לקלוט אותם בקרבן. כפי שאתם יודעים, אנחנו מחויבים לאחידות ולשוויוניות, אז צריך להגיע להחלטה לגבי הסעיף בקול קורא כפי שאתה ביקשת. אנחנו נבדוק את הנושא הזה ואני בהחלט אתן לכם תשובה לגבי זה.
היו"ר דוד ביטן
אני רוצה להבין. קודם כל אמר שי דבר אחד פשוט, הוא אומר שפתחתם גם את נוף הגליל למבצע הזה של הדירות ב - - -
דלי אלי
נכון. אני שוחחתי אתמול עם המנכ"ל שלנו, עם מר חביב קצב, שהוא גם היה סמנכ"ל בכיר לנושא הדיור והוא אמר לי מפורשות שאני יכולה כאן בוועדה להבטיח שככל שיוצאי אתיופיה ירצו לרכוש בעיר נוף הגליל הם בהחלט יהיו זכאים ויקבלו את המענק. אתם מבקשים את זה בכתב, אז לישיבת המעקב הבאה אנחנו נדאג שזה יהיה.
היו"ר דוד ביטן
מאה אחוז, אין בעיה. זה דבר אחד. דבר שני, אני מבקש שתבררי לנו עד לישיבת המעקב הבאה, אנחנו מבקשים שבקול הקורא הבא לעניין עליית יהודי אתיופיה תהיה עדיפות לערים מעורבות מבחינת הקליטה במרכזי קליטה ודברים מהסוג הזה כדי להבטיח שהם יקבלו, אחרת הם יילכו למרכז הארץ ולא לאיפה שאנחנו רוצים לסייע ולעזור. אני מבקש גם את זה עד לישיבה הבאה, אם אפשר.
דלי אלי
בסדר, אנחנו נבדוק את הנושא הזה וניתן תשובה.
רונן פלוט
דלי, יש עוד נקודה אחת של בני המנשה. השבועיים שהם יהיו בבידוד זה פשוט בזבוז זמן, אז אם אפשר שבשבועיים האלה שהם בבידוד להעביר להם לחדרים איפה שהם נמצאים, להתחיל איתם אולפן בזום כדי ש-14 יום לא יילכו לאיבוד.
היו"ר דוד ביטן
אבל זה משרד החינוך, אני חושב.
אלכס גדלקין
אבל הם עובדים ביחד.
היו"ר דוד ביטן
אנחנו מבקשים לקחת מדריכים שיהיו איתם בבידוד, זו הבקשה, לא בזום. כשהם יילכו לבידוד יבואו מדריכים שיהיו איתם גם כן בבידוד וייתנו להם כבר את ההתחלה של האולפן ואז לא הפסדנו שבועיים יקרים מאוד בנושאים האלה. אני לא יודע מה העלות התקציבית של דבר כזה, אבל זה נראה לי רעיון מצוין.
דלי אלי
אנחנו נבדוק מול משרד החינוך את ההיתכנות של זה.
היו"ר דוד ביטן
אוקיי, תיכף אנחנו נעלה את משרד החינוך.
שלומית אבינח
הם לא כאן. הם לא בדיון.
היו"ר דוד ביטן
למה?
שלומית אבינח
כי לא הזמנו אותם.
היו"ר דוד ביטן
לא הזמנו. קודם כל תבררו איתם ולישיבת מעקב הבאה אני מבקש ש - - -
מוטי יוגב
דוד, כמו שהבנתי אתמול, זה יותר אישור עקרוני של משרד הבריאות. כמו שיש כל מיני חריגים וזו משימה לאומית לקלוט אותם אז לא צריך להגדיר אותם, כמו שבכנסת 36 איש בוועדה, או יש אישורים חריגים לכל מיני דברים, כך לאפשר להם הכנסה של מדריכים. עכשיו בבתי ספר אפשרו שתי קפסולות, גם מורים מקצועיים, מתמטיקה וגם המחנך. באותה מידה יאפשרו להם, ל-X המשפחות הללו, לא לבזבז את השבועיים האלה.
היו"ר דוד ביטן
טוב, ראש העיר, יש עוד משהו שצריך למעקב?
רונן פלוט
אנחנו דיברנו על עולי בני המנשה, אתיופיה. צרפת, אני יודע שיש פה דיווח מעניין, בואו נשמע.
היו"ר דוד ביטן
בבקשה. טייב.
רונן פלוט
יוסי מטפל בזה חבל על הזמן.
יוסף טייב (ש"ס)
לגבי הצרפתים אנחנו גם עובדים, גם מוטי עובד על הסיפור הזה. ראש העיר פגש כבר מספר גורמים שעובדים כרגע להעלות קבוצות מצרפת. אני עובד על איזה שהיא תוכנית של עלייה קבוצתית.
היו"ר דוד ביטן
לא, אבל זה במסגרת קליטה ישירה.
שלומית אבינח
קליטה קהילתית.
יוסף טייב (ש"ס)
קהילתית, סליחה . כרגע, זה נמצא ממש ברגעים אלה, אני מקווה, או בשעות הקרובות, בוועדת חריגים במשרד האוצר, יש שם איזה שהוא תאקל, אבל אני מאמין שזה יעבור.
היו"ר דוד ביטן
אז אתה מטפל בזה?
יוסף טייב (ש"ס)
כן. אני מאמין שזה יעבור.
רונן פלוט
אתה מדבר על כמה יישובים?
יוסף טייב (ש"ס)
כרגע אנחנו מדברים על שני מקומות, יש נוף הגליל ונתיבות, זה יעבור דרך נגב-גליל.
רונן פלוט
ואז יש גם תמרוץ בכסף.
יוסף טייב (ש"ס)
ואז זה במקביל, תוכנית רחבה במקביל למה שהם יקבלו ממשרד הקליטה, יש תוכנית רחבה, בין 25 ל-50 משפחות.
היו"ר דוד ביטן
זה דרך נגב וגליל?
יוסף טייב (ש"ס)
דרך נגב-גליל. אני מקווה שהיום כבר יהיו תשובות.
היו"ר דוד ביטן
אוקיי, אז אני מציע, מתי ישיבת המעקב הבאה, ראש העיר? מתי אתה רוצה?
אלכס גדלקין
צריך לפני 15.12 כי ב-15.12 בני מנשה מגיעים ואז זה אולי פתרון ש - - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר, ישיבת המעקב הבאה שתהיה ב-10 בדצמבר.
שלומית אבינח
לא, זה 7, 8, 9, זה שני, שלישי, רביעי.
היו"ר דוד ביטן
אוקיי, שתהיה ישיבת מעקב, אני מבקש שבישיבת המעקב הזאת יהיה גם נציג משרד החינוך ומנכ"ל משרד העלייה והקליטה, שגם יהיה בישיבה הזאת.
רונן פלוט
ממשרד החינוך צריך להיות בן אדם שאחראי על האולפנים.
שלומית אבינח
אולפנים למבוגרים. בפעם שעברה דיברנו על כיתות.
רונן פלוט
כן, של אולפנים, לא סתם משרד החינוך.
היו"ר דוד ביטן
אני רוצה שגם מנכ"ל משרד הקליטה יהיה בזום. אם הוא רוצה לבוא, עוד יותר טוב. אני מבקש גם נציג של נגב-גליל, בגלל הנושא של הצרפתים, בסדר? כמובן משרד האוצר.
שלומית אבינח
עלי פה.
היו"ר דוד ביטן
לא, אני לא צריך אותו כרגע.
שלומית אבינח
וליאור פרבר?
היו"ר דוד ביטן
את יודעת מה? תביאי אותו רגע.
שלומית אבינח
עלי בינג, יש לך אותו?
היו"ר דוד ביטן
מה רצית להגיד?
מוטי יוגב
בבקשה אם אפשר, אם זה בזום, גם רווחה. כל הרשויות הללו צריכות להתאחד יחד ולתת תשומות.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, גם את הרווחה, בהחלט.
מוטי יוגב
אני רוצה לגעת בחינוך במילה. מכיוון שבאים גם עם שפה קוקית וגם השפה המזית, אז כל דבר כזה צריך שני תקנים.
שלומית אבינח
לא, רגע, סליחה, אני רוצה להבהיר לצורך הפרוטוקול. בדיון הקודם, הראשון, ביקשתם היערכות לתלמידים, לכיתות, וקיבלנו מענה שטירה גלינויר, היא עובדת עם הסוכנות היהודית ביחד, הם מתואמים. הם רוצים לדעת גילאים והם מתואמים. היום העליתם את הסוגיה של האולפנים, לא ידעתי עליה, זאת רוית בארי.
היו"ר דוד ביטן
הנושא הזה יטופל, אין בעיה.
שלומית אבינח
היא מטפלת באולפנים מטעם משרד החינוך, נתאם איתה שתשתתף בישיבה הבאה.
היו"ר דוד ביטן
כל הנושאים החדשים שהעליתם, עד הישיבה הבאה יהיו תשובות.
רונן פלוט
אני רוצה, ברשותכם, להעלות נושא כי אנחנו - - -
שלומית אבינח
אני צריכה לדעת נושא, אני לא יכולה לדעת - - -
מוטי יוגב
רווחה, שלומית.
שלומית אבינח
רווחה מה?
היו"ר דוד ביטן
לא משנה, שיהיה. שאם נרצה אותו נוכל לדבר איתו.
מוטי יוגב
יש צורך לתת מענה לעירייה שקולטת ושהיא תקלוט אולי עוד, כ-100 משפחות בני מנשה, יש צורך לתת מענה של טיפול רווחה. אני מודע לזה, כשהייתי בבנימין, קלטנו הרבה צרפתים והיו לנו ביישוב אדם X דברים, היה פה יורם אזולאי, הוא היה מנהל המחוז, הוא נתן לנו תקן להתמודדות כזאת.
רונן פלוט
הנושא הבא, שהוא גם – שלומית, חשוב שתשמעי את הנקודה הזאת כי זה מתקשר לאיש משרד החינוך. יש לנו תוכנית יחד עם עמותה פה בארץ לקלוט 50 עולים מורים מצפון אמריקה, אלה שרוצים לבוא ולעלות ארצה. יש להם תוכניות שבאים לשנה וכל מיני דברים, אמרתי לא, אני רוצה ל - - - לנו מאוד חשוב, דרך אגב, זה כל המורים לאנגלית כי יש חוסר משווע בארץ במורים לאנגלית.
שלומית אבינח
זה דרך 'נפש בנפש'.
אלכס גדלקין
לא, יש להם תוכנית אחרת.
שלומית אבינח
איזה תוכנית?
רונן פלוט
זה תוכנית אחרת, אני אחר כך אתן לך את השם של העמותה. הם עובדים מספר שנים בקטע הזה. צריך לראות עם משרד החינוך, ברדיוס של נוף הגליל, צריכים להתחיל להכין באיזה בתי ספר יש צורך במורים לאנגלית ויש צורך. פשוט שיגידו, שאנחנו נעשה מיפוי ונתחיל להתכונן. ברגע שהם יבואו אנחנו נדאג להם לדירות, אנחנו נדאג להם לכל מה שהם צריכים במשפחות וגם לעבודה, שאני עוד פעם אומר, מורה לאנגלית זה הדבר הכי קל שבעולם שימצא עבודה.
אלכס גדלקין
אני אעביר לך עוד השבוע מכתב עם פירוט של כל העניין הזה.
שלומית אבינח
אז את כל הדברים האלה צריך לדעת לפני.
היו"ר דוד ביטן
מה אנחנו יכולים לעשות בעניין הזה? מה אתה רוצה מאיתנו?
רונן פלוט
אני אגיד לך, ברגע שנציגת החינוך עולה צריך לסכם איתה שתקום ועדה, אפילו במחוז - - -
היו"ר דוד ביטן
אז בואו נכתוב להם מכתב, שהם יהיו מוכנים לישיבה.
רונן פלוט
במחוז הצפון, ועדת מיפוי שהיא תתחיל כבר - - -
שלומית אבינח
ועדת מיפוי צרכים.
רונן פלוט
צרכים לא, אבל מקום עבודה, צרכים אני עושה את זה, אני לא צריך את משרד החינוך. משרד החינוך, מכיוון שמדובר במורים, אך ורק ועדת מיפוי שתראה באיזה מקומות. אני לא יכול לדעת אם בנצרת או בעפולה או בבית שאן, אבל הבסיס שלהם, המגורים יהיו בנוף הגליל.
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה, אנחנו נכתוב להם כבר היום מכתב שיתכוננו לקראת הדיון.
רונן פלוט
ודבר אחרון שאני רוצה להעלות פה, לפני שהאוצר מתחבר, היו שני מפגשים בין שר האוצר לבין יושב ראש הסוכנות והנושא היה לקחת את נוף הגליל כפיילוט וצריכים לראות איך זה יעבוד.
היו"ר דוד ביטן
אז זה נעשה בישיבה עם שר האוצר.
רונן פלוט
לא, אבל יש לו תשובות - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, אבל אני ביקשתי שכשאנחנו נשב עם שר האוצר זה יהיה בעיקר על נושאי עלייה וקליטה.
רונן פלוט
אבל יש כבר משהו. שי, אתה יודע משהו?
שי פלבר
אז אני אומר שהנושא הזה עדיין לא התקדם, אנחנו מחכים לשבת עם אנשי האוצר בצוות נפרד כדי לבחון את הסוגיה, זה עדיין לא התקדם.
היו"ר דוד ביטן
יש לנו ישיבה עם שר האוצר, בשבוע הבא, מתי הם קבעו? אתה רוצה שאני אקדים את הישיבה? אתה הסכמת לתאריך הזה? אמרתי שהתאריך רחוק מדי.
רונן פלוט
לא. הם אמרו.
היו"ר דוד ביטן
בשבוע הבא? אני אדאג שאתה תבוא לישיבה הזאת עם שר האוצר כדי שנוכל לקבל החלטה במקום ולא להתחיל להתגלגל.
שלומית אבינח
אבל, דוד, שי נוסע לאתיופיה.
שי פלבר
אני אהיה בזום. אם תרצו אני אהיה בזום או נציג אחר מהסוכנות יצטרף אליכם לפגישה, אין שום בעיה.
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה, טוב. בואו נפתור את הבעיה כבר בישיבה, לא צריכים להתגלגל עם זה.
שי פלבר
אני אשלח נציג אחר במקומי או שאני אצטרף בזום כנראה מאתיופיה.
שלומית אבינח
עלי בינג עלה.
רונן פלוט
מה התפקיד שלו?
היו"ר דוד ביטן
הוא רפרנט של האוצר.
אלכס גדלקין
רפרנט קליטה, אתה מכיר אותו.
עלי בינג
שלום לוועדה.
היו"ר דוד ביטן
שמעת את כל הדיון?
עלי בינג
לצערי קראו לי לוועדה לקידום מעמד האישה על נושא אלימות במשפחה, אני רק בן אדם אחד, אז הייתי שם ועכשיו הצטרפתי אליכם אז לא שמעתי את הדיון.
היו"ר דוד ביטן
קודם כל יש דבר אחד שאני רוצה לפתור, כבר אנחנו מנצלים את זה שאתה פה איתנו, לגבי בני מנשה, הממשלה אישרה 250 אבל צריכים לעלות 251, יש בעיה פרטנית שם שמעלים אישה עם הילדים, אבל בעלה הוא לא ברשימה, אז צריכים להוסיף אחד כי אחרת הוא יישאר שם והם יהיו פה. אמרתי וביקשתי ממשרד האוצר שהם יאשרו למשרד הקליטה להעלות 251, זה עניין של עלות תקציבית מאוד פשוטה. אז אני מבקש, ידברו איתך מהלשכה של השר, טפלו בעניין הזה, בסדר?
עלי בינג
אני רק אגיד, ברשותך, כבוד היושב ראש, התקציב להחלטה הזאת הוא ממקורות משרד הקליטה, מכיוון שעוד אחד זה נראה לי עלות – אבל זה עניין משפטי של החלטת ממשלה ואיך מקיימים אותה, אבל ככל שזה מקובל על הממשלה - - -
היו"ר דוד ביטן
בוא נגיד אם עלה עוד אחד מה יעשו, יחזירו אותו לחוץ לארץ? קבלו את זה איך שזה ותפתרו את הבעיה כי אי אפשר לחלק את המשפחה לשניים. הרי זה ברור, שהילדים והאישה, והבעל לא יעלה, כי הוא לא היה ברשימה הישנה. יש רשימה ישנה, המשרד מסכים להעלות אותו, אז רק שלא תעשו בעיות במסגרת הזו. לגבי החלטת ממשלה, אני לא יודע מה, אני אדבר עם שרת הקליטה נראה איך היא פותרת את הבעיה.

עכשיו, לגבי יתר הדברים, אנחנו נצטרך אתכם לגבי בני המנשה בכל מה שקשור לקליטה בעניין של האולפנים, יכול להיות שיהיו עלויות תקציביות פה כי אנחנו רוצים שכשהם יהיו ב-12 יום בבידוד שכבר יתחילו איתם את האולפן כשהם נמצאים שם. יכול להיות שתהיה לזה עלות תקציבית כי יצטרכו מדריכים שיהיו איתם און ליין. אני לא יודע, או בפנים, או מבחוץ והם ייכנסו פנימה. אני לא נכנס לזה, זה עניין של משרד הבריאות. אז זו עלות ראשונה שיש בעניין הזה.

דבר שני, אני דיברתי עם הרפרנטים שמעליכם, במקרה הייתי אצל שר האוצר בנושא של דמי השכירות והוא הסכים איתי, אני לא זוכר מי זה היה, אבל אני אעביר לך את השם, הוא הסכים איתי שהנושא של דמי השכירות, על מנת לאפשר קליטה ישירה, ייתנו במקום חמש שנות סיוע ייתנו בשנתיים, את אותו תקציב. לא מדובר על כל הארץ, מדובר בערים המעורבות, כמו נוף הגליל. אני אדאג שידברו איתך, מי שאמר לי את זה הוא ידבר איתך, בסדר? על מנת שזה יהיה יותר קל ונגמור את העניין.
שלומית אבינח
יש דרישה של הדירות, זה גם קשור אליו, התוכנית של טלל, ה-200 דירות.
היו"ר דוד ביטן
לא נכון, הוא נותן את התקציב כללי, משרד העלייה והקליטה קובע איפה זה יהיה. זה לא מוסיף עוד דירות, זה אותן 200. לכן אני לא צריך פה את האוצר.
רונן פלוט
מה שאני רוצה לומר לך, שאנחנו מדברים על כמה סוגי עולים, לא סוגים, אלא עולים ממדינות שונות. אנחנו התחלנו עם בני המנשה, עברנו לאתיופיה, אני יושב פה עם יוסי שהוא דואג לעניין של הצרפתים, זה דרכו כשמדובר בקהילות, אנחנו מטפלים בצרפתים כשמדובר בבודדים, לא כקהילה. הדבר האחרון שאנחנו מטפלים זה בקבוצה של עד 50 מורים לאנגלית מצפון אמריקה, יש מצב להעלות אותם ארצה לנוף הגליל. פה אני באמת מבקש מאוד להקים איזה שהיא ועדה, שבתוך הוועדה יהיו גם נציגי משרד החינוך, גם רווחה, וכל מי שיכול כי אם אנחנו בעזרת ה' נקלוט אותם טוב יש סיכוי רב שיבואו בעקבותיהם עוד עולים.

עכשיו, מבחינת המקצועות שלהם אין בעיה, אלה כולם מורים לאנגלית ויש חוסר גדול מאוד במורים לאנגלית, צריך הכול לעשות את זה בין משרדי. כשכל המשרדים נותנים יד הכול עובר בסדר. זאת בקשה שלי.
היו"ר דוד ביטן
בסדר. אנחנו נעשה עוד ישיבת מעקב.
רונן פלוט
ודבר אחרון שמדובר זה בפיילוט של נוף הגליל כאשר הדיבור הוא בין הסוכנות, יצחק הרצוג, לבין שר האוצר. כרגע הייתה ישיבה, אבל העסק לא זז. צריך לתת לזה גז ולראות כדי שאנחנו באמת נהפוך להיות לפיילוט לכל העניין הזה לקליטת עולי ברית המועצות לשעבר. אנחנו מדברים על מענקים, על עדיפויות, למה להם כדאי לעלות לנוף הגליל ולא למקום אחר. חשוב שאתה תהיה גם.
היו"ר דוד ביטן
יש לנו ישיבה עם שר האוצר, אני מאמין שתוזמן כי הנושא העיקרי זה עלייה וקליטה בנוף הגליל. יש עוד נושאים, אבל זה הנושא שלשמו אנחנו מתכנסים. בשמיני לחודש.
שלומית אבינח
אז אין טעם ל עשות בשביעי אם אתם נפגשים עם שר האוצר בשמיני.
היו"ר דוד ביטן
ב-8.12.
אלכס גדלקין
אז אם אפשר באמת לעשות ועדה אחרי או להקדים.
שלומית אבינח
זה לא תלוי בי.
אלכס גדלקין
או להקדים את שר האוצר, אז זה יהיה מצוין.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, בואו נעשה ישיבה ב-9 בחודש, בסדר? אז יהיו לנו גם תשובות משר האוצר. מישהו עוד רוצה להגיד משהו?
שלומית אבינח
ליאור פרבר, אתם רוצים אותו?
היו"ר דוד ביטן
לא, לא צריך כבר.
אלכס גדלקין
רק להגיד לו תודה רבה על הכול.
רונן פלוט
ליאור פרבר, כן.
היו"ר דוד ביטן
אתה רוצה אותו? תעלי את ליאור פרבר.
שלומית אבינח
תודה, עלי.
רונן פלוט
ליאור, מה שלומך?
ליאור פרבר
מצוין.
רונן פלוט
מדבר רונן פלוט מנוף הגליל.
ליאור פרבר
שלום, רונן.
רונן פלוט
אנחנו כל הזמן בודקים מכל מיני מקומות איך אפשר להביא עולים לנוף הגליל. לאחרונה יש עמותה שמעלה רק מורים מצפון אמריקה למדינת ישראל כאשר שנה ראשונה הם לא עולים ואחר כך הם הופכים לעולים.
שלומית אבינח
איך קוראים לעמותה?
ליאור פרבר
תלמ"א.
רונן פלוט
עכשיו אם יש מצב וצריכים לראות, השנה הזאת אנחנו צריכים עזרה כספית. זה מתחלק לשני דברים, תבוא אלינו קבוצה של עד 50-40 עולים שהם מורים, הם עולים לכל דבר, זה יותר קל, אבל גם יש קבוצה שנייה שהיא באה לשנה, מלמדת בשנה, עובדת, מקבלת אישור עבודה, הם כולם מורים לאנגלית בכל האזור ובתום השנה חלק גדול, כ-85%, מחליטים להישאר בארץ במיוחד כשאני מדבר על נוף הגליל. לאנשים האלה צריכים לחפש עזרה איך אנחנו עוזרים כי הם לא זכאים לשום דבר ממשרד הקליטה כי הם לא עולים, אבל יש נכונות שלהם להישאר בארץ ומדובר ביהודים.
ליאור פרבר
מאיפה הם, מצפון אמריקה?
רונן פלוט
מצפון אמריקה, כן. אם פה צריך החלטת ממשלה, אני לא יודע מה צריך פה, אבל קבוצה כזאת ואני יכול להביא הרבה מאוד, ברגע שאנחנו יכולים לסדר החלטת ממשלה לנוף הגליל בקטע הזה המספר יכול להיות בהרבה יותר. עכשיו תשמע, האנשים האלה בעצם לא באים לעזור רק לנוף הגליל, מכיוון שהם מורים לאנגלית ויש חוסר משווע בכל האזור, הייתי אומר בכל הארץ, למורים לאנגלית, לא משנה, הוא גר בנוף הגליל, הוא יכול לתת שיעורים בנצרת, בעפולה, הוא יכול להיות במגדל העמק, בבית שאן, בטבריה, בכל הפריפריה הוא יכול לעבוד, אבל פה צריכה להיות החלטת ממשלה שהממשלה לוקחת על עצמה ואומרת ששמים, סתם דוגמה, מיליון, מיליון וחצי, שני מיליון שקל, לקליטת 50 האיש האלה, אולי מיליון. אני לא יודע כמה, אני אוכל גם להביא תחשיב כמה זה יכול לעלות.

הם מאוד חשובים כי זה פוטנציאל מצוין להישאר בארץ, מה עוד שמדובר בחבר'ה שכולם צעירים, זה מאוד חשוב. פה אם אתה יכול - - -
ליאור פרבר
ראש העיר, אני מציע שאנחנו נשב על זה, נלמד את הפרטים, נראה בדיוק מה הסיוע שצריכים מאיתנו, ננסה אולי לגבש חבילה ביחד עם הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך, שגם יהיה להם תעסוקה בטוחה ואז אולי זה יקטין את ההיבט הכלכלי שנדרש וננסה לראות אם אפשר לגבש פה איזה תוכנית ייעודית לקבוצה הזאת.
רונן פלוט
בסדר גמור, תודה.
היו"ר דוד ביטן
תודה. תעלי, בבקשה, את שי פלבר.
שי פלבר
אני רוצה להתייחס לרעיון של רונן, רעיון נפלא, אפשר גם להיעזר ב'מסע' כי 'מסע' נותנת היום מלגות לחבר'ה שמגיעים לארץ מכיוון שהם לא עולים. אני אשמח ביחד עם ליאור להביא נציג מטעמנו, זה יכול להיות אפיק משמעותי.
רונן פלוט
שי, זה שני ארגונים שונים שכמו שאני מבין הם לא עובדים ביחד ויש פחד שאחד יגנוב מהשני.
שי פלבר
הבנתי. אז נשמח לשמוע פרטים כי 'מסע' עוזר לכולם.
אלכס גדלקין
אין בעיה. אנחנו נעביר לו מסמך.
רונן פלוט
תשמע, 'מסע' הולך לרוחב, לא משנה מי, אבל פה יש רק קטע של מורים, זה ספציפי למורים.
שי פלבר
יש לנו תוכנית ספציפית של מורים עם 'מסע', עם משרד החינוך, MITF, שאנחנו מביאים מורים לפריפריה. יש פה כבר אפיק קיים, שווה לבחון אותו ביחד איתכם.
רונן פלוט
בסדר גמור. עוד פעם, אני רוצה שתבין שמדובר בשתי קבוצות. קבוצה אחת תגיע כמו עולים חדשים לכל דבר והקבוצה השנייה אלה אנשים שבאים לשנה עם החלטה אחר כך להישאר פה, כולם מורים לאנגלית.
אלכס גדלקין
והם זכאי עלייה כולם.
היו"ר דוד ביטן
טוב, מישהו עוד רוצה להגיד משהו? שי, אם אתה יכול לעזור פה אז זה מבורך.
רונן פלוט
יש לי עוד שאלה לשי. אנחנו התחלנו באמת בעזרתכם ואתם באמת עוזרים חזק מאוד בכל הסיפור שנקרא עולים מברית המועצות לשעבר, קרי בלרוס, רוסיה, אוקראינה, כרגע זה ממש ממש לא זז. אני מבין יש בעיה קשה עם הקונסוליות כי הקונסוליות לא עובדות במלוא הכוח והרבה מאוד אנשים שרוצים לעלות פשוט עומדים בתור וזה לוקח זמן. השאלה מה עושים במקרים כאלה, כשמצד אחד יש לך עולים, מצד שני העניין שלנו הוא מבוזבז, הוא כמעט לא זז.
היו"ר דוד ביטן
יש לך עולים שרוצים לעלות אליך?
רונן פלוט
המון.
היו"ר דוד ביטן
תביא את הרשימה. הנה, אני לא צריך את שי פה. תביא את הרשימה, אנחנו נדאג שמשרד החוץ ייקח אותם בעדיפות.
אלכס גדלקין
זה 'נתיב'.
שי פלבר
אני יכול להגיד לכם שני דברים בהקשר הזה, א', ביום ראשון הקרוב יש יריד עלייה וירטואלי ראשון לברית המועצות לשעבר וגם נציגי נוף הגליל ישתתפו בו. לגבי הנושא של הוויזות, אל מול 'נתיב', אתה צודק - - -
רונן פלוט
סליחה, פה היה קצת רעש, לא שמענו, תחזור בבקשה. אמרת דברים חשובים, רק לא שמענו.
שי פלבר
אמרתי שני דברים. האחד, ביום ראשון הקרוב יש יריד עלייה וירטואלי שאנחנו עושים ליוצאי ברית המועצות, באירוע הזה יש נציג של נוף הגליל, אנשים נרשמים מראש ולכן נוף הגליל תהיה חלק מהיריד, זה כבר מתקדם.

לגבי נושא ההגעה לארץ, הוויזות דרך 'נתיב', שאתה מדבר עליו, יש בעיה כי השגרירויות היו סגורות ולכן לקונסולים של 'נתיב' היו בעיות בהקשר הזה. אני יכול לבשר לכם שאנחנו אתמול ביחד עם 'נתיב', לגבי מקומות מרוחקים שבהם אין קונסוליות של 'נתיב' הגענו לסיכום עם משרד הפנים, עם 'נתיב', שנציגי הסוכנות היהודית יעזרו עד להגעת הקונסול וזה יכול לקצר תהליכים.

אני אשמח לקבל, רונן, רשימה, כמו שאמר היושב ראש, של עולים שמחכים בכל מיני נציגויות ואנחנו ביחד עם 'נתיב' נעשה את המאמץ כדי שיגיע קונסול לראיין אותם ולהתקדם בעלייה שלהם.
רונן פלוט
קודם כל אני מודה לך. רק שתדע שהבעיה הכי קשה הייתה דווקא במוסקבה.
היו"ר דוד ביטן
רונן, אין בעיה, תביא את הרשימה, יטופל.
שי פלבר
זה אל מול 'נתיב', בשמחה.
היו"ר דוד ביטן
יש לנו את היכולת לעשות את זה במסגרת הוועדה וגם בעזרת הסוכנות ומשרד החוץ.
רונן פלוט
בסדר גמור.
שלומית אבינח
גם אייל סיסו ממשרד החוץ אמר, בכל הישיבות שהוא ישב עם 'נתיב', שהם עובדים במיילים.
היו"ר דוד ביטן
כן, כן, בסדר. הוא יביא לך, שלומית, את הרשימה, טפלי בה, זה הכול. אין בעיה. את יודעת מה? שיבוא גם נציג משרד החוץ לישיבת המעקב הבאה.
אלכס גדלקין
ו'אופק ישראלי' מאוד חשוב שגם יהיו בישיבה הבאה.
היו"ר דוד ביטן
מישהו רוצה להגיד משהו לפני שאני נועל את הישיבה?
רונן פלוט
תודה רבה.
היו"ר דוד ביטן
הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:30.

קוד המקור של הנתונים