ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 03/11/2020

בקשת יו"ר ועדת החוקה להארכת התקופה לאישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות)(תיקון מס' 7) ו- (תיקון מס' 8) , חוק יד יצחק בן-צבי (תיקון מס' 3), התשפ"א–2020 , הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 7), התשפ"א-2020, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 8), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת3
ועדת הכנסת
03/11/2020


מושב שני

פרוטוקול מס' 75
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, ט"ז בחשון התשפ"א (03 בנובמבר 2020), שעה 13:15
סדר היום
1. בקשת יושב-ראש ועדת החוקה להארכת התקופה לאישור התקנות הבאות:
1. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות)(תיקון מס' 7), התשפ"א-2020 – לעניין התקנות שלא חל עליהן אישור הכנסת מיום ט"ו בחשוון תשפ"א, 2 בנובמבר 2020.
2. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות)(תיקון מס' 8), התשפ"א-2020
2. בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט למיזוג הצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) (אזור תיירות מיוחד - העיר אילת או אזור עין בוקק-חמי זוהר), התשפ"א-2020 (מ/1370)
2. הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון אזור תיירות ירוק), התשפ"א-2020 (פ/2224/23), של ח"כ איתן גינזבורג וקבוצת חברי כנסת.
3. הצעת חוק יד יצחק בן-צבי (תיקון מס' 3) (ביטול נציגי הכנסת במועצה), התשפ"א–2020 (כ/854) – הכנה לקריאה השנייה והשלישית
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
סמי אבו שחאדה
עוזי דיין
עמית הלוי
אוסנת הילה מארק
חמד עמאר
חברי הכנסת
יוראי הרצנו
יואב סגלוביץ
מוזמנים
משה אוסטר – משרד התרבות
נועם הרצוג – משרד האוצר
יעקב יניב – מנכ"ל יד בן-צבי
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן – יועצת משפטית ועדת הכנסת
גור בלאי – יועץ משפטי ועדת החוקה
מנהל/ת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים

בקשת יו"ר ועדת החוקה להארכת התקופה לאישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות)(תיקון מס' 7) ו- (תיקון מס' 8)
2. הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) (אזור תיירות מיוחד - העיר אילת או אזור עין בוקק-חמי זוהר), התשפ"א-2020, של ח"כ איתן גינזבורג
3. הצעת חוק יד יצחק בן-צבי (תיקון מס' 3) (ביטול נציגי הכנסת במועצה), התשפ"א–2020
היו"ר איתן גינזבורג
צהריים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שלישי, טז' בחשוון, תשפ"א, 3.11.2020. ישנם מספר נושאים על סדר-היום: בקשת יו"ר ועדת החוקה להארכת התקופה לאישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 7) ו-(תיקון מס' 8); הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נקיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 3 (אזור תיירות מיוחד – העיר אילת או אזור עין בוקק-חמי זוהר), התשפ"א-2020, של ח"כ איתן גינזבורג; הצעת חוק יד יצחק בן-צבי (תיקון מס' 3) (ביטול נציגי הכנסת במועצה), התשפ"א-2020.

נתחיל בברכת ברוכים הבאים לשני המתמחים של היועצת המשפטית של ועדת החינוך שבאו ללמוד כיצד מבוצעת עבודה פרלמנטרית וכיצד עובדת חקיקה. אנחנו מברכים אתכם.
קריאה
לא בטוח שזה זמן טוב ללמוד.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל בוועדה הזאת לומדים טוב. בגלל זה לא הולכים לוועדות אחרות. למשל, לא הביאו את חוק יסוד ממשלה חלופית לא יודע למה.
ארבל אסטרחן
זה גם חוק שקשור לוועדת חינוך.
היו"ר איתן גינזבורג
נכון. אז ברוכים תהיו, תלמדו טוב ותצליחו, במיוחד במבחני הלשכה, אלוהים ישמור.
נעבור לסעיף ראשון
בקשת יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט להארכת תקופה לאישור התקנות (סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) לעניין תקנות שלא חל עליהן אישור הכנסת מיום 2.11.2020 ותקנות סמכויות מיוחדות נגיף הקורונה החדש (הגבלת פעילות והוראות נוספות).

מי ינמק? היועץ המשפטי של ועדת חוקה.
גור בלאי
אני אסביר את הנימוקים לבקשת יו"ר ועדת חוקה בהקשר הזה. חוק הסמכויות להתמודדות עם נגיף הקורונה קובע מסגרת זמנים מאוד נוקשה לדיון בוועדה לאישור תקנות. הוא קובע תקנות מסוימות שמכוח הסמכות לפי סעיפים 6 ו-7 לחוק 7 ימים ומכוח סעיפים אחרים 14 ימים. במקרה הזה בעצם הוועדה רצתה לדון בהם אבל השבוע היא מאוד עמוסה עם התיקון לחוק הסמכויות, תיקון שעוסק באזורי תיירות מיוחדים והיא כן רוצה לדון בהם. לכן היא מבקשת לגבי תיקון 8 שהגיע ביום שישי שעבר. יש בו סעיפים שיש לוועדה רק 7 ימים לדון בהם וה-7 ימים האלה פוקעים ביום שישי. הכוונה היא לדון בהם בתחילת שבוע הבא לכן מתבקש לעניין הזה עוד 3 ימים.

לגבי תיקון מס' 7, יש בו גם סעיפים שיש להם 7 ימים ויש סעיפים שהם 14 ימים. לגבי הסעיפים שהוועדה צריכה לדון בהם תוך 7 ימים, הוועדה לא דנה בהם 7 ימים ולכן המליאה אתמול אישרה אותם, בהתאם להוראות חוק הסמכויות. החלק הנותר הוא החלק שלוועדה יש 14 ימים לו והם מסתיימים ביום ראשון. גם פה מתבקש עוד 3 ימים מתוך מחשבה שהכול כנראה יהיה ביום שני בוועדה ולכן מתבקשת הארכה.
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הוועדה, בבקשה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אני אגיד כמה מילים כלליות. לא סתם אמרתי ששמענו את ההסבר אבל לא שמענו את הנימוק. בעיקרון חוק הקורונה הגדול מפה מתחיל כל אם חטאת והוא בא והפך פה כל סדרי בראשית. למעשה, הממשלה מתקנת תקנות שזה בסדר. היא מתקנת תקנות ומגבילה זכויות אזרחיות הכי בסיסיות, חופש תנועה, חופש עיסוק, חופש תנועה, לא משנה. לאחר מכן, רק אז זה מגיע לוועדה לדיון. מה הוועדה יכולה לעשות? לאשר או לא לאשר או לקצר בזמן. אני מתחבר לאירוע שהיה אתמול במליאה.
גור בלאי
היא יכולה לאשר באופן חלקי.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
נכון. אתמול במליאה היינו בסגה אחרת לגמרי. אתמול עלה שר המודיעין – לא תגיד סגן יושב-ראש ועדת חוקה בפועל, ממלא מקומו בהתנדבות. לא, שר המודיעין עלה לנמק הארכת תקנות שהגיעו למליאה כי ועדת החוקה לא ישבה. ועדת החוקה היא מוועדות הכנסת והכנסת ככנסת היא הגוף שצריך לפקח על עבודת הממשלה. זה נראה כאילו משהו טכני. אני מדבר פה לא ליועץ המשפטי שמציג את ההסבר. אין פה נימוק. אם היו תקנות שהיו צריכות להגיע לוועדה תוך 7 ימים, הן צריכות להגיע תוך 7 ימים ואם תוך 14 יום אז תוך 14 יום, נקודה. אין הארכות. לא מדובר פה על כבוד הכנסת, זה לא כבוד הכנסת. כבוד הכנסת לא רלוונטי. זה פיקוח ובקרה של רשות שקוראים לה כנסת על הממשלה. הממשלה בתקופה הזאת, בעת הזאת – לא אני אומר, שרי הממשלה אומרים אחד על השני שהיא לא מתפקדת. אז את זה גם לא נבקר?

יש פה כאילו בקשה טכנית. יושב-ראש הוועדה, זאת לא בקשה טכנית. יש פה סיפור עקרוני. אתמול היה ביזיון שאין כדוגמתו. זה שזה לא תופס תהודה כי אנחנו כבר ברמת ביזיון כל-כך גדולה מכל-כך הרבה דברים, שזה עובר. אתמול אישרנו תקנות שהגיעו למליאה כי לא היה שום דיון בוועדה. אתמול הצביעו אנשים שלא ידעו בכלל על מה הם מצביעים.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל עכשיו מבקשים לדון בוועדה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
לא, לא, לא. מבקשים הארכה שזה יגיע לוועדה.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל מבקשים לדון בוועדה. הרי אם לא היו רוצים לדבר, לא היו מבקשים הארכה. בתקנות הקודמות לא ביקשו הארכה.
היו"ר איתן גינזבורג
איתן, שנייה. יש פה כללים. זה צריך להגיע לוועדת החוקה ולא לקבל שום הארכה. נכון שזה חוקי - - -
היו"ר איתן גינזבורג
זה מגיע לוועדת החוקה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
איתן, זה היה צריך להגיע לדיון בוועדת חוקה. אתה ואני חברים בוועדת חוקה. אני מוכן להישאר היום. לא רק אני, אני מדבר גם בשמך בטוח. יגידו לנו היום שיש דיון ב-22:00 בלילה, נהיה פה ב-22:00. יגידו מחר ב-6 בבוקר, נגיע ב-6 בבוקר.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אני מתנגדת.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
יגידו אתמול ב-22:00 בלילה, אתמול ב-22:00 בלילה. אני אומר שיש משהו לא הגיוני בהתנהלות הכנסת, לא הגיוני. זה שאנחנו כל חברי הבית הזה מאפשרים את הדבר הזה הוא פשוט לא נורמלי. אנחנו ממש בתקופה לא נורמלית, מתנהגים כמו לא נורמליים וכדאי שנחזור לשפיות. אני מציע גם לחבריי בקואליציה לא לאשר את בקשתו של יושב-ראש הוועדה ונקיים את הדיון מתי שצריך לעשות לפי לוח זמנים בסיסי, היום, עד אמצע הלילה אם צריך. זה כבר תהליך. אי-אפשר להגיד על כל דבר זה שטויות, זה שטויות, הכול פה קטן. אני אומר שזה סיפור אמיתי, סיפור קשה. גם אם הוא חוקי אנחנו לא צריכים לאפשר את זה. הבית הזה צריך להגיד גם ליושב-ראש הוועדה וגם לממשלה, כן אתם קבעתם 7 ימים, אנחנו נשב. זאת לא פעם ראשונה שעושים את הדברים האלה. אתמול זה היה ממש – נכון שזה חוקי, מותר להעלות למליאה ואחרי 7 ימים זה מגיע למליאה.
היו"ר איתן גינזבורג
מאה אחוז.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אני מזכיר לך, איתן, 27 לחודש, יושב-ראש הוועדה לא סתם לא הגיע למליאה. זאת היתה מחאה שלו לא להגיע למליאה. מדוע? כי קיצרנו בפעם הקודמת את הזמן ל-27 לחודש. אמרנו לממשלה, תעשו א', ב', ג'. מה עשתה הממשלה? שמה עליו קצוץ פס גם עליו וגם על הכנסת וזה הגיע למליאה. כך פרצופנו ואני לא רוצה להיות חלק מהעניין. אני קורא לכם לא להסכים לדבר הזה ולהתייצב היום ולעשות דיונים בוועדה כמו שצריך.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מזכיר שהדיון בוועדה התקיים. אני לא מדבר על האירוע של אתמול, שזאת גם סוברניות, מה שנקרא. אני חושב שזאת היתה טעות.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
איתן, הוא צריך להתקיים כמה שיותר.
היו"ר איתן גינזבורג
אני חושב שזאת היתה טעות לא להתכנס בוועדת חוקה אבל בסוף מי שקובע את סדר היום זה סדר היום שלה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
חבל שהוא לא בא לנמק את זה.
היו"ר איתן גינזבורג
במקרה הנוכחי, הוא ביקש כן לדון בתקנות האלה. הרי אלמלא לא היה רוצה לדון בתקנות האלה, הוא לא היה מבקש את ההארכה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
צריך לעשות את זה כמה שיותר מהר להחלטת הממשלה. אנחנו מאריכים את הזמן. למה? איזו הצדקה יש לזה? להגביל זכויות אזרחיות, למה? בגלל שמשהו לא מסתדר בלו"ז?
היו"ר איתן גינזבורג
עוד מישהו רוצה להוסיף משהו?
עמית הלוי (הליכוד)
אני רוצה לומר שאני לא מקבל בכלל בהגבלת זכויות אזרחיות. יש פה הרבה מאוד נזקים ודברים שחבר הכנסת סגלוביץ' מעלה ושראויים לדיון. אני כן חושב שאם כל חטאת היא שאנחנו דנים בתקנות ברמת המיקרו במצב חרום דינאמי שצריך להיות בידיים של הרשות המבצעת. הסיפור הזה של הנתונים של התחלואה שמתחלפים, נתונים שנבדקים גם פר מערכת חינוך כל שבועיים, כל המערכת הזאת היא לא תואמת – זה מאוד יפה שאתה מוכן להישאר פה עד 22:00 בלילה וראוי ואני מוכן להצטרף אליך וגם ב-12. עם זאת אני אומר לך שכל המערכת הזאת כאן שאנחנו מחדשים חדשות לבקרים ברמת המיקרו, זה לא תואם למצב החרום, לדינמיות של המגפה ולהחלטות שצריכות להתקבל במצב חרום. לכן יש ממשלה, ככה זה במלחמה. שוב, יש גבולות גזרה. אפשר היה לייצר איזה גבולות גזרה של אישור. העובדה שאתה צריך להתרוצץ ומגיע לסיטואציה של אתמול, כי באמת המגפה הזאת היא דינמית והנתונים משתנים באופן מהיר. אני בקשר די קבוע עם היועצת הבכירה של הקבינט בעניין הזה. אני רואה איך הדברים מתרחשים ואיך הנתונים מתקבלים. לכן זה מאוד קשה לרשות מחוקקת להתכנס פה כל בוקר. זה סוג של מלחמה אמנם עם נגיף ולכן אני חושב שאנחנו צריכים לאשר את הבקשה הזאת. בכלל לא היינו צריכים להיכנס לשדה המוגבל הזה שכל תקנת מיקרו מגיעה לכנסת במצב לאומי כזה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
חבר הכנסת הלוי, אפשר לפרש מדבריך שהכנסת היא בעיה. היא גורם מעכב שמפריע לתהליך של ההתנהלות של המדינה ולא ההיפך.
עמית הלוי (הליכוד)
היא יכולה להפוך. היא לא צריכה להפוך.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
אנחנו יודעים הרי - - -
קריאה
הכנסת היא הריבון, אל תשכחו את זה.
עמית הלוי (הליכוד)
לכן היא סוברנית, כמו שאמר איתן. היא יכולה לתת מנדט לממשלה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
חבר הכנסת הלוי, אני הקשבתי לך רב קשב ואני אשמח לענות לך. אנחנו הרי יודעים שהבעיה בהתנהלות של המדינה אינה הכנסת אלא הממשלה וההתנהלות הפנימית שלה. אני חושב שדווקא במצב חרום – פה אני רוצה לחדד ולהדגיש את הרישא של הדברים של חברי חבר הכנסת יואב סגלוביץ. דווקא בהיפוך היוצרות שבו הממשלה מתקינה תקנות והכנסת מפקחת אקס-פוסט, ולא ההיפך, שהכנסת מחוקקת חוקים ואז הממשלה מיישמת אותם. במצב של היפוך יוצרות, הפיקוח הפרלמנטרי הופך להיות סופר חשוב. אנחנו לא בעיה. אנחנו נמצאים כאן כדי למלא את תפקידנו החוקתי. במצב עניינים הפוך וקיצוני, אנחנו מבינים שיש מצב חרום ואנחנו לא כופרים בצורך לייצר דינמיות בקביעת התקנות. אבל מצב החרום והיפוך היוצרות לא מייתר את התפקיד החוקתי של חברי הכנסת והוא לפקח על עבודת הממשלה.
עמית הלוי (הליכוד)
בגלל זה נוצרים מצבים כאלו.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
חבר הכנסת הלוי, הבקשה הזאת לא באה לאוויר העולם כי צריך עוד זמן דיון. היא באה מתוך מחדל שהדברים האלו בכלל לא באו לדיון בכנסת.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, לא, לא, לא נכון.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
זאת דעתי.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
יוראי, לא היית איתנו בוועדה? היית איתנו בוועדה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
אני הייתי גם בדיון. התקנות האלה צריך לדון בהן עכשיו. למה צריך לחכות 7 ימים תוך פגיעה? תגידו אתם מתי להביא את זה. שהממשלה תביא את זה בפני הכנסת ואנחנו נתחייב להיות פה כמה שצריך כמו שחברי אמר. אבל לא יתכן שלמול היפוך תפקידים שבמסגרתו הכנסת צריכה לבצע את תפקידה ביתר שאת, יהפכו אותנו לחותמת גומי שדוחה תהליכים תוך פגיעה בחרויות הפרט של אזרחי ישראל. אני לא מקבל את זה.
היו"ר איתן גינזבורג
טוב, בואו נסכם את הדיון הזה. הממשלה העבירה את תקנות הכנסת. התקנות מונחות על שולחן הכנסת. הן מונחות על שולחן ועדת חוקה חוק ומשפט. כל מה שמבקש יושב-ראש הוועדה, מכיוון שהוא לא יספיק לדון בתקנות האלה עד המועד שקבוע לו בחוק, יש בחוק אפשרות להאריך לו בעוד 3 ימים.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
למה?
היו"ר איתן גינזבורג
זה מה שהוא מבקש כי הוא לא מספיק. לדעתי ועדת חוקה היא הוועדה הכי עסוקה היום בכנסת. מכיוון שהיא עוסקת בחוקי הקורונה, היא מתעסקת בחוקים של זכויות אדם באמת ועוסקת עכשיו בשלוש הצעות חוק מקבילות. זאת ועדה עמוסה.

זה לא דבר שקורה חדשות לבקרים. הוא ביקש עוד 3 ימים זמן לדון בתקנות האלה שמונחות לו על השולחן. זה לא קשור לממשלה בכלל. הממשלה היתה שמחה אם נדון בהן היום ונאשר אותן. זאת בקשה של יושב ראש הוועדה. אני חושב שאם יושב ראש הוועדה מבקש עוד 3 ימים כדי להגיע למצב שהוא דן בהן ולא להגיע לסיטואציה, חבר הכנסת סגלוביץ, שבו הוא לא ידון בכלל וזה יגיע למליאה כי זאת הפרוצדורה. כדי שלא נגיע למליאה, בואו נדון בזה. הוא לא מספיק בשבוע הקרוב, בואו לנו לו עוד 3 ימים. אני לא מבין מה הדרמה הגדולה. לא כל דבר הוא דרמה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד-תל"ם)
אני נמצא לא פחות מיושב-ראש ועדת חוקה בוועדה ולפעמים יותר ממנו ואני אומר לך שיש זמן ושבוע שעבר לא היו דיונים. אל מול המציאות הזאת צריך להתכוונן ולקבל החלטה.
היו"ר איתן גינזבורג
בואו נעלה את זה להצבעה. מי בעד בקשתו של יו"ר ועדת חוקה להאריך את תקופת אישור התקנות האמור, ירים את ידו.

הצבעה

הבקשה לדחיית הדיון בתקנות נתקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
הבקשה אושרה.
עוברים לסעיף השני
בקשת יושב-ראש ועדת חוקה למיזוג הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (אזור תיירות מיוחד העיר אילת או אזור עין בוקק וחמי זוהר) עם הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (תיקון – אזור תיירות ירוק) של קבוצת חברי כנסת.

מישהו רוצה להתייחס? היועץ המשפטי של הוועדה, אולי תסביר?
גור בלאי
זה ברור.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד המיזוג ירים את ידו?
הצבעה

הבקשה למיזוג שני החוקים נתקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
המיזוג אושר.
נושא שלישי על סדר-היום
הצעת חוק יד בן-צבי (ביטול נציגי הכנסת במועצה). ההצעה אושרה אתמול בקריאה ראשונה במליאת הכנסת והגיעה עכשיו לוועדה להחלטה לדיון בקריאה שנייה ושלישית.

היועצת המשפטית, בבקשה.
ארבל אסטרחן
האמת שאין הרבה מה להוסיף מעבר לדברים שאמרנו בהכנה לקריאה ראשונה. חוק יד בן-צבי יוצר איזו אנומליה, איזו בעייתיות שאנחנו רואים אותה מבחינת עקרון הפרדת הרשויות, כאשר מדובר בתאגיד סטטוטורי שהוקם בחוק שנות ה-60. באופן חריג ויוצא דופן במועצה שלו, שהיא בעצם בדירקטוריון של הגוף הזה, יושבים שלושה חברי כנסת. זה משהו שאנחנו לא מכירים באף חקיקה אחרת וזה יכול ליצור בעייתיות בהרבה מובנים כי הכנסת היא זאת שמפקחת על התאגידים הסטטוטוריים. התקנון של הגוף הזה, כל שינוי בו מחייב אישור של ועדת החינוך. מבקר המדינה יכול לבקר את הגוף הזה ואז ועדת הביקורת יכולה לדון בו.

לכן העובדה שיושבים בו שלושה חברי כנסת נראית בעייתית. זה אכן דגם שלא הועתק לשום תאגיד סטטוטורי אחר. הסברנו פה בישיבה הקודמת איך הדבר הזה קרה. זה לא היה בהצעת החוק הממשלתית שהוגשה מלכתחילה ואיכשהו התווסף במהלך הדיון למרות שחברי הכנסת עמדו על הבעייתיות שבעניין.

בשנת 1969 נקבע שיהיה חבר כנסת אחד. אחר-כך, ב-1980, כאשר החוק תוקן והוגדל מספר חברי המועצה, הציעו חברי כנסת שיהיה שם שניים או שלושה חברים ונכון להיום יש שם שלושה חברים.

הפעם האחרונה שנבחרו נציגי כנסת לוועדה היה ב-2015, בתחילת הכנסת ה-20. ועדת החינוך בחרה את הנציגים. בעצם, אם לא יתוקן החוק, תצטרך גם הכנסת הזאת לבחור את נציגיה. בכנסות האחרון לא הספיקו ולפי תקנון הכנסת צריכה תוך 4 חודשים לבחור את הנציגים. זאת אומרת, אנחנו כבר באיזה איחור. יו"ר ועדת החינוך העדיף לפנות לוועדה הזאת ולהציע לה לשקול את תיקון החוק לפני שהוא מביא את הנציגים לבחירה.
עמית הלוי (הליכוד)
ב-22 מה היחס בין הנציגים השונים?
ארבל אסטרחן
יש כאן נציג אבל אומר רק שהחוק אומר שליד בן-צבי תהיה מועצה שמספר חבריה לא יפחת מ-25 ולא יעלה על 51 ובהם 3 חברי כנסת וכן נציגי גופים אלה: הממשלה, ההסתדרות הציונית העולמית, עיריית ירושלים - - -
עמית הלוי (הליכוד)
מה היחס ביניהם?
ארבל אסטרחן
אולי נשאל את נציג יד בן-צבי.
היו"ר איתן גינזבורג
רק צריך לומר שמשרד התרבות והספורט הודיעו בישיבה הקודמת שהכוונה שם לצמצם את מספר חברי המועצה ממילא. כלומר, הם מכינים הצעת חוק משל עצמם לצמצם את מספר החברים מ-25 לחצי מזה.

נמצא פה מנכ"ל יד בן-צבי.
עמית הלוי (הליכוד)
אז שיתייחס גם לשאלה השנייה. לגבי הכנסת זה עניין של ניגוד עניינים בין הרשויות מבחינת הפיקוח. מה עניינה של ההסתדרות הכללית ליד בן-צבי אם כבר מתקנים את החוק?
היו"ר איתן גינזבורג
אני אגיד לך משהו. מכיוון שאנחנו דנים בחוק בוועדת הכנסת, זה חוק שחוקק על-ידי ועדת חינוך וזה בסמכות ועדת החינוך. ועדת החינוך גם בוחרת את הנציגים של הכנסת במועצה. מכיוון שעוסקים פה בחברי כנסת אז ועדת הכנסת דנה בזה. ביום רגיל כל הדיון הזה היה מתקיים בוועדת חינוך. אפשר לשאול את יעקב יניב מנכ"ל יד בן-צבי. שלום אדוני.
יעקב יניב
שלום וברכה.
היו"ר איתן גינזבורג
יש שאלה לחבר הכנסת הלוי. אם תפרט את היחס בין הנציגים במועצה, אנחנו נודה לך.
יעקב יניב
האמת היא, שזה כמעט היסטוריה מדומיינת, שאני כבר לא זוכר תקופה מאוד ארוכה שמגיעים לכאן נציגים, בטח מהכנסת. בכנסות קודמות היו נציגים. כמו שציינת, לא באחרונות בתדירות שהתחלפה הכנסת, אבל כשהיו נציגים, פרט לחברת כנסת אחת שכן טרחה להגיע, כל האחרים לא ראינו אותם. קודם כל, לגבי העניין שאתם כרגע דנים בו, מבחינתנו כבר אמרתי פעם שעברה שאין לנו שום הערות בעניין הזה וזה בהחלט מקובל עלינו.

אם שואלים אותי למה יש נציג להסתדרות הזאת או לגוף כזה או אחר, זה פשוט היסטוריות שצריך לבדוק אותן. אני לא עשיתי מחקר היסטורי בעניין. בזמנו, אם אני הולך להיסטוריה, היה משרד החינוך והתרבות ויד בן-צבי היתה שייכת למשרד הזה. כשהפרידו מתישהו בעבר את המשרדים האלה, הוחלט שאנחנו נהיה גוף סטטוטורי תחת פיקוחו של משרד התרבות. לכן משרד התרבות היום הוא זה שמטפל בנו. שר התרבות וצוותו אחראים על קיומו של המקום הזה של יד בן-צבי.
קריאה
מה המעמד הסטטוטורי של יד בן-צבי.
היו"ר איתן גינזבורג
זה תאגיד סטטוטורי. זה תאגיד שהוקם בחוק.
יעקב יניב
תאגיד על-פי חוק.
היו"ר איתן גינזבורג
אדוני המנכ"ל, רק כדי לוודא מכיוון שנכנסתי לאתר שלכם. אני רק רוצה לוודא שלתפיסתם, חברי הכנסת שנבחרו למועצה בשנת 2015 כהונתם פקעה.
יעקב יניב
מן הסתם כי התחלפו כבר כנסות מאז.
היו"ר איתן גינזבורג
כן, אבל באתר שלכם הם עדיין מופיעים כחברי מועצה, בגלל זה אני שואל.
יעקב יניב
הם מופיעים פורמלית.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, פורמלית הם לא חברי כנסת אז הם לא חברים במועצה.
יעקב יניב
כתבי המינוי שלהם חודשו על-ידי שרי התרבות, השרה הקודמת והשר הנוכחי. אנחנו לא קיבלנו הודעה שהתמנו אחרים במקומם.
היו"ר איתן גינזבורג
אדוני, אני רק רוצה להבהיר ואם לא זה יובהר עכשיו. אותם חברי כנסת שנבחרו, נבחרו מתוקף תפקידם כחברי כנסת. מהרגע שהם לא חברי כנסת כהונתם פקעה כך שהם לא חברים יותר במועצה על-פי חוק.
יעקב יניב
ברור לגמרי.
היו"ר איתן גינזבורג
לכן כדאי לתקן את האתר הרשמי שלכם, שלא לציין אותם כחברי מועצה מכהנים.
יעקב יניב
מאה אחוז, אני מקבל את ההערה.
היו"ר איתן גינזבורג
נועם הרצוג ממשרד המשפטים.
נועם הרצוג
אני מציע, אדוני שמשרד התרבות יתייחסו קודם ואם יהיה צורך אני אתייחס בשמחה.
היו"ר איתן גינזבורג
משה אוסטר, משרד התרבות.
משה אוסטר
אין לנו הרבה מה להוסיף. כמו שאדוני ציין, המשרד מתכנן לערוך רביזיה יותר מעמיקה בחוק של יד בן-צבי וגם בתקנון. התקנון של יד בן-צבי כבר היום לא מתאים לחלוטין לחוק והתאגיד באמת מבוסס על חוק מאוד ישן. יש בו כל מיני הסדרים שלא מקובלים היום. אחרי שהושלמו עוד שורה של מינויים לוועד המנהל ולמועצה של יד בן-צבי, שזה דבר שניצב היום בפני שר התרבות יחד עם תאגידים נוספים, אנחנו מתכננים לקיים דיון רחב ולתקן את כל מה שצריך. מבחינה עניינית אנחנו לא מתנגדים לביטול חברי הכנסת כחברי במועצה.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת הלוי, כמו שהוא דיבר עכשיו, הם צריכים לשנות את התקנון. התקנון מאושר על-ידי ועדת החינוך. יכול להיות אבסורד שבו התקנון שמומלץ על-ידי המועצה שיושבים בה שלושה חברי כנסת, יישב פה אותו חבר כנסת בוועדת החינוך ויאשר תקנון שהוא אישר לעצמו. לכן הגיע הזמן לתקן את הדבר הזה.
עוזי דיין (הליכוד)
זה צריך להיות שייך למשרד החקלאות כי זה סוג של דינוזאור. זה בעל חיים. שיעשו באמת תאגיד רגיל. למה אנחנו צריכים - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אז הנה מתקנים.
עמית הלוי (הליכוד)
גיליתי שלהיות חבר כנסת זה עניין עמוס מאוד מבחינת לוח הזמנים. אני רק מעיר לפרוטוקול. פעם הבאה יעקב שיהיה כאן ייתן מחקר משווה לנציגים האחרים של הממשלה, ההסתדרות הציונית וההסתדרות הכללית, כמה מהם הופיעו לישיבות הדירקטוריון מכיוון שהוא דאג להזכיר שחברי הכנסת לא הופיעו, מה שמייתר את החוק.
היו"ר איתן גינזבורג
החוק הוא הרבה יותר כללי.
עמית הלוי (הליכוד)
לכבודם של חברי הכנסת אני יודע היום שהם מאוד עמוסים מבחינת לוח הזמנים. לגופו של עניין, אני חושב שאם כבר עושים חוק, היה צריך לתקן דברים אחרים. אם ממילא זה על השולחן וזה יגיע בהמשך אז אין בעיה.
נועם הרצוג
אני ממשרד המשפטים. אני רק מבקש לציין לפרוטוקול, כפי שציין משה ממשרד התרבות וכפי שנדברנו עובר לדיון עם הייעוץ המשפטי לוועדה, שבעצם לאחר ההצבעה ותיקון החוק כפי שמוצע היום תהיה אי הלימה נוספת על הקיים בין התקנון שנקבע מכוח החוק לבין החוק. לכן יש לפעול וליצור הלימה בין התקנון שלפיו פועל התאגיד לבין החוק. למיטב זכרוני, אני מבקש לתקן משהו שצוין. זה לא שוועדת החינוך של הכנסת צריכה לאשר את התקנון אלא יש מעמד של התייעצות עימה והממשלה מאשרת. אבל מי שצריך ליזום את התיקון הוא הוועד המנהל, שזה הגוף הניהולי הקטן יותר מתוך המועצה של התאגיד.

אני מבקש בהזדמנות זאת שיירשם לפרוטוקול שכל הצדדים רתומים ומבינים שיש כוונה לתקן בקרוב את הדבר הזה כדי שיהלום את החקיקה הראשית שהוועדה מאשרת היום.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. אני בטוח שמשה יעשה את עבודתו נאמנה ויתזכר את המנכ"ל והכול יבוא על מקומו בשלום. אני מציע להקריא את הנוסח.
ארבל אסטרחן
הצעת חוק יד בן-צבי, תיקון מס' 3, ביטול נציגי הכנסת במועצה.

מתקנים את סעיף 4 והתיקון יאמר כך:

"בסעיף 4(1) במקום "לא יפחת מ-25" יבוא "לא יפחת מ-22". המילים "3 חברי הכנסת שתבחר ועדת החינוך והתרבות של הכנסת וכן" ימחקו.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. אם אין הערות נעבור להצבעה. מי בעד התיקון?

הצבעה

הצעת חוק יד בן-צבי, תיקון מס' 3, ביטול נציגי הכנסת במועצה התקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מודיע שהוועדה אישרה את הצעת החוק בהכנתה לקריאה שנייה ושלישית ותעבור למליאה.
עוזי דיין (הליכוד)
מי אחראי למנות את הדירקטוריון, את הוועד המנהל?
היו"ר איתן גינזבורג
שר התרבות.
עוזי דיין (הליכוד)
יש לו הרבה תאגידים כאלה?
עמית הלוי (הליכוד)
יש מעל 20.
עוזי דיין (הליכוד)
אני לא מבין למה לא עושים שתהיה עמותה רגילה.
היו"ר איתן גינזבורג
תם סדר היום, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:45.

קוד המקור של הנתונים