ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 18/11/2020

עשרות אלפי עולים לא ראו את משפחותיהם מאז תחילת משבר הקורונה

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת12
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
18/11/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 89
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
יום רביעי, ב' בכסלו התשפ"א (18 בנובמבר 2020), שעה 9:30
סדר היום
עשרות אלפי עולים לא ראו את משפחותיהם מאז תחילת משבר הקורונה
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
מיכל וונש
יוסף טייב
חברי הכנסת
תמר זנדברג
יבגני סובה
יוראי להב-הרצנו
משתתפים באמצעים מקוונים
נטלי אור חן - סגנית מנהלת מינהל האוכלוסין, רשות האוכלוסין וההגירה
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהלת הוועדה
שלומית אבינח
רישום פרלמנטרי
ת.ג., חבר תרגומים


עשרות אלפי עולים לא ראו את משפחותיהם מאז תחילת משבר הקורונה
היו"ר דוד ביטן
אני פותח את הישיבה. הנושא הוא עולים שלא ראו את משפחתם מאז תחילת הקורונה. ניסיון ליצור נוהל שיפתור את הבעיה, ולא נצטרך לעסוק באחד אחד, כמובן שמעבר לנוהל תמיד יש את הנושא ההומניטרי, ויש ועדה שמטפלת במקרים חריגים. זה לא סותר. כך שאם תהיה לך איזה בקשה, אם מישהו פנה וזה, תמיד את יכולה להפנות את הבקשה.

בדיון הקודם אנחנו הצענו הצעת נוהל או מתווה, שמתחשב בגורמי משפחות בישראל מדרגה ראשונה, והגדרנו מה היא דרגה ראשונה, בהתאם להנחיות משרד הבריאות לעולים חדשים שעלו לישראל עד ארבע שנים. לגבי חיילים בודדים או בנות שירות לאומי, שנתיים מהעלייה לישראל.

הייתה לי שיחה עם מנכ"ל רשות האוכלוסין, מור יוסף, שבו הוא אמר לי למה השר תומך בזה. רק הוא והשר, או השר והוא מבקשים לאור היקפי התחלואה בארצות הברית ובאירופה, שתחילת המתווה תהיה בעוד חודש. אני הסכמתי לזה. כך שבעצם ההצעה שלנו התקבלה. היישום יתחיל מעוד חודש.

אני רואה בזה כסוף פסוק לעניין הזה. אולי נעלה רגע אם אתם רוצים לשמוע מראשות האוכלוסין בבקשה.
מיכל וונש (כחול לבן)
אדוני היושב ראש, אנחנו יכולים גם לומר?
היו"ר דוד ביטן
כן, אבל לא פותחים את המתווה. כמובן אמרתי שהנוהל הזה, יש כמובן את הוועדה לעניינים הומניטריים שאם יש איזו בעיה עם מישהו, אז כמובן שהם ידונו בזה ויאפשרו לו אם זה נכון.

הנוהל שאנו הצענו שזה משפחות מדרגה ראשונה. כמובן העלייה תהיה בהתאם להנחיות משרד הבריאות, איפה שצריך לבוא לבידוד יבואו לבידוד. שלעולים חדשים עד ארבע שנים יאפשרו למשפחות בדרגה ראשונה לבוא. לגבי חיילים בודדים, עד שנתיים. גם השר וגם ראש מינהל האוכלוסין מסכימים לזה, רק הם אומרים, לאור התחלואה באירופה ובארצות הברית, שתחילת היישום תהיה בעוד חודש.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
דרגה ראשונה אתה הגדרת בדיוק? שזה אמא, אבא, אח ואחות?
היו"ר דוד ביטן
אחים, אמא, סבות וסבתות. כן, אמרנו את זה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
וזה התבצע דרך הקונסוליות? כלומר הוכחת הקשר, שזה בעצם מבקשים הקונסולים.
היו"ר דוד ביטן
אני לא אחזור בדיוק על מה שאמרנו בישיבה הקודמת, אבל הגדרנו את הדרגה הראשונה.

בישיבה הקודמת הצענו נוהל לראשות האוכלוסין, שאמר שקרובי משפחה מדרגה, ואנחנו הגדרנו מה זו דרגה ראשונה, אני לא זוכר עכשיו, אבל זה אומר אמא, אבא, סבא, סבתא, אחים ואחיות, דברים מהסוג הזה. הם יוכלו לבקר, לבוא לישראל כמובן. לגבי עולים חודשים שעלו לישראל עד ארבע שנים.

לגבי חיילים בודדים ובנות שירות לאומי, שנתיים מהעלייה לישראל. מה שאמר לי מור יוסף בשיחה, הוא אמר לי אנחנו מקבלים את ההצעה הזאת. אבל גם השר וגם הוא אומרים שלאור התחלואה באירופה ובארצות הברית הם מבקשים שכניסת הנוהל הזה לתוקף תהיה בעוד חודש. שירדו היקפי התחלואה בחו"ל. אמרתי לו בסדר, אני חושב שהעיקר זה הנוהל, אם תחילת הביצוע בעוד חודש, אני לא רואה בזה בעיה. זהו, נראה לי שסיימנו את העניין הזה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
כלומר, זה לא סותר את מה שקיים.
היו"ר דוד ביטן
לא סותר את הוועדה, יש ועדה לעניינים הומניטריים. זאת אומרת, אם תבוא הצעה למישהו שעלה לפני שש שנים, ויש איזה בעיה, אז יש את הבעיה שדנה במקרים חריגים. זה נשאר בתוקף, אין שום בעיה עם זה. מקרים חריגים הם ידונו ויאשרו או לא יאשרו.

אנחנו לא צריכים להתעסק בבקשות יותר. יהיה נוהל שיסדיר את העניין, כל מי שעומד בנוהל יכול לבוא. בזה נגמר הסיפור. תהיה לנו פחות עבודה כחברי כנסת.
מיכל וונש (כחול לבן)
תודה רבה אדוני יושב הראש, אני רוצה לברך אותך על הבנת מורכבות הנושא והובלת הפתרון, שאני חושבת שאנחנו בדרך אליו. אני רוצה להעלות בעצם שלוש נקודות.

הראשונה היא שאנחנו יוצרים פה איזושהי הבחנה בין עולים חדשים. עולים חדשים מוגדרים כעשר שנים בארץ. אני רק מעלה את הנושא, ואני שמחה לשמוע שוועדת החריגים תמשיך לפעול, כיוון שהרבה מאוד מהמקרים שמגיעים לפתחנו, יעידו על כך חברי הכנסת שמקבלים את הפניות. למשל הורים מבוגרים מאוד שנמצאים בארץ מן הסתם הרבה יותר מארבע שנים, וילדיהם אינם יכולים לבקר אותם, ולכן אנחנו נמשיך לקבל הרבה מאוד מהפניות.
היו"ר דוד ביטן
לא הבנתי, מה אמרת עכשיו?
מיכל וונש (כחול לבן)
הורים מבוגרים שעלו ארצה, זקנים. הורים שהילדים שלהם נמצאים בחו"ל, והם אינם אזרחים ישראלים, אבל ההורים האלה נמצאים בארץ יותר מארבע שנים. הרבה מאוד מהפניות שאני מקבלת הן זה.
היו"ר דוד ביטן
מה הם עושים פה?
מיכל וונש (כחול לבן)
מה זאת אומרת? ההורים עלו לארץ, זקנים.
היו"ר דוד ביטן
נו, אז אזרחים ישראלים.
מיכל וונש (כחול לבן)
כן, אבל הילדים שלהם לא יכולים לבוא לראות אותם.
היו"ר דוד ביטן
למה הם לא יכולים? אמרנו שכן.
מיכל וונש (כחול לבן)
אמרנו עכשיו, רק אם ההורה נמצא בארץ ארבע שנים.
מיכל וונש (כחול לבן)
בסדר, אז אני מסבירה.
היו"ר דוד ביטן
אנחנו לא נתחיל את הדיון עוד הפעם, מה שהיה קודם. עשינו דיון פעם שעברה, הצענו את זה כפשרה. צריך לחתוך מזה נקודה. יש עולים ש-20 שנה הם נחשבים עולים, אז מה? ניתן לכולם לבוא לישראל? לא נתחיל את הכל מאפס.
מיכל וונש (כחול לבן)
אז אני רק מסביר שהרבה מאוד מהפניות ימשיכו להגיע אלינו.
היו"ר דוד ביטן
לא יודע אם יבואו או לא יבואו, אבל אם יהיו פניות, צריך לחתוך את זה בנקודה מסוימת.
מיכל וונש (כחול לבן)
אני הייתי ממליצה לחתוך את זה בנקודה שבו עולה מוגדר עולה. זו נקודה ראשונה.

נקודה שנייה, לגבי חיילים בודדים ובנות שירות, אני מבינה שנתנו להם עוד שנתיים, אני מקבלת את זה, למרות שיש בכך אתגר, כיוון שאנחנו בעצם אומרים, שאם הם לא קיבלו ביקור במהלך השירות הצבאי אז יש להם שנתיים.
שלומית אבינח
במהלך השירות הצבאי בוודאות הם מקבלים.
מיכל וונש (כחול לבן)
לא, כי זאת הייתה החרגה.
היו"ר דוד ביטן
לא, פה מדברים לגבי חיילים בודדים, בוודאי שבשירות באים לבקר אותם. אנחנו מדברים מסיום השירות.
מיכל וונש (כחול לבן)
דבר אחרון לגבי בני ובנות זוג שאינם נשואים, אדוני היושב ראש. אני חושבת שצריך לתת על כך את הדעת ולשמוע באמת גם מהגורמים, גם את הנושא הזה. מדיניות שאני מכירה ממדינות אחרות, נותנות מקום לבני\בנות זוג שאינם נשואים בתוך הדבר הזה, מתוך הנחה שהם כמו, או הרבה פעמים בני משפחה מקרבה ראשונה. אני חושבת שאם אנחנו רוצים איזשהו פתרון הוליסטי של הנושא הזה, אז צריך לתת על כך את הדעת, גם במסגרת של הדיון הזה.

רק דבר טכני, זה שאנחנו מיישמים את זה בעוד חודש, רק כדי שנוודא שזה באמת מתחיל לקבל תוקף בעוד חודש.
היו"ר דוד ביטן
לוקח להם שבועיים לנסח נוהל, אבל הם יעשו את זה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
קודם אני מודה לך על המאמצים. מאחר ומדובר במקרים בודדים, אני חושב, שזו דעתי, אין משמעות למצב התחלואה במדינה שממנה בא הבן אדם. בן אדם מגיע, עושה 72 שעות לפני הטיסה, עושה בדיקת קורונה, הוא מגיע לפה ע"פ נוהל משרד הבריאות ומתחייב לבדיד של 14 יום. לכן, אין משמעות למצב התחלואה באותה מדינה כשמדובר על מקרים בודדים.
היו"ר דוד ביטן
מה זה מקרים בודדים? למה מקרים בודדים? מארצות הברית יכולים להגיע 10,000.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אז 10,000 קודם כל לא יגיעו. אתה תשמע בסופו של דבר שהם לא יגיעו.
היו"ר דוד ביטן
אתם טוענים שיש הרבה אנשים שרוצים לבוא.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אבל לא מדובר על 10,000, מדובר על מאות. אני לא חושב שמדובר גם על אלפים.
היו"ר דוד ביטן
מאז השיחה שלי אתו שבוע עבר. אז מה נשאר?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אבל אני אומר לך שאתה כרגע סיכמת שבעוד חודש- - -
היו"ר דוד ביטן
מהשיחה שלי אתו, נשארו שלושה שבועות.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
כן, אבל בהתאם למצב התחלואה.
היו"ר דוד ביטן
לא אמרתי בהתאם. אמרתי בגלל מצב התחלואה היום, נדחה את זה בחודש.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בתקווה שמצב התחלואה ישתפר.
שלומית אבינח
לא, לא זה לא מותנה. זה מה שאני אומרת.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
החשש שלי פה, והוא חשש מוצדק לדעתי, שזה לא יהיה תירוץ להעלות את זה לוועדת חריגים.
היו"ר דוד ביטן
לא. לוקח להם שבועיים ימים עד שהם מנסחים נוהל. חברה, חודש זה סביר, אין בעיה עם זה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני רוצה עוד להגיד משפט בהקשר למה שמיכל אמרה. יש בעיה שהרבה אנשים שלא היו נשואים באופן רשמי, זה אומר שנניח היה קשר, הבן אדם לא הספיק למסד את הקשר מסיבות שהוא לא יכול לעשות את זה בארץ, משום שהוא צריך לנסוע או לקפריסין או לפראג, ואז נוצר מצב שיש לך משפחות, זוגות, שהם למעשה כבר שנה, שנתיים, שלוש שנים, מתנהלים כמו זוג נשוי לכל דבר. ישראלי לא יכול לטוס לקפריסין או לפראג למסד את הקשר, ואזרחית רוסיה או אזרחית אירופאית, היא לא יכולה לעשות שום דבר. אז במקרה הזה, צריך גם לבוא ולהתחשב. מבחינתי שיוכיחו את זה בפני הקונסול הישראלי באותה מדינה שנמצא בן הזוג של הישראלי. בכך להתייחס לזה זה כמו לידועים בציבור, ואולי לאפשר להם- - -
היו"ר דוד ביטן
אני רוצה לסכם את העניין הזה לפי מה שסיכמנו בישיבה הקודמת. לגבי אלה שלא נשואים, זו באמת בעיה. אנחנו נמצאים איתם בשיחות על מנת לעשות גם פה משהו. כרגע מה שיש לנו נכניס לכיס וניקח.

לגבי הנושא השני, נדון בזה. אני לא אומר שלא צריכים לדון בזה. אני לא יודע כמה מקרים כאלה יש גם.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בטוח לא אלפים אבל זה כן מקרים שאפשר לפתור.
היו"ר דוד ביטן
אני אנסה להגיע לסיכום בעניין הזה גם עם מינהל האוכלוסין. אבל תכלס רוב הבעיות זה עם אלה שלא נשואים, זה עם אלה שכן נשואים ואלה שנמצאים והעולים לארץ. הנה אני אומר את זה לרשות האוכלוסין: גם אם מדובר על אנשים לא נשואים אבל נמצאים בארץ ואין שום בעיה להראות שהם זוג לכל דבר וענין גם אז צריך לכלול אותם.
תמר זנדברג (מרצ)
רק להגיד, המקרה של האנשים שלא נשואים, ידועים בציבור, הרי יש נוהל ידועים בציבור. יש מקרים שאנחנו מטפלים בהם.
היו"ר דוד ביטן
יש נוהל של ידועים בציבור?
תמר זנדברג (מרצ)
יש נוהל שהם הכניסו של ידועים בציבור.
היו"ר דוד ביטן
וגם שם הם לא יכולים לקבל קרובים היום?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא, כי אין הוכחה לקשר שלהם.
היו"ר דוד ביטן
לא, יש כבר היום.
תמר זנדברג (מרצ)
אולי, לא יודעת. אני לא נתקלתי במקרים כאלה של עולים אלא רק ידועים בציבור רגילים של ישראלים.
שלומית אבינח
זה לא מנדט של הועדה הזאת.
היו"ר דוד ביטן
לא, אנחנו לא דנים בזה.
תמר זנדברג (מרצ)
זה בנפרד.
היו"ר דוד ביטן
זו בעיה שלי, ועדת הפנים שתטפל בזה.
תמר זנדברג (מרצ)
לכן אני אומרת שזה נשמע לי פחות רלוונטי לעולים, אבל אולי כן.
היו"ר דוד ביטן
אם יש עולה חדש שהוא ידוע בציבור של מישהי שהיא לא עולה חדשה או שהיא כן עולה חדשה, אז יכול היות שבזה נעשה תיקון. לגבי כלל האוכלוסייה, זה לא במסכות שלנו. אנחנו לא יכולים לטפל בכל הבעיות במדינה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
מאחר ובוועדה הזאת הדברים מתנהלים בצורה כל כך יעילה, יכול להיות ששווה להפעיל פה עוד דברים כמו למשל נישואים אזרחיים ומעמד של ידועים בציבור. תיקתק היית פותר את זה.
היו"ר דוד ביטן
אני אדבר עם מור יוסף על אלה שהם לא נשואים.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
תראה דוד אני באמת מברך אותך על הדבר, שהבאת לפה בעניין הזה בשורה גדולה לציבור גדול מאוד של עולים שהם בודדים פה. האפקטיביות והדרישה שלך והמחויבות שלך ראויה להערכה. אני כמו שמיכל אמרה, יש כל מיני הגדרות לעולים. הגדרה מצמצמת של ארבע שנים והגדרה מרחיבה- - -
היו"ר דוד ביטן
היא לא מצמצמת כל כך.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
ההגדרה הכי מצמצמת של עולים. עולים מקבלים זכויות עד לעשר שנים. יש גם זכויות שעולה מקבל רק בשנה הראשונה.
היו"ר דוד ביטן
תראה, מהניסיון שלי בכנסת, בכל חוק יש הגדרה אחרת. בכל חוק, מגדירים עולה בצורה אחרת. אז אנחנו הגדרנו את זה ארבע שנים.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
אני אומר שמנעד רחב של הגדרות ודווקא בהקשר הזה, אני הייתי מעדיף שנלך על ההגדרה הרחבה של עשר שנים.
היו"ר דוד ביטן
אז אתה בעצם מאפשר לכולם לבוא.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
דוד, יש פה בזום אתנו את אנדריאה, היא פה קצת מתחת לעשר שנים. היא לא ראתה את ילדיה שנה, והיא לא נכנסת בתוך הגבולות.
היו"ר דוד ביטן
תקשיב, היא צריכה להגיש בקשה לוועדת חריגים
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
יש כמו אנדריאה אבל עשרות אלפי אנשים.
היו"ר דוד ביטן
לא יודע אם עשרות אלפי. אם יש אחת או שתיים- - -
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
אתה צריך לצאת מנקודת הנחה שבדיון הקודם משרד הפנים רצה לתת שנה. יושב ראש הועדה רצה יותר.
היו"ר דוד ביטן
לא, עשר לא. אנחנו חתכנו בארבע פעם שעברה. עזוב. זה גם הגיוני ארבע. בגלל שיש איזושהי בקשה של אנדריאה לא צריך להכניס את זה. ארבע זה הגיוני.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
היא חשובה אבל היא סיפור שמייצג הרבה מאוד סיפורים כאן. אני אומר, אם יש מצוקה, ואנחנו מכירים במצוקה של העולים החדשים למה לא לקחת את ההגדרה המרחיבה של עשר שנים?
היו"ר דוד ביטן
כי עשר שנים זו הגדרה יותר מדי מרחיבה. ארבע שנים זה סביר וזה פותר חתך מאוד רחב של בעיות. לכן אני מציע שנקבל את זה איך שזה. אני אומר אם אנחנו נראה שיש המון בקשות, והועדה ההומניטרית היא דוחה את כולן בלי דיונים ובלי לראות את המקרה אז אנחנו נכנס.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
יש התנגדות של מור יוסף לעשר שנים?
תמר זנדברג (מרצ)
כן.
היו"ר דוד ביטן
הוא קיבל את המתווה של הארבע.
שלומית אבינח
הוא רצה שנה.
היו"ר דוד ביטן
כשהוא דיבר איתי בהתחלה הוא היה מעוניין בתקופה הרבה יותר קצרה. אני ניהלתי משא ומתן עם חברי הכנסת וגמרתי את זה על ארבע שנים, זה נשמע לי הגיוני. יאמר לזכותם שהם קיבלו את המתווה שלנו, הם לא דחו אותו. לא אמרו, אנחנו רוצים שלוש שנים, לא ניהלו אתנו משא ומתן. אבל אמרו, תדחו לנו את זה רק בחודש. אני אמרתי, מה? אני אלחם על החודש הזה עכשיו? קיבלתי את זה וגמרתי את הסיפור.

הוא גם הדגיש לי שהחריגים שהיום קיימים ישארו. זאת אומרת, זה לא פוגע בעניין הזה. לכן, אם אתם תראו, אתם מקבלים פניות מאנשים, אם אתם תראו שיש בעיות שצפות ואין להן פתרון, אז אנחנו מתחייבים לטפל בזה גם כן. אבל כרגע בואו נקבל את הנוהל הזה, שפחות כאב ראש יהיה לנו.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בואו נשמע, אולי הם יציגו מספרים, כמה בקשות נדחו. הם לא חייבים לנו, הם חייבים לוועדת הפנים מן הסתם. להגיד לנו כמה בקשות נדחו.
היו"ר דוד ביטן
היה עדכון עם השר, השר קיבל את זה. אם השר קיבל את זה אז זה ירוץ מהר. לא יעשו עיכובים ולא כלום.
יוסף טייב (ש"ס)
הייתי רוצה שהיא תענה על זה גם. אל לנו לשכוח, יש פה בישראל מאות תלמידי "מסע" ו"תגלית" שמגיעים לפה ולומדים פה. אני מדבר על תלמידים שבאים ולומדים. התהליך הזה בסופו של דבר, מעל 60% מהם נשארים ונהיים בסופו של דבר עולים. התהליך הזה שאנחנו מייצרים ניתוק של אותם תלמידים מהמשפחות שלהם יוצר בעצם שני דברים:

1. ירידה של אותם תלמידים חזרה למקומות שמהם הם באים, לכן הם מפסיקים ללמוד בישראל ולומדים שם.
היו"ר דוד ביטן
הייתה לנו הצעה לסדר, או בקשה על נושא מסוים. בוא נגמור את הנושא הזה, מה אתה עכשיו מביא לי נושאים חדשים.
תמר זנדברג (מרצ)
דווקא המקרים שאתה מתאר הם דווקא נכנסים בתוך הארבע שנים.
היו"ר דוד ביטן
בן אדם בא לחצי שנה, ונאפשר להורים שלו לבוא גם כן? לסבא וסבתא?- לא. בחייכם, תהיו רציניים.
תמר זנדברג (מרצ)
להצטרף למסע זה קצת להתרחק.
היו"ר דוד ביטן
לא. הוא בא להיות סטודנט חודשיים אנחנו נאפשר להורים שלו לבוא? מי שבא לחצי שנה, לא יקרה כלום אם ההורים שלא לא יראו אותו.
יוסף טייב (ש"ס)
אבל הם לא באים לחצי שנה, הם באים לשנתיים שלוש.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
ארבע שנים אני לימדתי באוניברסיטת אריאל קורס תקשורת לתלמידי "מסע". הם בורחים מההורים, עזוב. תן להם חצי שנה בלי ההורים, אחר כך הם יהיו עולים ויקבלו אישור להורים.
מיכל וונש (כחול לבן)
רגע דוד, רק אם תשאל אותם גם אולי בנושא ההורים, רק להחריג את הנושא של גיל הורים. זאת אומרת, אדם מעל גיל 80 שהילדים שלו בחו"ל.
היו"ר דוד ביטן
לא, צאו מזה. תנסי להכניס את זה. תלמדו גם לגמור עניין. אתם רוצים לפתור את כל הבעיות במכה אחת. בממשלה אפשר לפתור את כל הבעיות במכה אחת? בצעדים מסוימים.
נטלי אור חן
בוקר אור, אני אנסה לענות על כמה שיותר שאלות שהעליתם פה. בכל ועדה מנסים לזרוק כמה שיותר נושאים. לגבי הנושא העיקרי שלשמו התכנסנו. הוועדה הבין משרדית שלנו רואה את הצורך של ביקור משפחות למי שעלה כאן לארץ. ההמלצה שלנו שהועלתה לשר הפנים, והוא קיבל את עמדתנו, זה שבשלב הזה ובנקודה הזו ולאור התחלואה שגוברת בעולם, קשה לנו להמליץ על כניסה רחבה של אוכלוסייה.

רק כדי לסבר את האוזן, בארבע שנים האחרונות עלו לישראל כ-125,000 איש. אם לוקחים את הנתונים ומכפילים לגבי בני משפחה מקרבה ראשונה, אנחנו מגיעים למספרים שבשלב הזה זו תהיה ממש בעיה לאשר.
היו"ר דוד ביטן
טוב, לא כולם יבואו.
מיכל וונש (כחול לבן)
אני רואים בעליה כערך של מדינת ישראל.
נטלי אור חן
לגבי מה ששלמה מור יוסף דיבר חבר הכנסת ביטן, בעוד חודש אנחנו נעלה את זה לדיון שנית. זאת אומרת זה לא שאנחנו - - -
היו"ר דוד ביטן
לא. זה לא הסיכום. אין דבר כזה.
נטלי אור חן
כמובן עם כמה שיותר התחשבות ורגישות. גם השר, הוא בהחלט טען שקשה לו מאוד עם ההחלטה והוא כן מוכן לשקול מקרים שהם הומניטריים ומקרים שהם חריגים ובשביל זה יש לנו גם את קבוצת ההתייעצות ההומניטרית.

לגבי בני זוג וידועים בציבור, אנחנו נתנו מענה לגבי בני זוג שלא נשואים. כבר היום ובמשך הארבעה חודשים האחרונים ניתן להגיע ללשכות מינהל האוכלוסין שפזורות ברחבי הארץ ולהגיש בקשה. יש קריטריונים וכל מקרה נבחן בהתאם למה שמוצג, זאת אומרת אין טעם להעלות את זה כל פעם. הבקשות מאושרות. גם מגיעים לביקורים, גם מגיעים לפתיחת תיקים לחיים משותפים פה בארץ, אבל כמובן שכל מקרה הוא לגופו. הלשכות שלנו יודעות לטפל בזה, הפקידים יודעים לטפל בבקשות האלה, לכן כבר ניתן לזה מענה מלפני כארבעה חודשים.
היו"ר דוד ביטן
נטלי, אני יודע מה אני סיכמתי עם מור יוסף. עם כל הכבוד, הוא המנהל, לא אתם. זה מסוכם על השר הוא אמר לי. אין דיון חוזר. הוא קיבל את המתווה, אני הסכמתי לדחייה של חודש. אתם צריכים להוציא את הנוהל הזה לפי הסיכום שלי אתו ואני לא חושב שהוא יחזור בו ממשהו שהוא דיבר איתי. עם כל הכבוד תפסיקו לשים סגר על סגר מה שנקרא בהחלטות שלכם. זה מצב. לגבי יתר הדברים אנחנו סומכים על הוועדה ההומניטרית שתעשה את העבודה. אם יהיו בעיות נפנה אליכם עוד הפעם.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
נטלי, את יכולה להגיד לנו כמה בקשות הוגשו? באחוזים לא במספרים, כמה אתם דחיתם בקשות? זאת אומרת שאנחנו נבין פחות או יותר סדר גודל של הדחיות, כי זה גם ייתן לנו אינדיקציה לשתף אתכם בניסיון לעזור לכולם.
נטלי אור חן
אין לי את הנתונים. אבל אני יכולה להגיד לכם שלא הרבה מקרים כי לרוב הדחיות יש כ-20 קטגוריות שאנחנו כן מאשרים כניסה. לרוב יש כבר איזשהו הסכם ומתווה לאישור כניסה. לגבי קבוצת ההתייעצות ההומניטרית, אין הרבה מקרים.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
כלומר זה עשרות? מאות?
נטלי אור חן
אני לא יודעת להגיד לך כי אין לי את הנתונים בידיי, אני לא רוצה לתת סתם.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
אני לא יודע מי זאת, אבל הדברים שלה מאוד מאוד מטרידים בעיניי. האם רשות האוכלוסין והאגירה חושבת שעולים זה נטל? על מדינת ישראל ועל החברה הישראלית? הם אזרחים שווי זכויות. הרוח של הדברים מאוד מטרידה.
היו"ר דוד ביטן
יש רצון בגלל הקורונה לחסום את הגעת התיירים לארץ, הרי הם תיירים. הם לא באים לעלייה הם באים לבקר.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
דוד, זה צורך חיוני, אנו מכירים בזה שזה צורך חיוני של האנשים שגרים כאן שהם עולים ואזרחי ישראל.
היו"ר דוד ביטן
אין ויכוח, אבל עדין הם תיירים. הם באים לבקר עולים אבל הם באים כתיירים.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
כן אבל רוח הדברים, אותי היא מאוד מטרידה והיא לא מקובלת, לפחות לא עליי. העולים החדשים הם לא נטל על החברה הישראלית, הם ברכה וצריך לעזור להם.
היו"ר דוד ביטן
היא לא אמרה את זה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
הרוח של הדברים זה כאילו שהעולים הם נטל.
היו"ר דוד ביטן
היא לא אמרה את זה. היא לא אמרה את זה ככה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם)
ככה אני הבנתי את רוח הדברים וזה מטריד אותי.
היו"ר דוד ביטן
אז אני לא יודע. ודאי שזה לא נחמד, אבל יש מגמה לחסום, שלא יבואו לפה מיליון תיירים. יש מגמה בגלל הקורונה לעשות את זה, עשו את זה יותר מדי טוב. יש בעיה עם ביקור משפחות, זה אנחנו צריכים לפתוח להם.
מיכל וונש (כחול לבן)
זו לא בעיה, זו הכרה בזה שלעולים חדשים מגיע את מה שמגיע לכל אזרח מדינת ישראל, וזה לראות את קרוביו מדרגה ראשונה. אנחנו מנסים לתת לזה מענה מתוך הבנה שמי שעלה ארצה והשאיר את הכל מאחור לא צריך להישאר לבד דווקא בתקופה הזאת.
היו"ר דוד ביטן
כן. עוד משהו?
תמר זנדברג (מרצ)
רק שזה לא ידחה.
היו"ר דוד ביטן
לא לא. חודש. אני לא חושב שאחרי שהוא ניהל איתי שיחה והבטיח ואומר לי דברים, אז זה ישתנה.
תמר זנדברג (מרצ)
זהו, זה היה הדבר הכי חשוב פה. עם כל הכבוד חצי שעה שמענו, ואז בסוף הנציגה שלהם אומרת שזה לא בדיוק.
היו"ר דוד ביטן
אז אני לא מקבל את זה. היא לא מעודכנת כנראה. אני יודע מה סיכמתי, וכמו שאני מכיר את מור יוסף, הוא עומד במילה שלו. לא היה סיכום שסיכמתי אתו והוא לא עמד בו.
תמר זנדברג (מרצ)
אנחנו סומכים עליך, ואנחנו נעקוב ואנחנו נעדכן את הוועדה.
שלומית אבינח
באיזה תעריך זה מתחיל דוד?
היו"ר דוד ביטן
אמרנו חודש מלפני שבוע. עוד שלושה שבועות הם יצטרכו לעשות נוהל. הם חייבים להוציא נוהל שאנשים יקבלו את זה מיד. נוהל תוך שלושה שבועות.
שלומית אבינח
אז בעשרה בדצמבר.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
מה שמתכוונת מנהלת הוועדה זה שיש תכנון של אנשים להגיע לארץ והם צריכים לדעת. מהעשרה בדצמבר אם הם יוכלו לתכנן את ההגעה?
היו"ר דוד ביטן
מה התאריך היום?
שלומית אבינח
18 בנובמבר.
היו"ר דוד ביטן
נו אז עד 19 בדצמבר אין בעיה. אבל, אנחנו לא נותנים הוראות. הם צריכים להוציא את הדברים האלה על מנת שאנשים לא יקנו כרטיס בגלל שהוועדה אמרה. אנחנו נעקוב אחרי העניין הזה ונתמודד עם זה.

תודה לכם.


הישיבה ננעלה בשעה 10:23.

קוד המקור של הנתונים