ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 03/11/2020

אישור ביצוע תקציב משרד מבקר המדינה לשנת 2019

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
03/11/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 86
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
יום שלישי, ט"ז בחשון התשפ"א (3 בנובמבר 2020), שעה 14:00
סדר היום
אישור ביצוע תקציב משרד מבקר המדינה לשנת 2019.
נכחו
חברי הוועדה: עפר שלח – היו"ר
מוזמנים
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן
ישי וקנין - המנהל הכללי, משרד מבקר המדינה

רמי סלמה - חשב המשרד, משרד מבקר המדינה

בני דודיאן - עוזר מנכ"ל וממונה תקציבים, משרד מבקר המדינה

נתן שבע

מרכז המידע והמחקר של הכנסת
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
פלורינה הלמן לוין
איל קופמן – סגן מנהלת הוועדה
רישום פרלמנטרי
חנה כהןאישור ביצוע תקציב משרד מבקר המדינה לשנת 2019
היו"ר עפר שלח
אני פותח את הישיבה על אישור ביצוע התקציב של משרד מבקר המדינה לשנת 2019. בבקשה.
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן
אדוני היושב-ראש, אנחנו מתכבדים להגיש, בהתאם לחוק, לוועדה לביקורת המדינה את הדין וחשבון הכספי של משרד מבקר המדינה. עוד מעט אני אבקש ממי שאמון אצלנו על הכספים להציג את הפרטים. אני רק אציין בקצרה שבסוף שנת 2018 נותרו מתקציב מבקר המדינה עודפים של כ-106 מיליון שקלים ובמסגרת סמכותו מבקר המדינה, גם דאז, התיר שימוש בעודפים לשנה הבאה כחלק מההוצאות שאנחנו לא מבצעים, כי הדוח הוא על בסיס מזומן בבסיסו ולכן יש התחייבויות שניתנות משנה לשנה.
היו"ר עפר שלח
אם הבנתי נכון גם את המסמך שהניח לי הממ"מ, למבקר המדינה, להבדיל מכל גוף אחר, יש סמכות בעצמו להעביר עודפים ולא צריך אישור שלנו, של ועדת הכספים, לאשר את ההעברות.
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן
נכון. עם זאת, אני רוצה לציין שבשנה הזאת הוחזרו לאוצר המדינה כ-40 מיליון שקלים. זוהי מגמה שמשרד מבקר המדינה מקפיד עליה בשנים האחרונות, כאשר עודפי תקציב שאינם משמשים לתקציב השוטף מוחזרים לאוצר המדינה. אנחנו עדיין לא יודעים על כמה זה יעמוד בשנה השוטפת, אבל גם השנה הזאת אנחנו נבחן את עצמנו מבחינת העלויות הכספיות, ההוצאות הכספיות בפועל. הוצאות כספיות שלא נעשה בהן שימוש, אנחנו עתידים להחזיר לאוצר המדינה גם בשנה זו.

אני אציין גם שמבחינתנו, כמי שחושבים וגם מבקרים את כלל הגופים המבוקרים בהיבטי שקיפות, הנתונים שמוצגים בפני הוועדה היום נמצאים גם באתר שלנו והם שקופים לכל אזרח ואזרח, תושבי מדינת ישראל, הן לגבי נושאים כגון התקציב – גם הדוח הכספי ודוח ביצוע התקציבי – וגם נתונים נוספים ורבים שאנחנו מפרסמים לציבור בדבר נתוני השכר של עובדי המשרד, כלל ההתקשרויות שלנו ועוד סטנדרטים אחרים שראוי שכלל הגופים המבוקרים יעמדו בהם וככה גם אנחנו משתדלים.

ברשותך, אני אעביר את רשות הדיבור למציג המצגת בני דודיאן.
בני דודיאן
שלום לכולם. אני אפרט את ביצוע התקציב לשנת 2019. במצגת שלפניכם, שקף 4 – כי המבקר כבר סקר את השקפים שמקודם – תקציב שנת 2019 וביצועו, הסיכום. בשקף הזה רואים למעשה את התמונה הכוללת שמסבירה את כלל התקציב באותה שנה. השקף מפרט את תקציב השכר, את תקציב הרכישות, את ההוצאות שאינן שכר, ואת ההוצאות החד-פעמיות שהן הוצאות שאינן שוטפות. מדובר בעיקר בפרויקטי מערכות מידע, תקציב של תשתית בינוי וכן בהוצאות לטובת ביקורת על מימון הבחירות בשלטון המקומי ויתר המפלגות.

אנחנו רואים שהתקציב המקורי שאושר למבקר המדינה הוא 382 מיליון שקלים. כפי שנאמר, העודפים – 65 מיליון שקלים – הועברו לתקציב 2019 משנת 2018. כלומר, סך הכול התקציב הוא 447 מיליון שקלים. הביצוע במזומן היה 339 מיליון שקלים ויתרת ההרשאה היא 109 מיליון שקלים. זה מביא אותנו לאחוז שיעור ביצוע של 76%. אם אנחנו מוסיפים את ההתחייבויות – אלה הזמנות שאנחנו כבר התחייבנו מול ספקים ועדיין לא שולמו שם חשבוניות, אלה הזמנות שעוברות משנה לשנה – אנחנו מגיעים כבר לאחוז ביצוע של 86%. בשכר אחוז הביצוע הוא 94%, ברכישות – 81%, בהוצאות החד-פעמיות אחוז הביצוע נמוך יותר. כמו שאמרתי, מדובר בפרויקטים שלא כולם התממשו באותה שנה ולכן הביצוע הוא כזה.
היו"ר עפר שלח
אני רואה שבהוצאות חד-פעמיות יש ביצוע של 39%.
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן
אנחנו מפרטים את זה בהמשך.
היו"ר עפר שלח
זה מעניין אותי, הרי אלה הוצאות שעלו תוך כדי תנועה. זאת אומרת שזה דבר שאתם רואים בעין. נגיד פיקוח על בחירות או פרויקטים של מחשוב וכד', זה דבר בעין שיש מולו הוצאה בעין, אז איך אחוז הביצוע הוא רק באזור ה-40%?
בני דודיאן
אחוז הביצוע שאתה מציין, 39%, הוא החשבוניות ששולמו. ההזמנה חתומה על סכום יותר גבוה, פשוט הפעילות עוד לא הסתיימה, החשבוניות עדיין לא הגיעו והן מגיעות בשנה עוקבת. בגלל שהתקציב הוא שנתי, מינואר עד דצמבר, לא כל הפעילות מסתיימת בדיוק בדצמבר, אלא ההזמנה והפעילות ממשיכה והיא חוצה שנה.
היו"ר עפר שלח
בתקציב מבקר המדינה יש, כמו בתקציב אחר, עניין של הרשאה להתחייב?
בני דודיאן
יש מנגנון של הרשאה להתחייב ונעשה בו שימוש כשנבנה המבנה בירושלים, שזו הייתה הוצאה מאוד גדולה וכבדה ולכן לא היה נכון להעמיס אותה על תקציב של שנה אחת, ונעשה שימוש במנגנון הזה. בהיקפים שאנחנו מדברים לא נעשה פה שימוש במנגנון.

השקף הבא – אותם מספרים בחלוקה שונה. פה החלוקה מציינת את הפעילויות: ניהול ומטה; ביצוע הביקורת; נציבות תלונות הציבור והוצאות חד פעמיות. הסעיף האחרון – אמרכלות – הוא כל ההוצאות השוטפות שבכל שנה אנחנו מעמידים אותם. מדובר על הוצאות של לוגיסטיקה, תפעול, אחזקת מחשוב, אחזקת המבנים, שימוש במבנים וכל ההוצאות השוטפות האלה. אנחנו רואים שזה אותם מספרים רק בחלוקה קצת שונה.

כל סעיף בשקפים הבאים מחולק לעוד פילוחי משנה.

שקף מס' 6 – תקציב הניהול והמטה – זה בחלוקה להנהלה, לתכנון, לאורחים ושת"פ בין-לאומי. זה שיתופי הפעולה שאנחנו עושים עם מדינות מהעולם.
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן
בשנה הזאת היה כנס בין-לאומי שעשה מבקר המדינה דאז, בעצם אירח מבקרי מדינה מכל העולם. לכן הייתה הוצאה קצת יותר גדולה בשנה הזאת בנושא של שת"פ בין-לאומי.
בני דודיאן
לכן בשנה הזאת ההוצאה גבוהה מהשנים הרגילות.
היו"ר עפר שלח
מה שכתוב פה – תקציב מקורי 2020, מה זה? הרי אין תקציב ל-2020.
בני דודיאן
תקציב מקורי 2020 זה רפרנס, כדי שיהיה לכם לראות השוואה.
היו"ר עפר שלח
בהקשר הזה אני רוצה להבין את סוגיית תקציב מבקר המדינה בהיעדר תקציב מדינה ב-2020.
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן
אנחנו מנותקים מזה. כבר בשלהי 2019 הגשנו לוועדת הכספים של הכנסת את התקציב שלנו ל-2020 והוא אושר לנו. בהתאם אנחנו פועלים.
היו"ר עפר שלח
ברור. זה תקציב לכל דבר ועניין.
בני דודיאן
זה תקציב מאושר. ועדת הכספים אישרה אותו ואנחנו פועלים לפיו.

שקף מס' 7 – ביצוע הביקורת – זה מחולק לפי החטיבות ונושאי הביקורת: ביקורת משרדי ממשלה; ביקורת על מערכת הביטחון; ביקורת שלטון מקומי וביקורת על מערכות מידע.

שקף מס' 8 – נציבות תלונות הציבור: המטה של הנציבות וההנהלה. עיקר התקציב פה הוא שכרי.

שקף מס' 9 – אמרכלות: גם פה זה השכר וההפרדה לרכישות, כפי שראינו גם קודם.

שקף מס' 10 – הוצאות חד-פעמיות: נושאים של פרויקטי מערכות מידע; ביקורת מימון בחירות – בשנה הזאת הביקורת הייתה בעיקר על השלטון המקומי; אבטחה – פרויקט אבטחה שלא קודם. אחת הדוגמאות מהיתרות; נושא הבינוי. בביקורת מימון בחירות אנחנו מבקרים את התקציב שהמדינה מקצה למועמדים ולמפלגות והדוח שאנחנו מוציאים הוא אישור של ההקצאה הזאת.

אלה כל הדברים.
היו"ר עפר שלח
בשורה התחתונה, כמו שאמר המבקר, העודף הוא בסדר גודל של 100 מיליון. כשאתה אומר "סמכותו שימוש בעודפים", זה מ-2018 ל-2019, 65 מיליון. אתם כבר יודעים להגיד איזה עודפים עברו מ-2019 ל-2020?
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן
אנחנו יושבים על זה ממש בימים אלה ולפי זה אנחנו בעצם גם מודיעים על זה.
נתן שבע
אני ממרכז המחקר והמידע של הכנסת וכותב הדוח - - -
היו"ר עפר שלח
קראתי את הדוח שלך, זה דוח מצוין. תודה.
נתן שבע
תודה. אין לי להוסיף מעבר לזה.
היו"ר עפר שלח
לפיכך אני מעלה להצבעה את דוח ביצוע תקציב משרד מבקר המדינה לשנת הכספים 2019, כפי שהוצג על-ידי מבקר המדינה ואנשי משרדו. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

דוח ביצוע התקציב של משרד מבקר המדינה לשנת הכספים 2019 אושר.
היו"ר עפר שלח
הדוח אושר. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:15.

קוד המקור של הנתונים