ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 02/11/2020

דיון חירום - עזרה ראשונה לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית - קידום הקמת חדרים אקוטיים באילת ובפריפריה

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת3
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
02/11/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 46
מישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
יום שני, ט"ו בחשון התשפ"א (02 בנובמבר 2020), שעה 10:02
סדר היום
דיון חירום - עזרה ראשונה לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית - קידום הקמת חדרים אקוטיים באילת ובפריפריה
נכחו
חברי הוועדה: עודד פורר – היו"רמשתתפים באמצעים מקווניםד"ר זהר סהר - מנהלת המחלקה לטיפול באלמ"ב ותקיפה מינית, משרד הבריאות

ד"ר רויטל בר אשר - מנהלת בית חולים יוספטל ומרחב אילת
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהלת הוועדה
דלית אזולאי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים


דיון חירום - עזרה ראשונה לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית - קידום הקמת חדרים אקוטיים באילת ובפריפריה
היו"ר עודד פורר
בוקר טוב. אני שמח לפתוח את ישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. היום ה-2 בנובמבר 2020, ט"ו בחשוון התשפ"א. על סדר היום דיון חירום - עזרה ראשונה לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית - קידום הקמת חדרים אקוטיים באילת ובפריפריה. מדובר על דיון מעקב בהמשך לדיון שהתקיים בשבוע שעבר ספציפית על הקמת החדר האקוטי ביוספטל לאחר שהוועדה נחשפה לכך שיש איזושהי בעיה מבחינת קיום החדר האקוטי.

אנחנו מחכים שדוקטור רויטל בר-אושר, מנהלת בית החולים יוספטל, תעלה ל-זום כדי שנוכל לדבר אתה, אבל בינתיים נשמע את משרד הבריאות האם נפתר הנושא של התקציב כי הרי זאת הבעיה.

האם אופיר אביב אתנו? לא.

ד"ר סהר, אגף הכספים שלכם לא מחובר. אם תוכלי לדאוג שהוא יהיה מחובר כי אני מניח שאת תפני לאגף התקציבים כי הסיפור הוא תקציבי והוא לא ברמה המקצועית לגבי הקמת החדר האקוטי.
זהר סהר
לדעתי הוא במילואים. אני יכולה לומר שלהבנתי הנושא בפתרון אבל אני אשמח שאופיר יעדכן.
היו"ר עודד פורר
תנסו להשיג אותו.

קופת חולים כללית, ישי אוריאל נאמן, ראש אגף התקציבים? אחריו מנהלת בית החולים.
ישי אוריאל נאמן
שלום. אני יכול לומר שהנושא לעת עתה הוסדר מול משרד הבריאות. כלומר, יש לנו מימון לתקופה הקרובה, עד לסוף שנה הבאה. הגענו לסיכום עד שני מיליון שקלים.
היו"ר עודד פורר
עד לסוף 2021?
ישי אוריאל נאמן
עד לסוף 2021. אנחנו כבר אומרים שניתן פתרון שכרגע הוא מניח את הדעת, לפחות לתקופה הזאת, אבל לתקופה הזאת בלבד ולמקרה הספציפי הזה. בוודאי בתקופה הזו שבה בתי החולים כולם – לא רק יוספטל ולא רק בתי החולים של הכללית – נמצאים במצב בו הם נמצאים, גם בשגרה אבל ודאי בגלל הקורונה, ראוי שמשרד הבריאות או המדינה, משרד הבריאות ומשרד האוצר, ייתנו את הדעת לתקצוב שהוא מספק גם להקמה אבל גם לתפעול השוטף בצורה מסודרת של כל המרכזים האלה ולא רק כפלסטר.

שוב, אני אומר שכרגע אנחנו קיבלנו את זה על עצמנו מפאת חשיבות העניין והבנת המשמעות של זה ברמה הלאומית, אפילו שכרגע אנחנו לא מובטחים עד עולם אבל אנחנו מבקשים ומצפים שמשרד הבריאות ייתן את הדעת לכל המרכזים האלה בכל בתי החולים בצורה מסודרת.
היו"ר עודד פורר
אם זה נפתר, זה נהדר.
רויטל בר אשר
שלום. בוקר טוב לכולם.
היו"ר עודד פורר
מה מצבכם באילת? אני מבין שהעניין נפתר, לפחות כפי שאמר לנו אגף התקציבים בקופת החולים.
רויטל בר אשר
אני מבינה שכסף הועבר ממשרד הבריאות אלינו לכללית. אני אשמח מאוד שנקבל אותו אלינו לתקציב בית החולים. אני משערת שזה יקרה ביום-יומיים הקרובים. אנחנו מצדנו מפעילים את המקום לפי כל הכללים ולפי כל הנהלים. מאוד מאוד נשמח להמשיך את השירות כפי שהתבקשנו לעשות אותו.
היו"ר עודד פורר
אני שמח לשמוע שזה נפתר. יש מישהו מהמוזמנים שרוצה להתייחס? מבחינתי העניין ברור. המטרה הייתה לראות שהנושא פתור. מבחינתי, ברגע ששמעתי מקופת חולים כללית שהעניין נפתר, לא נותר לי אלא לברך גם את משרד הבריאות וגם את קופת חולים. אני חושב שפתרון שנותן גם את התשובה עד סוף 2021 הוא בהחלט פתרון סביר לתקופה הזו. אין לי ספק שהחשיבות של המקום יחד עם החדרים האקוטיים הנוספים שייפתחו, ישאירו את המקום הזה פתוח גם בהמשך.

מבחינתי אנחנו יוצאים להפסקה ונחדש את הדיון בשעה 10:30 בנושא הבא שעל סדר היום. תודה רבה.
רויטל בר אשר
אני רוצה להגיד תודה רבה על תשומת הלב, על הנחישות ועל העבודה. תודה רבה.
היו"ר עודד פורר
בשמחה. תודה רבה.הישיבה ננעלה בשעה 10:10.

קוד המקור של הנתונים