ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 02/11/2020

תחקיר "המקור" ואופן הנפקת דרכונים לעולים

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת46
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
02/11/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 78
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
יום שני, ט"ו בחשון התשפ"א (02 בנובמבר 2020), שעה 12:45
סדר היום
תחקיר 'המקור' ואופן הנפקת דרכונים לעולים
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
יוסף טייב
טלי פלוסקוב
אלכס קושניר
יואל רזבוזוב
חברי הכנסת
יבגני סובה
עודד פורר
משתתפים באמצעים המקוונים
אלי לוי - מנהל אגף מרשם וביומטרי, רשות האוכלוסין וההגירה

דוריס קריאף - מנהלת תחום תיעוד וזכאות, משרד העלייה והקליטה

גנאדי פולישצ'וק - ראש אגף קונסולרי, 'נתיב'

רביב דרוקר - מגיש תוכנית 'המקור'
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהלת הוועדה
שלומית אבינח
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומיםתחקיר 'המקור' ואופן הנפקת דרכונים לעולים
היו"ר דוד ביטן
אני פותח את הישיבה, הנושא תחקיר 'המקור' ואופן הנפקת דרכונים לעולים. הוועדה מתכנסת בעקבות התוכנית של רביב דרוקר, 'המקור', ששודרה בערוץ 13 ביום ראשון ה-25 באוקטובר 2020.

בתוכנית תוארה תופעה של קבלת אזרחות ודרכון ישראלי על ידי אזרחים, בעיקר ממדינות חבר העמים לשעבר, שאין בכוונתם להתגורר בישראל. בתחקיר תואר כי האנשים מגיעים לקונסוליה במוסקבה על מנת לקבל דרכון ישראלי מבלי שיש בכוונתם לעלות ולהשתקע בישראל. משרדי עורכי הדין מתווכים בין האנשים ואף מתדרכים אותם מה עליהם לומר בריאיון בקונסוליה על מנת לקבל את הדרכון הישראלי. הדרכון הישראלי מאפשר כניסה להרבה מדינות בלי צורך בוויזות למדינות אלה וכן מאפשר קבלת טיפולים רפואיים בישראל ללא עלות.

בתחקיר תוארה תופעה של קבוצות של עולים חדשים שמגיעות בליווי עורכי דין לסיוע לקבלת דרכון וקבלת מענק סל קליטה. נטען בתחקיר כי בשנת 2019 שולמו תשעה מיליון שקלים עבור מענק קליטה לאוכלוסייה זו. ב'נתיב' דיווחו בשלוש השנים האחרונות שהוכפל מספר הזכאים לאשרות עלייה. בתחקיר נטען כי מבין המגיעים לישראל על בסיס אישורי 'נתיב' יש לא מעט נפגעי נפש ומוגבלים בגירים שאינם מסוגלים להביע את רצונם להשתקע בישראל ועדיין קיבלו אשרת עלייה. כמו כן מגיעים בודדים לקבלת טיפולים רפואיים שכל משפחתם נותרת לגור בחו"ל. נוסף לזה אנשים שמגיעים מקבלים את מענק הקליטה, לוקחים אותו ועוזבים.

בתחקיר עלה כי בשנת 2016 עזבו 542 עולים את הארץ תוך חודש ימים, בשנת 2017 עזבו 602 עולים את הארץ תוך חודש, ב-2018 עזבו 1,569 עולים את הארץ תוך חודש ימים, בשנת 2019 בקרב העולים מרוסיה כ-49.9% יצאו לחו"ל תוך פחות מחודש.

מדיניות הנפקת הדרכונים שונתה בשנת 2017 ביוזמתו של חבר הכנסת עודד פורר, הצעת חוק הדרכונים (תיקון – מתן דרכון לעולה) התשע"ז-2017. החלטת ממשלה משנת 1964 קבעה שדרכון לא יינתן בשנה הראשונה לעלייה לישראל ויינתן רק לאחר שהייה של 75% מהזמן בישראל בשנה הראשונה. עד לשינוי החוק העולים החדשים היו מקבלים תעודות מעבר בשנתם הראשונה בישראל.

כמו כן בדיון בוועדת הפנים שהתקיים בהצעת החוק ב-17 במאי 2017 עלתה הסוגיה מה יעלה בדבר העולים החדשים שלא ישהו בישראל ולא ישתקעו בה. הצעת החוק שינתה את המדיניות בטענה כי עולים חדשים רבים מוותרים על אזרחותם במדינות המוצא ובעצם תעודת המעבר ניתנת במדינות רבות בדרך כלל לאזרחים בעייתיים.

מטרת הדיון היא לא לברר למי מגיעה אזרחות ישראלית ולמי מגיע דרכון ובאיזה אופן הם מתקבלים, כל מי שפועל שלא כדין תפקידה של משטרת ישראל לחקור ולטפל בזה, יחד עם זאת בהתחשב בכך שחלק מהאנשים מנצלים גם את סל הקליטה וגם את הדרכון שניתן להם באופן לא ראוי, לא לצורך השתקעות בישראל אלא למטרות אחרות, חשוב לוודא מה אפשר לעשות כדי שהדברים האלה לא יישנו.

מנתוני משרד הקליטה שהגיעו לקראת הדיון בוועדה עולה כי סך הכול סל הקליטה ששילם משרד העלייה והקליטה לכלל העולים, לא רק לעוזבים, בתקופה שמ-1.7.17 ועד ליום 30.6.20 הוא 771.5 מיליון שקלים, הסכום של תשעה מיליון שקלים הוא סכום שנרשם לטובת עולים שעלו בשנת 2019, ביקשו סל קליטה והכסף המשיך לזרום לחשבון הבנק שפתחו גם לאחר שעזבו את הארץ בדרכון זר.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
זה לא יכול להיות, אדוני.
היו"ר דוד ביטן
אלה הנתונים שמנהלת הוועדה – מה לא נכון, תשעה מיליון שקלים?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
ברגע שבן אדם עוזב את הארץ מפסיקים לו את התשלומים.
היו"ר דוד ביטן
אז מאיפה הבאת הנתון הזה?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יכול להיות שמשרד הקליטה שינה את הנוהל בשנתיים האלה.
היו"ר דוד ביטן
רק רגע, אולי אתם צודקים, מאיפה הבאת את זה? ממכתב של משרד הקליטה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
מה כתוב?
שלומית אבינח
סעיף 5.
היו"ר דוד ביטן
הנה, הם כותבים את זה. הם כותבים ככה: 'נתוני העולים של שנת 2019 נבחנו על ידי משרדנו באופן מפורט ומאחר שכאמור לא היו נתוני יציאה מישראל בדרכונים זרים נעשתה עבודה פרטנית של בדיקת עולים אלה מול ביקורת גבולות, זה נקרא מעבר זרים, בדיקה זו העלתה כי תשלומי סל הקליטה החודשיים המשיכו לזרום לחשבונות הבנק של העולים שעזבו את ישראל על אף שעל פי נוהלי הסיוע של משרדנו הם אינם זכאים'.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אתה יודע מה זה אומר, אדוני?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה אומר שמשרד הקליטה לא ביצע את עבודתו.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא, יותר מזה, עודד.
היו"ר דוד ביטן
שנייה רגע, הוא לא יכול היה לבטל, כי הוא לא ידע שהם יצאו.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא, שנייה.
היו"ר דוד ביטן
הם עזבו עם דרכון זר.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אדוני היושב ראש, הוא עזב עם דרכון זר. אם היה לו דרכון ישראלי הוא היה עוזב עם דרכון ישראלי.
היו"ר דוד ביטן
לא נכון.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
בטח שכן, זה היה מופיע במשרד הפנים.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
יש כאלה שיש להם שני דרכונים.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
ואז משרד הקליטה היה מפסיק לתת - - -
היו"ר דוד ביטן
מה אתה מדבר? אם יש לך דרכון, סתם לדוגמה פורטוגלי, ואתה נוסע לדובאי אתה יכול ל - - -
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אסור לך, בתור אזרח ישראלי אתה חייב לצאת ולהיכנס לארץ עם דרכון ישראלי.
היו"ר דוד ביטן
מה, אבל אנשים עושים את זה, מה זה אסור? אבל זה בדיוק - - -
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אתה עובר על החוק.
היו"ר דוד ביטן
זה בדיוק העניין, שאלה עשו, האנשים האלה שהמשיכו לקבל הם פשוט עשו הונאה. מה זה הונאה? הם יצאו עם דרכון זר, משרד העלייה והקליטה לא קלט שהם יצאו והמשיך להעביר להם את הכסף.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אתה צודק, בהם צריך לטפל.
היו"ר דוד ביטן
על זה אנחנו מדברים פה, מה שהיא כתבה, אבל תשלומים לעולים ספציפיים כן זרמו.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אלה שיצאו עם דרכון זר.
היו"ר דוד ביטן
לכן מה שאתם אומרים זה לא מדויק.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה שאמרנו זה מדויק, הנוהל של משרד הקליטה הוא להפסיק - - -
היו"ר דוד ביטן
כן, אבל הם לא יודעים, זה כל הרעיון.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
בדיוק. אבל אם הם היו עוזבים עם דרכון ישראלי - - -
היו"ר דוד ביטן
אם. אם, אתה צודק, אבל זה לא המצב.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לכן הצורך בחוק הדרכונים הוא עוד יותר חזק.
היו"ר דוד ביטן
מי שלא עובר על החוק, אנחנו לא דנים עליו עכשיו, אנחנו דנים על אלה שלא בסדר. תשמע, אני לא אומר שהחוק הזה שעשה פורר על הנושא של הדרכונים הוא לא ראוי או לא בסדר. הבעיה זה הניצול הלא ראוי של חלק מהאנשים, אבל לא החוק עצמו.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתה יודע מה הבעיה? הבעיה עם מוסדות המדינה שלא עושים את העבודה שלהם, ממשרד הפנים ועד למשרד העלייה והקליטה, כי מה שכותב משרד העלייה והקליטה בדיווח הזה - - -
היו"ר דוד ביטן
מה אתה רוצה שהוא יעשה? הוא לא יודע שהבן אדם זז.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בטח שהוא יודע, אין דבר כזה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אבל כאן מדברים על דרכון זר בכלל, חברים, זה שני נושאים שונים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כשבן אדם יוצא מהארץ רשות האוכלוסין יודעת.
היו"ר דוד ביטן
עכשיו הם עשו בדיקה מיוחדת. בעקבות הפנייה שלנו הם עשו את זה?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בסדר, אז חבל שהם לא עושים את זה כל הזמן. זה התפקיד שלהם, זה הנוהל שלהם, הנוהל שלהם הוא לא לשלם.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אדוני היושב ראש, זה מאוד מאוד פשוט.
היו"ר דוד ביטן
הנה, נוהל, לפי מה שהם כתבו, יש בדיקה של מעבר זרים, הם צריכים לבדוק את זה ואז הם עולים על כל אחד.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הם צריכים לבדוק. זאת אומרת זה בדיוק הסיפור.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אבל זה שיש פרצה אצל משרד הפנים זה משהו אחר. כשבן אדם, אזרח ישראלי, יכול לצאת עם דרכון זר זה בעיה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אנחנו מדברים על שני נושאים שונים לגמרי. זה דרכון זר וזה דרכון ישראלי, זה לא קשור.
היו"ר דוד ביטן
לא, לא, מדובר פה - - -
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אבל גם בכתבה דרוקר בלבל 20 נושאים שונים.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
לא, החלק שעכשיו הקראת, החלק הזה שייך לדרכונים זרים. גם אם יש לו דרכון ישראלי או אין דרכון ישראלי, הוא יכול לעשות את זה עם דרכון זר, זה לא רלוונטי לנושא.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה לא רלוונטי לחוק הדרכונים.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
נכון.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
נניח שהוא לא קיבל דרכון ישראלי, נניח שלא היה חוק הדרכונים, הוא נכנס, נרשם, מקבל את סל הקליטה, יצא עם דרכון זר, נו? זה לא קשור לחוק הדרכונים, זה לא ממין העניין.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
כן, בגלל זה אני אומרת, זה שני דברים שונים לגמרי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה פשוט חלק מלהסיט את הדעת הציבורית לכיוון שלא רלוונטי בכלל לחוק של הדרכונים.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
עודד, זו עוד דוגמה פשוט - - -
יוסף טייב (ש"ס)
עודד, אולי אם לא היה לו דרכון הוא לא מעז לעשות את זה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
לא, זה פשוט עוד דוגמה לאנשים שמנצלים את העניין, לא מעבר לזה.
יוסף טייב (ש"ס)
הוא לא היה עושה את זה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה הקשר לדרכון? הוא לא היה עושה את זה אם הוא היה מטר 85, מה זה רלוונטי לעניין?
היו"ר דוד ביטן
רגע, תנו לי לסיים את המשפט האחרון.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אם צבע הדרכון לא היה כחול הוא לא היה עושה. נו באמת.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
להיפך, חוק הדרכונים עוד החיל עליו עוד חובה.
היו"ר דוד ביטן
רגע. במסגרת בדיקה יסודית שנעשתה במשרד הקליטה עולה כי נעצרו תשלומים רבים שאלמלא הבדיקה היו מועברים לחשבונות הבנק של העולים, בסך של 39 מיליון שקלים, זאת בנוסף לעצירת תשלומי סל קליטה לעולים שיצאו מישראל בדרכונים זרים.

עכשיו אני רק רוצה להסביר כמה דברים. יש צד אחד של הדיון שקשור לאלה שבאים והולכים מיד ומנצלים את הזכויות שמגיעות להם לפי חוק השבות, אבל בעצם זה לא מגיע להם בפועל בגלל שהם לא עולים, הם רק נרשמו כעולים וחוזרים מיד. מי שמעצבן אותי בתחקיר זה עורכי הדין שמטפלים בזה. זה ממש תעשייה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
ללמד אנשים איך לעבור ריאיון.
היו"ר דוד ביטן
מאוד מעניין אותי אם אפשר לעשות משהו בעניין הזה, כי זה לא הגיוני, מפרסמים, מגיעים איתם וכל מיני דברים כאלה. זה דבר שאנחנו צריכים להוקיע, לדעתי, וכולנו, אני חושב, ביד אחת בעניין הזה של ההוקעה, אנחנו ודאי לא נסכים לדבר כזה שיהיה.

מעבר לזה חוק הדרכונים. חוק הדרכונים, אני יודע, שתדעו, אתמול גם ביררתי את העניין, שבעצם ההמלצה בזמנו שהחוק יתקבל כולם הסכימו, משרד הפנים, משרד המשפטים, בדקתי את זה, כולם הסכימו לחוק. לא משנה מה הסיבה, אבל כולם הסכימו בדיון בוועדת הפנים כשזה היה ועכשיו הם עושים סלטה אחורנית בעניין הזה, זאת אומרת גם משרד הפנים וגם משרד המשפטים, כולם רוצים לחזור למצב שהיה לפני החוק.

בכל מקרה אם תהיה הצעת חוק ממשלתית זה יעלה לדיון בוועדה הרלוונטית, בוועדת הפנים, תהיה להם זכות כמובן לפי התהליך החוקי לעשות מה שצריך, אבל אני אומר דבר מאוד פשוט, אנחנו צריכים לדון מבחינת העולים, האם חוק הדרכונים הוא בסדר או לא בסדר, והאם יש באמת איזה שהן בעיות שאנשים מנצלים אותן ואיך אפשר לעצור את הבעיות האלה. זה הדיון.

לדעתי להיכנס עכשיו ולהתחיל לריב על התחקיר, זה לא ייתן הרבה, אבל זכותכם, אני לא יכול להגיד לכם מה להגיד, אז דווקא, בגלל שאני רוצה לסיים עם התחקיר מהר ולעבור לדיון היותר ענייני מבחינתי אז אני מבקש שתעלי את רביב דרוקר בזום. תוכלו לשאול אותו שאלות, אם אתם רוצים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, הייתי רוצה לדבר, עם כל הכבוד לרביב דרוקר.
היו"ר דוד ביטן
אחרי שהוא ידבר לא טוב?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, לא. תראה, מספיק שלי הוא לא נתן לדבר שם, לפחות פה אני אוכל לדבר בפניו. אני לא באתי לבדוק את רביב דרוקר, אני בא לדבר לעניין. אם אתה רוצה לדבר לעניין סבבה, אם אתה רוצה לעשות עם רביב אחלה.
היו"ר דוד ביטן
אבל זה תחקיר שלו, אתה לא רוצה לשמוע על התחקיר?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה חוק שלי, אז אני רוצה לדבר.
היו"ר דוד ביטן
אוקיי, אין לי בעיה, דבר ראשון ואחר כך רביב דרוקר. קדימה.
יוסף טייב (ש"ס)
יש משהו שאנחנו חייבים, ואני חושב שכולם מסכימים, גם בחוק הקיים לאחר התיקון שלו החוק נותן אפשרות לעולה לקבל את הדרכון באופן מיידי באופן שהוא מראה רצינות אמיתית שהוא בא להשתקע פה בארץ.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה החוק. חברים, זה החוק.
יוסף טייב (ש"ס)
על זה אין חולקים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
תשמע, דוד, אני רוצה להגיד כמה מילים בהקשר הזה.
היו"ר דוד ביטן
בבקשה, תגיד, אין בעיה. כל חברי הכנסת רוצים להגיד לפני אז - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
השאלה היא מאוד מאוד פשוטה. אני אומר לך, אמרתי את זה אז, אמרתי את זה לפני שהוא חוקק, אחרי שהוא חוקק, אמרתי את זה בתוכנית ואני אומר את זה גם עכשיו, החוק הוא מצוין ונכון, נקודה. אם יש מישהו שעובר על החוק, נטפל במי שעובר על החוק. אתה עכשיו לא שופך את התינוק עם המים כי יש כמה עבריינים שמנצלים פרצות כי למשרדי הממשלה לא נוח לעשות עבודה.

הרי הכי נוח זה לשלול לכולם, זה הכי נוח. בסוף השאלה היא מה נכון או לא נכון. השאלה היא קודם כל האם בן אדם צריך לקבל אשרת עלייה, לעלות לארץ או לא, הזכות לעלייה קיימת בחוק, נבחנת חובת ההשתקעות. ככל שמישהו רימה צריך לטפל בזה שרימה. השאלה היא קודם כל מרגע שהוא קיבל אזרחות ישראלית האם הוא אזרח כמוני כמוך. אם אתה קובע שכדי שאותו אזרח ישראלי, שקיבל אזרחות ישראלית, אותו עולה, הוא עלה לישראל, קיבל אזרחות ישראלית, כדי לצאת מהארץ עם דרכון ישראלי הוא צריך לחכות שנה ולהוכיח 75% זמן השתקעות, אגב, בשביל רשות המסים מספיק 181 יום, את המסים הוא ישלם פה עם 181 יום, אבל פה אתה מכריח אותו 75% השתקעות בשביל לצאת עם דרכון ישראלי, אבל אתה יודע שאותו עולה ביום שהוא נוחת, אם הוא בגיל חייב גיוס הוא חייב גיוס. לא שואלים אותו מה הכוונות שלך, כן כוונת השתקעות, לא כוונת השתקעות.
היו"ר דוד ביטן
כן, אבל לא חייבים לתת לו דרכון. חייבים לתת לו דרכון?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הוא אזרח ישראלי. הדרכון הוא הזכות שלך כמו אזרח. כדי לסרב לתת לך דרכון - - -
היו"ר דוד ביטן
אם לא היה החוק הוא לא היה יכול - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, כדי לסרב לדרכון צריכות להיות סיבות מאוד ספציפיות, כמו נושאים פליליים, כמו חקירה. הסירוב לדרכון מציב את האדם שמסתובב עם אותו לֶסֶה-פָּסֶה עם איזה שהיא תווית. יש לך תעודת מעבר? יכול להיות שיש לך איזה שהיא בעיה.

עכשיו בוא ניכנס גם לנתונים שאמר משרד הקליטה, גם מבחינת ההו-הא של הבעיה. אתה אומר שהם נתנו 771 מיליון שקלים, חילקו סל קליטה, ותשעה מיליון היו שלא כדין. זאת אומרת 1.1% זה הסיפור הגדול.

מהרגע שאתה אומר שהזכות היא בסיסית אני אומר לך שבכל שאר הדברים צריך לבחון מה משרדי הממשלה עושים בעניין, האם הם עושים את העבודה שלהם או לא עושים את העבודה שלהם. היו שם כמה דברים בתחקיר שמעלים שאלות מאוד גדולות על משרדי ממשלה, למשל מדברים על אדם שנוחת ומקבל דרכון באותו יום. אני לא יודע, אבל כל אזרח ישראלי כדי להוציא דרכון - - -
היו"ר דוד ביטן
לוקח לו שבועיים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
צריך להגיש בקשה, לקבוע תור בלשכה, אחרי שהוא מופיע בלשכה תוך שלושה שבועות בערך שולחים לו את הדרכון הביתה, זה הלו"ז. אם מישהו מקבל דרכון באותו יום הרי זה לא קורה בשדה התעופה. למשרד הקליטה אין את היכולת להנפיק דרכון, היכולת היא רק של משרד הפנים, אז אם משרד הפנים מנפיק דרכון באותו יום צריך לשאול טוב טוב את משרד הפנים למה הוא עושה את זה.

עוד כמה דברים מגמתיים שהוצגו שם. אחת, לגבי הוספת הקונסולים. עוד לפני חוק הדרכונים היה תור מאוד גדול, ומי שכאן ועוסק בעלייה וקליטה יודע שהיה תור מאוד מאוד גדול בקונסוליות בשביל לקבל אשרות עלייה מרוסיה ומאוקראינה, מכל מיני סיבות פוליטיות של מה שקורה שם, וחלק מהעניין של הוספת הקונסולים היה הורדת התור וזה קרה עוד טרם, בלי קשר לחוק הדרכונים בכלל. אז לקשור בין הדברים האלה זה לא ממין העניין.
היו"ר דוד ביטן
תסלח לי, התחקיר, מה שהוא העלה, הוא העלה בעיה, אתה לא יכול להתעלם מזה שהוא העלה בעיה. עכשיו עזוב רגע את חוק הדרכונים, הערבוב בין חוק הדרכונים לבעיה שהוא העלה - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הוא העלה בעיה של מי שמנצל את הפרצות, אבל להגיד שהפרצה היא בגלל שיש עכשיו יותר קונסולים שבודקים זכאות לעלייה הוא פשוט שטות גמורה שאינה מבינה מה המשמעות של יותר קונסולים. המשמעות של יותר קונסולים היא הורדת התורים, אגב, לא רק שם, גם בצרפת צריך יותר קונסולים, ואתם מדברים על זה פה בוועדה כל הזמן איך אנחנו מסירים את החסמים לעלייה.
היו"ר דוד ביטן
קונסולים לא בודקים. זה לא נכון. רק בנושא של הנינים יש בעיה. על נינים מדובר על 30.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
מה הקשר לנינים? מה זה קשור?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הנה דוגמה לגניבת דעת הציבור.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
קונסולים בודקים את כולם, אדוני.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
דוד, הנה דוגמה לגניבת דעת הציבור.
היו"ר דוד ביטן
מה, מה פתאום? מי שנותן את האישור זה 'נתיב'.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
נו, אבל קונסולים של 'נתיב', עודד מתכוון לקונסולים של 'נתיב'.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אני מדבר על 'נתיב'.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
דוד, אני אשאל אותך שאלה. זכאי עלייה, יהודי גמור, כשר אפילו לדעת חבר הכנסת טייב, משני הצדדים, רק מה? נשוי לאישה שהאבא שלה יהודי, האמא לא יהודייה. אז הוא נשוי לה ויש להם שלושה ילדים והם עולים כמשפחה. אז לפי הנתונים שאתה הצגת זאת אומרת רק 20% מהעולים הם יהודים, כי מתוך החמישה רק אחד הוא יהודי גמור.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
לא, אבל אל תגיד שכולם כאלה, יש כמה כאלה. אל תכלול את כולם.
היו"ר דוד ביטן
למה אתה מוביל את זה לכיוון הזה?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כי המשחק במספרים הוא בדיוק מה שעשו. בדיוק כמו שמראים לך בתחקיר ומדברים על העלייה ממדינות ברית המועצות לשעבר, אף אחד לא ציין את הכותרת של 'מקור ראשון', של צביקה קליין, על כך שכמחצית העולים מצרפת השנה רוצים רק דרכון, כותרת מספטמבר, ואני חס וחלילה לא רוצה לעשות עניין בין עולה לעולה. עכשיו מדברים גם על הסיפור של איזה נזק נגרם למדינה. אתה יודע טוב מאוד כמה מדינת ישראל משלמת על חניכי 'מסע', על חניכי 'תגלית', בשביל שיבואו לפה ויעשו טיול במדינת ישראל ויקשרו את גורלם.
היו"ר דוד ביטן
מה זה שייך לעניין?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בסוף מגיע לפה בן אדם, בדקו לו את הזכאות לעלייה, הוא זכאי עלייה, הוא מגיע לפה, מוציא תעודת זהות ושומו שמים, אחרי שלושה שבועות הוא מוציא דרכון. עכשיו, אין לך בעיה עם זה שבארצות הברית יש קרוב למיליון אנשים שמחזיקים דרכון ישראלי וחלקם בכלל לא רואים את מדינת ישראל.

אני פשוט אעשה לך את זה – אני רוצה להקריא לך מתוך הצעת חוק, אני פשוט רואה פה את חבר הכנסת מש"ס.
היו"ר דוד ביטן
איזה הצעת חוק?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מתוך הצעת החוק, דברי הסבר, אני אקריא לך דברי ההסבר.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
חוק שלך?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, לא שלי. 'במדינות רבות בעולם מקובל כי אזרח המדינה זכאי לקבל דרכון עם קבלת האזרחות של אותה מדינה. אמנם כך קורה גם במדינת ישראל, אך עבור אותם אזרחים עולים חדשים זכאות זו מוגבלת ובדרך כלל בשנה הראשונה לעלייתם יקבלו רק תעודת מעבר ולא דרכון שמטילה מגבלות רבות על המשתמש בה. בעוד שבעל דרכון ישראלי יכול להיכנס לכל מדינה בעולם שעמה יש לישראל הסכמי אשרות ללא אשרה, המחזיק בתעודת המעבר, אשר ניתנה לעולה בשנה הראשונה לעלייתו, יצטרך להצטייד בוויזה עם כניסתו לכל מדינה בעולם ללא תלות בהסכמי אשרות. כמו כן ברוב המקרים תוקף התעודה הוא לזמן קצוב יותר מאשר דרכון, דבר שמחייב את מחזיקי תעודות המעבר להוציא שוב ושוב מסמך זה. לאורך כל שנות קיומה של מדינת ישראל כמדינה קולטת עלייה היא נאלצה להתמודד עם בעיות רבות בקליטת העולים - - -
היו"ר דוד ביטן
אתה מדבר על הצעת החוק ההיא שהגשת?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא שלי, 'כך למשל רבים המקרים בהם משפחות עולים מגיעות ארצה משפחה מפוצלת אשר חלק ממנה נותר במדינת המוצא. כחלק מתהליך הקליטה על המדינה הקולטת לעזור לעולים המבקשים לשמור על קשר עם בני משפחותיהם אשר נשארו בחו"ל'.

הצעת החוק הזו של חבר הכנסת יעקב מרגי. אגב, היא ביקשה לאפשר לתת דרכון רק למי שמוותר על סל הקליטה. זאת אומרת האזרח הישראלי שעלה לפה, השתקע פה, הוא לא זכאי לקבל דרכון בשנתו הראשונה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
מה זה מבחינתך להשתקע? אפשר לשאול אותך, עודד, מה אתה מבין במילה להשתקע?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מבחינתי להשתקע זה מי שאומר: בכוונתי לבוא לעבור לגור בישראל ולהעביר את מרכז החיים שלי לכאן.
היו"ר דוד ביטן
אחד שגר באוקראינה הוא לא משתקע. לא צריכים פה להיות פרופסור.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
יפה, אבל מה שאנחנו ראינו בכתבה, שזה לא משנה ל - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
רגע מה שראינו, טלי, המבחן הזה הוא המבחן החוקי. אם יש מישהו שעובר על החוק טפל בעבריין, אל תהפוך - - -
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אבל אנחנו מדברים על זה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתה יודע למה המצב דומה? שאתה תבוא ותגיד לי: תראה, באים, לוקחים סל קליטה ועוזבים. כי ראינו מה שאמרו נוהלי משרד הקליטה שלא עושה את העבודה שלו, אז אולי נבטל את סל הקליטה?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
יש פה בלבול, אני מצטערת, אתם ערבבתם פה כל כך הרבה נושאים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה בדיוק הסיפור. טפל בעבריינים, טפל במי שעובר על החוק.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אדוני היושב ראש, בוא נעשה סדר על מה אנחנו כן מדברים ועל מה לא.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אל תהפוך עכשיו את הסיפור הזה רק בשביל לייצר איזה שהוא קמפיין למשהו שאתה רוצה.
היו"ר דוד ביטן
את פורר אני מכיר הרבה זמן, הוא עכשיו עושה ערבוביה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני עשיתי סדר בערבוביה שאתם עשיתם.
היו"ר דוד ביטן
שנייה, לא סדר, עשית ערבוביה בכוונה. השאלה הנשאלת לגבי חוק הדרכונים היא שאלה נפרדת. אמרתי, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו יכולים לתקן את הפגמים שאנחנו רואים ש - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
היא לא קשורה לחוק, הפגמים הם ביישום.
היו"ר דוד ביטן
זה לא נכון, זה לא מדויק, אבל שנייה אנחנו נדון בזה. לגבי מה שעלה בתחקיר, הבעיות שעלו בתחקיר, אני חושב שיותר טוב שהיית מתחיל מזה שמה שנראה זה לא בסדר וצריכים לראות מה עושים עם זה, אבל לבוא ולהגיד - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אמרתי מלכתחילה, מי שעובר על החוק לא בסדר. מי שעובר על החוק לא בסדר. אתה לוקח את היוצא מן הכלל והופך אותו לכלל.
היו"ר דוד ביטן
זה לא מדויק, אנחנו לא יכולים לתת יד למישהו שעולה רק כדי לקבל את סל הקליטה ולברוח לחוץ לארץ.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא בסדר, לא בסדר.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אז באלה האנשים אנחנו נטפל. בזה אנחנו נטפל.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה לא קשור לחוק הדרכונים. גם הנתון שהצגת, מי שלקח את סל הקליטה, אתה בעצמך אומר שהוא עשה את זה לא עם דרכון ישראלי.
היו"ר דוד ביטן
שנייה רגע, תן לי להעלות את רביב חמש דקות ואחר כך - - -
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא, אדוני, עד כמה שאני יודע בכנסת קודם כל נותנים לדבר לחברי הכנסת.
היו"ר דוד ביטן
כן, אני הפעם שיניתי קצת.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
כמו שהוא נתן לנו לדבר בתחקיר שלו, הוא עשה את זה בצורה מגמתית, אז אני מבקש לדבר.
היו"ר דוד ביטן
אני אתן לכם לדבר כמה שאתם רוצים.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
או שאני מבקש ממנו להישאר אחר כך ולענות לי על השאלות שלי.
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אם הוא יסכים כמובן.
היו"ר דוד ביטן
למה שלא יסכים? אם הוא נמצא בזום ורוצה להתייחס ורוצה להגיב, למה לא? זה לא מאבק ביניכם פה, אני חייב להגיד.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא, ממש לא.
היו"ר דוד ביטן
לא, בכנסת זה לא. בטלוויזיה זה יכול להיות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אין במה שהוא עשה שום דבר אובייקטיבי.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
טוב, בואו נשמע.
היו"ר דוד ביטן
תראה, אני לא מהאוהדים של רביב דרוקר, אבל - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יכול להיות שכן.
היו"ר דוד ביטן
אבל הוא העלה בעיה ציבורית שצריך לדנות בה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
כן.
היו"ר דוד ביטן
זה לא נגדכם ונגדנו. כן, בבקשה, רביב דרוקר.
רביב דרוקר
שלום לכולם. תודה שאתם מקיימים את הדיון הזה ושאתם נותנים לי להתייחס. התחקיר עסק בכך שכתוצאה מתיקון חוק הדרכונים וכתוצאה מתמורות שקרו ב'נתיב' לא עלה מספר הקונסולים ולא נטען בתחקיר שעלה מספר הקונסולים, זה דבר לא מדויק שאמר חבר הכנסת פורר. נאמר שלרבים מהקונסולים יש הטיה או שיוך או קרבה פוליטית למפלגת 'ישראל ביתנו', כולל שניים שיוצאים בקרוב לשליחות.

ונטען בתחקיר, ועל זה אני מוכן לבסס כל דבר שתרצו, אחת, ש'נתיב' עושה חיים יותר קלים בבדיקת הזכאות לעלייה, ולזה היום שותפים אני חושב כל משרדי הממשלה שדיברתי איתם, אני לא רוצה להגיד אותם, אני רואה את חלקם, חלק ממשרדי הממשלה, אני מבין שהוזמנו לדיון, מי שירצה יתייחס, מי שלא ירצה לא יתייחס כמובן, וכתוצאה מהבדיקה הקלה יותר, מצד אחד, ומצד שני הגזר נהיה הרבה יותר גדול, כי מקבלים דרכון מיידי – שוב, חבר הכנסת פורר מעלה שאלות שהוא יודע שהן קצת לא נכונות, אז בוא נתקן, אתה לא מקבל דרכון תוך יום יומיים, אלא אם כן ביקשת דרכון חירום וקיבלת, מה שאתה עושה, המאכרים מתאמים לך מראש את הביקור במשרד הפנים כמו אותו ז'ורוב - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה מה שאתה אמרת בכתבה שלך, אתה אמרת שאנשים באים ובאותו יום עוזבים. זה מה שאתה אמרת מעל כל במה.
רביב דרוקר
אותן חברות שקמו כדי ל - - -
היו"ר דוד ביטן
פורר, אתה לא יכול להיכנס.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני יכול, תאמין לי שיכול.
היו"ר דוד ביטן
לא, אתה לא יכול. אני ניסיתי הרבה פעמים, זה לא הולך.
רביב דרוקר
אני באמת לא שמעתי את חבר הכנסת פורר, אני אשמח להתייחס לכל דבר, אני פשוט לא שומע כשמישהו מתערב, זה הזום, זה לא אשמתי.

מה שאני ניסיתי להראות זה שהמאכרים שקמו, כולל אותו ז'ורוב שמתגאה ש-95% מלקוחותיו לא רוצים להשתקע בישראל. הם מתאמים לך מראש, באמצעות קשריהם במשרד הפנים, ביקור בלשכה, איך שאתה מגיע, אתה מגיע ללשכת משרד הפנים לביקור שתואם לך מראש לתאריך הנחיתה שלך, אתה מגיש שם את הבקשה ואכן את הדרכון אתה לא מקבל במקום, אתה גומר את הטיול של יומיים-שלושה שלך, חוזר לרוסיה, כמו שהראינו בסרטונים של אנשים שבגלוי מספרים איך הם עשו את זה, לא חשפנו פה את סודות האטום, ואז עורך הדין שמייצג אותך מקבל ממך ייפוי כוח והוא שולח לך את הדרכונים לרוסיה. אתה לא תראה את ארץ הקודש יותר כנראה כי אתה בכלל לא רצית לגור פה.

עכשיו יש פה שאלה נורא נורא פשוטה, ובאמת מנסים לערפל אתכם בהמון המון שאלות, כשאתה בא לקונסול, יש כל מיני משטרים של קבלת אזרחות בכל מיני מדינות, יש כל מיני הצעות חוק, המשטר של מדינת ישראל אומר שמבקשים ממך תנאי אחד קטן, שתתכבד להשתקע פה. זה לא קל לברר את זה, לא קל לעלות על שקרנים, אני לא טוען שיש לי מכונת אמת בקונסוליה לדעת מי אומר אמת או לא, אבל קודם כל צריכה להישאל השאלה הפשוטה: האם אתה מתכוון להשתקע בישראל? וצריך להחתים את הבן אדם. ואם הבן אדם משקר בשאלה הזאת ובעצם אחרי יום או יומיים כבר חוזר אז הוא השיג אזרחות ישראלית במרמה, הוא השיג דרכון ישראלי במרמה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
היום אמרת שאין לו דרכון.
רביב דרוקר
אני ממש כבר מסיים, אני יודע שסבלנותכם קצרה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, הוא אמר שהוא עוזב תוך יום-יומיים, משהו פה לא מסתדר.
רביב דרוקר
עוזב תוך יום-יומיים, במקרה הכי טוב שלושה ימים.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
הוא משאיר עורך דין וייפוי כוח ועורך הדין ממשיך לטפל. הוא הסביר את זה מאוד ברור.
רביב דרוקר
אם 'נתיב' לא עושים את הבדיקה המינימלית, למה אנחנו הראינו את כמה המקרים האלה, של אנשים מאוד מפורסמים וידועים שקיבלו אזרחויות, כי מבדיקה הכי פשוטה בגוגל, לא מודיעין, אני לא מצפה שמישהו יעשה חס וחלילה מודיעין על אנשים שרוצים להיות אזרחים ישראל במדינת ישראל והם יהודים או זכאי חוק השבות, אבל אם מישהו בבדיקה הכי קלה יכול לראות שיש לבן אדם לוח הופעות מעכשיו ועד דנמרק, או יכול לראות שהוא מצלם תוכנית והוא לא מתכוון לעבור פה, או כשהוא מבקש אזרחות כשאשתו וילדיו וכולם נשארים והוא לא קונה פה כלום ולא שום דבר, אז אתה יכול להרים שאלות או להגיד לו: בוא תוכיח שיש לך כוונה להשתקע. אלה דברים מאוד מאוד פשוטים.

זה לא מקרים בודדים, כמו שחבר הכנסת פורר מציג אותם, לפי הנתונים שגם משרד הפנים מחזיק בהם וגם משרד הקליטה מחזיק בהם, והם ודאי מוחזקים על ידי אחרים, חצי מהאנשים שבאו מרוסיה, 44% מארצות חבר העמים, לא נשארים פה אחרי תקופה של יותר מחודש. כשמנסים לשלם להם אחרי זה מענקי קורונה לא מוצאים אותם, הם לא נמצאים פה. זה לא מקרים בודדים, זו בעיה רב מערכתית ששב"כ הרים דגל עליה, שהמשטרה הרימה דגל עליה וכל משרדי הממשלה, הדרגים המקצועיים שאני דיברתי איתם, משרדי משפטים, חוץ, קליטה, פנים, כולם מאוחדים בדעה שצריך לעשות רברס בחוק הדרכונים שהביא לעולם חבר הכנסת עודד פורר.

ואני לא חושד במניעים, אבל החוק הזה לא עבד וצריך לקחת אותו אחורה וצריך כנראה ב'נתיב', להפוך את זה או לארגון יותר מקצועי, או להטמיע אותו בתוך משרד החוץ, עם הידע שלו, עם הארכיון שלו, יכול להיות שגם עם האנשים שלו, אבל אין יותר צורך בגוף נפרד שקם כאשר היה מסך הברזל וכולנו מכירים את ההיסטוריה של 'נתיב' ואת כל הדברים האלה. זה מה שניסה להראות התחקיר, הא ותו לא, לא נגד עלייה חלילה, לא נגד עליית חבר העמים, לא נגד עליית עולי רוסיה, בדיוק הפוך מזה.
היו"ר דוד ביטן
רביב, אני רוצה לדעת, זה שהוא מקבל דרכון ישראלי, זה לא מקנה לו זכויות מיוחדות, חוץ מאשר במדינה שהוא היה צריך לוותר על האזרחות שלו, ואין הרבה מדינות כאלה. מה שלי מפריע זה שהוא לוקח את מענק העלייה, לא שהוא מקבל דרכון. אז הוא הגיע לרוסיה חזרה עם דרכון, אפשר תמיד לבטל לו את הדרכון.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
זה פותח לו כניסה לכל מיני מדינות נוספות.
היו"ר דוד ביטן
למה זה מה שמפריע לך, בעיקר הנושא של הדרכון?
רביב דרוקר
לא, חבר הכנסת ביטן, אני אגיד כמה דברים. דרכון קודם כל מקנה לך כניסה להרבה מקומות, דרכון ישראלי ללא ויזה, שדרכון רוסי לא מקנה.
היו"ר דוד ביטן
יותר כואב לי הלב שהוא לוקח את הכסף.
רביב דרוקר
זה לא גורם נזק ישיר למדינת ישראל, אלא אם האיש מסתבך, נכנס לכלא, או נכנס לאיזה שהן בעיות פליליות ואז מדינת ישראל צריכה לפרוס עליו חסות ואייל סיסו וסטלה ראפ יידעו על זה הרבה הרבה יותר ממני. אני יכול כן להגיד שיש כל מיני דברים שאתה כן מקבל עם הדרכון הישראלי בכל מה שקשור לכסף זר, להטבות מס בישראל, הבנקים יידעו לדבר על זה גם.
היו"ר דוד ביטן
אבל הם לא גרים בישראל, איזה הטבות מס?
רביב דרוקר
יש את הסיפור גם על מענק הקליטה, שהוא אכן חלק מהעניין, ויש את הסיפור של הביטוח הרפואי חינם. רופאים יידעו לספר, לא את הכול הכנסנו לתחקיר, אני יכול לזמן לכם רופאים לוועדה, יש למשל נשים שחס וחלילה מגלים אצלם סרטן שד, הן עושות עלייה לישראל, עושות פה את הוצאת הגידול על חשבון מערכת הבריאות הציבורית של מדינת ישראל, לא נשארות אפילו לביקורת, כי הן תושבות רוסיה והן רוצות לחיות שם, הן חוזרות לשם וכשמגיע תאריך הביקורת הן באות שוב לפה כדי לקבל את הטיפול הרפואי חינם על חשבון ממשלת ישראל ועל חשבוננו כולנו. זה לא תיירות מרפא, זה לא אנשים שבאים מרוסיה ומשלמים פרטי כדי לקבל טיפול.
היו"ר דוד ביטן
אבל זה לא בגלל הדרכון, בגלל שהם נרשמו כאזרחים ישראלים.
שלומית אבינח
הדרכון מאפשר.
היו"ר דוד ביטן
הדרכון לא מקנה להם את זה, מה שמקנה להם את השירות הישראלי זה שהם אזרחים ישראליים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
האזרחות. הוא רוצה לשנות את חוק השבות, זה בסדר, שישנה.
היו"ר דוד ביטן
את חוק השבות אי אפשר לשנות, עזוב.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה מה שהוא רוצה.
רביב דרוקר
אני לא רוצה לשנות את חוק השבות, חבר הכנסת פורר. אם האישה הזאת, שגילו לה חלילה סרטן בשד הייתה באה להשתקע בישראל זה חוק השבות - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה הקשר לדרכון?
רביב דרוקר
אני לא רוצה לשנות אותו. מי שרוצה לשנות אותו זה אתה כי אתה בא ואומר שהיום - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה הקשר בין זה - - -
היו"ר דוד ביטן
רגע, אני מעביר לכם את רשות הדיבור. רגע, הוא צריך לעצור.
רביב דרוקר
- - - לחיות פה, שתעשה את הטיפול ותחיה פה. זה חוק השבות. גם אם בכוונתה להשתקע פה ותעזוב אחרי שלושה חודשים, אני לא מתכוון לחטט בציציותיה, מותר לה לחזור, אבל אם היא - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה הקשר בין זה לדרכון?
רביב דרוקר
- - - היא מפרה את חוק השבות ומקבלת אזרחות במרמה וטיפול רפואי חינם במרמה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה הקשר בין זה לדרכון?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתה לא מבין שהוא לא שומע אותך?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני יודע.
היו"ר דוד ביטן
אז סתם, אתה אומר את זה, בשביל מי? אני לא מבין. רביב, אני מבקש ממך אם אתה יכול להישאר איתנו בזום, כי אנחנו נחזור אליך.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, שיגיד רק מה הקשר בין זה לדרכון, כל הסיפור שהוא סיפר.
היו"ר דוד ביטן
אז אני אומר, קודם כל אפשר לבטל לו את הדרכון הזה, אין שום בעיה, אבל זה שאדם מקבל דרכון זה פחות בעייתי מאשר שהוא לוקח את הכסף והזכות והופך להיות אזרח ישראלי ומנצל את האזרחות הישראלית לכל מיני דברים, כולל הרפואי וכולל דברים אחרים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הפכו את חוק הדרכונים כאילו זה העניין וזה לא העניין.
היו"ר דוד ביטן
לכן צריך לטפל בחוק הדרכונים ללא קשר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה הקשר לחוק הדרכונים? אתה אומר שהוא לא קשור.
היו"ר דוד ביטן
כן, אפשר לקבוע נוהל שמבטלים לו את הדרכון אם הוא לא שוהה בישראל, מה הבעיה?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
יש בהרבה מדינות דבר כזה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אדוני, אנחנו מדברים ומערבבים בין שלושה חוקים שונים. יש חוק השבות, ועוד מעט אני אפרט, יש חוק הדרכונים ויש חוק סל קליטה. שלושה חוקים, לא קשורים, למרות ששניהם נובעים מחוק אחד שנקרא חוק השבות. מה שמתאר פה אדון דרוקר זה שיש אנשים שעוברים על חוק השבות, מגיעים ל'נתיב', משקרים, מגיעים לארץ ועוזבים. באנשים האלה צריך לטפל. זה דבר אחד.
היו"ר דוד ביטן
איך תטפל?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
שנייה.
היו"ר דוד ביטן
לא, תגיד.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
תאמין לי שאני אגיע לזה.
היו"ר דוד ביטן
מה, אתה רוצה לעשות לנו הרצאה, קושניר?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
כן.
יוסף טייב (ש"ס)
למה האנשים האלה הגיעו לפה? למה הם עשו את התהליך הזה?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
למה נתנו להם לעלות?
יוסף טייב (ש"ס)
כי חוק הדרכונים נתן להם את האפשרות לבוא ולעשות את הצעד הזה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה קשור הדרכון?
יוסף טייב (ש"ס)
אם לא היה חוק הדרכונים הוא לא היה מנסה לעשות את זה.
היו"ר דוד ביטן
אבל אין קשר, גם אם הוא לא מקבל דרכון, הוא יבוא, ייקח את הכסף ויחזור לרוסיה.
יוסף טייב (ש"ס)
אבל הוא לא היה מנסה לעשות את זה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
שנייה, חבר'ה, אני מבקש.
היו"ר דוד ביטן
אני לא מבין. זה כל העניין, לא צריך דרכון.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
יוסף, תאמין לי שאני אענה לך על השאלות.
היו"ר דוד ביטן
יש סיבה אחרת שלוקחים את הדרכון, אני לא יודע מה הסיבה, או בגלל שהם זכאים וזה. שים לב, אבל הם באים במיוחד גם לקחת את הדרכון. התחקיר לא עלה על העניין הזה, למה הם באים לקחת את הדרכון, אבל יכול להיות שיש סיבה מיוחדת שאני לא מקבל עליה תשובה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אז בואו נעבור חוק חוק. 'נתיב' פועלת כזרוע ביצועית של רשות האוכלוסין וההגירה ומבצעת את הנחיותיה. קונסולים של 'נתיב' במהלך התשאול שלהם שואלים את השאלה, האם יש לבן אדם כוונה להשתקע, כן או לא. אם הוא משקר, זה סיפור אחר, צריך לטפל בו.

עכשיו, לגבי ההגעה לפה. הבן אדם מגיע לפה, ברגע שהוא נוחת בשדה התעופה הוא מקבל אזרחות ישראלית. זאת אומרת הוא מקבל תעודת זהות ומזמין את הדרכון. צודק אדון דרוקר, שאמר עכשיו ולא בתחקיר שלו ששודר בערוץ 13, שלא מקבלים דרכון תוך יום-יומיים, אלא אם כן, שים לב, אני מצטט את דרוקר, אלא אם כן יש מאכר שפועל אל מול משרד הפנים כי 'נתיב' לא מוסמכת להנפיק דרכון, אלא מאכר שפועל מול משרד הפנים והוא מתאם לו את התור לפני זה. אז לכן הטענות שלו - - -
היו"ר דוד ביטן
עורך דין מאכר בארץ.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
כן. ולכן זה שדרוקר מאשים את נתיב בזה ש'נתיב' לא מטפלת באותם עורכי דין שעוברים על החוק, הטענה הזאת צריכה להיות כלפי משרד הפנים ורשות האוכלוסין וההגירה כי מי שעושה את המאכריות הזאת זה לא 'נתיב' כי 'נתיב' בכלל לא קשורה לחוק הדרכונים.

אני ממשיך, אומר אדון דרוקר שיש אישה שחס וחלילה גילו לה סרטן שד והיא צריכה להגיע לפה לבצע בדיקה. אני אזכיר לכולם שגם היום תור במוסקבה לקבלת אשרת עלייה הוא לפחות שלושה חודשים והבן אדם, מרגע שהוא מחליט ועד שהוא עולה, עובר לפחות חצי שנה. אז אני לא יודע, אם מישהי שיש לה סרטן שד - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, הוא מדבר על משהו אחר, שיש לה כבר אזרחות, היא גרה ברוסיה – הוא לא אומר שזה לפני.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
שנייה, אני ממשיך.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אם היא גרה בארצות הברית זה בסדר? אם היא אזרחית אמריקאית, גם שם אין לה - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל היא משלמת כסף.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, היא עשתה עלייה.
היו"ר דוד ביטן
מה, אם אתה בא לתיירות מרפא אתה משלם כסף.
יוסף טייב (ש"ס)
לא, אבל עודד צודק, גם אזרח ישראלי, גם בצרפת וגם בארצות הברית, זאת הבעיה. אני מסכים איתך.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
שנייה, שנייה, בואו נדבר על הבעיה.
היו"ר דוד ביטן
קודם כל לא מחדשים דרכונים לישראלים שגרים בחו"ל.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
חבר'ה, אתם מבלבלים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה זה קשור לדרכון?
היו"ר דוד ביטן
אמרתי, עושים פה ערבוביה עם הדרכון.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
נכון, זה מה שאני אומר.
היו"ר דוד ביטן
אבל אתה לא צריך להשתגע עם העניין הזה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני לא משתגע.
היו"ר דוד ביטן
אם יש תיקונים שצריך לעשות בחוק הדרכונים אתה צריך להסכים עם זה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה קשור? אבל, דוד, מה הקשר?
היו"ר דוד ביטן
אין קשר, בסדר, אבל אם עלו על בעיה שצריך לתקן אותה אז מתקנים. מה, זה חוק, אתה מחזיק אותו בידיים את החוק הזה?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אם צריך לתקן - - - גם אותו נתקן - - -
היו"ר דוד ביטן
אז מתקנים אז מה אתה רוצה? מה עכשיו, בגלל שחוקקת את החוק אתה נתקע על זה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
דוד, על פי נוהל של משרד הקליטה אזרח, עולה חדש, שלא נמצא בארץ לא זכאי לקבל תשלומי סל קליטה, זה אומר שהדרך היחידה שלו להמשיך לקבל סל קליטה זה שהוא יוצא עם דרכון זר, שזו עבירה על החוק. לכן אין שום קשר בין זה לבין דרכון ישראלי, להיפך. אם הוא היה יוצא עם דרכון ישראלי אז היו עוצרים לו את התשלומים. ואגב, אני כמנכ"ל משרד הקליטה - - -
היו"ר דוד ביטן
אז אני אשאל אותך שאלה, למה לדעתך, מהניסיון המצטבר שלך, היית מנכ"ל - - -
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
גם 'נתיב' וגם משרד הקליטה.
היו"ר דוד ביטן
גם הוא היה במשרד הקליטה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני לא הייתי ב'נתיב'.
היו"ר דוד ביטן
מעניין, זה לא מסלול שצריך לעבור ב'ישראל ביתנו'?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני לא הייתי ב'נתיב'.
היו"ר דוד ביטן
אין מסלול כזה כדי להיות חבר כנסת, מסלול מיוחד?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא, בדרך כלל מספיק להיות מנכ"ל משרד הקליטה, אלא אם כן אתה מתקשה אז - - -
היו"ר דוד ביטן
למה הם מבקשים עוד כשהם בחו"ל, קובעים תור לקבל את הדרכון הישראלי?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
זה עזוב, אתה מדבר איתי על - - -
היו"ר דוד ביטן
תן לי את הסיבה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אני אסביר לך מה הסיבה. יש מאכרים של משרד הפנים שמאפשרים לעשות את זה. זאת הסיבה.
היו"ר דוד ביטן
אבל למה הוא רוצה? למה הוא משלם על זה כסף?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
למה הוא רוצה? כי הוא רוצה דרכון.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
הוא מקבל כניסה חופשית ל-180 מדינות נוספות שעם הדרכון הרוסי הוא לא יכול להיכנס לשם.
היו"ר דוד ביטן
נו באמת, כל היום הוא נוסע לחו"ל? נו באמת.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
זה העניין פה, למה הוא צריך דרכון?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
חבר'ה, בואו רגע נעשה סדר.
היו"ר דוד ביטן
אני לא מדבר על אוליגרך, על אדם עשיר.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אבל על זה מדובר.
היו"ר דוד ביטן
לפי המספרים זה לא רק אוליגרכים.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אדוני, עוד כמה דברים לפני שאני מסיים. אין שום קשר בין סל הקליטה לחוק הדרכונים, להיפך, חוק הדרכונים מסייע לרשויות המדינה למנוע מאנשים לקבל כסף סתם.
היו"ר דוד ביטן
למה?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
כי אם הוא יוצא עם דרכון אז זה מופיע במערכת.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
מי שצריך לשקר ישקר.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
ודבר נוסף, אם דרוקר כבר שומע אותנו, אדוני היושב ראש, יש עוד בחוק השבות - - -
היו"ר דוד ביטן
פה כותבים לי שלפי התחקיר עולה 3,000 יורו לטפל בדרכון.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא יודע.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אז אתה אומר שזה לא אנשים עשירים אם הם משלמים 3,000 יורו?
היו"ר דוד ביטן
לא, הוא לוקח את מענק העלייה ועם זה הוא משלם לעורך הדין. מה, צריך להיות גאון הדור פה?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אבל מענק העלייה, אם הוא יצא עם דרכון ישראלי הוא לא מקבל.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
דוד, יש עוד דבר חשוב שחשוב לדעת ולא נאמר בתחקיר. בחוק השבות יש עוד סעיף והוא נקרא היעדר רישום פלילי, ואת המסמך הזה מקבלים מרשויות מדינות המוצא, אז אם דרוקר טוען שכל מי שמקבל דרכון הוא גם עבריין, אז זה לא יכול להיות.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אז זה לא 50% מהאנשים שהגיעו ב-2019 עבריינים.
היו"ר דוד ביטן
תגיד לי, אתה רציני? הוא לא עבריין עד שהוא מקבל את האישור. כשהוא מגיע אז הוא מגיע. מה אתה מערבב בין הדברים?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
זאת אומרת הבן אדם הולך לקבל דרכון ישראלי כדי אחר כך לעשות עבירות? נו באמת.
היו"ר דוד ביטן
לא יודע, אבל זה קורה בפועל. מה, אתה שואל שאלה שקורית בפועל?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
עוד שני דברים. אני כתבתי מכתב להנהלת ערוץ 13 בבקשה לקבל התנצלות על כך שהעולים בתחקיר הוצגו כמטריושקות עם שפם ושיניים ארוכות, שלטענת רבים נראות כמו שיני ערפד, לטענת דרוקר הן לא נראות כשיני ערפד. התשובה שלו הייתה שלא רק העולים מצוירים ככה, אלא עוד אנשים.

עכשיו עוד סוגיה, שבי היא פגעה מאוד מאוד קשה. אומר אדון דרוקר בתחקיר שיש פה עולים שמגיעים לפה קשישים בשביל לקבל טיפול רפואי וישר נכנסים לבתי אבות. אני חושב שאת הסלקציה הזאת כבר עשו בשנות ה-40 במאה הקודמת כאשר היטלר חילק אותנו למי שכן יודע לעבוד ולמי שלא יודע לעבוד. על פי מה שאני יודע בחוק השבות, במדינה הזו, כתוב שמדינת ישראל תהיה בית לעם היהודי וזה לא משנה בן כמה היהודי הזה שמגיע ומה המצב הבריאותי שלו, לכן נגד זה אני מוחה. היות שלא קיבלתי תשובה מספקת מערוץ 13 אז אני פונה למחלקה למאבק בגזענות במשרד המשפטים כדי שהם יטפלו בסוגיה הזאת.
היו"ר דוד ביטן
כן, זכותך.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
כי לא יכול להיות שיש פה שלושה חוקים שונים שעורבבו ביחד רק בשביל מטרה אחת, להכפיש את הציבור של העולים דוברי השפה הרוסית.

ועוד משפט אחרון, כל העולים אצל דרוקר חולקו לשני חלקים, או שהם כולם אברמוביצ'ים, או שהם כולם קשישים שבאים לפה בשביל לקבל טיפול רפואי. לא רופאים, לא מהנדסים, לא חיילים בודדים שבגיל 18 מגיעים לפה ומתגייסים לצבא, כל זה נעלם מהתחקיר. ותשעה מיליון השקלים שדיברו עליהם זה אך ורק בגלל שמוסדות המדינה לא מסוגלים לבצע את העבודה שלהם, נקודה.
היו"ר דוד ביטן
קושניר, תגיד לי, אני לא מבין אותך, זה תחקיר על הדברים הלא טובים, אז אתה רוצה ששעתיים הוא יגיד כמה טובים העולים שעולים מרוסיה? הוא העלה בעיה וזה הכול.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
א', הוא התמקד אך ורק בעולים מרוסיה, משום מה. ב', הוא קשר עניין שלא קשור במינו. אתה בעצמך אומר, ולכולם ברור פה עכשיו שהסיפור של חוק הדרכונים לא קשור למי שמרמה את חוק השבות. או שהוא מרמה את חוק השבות, או שהוא לא מרמה את חוק השבות, אין לזה שום קשר לעניין חוק הדרכונים, וגם הוא העלים מידע לגבי מה היה קורה לפני כן כדי לקבל דרכון. לי ישאת הרשימה רק עד 2014, אבל כדי לקבל דרכון, רק מישהו שהוא מאוד מאוד עשיר ומאוד מאוד מקושר, אז היו שרים שהם היו חותמים על הדרכון הזה ואף אחד לא יודע מה הפרוטוקול ולמה חתם אלי ישי על 33 דרכונים, ולמה יולי אדלשטיין ביקש 49 דרכונים בין 2010 ל-2014. אף אחד לא יודע את זה. למה גדעון סער ביקש 17 דרכונים ולמי. למה להם מגיע דרכון ולאחרים לא מגיע?

והסיפור הוא מאוד פשוט, אזרח ישראלי, אתה תדבר על זה שנתת לו את האזרחות, שזה האירוע הגדול, שם תבדוק, ברגע שבן אדם קיבל אזרחות ישראלית הוא אזרח כמוני וכמוך, זה ה-א'-ב' הבסיסי של קליטת עלייה, חלות עליו כל החובות ויש לו את כל הזכויות.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אפשר להגיד עוד משהו או שזה יהיה רק נציגים של 'ישראל ביתנו'?
היו"ר דוד ביטן
לא יודע, הם השתלטו על הדיון.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
לא, אבל יש עוד חברי כנסת שרוצים לדבר.
היו"ר דוד ביטן
תיכף אני אתן לך. אני רוצה למצות את הסיפור של רביב דרוקר ואחר כך נעבור לאיך מטפלים בבעיה. רביב, אתה רוצה להתייחס? בבקשה.
רביב דרוקר
אני באמת אתייחס בקצרה כי יש שם נציגים של משרד הפנים, משרד החוץ ומשרד הקליטה והם ייטיבו ממני לפזר את ערימות החול שזורים לכם בעיניים, לצערי, שני חברי הכנסת המכובדים הללו ששואבים את כל זמן הישיבה ואומרים המון המון דברים לא מדויקים ולא קשורים. אז רק אני אגיד בקצרה, יש קשר עמוק - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
עד עכשיו מי שאמר דברים לא מדויקים זה אתה.
רביב דרוקר
בין הסיפור של הדרכונים, שהוא פיתוי מאוד גדול לאנשים, האזרחות הישראלית בשביל הדרכון שמאפשר להם מעבר בלי ויזה וכך זה מוצג בפרסומות השונות שמוצגות על שלטי חוצות.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אז תטפל במי שפרסם את זה, מה זה קשור לעולים?
היו"ר דוד ביטן
קושניר, הוא לא שומע אותך, זה רק אוכל לנו את האוזן, זה מה שקורה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אבל זה הפוך ממה שצריך להיות.
רביב דרוקר
אני ראיתי את חבר הכנסת קושניר מגיע לרמות של היטלר וכל מיני דברים כאלה. אנחנו תיארנו מצב שבו משפחה באוקראינה מעבירה לפה קשיש במצב של קומה או בן אדם במצב של קומה שאפילו הוא לא יכול להגיד שהוא מתכוון להשתקע והיא נשארת באוקראינה ונותנת למערכת הבריאות הציבורית והסיעודית של ישראל לטפל בו.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא מגיע לו? לא מגיע לו? לא מגיע לקשיש הזה, אדוני?
רביב דרוקר
זו תופעה שהיא הרבה יותר גדולה מהאיש הזה בקומה, של משפחות שמחליטות שיקר להם מדי או קשה להם מדי לטפל בקשיש כזה אז הן מעבירות אותו לישראל. זו אכן שאלה טעונה ומורכבת. לפי הנסתרת שביצענו מדובר שם על עשרות כאלה שעושים את הדבר הזה בשנים האחרונות. חבר הכנסת קושניר יכול להחליט שאנחנו צריכים לטפל בכל אדם מבוגר, לא עלינו, או חולה, לא עלינו, שהוא זכאי חוק השבות בכל מקום בעולם, אם הוא נקלע לצרה שיבוא לפה ומערכת הבריאות הציבורית של ישראל תטפל בו. אני חושב שזו בעיה, אני חושב שזה מאוד רחוק מהיטלר וחבל שהדברים האלה נאמרו, אני גם קצת חושד באותנטיות שלהם, אבל זה כנראה הטבע העיתונאי שלי.
היו"ר דוד ביטן
טוב, בבקשה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
טוב, אני רוצה להתחיל מזה שאנחנו באמת ערבבנו פה הרבה נושאים ביחד. אם אנחנו מדברים על חוק השבות אז באמת בחוק השבות רשומה שורה מאוד ברורה, למי שיש כוונה להשתקע יש לו זכות לעלות. זה דבר אחד. פה אני פונה גם ל'נתיב' להגיד איך אנחנו בודקים את הרצון של הבן אדם להשתקע ומה זה בכלל להשתקע? אגב, בחוק אני לא מצאתי הסבר מה זה להשתקע. להשתקע זה חצי שנה? זה לשכור דירה? מה זה בדיוק נקרא להשתקע?
היו"ר דוד ביטן
יש כנראה תבחינים שהם - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אין.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אנחנו לא יודעים אותם. המילה להשתקע - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אין. העובדה היא שבחוק הדרכונים הקודם קבעו 75% מהזמן כשבחוק רשות המסים בודקים 181 יום. אין תבחינים, הכול היה בשלוף.
היו"ר דוד ביטן
תיכף נברר עם משרד הקליטה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
דבר שני, אומרים שאין שום קשר לדרכונים. אני כן רוצה להגיד לגבי הדרכון. מה הדרכון של אזרח ישראלי, הדרכון הישראלי, נותן לאזרח ישראלי? אחת, שוב אני חוזרת ואומרת, יש לו כניסה ללא ויזה ל-161 מדינות נוספות. ואל תחשוב, דוד, שאנשים לא מסתובבים, זה לא נכון, זה לא העלייה של שנות ה-90 שלא היה לנו כסף, אני גם הגעתי לארץ עם עשרה לדולר, היום אנשים ברוך ה' יכולים להרשות לעצמם לנסוע בכל העולם ולעשות עסקים.

אגב, לגבי העסקים, האם אתה יודע שהבנקים ברוסיה היום מתייחסים לאדם שמגיע עם דרכון ישראלי בצורה אחרת לגמרי? הוא פתאום מקבל אור ירוק. דרכון ישראלי פותח הרבה דברים.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
מה זה אור ירוק, טלי?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אני לא הפרעתי לך.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא, אני שואל שאלה, מה זה אור ירוק?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אני לא הפרעתי לך, דקה. אז אני אסביר, אם לא תפריע לי אני אסביר. אז אני אומרת שוב, דרכון ישראלי נותן במדינה אחרת הרבה יותר אופציות מאשר אדם שמגיע עם דרכון רוסי. זה שאנחנו צריכים באמת לחשוב איך בן אדם לא יוצא מהארץ עם דרכון זר וממשיך לקבל סל קליטה זה נושא גם נפרד לגמרי, שצריך גם לחשוב איך אנחנו סוגרים את הדבר הזה. לדוגמה, כשאדם מגיע לישראל, לדרוש ממנו להציג דרכון זר של המדינה שהוא הגיע ממנה, ואז לרשום ברישום את הנתונים האלה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
זה רשום, טלי.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
לא יודעת, צריך לחפש את זה. ואז הנושא שאתה העלית לגבי לקבל כסף כשאתה לא נמצא פה בארץ ייפתר. אבל שוב אני אומרת עוד פעם, הדרכון - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אשרת העלייה, שמים בדרכון הזר.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
שמים בדרכון הזר, זה שמשרד הפנים לא עושה את העבודה שלו.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בן אדם מקבל אשרת עלייה, אין לו דרכון ישראלי, נכון? יש לו דרכון זר.
היו"ר דוד ביטן
לא, אבל לא רושמים את זה במחשב.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
בדיוק, להכניס את זה למחשב ואז אנחנו רואים מה קורה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
יש צילום של דרכון זר גם ב'נתיב', גם במשרד הקליטה, בכל מקום.
היו"ר דוד ביטן
אין סנכרון בין המחשבים, אתה לא מבין?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
עזוב, יש.
היו"ר דוד ביטן
אדם שנוסע עם דרכון זר זה לא קופץ במשרד הקליטה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
נכון.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
נכון, כי צריך לעשות סנכרון בין המערכות.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אז זה צריך לקפוץ ואז מיד אתה רואה שבן אדם עוזב את הארץ.
היו"ר דוד ביטן
אבל עשו בגלל בקשה שלך, או משהו כזה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
צריך לחשוב איך אנחנו עושים את זה, אני מקווה שברשות האוכלוסין שומעים אותנו.
היו"ר דוד ביטן
אולי בגלל התחקיר, אני לא יודע.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
ולגבי הדרכונים שוב פעם, בהמון מדינות בעולם לא נותנים דרכון במיידי כשמגיעים לארץ, נותנים שנה לבן אדם להשתקע, להוכיח שאתה חלק מהמדינה הזאת. זה לא אומר שהוא לא יכול לצאת - - -
היו"ר דוד ביטן
כן. פורטוגל הולכת לתת מיליון דרכונים לישראלים. הנושא הזה של הדרכון הוא בסדר, אבל זה לא האישיו פה, האישיו פה זה שהם באים מקבלים אזרחות ומקבלים את סל הקליטה ובורחים לחוץ לארץ. זה האישיו מבחינתי, הדרכון פחות בעייתי.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
דוד, עוד פעם אני אומרת, לא רק סל קליטה, מנצלים עוד דברים.
היו"ר דוד ביטן
למה בישראל עושים סיפור מהדרכון?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
לא רק סל קליטה. אני אומרת לך, זו מדינה יהודית - - -
היו"ר דוד ביטן
לא נדבר על אברמוביץ' מצ'לסי שהיה צריך את זה בגלל שזרקו אותו מלונדון.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הוא השקיע פה יותר מ - - -
היו"ר דוד ביטן
הבן השקיע פה 100 מיליון דולר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
המסים שהוא שילם על ה-500 מיליון שקל השקעות שהיו פה שווים יותר מכל - - -
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אגב, לגבי אנשים עם כל כך הרבה כסף, אתם יודעים שגם לפני חוק הדרכונים הייתה אפשרות להוציא להם דרכון כשהם מוכיחים את ההשקעה. זה בהרבה מדינות עובד.
היו"ר דוד ביטן
אבל הוא אמר, היו מגישים בקשות - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מאחורי הגב, עם מאכר שאני לא יודע מה הוא הרוויח שם. אני לא רוצה דרכון למכירה. דרכון, או שהוא אזרח ישראלי, אזרח ישראלי מקבל דרכון.
היו"ר דוד ביטן
סיימת?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
בסדר גמור.
היו"ר דוד ביטן
אני עובר למשרד הקליטה. דוריס, את שמעת את הדיון? אני רוצה לדעת אם יש לכם דרכים לצמצם את התופעה שעלתה בתחקיר הזה מבחינת הגעה לארץ, קבלת הכספים ולהישאר להשתקע בחו"ל.
דוריס קריאף
אז אני רוצה להסביר. קודם כל ממאי 2020, אחרי שגילינו את התופעה, אנחנו כבר מקבלים ממשק גם של דרכונים זרים מרשות האוכלוסין. מעבר לדרכונים ליציאה במעבר ישראלי, מה שאנחנו קוראים לזה - - -
היו"ר דוד ביטן
כל כמה זמן אתם בודקים את זה?
דוריס קריאף
לפני כל תשלום, לא רק לפני ריצה של סל קליטה. אנחנו מחוברים באון ליין מה שנקרא לרשות האוכלוסין.
היו"ר דוד ביטן
כמה הוא מקבל במיידי כשהוא מגיע לארץ?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
2,000 ומשהו שקל, תלוי בהרכב המשפחתי.
דוריס קריאף
רוב העולים שנכנסו וקיבלו את האזרחות הישראלית, אני לא רוצה להתעסק עם הדרכונים, את האזרחות הישראלית, רוב רובם של אלו שעזבו קיבלו את התשלום במזומן של סל הקליטה בנמל התעופה. אלה שיצאו מה שנקרא במעבר ישראלים, אנחנו עלינו עליהם ועצרנו תשלומים. תשעה מיליון השקלים המדוברים זה על עולים שיצאו בדרכון זר ולא עלינו עליהם והם המשיכו לקבל חלק מהסיוע. אני כתבתי גם 39 מיליון שקלים על אותה קבוצה של תשעה מיליון השקלים, אנחנו עצרנו את המשך הסיוע.
היו"ר דוד ביטן
דוריס, את לא עונה לי, אדם מגיע לארץ, יש לו את מענק הקליטה, כמה הוא מקבל כשהוא מגיע וכמה הוא מקבל מדי חודש?
דוריס קריאף
יש תעריפים שונים. זוג מקבל 2,500 שקל בנמל התעופה, בודד מקבל 1,250, ויש עוד סוגי משפחות.
היו"ר דוד ביטן
וכמה חודשים הוא מקבל?
דוריס קריאף
לחודש הוא מקבל 4,827 שקלים.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
שישה חודשים. תן לי רגע להסביר, בגלל הזום. בן אדם נוחת בשדה התעופה מקבל כסף במזומן, היות שאין לו חשבון בנק עדיין, לא פתח שום דבר, מקבל כ-2,000 שקלים, תלוי אם זה זוג או משפחה, או ילדים, על כל ילד יש תוספת. יום למחרת הוא הולך פותח חשבון בנק. ברגע שהוא פתח חשבון בנק תשלומי סל הקליטה יכולים להיכנס, אבל אז משרד הקליטה, ומה שדוריס אמרה עכשיו זה מבורך, שיש להם סוף סוף ממשק, הם בודקים האם בן אדם בארץ או לא בארץ. זאת אומרת אותם אלה שדרוקר האשים אותם בגניבת הקופה הציבורית, בסך הכול, אני לא אומר שזה מעט כי כל שקל הוא חשוב, אבל עדיין מדובר בבן אדם שקיבל 2,000 שקל ועזב.
היו"ר דוד ביטן
לא, הוא קיבל יותר. את זה פתרנו.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא, שנייה, שנייה. אולי דוריס תוכל לומר גם כמה מאלה שבאמת עזבו סירבו לקבל סל קליטה. זה גם נתון מעניין לשמוע. ודבר נוסף שמעניין לשמוע זה איך בודקים.
היו"ר דוד ביטן
אבל אם הוא עוזב מיד הוא לא יכול לפתוח חשבון בנק.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אתה יכול לפתוח חשבון בנק ביום, זה לא בעיה.
היו"ר דוד ביטן
לא נכון. מי יכול לפתוח ביום חשבון?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
טיפלנו בזה.
היו"ר דוד ביטן
היום הבנק בודק, מסתכל, עד שזה הולך - - - אולי בנק הדואר, אני לא יודע.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
יותר מזה, עוד סוגיה אחת חשובה. כשאומרים ש-50% מהעולים מברית המועצות לשעבר עוזבים אחרי חודש, בוא נבדוק את זה לאורך זמן כמה מהם חוזרים. האם זו תנועה שהיא תנועה על הקו בדומה לאותה עליית בואינג המבורכת מצרפת?
יוסף טייב (ש"ס)
אלכס, אל תשווה, כי אותה עליית בואינג שהציג עודד, המשפחה והאישה מתמודדת פה עם קשיי עלייה לבד, הילדים רשומים במערכת בית הספר. אין מה להשוות בכלל. אל תשווה.
היו"ר דוד ביטן
אתה לא יכול להשוות, אלה שפה, רק הבעל חוזר לעבודה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אבל תקשיב, מה שעשו פה - - -
יוסף טייב (ש"ס)
לא, זו דמגוגיה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא, דוד, זה חשוב. כי מה שעשו פה, הם לא בדקו את ההרכב המשפחתי, כי אני אומר לך שיש בדיוק את אותן משפחות, שהאמא והילדים עוברים פה את הקליטה והבעל נוסע הלוך חזור. זה בדיוק אותו דבר, ההבדל היחיד שאצלו הקו הוא תל אביב פריז ואצלו זה קו תל אביב מוסקבה או קייב. זה בדיוק אותו דבר.
היו"ר דוד ביטן
אתה מנחש עכשיו, אני לא יודע אם זה מה שקורה בפועל. טוב, הבנתי. נעבור למשרד הפנים, לרשות האוכלוסין.
שלומית אבינח
אלי לוי, בבקשה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
הכול מעורבב, אנחנו לא דנים בנושא אחד, אנחנו דנים בדיון הזה בארבעה נושאים ולכן יש פה בלגן אחד גדול, אי אפשר לפתור ככה בעיות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה דבר שקשור בדבר.
שלומית אבינח
אלי לוי מרשות האוכלוסין.
היו"ר דוד ביטן
אלי, לפני שאתה מתחיל, אני רוצה לדעת, מה הסיפור הזה של הדרכון? אנשים שמקבלים דרכון ישראלי, זה לא ביג דיל, או שיש לזה איזה שהן השלכות מיוחדות במינן? זה אחת. ולמה הם כל כך רוצים דרכון ישראלי, אלה שבאים, מקבלים אותו וחוזרים?
אלי לוי
אני מתנצל, לא שמעתי אותך טוב.
היו"ר דוד ביטן
אמרתי שהנושא הזה של קבלת דרכון ישראלי, זה לא דבר שהוא ביג דיל, הרבה מדינות נותנות דרכונים ללא בעיה, למה הנושא הזה של דרכון ישראלי כל כך חשוב לעולים האלה שהם באים ולא משתקעים? זה אחת.
אלי לוי
אני אגיד לך איך אנחנו רואים את זה. עד 2017, עד תיקון החוק, כמו שנאמר פה, עולה חדש בשנה הראשונה לא יכול היה לקבל דרכון, הוא היה מקבל תעודת מעבר. וגם בשנים שקדמו לזה ראינו שהרבה עולים חדשים, דרך אגב מכל העולם, רוצים את הדרכון הישראלי, ולמה רוצים את הדרכון הישראלי? כי הדרכון הישראלי הוא דרכון טוב שמאפשר כניסה כמעט לכל מדינות העולם ללא צורך בוויזה. בשונה מהדרכון הרוסי או של מדינות חבר העמים לשעבר, ששם קשה יותר להיכנס למדינות אירופה. כלומר הדרכון הישראלי נותן חופש נסיעה לאירופה ורוב העולים מברית המועצות, הרבה עולים, מכל העולם וגם מברית המועצות, רוצים את הדרכון כי יותר קל להם להתנייד.

לפני תיקון החוק ראינו את זה, כמו שאמרו פה, בכל מיני בקשות מיוחדות של אנשי עסקים שתורמים תרומה לכלכלת ישראל, תורמים לתרבות היהודית, לקבל דרכון, זה היתרון שדיבר על זה קודם עודד פורר, ואכן אנחנו רואים שעולים רוצים דרכון כי, שוב פעם, כמו שאמרתי קודם, קל להם יותר להתמודד, הם יכולים לנסוע עם הדרכון הזה לאירופה.

אם תיתנו לי אני רק רוצה להתייחס פה לכמה דברים שנאמרו פה בדיון. הייתי רוצה לגבי זימון התורים, ונאמר פה שיש מאכרים במשרד הפנים שקובעים להם תורים והעולים מגיעים. אז ראשית כל, כשמגיע עולה ללשכה, אם הוא נחת רק אתמול וגם אם הוא לא הזמין תור אז מקבלים אותו כי הפנים שלנו זה לקבל את העולים ולעזור להם ולא אומרים לו שיזמין תור ויבוא בעוד שבוע. כלומר המדיניות שלנו זה דווקא כן להקל על עולים בדרך כלל.

דבר נוסף, בשנה האחרונה, לנוכח ההרחבה של הפעילות של הלשכות גם לעבודה אחרי צהריים וגם הגדלת מספר העובדים מי שמזמין תור היום ללשכה, היום, לפני שנה, יכול לקבל תור תוך יום-יומיים. נתקלנו בנושא הזה של התורים שהגיעו באמת עורכי דין עם לקוחות, שעורך הדין היה מזמין את התור על עצמו, כששאלנו למה הוא הזמין את התור על עצמו ולא על העולה, הוא אמר שהעולה הגיע רק אתמול: אני הזמנתי לפני שבוע, לא היה לי מספר זהות עדיין לכן הזמנתי את זה על שמי, אבל אני מייצג אותו. את התופעה הזאת אנחנו באמת מנסים לצמצם עד כמה שאפשר. אבל שוב פעם, אם יגיע עולה ללשכה והוא יאמר שהוא הגיע אתמול לארץ והוא כבר היום בלשכה ברוב המקרים יקבלו אותו למרות שהוא לא הזמין תור באינטרנט וייתנו לו שירות כי חלק מהרצון שלנו זה גם לתת שירות לעולים, וכמו שנאמר פה, לא כל העולים באים בשביל לקחת דרכונים.

היה פה נושא גם כן שחבר הכנסת ביטן ציין שאפשר לבטל דרכון. אני רוצה רק להתייחס, אנחנו לא יכולים לבטל דרכון. ברגע שניתן דרכון הדרכון תקף. היחידי שיש לו סמכות לבטל דרכון זה רק שר הפנים, שר הפנים בלבד, ולא רק זה, החוק אפילו לא מאפשר לו להאציל מהסמכות הזאת למישהו אחר. אני עובד פה המון שנים במשרד, אני לא זוכר ששר הפנים אי פעם ביטל דרכון למישהו, אולי רק למקרה אחד. כל עוד הדרכון תקף שר הפנים לא מבטל דרכון, אולי הוא ביטל פעם אחת או שתיים במקרים ביטחוניים שפורסמו בתקשורת, אבל מעבר לזה לא זכור לי ששר הפנים ביטל דרכון תקף לעולה בגלל אי השתקעות, אף פעם זה לא נעשה.
היו"ר דוד ביטן
אני רוצה לשאול אותך שאלה, איזה נזק נגרם למדינה בזה שאדם בא, לוקח דרכון ונוסע לחו"ל? אתה אומר שהוא יכול לנסוע לחו"ל בלי ויזה, מה הנזק שנגרם למדינה?
יוסף טייב (ש"ס)
מה זאת אומרת? אני לא מבין את השאלה שלך. בן אדם בא במרמה, מקבל דרכון, אתה שואל מה הנזק של זה? מה אכפת לי מה הנזק, הבן אדם בא מראש במרמה, לוקח דרכון, את הדבר הזה צריך להפסיק.
היו"ר דוד ביטן
זה לא מרמה, הוא זכאי לדרכון. לא, טייב, אני לא מסכים איתך, כי לפי החוק הוא זכאי לקבל דרכון.
יוסף טייב (ש"ס)
בסדר, אתה לא חייב להסכים, זו דעתי.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אם אתה השתקעת במדינת ישראל?
היו"ר דוד ביטן
אז הוא לא לוקח את הדרכון במרמה - - -
יוסף טייב (ש"ס)
מראש בן אדם מגיע לפה ולא חושב להשתקע, למה שייתנו לו דרכון?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
תגיד את זה גם לחיים סבן.
יוסף טייב (ש"ס)
זה לכולם.
היו"ר דוד ביטן
רגע, שנייה, תן לו לענות ואחר כך אני אתווכח איתך. הוא לא לוקח את הדרכון במרמה, מה שהוא לוקח במרמה זה את הנושא של סל הקליטה.
יוסף טייב (ש"ס)
אגב, אני מקבל המון פניות של צרפתים שמנסים לעשות עשייה פיקטיבית ואני לא מסכים לדבר הזה.
היו"ר דוד ביטן
אני שואל אותך שאלה, אתה טועה, אבל אני תיכף אתייחס למה שאתה אומר, מה הנזק שנגרם? הרי פורטוגל מוציאה עכשיו איזה מיליון דרכונים לישראל, איזה נזק נגרם למדינה על זה שהוצאת דרכון ואדם עשה בו שימוש, נסע בלי ויזה לגרמניה נגיד? תסביר לי איזה נזק נגרם למדינה, כרשות אוכלוסין.
אלי לוי
אני חושב שאת השאלה הזאת צריך להפנות למשרד החוץ ולגורמי הביטחון כי, שוב פעם, אחד כזה שמזדהה בחוץ לארץ כישראלי, ברגע שהוא הופך שם למטלה לנציגות או על גופי הביטחון, ברגע שהוא עושה שם משהו זה הנזק. כלומר כל עוד הוא משתמש בו בגדול אין נזק, הוא רק הרוויח מזה שהוא לא עלה לארץ, כלומר שהוא עשה עלייה של יומיים, שבוע, קיבל דרכון, ואז הוא יכול להשתמש כמה שנים בדרכון ישראלי ולנסוע. הנזק קורה כשמתרחש משהו, שקורה משהו מחוץ לגבולות המדינה ואז ישראל צריכה לקחת את החסות על אותו אזרח כי הוא משתמש בדרכון ישראלי.

בכל מקרה מדינת ישראל לבין מי שמחזיק בדרכון שלה יש איזה שהוא הסכם, ראו כל מיני מקרים שקרו בעולם, רעידת אדמה בניו זילנד, מדינת ישראל שלחה מטוסים להחזיר, בתקופת הקורונה בדרום אמריקה נתקעו ישראלים בלי דרכונים, תמיד ישראל נוסעת לחלץ. גם במקרים כאלה, לא יודע, שוב פעם תתחדש המלחמה בין אוקראינה לרוסיה אז ישראל תצטרך לעזור לישראלים, אולי להביא אותם לארץ. כלומר ביום יום אין לזה השלכות, אבל בעתות משבר או בזמנים מיוחדים כן יש לזה השלכות.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
דוד, עוד נקודה אחת, אני לא יודע אם אתה מודע לזה, היום יש שתי מדינות, אחת, פולין, השנייה גרמניה, שנותנות אזרחות ליהודים בעלי שורשים יהודיים או גרמנים, כולל דרכון, כולל הכול, בלי שהם בכלל נוחתים באדמת פולין או אדמת גרמניה. אלה מדינות שבמשך 20 שנה במהלך המאה הקודמת השמידו את היהודים, עכשיו הם מבינים מה הם עשו והם מנסים לתקן את הנזק. אנחנו, מדינת היהודים, לא ניתן אזרחות מלאה לזכאי חוק השבות? באמת, עם כל הכבוד.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
דרכון זו אזרחות מלאה מבחינתך?
אלי לוי
לא, אני חושב שכל עולה שמוכן להשתקע אנחנו פותחים בפניו את כל הדלתות ואומרים תפדאל, בוא. כלומר אין דבר כזה, אנחנו לא אומרים לעולים לא לבוא, אבל הכוונה שעולים זה שעולה בא וגר בארץ, משתקע בארץ, מראה נכונות להשתקע, ואז בוודאי, קח דרכון ותשתמש בו, אבל לא יכול להיות שעולים כמו שראינו, עולים לשבוע, יומיים, שלושה, מקבלים דרכון או מגישים בקשה לדרכון ויוצאים מהארץ ואז העורך דין שמטפל בהם מקבל את הדרכון אליו בדואר ושולח אותו אליהם. אנחנו מדברים על המקרים האלה, כלומר עולה שבאמת מתכוון לבוא ולגור בארץ, רשות האוכלוסין וגם שר הפנים, קודם כל ברוך הבא, ואנחנו נעשה את מרב המאמצים ואת מרב הדברים בשביל לעזור לו.
היו"ר דוד ביטן
חבר'ה, 'נתיב'.
גנאדי פולישצ'וק
כן, שלום, צהריים טובים.
היו"ר דוד ביטן
אתה מכיר את התחקיר? ראית אותו אולי?
גנאדי פולישצ'וק
כן, בהחלט, אני מכיר את התחקיר, ראיתי אותו, קראתי. כן, בהחלט.
היו"ר דוד ביטן
אתה יכול לתת לנו כמה תשובות בעניינים האלה? תשובות למה שעלה שם, גם לגביכם, גם לגבי 'נתיב'.
גנאדי פולישצ'וק
אני לא אתייחס לעניין של חוק הדרכונים מסיבה אחת פשוטה, כי הסמכות שלנו מסתיימת בהנפקת אשרה וקביעת זכאות. כל מה שקורה עם הנפקת דרכון זה לא בסמכויות שלנו, זה מה שקורה בארץ, לכן אני, ברשותכם, לא אתייחס.

בעניין של מבחן השתקעות. אני רק אדגיש, אני רק אבהיר לכם, ש'נתיב' פועלת על בסיס חוק השבות וגם על בסיס אותם הנהלים הפנימיים שלנו שאושרו ונבדקו על ידי רשות האוכלוסין כאשר גם בנוהל הישן, הנוהל מ-2005, וגם בנוהל החדש שנכתב בימים האחרונים ואושר על ידי רשות האוכלוסין, קיים סעיף שמתייחס בפירוש לעניין של בדיקת השתקעות אשר מנחה את השליח של 'נתיב' בבדיקת זכאות של אותו מועמד להתייחס לכוונותיו של אותו אדם להשתקעות בארץ ובמידה שקיים חשש, יותר נכון התברר שאין בכוונתו של אותו המבקש להשתקע בישראל, לא מונפקת אשרת עולה עד לגיבוש החלטתו להשתקעות בארץ.

אני רק אתייחס לנתונים, אני רוצה שתבינו שנכון להיום אנחנו בדקנו תקופות מ-2015 עד היום שאותו אדם לא מקבל סירוב, הוא מקבל סירוב לקבלת אשרה. מ-2015 עד היום נבדקו על ידינו 177,713 פניות כאשר 20% מתוכם עדיין נמצאים בהמשך טיפול, כשחלקם זה גם האנשים שלא הביעו את רצונם להשתקע בארץ ולא קיבלו את אשרת העולה שלהם. על כך גם יעידו עמיתיי מרשות האוכלוסין שנכון להיום ישנן תביעות משפטיות שמתנהלות נגד 'נתיב' ונגד רשות האוכלוסין על כך שלא ניתנו לאותם האנשים אשרות עולה.

חשוב לציין גם שהנושא של השתקעות בכלל הוא נושא מאוד מורכב ולא פעם ולא פעמיים העלינו את המורכבות של הנושא מול הגורמים הרלוונטיים גם ברשות האוכלוסין, כך ראש 'נתיב' העלתה את זה מול פרופ' מור-יוסף לבחינה נוספת. כמו שאמרתי, אנחנו, וכמו שהודגש כבר כמה פעמים, 'נתיב' היא זרוע מבצעת של רשות האוכלוסין, במידה שאנחנו נקבל הנחיה מפורשת כלשהי להתייחסות לנושא של ההשתקעות, עם החתמה או משהו אחר, אנחנו נחתים או נעשה כל מה שנקבל הנחיה. זה בעניין של ההשתקעות. אם יש עוד שאלות אשמח להגיב.
היו"ר דוד ביטן
תודה. יש לכם שאלות אליו? תודה רבה. תעלי לרגע את רביב דרוקר.
רביב דרוקר
אני איתכם.
היו"ר דוד ביטן
לפני שאני מסכם את הדיון הזה יש לך משהו להוסיף?
רביב דרוקר
קודם כל אני רוצה להגיד לך, חבר הכנסת ביטן, שאתה נותן את הדוגמה של פורטוגל ונתנו פה את הדוגמה של פולין וגרמניה, כל מדינה כמובן בוחרת לה את האסטרטגיה שלה, פורטוגל למשל באמת עשתה צעד מאוד חריג. באיחוד האירופי, לפי הסיקור, אתם מוזמנים לקרוא בתקשורת הבינלאומית, הייתה ביקורת של מדינות האיחוד האירופי על המשמעות של מתן דרכונים לאנשים שאינם אזרחי המדינה ואינם משתקעים במדינה. בפעם האחרונה שקראתי עולה שם החוק שיבטל את המשטר הזה, לא יהיו מיליון דרכונים וגם לא קרוב לזה ויחייב מי שרוצה דרכון פורטוגלי לשהות שנתיים במדינה, לחיות שנתיים במדינה. כך שזה לא ויכוח שקיים רק פה. לפולין וגרמניה יש אכן משטרים מסוימים של דרכונים, זה לא עד כדי כך קל לקבל, אבל זה אפשרי אכן לקבל דרכון.

ואני אומר לכם עוד פעם, בדיון הזה אני מבין שהם לא הגיעו, אבל מי שביקש לכנס את הדיון במשרד הפנים סביב הנושא הזה, בפברואר אם אני לא טועה, זה השב"כ ולשב"כ יש בעיות עם זה ולמשטרה יש בעיות עם זה. עכשיו, זה נכון שאתה מביא תעודת יושר כשאתה בא ואתה מבקש את אשרת העלייה, אבל זה לא אומר שזה מחייב אותך למה שקורה לאחר מכן ולא תמיד תעודת היושר מייצגת את כלל מעשיך.

אני נתתי דוגמה בתחקיר לשני אוליגרכים שנויים במחלוקת, אני אומר ממש בלשון המעטה, אפשר לקרוא עליהם באינטרנט לא מעט, רומן ופבל פוקס, שניהם קיבלו אשרות עלייה מ'נתיב', שניהם מחזיקים עכשיו באזרחות ישראלית ובדרכונים ישראלים, הם עזבו את הארץ ימים אחרי שהם הגיעו לכאן, הם היו מבוקשים על ידי האינטרפול. זה שהם היו מבוקשים על ידי האינטרפול זה לא אומר שהם אנשים רעים בהכרח, ואולי זה גם נובע מחקירה פוליטית או מרדף פוליטי של ממשלת רוסיה אחריהם, אני רק מנסה להסביר לכם את הבעייתיות שבדבר הזה שהוסברה לי.

אני ראיתי את סטלה ראפ ממשרד החוץ, אני בטוח שהיא תדע הרבה הרבה יותר להסביר על העניין הזה ממני, אבל אני שוב חוזר לתמונת מקרו, ובזה אני מסיים, בשלוש השנים האחרונות כפול בקשות לאשרות עלייה של 'נתיב', זאת אומרת יש פתאום צפה בבקשות לזכאי עלייה. זה נתון ש'נתיב' נותנת. תשאלו את עצמכם מאיפה השיטפון הזה, למה הוכפל המספר? אז חלק זה אולי כי לא בטוח ברוסיה של פוטין, לא יודע, מצב גיאו אסטרטגי, חלק זה כי הפרס הפך להיות יותר גדול, תהיה לך אשרת עלייה, יהיה לך דרכון ישראלי, ובד בבד יש לכם נתון שחצי מאלה שבאים עוזבים תוך פחות מחודש. אז אתם יודעים מה, אולי זה הבעל עזב והאישה לא והנתון לא מדויק, אז זה 40%, אבל זה לא 5%. אז אם אתם רואים הכפלה באלה שבאים וחצי לא נשארים אז זה ברור מאוד, יש פה מסה של אלפים שלא התכוונו לבוא.
היו"ר דוד ביטן
אני רוצה להגיד לך, רביב, שאני העליתי את העניין של פורטוגל רק כדי להראות שהנושא הזה של דרכונים, יש לו כל מיני משמעויות, זה לאו דווקא בעיה שקשורה לתחקיר. אתה העלית בעיה, הבעיה שהעלית היא מאוד חשובה, אבל פחות בעניין הדרכונים. התלבשו על הנושא של הדרכונים, לא יודע למה, התאים לאנשים להתלבש על זה, אבל הבעיות שהעלית הן הרבה יותר חמורות בנושא של קבלת האזרחות, קבלת מענק עלייה וכל הדברים האלה וזה שהם לא רוצים לגור בישראל.

הדרכון זה עוד נושא, אבל זה לא הנושא המאוד משמעותי ואני עד עכשיו לא מבין איזה נזק נגרם למדינת ישראל בעניין הזה. אם זו בעיה ביטחונית, אז שיבטלו את חוק הדרכונים לגמרי, שיעשו משהו אחר. יבוא השב"כ ויגיד – אנחנו הזמנו את השב"כ, דרך אגב, לדיון הזה, מכיוון שזה דיון פתוח הם לא הגיעו, אבל אם יש בעיה שאנחנו לא יודעים עליה אז שיציפו אותה איפה שצריך ויעשו את זה.
שלומית אבינח
ביקשנו גם התייחסות בכתב והם סירבו להגיב.
היו"ר דוד ביטן
גם בכתב הם לא הסכימו להביא התייחסות. אבל לגבי העלייה, יש כל מיני סיבות להגדלת עלייה, לאו דווקא הנושא הזה שאתה מדבר עליו, גם במיוחד ברוסיה, אנשים עוזבים את המשטר שם. יכול להיות שזה גם קשור למה שאתה העלית, אבל אין לנו דבר ברור ובטוח שאני יכול להגיד שזאת הסיבה, אתה מבין למה אני מתכוון? אני כן יכול להגיד שיש לנו נתונים של משרד הקליטה כמה הגיעו ועזבו, אני מוכן לשלוח לך אותם, דרך אגב, לשלוח את הנתונים שקיבלנו ממשרד הקליטה לגבי עומק הבעיה בנושאים האלה, ממש נתונים שקיבלנו אותם אתמול בעקבות הדיון בוועדה. אני אשלח לך אותם. אם תביא לנו את המייל שלך נעשה את זה.
שלומית אבינח
יש לי את המייל שלו.
היו"ר דוד ביטן
אם יש לנו אז נשלח לך אותם. אין שום בעיה. אז תודה רבה לך על ההשתתפות.
שלומית אבינח
משרד החוץ.
היו"ר דוד ביטן
אני לא חושב שזה משרד החוץ, אני רוצה רגע לסכם את הדיון הזה. אני אומר דבר כזה, קודם כל התחקיר העלה בעיה ציבורית מאוד חשובה שמחייבת התייחסות. אני יודע שמשרדי הממשלה גם נכנסו לעובי הקורה והם מתייחסים לעניין.

לגבי הנושא של סל הקליטה וקבלת האזרחות הישראלית, אז קודם כל אנחנו רואים שמשרד הקליטה התחיל לטפל בזה על ידי קבלת נתונים און ליין מאלה שמשתמשים בדרכון זר. זה יעכב את קבלת הכספים. לא את כולם, כי הם מקבלים משהו מיד כשהם מגיעים, אבל זה יעכב - - -
טלי פלוסקוב (הליכוד)
הנתונים של הדרכון הזר ייכנסו לתוך המערכות.
היו"ר דוד ביטן
הם מקבלים, הם הודיעו לנו שהם מקבלים את זה און ליין. יכול להיות שצריך להרחיב את המעגל, זאת אומרת לא לגמור את הכול בשישה חודשים אלא יותר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
ממאי, בלי קשר לתחקיר.
היו"ר דוד ביטן
דבר שני, אני חושב ש'נתיב' צריכה לבצע עוד תפקיד וזה לא לעקוב אחרי עולים שהגיעו לארץ, לבדוק אם הם – סליחה, זה לא התפקיד, אבל הם יכולים לקבל נתונים על זה שאנשים חזרו.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה לא סמכות שלהם, זה רשות האוכלוסין.
היו"ר דוד ביטן
אבל הם שם. הם קונסולים של המדינה, הם שם.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
כן, אבל אתה צריך לבדוק פה, לא שם.
היו"ר דוד ביטן
רשות ההגירה לא תעשה את זה. לדעת, מי יודע אם אנשים חזרו או לא?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
רק רשות האוכלוסין וההגירה יודעת.
היו"ר דוד ביטן
מאיפה? בגלל שמישהו השתמש בדרכון זר.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אבל איך אתה יכול לדעת ש - - -
היו"ר דוד ביטן
אם הם לא חיים בישראל איך אני יודע?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא, אבל יש קונסול שיושב עכשיו, סתם, בקייב. קייב זו עיר של חמישה מיליון איש, איך הוא אמור לדעת שמישהו חזר?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אין לו דרך, הוא לא מחובר לרשות האוכלוסין וההגירה של קייב שמספרים לו מי נכנס ויוצא מהמדינה.
היו"ר דוד ביטן
מה הם עושים שמה? הם חלק מהקהילה. לי תמיד אמרו ש'נתיב', בגלל שזה חבר העמים, יש את הנושא הקומוניסטי וכל הדברים מסביב חשוב שיהיו בנפרד, הנושא של רוסיה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בסדר, אז זה לא קשור.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
זה נסיבות אחרות.
היו"ר דוד ביטן
אז לפי מה שאתם אומרים לא צריך את 'נתיב', יש לנו את הקונסולים, יש לנו את זה, נעשה את הכול בדרך הזאת.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אסור לדיפלומט ישראלי לעשות פעילות חקירתית בחו"ל, זה לא משנה אם הוא משרד החוץ או 'נתיב'. אתה לא יכול לעשות את זה. אבל רשות האוכלוסין וההגירה כן, יכולים לדעת מי עזב.
היו"ר דוד ביטן
טוב. לגבי חוק הדרכונים. אני לא רואה את הבעיה כמו שאנשים רואים, אני לא רואה את העניין הזה שזה העיקר פה, אבל מה שכן צריך לתקן את חוק הדרכונים במובן הזה שצריכה להינתן סמכות, לא לשר, אלא לא יודע - - -
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
למי?
היו"ר דוד ביטן
שיקבעו מי, שיכולים לבטל את הדרכון ברגע שאדם - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני מתנגד לזה בתוקף. אני אגיד לך יותר מזה, דוד, השר רשאי ל - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל הוא לא עושה את זה, אתה שומע.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בסדר, אז מה אתה רוצה? אתה רוצה להגיד שהסמכות לא תהיה של השר, תהיה של היועץ המשפטי לממשלה?
היו"ר דוד ביטן
לא, אני רוצה לעשות את זה בהליך הרבה יותר פשוט.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
למה אתה מסבך אותו?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
תאמין לי, הייתי מנכ"ל משרד, ההליך הפשוט הוא כשזה אצל השר. השר יכול לתת את זה למי שהוא רוצה, הוא יכול לתת את זה גם לך.
היו"ר דוד ביטן
פורר, אני לא יודע על מה אתה נלחם פה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, להיפך.
היו"ר דוד ביטן
אתה לא צריך להילחם על זה. אם אדם הגיע, קיבל דרכון באופן לא תקין וחזר ומשתמש בו רק לצרכים אחרים, אני חושב שאפשר לבטל לו את הדרכון, אין שום בעיה. זה שלא מבטלים זה כי הסמכות היחידה היא של השר, הוא לא יכול להאציל אותה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בטח שהוא יכול.
היו"ר דוד ביטן
לא, הוא אמר שלא, שמעת שהוא אמר שלא. אני מתייחס למה שהם אמרו. אני אומר שצריך לתקן את החוק, את החוק שאתה חוקקת, במובן הזה שתהיה סמכות פשוטה יותר לבטל דרכונים לאנשים האלה. ברגע שביטלו את הדרכון אז גמרתי את הבעיה, אז אני לא מונע את קבלת הדרכון, אבל אני כן יכול ליצור מצב של ביטול הדרכון.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
כולל כולם? ביטול דרכונים לכל מי שנמצא בחו"ל?
היו"ר דוד ביטן
מה זה?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, אתה לא יכול להגיד רק למישהו – רק לסוג מסוים של אזרחים הוא יכול לבטל את הדרכונים או לכולם?
היו"ר דוד ביטן
מבחינתי אולי צריך לבטל לכולם, אבל אני לא נכנס לזה כרגע, אני מתייחס לתופעה שעלתה כרגע מבחינת ועדת העלייה והקליטה, לא לכל הבעיות, זה תפקיד של ועדת הפנים או של מי שצריך. אני אומר, אדם שהגיע לארץ, קיבל אזרחות, קיבל דרכון וחזר לחו"ל וגר שם אני רוצה שתהיה סמכות לבטל לו את הדרכון. זה הכול, פשוט מאוד.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
רק שתכירו את החוק, כי לא נמצאת פה יועצת משפטית ואני אגב חושב - - -
היו"ר דוד ביטן
אנחנו נותנים המלצות, אנחנו לא קובעים את התהליך עכשיו.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
השר רשאי היום - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל הוא אמר שלא.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אז הוא טועה, אני מקריא לך מהחוק.
היו"ר דוד ביטן
לא יודע, הוא אמר שלא, נכון? הוא אמר שהשר היחיד ובקושי הוא חותם.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בוא תקרא את החוק.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
עודד מחזיק את החוק ביד. תקשיב רגע.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
השר רשאי לפי שיקול דעתו לסרב לתת דרכון או תעודת מעבר או להאריך אותם, הוא יכול לקבוע תנאים למתן דרכון או תעודות מעבר ולהאריך אותם, הוא יכול לבטל דרכון או תעודת מעבר - - -
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה. אתה יודע מה? אני לא נכנס לזה, לתקן את החוק במובן הזה שהדברים יהיו פשוטים יותר, אפשר יהיה לבטל את הדרכון בלי שום תהליך מיוחד במינו. בן אדם עשה את המעשה, הוכיחו שהוא עשה, נגמר הסיפור, מבטלים לו את הדרכון ולהתראות, ולא משנה מי זה גם. כמובן שתהיה ועדת חריגים, אדם כמו אברמוביץ' שיש לו בעיות ברוסיה וביטלו לו את השהייה בלונדון והוא משקיע בישראל, יכול להיות שהוא כן זכאי לדרכון, אני לא נכנס לזה. רשות האוכלוסין צריכה ליצור איזה שהוא נוהל, כל הסיפור הזה של עורכי דין שמגיעים ומקבלים את הדרכונים במקום - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה אני מסכים.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אין לנו ויכוח פה. אתה צודק.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בזה אין לי ויכוח איתך.
היו"ר דוד ביטן
סוף סוף אין לך ויכוח, זה כבר טוב. זו פעם ראשונה שאין לך ויכוח איתי. אם לא, אני אדבר עם אבא שלך.

אני אומר שהם צריכים ליצור נוהל שעורכי דין שעושים את העבודות האלה צריכים להיות מנועים מלהיכנס, אני חושב. אני לא נכנס לנוהל, אבל הם צריכים להכניס נוהל שהדברים האלה לא יהיו, שלא יבואו עורכי דין בשם עולים חדשים, יקבלו דרכונים וכל הדברים האלה. זה דבר שצריך לפתור אותו. זה לא ימנע את התופעה, אבל לפחות אנחנו נקשה על האנשים לעשות את זה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
חד משמעית.
היו"ר דוד ביטן
עוד משהו אתם רוצים להוסיף פה?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני רוצה להגיד עוד מילה אחת. חשוב להבין, הסיפור של הדרכונים ב'מקור' היה לפני שהיו דרכונים ביומטריים ודרכון היה אפשר לזייף.
היו"ר דוד ביטן
הבנתי. אני אמרתי, הדרכונים, אני לא רואה את הבעיה כמו שאנשים רואים, שזה בעיקר חוק הדרכונים, אבל צריך לתקן את זה, לא יכול להיות שבן אדם ייקח דרכון וייעלם.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מרגע שהדרכון הוא ביומטרי הדבר הרבה יותר פשוט. ואני אומר לך מעבר לכך, וזאת הבדיקה שצריך לעשות כאן לאורך זמן, הדבר הזה קושר את האנשים למדינת ישראל, הם באים לפה, הם באים לפה פעם אחת, הם באים לפה פעם שנייה. זה בדיוק הסיפור של הקשר של היהודים. הלוואי שהייתי יכול, אם אני הייתי היום אמון על הנושא, אם היה לך מאגר מידע היום, ואין לך אותו, של כל זכאי חוק השבות בעולם, תאמין לי החיים שלך היו נראים אחרת. זה בדיוק העניין, אני רוצה לחבר את האנשים למדינת ישראל.
היו"ר דוד ביטן
יש לנו, בסוכנות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אין להם. הלוואי שהיה להם.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
תודה רבה.
היו"ר דוד ביטן
רגע, עוד לא סיימתי. תעלי עוד פעם את רביב דרוקר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
עוד פעם?
היו"ר דוד ביטן
כן, למה לא? זה תחקיר שלו. הוא עדיין פה או שהוא הלך?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא, הוא הלך.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
עזב באמצע.
רביב דרוקר
אולי היית רוצה שאני אעזוב, אבל לא עזבתי.
היו"ר דוד ביטן
לא, למה הייתי רוצה? קראתי לך, לא?
רביב דרוקר
לא אתה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, הוא אמר לי.
היו"ר דוד ביטן
יש לך משהו להוסיף לסיכום שאמרנו?
רביב דרוקר
תראה, אני חושב, עוד פעם, בדיון במשרד הפנים, ככל שאני מבין ואני מדווח על מה שאני רואה, יש שם אנשים שישבו בתוך הדיון, ההמלצה המקצועית היום היא לתקן את חוק הדרכונים ולקחת אותו רברס.
היו"ר דוד ביטן
אני יודע, אני מכיר את זה.
רביב דרוקר
אני מבין שחבר הכנסת ביטן, אתה לא רואה את זה באור חמור, אבל יש אנשים שרואים את זה מסתבר קצת אחרת. אני חושב שגם הגיע הזמן ש'נתיב' תיקח את הידע ואת האנשים שלה, ואני לא חושב שמישהו מהם צריך ללכת הביתה, חלילה, תיכנס לתוך המסגרות של משרד החוץ, משרד המשפטים יעזור, משרד הפנים, יהיה תהליך מעבר והדבר הזה ייעשה בצורה יותר מסודרת. אנחנו גילינו דברים מאוד חמורים בתחקיר על כך שאנשים מקבלים התייחסות וי.איי.פי, נכנסים לשטח מה שנקרא כחול לבן, השטחים האסורים כביכול, בלי תור, מישהו אחר ממלא להם את השאלון רק כי הוא אוליגרך - - -
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
מדהים, זו יחידת סמך של משרד ראש הממשלה.
רביב דרוקר
- - - שאני הזכרתי שהיום מגיעים עם כל הזכויות האלה. יש זירוז תורים. דיבר קודם חבר הכנסת קושניר על כך שלוקח שלושה חודשים להגיע לתור במוסקבה, כנראה שזה לוקח גם עכשיו קצת פחות, אבל בכל מקרה שמעתם במו אוזניכם אנשים שאומרים: תן לנו 3,000 יורו, נזרז לך את התור ב'נתיב'. איך הם יזרזו את התור? קורה פה משהו חמור תחת הידיים.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אז תבדוק ותעניש אותם. מה הבעיה? תחקור ותכניס אותם לכלא.
רביב דרוקר
ואני אגיד מילה אחרונה, כשאנשים באים לאירוע במרכז יהודי ועל הכיסא יש כאילו דרכון ישראלי, פלייר. יושבים שם אנשי משרד החוץ, יושבים שם אנשי 'נתיב', הם לא - - - את התופעה הזאת, בתוך הפלייר כתוב שאתה יכול לקבל אזרחות בתוך יומיים-שלושה ולעזוב את הארץ.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אז תעצור את הבן אדם הזה לחקירה, רביב. תעצור את הבן אדם לחקירה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אזרח ישראלי.
רביב דרוקר
אז אני שואל אתכם, אני לא יכול לעצור אותו לחקירה - - -
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
גם אני לא.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
גם אנחנו לא.
רביב דרוקר
אבל היו שם על הכיסאות הללו, על הפליירים, אנשי משרד החוץ - - -
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אני חייב לענות לו.
היו"ר דוד ביטן
אני אומר לך, אני מכיר את העמדה של - - -
רביב דרוקר
זה לא מהמקפצה, זה מהמקפצה האולימפית, איפה שקופצים שם 15 מטרים. בשלטי חוצות, ואומרים תשמע, אתה יכול לקבל אזרחות בלי להגיע לקונסוליה, דבר שהוא בלתי אפשרי בכלל, אבל הוא גם מבטיח את זה ואף אחד לא אומר לו כלום ויש לו קשרים טובים עם כל האנשים האלה. אז אני אומר לכם שקורה פה דבר איום ונורא שמתרחש, אפשר להגיד מקרים בודדים, אפשר להגיד בוא ניתן דרכון לכל זכאי חוק השבות באשר הוא, אפשר להגיד כל מיני דברים כאלה כי אפשר להגיד הכול, אבל אם אנחנו רוצים לשמור על האינטרסים הישראליים ועל האיזון העדין שחוק השבות קבע בין זה שהוא מוכן לתת לכל נכד של יהודי דרכון ואזרחות וסל קליטה וטיפול רפואי לבין העובדה שאנחנו דורשים ממנו את המינימום, שינסה להשתקע פה, אז בואו נקיים את החוק.
היו"ר דוד ביטן
אני רוצה להגיד לך, רביב, קודם כל אני מכיר את העמדה שהם רוצים לחזור אחורה, אמרו לי את זה, אבל אני אגיד לך את האמת, בדיון לא קיבלתי הסבר למה צריך לחזור אחורה. הבעיה שאתה מעלה היא בעיה רצינית, אבל היא לא קשורה לחוק הדרכונים, היא קשורה לדברים אחרים שאותם צריך לבדוק ולחקור, אין ויכוח בינינו. קודם כל הנושא של סל הקליטה קיבל מענה, גם על ידי הבדיקות שהם עכשיו עושים ויכולים לעצור את הדברים האלה בלי שום בעיה, דבר שלא היה לפני התחקיר שלך, דרך אגב, הם לא עשו את הבדיקות האלה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
למה? עשו אותם ממאי.
היו"ר דוד ביטן
לא, הם אמרו רק בגלל התחקיר.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
מה פתאום?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
ממאי.
היו"ר דוד ביטן
היא אמרה את זה היום, מה? באמת, אל תגזימו.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
התחקיר היה עכשיו, זה ממאי, היא אומרת לך.
היו"ר דוד ביטן
אבל אם יבוא משרד הפנים וירצה לחזור אז יהיו דיונים על זה בכנסת. אני, ממה שאני התרשמתי בנושא של הדרכונים, הבעיה היא פחות בעייתית, הנושאים האחרים יותר בעייתיים ובזה צריך לטפל.
שלומית אבינח
אלי לוי רוצה לעלות מרשות האוכלוסין.
היו"ר דוד ביטן
<< יור > >

הוא רוצה לחזור? אבל הוא דיבר.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
הוא ביקש.
היו"ר דוד ביטן
טוב. תודה רבה, תודה. כן, בבקשה.
אלי לוי
רציתי להוסיף עוד כמה דברים. מה שאמרתי קודם זו התייחסות למה שנאמר, אבל במסגרת שינוי החוק ב-2017 בדיונים נקבע שאנחנו נעקוב אחרי התופעה של קבלת דרכונים ונבחן את זה אחרי מספר שנים. ובאמת כבר שנה וחצי אנחנו מקיימים דיונים בנושא הזה וראינו את התופעה שבאמת אנשים עולים רק כדי לקבל דרכונים ישראליים. לנוכח זאת הגשנו לשר הפנים המלצה להשיב את המצב לקדמותו והשר הנחה אותנו לפעול לשינוי החוק כפי שהיה לפני 2017, כלומר שעולה חדש לא יוכל לקבל דרכון.
היו"ר דוד ביטן
מאה אחוז, תודה רבה. זהו, הישיבה הסתיימה.הישיבה ננעלה בשעה 14:20.

קוד המקור של הנתונים