ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 28/10/2020

הודעה על הקמת ועדת משנה לעניין תקנות שיוויון לאנשים עם מוגבלות, הודעה על הקמת ועדת משנה לעידוד תעסוקה והכשרות מקצועיות, הודעה על הקמת ועדת משנה לעניין תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
28/10/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 82
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, י' בחשון התשפ"א (28 באוקטובר 2020), שעה 9:00
סדר היום
1. הודעה על הקמת ועדת משנה לעניין תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
2. הודעה על הקמת ועדת משנה לעידוד תעסוקה והכשרות מקצועיות
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
אופיר סופר
חוה אתי עטייה
טלי פלוסקוב
מנהל/ת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק1. הודעה על הקמת ועדת משנה לעניין תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, היום יום רביעי בשבוע, ה-28 באוקטובר 2020, י"ח חשוון התשפ"א. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה על הקמת ועדת משנה לענייני תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. הודעה על הקמת הוועדה. הצעה. אני מציע את טלי פלוסקוב לעמוד בראש הוועדה. חברים – משה אבוטבול – הוא חבר בוועדה הזאת?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
כן, בטח.
היו"ר חיים כץ
אה, משה מש"ס.

חברת הכנסת קטי שטרית, חבר הכנסת אופיר סופר, חברת הכנסת אורלי פורמן. מי בעד?

הצבעה

אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, פה אחד אושר.

מודה לך. אני בטוח שתעשי עבודה טובה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
תודה רבה, אדוני. אני מודה לך על האמון.


2. הודעה על הקמת ועדת משנה לעידוד תעסוקה והכשרות מקצועיות
היו"ר חיים כץ
הנושא השני באותה ישיבה: הקמת ועדת משנה לעידוד תעסוקה והכשרות מקצועיות – זו הכותרת שרצית?
חוה אתי עטייה (הליכוד)
בדיוק.
היו"ר חיים כץ
ותעמוד בראשה – חברת הכנסת אתי חוה עטייה; וחברים: משה אבוטבול, טלי פלוסקוב, אוסאמה סעדי ואופיר סופר. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

אושר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה.

בהצלחה בתפקידך. אני מקווה שתעשי עבודה פורייה.
חוה אתי עטייה (הליכוד)
תודה רבה על האמון.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:08.

קוד המקור של הנתונים