ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 26/10/2020

תקנות שירות אזרחי (עקרונות השירות הלאומי וההתנדבות הקהילתית), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת27
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
26/10/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 80
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, ח' בחשון התשפ"א (26 באוקטובר 2020), שעה 11:40
סדר היום
הצעת תקנות שירות אזרחי (עקרונות השירות הלאומי וההתנדבות הקהילתית), התש"ף-2020.
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
משה אבוטבול
אופיר סופר
חוה אתי עטייה
טלי פלוסקוב
חברי הכנסת
אלעזר שטרן
מוזמנים
דרור גרנית - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אורי הס - מתמחה אשכול ביטחון, משרד המשפטים

ראובן פינסקי - מנכ"ל, רשות השירות הלאומי אזרחי

יואב ארבל - יועמ"ש, רשות השירות הלאומי אזרחי

שי שמאי גליק - מנכ"ל, ארגון בצלמו
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
אפרת אביבי
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
טלי רםהצעת תקנות שירות אזרחי (עקרונות השירות הלאומי וההתנדבות הקהילתית), התש"ף-2020
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, שבוע טוב. יום שני בשבוע, 26 באוקטובר 2020, ח' בחשון התשפ"א. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא: הצעת תקנות שירות אזרחי (עקרונות השירות הלאומי וההתנדבות הקהילתית), התש"ף-2020. מי מציג?
נעה בן שבת
הרשות לשירות אזרחי.
היו"ר חיים כץ
הרשות לשירות אזרחי, בבקשה.
יואב ארבל
צהרים טובים. יואב ארבל, היועץ המשפטי של הרשות.
היו"ר חיים כץ
למה היועץ המשפטי צריך להציג את זה? היועצים המשפטיים מנהלים את המדינה?
ראובן פינסקי
אני בשמחה אציג.
היו"ר חיים כץ
אז תציג. הייעוץ המשפטי לא צריך להציג.
אופיר סופר (ימינה)
עד שיש יועץ משפטי אחד שעושה מה שהבוס אומר.
היו"ר חיים כץ
אבל היועצים המשפטיים מנהלים את המדינה. כל דבר היועצים המשפטיים. למה? בבקשה.
ראובן פינסקי
תודה רבה. ראובן פינסקי, מנכ"ל רשות השירות האזרחי. כששאלתי קודם על סדרי הדיון אמרו לי שהיועץ המשפטי בדרך כלל מציג.
היו"ר חיים כץ
לא, היועץ המשפטי לא מציג כלום. רק אם אתה עושה פאולים הוא צריך לתקן לך את הפאולים, שחלילה לא תעשה פאול.
ראובן פינסקי
תודה, אדוני, על הדיון המהיר מאז שהגשנו את ההצעה לתקנות. התקנות עוסקות בעקרונות השירות הלאומי וההתנדבות, שנוגעים בכמה דברים. הדבר הראשון, זה בעצם מיועד לאפשר ליהדות התפוצות להתנדב לשירות לאומי גם לפני שהם עשו עלייה. על פי החוק היום, רק אזרח ישראלי יכול לעשות שירות לאומי, והמטרה פה, אחד מהיעדים שלנו בשירות הלאומי, כמובן יחד עם היעדים של המדינה, עידוד עלייה וחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות, אנחנו מוצאים בזה דבר משמעותי וחשוב. אז לתת בעצם היתר למי שאו עומד בחוק השבות, או משתתף בתוכניות זהות, מסע ואחרים.
היו"ר חיים כץ
לתת היתר למה? לתת היתר לפעילות?
ראובן פינסקי
לעשות שירות לאומי. שייחשב שירות לאומי. הם יקבלו תעודה שהם עשו שירות לאומי, והכללים של שירות לאומי יחולו עליהם. אנחנו רואים בזה פוטנציאל מאוד גדול לחיבור עם יהדות התפוצות.
אופיר סופר (ימינה)
למה צריך או/או? למה או חוק השבות או זה?
ראובן פינסקי
כי יש כאלה שמשתתפים בתוכניות מסע - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
שהם לא מוכרים על פי ההלכה.
ראובן פינסקי
שהם לא מוכרים באופן מלא על פי זה.
היו"ר חיים כץ
לא מוכרים על פי זה. מה זה זה? אם אתה מדבר, שנבין.
ראובן פינסקי
תעזרו לי פה עם חוק השבות - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני יכול לעזור לך בזה.
יואב ארבל
אתם רוצים תשובות, אני אשמח לענות.
היו"ר חיים כץ
הוא המנכ"ל, לא יודע, אני מבין.
יואב ארבל
הוא יודע. הוא יודע.
היו"ר חיים כץ
הוא לא יודע אבל הוא צריך להיעזר בך.
קריאה
לא מכיר את פרטי חוק השבות.
היו"ר חיים כץ
חבל, אדוני המנכ"ל, שאתה לא מכיר את החומר כשאתה בא לוועדה ואתה צריך להיעזר שיסבירו. תודה רבה. בבקשה.
יואב ארבל
בכמה מילים לגבי האופציה הזאת שאנחנו רוצים לפתוח פה בתקנות. אנחנו רוצים לאפשר מצד אחד למי שעומד בתנאי חוק השבות, אבל מכיוון שהפרוצדורה שם היא מורכבת – בדיקה של משרד הפנים וכו' – אפשרנו גם את האופציה דרך מי שהוכר על ידי תוכנית מסע.

בתוכנית מסע, רק שתדעו, הכללים הם אותו דבר, זאת אומרת מיהו יהודי שם זה אותו דבר, רק דרך ההוכחה היא קצת שונה, הרבה יותר מקלה בתצהירים.
אופיר סופר (ימינה)
לחסוך בירוקרטיה, אתה אומר.
היו"ר חיים כץ
תן לי פירוט מלא מא' עד ת' לאחד שלא מבין כלום בנושא, מה הבעיה פה.
יואב ארבל
אני אומר, אין שום בעיה.
היו"ר חיים כץ
לא. יש בעיה. אם אני לא מבין, יש בעיה. תתחיל מהתחלה.
משה אבוטבול (ש"ס)
אנחנו פה בגלל שיש בעיה.
יואב ארבל
אנחנו רוצים לפתוח פה אופציה לשירות לאומי לצעירים ולצעירות. הכלל אומר שמי שעושה שירות לאומי זה רק אזרחים ותושבי קבע. זה הכלל היום בחוק. יש אופציה בחוק לשר להתקין תקנות, להוסיף אוכלוסיות נוספות.
היו"ר חיים כץ
שהם לא מוגדרים בהלכה כיהודים?
יואב ארבל
אוכלוסיות נוספות, זאת ההגדרה של החוק.
היו"ר חיים כץ
שלא מוגדרים בהלכה כיהודים?
ראובן פינסקי
שהם לא אזרחים או תושבי קבע.
קריאה
לא אזרחי ישראל.
היו"ר חיים כץ
אתה רצית שהוא ידבר, אל תפריע לו.
יואב ארבל
השר רשאי בתקנות, בסעיף 3 לחוק, להוסיף אוכלוסיות נוספות שאינם אזרחים או תושבי קבע, שגם הם יוכלו לבוא לשירות הלאומי.
היו"ר חיים כץ
אפילו אריתריאים.
יואב ארבל
אין שם הגבלה. הוא יכול להוסיף אוכלוסיות, לא כתוב מי.
היו"ר חיים כץ
הוא צריך אישור של מי?
טלי פלוסקוב (הליכוד)
שלנו. בגלל זה אנחנו פה.
יואב ארבל
הוא צריך לעשות תקנות באישור הוועדה פה, בשביל זה אנחנו פה היום. המסלול שאנחנו רוצים להביא לוועדה בסעיף פה בתקנות הוא מסלול שמדבר על בני ובנות חו"ל – חבר'ה שגרים בחו"ל – אבל הם יהודים לפי חוק השבות, זה באופן כללי העיקרון, שמי שהוא זכאי עלייה יכול לבוא לעשות פה שירות לאומי, כשהמטרה היא גם לעודד עלייה כמובן.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אריתריאים לא בפנים.
יואב ארבל
אבל, כרטיס הכניסה, מכיוון שרוצים לחסוך בבירוקרטיה, אם אנחנו נבקש מכל אחד לעבור את האישור של משרד הפנים, הדבר יכול לקחת זמן ולפעמים הראיות שהם דורשים הן ראיות יותר חמורות. לכן, אנחנו יודעים שיש תוכנית שנקראת תוכנית מסע, להם יש הסדר מול משרד הפנים שאותם חבר'ה, ההוכחה שהם עומדים בתנאי חוק השבות היא יותר קלה שם, נעזרים בתצהירים, נעזרים בדברים שמשרד הפנים לא מקבל אותם.
היו"ר חיים כץ
ולמה לא מקבל אותם?
יואב ארבל
כי הוא דורש יותר.
היו"ר חיים כץ
כמו למשל?
יואב ארבל
לא מכיר את הפרוצדורה לעומקה של משרד הפנים, אני לא יכול לייצג אותה.
היו"ר חיים כץ
אוי, יועץ משפטי. כמו למשל? שים את הבעיה על השולחן.
יואב ארבל
אני אומר בכנות, אני לא מכיר את הפרוצדורה.
היו"ר חיים כץ
שים את דעתך.
יואב ארבל
דעתי, שאפשר לאפשר. מכיוון שהמדינה הכירה - - -
היו"ר חיים כץ
לא. למה משרד הפנים מתנגד לדעתך?
יואב ארבל
אני לא יודע אם הוא מתנגד.
ראובן פינסקי
אני יכול?
היו"ר חיים כץ
לא.
יואב ארבל
אני לא מכיר התנגדות של משרד הפנים. אני רק אומר, אנחנו חשבנו לייצר פה עוד מסלול אפשרי שכבר קיים היום, שהמדינה הכירה בו, כדי לאפשר לחבר'ה האלה לבוא לפה.
אופיר סופר (ימינה)
אבל תסביר את ההיגיון. זה מחבר את האנשים לארץ, מעודד עלייה, מעודד קליטה.
היו"ר חיים כץ
כן, אבל מה שהוא אומר, שמשרד הפנים לא רוצה לעודד עלייה של לא יהודים. זה מה שהוא אומר.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
הם כן זכאים.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
לפי ההלכה.
היו"ר חיים כץ
לפי ההלכה. אלעזר, אבל הוא לא בא להגיד, נשים את הבעיה על השולחן כי אנחנו חברי כנסת, לא מבינים.
יואב ארבל
חס וחלילה.
היו"ר חיים כץ
הבנת? אז הוא בא, מדבר איתנו ככה. שים את הבעיה על השולחן.
קריאות
- - -
טלי פלוסקוב (הליכוד)
הם עדיין זכאים לפי חוק השבות, אני מבינה.
ראובן פינסקי
- - -
היו"ר חיים כץ
אתה לא רוצה לדבר.
יואב ארבל
התוצאה של התהליך של משרד הפנים זה תעודת עולה, זה אזרחות, היא תוצאה הרבה יותר בוא נגיד דרמטית, והבדיקה היא טיפה יותר דרמטית. התוצאה אצלנו היא בסך הכול אפשרות לבן אדם לעשות שירות לאומי, לחבר אותו למדינה ואנחנו מקווים גם לעודד את העלייה.
היו"ר חיים כץ
כן, אדוני המנכ"ל.
ראובן פינסקי
זה בסדר, הוא השלים.
היו"ר חיים כץ
הוא אמר את זה בסדר?
ראובן פינסקי
ההבדל, שאנחנו לא משרד הפנים. בשביל שמישהו יהיה פה אזרח וייקלט כאזרח, זאת בדיקה אחרת מאשר משתתף בשנה אחת תוכנית.

ולכן, הבירוקרטיה היא מאוד ארוכה כי אתה מכיר בו באזרחות, נותן לו סל קליטה וכו', ופה הוא משתתף בתוכנית של שנה, או שירות לאומי או מסע.
היו"ר חיים כץ
למה אנחנו צריכים לבזבז מקומות? יש דרישה למבצעים האלה של שירות לאומי או תוכנית מסע?
ראובן פינסקי
כן. יש היום בשירות הלאומי 18,000 משרתים ויש היצע של 20 ומשהו אלף מקומות.
היו"ר חיים כץ
יש ביקוש או היצע?
ראובן פינסקי
שאלה מה אתה מגדיר היצע. מקומות שירות שרוצים בנות ובנים, יש יותר מאשר מתנדבים.
היו"ר חיים כץ
לא מה אני מגדיר. יש ביקוש גדול יותר מהמקומות שאנחנו מאפשרים.
ראובן פינסקי
כן.
היו"ר חיים כץ
ואז אנחנו מסננים.
נעה בן שבת
לא. יש יותר מקומות מאשר בנות.
ראובן פינסקי
בדיוק. יש יותר מקומות מאשר מתנדבים.
היו"ר חיים כץ
אז אין ביקוש.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
תלוי את מי אתה שם בצד של הביקוש.
היו"ר חיים כץ
ביקוש זה אלה שרוצים ללכת לעניין. היצע זה מספר המקומות שמקצים.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אז זה הפוך.
היו"ר חיים כץ
זה היצע וביקוש, ככה זה גם בשוק ההון. יש יותר היצע.
ראובן פינסקי
זה חלק מהמדיניות שלנו, לייצר הרבה היצע, שיהיו הרבה תפקידים טובים.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, אנחנו רוצים שנעבור את המסה הקריטית ואם העלויות עולות אז אנחנו מביאים יהודים שהם גם לא לפי ההלכה. הבנתי, לקח זמן.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
למה לא לפי ההלכה?
היו"ר חיים כץ
לפי משרד הפנים.
נעה בן שבת
זכאי שבות.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אבל זכאי חוק השבות כן?
היו"ר חיים כץ
אבל משרד הפנים חושב אחרת.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
מעניין לשמוע את משרד הפנים. הם נמצאים איתנו?
נעה בן שבת
אמורים להיות.
היו"ר חיים כץ
עוד מישהו רוצה להגיב על זה?
אופיר סופר (ימינה)
אפשר לשאול שאלות.
היו"ר חיים כץ
בבקשה, אלעזר.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני מבין שלא מדובר פה על בוגרי מסע אלא על קריטריון שלהם.
קריאה
נכון.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
זאת אומרת, זה כל מי שזכאי חוק שבות, באותם קריטריונים שבודקים את מסע.
ראובן פינסקי
כן.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני חושב שמה ששאל היושב-ראש – אולי ניגע בזה אחר כך, ההבדלים בין ההיצע לביקוש – אולי אתם מתמודדים פה בדרך הקלה. הרי אנחנו רוצים את השירות הצבאי וגם אצל הרבה מאוד בנות זה חליף שירות צבאי.

אתה יודע כמוני, שאולי 30% מאלה שעושים שירות, עושים בכלל שנה שנייה. אז מה שאנחנו אומרים, אם נוצר פער של 6,000, מה שאני הבנתי, בין ה-17,000 ל-18,000, אז אנחנו - - -
היו"ר חיים כץ
תסביר מה שאמרת.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אתה הובלת לדעתי כיושב-ראש עוד קודם את חוק השירות הלאומי. אנחנו בהרבה מאוד דברים דאגנו להשוות אותם לתנאים של חיילים וחיילות.
היו"ר חיים כץ
בתנאי ת"ש.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
בתנאי ת"ש. אנחנו יודעים – אני אומר את זה לצערי הרב – שלצד הדבר הזה, הרבה מאוד מאלה שעושים שירות לאומי, כאילו חליף שירות צבאי, עושים אותו רק שנה או פחות.
היו"ר חיים כץ
ואז.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
ואז יש פער, כמו שאומרים, יצרנו הרבה מקומות לשירות לאומי אבל אלה שהולכים לשירות לאומי לא רוצים – נוח להם לא לעשות את אותה שנה שנייה, שהיא מגבילה את החברים שלהם שהולכים לשירות צבאי. זאת אומרת, יש פה איזשהו פיתוי – לך לשירות לאומי במקום שירות צבאי.
היו"ר חיים כץ
ומה זה מפריע לנו?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
שלצבא חסרים חיילים וחיילות.
היו"ר חיים כץ
אבל אלה נמצאים בחו"ל, הם לא רוצים לבוא לשירות לאומי.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
נכון, אתה צודק. אני לא נגד זה. אני דרך אגב חושב שכאן, לפחות בגזרה הזאת – תכף נגיע לסוגיות העיסוק שהן לא קשורות אליהם – אני בטח בעד לפתוח לפי חוק השבות ולא לפי ההלכה. הלוואי שיבואו גם מי שלפי ההלכה.
היו"ר חיים כץ
אתה ערבבת פה עכשיו שמונה נושאים. קודם כול, ערבבת חוק השבות.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני ערבבתי? זה הוא ערבב.
היו"ר חיים כץ
אתה מדבר עכשיו, כבר שכחתי מה הוא אמר. שנית, בקטע של השירות הצבאי, אנחנו נלך לפי הכלל הגדול בתורה, זה נהנה וזה לא חסר.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני אומר לך שזה חסר.
היו"ר חיים כץ
הם לא חייבים לשרת, הם יכולים להישאר בחו"ל, לא לבוא לארץ.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
על אלה אתה צודק.
היו"ר חיים כץ
משה אבוטבול.
משה אבוטבול (ש"ס)
קודם כול, אנחנו באופן עקרוני אמרנו כמה פעמים שאנחנו מברכים את הפעילות הזאת, בפרט אם היא נעשית בצורה מותאמת, ואנחנו מדברים על כך שיש קבוצה לא קטנה של חרדים שהחליטו – בהתייעצות עם רבותיהם ומסיבה כזו ואחרת – ללכת לאותו מתווה. זה לא מתווה קל להם, אבל מצופה מהמדינה שלנו, אם אנחנו באמת רוצים לעודד ולחזק מגמות כאלה ואחרות, לא להותיר אותם פצועים אחורה.

אני כבר חצי שנה בוועדה הזאת, בוועדת קורונה, בכל ועדה אפשרית, צועק וזועק.
היו"ר חיים כץ
אתה בכנסת כבר חצי שנה?
משה אבוטבול (ש"ס)
לא. שנה כבר.
היו"ר חיים כץ
אבל הוועדה לא קיימת חצי שנה.
משה אבוטבול (ש"ס)
לא, אבל אני הייתי מקדנציה קודמת.
היו"ר חיים כץ
אז אתה לא בוועדה חצי שנה, נא לדייק.
משה אבוטבול (ש"ס)
אני כבר קדנציה שנייה.
אופיר סופר (ימינה)
אל תבלבל אותו עם העובדות.
משה אבוטבול (ש"ס)
בכל הוועדות ביקשתי, וגם ממך אדוני היושב-ראש, להעלות את אותם נושאים של אותם חרדים, שחצי שנה כבר מאז הקורונה לא קיבלו את מה שבעצם - - -
היו"ר חיים כץ
מה זה בכל הוועדות ביקשת?
משה אבוטבול (ש"ס)
שיעלו את זה. בכל מקום דיברו – ועדת הכספים שהעלו את הנושא הזה – נמצא כאן שי גליק, מנכ"ל בצלמו, ביקשתי ממך רשות להביא אותו לפה, שידבר רק שלוש דקות להסביר את הבעיה.
היו"ר חיים כץ
הוא ידבר שלוש דקות. ביקשת, אני אתן לך.
משה אבוטבול (ש"ס)
לא, אני לא אדבר, הוא ידבר, הוא יסביר.
היו"ר חיים כץ
משה אבוטבול, אתה יכול לדבר והוא גם ידבר.
משה אבוטבול (ש"ס)
לא, אבל הייתי רוצה באמת שהוא יסביר. הוא העלה את הבעיה הזאת בפני חברי הכנסת מכל גווני הבית. מאוד חשוב לי שהוא ידבר כמה מילים.
היו"ר חיים כץ
תסביר לגליק שבשביל לעשות חביתה לא צריך שמונה טבחים כי שמונה טבחים, כל אחד יוסיף מלח, פלפל, אי אפשר לאכול את החביתה. הוא לא צריך לפנות לכולם, הוא צריך לפנות איפה שאפשר לעזור.
משה אבוטבול (ש"ס)
הבנתי.
היו"ר חיים כץ
כי הוא משחית את זמנו והוא פוגע גם בזמנם של אחרים.
משה אבוטבול (ש"ס)
אחרי ה-64 מיליון של שבוע שעבר, אני מבין שזה לא חביתה אצלך, זה אפילו לא ביצה.
היו"ר חיים כץ
אז למה הוא פונה לאחרים?
משה אבוטבול (ש"ס)
לא יודע, כי הוא חשב שזה קצת כבד, אבל לא משנה.
היו"ר חיים כץ
אז הסברת לו?
משה אבוטבול (ש"ס)
היום תוכיח לו - - -
היו"ר חיים כץ
למה אני צריך להוכיח לו?
משה אבוטבול (ש"ס)
כי אתה יודע לעשות את זה. אני צריך שאותם חרדים שנמצאים במסגרת הזאת ירגישו - - -
היו"ר חיים כץ
אבל מה זה נוגע להם?
משה אבוטבול (ש"ס)
למי? בצלמו?
היו"ר חיים כץ
לא, מה זה נוגע להם?
משה אבוטבול (ש"ס)
קודם כול, יש דיון שאמור להיות, אני רוצה לדעת מה דעתם בנושא, למה הם לא נלחמים עבורם. מותר לדעת את זה?
היו"ר חיים כץ
הם לא חייבים לענות לך.
משה אבוטבול (ש"ס)
זה מה שאני אומר. אם אתה יכול לכבד אותו אני אודה לך.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.
נעה בן שבת
הרשות היא כן אחראית. היא גם אחראית על הנושא של השירות הלאומי אזרחי - - -
היו"ר חיים כץ
תכף נדבר על זה. סופר.
אופיר סופר (ימינה)
קודם כול, אני מברך על התוכנית הזאת, אני אגיד גם גילוי נאות – הייתה לנו פגישה לפני מספר חודשים, דנו בכל מיני סוגיות, אחת מהן זה הכיוון הזה.

אני חושב שמדינת ישראל – אפרופו גם יום הקליטה – בשנה הזאת, ובכלל, צריכה להתעסק ולייצר תוכניות שיחזקו את הקשר עם התפוצות ויעודדו קליטה, ופה צריכים להכניס כמה שיותר, ובסוף אנחנו מאמינים שגם חלקם של האנשים – של המשרתות, משרתים – יישארו איתנו.

אני כן אומר שבסוף צריך גם לראות, כל דבר צריך לבחון בעוד שנה, שנתיים, איך הדברים האלה עובדים ולראות שלא ייצרנו פה בטעות פרצות אחרות. דוגרי, זה פחות נראה לי סביר, בכל דבר בסוף יש מה שנקרא חריגות. אני מניח, על פניו זו נראית לי תוכנית מצוינת.

אני כן הייתי שמח אם היית מחדד את הנקודה של ההבדל בין המשתתף בתוכנית מסע – אם יש לזה הגדרה בחוק – קצת יותר בעניין הזה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
מי זכאי בכלל.
אופיר סופר (ימינה)
אני מקבל את זה שאנחנו לא צריכים להתחיל להכביד על האנשים עכשיו והעסק צריך לזרום, אבל אם אתה יכול לחדד את הנקודה, שנדע על מה אנחנו מדברים פה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אתה מתכוון מי זכאי לתוכנית מסע?
אופיר סופר (ימינה)
מי זכאי ואם זאת הגדרה חוקית, כן.
היו"ר חיים כץ
אתה הולך לתת מענה לסופר, שכנראה לא יהיה פה כשתיתן את התשובה או שכן יהיה פה, אתה תהיה פה?
אופיר סופר (ימינה)
זה תלוי. אני עוקב. בוועדה אמרו לי להגיע, עכשיו אמרו שיש לי עוד זמן.
היו"ר חיים כץ
אז היינו שמחים, היועצת המשפטית של הוועדה שלנו טענה שזה נוגע לך. אותם אנשים שעושים שירות לאומי, אותם חרדים שעושים שירות לאומי, ואחרי ההקצבה היומית שמקדישים לשירות הלאומי באים בערב ועובדים, למה הם לא יוצאים לחל"ת? הפסיקו את עבודתם, ולצורך העניין, שירות לאומי לא מתוגמל, נכון?
ראובן פינסקי
דמי כיס.
היו"ר חיים כץ
דמי כיס זה לא נחשב. אני מדבר על אנשים עם משפחות וילדים, הוא הולך לעבודה אחרי השירות הלאומי, הוא עובד במקום. מקום העבודה אמר לו, אני לא צריך אותך בשעות שאחרי. למה הוא לא יוצא לחל"ת?
ראובן פינסקי
הרשות ואגף תקציבים באוצר בעד העניין הזה.
היו"ר חיים כץ
אני לא מבין. מה זה אתם בעד העניין הזה?
ראובן פינסקי
החוק היום לא מאפשר לחייל או בן או בת שירות לאומי לקבל דמי אבטלה, כלומר או שאתה חייל או שאתה עובד. שונה בהקשר הזה המגזר החרדי בגלל שרובם המוחלט נשוי עם ילדים, ועל דעת זה שהוא יוכל לעבוד הוא הצטרף לשירות. יש הסכמה עקרונית בינינו לבין אגף תקציבים, יש דיון ב-9 בחודש, תכף אני אבדוק בדיוק.
היו"ר חיים כץ
אתה מסתלבט עליי?
ראובן פינסקי
היועץ משפטי של האוצר בינתיים לא נתן לנו פתרון.
היו"ר חיים כץ
תגיד לי, כמו שבאת היום עם התקנות, למה לא צירפת לזה שאותם אנשים, נשואים עם ילדים, שעובדים אחרי השירות הלאומי, יקבלו כסף?
קריאה
צריך לזה תיקון חקיקה.
היו"ר חיים כץ
אז למה לא הגישו תיקון חקיקה?
ראובן פינסקי
אפשר לפתור את זה אחרת. אם עושים חקיקה זה בעצם מכניס גם את כל החיילים ואת כל בנות השירות, ובשביל לפתור משהו מאוד נקודתי, עושים פה מהלך שהוא מאוד מאוד דרמטי. יש אפשרות לפתור את זה נקודתית, יש איזשהו משא ומתן בהקשר המשפטי מה אנחנו יכולים לעשות. מדובר על מענק חד-פעמי בעצם, כמו שהממשלה פתרה הרבה דברים.
היו"ר חיים כץ
מה זה מענק חד-פעמי?
ראובן פינסקי
לפי קריטריון, כאלה שנשואים עם ילדים וכו', יקבלו מענק חד-פעמי בשביל לסייע, שזה לא ייקרא אבטלה.
היו"ר חיים כץ
בן אדם עובד, בן אדם בא ואומר, אני רוצה להתנדב.
ראובן פינסקי
אתה צודק במאה אחוז. אני מסכים איתך.
היו"ר חיים כץ
אז מה אתה עושה בשביל זה?
ראובן פינסקי
עשינו סדרה של דיונים עם האוצר, הגענו להסכמות מקצועיות. יש עניין משפטי שצריך להיפתר, יש פגישה בתחילת נובמבר ואני מקווה שאחרי זה תהיה לנו בשורה בעניין הזה.
היו"ר חיים כץ
מה אני אגיד לך, שאני לא מרוצה?
ראובן פינסקי
גם אני לא מרוצה.
היו"ר חיים כץ
אבל אתה הגורם העושה.
משה אבוטבול (ש"ס)
מענק חד-פעמי זה 2,000 שקל, וזהו זה, לכו הביתה.
היו"ר חיים כץ
משה אבוטבול, אתה רוצה להחליף אותי קצת?
משה אבוטבול (ש"ס)
חס ושלום.
היו"ר חיים כץ
אני אתן לך, תחליף קצת.
משה אבוטבול (ש"ס)
חיים, אני לא אצליח.
היו"ר חיים כץ
אלה אנשים שהשירות הלאומי לא מספיק להם לפרנס את המשפחות שלהם, והם אומרים, למרות השירות הלאומי אנחנו הולכים לעבוד, ועובדים. אבל לצערנו קרה פה שקרה במדינה הזאת או בעולם, ופרצה המגפה הזאת, ומצאנו פתרונות להרבה מאוד אנשים שנפרדו ממעגל העבודה החל מינואר 20', ולמה אנחנו לא מוצאים פתרון לאנשים האלה? למה?
ראובן פינסקי
זה אותה תשובה שעניתי. הפתרון שמצאנו הוא - - -
היו"ר חיים כץ
ואם אני לא אאשר לך היום את התקנות עד שתביא לי תוצאה?
ראובן פינסקי
זה לא תלוי בנו. אנחנו הבענו את עמדתנו שאנחנו בעד. זאת סוגיה אוצרית, בלשכה המשפטית של האוצר, הלשכה המשפטית שלנו גם אישרה את המתווה שאנחנו הצענו.
היו"ר חיים כץ
איזה דיונים יש לנו היום עם האוצר?
קריאה
על הבידוד ועל המענקים.
היו"ר חיים כץ
בידוד ומענקים – אוקיי.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אם פחדת, ואתם פוחדים מהשלכות רוחב על חיילים, הרי חיילים, יש להם אישור - - -
ראובן פינסקי
לא אנחנו. האוצר.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
יש להם אישור להיתר עבודה פרטית, בדיוק חיילים עם בעיות.
ראובן פינסקי
אבל גם הם לא מקבלים דמי אבטלה אם הם פוטרו.
היו"ר חיים כץ
כמה כאלה יש?
ראובן פינסקי
שאלה לאוצר. אנחנו לא יודעים.
היו"ר חיים כץ
כמה חיילים כאלה, שיש מענקים, וחלילה אנחנו לא רוצים – נכון, נתנו להם אפשרות לעבוד בשביל לעזור למשפחות שלהם, שהם יוכלו לשרת בראש שקט – אבל חלילה עכשיו אנחנו לא רוצים לתת להם מענק כי נאלצו להפסיק לעבוד בגלל הקורונה, אז שהמשפחה שלהם תלך קיבינימט.
משה אבוטבול (ש"ס)
וככה מעודדים עוד הרבה להצטרף.
היו"ר חיים כץ
וככה זה יוצא.
ראובן פינסקי
חברים, קודם כול, אנחנו אמונים רק על השירות הלאומי אזרחי. כמו שאמרתי, אמרנו את זה קודם, היה דיון בעבר בראשותך בעניין הזה, אדוני היושב-ראש. אנחנו בעד שהחבר'ה האלה יקבלו פתרון.
היו"ר חיים כץ
אבוטבול, בדיון הבא שיהיה האוצר, תהיה פה. בסדר?
משה אבוטבול (ש"ס)
אני כל פעם, ודאי. אסף וסרצוג, איציק דניאל, כל אלה אמורים לבוא.
היו"ר חיים כץ
אבוטבול, אתה תהיה פה, תזכיר לי שנשאל למה אותם אנשים, עד היום לא הבאנו להם פתרון.
משה אבוטבול (ש"ס)
זה חצי שנה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
היושב-ראש, זה לא רק אותם אנשים. זה כל החיילים שיש להם היתר עבודה פרטי, אותו דבר.
היו"ר חיים כץ
אלעזר, אני כולו מהליכוד. אנחנו בליכוד לא יכולים לעזור לכולם. אנחנו עוזרים רק לחרדים – במירכאות.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אני יודע, בשביל זה באתי.
משה אבוטבול (ש"ס)
אלעזר, אתם תמיד אומרים את זה, אז הוא גבר והוא אומר לך את זה. זה יושרה.
שי שמאי גליק
קודם כול אני אציג את עצמי. אני שי גליק, מנכ"ל בצלמו. אני מנהל ארגון שדואג לזכויות אדם של כלל האזרחים – יהודים, דתיים, חילוניים, ערבים, מכל המגזרים.
משה אבוטבול (ש"ס)
בשם.
שי שמאי גליק
בצלמו, זה השם של הארגון, על שם "ויברא את האדם בצלמו", קראנו את זה לפני שבוע בפרשת שבוע.
היו"ר חיים כץ
מה היה בשבוע שעבר בפרשת השבוע?
שי שמאי גליק
פרשת בראשית, על יצירת האדם - -
היו"ר חיים כץ
הבנתי. בצלמו.
שי שמאי גליק
- - ובעצם כתוב שהאדם נברא בצלם אלוקים.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
דרך אגב, זה היה לפני שבועיים.
חוה אתי עטייה (הליכוד)
לפני שבועיים זה היה בראשית.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
בפרשה האחרונה זה לא נאמר, אבל זה בסדר.
היו"ר חיים כץ
אז הוא לא יודע מה הוא מדבר? הוא נראה לי חרדי, הוא לא יודע מה הוא מדבר? מילא, אני לא יודע מה אני מדבר.
שי שמאי גליק
בכל מקרה, נשאלה פה שאלה באמת למה בני שירות לאומי לא קיבלו עד עכשיו פתרון, כי אין להם לובי. הם האנשים השקופים, היום המושג הזה "אנשים שקופים" זה מושג מאוד חזק. הם האנשים השקופים, אלה חבר'ה חרדים שיצאו בניגוד לרוב חבריהם לשירות לאומי. הם באו ואמרו, אנחנו מתנדבים אבל אנחנו צריכים לפרנס את המשפחה שלנו. הם עבדו, הם שילמו כל חודש דמי ביטוח לאומי מלאים. הם לא מקבלים שום הנחה בדמי ביטוח לאומי שהם משלמים.
חוה אתי עטייה (הליכוד)
בכמה מדובר?
שי שמאי גליק
באזור 2,000-1,000 איש.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
מה ההבדל בינם לבין חיילים?
שי שמאי גליק
אני אענה לזה, אני רוצה להגיע גם לזה. ולכן, הם נפלו כרגע בין הכיסאות. צריך להבין, יש עוד אנשים כאלה שהם גם נפלו בין הכיסאות – יש להם באמת היתר עבודה והם עובדים, וכשהוצאו לחל"ת הם לא מקבלים.

אני חושב שכיום הוועדה - ואתה תעזור לי בזה, בתקנות כתוב שמותר לאדם לעבוד - שתוסיף: אדם שעובד ומשלם ביטוח לאומי, יקבל את מלוא הזכויות הסוציאליות כמו כל עובד. זה מה שאני רוצה.
היו"ר חיים כץ
כמה ביטוח לאומי הוא משלם?
שי שמאי גליק
כי הוא עובד.
היו"ר חיים כץ
כמה?
שי שמאי גליק
כמה שהוא משלם.
היו"ר חיים כץ
כמה הוא משלם?
משה אבוטבול (ש"ס)
מלא.
היו"ר חיים כץ
מה המשכורת שלו?
שי שמאי גליק
בין 4,000 לבין 12,000. גם אני משלם ביטוח לאומי כל חודש.
היו"ר חיים כץ
גם אתה משלם?
שי שמאי גליק
לשמחתי. יש ברכה שניר ברקת היה אומר, שאבא שלו תמיד בירך אותו, שתזכה לשלם הרבה מיסים. אז באמת לשלם מיסים זה ברכה, כידוע למי שמבין, וברוך השם אני זוכה לשלם את הדברים האלה, וכל פעם כשזה יותר גבוה אני מבסוט.
היו"ר חיים כץ
וזה מה שרצית להגיד?
שי שמאי גליק
אני בא להגיד שהוועדה צריכה באמת למצוא פתרון מיידי. היה פה דיון לפני שלושה חודשים ואתה אמרת, אני רוצה שעוד שבוע יהיה פתרון. אתה אמרת את זה.
היו"ר חיים כץ
אבל אני חלש.
שי שמאי גליק
לצערי - - -
היו"ר חיים כץ
ואתה לא מסכים שאני חלש. זה בסדר, אני לא נעלב.
שי שמאי גליק
לא, לא. תראה, אני הייתי בהרבה ועדות. איך אומרים, אחד כמוך שניהל ועדה לא היה. זה לשבחך ייאמר.

ולכן, באמת אנחנו צריכים לצאת מפה עם שתי נקודות, אני מאוד מאוד אשמח. א', שהוועדה תחליט בתקנות האלה שכל מי שעובד ומשלם ביטוח לאומי כמובן, מקבל את הזכויות שלו, ולא משנה אם הוא חרדי, ערבי - - -
משה אבוטבול (ש"ס)
גם אנחנו מסכימים לזה.
קריאות
- - -
שי שמאי גליק
לכולם אותו דבר. ובנוסף, חייבים לצאת מפה עם החלטה שתוך שבוע האנשים האלה שכבר חצי שנה, ואני מכיר חלק מהם שאין להם כסף באמת – הם לא טייקונים, אין להם רזרבות, אלה אנשים שבאמת אין להם את הכסף הזה והם צריכים אותו.
היו"ר חיים כץ
מה הקשר לטייקונים?
שי שמאי גליק
אני אומר - - -
היו"ר חיים כץ
מה הקשר לטייקונים?
שי שמאי גליק
כי אני אומר, אין להם רזרבות.
היו"ר חיים כץ
תקשיב.
שי שמאי גליק
לא, אין להם רזרבות.
היו"ר חיים כץ
אתה תדאג לאנשים שאתה רוצה לדאוג להם - -
שי שמאי גליק
נכון.
היו"ר חיים כץ
- - ותעזוב אחרים בצד.
שי שמאי גליק
אני דואג לכולם.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע, שנאת חינם.
שי שמאי גליק
לא. הפוך. אני דואג לכולם. שכולם יקבלו.
היו"ר חיים כץ
אז בשביל מה הזכרת את הטייקונים?
שי שמאי גליק
אני אומר, אין להם רזרבות, צריך להבין, אנשים שאני אומר לכם, חלק אין להם כסף למטרנה לילדים.

עוד נקודה אחת אחרונה. הסיפור הזה פוגע אנושות במעגל החרדים שהולכים להתנדב בשירות לאומי. כשחרדי רואה שחבר שלו עושה שירות לאומי ובגלל זה הוא נדפק, והוא הלך לעבוד ומקבל חל"ת, הוא יגיד לכל החברים שלו, בחיים שלכם אל תעשו שירות לאומי. אני חושב שהרשות צריכה לקום על הרגליים שלה ולהגיד, אנחנו כרשות חייבים לדאוג לאותם מתנדבים, ועכשיו, וזה הוועדה כמובן. הוועדה חייבת להגיד, אנחנו חייבים לדאוג לאותם חרדים שקופים, הם חייבים לקבל את מה שמגיע להם מייד. והמענק, אגב, עם כל הכבוד למענקים, המענק צריך להיות מאוד מאוד דומה לדמי אבטלה שמגיע להם. זה לא חייב להיות מאה אחוז.
היו"ר חיים כץ
למה אתה כבר מוותר?
שי שמאי גליק
אני יודע תמיד שמי שרוצה להצליח בחיים חייב טיפה לוותר.
היו"ר חיים כץ
למה אתה כבר מוותר?
שי שמאי גליק
מי שלא מוותר טיפה לא מצליח בחיים. אני טיפה מוותר, בשביל לקבל את ה-90%.
משה אבוטבול (ש"ס)
אם זה אותו דבר אז זה לא מענק.
שי שמאי גליק
תמיד אני אומר, אני בא עם יד פתוחה אבל אני דורש לקבל תוצאות לאנשים שהם שקופים, שאין להם לובי, שאף אחד לא דואג להם. לצערי, אין להם כסף להתאגד. הם אמרו, אין להם כסף לשכור עורך דין בשביל להגיש עתירה. אין להם את הכסף הזה, ואנחנו חייבים כוועדה לדאוג להם.
היו"ר חיים כץ
יכלו ללכת לסנגוריה הציבורית.
שי שמאי גליק
נכון. הסנגוריה הציבורית לא מייצגת בהליכים כאלה, רק בהליכים פליליים.

ולכן, אני הפה שלהם, ובאמת אני מצפה מכולם להיות הפה שלהם. כל מי שמעודד שירות לאומי, הוא ודאי צריך להיות הפה שלהם. אני בזמנו פניתי ליאיר לפיד, אמרתי לו, אתה הרי זה שמעודד את החרדים להתנדב לשירות לאומי, בוא תיאבק בשבילם.
היו"ר חיים כץ
אל תענה.
משה אבוטבול (ש"ס)
לא, הוא שלח את אלעזר לפה.
שי שמאי גליק
האמת היא שהוא אמר שהוא תומך.
משה אבוטבול (ש"ס)
הנה, אלעזר הגיע לתת תמיכה.
היו"ר חיים כץ
יש למישהו עוד משהו שהוא רוצה להגיד בנושא התקנות לפני שנקרא ונאשר אותן?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
רק התקנה שעכשיו דיברנו עליה או יש עוד דברים?
היו"ר חיים כץ
כן.
משה אבוטבול (ש"ס)
יש עוד דברים. עלינו לבד לא עושים דיון, אלעזר. מכניסים אותנו בין היתר.
קריאות
- - -
היו"ר חיים כץ
נעה, אלה התקנות היחידות. נכון?
נעה בן שבת
התקנות פה עוסקות בכמה עניינים. אחד זה הנושא של מתנדב שלא אזרח או תושב קבע, זה דבר שדיברנו עליו. הדבר השני זה הסדרה של זכאות למגורים; דבר שלישי זה נושא עבודה של מתנדבים; הדבר הרביעי זה נושא לימודים של מתנדבים; ודבר חמישי זה נושא ההכשרה שניתנת למתנדבים.
היו"ר חיים כץ
מה זה עבודה של מתנדבים?
נעה בן שבת
החוק למעשה קובע שמתנדב לא יעבוד בזמן ההתנדבות, אלא אם כן נקבעו תקנות שיאפשרו לו, ובתנאים שנקבעו בתקנות.
היו"ר חיים כץ
זה רק מתנדב שמגיע מחו"ל.
נעה בן שבת
לא. כל המתנדבים. חו"ל היה רק מה שדיברנו עליו עכשיו.
ראובן פינסקי
הסעיף הראשון.
נעה בן שבת
שאר התקנות עוסקות לא רק במתנדבים של חו"ל, גם בישראלים שהולכים ומתנדבים לשירות לאומי.
היו"ר חיים כץ
אז למה אסור להם לעבוד?
נעה בן שבת
זה מה שקבע החוק. החוק קבע שאסור להם לעבוד אלא אם - - -
היו"ר חיים כץ
אז למה מביאים את זה אלינו אם החוק קבע? כי החוק מגובה בתקנות.
נעה בן שבת
החוק אמר, אנחנו נאפשר בתקנות שייקבעו פה לקבוע חריגים ולאפשר להם בתנאים מסוימים לעבוד.
היו"ר חיים כץ
ואם אנחנו לא נאשר את התקנה הזאת, אז הם יוכלו לעבוד.
נעה בן שבת
לא.
היו"ר חיים כץ
למה?
נעה בן שבת
אם אנחנו לא מאשרים את התקנה, החוק אמר שהם לא עובדים. היום - הסביר לי יואב ארבל, היועץ המשפטי של הרשות - שהיום בינתיים מנהלים את זה עם כל מיני נהלים, יש להם כל מיני תנאים לעבודה. זה מה שמתנהל בינתיים אבל זה לא אמור להיות כך לפי החוק. החוק הוא הסדר חדש, לקח את כל נושא השירות הלאומי, הסדיר אותו מחדש וקבע – ככלל, המתנדב לא עובד, אלא אם כן ייקבע בתקנות. אם לא נקבע בתקנות, הם לא יוכלו לעבוד.

אני לא יודעת, יכול להיות שהחוק צריך להיות צופה פני עתיד, לדבר על שנת השירות הבאה או לא דווקא על שנת השירות הזאת, אבל זה דבר שהתקנות קובעות.

דבר נוסף שהתקנות מסדירות זה הנושא של לימודים. החוק אמר, הם יכולים ללמוד אבל אפשר לקבוע בתקנות הגבלות. כאן התקנות הן מגבילות ולא כמו לגבי עבודה, שהן רק מאפשרות.
היו"ר חיים כץ
מה נקודות החולשה בתקנות?
נעה בן שבת
נקודת חולשה חשובה אני חושבת בנושא המגורים. המגורים הובאו בצורה מאוד חלקית. נושא המגורים לא התייחס לנושא של צעירים בסיכון.
חוה אתי עטייה (הליכוד)
נכון. נערים ונערות בסיכון.
נעה בן שבת
שזו אוכלוסייה שהוזכרה הרבה במהלך החקיקה, זו אוכלוסייה שדורשת התייחסות מיוחדת לנושא המגורים שלה, היא באמת זקוקה למגורים.

הוסבר לי שהתקנות לגבי צעירים בסיכון בכללותן, למרות שהן היו אמורות להיות מובאות עד יום תחילתו של החוק, זאת אומרת עד אפריל 2018 כבר היו אמורות להיות מובאות - - -
היו"ר חיים כץ
טוב, לא עבר הרבה זמן. אפריל 18' זה בקושי שנתיים וחצי.
נעה בן שבת
התקנות האלה אמורות להיות תקנות שמובאות בהמשך והן יסדירו גם את נושא המגורים של הצעירים בסיכון, אבל אני חושבת שזה נושא שהוא בחסר. נושא נוסף שהוא בחסר זה הנושא של אמות המידה לדירות השירות. אני חושבת שנושא המגורים הוא בהחלט בחסר.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן ייקח לכם להתקין את התקנות לנושא המגורים?
יואב ארבל
באופן עקרוני, התקנות פה. התוספת בנושא המגורים של האוכלוסיות בסיכון, יש סט נפרד לפי סעיף 17 לחוק של תקנות שזה נמצא שם, נמצא עכשיו מול משרד המשפטים ואנחנו מקווים בשבועות הקרובים.
היו"ר חיים כץ
תקשיב. כמה זה? שנתיים וחצי באיחור? כמה זמן זה באיחור?
יואב ארבל
זה היה צריך להיות לפני שנתיים וחצי. לא היה פה - - -
היו"ר חיים כץ
לא הייתה ועדה, הבנתי. אלי אלאלוף לא היה בוועדה.
דרור גרנית
לא הייתה ועדה וגם לא הייתה ממשלה שיכלה - - -
היו"ר חיים כץ
שנתיים וחצי. כמה זמן לוקח לכם להגיש את זה לוועדה?
יואב ארבל
בוא נגיד, זה עכשיו מול משרד המשפטים.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן לוקח לכם להביא לוועדה?
דרור גרנית
אנחנו בשיח על הדבר הזה, אנחנו צריכים להשלים אותו.
היו"ר חיים כץ
טוב, אנחנו לא נאשר היום את התקנות, עד שלא תביאו תקנות במלואן.
חוה אתי עטייה (הליכוד)
חיים, צריך להתייחס גם לבעלי מוגבלות וגם להתאמות שלהם. אין התייחסות.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
קריאה
זה גם בתקנות ההן.
ראובן פינסקי
יש סט תקנות נפרד לכל הנושא של אוכלוסיות מיוחדות. זה עבר כבר מועצה, זה עבר אצלנו, זה עבר להערות ציבור, נמצא בתיאומים אחרונים עם משרד המשפטים. תקבעו לנו זמן ונגיש.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
מצוין.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן אתה צריך? שבועיים?
קריאה
מבחינתי כן.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. הדיון יהיה פה בעוד שבועיים על כל מכלול התקנות.
דרור גרנית
אני לא - - -
היו"ר חיים כץ
סליחה, אני לא עובד אצלך. סליחה.
דרור גרנית
אני לא יכול להתחייב על לוחות זמנים.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:20.

קוד המקור של הנתונים