פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת8
ועדת החוץ והביטחון
21/10/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 49
מישיבת ועדת החוץ והביטחון
יום רביעי, ג' בחשוון התשפ"א (21 באוקטובר 2020), שעה 9:05
סדר היום
הרכב ועדות משנה
נכחו
חברי הוועדה: צבי האוזר – היו"ר
אוריאל בוסו
ניר ברקת
יאיר גולן
עוזי דיין
אבי דיכטר
עמית הלוי
מיכל וונש
משה יעלון
מיכאל מלכיאלי
גדעון סער
מיכל שיר סגמן
איילת שקד
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל-שור
מנהל הוועדה
שמואל לטקו
רישום פרלמנטרי
הדר אביבהרכב ועדות משנה
היו"ר צבי האוזר
אני רוצה להכריז על הדיון הזה כדיון פתוח לפי סעיף 120ב, ועל סדר-היום: הקמת ועדת משנה להגנת העורף. ההצעה מונחת בפניכם. היושב-ראש – חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, חברים – חבר הכנסת אלעזר שטרן, חברת הכנסת מיכל וונש, חבר הכנסת ניר ברקת, חבר הכנסת ישראל אייכלר, חבר הכנסת איתן גינזבורג, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, חבר הכנסת צבי האוזר, חברת הכנסת טלי תשמש ממלאת מקום לחבר הכנסת – אגב, למה לצבי האוזר? לדעתי, לליכוד, לחבר הכנסת ניר ברקת, וחבר הכנסת יואב סגלוביץ' ישמש ממלא מקום לחבר הכנסת אלעזר שטרן.
יאיר גולן (מרצ)
נדמה לי שמכל חברי ועדת החוץ והביטחון, אני היחיד שגם היה שלוש וחצי שנים אלוף פיקוד העורף.
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
לא רלוונטי.
היו"ר צבי האוזר
אין לי שום בעיה, שאתה כממלא מקום; אם ניצן הורוביץ יוותר על מקומו, אתה יכול להיות מטעם מרצ. דבר עם ניצן. אין שום בעיה. אני מאשר את זה כך. זה הכול עניין פנימי. רבותיי, אנחנו כפופים בסוף - - -
מירי פרנקל-שור
צביקה, ניצן לא יכול לוותר על מקומו כי הוא חבר הוועדה, וחבר הכנסת יאיר גולן יכול להיות ממלא מקומו.
יאיר גולן (מרצ)
זה ביני לבין ניצן. הבנתי. אני מקבל את העניין.
היו"ר צבי האוזר
את אומרת שבעצם בגלל שאין חבר למרצ. אנחנו ננסה למצוא את הפתרון.
יאיר גולן (מרצ)
אני אסתדר עם ניצן. אני יכול להיות ממלא מקום של ניצן בכל דיון כזה. נכון?
היו"ר צבי האוזר
לא. אתה לא יכול להיות ממלא מקום. אנחנו נדבר עם ניצן. חבר הכנסת ניצן הורוביץ הוא עכשיו חבר הכנסת.
מירי פרנקל-שור
ניצן הוא חבר ועדה.
היו"ר צבי האוזר
ניצן הוא חבר ועדת משנה.
מירי פרנקל-שור
אז הוא יכול להיות ממלא מקום - - -
היו"ר צבי האוזר
בסדר. אז אנחנו נדבר עם ניצן. הוא יכול להיות ממלא מקום של כל אחד.
מירי פרנקל-שור
לא. אנחנו צריכים לקבוע.
היו"ר צבי האוזר
אז אני אומר, אנחנו קובעים את ניצן כחבר. אם ניצן ירצה לוותר על מקומו, וחבר הכנסת גולן ישמש כממלא מקום, הוא ישמש כממלא מקום בוועדה, ואנחנו נקבע ממלא מקום של איזה חבר כנסת. בסופו של דבר, בוועדות המשנה ממלאי מקום, אומנם אין להם זכות הצבעה, אבל ברוב הדיונים, מהות העניין אינה זכות ההצבעה, אלא הדיון עצמו.

חבר הכנסת גולן מכיר את תקנון הכנסת. הוא מבין שגם בהיותו ממלא מקום, לא תהיה לו זכות הצבעה בוועדה.

אז מי בעד?

הצבעה

בעד – 11
נגד – אין
נמנעים – אין
הרכב ועדת משנה להגנת העורף אושר.
היו"ר צבי האוזר
תודה רבה. אני עובר לוועדה הבאה - - -
שמואל לטקו
רגע, לא שאלת מי - - -
היו"ר צבי האוזר
אה, סליחה. צודק. מי נגד? מי נמנע? אין.

ועדת המשנה לעניינים אזרחיים וביטחוניים ביהודה ושומרון – הייתי אומר שיש שטח שנמצא כשטח מוחזק על ידי המפקד הצבאי. הנושא הזה הוא בתחום אחריותה של ועדת החוץ והביטחון, והרכב הוועדה מונח לפניכם. חבר הכנסת גדעון סער – יושב-ראש, חברת הכנסת מיכל וונש, חבר הכנסת עוזי דיין, נציג נוסף הוא נציג יש עתיד-תל"ם שטרם - - -
משה יעלון (יש עתיד-תל"ם)
אני.
היו"ר צבי האוזר
אז חבר הכנסת בוגי יעלון, חבר הכנסת צבי האוזר, וחבר הכנסת אוריאל בוסו ישמש ממלא מקום לחבר הכנסת עוזי דיין, חברת הכנסת איילת שקד תשמש ממלאת מקום לחברת הכנסת מיכל וונש, וחבר הכנסת עמית הלוי ישמש ממלא מקום לחבר הכנסת – אני מציע, גדעון סער מהליכוד.
שמואל לטקו
הוא היושב-ראש.
היו"ר צבי האוזר
אז אין ממלא מקום?
שמואל לטקו
זה משנה, מירי?
היו"ר צבי האוזר
יכול להיות ממלא מקום ליושב-ראש? יש מניעה?
מירי פרנקל-שור
לא.
היו"ר צבי האוזר
אין מניעה.
מירי פרנקל-שור
אבל הוא לא יוכל לנהל את הדיונים.
היו"ר צבי האוזר
ממלאי מקום לא יכולים לנהל את הדיון. וכן יצורף נציג ישראל ביתנו. טרם נקבע. אם זה יהיה חבר הכנסת ליברמן, אז הוא ישמש כחבר. ואם זה יהיה חבר הכנסת אבידר, הוא ישמש כממלא מקום של אחד הגורמים.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 11
נגד –
נמנעים –
הרכב ועדת המשנה לעניינים אזרחיים וביטחוניים ביו"ש אושר.
יאיר גולן (מרצ)
למען הפרוטוקול, אני חושב שהוועדה הזאת פשוט מיותרת. אין לה מקום. אני חושב שזה פוליטיזציה מוגזמת של ועדת החוץ והביטחון, הוועדה שתמיד ידעה להתעלות מעל הפוליטיקה ולדבר על הדברים שבאמת - - -
היו"ר צבי האוזר
אדוני מודע למתי קמה הוועדה הזאת וכמה שנים היא מתפקדת?
יאיר גולן (מרצ)
כמה שנים היא מתפקדת? אני חושב שבכנסת ה-22 לא הייתה כזאת.
היו"ר צבי האוזר
בכנסת ה-22 לא היו ועדות משנה בכלל.
קריאה
לא היו ועדות משנה - - -
היו"ר צבי האוזר
אדוני מדבר בנחרצות על דברים - - - שאין להם בסיס.
יאיר גולן (מרצ)
היו ועדות משנה - - -, הייתי חבר בארבע מהן.
היו"ר צבי האוזר
חבר הכנסת גולן, אתה מניח, אני מבין לפי דבריך, שזו פעם ראשונה שקמה הוועדה הזאת, נכון?
יאיר גולן (מרצ)
אני חושב שהוועדה הזו פשוט מיותרת.
היו"ר צבי האוזר
לא, אבל אמרת שמדובר תמיד - - -
יאיר גולן (מרצ)
אני יודע שבכנסת ה-22 היא לא הייתה - - -
עמית הלוי (הליכוד)
אז ב-22 היא לא הייתה - - -
יאיר גולן (מרצ)
אתה מוכן להפסיק לצעוק?

בכנסת ה-22 היא לא הייתה. הקמנו שמונה ועדות משנה בכנסת ה-22. הוועדה הזו לא הייתה. אני חושב שהיא ועדה מיותרת.
ניר ברקת (הליכוד)
טוב, בסדר. תצביע נגד ובוא נעבור הלאה.
היו"ר צבי האוזר
חבר הכנסת גולן, אתה מדבר בנחרצות - - -
ניר ברקת (הליכוד)
הוא הצביע נגד. יאללה, נגמר.
היו"ר צבי האוזר
לא, לא. השאלה היא הסגנון, כי כמו שאמר גולן, הוועדה הזאת מתנהגת אחרת. לקבוע ככה בנחרצות, בקול סמכותי, מי שגם היה אלוף בצה"ל, שתמיד הוועדה היא ככה, והנה עכשיו - - -

הוועדה הזאת קיימת 10 שנים. היית אומנם חבר בכנסת ה-22. לא היו שמונה ועדות בכנסת ה-22.
יאיר גולן (מרצ)
היו.
היו"ר צבי האוזר
לא היו שמונה ועדות.
קריאה
לא היו. לא היו. לא היו.
היו"ר צבי האוזר
יאיר, האם תהיה מוכן להתנצל אם נוכיח שלא היו ואם נוכיח לך שהוועדה הזאת היא 10 שנים? האם אתה יכול להתנצל לפרוטוקול?
קריאה
- - - לא היו ועדות סטטוטוריות בכנסת, 10 מ-12 ועדות סטטוטוריות לא היו קיימות, לא בכנסת ה-21 ולא בכנסת ה-22.
היו"ר צבי האוזר
צריך להיות דיון. יש הרבה מקומות שצריכה להיות ביקורת. יש הרבה מקומות שהתפקוד הוא לא טוב. מדוע הגישה הלעומתית שלא מבוססת על עובדות? אני לא מבין. אתה פה ממלא מקום בוועדה, ואתה נוקט כל הזמן בעמדות - - -
יאיר גולן (מרצ)
- - -
היו"ר צבי האוזר
- - - וקח את זה לתשומת ליבך.
יאיר גולן (מרצ)
אני רוצה להגיב לדברים.
היו"ר צבי האוזר
אז אני אשמח שתגיב לדברים, בשים לב שזה 10 שנים הוועדה הזאת ולא היו שמונה ועדות.
עמית הלוי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת גולן, כיוון שהוא חושב שבכלל יהודה ושומרון זה דבר מיותר, אז גם - -
יאיר גולן (מרצ)
אל תכניס דברים לפי.
עמית הלוי (הליכוד)
- - ועדה לענייני יהודה ושומרון זה דבר מיותר - - -
יאיר גולן (מרצ)
אל תכניס דברים לפי.
עמית הלוי (הליכוד)
אנחנו שומעים אותך. מה לעשות?
יאיר גולן (מרצ)
אל תכניס דברים לפי. לא אמרתי שזה מיותר.
עמית הלוי (הליכוד)
- - - דברים לא מבוססים. אתה אומר דברים לא מבוססים - - - הגיע הזמן - - -
היו"ר צבי האוזר
אני מבקש, רשות הדיבור לחבר הכנסת גולן.
יאיר גולן (מרצ)
יפה. אני לא נכנס לפרובוקציות הזולות האלה.
היו"ר צבי האוזר
גם אני לא. ואני מבקש ממך להתעלות מעליהן.
יאיר גולן (מרצ)
אני אתייחס לדבר פשוט. אדוני היושב-ראש, מקובל בוועדת החוץ והביטחון שוועדות המשנה מוקמות סמוך מאוד לתחילת עבודתה של הכנסת. אנחנו כאן חודשים ארוכים אחרי תחילת עבודתה של הכנסת, ומעולם לא נתת הסבר מדוע המתנו כל כך הרבה זמן עם הקמת הוועדות.

בחודשים האלה שלא היו ועדות משנה לנושאים מסוימים, יש נושאים שלמים שפשוט הוזנחו ואני חושב שחבל שזה כך. אני לא אומר את זה בכעס, אני לא אומר את זה בזעם. אני אומר את זה פשוט כי זה נראה לי לא תקין.

אני מסתכל היום על האתגרים שבפניהם אנחנו צריכים להתייצב ואיתם אנחנו צריכים להתמודד – אני חושב שוועדה שעוסקת בשטחי יהודה ושומרון, ועדת משנה ייעודית לנושא הזה, זה נראה לי נושא מעט תמוה, אני חושב שהוא מיותר. איני יודע מה זה בא לשרת בדיוק. אני מסתכל על הרכב ועדת המשנה, הוועדה הזאת, אני מעריך אותה כוועדה מאוד ממלכתית, ואני חושב שהנושא הזה מאוד פוליטי, ואני לא חושב שיש טעם שוועדת החוץ והביטחון תעסוק בו במין ועדת משנה שתגיד מה? על מה היא בדיוק תתכנס?

הרי עשית אתה בעצמך שתי ישיבות ארוכות על הנושא הזה, ובאו נציגי ההתיישבות ונציגים אחרים, והסבירו את הנושא חזור ושנה, ואני לא רואה את הנושא הזה מתפתח באיזשהו אופן שבאמת מחייב מעקב מיוחד של ועדת החוץ והביטחון. אבל אני מסכים איתך בדבר אחד, שזה עניין של דעה ולאו דווקא עניין של קביעה קטגורית.
היו"ר צבי האוזר
ואני מבקש ממך, מכיוון שנתתי לך רשות דיבור מעבר לתכלית הדיון, לחזור בך בפרוטוקול מהאמירה שאמרת, הוועדה הזו תמיד הייתה עניינית, ועכשיו בגלל הקמת הוועדה היא פוליטית, בשים לב לעובדה שלא הייתה ידועה לך שהוועדה הזאת קיימת משנת 2003.
יאיר גולן (מרצ)
אין שום בעיה, אדוני היושב-ראש. אני מתנצל על חוסר הדיוק.
היו"ר צבי האוזר
זה אחד. ודבר שני, אני מבקש ממך להגיד שבכנסת ה-22 לא היו שמונה ועדות.
יאיר גולן (מרצ)
בכנסת ה-22 אני אישית הייתי חבר בחמש ועדות משנה, ולמיטב זכרוני, ואם זכרוני מטעני אז אולי טעיתי במספר אחד, היו עוד שלוש ועדות משנה שלא הייתי חבר בהן.
היו"ר צבי האוזר
טוב, אני מבקש ממנהל הוועדה להעביר את זה בהמשך הדיון ואנחנו נבדוק את זה.
יאיר גולן (מרצ)
היו לפחות שבע ועדות - - -
היו"ר צבי האוזר
אני מודה לחבר הכנסת גולן על הערותיו. יאיר, כהערה או כבקשה אישית – הוועדה הזאת תמיד הייתה אחרת, אני אעשה כל מאמץ כדי לעמוד בסטנדרט של ענייניות ואני מאוד אשמח אם גם אתה.
יאיר גולן (מרצ)
מאה אחוז.
היו"ר צבי האוזר
תודה רבה. הנושא הזה מוצה. יש לנו הפסקה של שתי דקות.


הישיבה ננעלה בשעה 09:17.

קוד המקור של הנתונים