ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 25/10/2020

תקנות התעבורה (תיקון מס' 8), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת34
ועדת הכלכלה
25/10/2020


מושב שניפרוטוקול מס' 93
מישיבת ועדת הכלכלה
יום ראשון, ז' בחשון התשפ"א (25 באוקטובר 2020), שעה 10:00
סדר היום
הצעת תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשפ"א–2020 בדבר אבטחת מטענים
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
אימאן ח'טיב יאסין
מוזמנים
אבנר פלור - סמנכ"ל מינהל תנועה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

דוד טמיר - לשכה משפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

גבי בן הרוש - יו"ר, מועצת המובילים והמסיעים
משתתפים (באמצעים מקוונים)
לילך וגנר - מחלקת ייעוץ וחקיקה (פלילי), משרד המשפטים

תמרה לב - עו"ד, משרד המשפטים

מחמוד חוג'יראת - מפקח ארצי למקצועות התחבורה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נועם בגיינסקי - ראש מחלקת תנועה, המשרד לביטחון הפנים

ארנון לוי - חבר הנהלת האיגוד-קצין בטיחות, איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה

מרדכי מעיין - מנהל רגולציה, החברה המרכזית לייצור משקאות קלים
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון


הצעת תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשפ"א–2020 בדבר אבטחת מטענים
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. 25 באוקטובר 2020, ז' בחשוון תשפ"א. הנושא על סדר-היום: הצעת תקנות התעבורה (תיקון מס' ), התשפ"א–2020, בדבר אבטחת מטענים. משרד התחבורה, אתם רוצים לתת לנו רקע? איך נולדו התקנות? למה נולדו התקנות? מה הצורך?
אבנר פלור
אני סמנכ"ל תנועה ומטפל בכל נושא הרכב והרישוי במדינת ישראל. התקן והתקנה הזאת נולדו במהלך השנים. היו תאונות ומקרים שבהם המטען נשמט מהרכב או שנתפסו משאיות כאלה ואחרות שקשרו מטען ברשלנות ולא באופן מקצועי ואיכותי. במהלך השנים היו מספר טיעונים וכתבי הגנה בבתי המשפט שעלה הנושא הזה של מטענים. רק לאחרונה, בחודשים האחרונים, היה מקרה שבו רכב להובלת מטען לציוד חריג, פסק דין בראשי, ושם כתב השופט: אולם כפי שעלה מחומר החקירה בתיק, ואף צוין, לתקנה זו לא היו כאמור תקנות או תקן מחייבים, הקובעים את קשירת המטען.
היו"ר יעקב מרגי
מזל שהיה לו עורך דין טוב.
אבנר פלור
בשבועיים האחרונים פורסם דוח מבקר המדינה בנושא הזה של ריתום המטענים.
היו"ר יעקב מרגי
ממתי פסק הדין הזה?
אבנר פלור
ינואר 2020. היה גם דוח מבקר המדינה שדן בנושא הזה. במהלך השנתיים האחרונות - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מודה לכם על הכנות. אם לא היה דוח מבקר והיה פסק דין, יכול להיות - - -
אבנר פלור
אמרתי שהתחלתי לפני. כבר שנתיים אנחנו בתהליך עבודה של הכנסת תקן ישראלי. צריך להבין שמדובר פה בנושא מאוד מאוד מורכב.
היו"ר יעקב מרגי
החיים מורכבים, אחי.
אבנר פלור
נכון. זה נושא מאוד מורכב. עבדנו ורצינו להביא לוועדה דרישות של תיקוני תקנות מושלמות עד כמה שניתן, כי זה יחייב הכשרת הנהגים וגם הרכב עצמו מחויב להיות עם כל אמצעי הריתום. עשינו את זה ביחד, בצוות עבודה משותף – יושב פה יושב-ראש מועצת מובילים, גבי בן הרוש – הרלב"ד, המשטרה, משרד העבודה, הגורמים הפנימיים של המשרד, ונתנו מענה עד כמה שניתן, גם בהיבט של הכשרת הנהגים, גם בהיבט של הרכב. אני מקווה שנעביר את זה כמה שיותר מהר. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
גבי, אתה רוצה להגיד כמה מילים לפני שנתחיל את התקנות?
גבי בן הרוש
תודה רבה על הזימון לדיון הדחוף. התחלתי לעקוב אחרי אדוני היושב-ראש - - -
היו"ר יעקב מרגי
גם אנחנו עוקבים אחריך...
גבי בן הרוש
יש לי הרבה שנים בדיוני הוועדה.

למה שאמר אבנר, לא השנתיים והפסק דין. אני מדבר כבר מ-2002, על ועדת סגיס וועדות אחרות בכנסת, האחרונה בהן, איתן כבל ב-2016, והייתי בטוח שאנחנו נעשה מהלך, נשנה את המצב החמור הזה ונוריד את הקטל. לא יעלה על הדעת שברכב ציבורי וכבד אנחנו מעורבים ב-30% בעשור האחרון, עד 100-90 הרוגים בשנה. אי-אפשר להמשיך עם המגפה הזאת.

כשאני בא ומסתכל – ועזרתי למשרד העבודה ומשרד התחבורה בהכנת כל החומרים המקצועיים, כל אותם התכנים – כל הזמן מדברים, אדוני, על הגורם האנושי. הגורם האנושי שמקבל את הרישיון לצערי – אבנר ואבי, ואנחנו פה כבר מכרים ותיקים, מכירים הרבה שנים – לא מקבל אפילו הכשרה בסיסית מינימלית ברכב הכבד ובאוטובוס, ואז אנחנו מוצאים אותו או בצומת הבא או חלילה במקום אחר.

אני מקווה שאנחנו פה נתקדם. קודם כול הבחירות עיכבו, אחר כך הקורונה.
היו"ר יעקב מרגי
היה שיתוף פעולה אתכם. האם אתם מברכים על התקנות?
גבי בן הרוש
חד-משמעית. אדוני, פניתי אליך במכתב וגם לשרה. הגיע הזמן. אנחנו רוצים להיות שותפים במניעת הקטל בכבישים.
היו"ר יעקב מרגי
כל הכבוד. תודה רבה. בואו נתחיל בתקנות. תוך כדי הקראה, נשמע אם יהיו הערות לאורחים שלנו בזום או לחברי הכנסת בהמשך. נתחיל עם הקראה של התקנות.
דוד טמיר
תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשפ"א–2020
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13, 70(17) ו-(18) לפקודת התעבורה (להלן-הפקודה), ובאישור וועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז–1977, אני מתקינה תקנות אלה:
תיקון תקנה 1
1.
בתקנות התעבורה, התשכ"א–1961 (להלן – התקנות העיקריות), בתקנה 1, אחרי הגדרת "מוצר תעבורה" יבוא:
""מטען בתפזורת" – מטען שעלול להישפך או לזלוג מהרכב בעת הובלתו, לרבות מטען שבהובלתו עלול להתאבך אבק או לרחף אל מחוץ לרכב המוביל; "
מרב תורג'מן
תעשה הפסקה. יש תקלה בזום.
היו"ר יעקב מרגי
רבע שעה הפסקה. אנחנו שותפים לרצון לתקן את התקנות האלה, ואנחנו חושבים שזה חשוב מאוד. נתכנס פה ב-10:25.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:13 ונתחדשה בשעה 10:26.)
היו"ר יעקב מרגי
אני מחדש את הישיבה. אתה רוצה לקרוא שוב את סעיף 1, כדי שיוכלו האורחים שלנו בזום להתייחס?
דוד טמיר
תיקון תקנה 1
1.
בתקנות התעבורה, התשכ"א–1961 (להלן – התקנות העיקריות), בתקנה 1, אחרי הגדרת "מוצר תעבורה" יבוא:
""מטען בתפזורת" – מטען שעלול להישפך או לזלוג מהרכב בעת הובלתו, לרבות מטען שבהובלתו עלול להתאבך או לרחף אל מחוץ לרכב המוביל; "
היו"ר יעקב מרגי
האם יש הערות לתקנה הראשונה?
גבי בן הרוש
אין בעיה, אנחנו מכסים את המטען. העניין הוא שחלק ניכר לא מכסה עד הסוף. הכיסוי בחלק האחורי רופף. בכביש הערבה הייתה תביעה על 100 מיליון שקל.
אבנר פלור
לכן הכנסנו את ההגדרה הזאת.
גבי בן הרוש
ההיגיון אומר לכסות, אם זה גרעינים או תפזורת, בצורה הרמטית, נקודה.
מרב תורג'מן
אני מניחה שהתקן מתייחס לעניין הזה של כיסוי המטען באופן הרמטי. נכון?
דוד טמיר
פרק ד' לתקן.
היו"ר יעקב מרגי
קודם כול, חובת כיסוי. אם לא היו התקלות האלה, יש חובת כיסוי בחוק?
דוד טמיר
בתקנה 1 תיקנו את ההגדרה של מטען בתפזורת. כיום ההתייחסות למטען בתפזורת מופיעה בתקנה 86 לתקנות התעבורה. עשינו תיקון של הנוסח והבהרה של ההגדרה מהו מטען בתפזורת, שזה בהתאם, והחלנו את הוראות התקן גם על מטענים מהסוג הזה.
היו"ר יעקב מרגי
עד כאן יש הערות?
נועם בגיינסקי
למשטרה אין, כבוד היושב-ראש.
היו"ר יעקב מרגי
אם אין עוד הערות, אנחנו נאשר. נצביע על תיקון תקנה 1 – מי בעד?

הצבעה

בעד – 1
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר יעקב מרגי
תרתי משמע פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. תיקון תקנה 1 – אושר. נעבור לתיקון תקנה 85, 2.
דוד טמיר
תיקון תקנה 85
1.
בתקנה 85 לתקנות העיקריות –1. בתקנת משנה (א) –
1. בפסקה (4), בסופה יבוא "וברכב מסוג 2N, 3N ו-O, למעט גרור חקלאי, המטען מאובטח לרכב בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י 6395 – חלק 1 – "אבטחת מטענים ברכב מסחרי: שיטות ודרישות, מדצמבר 2015", כתוקפו מזמן לזמן, שעותק שלו הועמד לעיון הציבור באגף לרכב ושירותי תחזוקה במשרד וכן באתר האינטרנט של מכון התקנים (להלן – תקן אבטחת מטענים), וזאת למעט הובלת גלילי פלדה ברכב מסוג 3N, אותם ניתן יהיה להוביל בתוך עריסה ייעודית המאובטחת לרכב המוביל באמצעות התקני חיבור סובב מהסוג האמור בחלק ג' לתוספת השנייה לתקנות;".
1. פסקה (6) – תימחק;
היו"ר יעקב מרגי
תסביר עכשיו מה קראת בקצרה.
דוד טמיר
אני אפנה את המשתתפים בדיון להוראת תקנה 85(א)(4), שאותה אנחנו מתקנים. עד היום למעשה הייתה הוראה כללית ללא דרישות מהותיות ספציפיות באשר לאופן עיגון ואבטוח מטענים לרכב. וכאן, בתיקון שאנחנו עושים, אנחנו מחייבים או מטמיעים את הוראות התקן הישראלי לאבטחת מטענים, כחלק מהחובות בהובלת מטען ברכב מסוג N2, N3 ו-O, כאשר N2, N3, זה משאיות ו-O זה גרורים.
היו"ר יעקב מרגי
האם התקן הזה קיים?
דוד טמיר
התקן קיים, פורסם בדצמבר 2015, למיטב זכרוני. מפורסם גם באתר האינטרנט של מכון התקנים, ששם ניתן להיכנס לתקן בתשלום. נמצא גם במשרדי אגף הרכב. בהמשך גם נסביר שמשרד התחבורה בשיתוף הרלב"ד ובשיתוף מועצת המובילים הכין למעשה ספר שמנחה את כלל הציבור על איך מיישמים את הוראות התקן, שזה אמור להיות הספר שמנגיש את הוראות התקן לציבור הרחב, שאמור ליישם את הוראות התקן הלכה למעשה.
היו"ר יעקב מרגי
זאת אומרת, עד היום התקן הזה היה רשות.
דוד טמיר
אמת, וולונטרי. כבוד היושב-ראש צודק. עד היום למרות שהתקן פורסם בשנת 2015 למעשה לא הוטמע ולא הפך להיות מחייב לפי הוראות הדין, וזאת המלאכה החשובה של התיקון הזה שמטמיע את ההוראות.
היו"ר יעקב מרגי
התייחסויות לתיקון תקנה 85.
נועם בגיינסקי
אדוני היושב-ראש, לגבי הסעיף שעכשיו דיברנו עליו, אין לנו התנגדות, אבל לגבי החוברת, אני יכול להגיד לך, אדוני, שבעבר העברנו לרלב"ד התייחסויות ובקשות לתיקון, כי לטעמנו החוברת חסרה. אם תרצה שאני אתן לך דוגמאות למה אני מתכוון, אני אתן, אבל לדעתנו החוברת חסרה, ולכן - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה שמחייב אותנו זה התקנות שנתקן.
מרב תורג'מן
זה מחייב. הספר הוא בעצם המלצה, אדוני.
אבנר פלור
הוא כלי עזר.
היו"ר יעקב מרגי
אם יוצאות מהדורות, כדאי להתייחס להערות של נצ"מ נועם. אם ההערות שלו תואמות את התקנות שאנחנו מתקנים עכשיו ואת התקן - - -
נועם בגיינסקי
כבוד היושב-ראש, אם אפשר להעיר עוד הערה, התקן הוא תקן מאוד מאוד לא פשוט במובן של ההבנה. אני ההדיוט, האדם הפשוט, הנהג, או בעל חברה, או קצין בטיחות בחברה שרוצה לדעת מה התקן, למה התקן מחייב אותי, איך לרתום מטען, איך אני עושה את זה, הוא מאוד מאוד לא ברור ולא קריא. התקן, רובו בנוי על נוסחאות מתמטיות, וצריך לקחת מהנדס לגבי חומרים וחוזקים וכוחות שפועלים על המטען ועל הרכב ולחשב את הדברים. ולכן הרלב"ד לקחה יוזמה, כבודו, ופרסמה את החוברת הזאת כדי להנגיש או לנסות להנגיש את התקן לשפת העם, שאם מחר מישהו רוצה לרתום מטען, הוא יוכל לפתוח חוברת ולהבין איך הוא צריך לעשות את זה נכון. אני אומר את זה כמי שאמון על האכיפה, אנחנו רוצים שגם השוטרים שלנו מחר ידברו את אותה שפה כמו הנהגים, כשהם באים לבדוק אם המטען רתום כמו שצריך, ושלא יהיה עכשיו העניין הזה של "אתה הבנת ככה", "אני הבנתי אחרת", ועכשיו אנחנו צריכים לרוץ כל הזמן לבתי משפט. מהמקום הזה העברנו לרלב"ד את ההתייחסויות שלנו ואת ההערות שלנו איך לשפר ולחייב - - - כדי שנדבר כולנו את אותה שפה.
היו"ר יעקב מרגי
הבנתי. החוברת, כפי שהיא היום, היא תפריע? היא תהווה מכשול? לפרסם אותה? לא לפרסם אותה? מה אתה אומר לי?
נועם בגיינסקי
החוברת, כמו שהיא היום, היא לא מפריעה והיא לא מכשול, היא פשוט לא נותנת שום דבר במובן הזה שאני, כשוטר, לא יודע עדיין איך אתה צריך לרתום את המטען, ועכשיו אני צריך להתווכח עם הנהג אם הוא כן רתם נכון או לא נכון, כי החוברת - - -
היו"ר יעקב מרגי
אין בעיה. אני ממליץ לך, נצ"מ נועם, כדי שלא יהיו ויכוחים וכל פעם הוא ימצא את עצמו בבתי המשפט, לאור התקנות שאושרו היום – אני ממליץ שמשטרת ישראל תוציא חוברת לשוטרים איך זה צריך להיראות ותעביר העתק גם להם, כדי שילמדו ממנה.
נועם בגיינסקי
העניין, כבודו, שמשרד התחבורה שאמון על החוקים אמור להוציא לכל עם ישראל, גם לשוטרים, גם לנהגים, גם לחברות את הכלים של איך לרתום, כדי שאנחנו, משטרת ישראל, לא נמציא איזה גלגל.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. התייחסות.
אבנר פלור
קודם כול, התקן הישראלי שהוכן – נועם גם היה חבר בצוות העבודה שם – התקן הישראלי הוא מורכב, אבל הוא גם כולל מדריך יותר פשוט.
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה להיות יותר יעיל, יותר אפקטיבי וחותך. אתה מכיר את ההערות שהוא שלח לרלב"ד?
אבנר פלור
לא ראיתי אותן, אבל אין בעיה. נראה את ההערות ונטמיע אותן בחוברת.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. זהו. זה מה שרציתי. תודה, לא צריך לפתוח יום לימודים ארוך.
מאיר אלרם
אני יוצא הרלב"ד, אני פרשתי לגמלאות, ואני עמדתי בראש הצוות שריכז את העבודה, וגם מול החוברת שהוצגה לך, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
תקנה 85 – יש לך הערות?
מאיר אלרם
אני רוצה רק להתייחס למה שאמר נצ"מ בגיינסקי. בספר "הדרך" שהוצג לך, בעמודים 70 עד 73, אנחנו – מי שסייע בידי, חנניה אפנג'ר ממשרד התחבורה, גם הוא פרש לגמלאות – אנחנו הכנסנו טבלה. טבלה חד חד ערכית, על מנת לסייע למשטרה לאכוף, ועל מנת שהדברים יהיו בהירים, איך צריך לרתום כל מטען. ואת זה עשינו לבקשת המשטרה. אתה יכול להסתכל ולראות, עשינו את זה לבקשת המשטרה. מה שצריך לעשות זה על בסיס הטבלה הזאת. פשוט להכניס ולהבנות את חוברת נוהלי אישום, ואני חושב שהדברים בהירים מספיק, לטעמי בכל אופן.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה לך. הערות נוספות.
ארנון לוי
אני מטעם איגוד קציני הבטיחות. בגדול, החוברת הזאת טובה, יפה ואיכותית. אבל אנחנו, כמשתמשים, הנהגים, עובדי החברות, קודם כול, לא קיבלנו את החוברת, לא כולם יודעים, לא כולם מכירים ולא כולם קיבלו את החוברת או את התקנה, מה שדיברנו.
היו"ר יעקב מרגי
אני אדאג שיפיצו את זה ב"קרביץ"...
ארנון לוי
הנהגים עצמם לא יודעים. לא קיבלו ולא יודעים. המשטרה יכולה לקבל ולאכוף - - -
היו"ר יעקב מרגי
תקנה 85 – יש לך הערות? מצאנו את עצמנו דנים על החוברת עכשיו. למה הוצאתם חוברת?
ארנון לוי
היא לא ישימה.
היו"ר יעקב מרגי
למה הוצאתם חוברת? אני לא מבין.
ארנון לוי
אני אומר שאותו נהג שנוסע עם העריסה שקושרת את הצינורות, אם הוא נוסע בהובלה, הוא יחשוב פעמיים, כי הוא צריך לחזור חזרה. ואיפה הוא יזרוק את העריסות? הוא צריך לחשוב מבחינה כלכלית. הוציאו חוברת, הוציאו הוראות, זה דבר טוב וחשוב, אבל צריך קודם להדריך את הנהגים, להדריך את החברות.
היו"ר יעקב מרגי
אני מנומס בתחילת הדיון. מרגע זה כל הדוברים, כשאני אשאל מי יש לו הערות לתקנה שקראנו, אני לא אתן להתבטא, אלא רק על התקנה. אתה שואל עכשיו שאלות כאילו עכשיו תיקנו את כל התקנות. זה סתם דיון סרק שיחזור על עצמו בתקנה הספציפית, וחבל. תודה.
מרב תורג'מן
כקצין בטיחות – אולי זו שאלה מקצועית מדי ולא משפטית – אבל כקצין בטיחות, התקן הזה פורסם כבר ב-2015, לכאורה יכולתם לפעול על פיו. והשאלה היא, האם פעלתם על פי התקן?
ארנון לוי
לדעתי רוב הנהגים לא עובדים על פי החוברת או רוב החברות לא עובדות על פי החוברת.
מרב תורג'מן
התקן. אני לא מדברת על החוברת, אני מדברת על התקן הרשמי.
ארנון לוי
על פי התקן הרשמי, למשל ריתום עריסות, דוגמה הכי פשוטה, צריך לעשות עריסות – אתם חושבים שבחברות יש עריסות?
היו"ר יעקב מרגי
תודה. ככה זה כשזה רצוני ולא מחויב על פי התקנות והחוק.
אבנר פלור
אדוני, אם אפשר, על החוברת עם 85.
היו"ר יעקב מרגי
חכה עם החוברת. בבקשה, אדוני.
מרדכי מעיין
אני מטעם ההתאחדות. בנושא של התקנות, דיברנו עם משרד התחבורה כשהם התכוונו להפוך את התקן הזה למחייב דרך התקנות או רשמי. דיברנו עם דלית רגב והסכמנו שצריך לעשות רוויזיה על התקן כי הוא לא מתאים לכל סוגי ההובלות. בעקבות ההסכמה עם דלית, הגשנו למכון התקנים רוויזיה מסודרת של התקן ואמור להתקיים דיון עם מכון התקנים.

מה שאני מבקש זה רק דבר אחד, שהתקנות לא יצאו לפני שהרוויזיה תאושר, כי כמו שאמרתי, הן לא ישימות לגבי חלק גדול מהמטענים ודלית יודעת את זה. זו הערה מהותית וחשובה מבחינת הפרוצדורה של האישור.
היו"ר יעקב מרגי
התקנות לא עונות לסוג המשאיות שאתה מדבר עליהן?
מרדכי מעיין
לא התקנות, אלא התקן, שהוא תקן לא מחייב היום והוא לא רשמי, הוא לא מתאים לכל סוגי ההובלות. אני יכול להביא דוגמה אם אתה רוצה. למשל משאית שמובילה משקאות, ויש לה וילונות בצדדים והיא גם מוטה. אין שום סיבה לרתום את המטענים. דרך אגב, גם הבאנו דוגמאות מחו"ל, כדי לחזק את הטענות האלה, והם גם קיבלו את זה.
היו"ר יעקב מרגי
מה הזווית של ההטיה? מה הזווית של המשטח?
מרדכי מעיין
ההטיה של - - -
היו"ר יעקב מרגי
תאמין לי שראיתי בחיי משאיות של משקאות. מה זווית המשטח? מי קבע את הזווית אל מול סיבובים ומהירויות?
מרדכי מעיין
מול תקנים מחו"ל. מה שאנחנו מבקשים זה לאמץ את התקנים המקובלים בעניין הזה גם לגבי חו"ל. והגשתי, כמו שאמרתי, רוויזיה מסודרת דרך התאחדות התעשיינים, ואמור להתקיים דיון במכון התקנים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. שמענו את ההערה. נשמע התייחסות. עוד הערות? אבנר, תתייחס בקצרה. לא נעשה יום לימודים ארוך על כל דבר.
אבנר פלור
שני משפטים: קודם כול, הוצאנו את החוברת כי עשינו פיילוט עם 500 נהגים: שוטרים, קציני בטיחות וכולם, וקיבלנו כל מיני הערות, התייחסויות. עדכנו ותיקנו את החוברת. עשינו פיילוט במשך החודשים - - -
היו"ר יעקב מרגי
מיצינו את החוברת.
אבנר פלור
זה אחד. דבר שני, לגבי התקן הישראלי שהוא מדבר עליו. אם רואים לנכון לעדכן את התקן, ממילא זה מתעדכן. אנחנו מפנים לתקן. אם התקן מתעדכן, אז גם זה מתעדכן באופן אוטומטי.
היו"ר יעקב מרגי
מה יש לך להגיד על המשאיות של המשקאות?
אבנר פלור
ההתייחסות נמצאת בחוברת. כמה שפחות המצאות ישראליות ייחודיות. כמה שיותר קרוב לאירופה זה התקן.
היו"ר יעקב מרגי
הם צריכים רתמה?
אבנר פלור
כן. יש את זה - - -
גבי בן הרוש
ברשותך, אימצנו את התקינה של אירופה באוקטובר 2015. לנו כמעסיקים החוברת הזאת זה עלויות, זה השקעות, אבל אין ברירה, צריכים לרתום את המטענים - -
היו"ר יעקב מרגי
כל הכבוד. זה לא מובן מאליו.
גבי בן הרוש
- - אין פה הנחות. מי שדיבר פה לצערי השתתף בפיילוט, ושאלנו: יש לכם הערות לפני שנגיע לכנסת? אנחנו מדברים על חיי אדם.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. מי בעד אישור תיקון תקנה 85?
מרב תורג'מן
אדוני, זה 85, רק פסקה (1).
היו"ר יעקב מרגי
אין מתנגדים. אין נמנעים.

הצבעה

אושרה.
היו"ר יעקב מרגי
אישור התיקון עבר. פסקה (2) של תקנה 85.
דוד טמיר
(2) אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
"(א1) לא יוביל אדם מטען ברכב מסוג 3N, אלא אם כן עבר נהג הרכב המוביל את המטען השתלמות מקצועית בנושא יישום הוראות תקן אבטחת מטענים, כאמור בתקנה 183ג; הודעה על הגורמים שאישרה רשות הרישוי להעברת ההשתלמות המקצועית כאמור בתקנה זו תפורסם באתר האינטרנט של המשרד."
היו"ר יעקב מרגי
תסביר.
דוד טמיר
זה איסור פלילי נוסף שאנחנו קובעים במסגרת התקנות האלה, כאשר האיסור הוא על הובלת מטען ברכב מסוג N3, שזה רכב מעל 12 טון. איסור על הובלת מטען על ידי נהג שלא עבר השתלמות. כאשר למעשה החשיבות בקיום ההשתלמות, זו הדרך שלנו להנגיש את הוראות התקן ולוודא שכל מי שמוביל מטען ברכב מעל 12 טון בשלב ראשון יעבור השתלמות שתנחה אותו באשר להוראות התקן ומה הוא נדרש כאשר הוא מוביל מטען ברכב.
היו"ר יעקב מרגי
כשאתה אומר "השתלמות", זה מעבר להסמכה ברישיון?
דוד טמיר
ביחס לנהגים שכבר יש להם רישיון, אכן. מדובר בהשתלמות חדשה של שמונה שעות, שהם יקבלו את תמצית הוראות התקן.
היו"ר יעקב מרגי
הסמכה חדשה, רישיון חדש.
דוד טמיר
מי שמקבל את הרישיון לאחר כניסתן של התקנות האלה לתוקף כבר יעבור השתלמות במסגרת הרישיון.
היו"ר יעקב מרגי
יש כבר סיליבוס של ההשתלמות הזאת?
אבנר פלור
כן, יש סיליבוס במסגרת - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני לא צריך לחלוב את המידע. תנו סקירה. כשאתם כותבים "השתלמות", תנו סקירה על ההשתלמות.
אבנר פלור
הכנו ביחד עם גבי והגורמים הנוספים, רלב"ד וכו', הכנו את מערכי השיעור. מערכי השיעור כוללים את התקן לאותם נהגים ולאותם קציני בטיחות וכל אלה שעוסקים בנדון, נושא של חקירה לעומק של תאונות דרכים, זאת אומרת, שיראו ממש ויזואלית, איך היה, מה היה בתאונות. ההשתלמויות האלה יעברו במכללות, בפיקוח של משרד העבודה. סיכמנו איתם את זה – ומחמוד נמצא כאן – שבפברואר 2021 זה יהיה ערוך ומוכן, כלומר, שיתחילו אותן השתלמויות.

התקנה אמורה להיכנס לתוקף מבחינה פלילית בינואר 2022. במהלך השנה הזאת יבצעו את ההשתלמויות, יבצעו את כל מה שנדרש. זאת הכוונה.
היו"ר יעקב מרגי
אני אדם של מספרים. יש תקן חדש. גבי, כמה נהגים מעל 12 טון יש היום בשוק?
גבי בן הרוש
אנחנו מדברים מעל 12 טון, שזה דרגה C, שיש מעל 140,000. מבקר המדינה מדגיש את זה. חוק שירותי הובלה מדבר על 10 טון. הרישיון שהמדינה מנפיקה, בגלל שהתאמנו את עצמנו לאירופה, זה C1, זה מ-12 טון. מבקר המדינה אומר: אותו נהג של 10 טון זה נהג משאית לכל דבר, אבל ידענו שתפסת מרובה, לא תפסת. אם נראה את ה-12 טון, אנחנו מדברים על קרוב ל-300,000 נהגים.
היו"ר יעקב מרגי
תגיד לי אתה, איך 140,000 נהגים עוברים בשנה השתלמות?
גבי בן הרוש
הכוונה בתקנה אחת לחמש שנים. אנחנו מקבלים רישיון לעשר שנים, אחת לחמש שנים תהיה ההשתלמות הזאת.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא מבין. תסביר לי.
אבנר פלור
גבי, מה שאתה מדבר זה הנושא של ההשתלמויות העיתיות. לשאלתך, אדוני היושב-ראש, יש לנו 140,000, אנחנו מדברים על שמונה שעות. זה יום או יומיים ימי שישי.
היו"ר יעקב מרגי
יומיים.
אבנר פלור
יש לנו למעלה מ-20 מכללות של משרד העבודה, שניתן לבצע בהן את ההשתלמויות. יכול להיות גם מצב שחברה או חברות ירכשו את הקורס הזה ויעשו את זה אצלן. זה לא חייב להיות במכללה, אבל זה יהיה מאושר על ידי משרד העבודה.
היו"ר יעקב מרגי
ההשתלמות הזאת תמוכרז?
אבנר פלור
לא. מכיוון שזה יהיה במכללות של משרד העבודה, אז אין צורך במכרז.
היו"ר יעקב מרגי
משרד העבודה עצמו הסכים לזה? הוא מכיר את זה?
אבנר פלור
אמרתי שיש להם פה נציג. סיכמנו איתם לגבי - - -
מחמוד חוג'יראת
אפשר להתייחס בבקשה?
היו"ר יעקב מרגי
רבותיי, אתם רוצים לעזור לי לנהל את הדיון? אני שואל שאלות לא לעצמי, שיירשם בפרוטוקול, שיינתנו תשובות. אני על תקן של חלבן ברפת...
אבנר פלור
יש לנו פה נציג. מפברואר 2021 הם יהיו ערוכים לבצע את ההשתלמויות.
היו"ר יעקב מרגי
אתה אומר לי ש-140,00 יעברו בתוך שנה?
אבנר פלור
כן. נקודה מאוד חשובה, אדוני היושב-ראש, אנחנו לא מחייבים נהג שלא מוביל מטען. האחריות הפלילית, מה שקיים פה, זה לאותם נהגים שמובילים מטען.
היו"ר יעקב מרגי
ברור לי.
אבנר פלור
לדוגמה, יש כאלה שיש להם רישיון והם לא עובדים בזה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה אומר שיש 140,000 בעלי רישיון. בכוונה שאלתי את גבי, לא את משרד התחבורה. כמה עוסקים בפועל בהובלת מטענים מעל 12 טון.
גבי בן הרוש
לפי חוק שירותי הובלה סדר גודל של 90,000-80,000, אבל אדוני, לא צריך להמציא את התקנה, היא קיימת. אנחנו מכשירים את הנהגים על פי תקנה 587. הנהג חייב לעבור הכשרה פעמיים, רק שהפעם לשם שינוי הכשרה אמיתית, הכשרה מקצועית.
היו"ר יעקב מרגי
יש מישהו שרוצה להתייחס לסעיף? האם יש מישהו שרוצה להתייחס לסעיף?
מחמוד חוג'יראת
אני המפקח הארצי למקצועות התחבורה באגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה. רק לתקן, יש לנו כ-60 מכללות שמקיימות את הקורסים להכשרה ברכב כבד ולא 20, כפי שצוין. כמעט בכל שנה יש לנו קרוב ל-900-800 ברכב כבד וציבורי. ברכב כבד משהו כמו 500-400. כך שניתן לבצע את ההכשרה הזאת במספר הנקוב, מה שאמרתם, 140,000. השאלה היא, האם כל נהג רכב כבד יעשה את זה או שכעבור חמש שנים, שלוש שנים, מי שסיים או-טו-טו את הקורס של ההכשרה של רכב כבד, הרי הוא כבר למד - - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו יוצאים מתוך הנחה, שאם יש 80,000 פעילים, הם לא ירצו להיות עבריינים, לא הם ולא המעסיקים שלהם. אנחנו יוצאים מתוך הנחה ש-80,000 הפעילים האלה יבואו לעבור את ההכשרות האלה. לכן אני שואל אם אתם ערוכים לכך.
מחמוד חוג'יראת
כן. ערוכים.
היו"ר יעקב מרגי
ממתי אתם יכולים להתחיל את ההשתלמויות האלה?
מחמוד חוג'יראת
אנחנו נשתף פעולה בתוכנית עם משרד התחבורה, ואני מאמין שבתוך חודשים ניתן לסדר את המערכת ולהתחיל ביישום.
מרב תורג'מן
אדוני, אני מפנה את תשומת לב הוועדה שתחילתה של התקנה הזאת הוא 1 בינואר 2021, זאת אומרת, בעוד כחודשיים. השאלה היא, האם אותן מכללות ערוכות להתחיל בהשתלמויות במועד הזה?
היו"ר יעקב מרגי
חודשיים – פרסום, שיווק, יידוע.
מרב תורג'מן
אני מניחה שהמרצים באותן מכללות צריכים ללמוד ולהיערך בהתאם לחומר שאותו הם צריכים ללמד.
מחמוד חוג'יראת
כמובן. מרצים לנושא הובלת מטענים, כמובן יש לנו במכללות. כמובן ניתן להם את התוכנית ובמידת הצורך נעשה השתלמות גם למורים האלה. אני מעריך שלקראת מרץ ניתן לבצע את ההשתלמות.
מרב תורג'מן
בכל מקרה יש להם רק עשרה חודשים להעביר את כל הנהגים השתלמות.
היו"ר יעקב מרגי
גם במרץ זה לא יהיה. תודה. עוד הערות?
נועם בגיינסקי
ברשותך, אני מבקש להסב את תשומת הלב שהתיקון הזה מדבר על "לא יוביל אדם". אין פה שום התייחסות לנושא של בעלי החברות. לכאורה לפי הנוסח הזה, האחריות על המעבר של ההשתלמות היא על אחריות הנהג. אם בעל החברה לא מאפשר לו, אני לא יכול לאכוף נגדו. אנחנו מבקשים, כמו בתקנה 85א', שכתוב "לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל", שהוועדה תחליט עכשיו שהיא מקבלת את הנוסח, אבל להוסיף "ולא ירשה אחר להוביל", אם נהג אומר לי: אדוני, בעל הבית לא מוכן - - -
היו"ר יעקב מרגי
כשמבינים, רוצים לעבור לתשובה מהר. בבקשה, יש תשובה, משרד התחבורה?
דוד טמיר
ההערה של המשטרה מתפרצת לדלת פתוחה. זה היה הניסוח המקורי שלנו בעקבות ההערה של המשטרה, שהגיעה אומנם ברגע האחרון. התייעצנו גם עם הייעוץ המשפטי של הוועדה וגם עם משרד המשפטים, ורצינו להוסיף נוסח – משרד המשפטים אחרי זה יבקשו להתייחס לזה בעצמם – אחרי "לא יוביל אדם מטען", להוסיף התייחסות גם לבעל הרכב ומי שהשליטה ברכב נתונה לו. בנוסח שהוסכם, בהתייעצות עם הייעוץ המשפטי של הוועדה, אחרי "לא יוביל אדם מטען" יתווספו המילים "ובעל הרכב או מי שהשליטה עליו לא יניח ולא ירשה להוביל מטען", ומשם אנחנו חוזרים לנוסח הרגיל.
היו"ר יעקב מרגי
משרד המשפטים תומך בזה?
דוד טמיר
משרד המשפטים ביקשו להתייחס לזה כרגע בדיון.
היו"ר יעקב מרגי
נשמע את משרד המשפטים. בבקשה.
תמרה לב
יש לנו בזום גם את המחלקה הפלילית, שתתייחס לנושא הזה, כי הסוגיה היא פלילית.
היו"ר יעקב מרגי
תעבירי לה את רשות הדיבור, אלא אם כן את רוצה לומר משהו.
לילך וגנר
רצינו להבין בהקשר הזה. אם לבן אדם יש צי של משאיות והוא מתקשר בחוזה עם חברת הובלות, מה נדרש ממנו? מה זה "לא ירשה לאחר להעביר מטענים"? הוא צריך לבדוק את כל הנהגים של אותה חברה שהוא מתקשר איתה? "לא ירשה לאחר" זה מונח מאוד עמום, ואנחנו בדרך כלל לא מאפשרים אותו בהקשר הזה.
היו"ר יעקב מרגי
מה הנוסח שאת ממליצה?
לילך וגנר
רק רציתי לקבל הסבר איך זה פועל בפועל.
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, מה הנוסח המומלץ על ידיכם? אני מסכים איתך שהנוסח קצת בעייתי.
לילך וגנר
חשבתי, אלא אם יגידו לי אחרת – שוב, אני לא מכירה את שיטת ההעסקה – "לא יורה לאחר להוביל מטען בלא שאותו נהג עבר את אותה הדרכה שדיברתם עליה". אני לא יודעת מה זה "לא יאפשר". אני יודעת מה זה "לא יורה". אם יש לו משאית, הוא לא יורה לנהג לנהוג בה, אלא אם אותו נהג עבר הכשרה.
מרב תורג'מן
הנוסח היום מדבר על "לא ירשה". זאת אומרת, לתת הרשאה זה אחרי שיש בקשה מסוימת. מן הסתם אתה לא מבקש אישור ממישהו שאין לו סמכות בעניין הזה, לכן אני חושבת שדווקא אפשר לחיות עם "לא ירשה". וזה הנוסח שקיים היום ב-85א, אבל אני גם יכולה לחיות עם "לא יורה".
לילך וגנר
אני מודעת לזה שזה קיים היום, אני חושבת שהנוסח שקיים היום הוא לא מיטבי. היום אנחנו מעדיפים להגדיר בצורה יותר מדויקת אם יש לנו הזדמנות לעשות את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שזה בסדר.
מרב תורג'מן
אפשר.
דוד טמיר
אנחנו מתקנים "ובעל הרכב או מי שהשליטה עליו לא יורה"?
מרב תורג'מן
"לא יניח ולא יורה".
לילך וגנר
"לא יורה לאחר לנהוג" והסיפה זה כמו שהיה.
מרב תורג'מן
כן להשאיר את המילה "להניח"?
לילך וגנר
לא. אני לא יודעת מה זה "להניח". שוב, יש לי צי מכוניות ואני מתקשרת בחוזה עם חברת הובלות. הנחתי לאותם נהגים של חברת ההובלות בלי שיש להם הכשרה נדרשת לנהוג, אני לא יכולה לדאוג לזה. אני יכולה להתקשר בחוזה עם אותה חברת הובלות, והחברה הזאת היא זאת שצריכה לדאוג לזה שכל הנהגים יעברו הכשרה.
מרב תורג'מן
יש פה הבדל באחריות שהוא מורה לאדם לפעול כך לבין ההרשאה. את מצמצת כאן את האחריות של בעל החברה או בעל הרכב.
לילך וגנר
שוב, כשיש לי בעלים של חברה, שיש לו צי משאיות ויש לו נהגים, הוא מורה לנהגים להוביל, והוא צריך כמובן להיות אחראי אם אותו נהג לא עבר הכשרה. לעומת זאת, כאשר יש לי צי רכבים, ואני נקשרת עם צד ג', שהוא חברה אחרת, לעשות את ההובלות האלה, אני לא יכולה - - -
היו"ר יעקב מרגי
הגב' וגנר, תקשיבי, אני לא משפטן, אבל בדינמיקה של ההתנהלות בחיים, אם אני מאמץ את הנוסח שלך "לא יורה" לעומת "הרשאה", אני משאיר פתח לוויכוחים משפטיים אין-סופיים. יכול לומר בעל החברה: נכון שהוא הנהג של הכלי הזה, אבל לא הוריתי לו לנהוג את המטען הזה. לעומת זאת, אם אני מורשה לנהוג בכלי הזה, אני, כמנהל החברה, נתתי לנהג פלוני, אני נושא אחריות על כל זה.
לילך וגנר
אני מסכימה עם אדוני. אם הנהג הוא שלי, אני אחראית, גם אם לא הייתי כותבת כלום. גם אם לא היינו כותבים "לא ירשה", הבעלים של החברה אחראי. כתוב שהאחריות חלה על אדם, בוודאי היא חלה על הבעלים של החברה. רק בנושא של מיקור חוץ בהתקשרות עם צד ג', חברת הובלות אחרת, שלא ישתמע מזה שאני אחראית על הנהגים של אותה חברת הובלות אחרת.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא מתחיל אצלך, זה מתחיל בחברה של המיקור חוץ. למה אני צריך לחפש מי זכה במכרז? ואיפה מופיע פה מי זכה במכרז?
לילך וגנר
בדיוק. אני מסכימה.
היו"ר יעקב מרגי
פה ההתייחסות היא לחברת ההובלה והנהג בלבד.
אבנר פלור
אבל שהוא לא יעסיק אותו אם הוא לא עשה, למרות שהוא צד ג'. זאת הכוונה. הוא לא יקבל אותו בכלל.
מרב תורג'מן
בדיוק. ולכן אני מציעה בנוסח – יש לנו "לא יורה ולא ירשה". להוריד את המילים "להניח" ולכתוב "לא יורה ולא ירשה", כי הרשאה היא אקטיבית. אני נותנת הרשאה אקטיבית. ולכן אני חושבת שכן יש מקום להגדיל פה את האחריות ואני מציעה "לא יורה ולא ירשה".
לילך וגנר
אני מקבלת את ההערה. הנוסח מקובל עליי.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
לילך וגנר
אני משנה ל"לא יורה ולא ירשה".
היו"ר יעקב מרגי
התייחסויות נוספות.
גבי בן הרוש
זה קיים, אדוני, ואמרת בצדק, זה קיים בחוק שירותי הובלה, בסעיף 19.
היו"ר יעקב מרגי
גבי, נשמה, יש לי יום ארוך. רק בעיות. איפה שיש בעיות תתערב, איפה שאין, עזוב. בואו נתקדם. יש לנו יום ארוך היום.
מרב תורג'מן
אדוני, אתה יכול להעלות להצבעה.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מעלים את תיקון תקנה 85, פסקה (2). מי בעד?
מרב תורג'מן
עם התיקון שקראתי.
היו"ר יעקב מרגי
עם התיקון כפי שקראו.

הצבעה

אושר.
היו"ר יעקב מרגי
אין מתנגדים, אין נמנעים. חברת הכנסת לא השתתפה בהצבעה.
אימאן ח'טיב יאסין (הרשימה המשותפת)
רק נכנסתי.
היו"ר יעקב מרגי
בצדק. כל הכבוד. פסקה (2) אושרה. עוברים לתיקון תקנה 86. 3.
דוד טמיר
תיקון תקנה 86

1.
בתקנה 86 לתקנות העיקריות –1. בכותרת התקנה במקום "חומר נשפך" יבוא "מטען בתפזורת";בזה אנחנו יוצרים אחידות בהגדרות, כפי שהגדרנו בתקנה מס' 1.1. אחרי "להוביל ברכב" יבוא "מטען בתפזורת אלא ברכב שיועד לכך, כאשר גובה המטען אינו עולה על גובה דפנות הארגז של הרכב לרבות הסולמות שהותקנו כדין ברכב, וכשהמטען מכוסה באופן שימנע התאבכות אבק או שפיכת כל חומר ממנו בהתאם לדרישות פרק ד' בתקן אבטחת מטענים."1. פסקאות (1), (2) ו-(3) – יימחקו.
היו"ר יעקב מרגי
פחות או יותר הסברת וזה מובן. האם יש התייחסות?
גבי בן הרוש
הערה קטנה. סולמות לא קיימים כבר 30 שנה. אין מצב של סולמות. הרכינות מודרניות, מנירוסטה, מאלומיניום.
היו"ר יעקב מרגי
אם אחד מחזיק משאית ישנה והיא שורדת? נוריד אותה מהכביש.
גבי בן הרוש
לא. אין הובלה כזאת.
היו"ר יעקב מרגי
אם מישהו יתקין? ירתך משהו? תשאיר.
גבי בן הרוש
כבר 30 שנה - - -
היו"ר יעקב מרגי
הלאה. האם יש הערות לתיקון תקנה 86?
נועם בגיינסקי
למשטרה אין הערות.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, נצ"מ נועם. אחרים? אם לא, אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו מצביעים על תיקון תקנה 86, כל הפסקאות.
מרב תורג'מן
תקנה 3 לתקנות שמובאות בפני הוועדה.

הצבעה

אושרה.
היו"ר יעקב מרגי
אין מתנגדים. אין נמנעים. תיקון תקנה 86 אושר. בבקשה.
דוד טמיר
הוספת תקנה 183ג
1.
אחרי תקנה 183ב לתקנות העיקריות יבוא
"השתלמות מקצועית למחזיק רישיון נהיגה לפי תקנות 182או 183"

183ג.
1. המחזיק רישיון נהיגה לפי תקנות 182 או 183 שהיה בתוקף במועד פרסומן של תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשפ"א-2020 חייב בביצוע השתלמות מקצועית בנושא יישום הוראות תקן אבטחת מטענים, כפי שאישרה רשות הרישוי אצל גורם שאישרה להעברת ההשתלמות המקצועית, בהיקף שלא יפחת משמונה שעות, עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021); הודעה על הגורמים שאישרה רשות הרישוי להעברת ההשתלמות המקצועית כאמור בתקנה זו תפורסם באתר האינטרנט של המשרד.1. גורם שאישרה רשות הרישוי להעברת ההשתלמות המקצועית ידווח לרשות הרישוי על ביצוע השתלמות בידי חייב כאמור בתקנת משנה (א) ורשות הרישוי תציין את דבר ביצוע ההשתלמות ברישיונו".
היו"ר יעקב מרגי
אבנר, מה התאריך?
אבנר פלור
25 באוקטובר.
היו"ר יעקב מרגי
אתה אומר שעד ה-31 בדצמבר אתה גומר את כל התהליכים שלך?
אבנר פלור
ביקשתי לא בדצמבר, אחרי ששמעתי את משרד העבודה.
היו"ר יעקב מרגי
פברואר.
אבנר פלור
פברואר, כן.
היו"ר יעקב מרגי
יהיה לך מספיק זמן?
אבנר פלור
עד פברואר זה אומר שאני מכין את כל המעטפת מול המכללות, והמכללות יתחילו בפברואר את הלימודים.
היו"ר יעקב מרגי
בפברואר מתחילים לימודים.
מרב תורג'מן
אין פה התייחסות מתי המכללות צריכות להתחיל את ביצוע ההשתלמות. יש פה התייחסות עד מתי הנהגים צריכים לעבור את ההשתלמות, שזה עד ה-31 בדצמבר 2021. תחילת התקנות זה בינואר 2021, למעשה רציתם לתת להם שנה שלמה ללימודים האלה. עכשיו אתה רוצה לקבוע את התחילה ל-1 בפברואר או 1 במרץ, ואז זה מצמצם את התקופה שהנהגים יהיו רשאים לצאת לאותה השתלמות.
אבנר פלור
מכיוון שלמשרד העבודה יש קושי להתחיל בינואר, עכשיו הוא אמר שהוא רוצה במרץ, אז אני אומר: נכון שאני אצמצם את הזמן מבחינת ההיערכות. אם עכשיו זה ממרץ, במקום שזה יתחיל בינואר 2022, אפשר שהעבירה הפלילית תתחיל בפברואר או במרץ 2022, כך שיהיו אותם לוחות-זמנים מבחינת היערכות.
היו"ר יעקב מרגי
אני שואל שאלות ואני מעניש את עצמי...
מרב תורג'מן
החשש הוא בטיחותי.
אבנר פלור
אני מבין את אדוני היושב-ראש.
היו"ר יעקב מרגי
חיכו שש שנים או חמש שנים לתקנות, אז עוד שנה עד - - -
אבנר פלור
בכל מקרה תהיה פה שנה, אדוני היושב-ראש, מכיוון שרק בינואר 2022 אני אתחיל את האכיפה ואת העבירה הפלילית.
היו"ר יעקב מרגי
ואתה רוצה כדי להספיק עד מרץ 2022. אנחנו לא אוהבים לדחות, אבל גם לא אוהבים לתקן תקנות, סליחה על הביטוי, שהן כלאם פאדי. אני לא רואה איך המגזר הציבורי – עם כל הכבוד למחמוד חוג'יארת – אני לא מאמין שבשרשרת המזון שזה יוצא ממשרד התחבורה עם הסיליבוס ועם כל מה שצריך למשרד העבודה, וממשרד העבודה למכללות, ומהמכללות וכו', תגידו שתהיו מוכנים ב-1 בפברואר.

בהנחה שתהיו מוכנים ב-1 בפברואר, בעוד שאנחנו מאמינים, על פי דבריכם, שיש 80,000 מתוך 140,000 בעלי רישיון, שזה העיסוק שלהם, שיצטרכו לעבור את ההשתלמות הזאת, אני אתן לכם את זה. אני חושב שזה יותר נכון מאשר להילחץ ולא יהיה בסוף, במיוחד שזו עבירה פלילית. מה אומר נצ"מ נועם? אתה איתי בחשש.
נועם בגיינסקי
אני תמיד איתך, כבוד היושב-ראש.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. לכן ניתן לכם עד 1 במרץ, אבל זה התחלת ההשתלמויות. יש מקום שזה כתוב בתקנות?
דוד טמיר
תחילת החובה נכון לכרגע בנוסח הקיים זה החל מה-1 בינואר 2021, תחילת החובה לביצוע ההשתלמות.
מרב תורג'מן
הכול יידחה, גם תחילת החובה תידחה ל-1 במרץ, וגם תחילתן של התקנות. ההוראה שבגינה ניתן להחיל אחריות פלילית, תידחה גם היא עד ה-1 במרץ 2022.
אבנר פלור
עד 28 בפברואר או שיש 29?
מרב תורג'מן
התחילה היא ב-1 במרץ. זה מה שנהוג לעשות, תחילת החודש.
דוד טמיר
נדחה בהתאמה גם את האיסור הפלילי, שתישאר שנה לביצוע.
היו"ר יעקב מרגי
על זה אנחנו מדברים. תדחה את התחילה של מערך ההשתלמויות.
מרב תורג'מן
נגיע לסעיף התחילה בתקנה 7, ושם נבהיר.
אבנר פלור
אני רוצה רק להבהיר עוד פעם לפרוטוקול, וגם גבי יושב פה, זה אומר שצריכים כבר להתחיל להיערך לזה, שלא נגיע לסוף - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה אומר לי? אני אומר לך.
אבנר פלור
אדוני היושב-ראש, אני אומר את זה פה, כשיש פה את כל הגורמים - -
היו"ר יעקב מרגי
זה לא מעניין. תעשה עבודה כמו שצריך אצלך.
אבנר פלור
אין בעיה.

- - שידעו שהם כבר צריכים להיערך לזה.
גבי בן הרוש
מה שאני מבקש, אדוני, הערה למשרד העבודה ולמשרד התחבורה. בנוהל שמציעים למרצים שלהם או לפיקוח, כתוב שם ששישי-שבת הם לא עובדים, לא עושים פיקוח. אני לא רוצה שבת, אבל אמרנו שבחברות המשאיות העבודה יורדת בשישי לפחות ב-40%, זה היום שאני פחות אגרום נזק לחברות ההובלה.
היו"ר יעקב מרגי
אבנר, אני חושב שצריך להיות קשוב. עזוב את הרצון שלו. אם אנחנו חפצים שהתקנות האלה לא יהיו אות מתה, וכל ה-80,000 הנהגים האלה יספיקו, הרי יש אילוצים של מעסיק, אילוצים של עבודה, אילוצים של משפחה, לך תדע עם הקורונה הזאת, מה יהיה איתה, אני חושב שימי שישי, גם יאפשרו את ההשתלמויות. תשימו את זה בהנחיות של משרד העבודה. תסגרו את זה ביניכם.
מחמוד חוג'יראת
אנחנו נשקול את זה בחיוב.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה עבור הרצון הטוב. תודה, גבי. בבקשה, יש עוד התייחסויות?
מרב תורג'מן
התאריך שאתם מציעים כאן ב-183ג(א) הוא 1 במרץ?
היו"ר יעקב מרגי
2022.
מרב תורג'מן
אתה יכול להעלות את זה להצבעה.
היו"ר יעקב מרגי
תקנה 4 בנוסח הוועדה. מי בעד?

הצבעה

אושרה.
היו"ר יעקב מרגי
אין מתנגדים, אין נמנעים. תקנה 4 אושרה, כולל שתי הפסקאות (א) ו-(ב). תקנה 5, הוספת תקנה.
דוד טמיר
הוספת תקנה 364ט
1.
אחרי תקנה 364ח לתקנות העיקריות, יבוא:
"חובת התקנת נקודות עיגון ברכב מסחרי
364ט.
לא יירשם לראשונה רכב מסוג 2N, 3N ו-O ולא יחודש רישיונו של רכב כאמור אלא אם כן מותקנות בו נקודות עיגון בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י 6395 – חלק 2 – "רתום ואבטחה של מטענים ברכב מסחרי: נקודות עיגון, מדצמבר 2015" כתוקפו מזמן לזמן, שעותק שלו הועמד לעיון הציבור במשרד באגף לרכב ושירותי תחזוקה במשרד וכן באתר האינטרנט של מכון התקנים.".
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מדברים על אותו תקן כל הזמן.
דוד טמיר
זה החלק השני של אותו תקן, כאשר למעשה התקנה הזאת מתייחסת לרכבים עצמם. אם עד עכשיו דיברנו על החובה של הנהגים, בעצם על הגורם האנושי, כאן אנחנו מדברים על התאמה של הרכבים עצמם להוראות התקן במובן זה של טבעות עיגון וכל ההיבטים הטכניים שיאפשרו את יישום הוראות התקן.
היו"ר יעקב מרגי
אבנר, התקן הזה יהיה באתר של משרד התחבורה?
אבנר פלור
לא. לא באתר. אפשר יהיה לראות את זה באופן פיזי במשרדי אגף הרכב בתל אביב.
היו"ר יעקב מרגי
הוא צריך לנסוע לשם לראות את התקן? למה?
אבנר פלור
יש בעייתיות עם פרסום תקנים ישראליים.
היו"ר יעקב מרגי
לא הבנתי. תסביר.
אבנר פלור
יש בעייתיות משפטית, לפחות ממה שהבנתי. המשפטנים יוכלו להסביר יותר טוב ממני - -
היו"ר יעקב מרגי
לא בטוח.
אבנר פלור
- - של פרסום תקנים ישראליים לציבור, מכיוון שזה בתשלום.
היו"ר יעקב מרגי
תקנו את זה. אם זה משאב. תקנו את זה ממכון התקנים פעם אחת.
אבנר פלור
לא. התקן עצמו, אדוני היושב-ראש, אנחנו יזמנו אותו, אנחנו מימנו אותו ביותר מ-300,000 שקלים.
היו"ר יעקב מרגי
אז מה הבעיה? למה אדם בעידן הטכנולוגי, כשסניפי בנקים נסגרים ואתה מדבר עם מכונות – למה מנהל חברה, קצין בטיחות של חברה או נהג, צריכים לנסוע לתל אביב, לשבת שם, לעיין בבר מינן? אני מנסה להבין, יכול להיות שיש רציונל משפטי. אני מנסה להבין למה.
אבנר פלור
מקצועית אין לי בעיה, אבל משפטית יש בעיה.
דוד טמיר
כבוד היושב-ראש, שני דברים: האחד, מה שהתייחסת לחברות גדולות, לקציני בטיחות וכו', לאנשים שעוסקים בנושא. ראשית, ניתן לרכוש את הוראות התקן במלואן באתר של מכון התקנים. התקן ניתן לרכישה. ביחס לכל יתר האנשים, אם אנחנו מתייחסים לנהגים ולכל האנשים האחרים, הרי לא צריכים את הוראות התקן - - -
היו"ר יעקב מרגי
מכובדי, הבנתי. אני שואל שאלה. משרד התחבורה, משרד ממשלתי, מחבר תקינה. יותר מזה, אתה אומר שהיית שותף לחיבור התקן, השקעת בחיבור התקן. למה ריבונו של עולם זה לא יכול להיות באתר של אגף הרכב של משרד התחבורה? למה צריך לגשת פיזית עם ידיים מאחור, לעיין ולא לקחת כלום?
דוד טמיר
מהטעם שלמכון התקנים יש טענות קנייניות ביחס לתקנים שהם מפרסמים, לכן הם גם דורשים את התשלום. הדרך שלנו להתגבר על זה למעשה, וזה עלה כאן קודם בדיון, שהוראות התקן עצמן מורכבות להבנה לאנשים מן היישוב, ולכן הנגשת התקן מבחינתנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
כשהוא ייסע לתל אביב זה יהיה יותר ברור?
דוד טמיר
לא. אבל בשביל זה הוא יקבל - - -
דוד טמיר
הוא ייסע לתל אביב, ישלם 100 שקל חניה.
אימאן ח'טיב יאסין (הרשימה המשותפת)
אולי אתה תשלם כמו שרוצים להוציא אגרה למשל או נסח טאבו. משלמים כמה שקלים, מוציאים את הנסח.
מרב תורג'מן
הם לא נותנים.
תמרה לב
אני אשלים את מה שדוד טמיר אמר, מדובר בעניין של זכויות יוצרים. ההיבט הקנייני שדוד דיבר עליו, שזה זכויות יוצרים של מכון התקנים. ברגע שזה מפורסם, אין שום סיבה לאף אחד לשלם.
היו"ר יעקב מרגי
שהמדינה תהוון ותרכוש ממכון התקנים ותעמיד לרשות הציבור. יימנעו הרבה בעיות והרבה תקלות.
תמרה לב
אם המדינה תעשה את זה, ותרכוש את זכויות היוצרים לתקן, היא יכולה לעשות את זה. גם אם אני קונה תקליט, משלמת על תקליט, אני לא יכולה להפיץ אותו לכל העולם, ולכן זאת השאלה פה כרגע. כמו שדוד אמר, רוב הציבור לא צריך את התקן הזה, הציבור הרחב לא צריך אותו. בדרך כלל זה מסוג הדברים המקצועיים שמי שנדרש להם זה הגורמים מקצועיים.
היו"ר יעקב מרגי
מתוך 80,000 כמה? למה את קובעת דברים כמסמרות? מתוך 140,000 בעלי רישיון ייעודי כזה, 80,000 פוטנציאלים. למה זה רק כמה?
תמרה לב
סליחה על המסמרות.
היו"ר יעקב מרגי
מבחינתי זה חומר למחשבה לשולחן הזה ברפורמה של מכון התקנים. וזה יהיה, זה יעלה. אין דבר כזה. במיוחד כשאתה אומר שחלק מהתקן - - -
אבנר פלור
אנחנו מימנו את התקן. אנחנו מימנו ב-300,000 שקל את התקן.
היו"ר יעקב מרגי
מימנתם את התקן, אז מגיעות לכם מכות, סליחה על הביטוי. מכות פרוצדורליות, לא מכות פיזיות. תודה רבה.
גבי בן הרוש
רק הערה, אדוני, ברשותך. מדובר על תקן למשאיות הכבדות, הסמי-טריילר והפול-טריילרים, מרביתם חדשים עם התקן החדש, מרביתם. קודם כול, את המשאיות אנחנו מייבאים מאירופה. אנחנו מדברים רק על הנתמכים.
היו"ר יעקב מרגי
הינה אני אומר לכם: אם זה לא היה תקן ישראלי ייעודי, הייתי אומר לך שמספיק שיביא אישור שזה תואם לתקן האירופי, אם מועתק האירופי, ושיפעל לפי זה. אבל בוא, אנחנו לא שם. זה חומר למחשבה לדיון אחר, לא כאן, אבל העליתי את זה בכוונה, רק כדי להסביר כמה דברים אפשר לפשט ולהקל, ואנחנו עדיין חיים בעידן רשמי האגודות, רשמי העמותות. בקיצור, כל אחד מרכז כוח אצלו. תודה.

האם יש התייחסות להוספת תקנה 5?
נועם בגיינסקי
כבוד היושב-ראש, למשטרה אין התייחסות.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, חשוב שייאמר. לאחרים יש?
מרב תורג'מן
אני רק אפנה את תשומת לב הוועדה, שתחילתה של התקנה הזאת, כפי שהמשרד מציע, זה 1 ביולי 2021. אולי תסבירו את הסיבה לזה? והאם לאור הדחייה של החודשיים הנוספים גם פה נדרשת דחייה?
אבנר פלור
קודם כול, נתנו לזה מועד מוקדם יותר, מכיוון שלא תוכל ליישם את סעיפי התקן אם הרכב לא מותאם לכך, אבל עכשיו יש התייעצות עם דוד טמיר, מכיוון שהארכנו גם את ההכשרה של הנהגים, אז אנחנו מבקשים גם פה לתת שלושה חודשים נוספים כך שזה יהיה מותאם.
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שזה נכון.
מרב תורג'מן
אז 1 בספטמבר?
היו"ר יעקב מרגי
תודה על תשומת הלב.
דוד טמיר
זה לא רלוונטי כרגע לנוסח התקנה שקראנו, אבל זה יהיה רלוונטי בהמשך.
מרב תורג'מן
נכון, אבל בכל זאת, מכיוון שדנו בעניין המהותי, חשבתי שגם נכון להעלות את זה. אדוני יכול להעלות להצבעה את תקנה 5.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד תקנה 5?
הצבעה

אושרה.
היו"ר יעקב מרגי
אין מתנגדים, אין נמנעים. תיקון תקנה 5 אושר. בבקשה, תקנה 6.
דוד טמיר
תקנה 6 זה תיקון לתוספת השישית, בהיבט של נקודות החובה שייקבעו ביחס לעבירות שנקבעו בתיקון הזה.

תיקון התוספת השישית
1.
בתוספת השישית לתקנות העיקריות תחת הכותרת "6 נקודות" במקום פרט 18 יבוא:אנחנו מכניסים כאן תיקון לטבלה שמצויה בתוספת השישית.
מס' סעיף


מס"ד
פקודה
תקנה
תיאור מקוצר של העבירה

"17ב

85(א)(4), 85(א1)
הובלת מטען שאינו מאובטח לרכב בהתאם לדרישות תקן אבטחת מטענים; הובלת מטען ברכב מסוג 3N על ידי נהג שלא עבר השתלמות מקצועית בנושא יישום תקן אבטחת מטענים."

18

86
הובלת מטען בתפזורת לא מכוסה או מכוסה בכיסוי שאינו מקיים את דרישות פרק ד' לתקן אבטחת מטענים.


פרט 18 אנחנו מחליפים ומפנה לתקנה 86.
היו"ר יעקב מרגי
הנושא ברור. האם יש הערות?
מרב תורג'מן
יש לי הערה משלימה, שלא נוגעת לנוסח הזה, אלא בעניין של עבירות הקנס. כידוע, לצד העבירות הפליליות שקבועות מכוח פקודת התעבורה, גם בתקנות התעבורה, השר קובע בצו עבירות קנס – צו התעבורה (עבירות קנס) – בעצם ברירת קנס לתהליך הפלילי. בפני הוועדה כרגע אין את ברירת הקנס הזאת, ומבירור שעשיתי עם משרד התחבורה עולה שהם מכינים את הצו הזה ויביאו אותו בהקדם לאישור הוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא משהו מובנה בכלל?
דוד טמיר
רק הערה כהשלמה למה שאמרה היועצת המשפטית של הוועדה. למעשה הנושא של ברירת הקנס זה נושא שעלה לקראת הדיון. הכנו את זה לקראת הדיון וזה היה אמור להגיע ולהיות מאושר, אבל לא הגענו לקבל את הסכמת שר המשפטים, ולכן אנחנו נביא את זה במועד מאוחר יותר לאישור הוועדה. רק צריך להבהיר שזה לא פוגע בתיקון הזה, מאחר שהאיסור הפלילי נכנס לתוקף רק ב-1 במרץ 2022.
היו"ר יעקב מרגי
זה קל בעיניך? אל תגלה לאף אחד, הנהג לא 24/7 על הכביש, לפי החוק הוא נוהג 12 שעות. נכון ככה החוק לנהג משאית? נכון, נועם? אבל בפועל, אל תספרו לאף אחד, זה לא ככה. אז בוא תקשיב לי - - -
נועם בגיינסקי
כן, כבודו.
היו"ר יעקב מרגי
אתה לא יכול להגיד לי שזה לא נורא, כשיש סבירות גבוהה מאוד שיהיה לו רישום פלילי על עבירות כאלה ואין לו ברירת קנס מוכנה. אני לא מבין למה זה לא נגמר יחד עם תיקון התקנות? אני לא שומע אופק, וכשאתה אומר לי שזה לא אושר על ידי משרד המשפטים, אני רואה את אורך הגלות, אני רואה אותו דבר במשרד המשפטים. משרד המשפטים איתנו? זה מהפרקטיקה שלנו בחקיקה. אנחנו מכירים את זה פה.
דוד טמיר
כבודו, רק הערתי לתשומת הלב. לא אמרתי שזה בסדר, אני רק אומר שמבחינה מהותית - - -
היו"ר יעקב מרגי
השתמע שזה לא מפריע ליישום החוק. רישום פלילי זה לא דבר של מה בכך.
מרב תורג'מן
תצטרכו להגיש כתב אישום, להוכיח את האשמה.
דוד טמיר
אנחנו מתכוונים להעביר את זה לפני שנגיע ליישום.
היו"ר יעקב מרגי
בוא נשמע. בבקשה, גברתי.
תמרה לב
זה לא היה הנושא פה לדיון. אני יכולה לבדוק איפה זה עומד.
היו"ר יעקב מרגי
את לא יודעת לומר לנו כרגע? אני מבקש תוך כדי הדיון. זה חשוב לי כדי לדעת אם אני מסיים היום את תיקון התקנות או דוחה את זה למועד אחר.
תמרה לב
אוקיי. אני אבדוק.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. נשמע בהמשך.
דוד טמיר
נגיד רק שמבחינת הסטטוס הרי אנחנו כבר נמצאים עם אישור נוסח של התיקון של פקודת התעבורה, וזה יועבר בהקדם לקבלת אישור שר המשפטים, ויובא בשנית לאישור הוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
כמה זמן אתה במגזר הציבורי?
דוד טמיר
עשר שנים.
היו"ר יעקב מרגי
יש לך קילומטראז'. תגיד לי כמה זמן רומן כזה מתמשך בממוצע לאישור תקנות, אישור נוסחים של משרד המשפטים?
דוד טמיר
אני מסכים כמובן עם כבודו, רק שכאן באמת העבודה המהותית כבר נעשתה וכבר הוכנה.
היו"ר יעקב מרגי
אבל זה אצלך עדיין. עוד לא התחלת את העבודה.
דוד טמיר
לא, לא. אנחנו סיימנו.
היו"ר יעקב מרגי
אתה סיימת, זה עוד לא התחיל. לא הכנסת לתנור, למכונה, לעיבוד. זה משרד המשפטים, יש להם צרות גדולות יותר, וזה לא שיר.
דוד טמיר
אנחנו מקווים שזה יהיה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יכול לקוות, אבל אני רוצה לדעת, כי למשרד המשפטים יש שעון אחר, לחץ דם אחר, לוח-זמנים אחר וסדרי עדיפויות אחרים בתיקון תקנות, שלא תיקחו אותי למקומות אחרים שלא חשבתי עליהם.
היו"ר יעקב מרגי
יש הערות? התייחסויות?
נועם בגיינסקי
כבוד היושב-ראש, אחרי שמבקשים להוסיף את התוספת האחרונה לצו עבירות הקנס, כמובן אין התנגדות.
היו"ר יעקב מרגי
אתה חי עם זה שיכול להיכנס החוק הזה לתוקף ויש לך רק רישום פלילי, התמודדות פלילית, כתבי הגנה וכל הסיפור הזה?
נועם בגיינסקי
אני אומר שאם מכניסים לתיקון גם את התיקון של צו עבירות הקנס - - -
מרב תורג'מן
לא. זה לא בתיקון.
היו"ר יעקב מרגי
כרגע זה לא נמצא. אין ברירת קנס כרגע.
נועם בגיינסקי
כרגע זה בעייתי, כי אז מי שלא יעבור את ההדרכה ב-1 במרץ יקבל הזמנה לבית משפט. אם עד ה-1 במרץ - - -
היו"ר יעקב מרגי
נתחיל לפרנס את עורכי דין. אתם יודעים כמה עולה עורך דין תעבורה רק כדי לטפל בזה שלקחו לך את הרישיון לתחנה? התליית רישיון 30 יום – אתם יודעים כמה עולה התהליך הכי זול?
קריאה
5,000 שקל.
היו"ר יעקב מרגי
בחיוך זה 5,000. בפריפריה זה 5,000.
נועם בגיינסקי
היושב-ראש, אם מישהו חושב שייקח יותר משנה התיקון של צו עבירות הקנס, יכול להיות שצריך לחשוב להכניס את התוקף של העבירה הפלילית לא ב-1 במרץ, אלא לדחות את זה, אם אנחנו לא רוצים לגרום עוול לנהגים.
היו"ר יעקב מרגי
תמיד אבא שלי עליו השלום אמר שאני לא סתם שואל שאלות כשהייתי שואל שאלות.
נועם בגיינסקי
הוא ידע מה הוא אמר.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, אני מקווה שעד סוף הדיון יהיו לנו תשובות ממשרד המשפטים כמה זמן הם מעריכים. כשאתה אומר לי שעשיתם את העבודה, עו"ד דוד טמיר, אצלכם זה גמור?
דוד טמיר
כן. כן.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה גמור?
דוד טמיר
זה כבר אחרי אישור נוסח של משרד המשפטים, זה רק צריך לצאת ממשרד התחבורה ללשכת שר המשפטים, לקבל את אישורו.
היו"ר יעקב מרגי
מה מונע מכם להוציא את זה?
מרב תורג'מן
אדוני, ביקשתי את טיוטת הנוסח, יש בידי את טיוטת הנוסח, אבל כאמור יש עוד פרוצדורות, זה צריך להיות מאושר במשרד המשפטים, להגיע לוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
ברור. כרגע יש לי את הטיוטה ביד. מבחינתך, כמה זמן אתה צריך כדי להעביר את זה למשרד המשפטים?
דוד טמיר
עוד השבוע זה יועבר.
היו"ר יעקב מרגי
זו הצהרה לפרוטוקול. אמרתי לכם שאני על תקן החלבן ברפת... נשמע את תשובת משרד המשפטים. כמה זמן זה ייקח? בבקשה, יש לנו תשובה.
תמרה לב
כמו שעו"ד דוד טמיר אמר, זה עוד לא הגיע אלינו למשרד המשפטים לאישור. משרד התחבורה צריך להעביר את זה לאישור, ולכן כרגע אין לי צפי. אני כן יכולה להגיד שמכיוון שזה כבר עבר את הנוסח, את העולם המהותי זה כבר עבר, זו פרוצדורה שבדרך כלל לא לוקחת הרבה זמן, ואנחנו כמובן נעשה את זה במהירות האפשרית.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. זה נאמר לפרוטוקול. נמשיך לעקוב אחרי זה. תודה. מי בעד התיקון לתוספת השישית?

הצבעה

אושר.
היו"ר יעקב מרגי
אין מתנגדים, אין נמנעים. התיקון לתוספת השישית אושר. תחילה ותחולה.
דוד טמיר
תחילה ותחולה
7.
(א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 183ג ו-364ט לתקנות העיקריות כנוסחן בתקנות 4 ו-5 לתקנות אלה - - -נעשה כאן את התיקון, בהתאם לדיון שהיה, ובמקום התאריך שנקבע כרגע, 1 בינואר 2022, נדחה את מועד התחילה ל-1 במרץ 2022.(ב) תחילתה של תקנה 183ג לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 4 לתקנות אלה, ביום - - -


בהתאמה אנחנו נדחה את זה. במקום ב-1 בינואר זה יעבור ל-1 במרץ 2021.(ג) תחילתה של תקנה 364ט לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 5 לתקנות אלה - - - והיא לא תחול על רכב מסוג 1O ו-2O שנרשם לראשונה קודם למועד האמור.וגם פה נעשה את השינוי, שזה יידחה ל-1 בספטמבר 2021.

אנחנו רק רוצים להסביר לוועדה ש-O1 ו-O2 זה גרורים קלים, עד 3.5 טון, כאשר סברנו שאין מקום לחייב. בדרך כלל הם נמצאים בידי אנשים פרטיים, וסברנו שאין מקום לחייב אנשים פרטיים לתקן את הגרורים ולהתקין בהם את מקומות העיגון בהתאם לתקנות האלה, וזה יחול למעשה רק על נגררים חדשים שיירשמו החל מ-1 בספטמבר ואילך.
היו"ר יעקב מרגי
מאה אחוז.
מרב תורג'מן
אין לי הערות על זה.
היו"ר יעקב מרגי
יש הערות לתחילה ותחולה?
נועם בגיינסקי
למשטרה אין הערות. מקובל.
היו"ר יעקב מרגי
תודה ואנחנו נעבור להצבעה. מי בעד תחילה ותחולה, תקנה 7?

הצבעה

אושרה.
היו"ר יעקב מרגי
אין מתנגדים, אין נמנעים. תחילה ותחולה אושרו. סיימנו. יש הזדמנות למירי רגב לחתום על עוד תקנות. שמתי לב שבתחילת התקנות שיניתם לנוסח נקבה.
גבי בן הרוש
אדוני היושב-ראש, בקשה קטנה. משרד התחבורה כמובן, בכפוף למשרד המשפטים, בהליך של תיקון תקנות, אני מדבר על המטענים החורגים. אנחנו כרגע עובדים עם כל מיני היתרים מול המשטרה, מול משרד התחבורה. הייתי מאוד מבקש שאם משרד התחבורה יאיץ את התקנות האלה, הן חשובות לחיי אדם, שהוועדה תיתן לזה סדר עדיפות.
היו"ר יעקב מרגי
התחלת טוב, סיימת גרוע. אני נוזף בהם, מאיץ בהם. ראית בממוצע כמה זמן לוקח לתקן פה במדינה שלנו משהו. תאמין לי, הרבה יותר קל לבנות מחלף מאשר לתקן תקנות. אני אומר לך. בכניסה למושב שלי הייתה תאונה מצערת של שלוש נערות ירושלמיות שבאו לחגוג יום הולדת ורצו לחזור הביתה, יום שישי אחד קיפחו את חייהן. שש שנים בערך עובדים על הכביש. על תקנות אני מדבר. לא סתם התעקשתי עם משרד המשפטים ועם העורך דין המלומד שהוא יאמר לי איפה זה עומד מבחינתו, כי אני יודע מה הזמנים. זה שנים, כי זה לא בוער, יש דברים אחרים, אז שמים בצד לתיקון. במקום לקחת ולגמור – בוא נשב היום, נגמור – אם זו הייתה שיטת העבודה, זה לא היה נזרק.
גבי בן הרוש
אדוני כל הכבוד. אתה מעביר מסר שלא היה פה הרבה זמן. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
הישיבה נעולה. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:39.

קוד המקור של הנתונים