ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 15/09/2020

צו הארכת תקופות (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים) (תיקון התוספת השלישית לחוק), התשפ"א-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת3
ועדת החוקה, חוק ומשפט
15/09/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 111
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום שלישי, כ"ו באלול התש"ף (15 בספטמבר 2020), שעה 12:30
סדר היום
הצעת צו הארכת תקופות (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים) (תיקון התוספת השלישית לחוק), התש"ף-2020
נכחו
חברי הוועדה: יעקב אשר – היו"ר
קארין אלהרר
מוזמנים
רחלי גולדשטיין - מחלקה משפטית, משרד הכלכלה
ייעוץ משפטי
אפרת חקאק
מנהל/ת הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
יפעת קדםהצעת צו הארכת תקופות (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים) (תיקון התוספת השלישית לחוק), התש"ף-2020
היו"ר יעקב אשר
אני פותח בזאת את ישיבת ועדת החוקה. הצעת צו הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים) (תיקון התוספת השלישית לחוק). נציגת משרד הכלכלה, אנא תציגי את בקשת המשרד. אישרנו אתמול את המשך התקנות. אני מבין שיש נושאים שאתם מבקשים להחריג.
רחלי גולדשטיין
שני נושאים שאנחנו מבקשים להחריג מהתקנות. אנחנו מאוד בעד הקלות לעסקים ותעשייה, אנחנו בעד ההצעה ככלל, אבל יש שני נושאים שאנחנו מעוניינים להחריג. הראשון זה רישיונות ייבוא בפטור ממכס שניתנים לפי סעיף 2(ד) לצו ייבוא חופשי. מדינת ישראל קובעת מכסות שאפשר לייבא בפטור ממכס. יש מכסות שקבועות בהסכמי סחר עם מדינות אחרות, יש מכסות שהמדינה קובעת מרצונה בצווים. המכסות מחולקות חלקן על ידי המשרד שלנו, חלקן על ידי משרד החקלאות. אנחנו מחלקים אותן שנתי, כלומר, בסוף שנה כל המכסות מתאפסות, ובשנה שמתחילה מחלקים את המכסות מחדש. הבעיה בצו הנוכחי זה שהוא מאריך חלק מהמכסות אל תוך 2021, לכן לכלול את רישיונות הייבוא בפטור ממכס זה בעייתי. הבקשה היא בתיאום עם משרד החקלאות, זו עמדתם מאותה סיבה.

הנושא השני שאנחנו רוצים להחריג זה רישיונות לכלי איירסופט וזיקוקים. לאחרונה יש למשרד המון בעיות עם הרישוי של כלי איירסופט וזיקוקים, יש לנו המון הפרות. אלה דברים מאוד מסוכנים שאנחנו רוצים מעקב צמוד עליהם.
אפרת חקאק
לגבי פריט 93.06.9090 לא מצאתי את ההפניה שבאמת מדובר בכדורי איירסופט. אני מבקשת שהוועדה תאשר את המהות, ושהם יעשו בדיקה כדי לוודא שהפריט הזה אומר את מה שרצינו שהוא יגיד.
היו"ר יעקב אשר
לוודא שההגדרה תואמת לבקשה.
אפרת חקאק
כן, שזה לא יהיה יותר רחב.
היו"ר יעקב אשר
אנחנו נאשר את זה בכפוף - -
רחלי גולדשטיין
לבירור מול המכס.
אפרת חקאק
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), התש"ף -2020 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם ראש הממשלה ובאישור ועדת חוקה, חוקה ומשפט, אני מצווה לאמור:

תיקון התוספת 1. בתוספת השלישית לחוק יבוא:
השלישית לחוק

(1) רישיון ייבוא בפטור ממכס שניתן לפי סעיף 2(ד)
לצו ייבוא חופשי, התשע"ד-2014 (להלן – צו ייבוא
חופשי);

(2) רישיון ייבוא שניתן לפי סעיף 2(א) לצו ייבוא
חופשי או לפי סעיף 2(א)(2) לצו ייבוא אישי,
התשע"ט-2019 לטובין המסווגים בפרטי המכס
המפורטים להלן
36.04, 93.04.0020, 93.05.9900
ו-93.06.9090".
היו"ר יעקב אשר
מי בעד התיקון?

הצבעה
אושר.
היו"ר יעקב אשר
בעד פה-אחד. שתהיה שנה טובה לכולם.


הישיבה ננעלה בשעה 12:55.

קוד המקור של הנתונים