ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 14/09/2020

בקשת שר הכלכלה לקביעת ועדה לפי חוק הארכת תקופות (הוראת שעה-נגיף קורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), התש"ף-2020, רביזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר טענת נושא חדש על הצעת התיקון של חה"כ שלמה קרעי , חוק הכנסת (תיקון מס' 48), התשפ"א-2020, טענות לנושא חדש בעת הדיון בהצ"ח הכנסת (תיקון מס' 48) (יושב ראש הוועדה הציבורית לעניין שכר חברי הכנסת), התש"ף-2020

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת21
ועדת הכנסת
14/09/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 58
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ה באלול התש"ף (14 בספטמבר 2020), שעה 12:40
סדר היום
1. בקשת שר הכלכלה לקביעת ועדה לפי חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף קורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), התש"ף-2020
2. רביזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר טענת נושא חדש על הצעת התיקון של חה"כ שלמה קרעי
3. המשך הדיון בהצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 48) (יושב ראש הוועדה הציבורית לעניין שכר חברי הכנסת), התש"ף-2020 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
עמית הלוי
בועז טופורובסקי
אוסנת הילה מארק
חמד עמאר
יצחק פינדרוס
תהלה פרידמן
אלעזר שטרן
הילה שי וזאן
חברי הכנסת
שלמה קרעי
אוריאל בוסו
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
תמר פוליבוירביזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר טענת נושא חדש על הצעת התיקון של חה"כ שלמה קרעי
בקשת שר הכלכלה לקביעת ועדה לפי חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף קורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), התש"ף-2020
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת, אני מתכבד - -
שלמה קרעי (הליכוד)
איתן, אני מושך את הרביזיה, נמשיך בהסתייגויות.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מודה לך על כך.

- - אז אנחנו נחדש את הדיון בהסתייגויות. בטרם נעבור להסתייגויות, שלחנו לכם טיוטת צו הארכת תקופות של אישורים רגולטוריים של משרד הכלכלה. בשבוע שעבר אישרנו אישורים רגולטוריים, אתם זוכרים רישיונות נהיגה? זה היה רק על חלק מהצווים, ועכשיו הגיע הצו המשלים. הם רוצים לקיים דיון על שני הצווים ביחד בוועדת החוקה, חוק ומשפט, כי זה אותו נושא. ארבל, אנחנו צריכים לקבוע איזו ועדה תדון בזה?
ארבל אסטרחן
אולי נכון להגיד שוועדת החוקה תדון בכל הצווים לפי החוק, כי כזכור, זה חוק שנחקק בוועדת הקורונה, לכן לא כתבו שם ועדה, אלא אמרו: ועדה שתקבע ועדת הכנסת.
יש פה שני עניינים
הארכת תקופה כללית, ויש סמכויות לשרים לתקן את התוספות שמחריגות נושאים.
היו"ר איתן גינזבורג
שזה הכול? גם נושאים שונים בתחומים שונים?
ארבל אסטרחן
שלל נושאים, אלה יכולים להיות שרים שונים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אבל אם זה בקשות שר הכלכלה, אני לא יודע במסגרת איזה נושא זה, בנושא שבתחום סמכותה של ועדת הכלכלה, לא ראוי שוועדת הכלכלה תדון בזה בצורה מקצועית?
ארבל אסטרחן
מצד שני אולי אפשר להגיד שרוצים שגוף אחד יראה את כל הדברים שמחריגים או שמאריכים, אז אפשר לראות את זה כך או כך.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני לא יודע על מה מדובר, על אילו תקופות. לא נשלחו לנו התקופות, רק הבקשה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
מדובר על רישיונות נהיגה?
ארבל אסטרחן
התקופה זה שלושה חודשים.
היו"ר איתן גינזבורג
זה שלל נושאים של רישיונות ואישורים רגולטוריים. פה מדובר ספציפית בשר הכלכלה בייבוא בפטור ממכס לטובין מסוגים שונים.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
ועדת הכספים לא אמורה לדון בנושא של מכס?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
ועדת הכלכלה.
היו"ר איתן גינזבורג
הוא לא דן בצווים עצמם, הוא דן בהארכת תקופות – בזה הוא דן, רק בתקופות.
ארבל אסטרחן
באיזה אישורים רגולטוריים לא יחולו בתקופת ההארכה. התוספת השלישית שאותה מציעים כרגע לתקן היא איזה אישורים רגולטוריים לא יחולו בתקופה.
היו"ר איתן גינזבורג
כלומר, זה לא בתוכן הצווים עצמם, זה רק בתקופת הקורונה.
ארבל אסטרחן
האם הם יוארכו או לא יוארכו בתקופת הקורונה.
היו"ר איתן גינזבורג
או שכל צו יבוא ונצטרך להתחיל לנווט את זה, או שתהיה ועדה אחת. בגלל שמדובר בשלל רחב של צווים ונושאים, עדיף שוועדה אחת תראה את כל העסק הזה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
מה שאתה מחליט.
היו"ר איתן גינזבורג
הצענו בפעם שעברה את ועדת החוקה, כי זה עסק ברישיונות נהיגה וכו'.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אני אומר ועדת קורונה, נראה לי מעניין שם...
ארבל אסטרחן
משהו מתכלל - - -
היו"ר איתן גינזבורג
יש לך הצעה אחרת?
שלמה קרעי (הליכוד)
ביקורת המדינה...
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
קרעי, אתה לא בעד ועדת קורונה?
היו"ר איתן גינזבורג
אני הולך עם חמד עמאר, מי בעד להעביר את זה לוועדת החוקה? ירים את ידו.


הצבעה

אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
פה אחד.
ארבל אסטרחן
זאת תהיה הוועדה לכל עניין - -
היו"ר איתן גינזבורג
- - לכל עניין הארכת תקופות.
ארבל אסטרחן
לא, לא רק הארכת תקופות - -
היו"ר איתן גינזבורג
אישורים רגולטוריים.
ארבל אסטרחן
- - גם מה נכלל בתוספות. יש גם הארכת תקופות, כל החוק נועד לקבוע הארכת תקופות. התוספות מסבירות על מה זה לא יחול, לאיזה סוגי אישורים לא תהיה הארכה אוטומטית.
היו"ר איתן גינזבורג
מה הנושאים? יש שם שלל נושאים?
ארבל אסטרחן
זה יכול להיות כל דבר, למשל עכשיו אישורים – כל דבר לעניין הזה הוועדה תהיה ועדת החוקה.
היו"ר איתן גינזבורג
נחזור להסתייגויות של חבר הכנסת קרעי.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אין יותר נושא חדש?
היו"ר איתן גינזבורג
לא, הוא מחק.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
הוא הוריד את זה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אפשר לקרוא ולהצביע.
היו"ר איתן גינזבורג
אתה רוצה לנמק אותם?
שלמה קרעי (הליכוד)
יש כאן הרבה הצעות חוק חשובות מאוד, ששר המשפטים תוקע לנו אותן כבר חודשיים.
היו"ר איתן גינזבורג
גם שלי ברשימה שם? או שלקחת רק את - - -?
שלמה קרעי (הליכוד)
גם בפנים, הכול בפנים.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
ושלי? הזוגות שם?
שלמה קרעי (הליכוד)
הכול בפנים, את הזוגות אני משאיר לך לטפל, כמו שהתחייבת.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
לא, אם אני כבר מטפלת בכולם, תדאג שאמסלם יעביר - - -
היו"ר איתן גינזבורג
גברתי היועצת המשפטית, צריך לקרוא את זה פיסית?
ארבל אסטרחן
בוודאי, צריך להצביע גם על כל הסתייגות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני הייתי מציע לעשות הצרחה ולפתור את כל הבעיות של המדינה: ניסנקורן שר האוצר, ישראל כץ שר המשפטים - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא בטוח ששלמה קרעי יסכים.
שלמה קרעי (הליכוד)
כל עוד ניסנקורן יורד משר המשפטים - - -
היו"ר איתן גינזבורג
ואם הוא שר האוצר, אתה מסכים?
שלמה קרעי (הליכוד)
שר האוצר זאת בעיה קשה, אבל משפטים זה עוד יותר קשה מאוצר. משפטים זה רומס את הדמוקרטיה, אוצר זה רק כלכלי...

אתה רוצה שאני אקרא את ההסתייגויות?
היו"ר איתן גינזבורג
כן.
שלמה קרעי (הליכוד)
1. אחרי סעיף 2 יבוא: (3) הצעת חוק זו תיכנס לתוקף כאשר הצעת חוק הדחת נציג ציבור התומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, תתקבל בקריאה שניה ושלישית.
היו"ר איתן גינזבורג
תקרא הכול ברצף ונצביע על הכול במקשה כאחת, אם זה מקובל עליך.
שלמה קרעי (הליכוד)
אוקי: 2. אחרי סעיף 2 יבוא: הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק הכנסת (תיקון - ועדה לפיקוח על רשויות פיקוח פיננסיות), התש"ף-2020;
3. אחרי סעיף 2 יבוא: (3) הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק להגברת השקיפות בפעילותם של גופים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020.

תראה כמה הצעות חוק חשובות ניסנקורן תוקע לנו.

4. אחרי סעיף 2 יבוא: הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - הפחתת יוקר תשלומי הלוואה לדיור);
5. אחרי סעיף 2 יבוא: הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק העונשין - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שלמה, רק תסביר לי האם היא לא מתכנסת בגלל שניסנקורן לא מסכים או בגלל שדודי אמסלם לא מסכים?
שלמה קרעי (הליכוד)
בוודאי שניסנקורן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
דודי אמסלם מסכים? כי בתקשורת קראתי שהוא לא מסכים.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, לא נכון, חבר הכנסת קרעי, למה אתה אומר את זה?
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
איתן, אנחנו לא מוכרחים להישאר...
היו"ר איתן גינזבורג
לא מוכרחים. אגב, מי שביטל את הוועדה האחרונה היה דודי אמסלם. גם את הוועדה הקודמת דודי אמסלם ביטל.
שלמה קרעי (הליכוד)
ניסנקורן הוא זה שתוקע את כל הצעות החוק. איתן, אתה יודע, יש לנו ניסיון, ביטול עמלת פירעון מוקדם ארבעה חודשים תקועה אצלו, כי הוא רוצה להבין את החוק עד לפרטי פרטים.
היו"ר איתן גינזבורג
יש עובדות – יש עובדות.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
אפשר ללכת? יש לי דברים יותר חשובים לעשות מהשטויות האלה.
אלעזר שטרן (יש עתיד-תל"ם)
אחמד טיבי על זה אומר: איחלתי בהצלחה לשני הצדדים...
שלמה קרעי (הליכוד)
5. אחרי סעיף 2 יבוא: הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק העונשין
(תיקון - גזר דין עונש מוות למורשע ברצח בנסיבות טרור);
6. אחרי סעיף 2 יבוא: (3) הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק לתיקון
פקודת הבנקאות (תקופת צינון למפקח על הבנקים);
7. אחרי סעיף 2 יבוא: (3) הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שימוש חורג בקרקע חקלאית);
8. אחרי סעיף 2 יבוא: (3) הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק דחיית תשלומי הלוואה (נגיף קורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020;
9. אחרי סעיף 2 יבוא: (3) הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - בחירה ישירה לראש הממשלה וחלוקת מנדטים לסיעות הקואליציה);
10. אחרי סעיף 2 יבוא: (3) הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק לתיקון פקודת הבנקאות (הגבלת עמלת פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), התש"ף-2020;
11. אחרי סעיף 2 יבוא: (3) הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק החלת הריבונות של מדינת ישראל בחבלי יהודה והשומרון, התש"ף-2020;
12. אחרי סעיף 2 יבוא: (3) הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק החלת ריבונות ישראל בשטח בקעת הירדן וצפון ים המלח;
13. אחרי סעיף 2 יבוא: (3) הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק-יסוד: שכר נושאי משרה ברשויות השלטון – שאתה חתום עליה, אדוני יושב-הראש.
14. אחרי סעיף 2 יבוא: (3) הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק שכר נושאי משרה ברשויות השלטון, התש"ף-2020;
15. אחרי סעיף 2 יבוא: (3) הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – ביטול ארגון סטודנטים יציג), התש"ף–2020;
16. אחרי סעיף 2 יבוא: (3) הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – סימון מוצרים מהאיחוד האירופי), התש"ף–2020;
17. אחרי סעיף 1 יבוא (2) הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק הפרטת גלי צה"ל;
18. אחרי סעיף 1 יבוא (2) הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק הפרטת תאגיד השידור הציבורי הישראלי והסדרת שידורי הרדיו הציבורי;
19. אחרי סעיף 1 יבוא (2) הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק-יסוד: ההתגברות (תיקוני חקיקה);
20. אחרי סעיף 1 יבוא (2) הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק הוועדה למינוי בכירים;
21. אחרי סעיף 1 יבוא הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק הביטוח הלאומי, (תיקון – תוספות למי שמתחת לגיל 28 עם ילד אחד לפחות).

זה עבר בהוראת שעה, ואנחנו רוצים את זה מלא-מלא.

22. אחרי סעיף 1 יבוא הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – חישוב דמי אבטלה מהיום הראשון – הוראת שעה);
23. אחרי סעיף 1 יבוא הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק עידוד שירות צבאי, לאומי או לאומי-אזרחי, התש"ף–2020;
24. אחרי סעיף 1 יבוא (2) הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק-יסוד: בית המשפט לחוקה;
25. אחרי סעיף 1 יבוא (2) הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות;
26. אחרי סעיף 1 יבוא (2) הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק הרשויות המקומיות (תיקון - חזרת עובד רשות לעבודתו לאחר שהתמודד לראשות המועצה), התש"ף-2020;
27. אחרי סעיף 1 יבוא הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק עדכון שכר נושאי משרה ברשויות השלטון (הכללת דמי האבטלה בחישוב השכר הממוצע);
28. אחרי סעיף 1 יבוא הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק הכנסת (תיקון – גיל סיום כהונת היועץ המשפטי לכנסת).

העלאה מ-65 ל-67, כמו כולם. זה דווקא נושא מתאים.

29. אחרי סעיף 1 יבוא (2) הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – תקופת צינון לפני מינוי);
30. אחרי סעיף 1 יבוא (2) הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – סמכויות ועדת חקירה פרלמנטרית);
31. אחרי סעיף 1 יבוא (2) הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - רישיון מיוחד לישיבת ביקור).
היו"ר איתן גינזבורג
עד 42.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הוא בסוף, נשארו לו עוד שלושה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, יש עוד עמוד בהמשך.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
- - - כלים פרלמנטריים.
שלמה קרעי (הליכוד)
תתפלאי, יש דמוקרטיה ויש כלים פרלמנטריים...
הילה שי וזאן (כחול לבן)
- - - אתה בקואליציה, אתה לא באופוזיציה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
כשאתם תתנהגו כמו קואליציה, גם אנחנו נתנהג.

32. אחרי סעיף 1 יבוא (2) הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק נציב תלונות הציבור על שופטים (תיקון – מינוי הנציב);
33. אחרי סעיף 1 יבוא (2) הצעת חוק זו תיכנס לתוקף לאחר פרסום ברשומות של הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - החרגת עובד מערכת אכיפת החוק מתקופת ההתיישנות);
34. בסעיף (1), במקום בסופו יבוא בתחילתו.
ארבל אסטרחן
אין לזה משמעות, זה לא עברית גם 34 וגם 35.
שלמה קרעי (הליכוד)
אוקי, אז אני מסיר את 34 ו-35.

36. בסעיף (1), במקום ותמנה, יבוא ותבחר;
37. בסעיף (1), אחרי מקרב חברי הוועדה יבוא שקיבלו - - -
ארבל אסטרחן
זה גם לא ברור.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז גם את זה תורידי.

38. אחרי סעיף 2 יבוא:
39. לחברי הכנסת סמכות מלאה לקבל או לא לקבל כל החלטה של הוועדה הציבורית;
40. במקום סעיף 1 יבוא סעיף א יבוטל.
ארבל אסטרחן
זה מבטל את כל החוק. זה בעצם מבטל את הוועדה הציבורית, ולכן זה שולל את כל החוק וצריך להוריד גם את - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
41. אחרי סעיף 2 יבוא, סעיף 52(ג) מבוטל.
ארבל אסטרחן
זה אפשרי.
שלמה קרעי (הליכוד)
42. אחרי סעיף 1 יבוא: (2) הכנסת היא הרשות העליונה ולבית המשפט העליון או כל ערכאה אחרת אין שום סמכות לפסוק חוק, חלק מחוק או החלטה או חלק מהחלטה של הכנסת.
היו"ר איתן גינזבורג
- - - ישמור.
ארבל אסטרחן
צריך רק לומר שחברת הכנסת אוסנת מארק וחבר הכנסת עמית הלוי ביקשו להצטרף לכל ההסתייגויות האלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
הסתייגויות בעמוד האחרון: לאחר סעיף 1 לחוק יבוא:
2. הצעת חוק זו תיכנס לתוקף ביום שבו תוקם ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת ניגודי העניינים של שופטי העליון.
לאחר סעיף 1 לחוק יבוא:
2. הצעת חוק זו תיכנס לתוקף ביום שבו תוקם ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת השחיתות במערכת אכיפת החוק בעשור האחרון.
לאחר סעיף 1 לחוק יבוא:
2. הצעת חוק זו תיכנס לתוקף ביום שבו יתקיימו פריימריז ביש עתיד.
לאחר סעיף 1 לחוק יבוא:
2. עם ההצבעה בקריאה שלישית במליאה, יוגבל החוק הנורבגי לחבר כנסת אחד מתפטר מכל סיעה. ח"כים שהתפטרו קודם לכן בחריגה מהנ"ל, יחזרו לכהן כחברי כנסת.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
ההצגה נגמרה?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
עמית הלוי בעד זה?
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו באמצע ההקראה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לאחר סעיף 1 לחוק יבוא:
2. חודש לאחר תחולתו של חוק זה, תבוטל ממשלת החילופים.
ארבל אסטרחן
הכול סתירות לחוקי יסוד.
שלמה קרעי (הליכוד)
לאחר סעיף 1 לחוק יבוא:
2. שבוע לאחר תחולתו של חוק זה, תינתן לראש הממשלה ולשר הבריאות הסמכות להחיל את הנחיות משרד הבריאות בנוגע לשמירה על בריאות הציבור בכל המרחב הציבורי, כולל הפגנות.
לאחר סעיף 1 לחוק יבוא:
2. עשרה ימים לאחר תחולתו של חוק זה, תינתן לראש הממשלה ולשר הבריאות הסמכות להחיל את הנחיות משרד הבריאות בנוגע לשמירה על בריאות הציבור בכל המרחב הציבורי, כולל הפגנות.
לאחר סעיף 1 לחוק יבוא:
2. בחודש העוקב לאחר תחולתו של חוק זה, יעודכן שכר חברי הכנסת המקבלים פנסיה תקציבית מהמדינה ויעמוד על שיעור של 50% משכר חברי הכנסת.
לאחר סעיף 1 לחוק יבוא:
2. בחודש העוקב לאחר תחולתו של חוק זה, תבוטל ממשלת החילופים.
ארבל אסטרחן
זה כבר היה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, זה חודש עוקב וזה חודש לאחר, זה שונה.

לאחר סעיף 1 לחוק יבוא:
2. אישורו של חוק זה יהווה אישור תקציב 2020 בהתאם למתווה שיציג שר האוצר לממשלה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אתה מעלה את כולם להצבעה?
היו"ר איתן גינזבורג
שתי ההסתייגויות הנוגעות להפגנות - - -
ארבל אסטרחן
ההפגנות ירדו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
נושא חדש, ההוא היה נושא חדש.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא זה, זה משהו אחר, אחר לגמרי. שם ביטלתי בחוק שהממשלה לא חייבת להחריג הפגנות. פה אני נותן לראש הממשלה סמכות, זה אחר לגמרי. אתה רוצה לטעון נושא חדש?
היו"ר איתן גינזבורג
זה נראה לי נושא חדש.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אתה רוצה לטעון נושא חדש?
היו"ר איתן גינזבורג
אני חושב שזה צריך להיות נושא חדש.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
תעלה את זה להצבעה. עכשיו אתה עושה לעצמך גול עצמי.
היו"ר איתן גינזבורג
אני חושב שלא.
ארבל אסטרחן
זה הליך חקיקה - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אין בעיה, תעשה מה שאתה רוצה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מציע שאת שתי ההסתייגויות האלה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אני לא רוצה, אתם רוצים? תציגו נושא חדש ואנחנו נצביע ונעבור את כל התהליך.
היו"ר איתן גינזבורג
לאור העובדה שהרגע הצבענו נושא חדש בדיוק על שני הנושאים האלה עם ניואנס, אני חושב שראוי שגם שני אלה יוכרזו נושא חדש. אני מדבר רק על שני הנושאים האלה.
עמית הלוי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, למרות שאני חדש פה בפרוצדורות, חבר הכנסת קרעי מבקש ממך את הזכות שאני חושב שמגיעה לו בצדק, להעלות בדיון במליאה – אפרופו החוק הזה, ואתה יודע שזה קורה כל שבוע, הרי אני בשבוע הראשון ראיתי שמישהו עולה ומגיב ומדבר על נושא אחר לגמרי, לקח לי זמן לאפס את האפשרות הפרוצדורלית הזאת. אומר לך חבר הכנסת קרעי, שיש פה נושא שבאמת מטריד. באמת מטריד. קשה מאוד שממשלה אחת תאכוף ביד נורא קשה את כל ההתקהלויות וביד שנייה תתיר. בא היועץ המשפטי ואומר: תשנו בחקיקה, הוא אומר שזאת נשמת אפה של הדמוקרטיה.

הנשמה הראשונה שהדמוקרטיה צריכה לדאוג לה זה נשמת אפם של האזרחים. האם ביד אחת הממשלה אומרת שחייבים לאכוף וביד שנייה היא מקילה, והיועץ המשפטי אומר לנו: תשנו את זה בחקיקה, תעלו את זה לדיון. אומר חבר הכנסת קרעי, אנחנו לא בעניין הפרוצדורלי לעייף פה את כולם. הוא אומר שאם תהיה הסתייגות, היא תיפול, וזאת גם הסיבה שהצטרפתי להסתייגויות - - -
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת הלוי, כל ההסתייגויות יידונו במליאה.

יש פה שני נושאים שלא סתם מועלים. הם לא סתם מועלים. מכיוון שאנחנו עדיין רוצים גם בשלמותה של הקואליציה וגם של הממשלה הזאת, על אף הקשיים וחילוקי הדעות, אנחנו לא רוצים לאתגר את הקואליציה במליאה, שחלילה בשם הדבר הזה - - -
קריאה
- - שהקואליציה תיפול.
היו"ר איתן גינזבורג
- - או שהחוק או שההסתייגות הזאת במקרה תעבור.

מכיוון שמדובר פה בחוק ספציפי, הנושא חשוב וראוי להיות נידון. אפשר להעלות את זה כהצעה דחופה לסדר. אפשר להעלות דיון מהיר בוועדה. יש כל כך הרבה כלים. את כל צרות העולם להלביש על החוק הקטן הזה? אני מודה, לא נוח לי. אני מודה שלא נוח לי.
תהלה פרידמן (כחול לבן)
תגישו הצעה לסדר, מה הבעיה?
שלמה קרעי (הליכוד)
הצעה לסדר לא עושה לנו כלום, אנחנו מדברים על זה כל הזמן. הצעה לסדר לא נותנת כלום, צריך שזה יעלה לדיון מהותי, שאם יהיה רוב של 61 - - -
היו"ר איתן גינזבורג
לא בחקיקה בהסתייגות, תעלה הצעת חוק.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני חולק עליך, אדוני יושב-הראש. תעלה להצבעה.
ארבל אסטרחן
ממשלת חילופים - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אז אני רוצה לראות בזה נושא חדש.
שלמה קרעי (הליכוד)
יש עוד הרבה דברים - - -
היו"ר איתן גינזבורג
נכון, אבל בשאר הדברים אפשר גם הסתייגויות. בנושא הזה אתה מאיים על קיומה של הקואליציה ושל הממשלה, זה מה שאתה עושה, ואני לא אתן לזה יד.
ארבל אסטרחן
גם מה המשמעות של ביטול ממשלת חילופים? עכשיו אנחנו מתקנים - - -
היו"ר איתן גינזבורג
שלמה קרעי, אני לא אתן לזה יד. יש לנו אחריות לגבי קיומה של הממשלה הזאת ושל הקואליציה הזאת, על אף הקשיים שבה.

לכן אני בעד הנושא הזה כנושא חדש, ולכן ברשותך אדוני, אני מבין את הרצון - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה תצטרך להעלות את זה כנושא חדש ולהצביע.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מעלה את זה כנושא חדש.
שלמה קרעי (הליכוד)
רק בזה אתה מתמקד? בוא תצביע על ההסתייגויות.
היו"ר איתן גינזבורג
רוב ההסתייגויות מדברות על זה שאתה דוחה את החוק, עד שכל החוקים ייכנסו לתוקף. אני לא רוצה שידחו את החוק שלי, של הוועדה.
תהלה פרידמן (כחול לבן)
איתן, אנחנו רוצים התייעצות סיעתית.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מציע שנעלה את הנושא כנושא חדש לשתי ההסתייגויות האלה.
ארבל אסטרחן
איפה שכתוב "כולל הפגנות" בסוף.
היו"ר איתן גינזבורג
כן, כל מה שקשור להפגנות בסוף. מי בעד? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 6
נגד – 2
נמנע - 1

אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
שישה בעד, שניים נגד, אחד נמנע. הנושאים האלה נקבעו כנושאים חדשים.
שלמה קרעי (הליכוד)
רביזיה.
היו"ר איתן גינזבורג
אתה רוצה לצרף את זה לרביזיה הקודמת?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, את הרביזיה הקודמת משכתי.
היו"ר איתן גינזבורג
גם את זה אתה רוצה למשוך?
שלמה קרעי (הליכוד)
חכה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני שואל.
שלמה קרעי (הליכוד)
חכה, בוא נתקדם. בינתיים אני מגיש רביזיה.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
אמרת למיקי לוי שיש לו מחליף? רק הרבה פחות טוב - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אני מצביע על ההסתייגויות.
ארבל אסטרחן
אפשר להצביע על ההסתייגויות.
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו נצביע עליהן כמקשה אחת?
שלמה קרעי (הליכוד)
בסדר.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מעלה את כל ההסתייגויות כמקשה אחת.
ארבל אסטרחן
אם הן לא יתקבלו, הן יהפכו להסתייגויות.
היו"ר איתן גינזבורג
כמובן, אם ההצעות האלה לא יתקבלו, הן יהפכו להסתייגויות בחוק ונוכל לקיים על זה דיון.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
שלמה – שלמה, שמעת? היא אמרה שיש לך רק - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
היא, יש לה חודש, חודשיים עד הבחירות.
היו"ר איתן גינזבורג
מי בעד ההצעות של שלמה קרעי? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו.

הצבעה

לא אושרו.
היו"ר איתן גינזבורג
שבעה נגד. מי נמנע? ירים את ידו. ההצעות לא התקבלו והפכו להסתייגויות במליאה.


3. המשך הדיון בהצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 48) (יושב ראש הוועדה הציבורית לעניין שכר חברי הכנסת), התש"ף-2020 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית
היו"ר איתן גינזבורג
פינדרוס, אתה משכת את הסיפור של האקדמיה?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא, אני רוצה להעלות את זה להצבעה. עניינית, הרי זה לא ראש ממשלה חלופי, אני אומר בכנות שברגע שקבעו שבוועדה הזאת צריכים לתת אפשרות ליושב-ראש ועדת הכנסת למצוא אנשים שמוכנים גם לעמוד בביקורת הציבורית וגם לעמוד בזה, אין שום היגיון לחייב מישהו מסוים בוועדה שיהיה אקדמי. אם כן, שיהיה ראש ישיבה, ערבי, אתיופי או מה שאתם רוצים, אני בעד, אבל חבר'ה, אם מרכיבים ועדה נקייה, מרכיבים ועדה נקייה. אני אומר לכם בכנות, אין לזה היגיון, אני לא מרגיש את ההיגיון.
עמית הלוי (הליכוד)
אין עניין לחייב את זה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אין עניין לחייב. אני לא נגד, אני לא נגד אקדמיה, אני בעד, אני רק אומר לא חייב.
עמית הלוי (הליכוד)
למה לא איש מינהל ציבורי?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
איתן, אני חושב שגם אתה צריך להצטרף. אין לזה עניין, ועדה ציבורית. אני נותן לך את האופציה, אתה רוצה לקחת שלושה אנשי אקדמיה? יבושם לך.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
- - - הסתייגות לגבי ההרכב.
היו"ר איתן גינזבורג
אני רוצה להתייחס להצעה של חבר הכנסת פינדרוס. אני אסביר אותה לחבר הכנסת בוסו. הוועדה היום קובעת שהוועדה תמנה שלושה חברים, שאחד חבר הסגל האקדמי. עוד קובע החוק שהיושב-ראש חייב להיות מהסגל האקדמי. הצעת החוק באה לבטל את החובה שהיושב-ראש יהיה חבר הסגל האקדמי, מבלי לבטל את החובה למנות נציג אחד מהסגל האקדמי.

חבר הכנסת פינדרוס, יכול להיות שיש טעם בהצעה שלך, אני לא אומר שלא, אבל זה נראה לי בעת הזאת צעד אחד רחוק מדי ביחס להצעת החוק. כפי שנטען פה קודם, אמנם לא אנחנו קבענו את הוועדה ואת הרכב הוועדה וכו', ואנחנו יודעים מה היה הרציונל בהרכבה ובקביעה שהיושב-ראש לא יהיה מיליארדר. אני חושב שעכשיו לבטל לגמרי את הדרישה שאחד מהחברים יהיה חבר הסגל האקדמי, על אף שאני מסכים - - -
עמית הלוי (הליכוד)
איש מנהל ציבורי.
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא חושב שבוועדה ציבורית צריך להתחיל לקבוע מאיפה. אתה תתחיל לקבוע בוועדה ציבורית ותגמור בנושאים אחרים.
עמית הלוי (הליכוד)
למה פרופ' לפיזיקה גרעינית רלוונטי?
היו"ר איתן גינזבורג
אני מסכים, אני לא חושב שיש איזה יתרון גדול לדבר הזה. אני מדבר עכשיו מהמקום שאני פחות אוהב להתייחס אליו, מהמקום של הנראות הציבורית, כאילו אנחנו עכשיו פותחים את זה לגמרי. אני מעדיף להישאר בהצעה המצומצמת הקטנה, שאומרת שההרכב נשאר כמו שהוא, שלושה חברים – אחד חייב להיות מהסגל האקדמי, יכולים להיות גם שלושה ויכולים גם שניים. להשאיר את ההרכב כמו שהוא.
ארבל אסטרחן
בוועדה האחרונה היו שניים.
היו"ר איתן גינזבורג
בוועדה האחרונה היו שניים למשל. להשאיר את ההרכב כמו שהוא, רק את היושב-ראש תנו לכנסת לקבוע, ואל תחייבו שזה יהיה מהסגל האקדמי.
תהלה פרידמן (כחול לבן)
אגב, יש לי הצעה, חבר הכנסת פינדרוס, דווקא כי מהותית אני חושבת שהוא צודק. אם אנחנו כבר מגישים הצעת חוק שמדברת על סמכויות, ואם כבר אנחנו רוצים להתעסק בזה, בוא נתעסק בכל ביחד ברצינות. זה לא נכון להעביר את זה כהסתייגות.
ארבל אסטרחן
זה לא בא כהסתייגות, זה בא כהצעה לנוסח.
היו"ר איתן גינזבורג
זה בא כהצעה להוסיף את זה לחוק.
תהלה פרידמן (כחול לבן)
אם אנחנו כבר רוצים לחשוב על הוועדה הזאת מחדש, בוא נעשה את זה כמו שצריך. אני חושבת שיש היגיון בזה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני חושב שגם מבחינה ציבורית עדיף להשאיר את זה כמו שזה.
תהלה פרידמן (כחול לבן)
אני אתך במובן הזה שאני לא בעד - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
איתן, אני לא איעלב אם אתה לא מרגיש מספיק אומץ ללכת לעוד צעד קדימה.
היו"ר איתן גינזבורג
אין פה עניין של היעלבות וגם לא עניין של אומץ. אני מסכים אתך שאין בזה היגיון.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אין בזה היגיון. הרי אתה לא חושב אחרת ממני, כי אם פותחים דיון מי צריך להיות שם, הוא אומר שהוא רוצה מישהו מהסגל הציבורי.
היו"ר איתן גינזבורג
בדיוק, זה בדיוק מה שאני לא רוצה לעשות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הוא רוצה עובד ציבור לשעבר.
היו"ר איתן גינזבורג
זה בדיוק מה שאני לא רוצה לעשות. אני לא רוצה לפתוח בכלל. הרי ההצעה של חבר הכנסת רול מקודם הייתה לפתוח את החוק. אני לא רוצה לפתוח את החוק, לא את ההרכב ולא שום דבר. אני רוצה לאפשר את שיקול הדעת של חברי הכנסת מי יהיה יושב-ראש הוועדה מבין השלושה שנבחרו. אפשר לקיים דיון על כל אחד, למה שלושה ולא חמישה, למה חמישה ולא שבעה, למה מהסגל האקדמי.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה במהות, השאלה - - -
היו"ר איתן גינזבורג
המהות של החוק היא – ותראו מה כתוב בכותרת של החוק - יושב-ראש הוועדה הציבורית.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אותו היגיון שאומר שהיושב-ראש לא חייב להיות אקדמי, אומר שגם החבר לא חייב להיות אקדמי. תהיה מחר כותרת ב"הארץ" "גנבו את האקדמאים", תהיה כותרת ב"הארץ".
היו"ר איתן גינזבורג
כי אתה לא קורא "הארץ", אתה קורא "המבשר".
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני גם את זה לא קורא.
היו"ר איתן גינזבורג
סליחה, "המודיע", שכחתי מאיפה אתה מגיע...

חמד עמאר, אתה רוצה להגיד משהו?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אני תומך במה שאתה מציע.
היו"ר איתן גינזבורג
אתה אומר להישאר עם היושב-ראש.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
מחר נכניס מיעוטים, נכניס דרוזי.
עמית הלוי (הליכוד)
לא, אנחנו רק מורידים את החיוב, אנחנו לא אומרים מי.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
בוא לא ניכנס לזה יותר מדי, בואו נצביע על מה שיש.
היו"ר איתן גינזבורג
אוריאל, אתה תומך בעמדה שלנו?
אוריאל בוסו (ש"ס)
אני לא אלך נגד בקשת יושב-ראש הכנסת, אנחנו חושבים שבאמת זה דבר הגיוני שיכולנו לשכנע.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
עכשיו דנים רק ביושב-ראש, הוא לא חייב להיות רק מהסגל האקדמי.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מבקש להעלות את זה להצבעה. מי בעד ההצעה של חבר הכנסת פינדרוס? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 2
נגד – 6
נמנעים –1
לא אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
אחד בעד.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני בעד ההצעה של פינדרוס.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אני נגד.
היו"ר איתן גינזבורג
מי נגד ההצעה? מי נמנע? שניים בעד, שישה נגד, אחד נמנע. הנושא יעלה כהסתייגות.
ארבל אסטרחן
יש בקשות רשות דיבור של ניצן הורוביץ, תמר זנדברג, יאיר גולן ועידן רול.
היו"ר איתן גינזבורג
בסדר. אנחנו ניכנס לרביזיה בשעה 13:45.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מי ביקש רביזיה?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מושך את הרביזיה.
היו"ר איתן גינזבורג
אם אתה מושך, נצביע על נוסח הוועדה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני ביקשתי רביזיה ואני מושך אותה.
היו"ר איתן גינזבורג
מאה אחוז, אנחנו רק נצביע על נוסח הוועדה כמוצע. מי בעד נוסח הוועדה? ירים את היד.

הצבעה

אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
שמונה פה אחד. חבר הכנסת קרעי, אני מודה לך על שיתוף הפעולה. חבר הכנסת קרעי, רק שתדע שדיברתי עם יושב-ראש ועדת שרים לחקיקה בכל הנוגע להצעות החוק הפרטיות, שהדבר הזה כבר צריך להיות משוחרר ביחס לדיון הקודם שקיימנו, והוא הסכים אתי והוא יפעל לכך.
קריאה
איתן, החוק קיבל פטור?
היו"ר איתן גינזבורג
לא, הוא לא קיבל פטור.
קריאה
- - - אם אתה רוצה להעלות אותו היום.
היו"ר איתן גינזבורג
חשבתי ביום רביעי.
ארבל אסטרחן
זה לא על סדר היום של ועדת הכנסת, אבל אפשר להוסיף את זה. צריך להוסיף את זה לסדר היום.
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:14.

קוד המקור של הנתונים