ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 16/09/2020

החלת חוק מוסר תשלומים לספקים על מערכת הבריאות

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת22
ועדת הכלכלה
16/09/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 71
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, כ"ז באלול התש"ף (16 בספטמבר 2020), שעה 9:00
סדר היום
החלת חוק מוסר תשלומים לספקים על מערכת הבריאות
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
מוזמנים
ליאור ברק - האגף לפיקוח על קופ"ח ושב"ן, משרד הבריאות

רונן דיין - אגף הפיקוח על מערך האשפוז, משרד הבריאות

דנה שני - עו"ד, משרד הבריאות

רועי קאהן - רפרנט בריאות, אגף התקציבים, משרד האוצר

נעמי הימיין רייש - סגנית בכירה למנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה והתעשייה

אמיר שני - סגן נשיא, איגוד לשכות המסחר

חנה לאידרשניידר - מנהלת תחום ענפי, איגוד לשכות המסחר

דניאל לב - מנכ״ל, שיאון מדיקל בע״מ

ורוניקה רוזנברג - מנכ"לית, ארגון חברות הניקיון בישראל
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
ד"ר עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
אלון דמלההחלת חוק מוסר תשלומים לספקים על מערכת הבריאות
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. 16 בספטמבר 2020, כ"ז באלול התש"ף. על סדר-היום: החלת חוק מוסר תשלומים לספקים על מערכת הבריאות.

בדיון שהתקיים בוועדה ב-11 ביוני, נוכחנו לראות כי התנהלות משרדי הממשלה מסוימים בנוגע ליישום חוק מוסר התשלומים עולה לכדי זלזול בכבודה של הכנסת. באותה עת דרשתי כי משרדי האוצר, הכלכלה והבריאות ישלחו את שמות בעלי התפקידים שישמשו כפרויקטורים ליישום ומעקב של חוק מוסר התשלומים. בנוסף, דרשנו ממשרד הבריאות שיביא תקנות עד לתחילת אוגוסט, ואם לא, כנראה שחברי הוועדה יקדמו הצעת חוק מטעמם. חשבנו שתיעתרו לנו לזה, אבל כנראה שלא. בשל הקורונה עדיין לא הגשנו את הצעת החוק, אבל הצעת החוק מוכנה ונחתים עליה את חברי ועדת הכלכלה, ואם ירצו, גם חברי כנסת נוספים. אין ספק שגם הם ירצו.

ואם נגלה שלא חלה התקדמות משביעת רצון ביישום חוק מוסר התשלומים, אנחנו נקדם את הצעת החוק. עכשיו, אומר לכם מה זה "אם נגלה". אנחנו כבר גילינו. גם היום אנחנו מגלים שאין רצון, אין הצהרת כוונות גם כן. אני מצר על כך שמנכ"ל משרד הבריאות, עם כל האילוצים ומשבר הקורונה והדיונים – לתת לנו תשומת לב של חמש דקות בזום – לא לנו; אני לא צריך את זה – לחוק מוסר התשלומים. כל חברות התרופות וציוד הבריאות שנאנקים במיוחד בעת הזו - - -
איתי עצמון
גם רופאים, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
נכון.

ובמיוחד בעת הזו, שכל המשק וכולם, כולנו התגייסנו לבוא לקראת הספקים, לקצר את המועדים, להקל במצוקת האשראי, אני חושב שהייתה צריכה להיות אמירה כאן של המשרד. אני מבין שיש קושי, אני מבין שיש קושי ליישם את זה, כי זה מייד דורש איזו דלתא של תקופה מסוימת שהאוצר יצטרך להריץ, החשב הכללי צריך. אם לא בעת הזו, שהמדינה יודעת להביא ממקורות כאלה ואחרים לטובת המשבר, מתי זה יקרה? כשנתחיל להדק את החגורה, לצמצם את נזקי משבר הקורונה?

אני לא מבין את מערכת הבריאות. אנחנו באנו לה לעזר. הלחץ שלנו הוא לעזר מערכת הבריאות. אם אנשים במערכת הבריאות, בעלי תפקידים בכירים מבינים זאת, כנראה שהם לא מבינים את מצוקתה ואת גודל המשבר של מערכת הבריאות.

אני יודע שאני אמרתי דברים קשים, אבל הייתי חייב לומר את זה משום כבודה של הכנסת, וגם אני חושב שזה נכון, אנחנו מאמינים בזה. אנחנו לא באנו עכשיו לחפש איזה קורבן, או שאין לנו סדר-יום וחיפשנו איזה נושא להתלבש עליו. אני חושב שזה לא נכון, זה לא מוסרי להחריג. יש עוד אלפים שהוחרגו. גם הם יטופלו.

משרד הבריאות.
עידית חנוכה
תציג את עצמך, בבקשה.
ליאור ברק
בוקר טוב. שמי ליאור ברק, האגף לפיקוח על קופות החולים במשרד הבריאות.

אני מתנצל בשם המנכ"ל שלאור האירועים והדחיפות של התקנת התקנות ערב החג לא יכל להגיע. אנחנו בשיתוף פעולה מלא וגם מודים לוועדה גם על הלחצים שהיא מפעילה לטובת המערכת. אנחנו יחד איתכם בעניין הזה. הממשלה אישרה לנו, וזו הבשורה שיש לנו פה, והמנכ"ל היה שמח להציג אותה והוא פשוט כאמור נבצר ממנו להגיע, הממשלה אישרה לנו לצורך העניין הזה, שרי הבריאות והאוצר, בעידוד שרי הבריאות והאוצר, 300 מיליון שקלים ליישום, להתחלה של החלה של המתווה על מערכת הבריאות. 300 מיליון שקלים האלה, כמובן שזה עדיין סכום לא מספיק, אבל הוא סכום לא מבוטל בנסיבות האלה, כמו שגם אדוני ציין.
היו"ר יעקב מרגי
להנעת התהליך.
ליאור ברק
כן. כמו שאדוני היושב-ראש ציין, זה סכום שבעת הזאת הוא סכום שאפשר לעשות איתו לא מעט דברים. אנחנו ממש בשלבי הישורת אחרונים של התקנות. זה עניין של שבוע ימים, לא יותר, מעכשיו. אנחנו כבר בשלבי גיבוש אחרונים, ומה שנקרא, בתוך האקסלים כדי לראות איך בתוך ה-300 מיליון אנחנו מצליחים להכניס כמה שיותר גופים וקצת איזון בין ימי אשראי וכמות הגופים שאתה יכול להכניס לתוך המתווה. אנחנו נתחיל בספקים הקטנים יותר של המערכת, בספקים המקומיים יותר של המערכת. אני, לצערי, לא אוכל להגיד – זה עוד לא סגור לגמרי. גם עם כל האישורים של היועצים המשפטיים. הטיוטה כבר בשלבים מאוד מתקדמים. זו הבשורה המשמעותית שיש לנו להיום.
היו"ר יעקב מרגי
לוחות זמנים.
ליאור ברק
לוחות זמנים, אני חושב שכדאי לסנכרן - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה אמרת ונסוגת.
ליאור ברק
לא, לא. אני לא נסוג בכלל. אני חושב שנכון לסנכרן את זה יחד עם לוחות הזמנים גם שבג"ץ הכתיב לנו, שזה עד הראשון באוקטובר, שזה שבועיים מהיום, יחד עם כל החגים, זה בערך שבוע עבודה נטו. ותוך שבוע מהיום - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתם תעמדו עם טיוטת התקנות?
ליאור ברק
כן. כן.
היו"ר יעקב מרגי
תגישו אותה לוועדה?
ליאור ברק
כן, כן.
היו"ר יעקב מרגי
תגישו אותה לוועדה?
ליאור ברק
בוודאי.
היו"ר יעקב מרגי
אתה בטוח במה שאתה אומר?
ליאור ברק
נגיש את טיוטת התקנות לוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
זה כבר נמצא במשרד המשפטים?
ליאור ברק
אנחנו כבר בדיונים עם משרד המשפטים. כן. אני מביא חלק מהדברים שאנחנו עושים. אנחנו מנסים למצוא איזון גם שבאמת הדברים יהיו שוויוניים בצורה כזאת - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה חייב לבוא לידי ביטוי בתקנות. זה לא ברצותו של חשב המשרד להקדים את אלו או לדחות את אלה. צריך מכניזם ברור איך הולך לעבוד מוסר התשלומים.
ליאור ברק
צריך להיות גם מכניזם ברור, גם לראות איזה – בסופו של דבר, אתה חייב בתוך המתווה הזה למצוא בשלב ראשון העדפה כזו או אחרת. אז צריך שהעדפה תהיה באמת עניינית ומקדמת את האינטרסים השונים של המדינה.
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה לשמוע את רונן דיין קודם כול, אגף התקציבים של המשרד. נראה אם זה מתחבר. נמצא איתנו בזום רונן דיין?
ליאור ברק
אני אבהיר, כבודו. רונן דיין הוא מאגף הפיקוח על מערך האשפוז במשרד, ואנחנו מתואמים לגמרי.
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה לשאול אותו כמה שאלות, לראות אם התיאום מספק אותנו.
קריאה
הוא התנתק. הוא לא בזום.
היו"ר יעקב מרגי
הוא לא בזום עדיין? אז עורכת דין דנה שני.
דנה שני
כן. אני נמצאת.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה. את שמעת את ליאור ברק, נכון? היית איתנו בזום?
דנה שני
כן, כן. הצלחתי להתחבר לפני שתי דקות, כן.
היו"ר יעקב מרגי
אז ספרי לי בדיוק אם את יודעת על התקנות.
דנה שני
אנחנו כתבנו אותן. זה עבר בינתיים למשרד האוצר להערות האחרונות. וגם מול קרני בייעוץ וחקיקה, עכשיו אנחנו עובדים על זה. הכוונה היא לתת לספקים קטנים עזרה, שנוכל לאפשר תשלום שוטף פלוס 30. ספקים בתחום הפארה-רפואי ועוד כל מיני.
היו"ר יעקב מרגי
התקנות הן כוללות או התקנות הותאמו למקדמה של האוצר של 300 מיליון?
דנה שני
הן הותאמו ל-300 מיליון.
היו"ר יעקב מרגי
אותנו זה לא יספק.
דנה שני
מדוע?
היו"ר יעקב מרגי
כי אני חושב שיש חוק במדינת ישראל. אם את מכוונת מטרה לספקים הקטנים, אז זה יישום חלקי. צריכות להיות תקנות כוללות שמביאות לידי ביטוי את לשון החוק. את יודעת לומר לי שהתקנות שאתם אמורים להביא אלינו, לוועדה, בזמן הקרוב הן לשון החוק? מיישמות את לשון החוק?
דנה שני
הן מיישמות. מה שסוכם עם האוצר זה שניתן מבחינת מערכת הבריאות.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו עד היום ידענו שיש שלוש רשויות במדינת ישראל.
איתי עצמון
גם האוצר כפוף לחוק.
היו"ר יעקב מרגי
לא ידענו שיש רשות רביעית שלא כפופה. האוצר כפוף לחוק.
דנה שני
בוודאי שכפופים.
היו"ר יעקב מרגי
אז זה צריך קודם כול להיות תחליף – התקנות צריכות ליישם את לשון החוק.
דנה שני
הן מיישמות במתווה שסוכם פשוט עם האוצר.
היו"ר יעקב מרגי
אני הבנתי. את חוזרת על זה. אני מבין אותך.
דנה שני
מה שיכולים מבחינת מערכת הבריאות.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבין אותך.
דנה שני
נעביר אז את זה אליכם, כמובן.
היו"ר יעקב מרגי
זה ברור.
דנה שני
אחרי התגבשות עם ייעוץ וחקיקה.
היו"ר יעקב מרגי
את יודעת לומר לוועדה שבראשון באוקטובר התקנות יהיו כאן?
דנה שני
כן, כן. אני הן יהיו כאן. אני בדיונים עם קרני גם בייעוץ וחקיקה והכול.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי. נותן לכם צ'אנס עד הראשון באוקטובר.
דנה שני
אוקיי.
היו"ר יעקב מרגי
אבל לא מקובל עליי שתקנות שיגיעו לכאן, אם יענו, אנחנו לא מסמנים, מסמנים את הנקודה במרכז המעגל ואומרים: תסמן את המעגל. 300 מיליון, וצריכה להיות אבן דרך של האוצר יחד עם משרד הבריאות להגיע למתווה הכולל של יישום מלא של חוק מוסר התשלומים.
דנה שני
אוקיי.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר את זה, תביאו את זה וגם האוצר יש – נמצא איתנו נציג האוצר. רועי קאהן איתנו בזום? תודה רבה לך.
דנה שני
בשמחה.
קריאה
לא נמצא.
עידית חנוכה
נתקדם, נחזור אליו.
היו"ר יעקב מרגי
טוב. משרד המשפטים, בואו נראה. אנחנו כמו איזו חקירה צולבת. נראה אם משרד המשפטים גם מכוון מטרה למה שנעשה במשרד הבריאות ובמשרד האוצר. נציגת הייעוץ המשפטי של המשרד.
עידית חנוכה
לא. היא הייתה איתנו, איתה דיברנו.
היו"ר יעקב מרגי
לא. שמענו אותה כבר.
היו"ר יעקב מרגי
ממשרד המשפטים אין לנו כאן?
עידית חנוכה
לא.
היו"ר יעקב מרגי
אין לנו.
קריאה
שנייה, רועי קאהן מחובר.
היו"ר יעקב מרגי
הוא הגיע, מחובר?
קריאה
כן. בשם אחר.
עידית חנוכה
הינה הוא.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
רועי קאהן
שלום לוועדה. אני מצטער, הייתה טעות הקלדה. אז השם שלי הופיע מעוות, סליחה.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי.
רועי קאהן
בוקר טוב. שמי רועי קאהן, רפרנט בריאות, אגף התקציבים. אכן, כפי שנאמר על ידי משרד הבריאות, במסגרת תוכנית האצה משרד האוצר הקצה 300 מיליון שקלים לטובת שיפור תנאי התשלום במערבת הבריאות.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, כשאתה אומר הקצה, זה מימון ביניים?
רועי קאהן
לא, לא. זו הקצאה. ההקצאה היא הקצאה חד-פעמית. אתה צודק. בגלל שזה אירוע תזרימי, ההקצאה היא הקצאה חד-פעמית. אבל זו הקצאה תקציבית, בגלל שתקציב המדינה הוא - - -
היו"ר יעקב מרגי
יש לכם הערכה מה הסכום שצריך להיות כדי ליישם את כל חוק מוסר התשלומים?
רועי קאהן
כן. הערכה שקיבלנו בזמנו ממשרד הבריאות עומדת על בערך 3 מיליארד שקל, אבל אנחנו חושבים ביחד איתם שבסכום של 300 מיליון שקל אנחנו נדע לאפיין חלק נכבד מהסקטורים שהם סקטורים של ספקים קטנים, שהם ספקים שתנאי התשלום מקשים עליהם מאוד תזרימית ברמה היום-יומית, ואנחנו באמת מקווים ומאמינים שבסכום הזה ניתן לתת מענה לסקטורים שמאופיינים בספקים קטנים. זו המטרה הראשית מבחינתנו.
היו"ר יעקב מרגי
רועי?
רועי קאהן
כן, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
אם חוק מוסר התשלומים מפריע לכם, תשנו אותו. זה לא לשון החוק. אתה יודע לומר לי שב-300 מיליון שקל תוך כמה זמן תגיעו בדלתא הזו למימוש מלא של החוק?
רועי קאהן
לא . הרי בזמנו מערכת הבריאות הוחרגה בלל הסכום שאמרו שהיא עולה. ועכשיו אנחנו נביא תקנות שיחילו את זה על ספקים, כך שזה יתכנס לסכום של ה-300 מיליון. אין לנו כוונה להביא תקנות ש-300 מיליון לא ידעו לכסות עליהן. אנחנו נביא לוועדה תקנות ונכין ונחיל תקנות של החוק על מערכת הבריאות שאותם 300 מיליון השקלים ידעו לכסות.
היו"ר יעקב מרגי
הבנתי. אתה יודע לומר לי באחוזים 300 מיליון כמה זה מסך מחזור העסקאות של משרד הבריאות?
רועי קאהן
כל מערכת הבריאות, רק סל הבריאות הוא בערך 53 מיליארד שקל. מתוך זה יש לנו את 70% מהתשלומים של בתי החולים, ובערך 20% מהשלומים של קופות החולים, ותשלומי שכר. וזה כמובן עומד בתקנות ועומד בזמנים. כמו כן, התשלומים של קופות החולים לבתי החולים הם בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית, שגם שם משלמים בשוטף פלוס 30. ואותם התשלומים שלא עונים להגדרות האלה וכיום הם לא עומדים בחוק מוסר התשלומים, אנחנו ניקח מתוך כל קבוצת התשלומים הגדולה הזאת, אנחנו מאפיינים את הספקים הקטנים יותר שבהם היום מוסר התשלומים הוא ירוד יותר, ואנחנו בעזרת ה-300 מיליון שקל האלה נביא תקנות שיסדרו גם שם את מוסר התשלומים לשוטף פלוס 30. זו המטרה ועליה אנחנו עמלים בשבועות האחרונים בשיתוף עם משרד הבריאות.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. ליאור אתה ורצה להשלים את התשובה?
ליאור ברק
אני אומר שמה שרלוונטי פה זה המחזור העסקאות שמשולם באיחור.
היו"ר יעקב מרגי
כן. ברור. ברור. גם הוא אמר. הוא אמר שחלק כבר משולם בשוטף פלוס 30.
ליאור ברק
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
כמה סך הכול המחזור שהוא לא בתוך - - -
ליאור ברק
אז המחזור בקופות החולים ובבתי החולים הציבורים המחזור שאינו משולם היום בשוטף פלוס 30 עומד על בערך 16 מיליארד שקל בשנה, שזה אומר 1.4 מיליארד בממוצע לחודש. ולכן האמירה שאם אתה רוצה להקדים חודשיים של תשלום חד-פעמי, אז בעצם אתה רוצה בשנה הזאת לשלם 14 תשלומים במקום 12. אז בשנה הזאת זה יעלה כ-1.8 מיליארד שקל.
איתי עצמון
אני רוצה לשאול. לאחר החלק החד-פעמי, כלומר, התשלום החד-פעמי שבעצם תצטרכו להקצות, מה יהיה בעצם המתווה במירכאות הקבוע מבחינת יישום כל מוסר חוק התשלומים?
רועי קאהן
ברגע שעשית חד-פעמי זה מספיק בשביל להתקין את התקנות לתמיד. פעם אחת צריך לסייע לגופים המשלמים, שהם בתי החולים וקופות החולים. אותם הסקטורים שאנחנו נכניס בתקנות של 300 מיליון, זה יהיה לבסיס וקבוע מוסר התשלומים החדש. אנחנו מסייעים להם בפעם אחת, ומאז לתמיד והם יהיו מחויבים למוסר התשלומים שייושם בתקנות.
איתי עצמון
לאחר מכן ניתן יהיה ליישם את החוק גם מעבר? כלומר, לא רק עכשיו לגבי ספקים קטנים?
היו"ר יעקב מרגי
לא. מבחינתו, הוא אומר לך, החוק לא מחייב אותו עכשיו לגמור את כל המחזור שלו במוסר התשלומים, - - - של החוק. החוק החריג את המערכת הבריאות, תקן אותי אם זה לא מה שאמרת, החריג מתוך הרציונל הזה.
רועי קאהן
נכון, אדוני. בדיוק, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
חייב אותו להכין תקנות על סכום מסוים. עכשיו, המשא ומתן מתחיל להיות: אם 300 מיליון זה מספיק, זו הייתה כוונת המחוקק, באחוז כזה או לא באחוז כזה.
עידית חנוכה
אבל זו לא הייתה כוונת המחוקק.
איתי עצמון
לא. אני לא בטוח שזו הייתה כוונת המחוקק. החוק קבע שהשרים, שלושה שרים, שרי האוצר, הכלכלה והבריאות, באישור הוועדה, יחילו את החוק בשינויים המחויבים על עסקאות בין מוסדות בריאות לספקים. לא דובר, כמובן, על הקצאה תקציבית מיוחדת. זה כבר במנגנון היישום שלכם. אנחנו מבינים והבנו את זה בדיונים קודמים שיש סכום חד-פעמי שהממשלה תצטרך להקצות לצורך תחילת היישום של החוק, התנעת היישום של החוק לגבי מערכת הבריאות. אבל השאלה היא: מה המתווה ארוך הטווח? כלומר, למה אתה מדבר כל הזמן על 300 מיליון ועל ספקים קטנים?
היו"ר יעקב מרגי
ותו לא.
איתי עצמון
כן. אני לא מבין מה המתווה צופה פני העתיד. זאת השאלה.
היו"ר יעקב מרגי
טוב. תודה, בינתיים.
רועי קאהן
תודה.
היו"ר יעקב מרגי
משרד הכלכלה, נשמע אתכם. נעמי? איתנו?
קריאה
כן.
נעמי הימיין רייש
שלום.
היו"ר יעקב מרגי
וברכה. את מכירה את המתווה של משרד האוצר ומשרד הבריאות?
נעמי הימיין רייש
באופן חלקי.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה באופן חלקי? הם לא שיתפו אתכם?
נעמי הימיין רייש
לא ראיתי עדיין תקנות.
היו"ר יעקב מרגי
משרד הכלכלה הרי מינה פרויקטור ליישום חוק מוסר התשלומים, נכון?
נעמי הימיין רייש
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
הוא לא היה שותף לניסוח התקנות?
נעמי הימיין רייש
לא.
היו"ר יעקב מרגי
אתם מבינים? האחריות ליישום החוק היא על משרד הכלכלה, והוא לא שותף, לא משותף. אז מיותר לשאול אותך אם דעתך נוחה מה-300 מיליון?
נעמי הימיין רייש
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
אבל גם ה"נכון" הזה לא מספק אותי. רוח הדברים מהדיון הקודם כלפיכם הייתה שאתם צריכים להיות אקטיביים. לא לחכות שהמשרדים מרוב טובם יואילו ליישם את החוק כלשונו.
איתי עצמון
לא. וגם אני מזכיר, אדוני, שלגבי התקנות שנוגעות למערכת הבריאות – אלה תקנות של שלושה שרים בסמכות שווה: שר הכלכלה והתעשייה, שר האוצר ושר הבריאות.
היו"ר יעקב מרגי
ואת אומרת שלא שותפתם?
נעמי הימיין רייש
אנחנו שותפנו בשלבים כאלה ואחרים. אני עוד לא ראיתי תקנות.
היו"ר יעקב מרגי
עדיין לא ראית תקנות. אז אין תקנות. אז הערכה שלי היא שלא. כפי שהייתי סקפטי, להערכתי, לא יהיו, ליאור.
ליאור ברק
ממש לא. יש תקנות. אנחנו כמשרד הבריאות - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה יכול לומר לי עם מי ישבת ממשרד הכלכלה על התקנות?
ליאור ברק
אני אומר. דיברנו עם משרד הכלכלה, כמו שאמרה נעמי. דיברנו איתם באופן, כולל על היקף התקציב שקיבלנו ועל זה שאנחנו מתכוונים לעשות את זה לספקים קטנים ומקומיים בשלב הראשון. נכון, עדיין אנחנו ממש בשבוע האחרון, בימים האחרונים, ניסחנו את טיוטת התקנות, זה כבר נמצא בכתב, כמו שאמרה גם היועצת המשפטית במשרד. היום או מחר אנחנו גם נשב עם משרד הכלכלה להציג להם את המתווה ולשמוע. ברור, זה בשיתוף - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז אני אומר לך שדעתו של שר הכלכלה לא נוחה מהתייחסות ספציפית לעסקים קטנים ולעסקאות קטנות. הייתה לי שיחה איתו וזה מה שהוא הביע בפניי.
ליאור ברק
אני אומר שלפחות לגבי שלב עבודת שיתוף הפעולה בין משרדי הממשלה, אכן אנחנו כמשרד הבריאות, ואני לוקח את זה על עצמנו, כי משבר הקורונה מונע מאיתנו לעבוד הרגילה ובשיתוף העולה הרגיל שאנחנו רוצים. אנחנו דרך כלל יום עד 23:00 בישיבות בנושא קורונה. ולכן יכול להיות ששיתוף הפעולה מצדנו לא היה מלא. ואנחנו כמובן נפעל לתקן אותו.
היו"ר יעקב מרגי
באילוצי לוח הזמנים כשיש לך את ראש השנה, כשיש לך את יום הכיפורים וסוכות, אתה מבין לבד שהראשון באוקטובר זה תאריך שאפילו אל על מאחלת - - -
ליאור ברק
מכיוון שאנחנו, כמו שאמרת, לא נוהגים להגיד – ולכן היו לנו גם הרבה ויכוחים עם הוועדה – אנחנו לא נוהגים להצהיר על דברים שאנחנו לא מסוגלים לעמוד בהם.
היו"ר יעקב מרגי
ואתה עדיין פעם שלישית אומר שאתה מסוגל לעמוד בראשון באוקטובר.
ליאור ברק
הבטחנו שהתקנות יוגשו לוועדה עד הראשון באוקטובר.
עידית חנוכה
אבל עדיין לו תקנות.
ליאור ברק
אני רק אזכיר שבסופו של דבר האחריות לספק את שירותי הבריאות למבוטחים במדינת ישראל נמצאת על משרד הבריאות. ולכן, בסופו של דבר, האחריות הראשית במקרה הזה למנוע מצב שבו אנחנו מכניסים גופים לחדלות פירעון כזה או אחר, בראש ובראשונה היא עלינו. ואנחנו לכן פועלים בצורה נמרצת בעניין.
היו"ר יעקב מרגי
ואתה עדיין סמוך ובטוח שבראשון באוקטובר תעמדו ביעד?
ליאור ברק
כן. הבטחנו.
היו"ר יעקב מרגי
כשמשרד הכלכלה דעתו עדיין לא נוחה. ומשרד האוצר, בסדר. עשיתם לו הנחה, אז הוא מרוצה. נשמע את הצדדים הנוספים.
ליאור ברק
אנחנו עובדים במסגרת המתווה שהממשלה אישרה ומשרד הכלכלה שותף לעניין.
היו"ר יעקב מרגי
גברת נעמי, תראי, אני מבקש לקחת – עידית, תהיה איתי, שזה יהיה גם בסיכום – תיקחי את המשימה הזו למשרד הכלכלה, אני לא יודע מי הכתובת. אני מבקש שהוא כבר יהיה מעורב בניסוח התקנות ולהודיע לוועדה שאכן הוא רואה את התקנות ומה דעתו עוד לפני הראשון באוקטובר.
נעמי הימיין רייש
בסדר גמור.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי. אם הייתי יכול לסמוך על - - -
עידית חנוכה
הוא חייב לחתום על זה, השר.
איתי עצמון
חייב לחתום.
היו"ר יעקב מרגי
אם הייתי יכול לסמוך, אם הייתם משכנעים אותי שאני יכול לסמוך, לא הייתי אומר לך: תדווחי לפני הראשון באוקטובר. אבל אני עדיין סקפטי, למרות ההצהרה החוזרת והנשנית והמשולשת של ליאור, שאתם תעמדו בלוחות הזמנים. ואני מבקש להתכנס על זה כבר היום שהנוסח יהיה אצלכם. אני רוצה לדעת את דעתו של השר בסוגיה הזאת לפני הראשון באוקטובר. לשלוח לנו, לוועדה, את חוות דעתכם על התקנות המתגבשות. תודה.
נעמי הימיין רייש
טוב.
היו"ר יעקב מרגי
אמיר שני, סגן נשיא איגוד לשכות המסחר.
אמיר שני
קודם כול, תודה רבה, כבודו היושב-ראש. אני פשוט לא יודע מאיפה להתחיל מכיוון שכל מה שנאמר פה כרגע זה פשוט לזות שפתיים וזה לעג לרש. אני אומר את זה כי אני מלווה את זה חמישה חודשים.
היו"ר יעקב מרגי
לעג לרש – בטוח. לזות שפתיים – לא שמעתי.
אמיר שני
אני במהלך החמישה החודשים – כל מה שנאמר פה, כולל משרד הבריאות, ליאור, צר לי, לא נכון שום דבר. בחודש אפריל בוועדת הכספים הייתי נוכח, ביקשתי את משרד האוצר כעזרה לקדם את מוסר התשלומים, כי אני מזכיר לכולם, מדינת ישראל ומנכ"ל משרד הבריאות הכתיב על פי חוק, אמר: להגדיל את הציוד הרפואי בשישה חודשים מלאי. זאת אומרת, שלמעשה המגזר העסקי הפרטי, ולא הספקים הקטנים, 97% מכמות הייבוא למדינת ישראל לקורונה, זה ייבוא, וזה לא הקטנים. אלה החברות הגדולות שגם הן לא שורדות. ואז אני אומר, שוב, משרד האוצר – מיושב-ראש ועדת הכספים בעדינות, החשב של האוצר קיבל בראש. בתחילת חודש מאי הוא חזר לוועדת הכספים והעביר, לטענתו, 300 מיליון על חשבון ה-3 מיליארד כדי לקדם את הנושא. מה שקרה – הכספים, לפי משרד הבריאות, עברו לבתי החולים ולקופות החולים, והכסף נבלע. הספקים מחודש מאי לא קיבלו את הכספים. וזה לא ההסכם. ה-300 מיליון זה לא היה בהסכם. זה פשוט לא נכון. זה רשום בוועדת הכספים הראשונה וגם בוועדה השנייה. לעשות טיפה סדר.
היו"ר יעקב מרגי
אתה אומר שה-300 מיליון, שדווחו כרגע לוועדה, לא היו מיועדים לחוק מוסר התשלומים?
אמיר שני
הם היו מיועדים להקדים לספקים על חשבון פתרון ביניים כדי שהספקים יוכלו להמשיך לייבא לקראת הסיבוב השני. לצערי הרב, אנחנו נכנסים לסיבוב השלישי של הקורונה. לספקים במדינת ישראל, ליבואנים אין כסף לשלם היום לספקים בחו"ל, כי פה בישראל משלמים מינימום שוטף 90, אבל בממוצע שוטף 180, כולל שערי צדק, כולל לניאדו, שוטף 360. לכן אני כל כך כועס, כי משרדי הממשלה, כולל משרד הבריאות – ואני אומר שוב, כבודו, בוועדה שלך, כמו שציינת ב-16, הכתבת בראשון באוגוסט תקנות מלאות ללא כחל וסרק לכל עם ישראל שווה ושווה. לא לספקים הקטנים. הספקים הקטנים מהווים אולי 3%. היצרנים המקומיים הם 3% מכל הייבוא למדינת ישראל. זאת אומרת, שלמעשה - - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה.
אמיר שני
אני אומר שהייצוא, ההצעה שתגיע לפה בראשון באוקטובר מעקרת את הדרישה שלך בוועדה שאומרת: לכל עם ישראל שווה ושווה, כדי להגיע לשוטף 30. להגיד: אני מטפל רק בייצור המקומי, ב-3% מה-100%, זה פשוט זועק חמס. חברים, אני מודיע קבל ועדה: לא יהיה כסף להביא תרופות וציוד רפואי. אני אומר את זה היום על כל הייבוא למדינת ישראל.
היו"ר יעקב מרגי
למה 3%?
אמיר שני
כי הממוצע והבדיקה שאנחנו עשינו כרגע - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה לא 3 מיליארד?
אמיר שני
3 מיליארד כן. אני אומר: הפתרון שנותן משרד הבריאות לטפל ב-300 מיליון שקל, הוא מטפל בסך הכול ב-3% מסך הכסף בכלל. זאת אומרת, הספקים הקטנים, הייצור המקומי הוא לא יותר מ-3%. זאת אומרת, ב-97% לא מטפלים.

עכשיו, אני מזכיר יותר מזה. עשינו מאמצים. אני אישית בישיבה שהתקיימה במשרדו של שר הבריאות ב-21 ביוני, וליאור היה בישיבה הזאת, דובר לא בהפרד ומשול. אנחנו מבקשים להגיע, ולא בגלל הבג"ץ, גם בבג"ץ לעשות סדר. הבג"ץ מדבר על ה-100%. הוא לא בוחר. זה שהמדינה נתנה תשובה בשבוע שבעבר לדחות את הבג"ץ ובעוד שבועיים לתת תשובות, לזה לא התכוון המשורר. המשורר מדבר להגיע למצב של שוטף 30, כמו שמקובל בכל מגזרי המשק במדינת ישראל.
היו"ר יעקב מרגי
ההחרגה. אם אני מבין, איתי, שהחרגה בזמנו, כשחוקק החוק, הייתה לצורך היערכות בלבד.
איתי עצמון
בוודאי.
אמיר שני
לחלוטין.
היו"ר יעקב מרגי
לא החרגה כדי שיהיה להם פריווילגיה בסכומים.
איתי עצמון
לא. ואני מזכיר שהחוק נחקק לפני שלוש שנים.
אמיר שני
במרץ 2018, כשהחוק נחקק, נתנו החרגה למשרד הבריאות להביא תקנות בזמן קצוב. הוא עבר תשע ועדות. ובשום ועדה אף אחד לא מימש ואף אחד לא הכריח אותם להתאפס ולהביא את סדר-היום הזה. אז לכן כל מה שאמר גם משרד הבריאות וגם משרד האוצר זה פשוט לזרות מלח, לא יותר מזה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.

דניאל לב.
דניאל לב
בוקר טוב. שומעים אותי?
היו"ר יעקב מרגי
כן. תעשה שנראה אותך.
דניאל לב
עוד דקה גם תראו אותי. אני מתנצל. בעיות טכנולוגיה.

בכל מקרה, נראה לי ש-300 מיליון מתוך 3 מיליארד זה 10% ולא 3%.
היו"ר יעקב מרגי
דניאל, תציג את עצמך קודם.
דניאל לב
שמי דניאל לב. אני בעלים ומנכ"ל של שיאון מדיקל, יצרן של ציוד מקומי. מייצר, בין היתר, את המסכות שיש לכם על הפנים או לפחות חלקן.

אני לא רוצה להתווכח עם ידידי אמיר על אם אנחנו 3% או 10%. אני כן יכול לציין שאחד לא ברור מה זה ספקים קטנים, לא ברור מה זה ספקים גדולים. מכיוון שבסוף אתם טוענים שאת הכסף או משרד הבריאות טוען שאת הכסף לבתי החולים הוא מעביר בזמן. אז לא ברור לי מה תהיה האכיפה בסוף או מה יהיה משטר האכיפה בסוף על בתי החולים כדי שהם יעמדו בזמנים. כי כפי שציין קודמי, יש בתי חולים שעומדים לא בשוטף 30, אבל בשטוף 90. ויש בתי חולים שמרשים לעצמם לשלם היום גם בשוטף 180 וגם בשוטף 270. האם משרד הבריאות, האם הוועדה נותנת את דעתה גם על אופן האכיפה על בתי החולים או שאתם מקצים את הכסף, ונקווה לטוב?
היו"ר יעקב מרגי
נראה מה יהיה בתקנות.
איתי עצמון
לא. זה גם בחוק, אדוני. בחוק המסמיך. החוק המסמיך, כמובן שהתקנות כפופות להוראות החוק. ובחוק אכן אין אמצעי אכיפה במובן שאנחנו מכירים. אבל כמובן שיש סעיף שקובע שתמורה שקבועה בחשבון מסוים ולא שולמה עד אותו מועד, תשולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. זה בעצם במירכאות אמצעי האכיפה שיש לאכיפת ההוראות, הוראות החוק, ככל שיחולו גם על מערכת הבריאות.
היו"ר יעקב מרגי
טוב. אני שומע. אני רוצה לחזור למשרד האוצר. רועי, נכון? רועי?
רועי קאהן
כן, כן. אדוני, כן.
היו"ר יעקב מרגי
תראה, אין ספק ש-300 המיליון הם סכום זעום ומזערי להניע תהליך, אתה יודע מה, אני לא אומר אולטימטיבי, יחלקו עליי חבריי פה, מלא של יישום החוק. אבל לפחות הנעה שיש בה הצהרת כוונות, רצינות, אני לא רואה פה. ואני אומר לך שאני כן דורש שתביא את זה גם אצלך לדיון. ואגף התקציבים, שר האוצר חייבים, ואני פה גם פונה לשר הכלכלה להתכנס לסכום משמעותי יותר, שהתקנות יבטאו סכום משמעותי יותר. כל בר בי רב, שמבין את מחזורי העסקאות של מערכת הבריאות, מבין ש-300 מיליון זה לא מניע תהליך בצורה רצינית. במיוחד כשנאמר לי בצורה חד-משמעית. חולק עליך על התפיסה שהחרגה היא החרגה לצורך התארגנות, ולא החרגה מבחינת לשון החוק כלפי שאר ענפים והספקים. ואז אני קורא לך, וזה יהיה גם בסיכום – את עמדת שר האוצר להגדלת הסיכום בצורה משמעותית לקראת אישור התקנות. תודה.

חנה לאידרשניידר.
חנה לאידרשניידר
שלום לוועדה. תודה. אני מענף ציוד רפואי ותרופות בלשכת המסחר. מה שחסר פה זה בעצם, אמנם משרד הבריאות לקח לעצמו את הדרור להחריג את חלק הגדול מהספקים, אבל חייב להיות בתוך התקנות מתווה להמשך. זאת אומרת, חייב להיות לוח זמנים מתי שאר הספקים ייכנסו לתוך המתווה הזה. זה לא מקובל עלינו. אי-אפשר להחריג את רוב הספקים. כמו אמיר שני, זה לא 10% מהספקים. אם את מדברים על ספקים מקומיים ועל ספקים קטנים, מי אלה הספקים המקומיים? כל ספקים הם מקומיים. כולם פה יושבים. כולם מעסיקים עובדים ולכולם צריך לשלם בזמן. זה מאוד מרתיח, כל החרגה הזו.

ואם מחליטים שרק 300 מיליון יוקצבו עכשיו, יתוקצבו עכשיו בעצם לתזרים המזומנים על מנת להתחיל להחיל את החוק, חייבים להכניס לתוך התקנות האלה גם את לוח הזמנים של ההמשך. הוא חייב להיות מהיר מאוד. אנחנו מחכים כבר שלוש שנים וזה לא ייתכן. זה לא פתרון.
היו"ר יעקב מרגי
אני אגלה לך סוד ואל תספרי לאף אחד.
חנה לאידרשניידר
טוב.
היו"ר יעקב מרגי
אף חוק ואף תקנות שנכסים לוועדה יוצאים אותו דבר. תודה רבה.

ורוניקה, מנכ"לית ארגון חברות הניקיון ישראל.
ורוניקה רוזנברג
שלום. תורה רבה על זכות הדיבור. אני מייצג, למעשה, את ספקי השירותים שהם עתירי שכר ולהם, אמנם הם כלולים בחוק מוסר התשלומים, שקובע שוטף 30, אבל עדיין עוד לפני הקורונה, בתקופת הקורונה ולמרות הפניות שלנו לגורמי האוצר, לסוכנות לעסקים ובינוניים, למשרד הכלכלה ולכל הגורמים המעורבים, עד היום לא נעשה דבר למעשה לענף הניקיון וענפים אחרים שהם עתירי שכר. מרכיב העיקרי בהוצאות מהווה 90% שהוא שכר.
היו"ר יעקב מרגי
ואתם מקבלים כסף כמה?
ורוניקה רוזנברג
שנייה, בבקשה.

ועדיין משרדי הממשלה והרשויות מפגרים באופן דרסטי בתשלומים.
היו"ר יעקב מרגי
כמה? כמה?
ורוניקה רוזנברג
אנחנו מדברים על שוטף 90 ושוטף 120.
היו"ר יעקב מרגי
ואם את תאמרי לעובדים שלך, אם תשלמי שכר לעובדים שלך באיחור של 20 יום, לא 90 יום?
ורוניקה רוזנברג
אי-אפשר. הלנת שכר. מה זאת אומרת?
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה.
ורוניקה רוזנברג
יש חוקי עבודה במדינת ישראל. אני מחויבת לשלם לעובדים בתשיעי לחודש. כל תשלומי המקדמות, הביטוח הלאומי עד 15 לחודש.
היו"ר יעקב מרגי
את רואה? אני אפילו לא מחייך.
ורוניקה רוזנברג
החברות יש להן קשיים תזרימיים עצומים, וביתר שאת עכשיו בתקופת הקורונה הוא גורם למחנק כספי. האובליגו נשאר אותו דבר, והם צריכים למצוא דרכי מימון ביניים ולפנות לבנקים או לדרכים אחרות בשביל לממן ולהחזיק את הפעילות ואת העובדים.
היו"ר יעקב מרגי
אתה מבין, ליאור?
ורוניקה רוזנברג
אז אני ממש מבקשת ממך חבר הכנסת גם לעלות דיון בהקשר הזה של ספקים עתירי שכר - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע. רגע.
ורוניקה רוזנברג
- - שלגביהם צריך להקדים את ימי אשראי נוכח אופי ומהות הענף, כפי שהיה לפני כן בהוראות החשכ"ל, לפני ששינו אותם.
היו"ר יעקב מרגי
ורוניקה, ורוניקה, את לא בהרצאה, חכי. הבנו.
ורוניקה רוזנברג
אוקיי.
היו"ר יעקב מרגי
ליאור, בכוונה שאלתי אותה. איזה חוק היא תעבור אם היא לא תשלם לעובדים שלה. אתה מבין את הפערים.
ורוניקה רוזנברג
הלנת שכר. מה זאת אומרת? יש חוק במדינת ישראל לשלם שכר עד התשיעי. מהרגע שאתה לא משלם שכר - - -
היו"ר יעקב מרגי
ורוניקה, את לא מבינה אותי? אני לא ציני. אני מדבר איתו. חכי.
ורוניקה רוזנברג
אה, סליחה.
היו"ר יעקב מרגי
את מדברת עם חשב שכר. אז אני יודע מה החוקים. אתה מבין? הלנת שכר. אתה יודע מה? היא אפילו לא נדרשת לחוק. היא לא תוכל להסתכל בעיני העובדים שלה יום אחרי, בעיכוב שכר. כמעסיק לשעבר אני אומר לך. במצוקות קשות שלא שלמתי שכר בזמן, לא יכולתי להסתכל בפניהם של העובדים. הם לא יכולים להיות חברות אשראי של המדינה.
ליאור ברק
ברור. אין כוונה כזו.
היו"ר יעקב מרגי
לא. ב-300 מיליון יש כוונה כזו.
ליאור ברק
אחד השיקולים שבהתאם אליהם הכללנו עוד פעם בטיוטה קבוצות ספקים מסוימות, אלה ספקים שהם עתיד כוח אדם. ספקים שעיקר התשומה שלהם היא כוח אדם. זה אחד הקריטריונים. לכן, למשל, כיוונו גם בין היתר למכונים רפואיים ולגורמים פארה-רפואיים שבאמת עיקר התשומה שלהם זה כוח אדם. אני מתחבר למה שאומרת ורוניקה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה ורוניקה.

רונן דיין.
רונן דיין
כן, שלום. סליחה על העיכוב.
היו"ר יעקב מרגי
השתתפת בדיון?
רונן דיין
אני הצטרפתי לדיון באיחור. אני גיליתי שהוא מתקיים רק עכשיו. אני מתנצל. בשם משרד הבריאות, אני מייצג את מצבם של בתי החולים הציבוריים העצמאים.
היו"ר יעקב מרגי
וחוק מוסר התשלומים אומר לך משהו?
רונן דיין
בוודאי. אני מכיר את הנושא. המשמעות עבור בתי החולים הציבוריים העצמאים זה חלת החוק. ודרך אגב, הם מבינים את החשיבות שלו. מעוניינים להחיל אותו. המשמעות התקציבית היא קרוב ל-200 מיליון שקלים במתווה של שוטף פלוס 30. כ-85 מיליון שקלים במתווה של שוטף פלוס 60. אלה המקורות הנדרשים כדי להחיל את החוק.
היו"ר יעקב מרגי
וזה ספציפי לבתי החולים הציבוריים?
רונן דיין
העצמאים כמו הדסה, שערי צדק, בתי חולים שלא משתייכים לא לקופת חולים כללית ולא למדינת ישראל.
היו"ר יעקב מרגי
אתה אומר לו יצוין שזה מה שהיה במדינת ישראל, 300 מיליון מספיק לך.
רונן דיין
במתווה של שוטף פלוס 30, מספיק לי 200 מיליון.
היו"ר יעקב מרגי
וכמה באחוזים אתם בכלל מערכת הבריאות?
רונן דיין
אם אתה לוקח גם את הקופות בפנים, אז פחות מ-10%.
היו"ר יעקב מרגי
אתה מבין שהקופות לא באו מהחלל החיצון באופן וולונטרי להסתכל, לצפות בנו. הן באו לקיים את מערכת הבריאות הישראלית. הן לא איזה בן חורג למערכת הבריאות. הן מערכת הבריאות. קופות החולים הן מערכת הבריאות. ולכן 300 מיליון – במפורש אני אומר לכם: אני לא הולך להסתפק בתקנות שיישמו באופן מזערי את לשון החוק. הינה, אני אומר לכם בצורה חד-משמעית. אם אתם רוצים את ההבנה שלי, ופה אני מקווה שגם רועי שומע אותי וגם משרד הכלכלה, גם משרד הבריאות ולשכות המסחר, אם אתם רוצים את ההבנה שלי, את הגמישות שלי בעת הזו לא ביישום מלא של החוק, אז תתכבדו להגיע לכאן עם תקנות שמיישמות את סכום מכובד יותר. אני בכוונה לא נוקט בסכום כי זה לא רציני.

אבל אתם צריכים להבין – קחו את החוק, קחו את לשון החוק, תראו מה עשו ענפים אחרים, תתקדמו. אתם לא יכולים בשנה, אתם לא יכולים בשנתיים, תכינו תקנות עם מתווה. אני אומר לך: תכינו תקנות עם מתווה, כי אני לא הולך להרפות מהסוגיה של חוק מוסר התשלומים. וזה נכון גם לענפים שהוחרגו. אני לא הולך להרפות משם. אנחנו פה – ומשבר הכלכלי הזה, משבר הקורונה, הוכיח לנו – אנחנו פה גלגל מניע גלגל. אי-אפשר להפעיל את המכונה הזו של הכלכלה הישראלית עם גלגל אחד, שניים, שלא נתייחס אליהם. זה יתקע את הכול, עם כל הכבוד. אז, ליאור, אני חושב שאמרתי דברים ברורים.

יש עוד אורחים בזום שרוצים להתייחס, להשתתף?
אמיר שני
הייתי רוצה להשלים, כבודו, אם אפשר.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, עד שיעלה מישהו.
אמיר שני
בשורה התחתונה, מי שמרוויח מזה זה הבנקים. למעשה, לזה לא התכוון המשורר. היום היבואנים לוקחים אשראי בריביות מפה עד הודעה החדשה. וכל המתווה שמשרד האוצר אמר: בואו, תיקחו הלוואות כדי שתשלמו – אין שום סיבה בעולם לממן את הבנקים. זה דבר לא הגיוני. ואנחנו בסך הכול ביקשנו: תעברו לשוטף 30, תקדמו, כמו שאתה ציינת, את ה-2.6 מיליארד או 3 מיליארד פאזה אחת. היא תעלה פעם אחת, המימון, ובזה להתיישר. לתת את התשובה מ-300 או ל-500, גם אם יגיעו, זה לא נכון. צריך את לתת המתווה שווה ושווה לכולם, את מה שמדינת ישראל החליטה ביולי או בחודש מרץ 2017. שוטף 30, זה מה שצריך לעשות. ולא 300 או 500.
היו"ר יעקב מרגי
כן, ליאור.
ליאור ברק
אני רק אתייחס וגם מזכיר שזה גם נכלל בדברי ההסבר להצעת החוק שהגישה הממשלה, שגם אושרה בוועדה. בסופו של דבר, ואני מסכים עם מה שאומר אמיר, אבל כשאתה מתעדף את היכולות של הממשלה בנושא הזה, אתה מתייחס גם ליחסי הכוחות, בין היתר, בין המזמין לבין הספק. כאשר ברור שיש ספקים חלשים יותר, ויש ספקים חזקים יותר, ויש ספקים, וזה צוין פה בדברי ההסבר - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא. תוסף. ויש ספקים שיש תחרות בענף שלהם. ויש ספקים שאין תחרות בענף שלהם.
ליאור ברק
ויש ספקים, שזה מה שחשוב לציין, שבהם המדינה מחייבת את קופת החולים, את בית החולים לרכוש, לדוגמה, תרופה מסוימת, - - - מסוים או ציוד מסוים. ולכן, בסופו של דבר, אתה מנסה להביא פה חוק. ולכן משרד הכלכלה הוא שותף משמעותי בחוק הזה. תנסי לתת בחוק שגם יתייחס - - -
היו"ר יעקב מרגי
ולכן הוחרגתם כדי שתוכלו להיערך. בגלל המורכבות, בגלל אופי השירות, אופי המערכת, הוחרגתם. הוחרגתם, תכינו תקנות.
ליאור ברק
על זה שהוחרגנו אין ויכוח.
היו"ר יעקב מרגי
שיכניסו שם מתווה ליישום מותאם. אין לי בעיה. הוועדה קשובה לכך. אבל זה לא רציני. 300 מיליון שקל להנעת התהליך זה לא רציני. כשאתה לא אומר לי שבתקנות הולך להיות מתווה, ואומר לי רועי שזה זה ובִּלְתּוֹ אין, לא עשינו כלום.

טוב. יש אורחים איתנו בזום? אם לא, אז אנחנו נתקדם לסיכום. מיצינו את הנושא.

הוועדה רואה בחומרה שחוק שאושר בכנסת במרץ 2017 עדיין לא מיושם במלואו.

הוועדה רשמה לפניה את הודעת נציג משרד הבריאות כי עד הראשון באוקטובר 2020 יועברו לאישור הוועדה תקנות לעניין החלת חוק מוסר התשלומים על מערכת הבריאות.

הוועדה תובעת ממשרד הבריאות להעביר עוד היום למשרד הכלכלה את נוסח התקנות כפי שמתחייב בחוק.

אתם מבינים למה הסעיף הזה נכנס? כי כנראה אין לכם – אתם לא יודעים לתאם ולא יודעים לעבוד ביחד. אז אנחנו התערבנו.

הוועדה מבקשת משר הכלכלה להודיע לה את עמדתו ביחס להחלת חוק מוסר התשלומים על מערכת הבריאות בתוך שבוע.

הוועדה קוראת למשרד האוצר להגדיל באופן משמעותי את הסכום שהוקצה למשרד הבריאות לשם יישום החוק. הוועדה בדעה שהסכום של 300 מיליון שקל שהוחלט על הקצאתו לא מאפשר הנעה רצינית של התהליך שנקבע בחוק ואינו עולה בקנה אחד עם כוונת המחוקק.

ככל שיש קושי ביישום מיידי, הוועדה קוראת למשרדים להביא לאישורה תקנות עם מתווה ליישום עתידי.

אני חושב שהדברים ברורים. נאמרו גם בעל-פה, נאמרו בסיכום. ואנחנו נמשיך לעקוב. כפי שאמרתי, הוועדה מחויבת לעקוב אחר הנושא הזה, והיא תעשה הכול ליישם את החוק במלואו – חוק מוסר התשלומים.

תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:47.

קוד המקור של הנתונים