ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 09/09/2020

שינויים בהרכב ועדות משנה

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת החוץ והביטחון
09/09/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 40
מישיבת ועדת החוץ והביטחון
יום רביעי, כ' באלול התש"ף (09 בספטמבר 2020), שעה 8:50
סדר היום
שינויים בהרכב ועדות משנה
נכחו
חברי הוועדה: צבי האוזר – היו"ר
אורנה ברביבאי
יאיר גולן
משה יעלון
אביגדור ליברמן
יואב סגלוביץ'
גדעון סער
אלעזר שטרן
ייעוץ משפטי
עידו בן-יצחק
מנהל הוועדה
שמואל לטקו
רישום פרלמנטרי
הדר אביבשינויים בהרכב ועדות משנה
היו"ר צבי האוזר
חברים, אני רוצה להתחיל קודם דיון של מליאת הוועדה הכוללת להשלמת שיבוצים בוועדת משנה כוח אדם. אנחנו רוצים להוסיף חברה לוועדת משנה לכוח אדם של צה"ל, את מיכל וונש. ואנחנו רוצים להוסיף שלושה ממלאי מקום: יואב סגלוביץ', יאיר גולן ומיכל שיר שממלאת את מקומה של שרן השכל.

אורנה, למען הפרוטוקול, ממלא מקום שלך הוא אישי. אז רק תגידי לי, זה טכני – יואב סגלוביץ' או יאיר גולן?
אורנה ברביבאי (יש עתיד-תל"ם)
יאיר גולן.
היו"ר צבי האוזר
ויואב סגלוביץ' יהיה ממלא מקום של מיכל וונש. נכון? לטקו, אנחנו בסדר?
שמואל לטקו
כן, כן.
היו"ר צבי האוזר
יש לנו חבר אחד ושלושה ממלאי מקום, יש לנו שני חברים שאין להם עדיין ממלא מקום – אורנה ברביבאי ושרן השכל. כך שאנחנו במצבת מלאה של חברים וממלאי מקום.
שמואל לטקו
ברשותך, אורנה ברביבאי – ממלא מקום שלה הוא יאיר גולן?
היו"ר צבי האוזר
ממלא מקום שלה יהיה יאיר גולן. שרן השכל – ממלאת מקום מיכל שיר. מיכל וונש חברה חדשה, מתמנה לוועדה, וממלא מקום – יואב סגלוביץ'. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד
השינויים אושרו.
היו"ר צבי האוזר
אושר פה אחד. הישיבה הזאת נסגרת.


הישיבה ננעלה בשעה 09:03.

קוד המקור של הנתונים