ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 21/12/2020

הצגת תוכנית המוגנות לעובדות הסוציאליות, יישום תוכנית המוגנות לעובדות ולעובדים הסוציאליים

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת6
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
21/12/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 77
מישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
יום שני, ו' בטבת התשפ"א (21 בדצמבר 2020), שעה 11:30
סדר היום
יישום תוכנית המוגנות לעובדות ולעובדים הסוציאליים
נכחו
חברי הוועדה: עודד פורר – היו"ר
מוזמנים
ענבל חרמוני - יו"ר האיגוד, איגוד העובדים הסוציאליים
משתתפים (באמצעים מקוונים)
אבי קורן - סגן מנהל אגף בכיר חירום בטחון, מידע וסייבר, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

רוני בר לוי - מנהל אגף חירום וביטחון, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
מנהלת הוועדה
דלית אזולאי
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיוןיישום תוכנית המוגנות לעובדות ולעובדים הסוציאליים
היו"ר עודד פורר
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. על סדר היום: יישום תוכנית המוגנות לעובדות ולעובדים הסוציאליים. אנחנו קיימנו על זה מספר דיונים כאן, בוועדה, כולל התייחסות שביקשנו מהשר לשירותים חברתיים. אני מבין ממשרד האוצר שהתקציב בעניין הזה עבר. זאת אומרת, הבעיה פה היא לא תקציבית.

קיבלנו מכתב ממשרד האוצר שמוסר כך: עם הגעה להסכמות עם איגוד העובדים הסוציאליים העביר משרד האוצר כבר ב-2 באוגוסט את התקציב הדרוש להקמת ותקצוב מערך המוגנות לשנים 2020 ו-2021, ותקציב שלא ינוצל יגולגל ל-2021 היות ואגף התקציבים עומד בכל מחויבויותיו בנושא זה באופן מלא". אנחנו נבקש קודם כל לשמוע מהשטח מה מצבנו. נמצאת אתנו גב' ענבל חרמוני, יושבת-ראש איגוד העובדים הסוציאליים. אני חייב לומר ולציין שב-22 בספטמבר קיבלתי מכתב משר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בהתייחסות לדיון שקיימנו כאן בוועדה שאומר שהתוכנית שתגובש בשיתוף ולאחר דיונים שהתקיימו עם איגוד העובדים הסוציאליים במסגרת הכללים בהסכם השכר שנחתם. עברו מאז בדיוק שלושה חודשים, רבעון. בואו נשמע במה התקדמנו מאז.
ענבל חרמוני
קודם כל אני אגיד שוב – אני מאוד מעריכה את זה שהדיון הזה מתקיים. זה חשוב לנו וזה באמת איזשהו כוח לעקוב אחרי הדברים. בהחלט, הדברים שקורים – הן קורים בשיתוף פעולה אתנו. אני אגיד שהדברים קורים מאוד לאט. ההסכם נחתם אפילו אחרי 2 לאוגוסט, אבל באמת ההסכמות הגיעו לפני כן. לעומת זאת, עד עכשיו, כשאתה מגיע למחלקות הרווחה, המחלקות לשירותים חברתיים, אותו מצב כמו קודם. זאת אומרת, התוכנית עוד לא גובשה. תפיסת האבטחה המקצועית עוד לא גובשה. ועדת היגוי שאמורה ללוות את זה, שכוללת, בעצם, כמובן את משרד הרווחה בראש אבל גם את מרכז שלטון מקומי, גם אותנו כאיגוד, גם נציגים של המשטרה, ועוד – יש רשימה מסודרת – מאוד חשוב לנו שהיא תתכנס בהקדם.
היו"ר עודד פורר
רגע, בואי נעבור דבר-דבר. ועדת ההיגוי הוקמה?
ענבל חרמוני
לא.
היו"ר עודד פורר
מי אמור להקים אותה?
ענבל חרמוני
משרד הרווחה.
היו"ר עודד פורר
מי אמור לעמוד בראשה?
ענבל חרמוני
נציג המשרד. יש את מי שאחראי – נבחר לפני מספר שבועות, או חודשיים בערך, לעמוד בראש יחידת המוגנות – אבי, ואני מניחה שהוא יעמוד בראש הוועדה.
היו"ר עודד פורר
אבי קורן. הוא איתנו בזום. אבי, מתי תתכנס הוועדה?
אבי קורן
אנחנו מבחינתנו מוכנים לכינוס של הוועדה. אני חייב לציין שאני מוניתי זה לא מזמן. אנחנו גומרים בימים אלה לגבש סופית את התוכנית עצמה, וברגע שהתוכנית תהיה מוכנה אין שום בעיה – נכנס את הוועדה ונתחיל להתגלגל.
היו"ר עודד פורר
אתה יכול לתת תאריכים?
אבי קורן
אני מבחינתי – במהלך תחילת ינואר ניתן לכנס את הוועדה.
היו"ר עודד פורר
זאת אומרת שאם נקבע כאן ישיבת מעקב באמצע ינואר כבר תוכלו לספר לנו על התוכנית ותוכלו לספר לנו מה יצא ממנה וכבר נוכל לשמוע שהוועדה התכנסה?
אבי קורן
כן, אפשר. אין שום בעיה.
ענבל חרמוני
באמת חשוב לנו, ואם אבי אומר והמשרד יצליח לכנס את הוועדה בתחילת ינואר – זה מצוין.

הדבר השני שחשוב להגיד זה – מעבר לתוכנית, באמת – גיבוש של תפיסת האבטחה. זאת אומרת שהתוכנית צריכה לבוא אחרי שאנשי המקצוע בתחום הזה של אבטחה מגבשים איזושהי תפיסה, בגלל שהכסף אינו אין סופי בסופו של דבר, וצריך לראות אם יש מקומות שמתעדפים אותם, מקומות שמשאירים לאחר כך, מה לפני ומה אחרי. זה חייב לבוא כדי שזה לא יהיה תוכנית - - - זה לא יכול להיות אותו הדבר בכל מקום, צריך להתאים את הדברים. לכן, תפיסת האבטחה פה חשובה. אני חושבת ורוצה גם שלוועדת ההיגוי נגיע כבר עם תפיסת האבטחה אחרי שהיא עברה את כל הגורמים, ונוכל רק לאשר אותה או להעיר שם כמה הערות כדי באמת לייעל את העניין.

הדבר השני זה אם אפשר מבחינת משרד הרווחה גם לנקוב באיזה שהוא מועד משוער לא רק של התכנסות הוועדה אלא – להתחיל לפרוס את האבטחה בשטח, כי בסוף זה מה שאנחנו רוצים לראות. בסוף, העובדת בקצה צריכה להרגיש שבאמת היא מוגנת, זה הרעיון. לכן, חוץ מוועדת ההיגוי שזה יהיה מצוין אם זה יהיה בתחילת ינואר, השאלה אם אפשר לקבל משר הרווחה גם תשובה מתי נוכל להתחיל לראות את הפריסה של זה בשטח. שוב, הכסף קיים.
אבי קורן
מבחינת הוועדה עצמה אין שום ספק שבפגישה של הוועדה נציג את תוכנית העבודה. אנחנו כבר כמעט מגובשים. אני רק חייב לסייג ולהגיד שאנחנו מתבססים על תמונת מצב לא עדכנית וסדירה. זה דבר שאני חושב שאנחנו נצטרך לעשות אותו במהלך החציון הראשון של 20-21, אבל בכל מקרה בנינו תוכנית מסוימת על מנת שלא להמתין, כדי שהכסף כן יוזרם.
היו"ר עודד פורר
אבי, התוכנית הזו נבנתה יחד עם האיגוד?
אבי קורן
כן, כן. בשיתוף האיגוד ושלטון מקומי בצורה מלאה.
ענבל חרמוני
נכון.
אבי קורן
יש סבב של טיוטות שרצו – הכול בסדר. אם יהיו שינויים או הערות והארות שיעלו במהלך עבודת ועדת ההיגוי ונוכל לתקן וליישם – אז כמובן שנעשה. הרעיון הוא לא להמתין עם הכסף עד שנייצר תמונת מצב עדכנית, אלא לתת. ואם אחר כך נצטרך לעשות את ההתאמות הנדרשות, אם זה במהלך 21-20 או לקראת 20-22 – אנחנו נעשה את זה.

לגבי תלוי תקציב, לגבי להוציא את זה בפועל – אז אל"ף, זה תלוי תקציב שיחזור מהאוצר. אני מקווה מאוד שזה אכן לפי הבטחת האוצר, שבתחילת ינואר הכסף יחזור חזרה לטובת הקמת המערכת. חלק גדול מתוך התוכנית אפשר ליישם באופן מידי, מדובר על הקצאה פיזית של אמצעים, ואז אין שום בעיה עם זה. יש כמה דברים בתוכנית שעדיין צריכים לקבל עיבוד, ועדיין צריכים לסגור קצוות. אני מאמין שנעשה את זה ברבעון הראשון של 21-20, אבל חלק מהכסף, במידה וינחת אצלנו במשרד – נוכל להתחיל להשתמש בו ולהעביר את זה לרשויות.
היו"ר עודד פורר
אתה יודע להגיד לנו כבר היום בגדול איך תיראה תוכנית המוגנות הזו? מה היא תכלול?
אבי קורן
אני יכול להגיד בקווים כלליים שבגדול היא מתבססת על שני אלמנטים מרכזיים: אלמנט אחד של הקצאת משאבים ואבטחה פיזית, שזו גם אבטחה בלשכות עצמן, ברוב הלשכות - - -
היו"ר עודד פורר
מה הכוונה כשאתה אומר "אבטחה פיזית"?
אבי קורן
מאבטח. מאבטח תקני, מסודר, כמו במשרד החינוך לצורך העניין, עם עוד הסמכה נוספת שיקבל, עם כל מיני התאמות ייעודיות לתחום הרווחה, והמאבטח הזה יוצא ללשכת הרווחה ומבצע סינון. אנחנו שואפים שהרמה שלו תהיה טיפה יותר גבוהה מהרמה הסטנדרטית בשוק, ואנחנו גם נשלם על זה – כלומר, אנחנו נקצה כספים לטובת העניין הזה. זה ברמה הבסיסית, של מאבטח.

מעבר לזה יהיו כל מיני אלמנטים של אבטחה נוספת שאנחנו רוצים שיהיו – אם זה בדמות אבטחה ניידת, שזה סוג של סיור כמו שקראנו היום בנוסח, בסגנון שנקצה לא לכל הרשויות. לחלק מהרשויות נקצה רכב עם סייר, שאותו רכב יוכל לעשות מספר פעולות של אבטחה מעבר לפיקוח השוטף במתקנים עצמם, שזה משהו שאנחנו עדיין צריכים לגבש ולעבוד עליו. זה משהו שהוא פרקטי ואפשר ליישם אותו. יש עוד סוג של אבטחה מסוימת שאנחנו מדברים עליה, על אבטחה מדלגת בדמות האבטחה שמתבצעת היום בבנקים ובסניפי דואר – ששני חבר'ה מגיעים עם אופנוע ונותנים תגובה במקרה שיש הפעלה של לחצן מצוקה. זה כל הנושא בתחום הפיזי.

בתחום האנושי – שזה גם אלמנט מאוד חשוב שאני חושב שאנחנו צריכים לעשות, אני חושב שאנחנו צריכים קודם כל לעשות סדנה להעלאת החוסן האישי לכל העובדים בלשכות הרווחה, סדנה של ארבע שעות בה יתנו להם כלים להתמודד. זה ממש לא להפוך אותם לאנשים אבטחה, רק לתת להם אוריינטציה ביטחונית כדי שהעובדים – אל"ף, בתחושת המוגנות שלהם ובחוסן האישי ישתפרו, בצורה משמעותית, וגם לחזק את נושא האמון. מה שאני מזהה בתקופה שאני מלווה את הפרויקט הזה – שיש כאן בעיית אמון שאנחנו צריכים ממש לתקוף אותה, ממש לשפר בצורה משמעותית. זה יהיה גם באמצעות טיפול בפרט וגם באמצעות טיפול בהקצאה של משאבים פיזיים. מעבר לסל אבטחה, כמובן, שגם היום אנחנו מטפלים בזה בחלק מהמקרים – לעבות את סל האבטחה, אני מדבר על אמצעי אבטחה בלשכות, לנסות ליצור איזושהי אחידות מסוימת בנושא הזה, שלא תהיה לשכה מסוימת שעובדת ככה ולשכה אחרת שעובדת בצורה אחרת. לפחות ברמת האמצעים – שאם לדוגמה החלטנו שיהיה לחצן מצוקה, אז יהיה בכולם לחצני מצוקה.
רוני בר לוי
אני מנהל אגף חירום וביטחון של המשרד. אבי קורן נבחר בתוך האף שלי לנהל את היחידה. אני רוצה לעשות קצת סדר בדברים: הוועדה הגדולה שסיכמה את כל ההמלצות לגבי הקמת יחידת המוגנות – זה היה לקראת פברואר. ואז הוטלה המשימה עלי כמנהל האגף במשרד הרווחה. לפני חודש אבי נבחר לתפקיד הזה, כאשר במסגרת כל הוועדה אנחנו קיבלנו שלושה תקנים. זאת אומרת, בתהליך האיוש של המשרות כבר שני תקנים נמצאים בפנים, וזה לא היה תהליך פשוט מול נציבות שירות המדינה. במקביל ישבנו על תוכנית מאוד מאוד מסודרת בשיתוף עם מרכז שלטון מקומי, בשיתוף האיגוד – עם בועז מהאיגוד, עברנו על התוכנית. אני לא אפרט את כל מה שאבי אמר לגבי מאבטחים, וסיירים וסיור חמוש וחליפות מיגון – הכול נמצא בתוכנית, והיא הוצגה גם למנכ"ל שלטון מקומי והיא אושרה. את הכסף קיבלנו לפני חודש – 52 מיליון שקלים, כולם הבינו שעם הכסף לא ניתן לצאת לדרך כי זה כבר סוף שנה, והוחלט שהכסף חוזר לאוצר. בינואר אנחנו מקבלים את הכסף ויוצאים כבר עם התוכנית. התוכנית חלוטה – אנחנו יודעים איזה רשויות מקבלות את הכסף, איזה אמצעים יהיו, איך זה יופעל – זה סגור כבר.

עוד דבר אחד, השגנו הישג אחד גדול: למאבטחים ברשויות המקומיות לא תהיינה סמכויות. ממרץ כבר קיבלנו מהמשטרה אחרי תוכנית מסודרת שעשינו עם מרכז שלטון מקומי – המאבטחים במחלקות הרווחה יש להם סמכויות של מאבטחים. עשר שנים ניסו להשיג את ההישג הזה, ולא הצליחו. אז גם את זה הצלחנו להביא. אנחנו מסודרים ומיושרים. אנחנו בינואר יוצאים לתוכנית בצורה מסודרת. אבי מוביל אותה. אנחנו רק צריכים לראות שהכסף מגיע בינואר, ואנחנו רצים. להקים את ועדת המעקב הזו – אנחנו גם מתואמים שבתחילת ינואר אנחנו נתחיל לרוץ עם זה, ואני לא צופה בעיות. אני רק מקווה שמרכז שלטון מקומי ברמת ראשי הערים והקב"טים יהיו שותפים אתנו לתוכנית הזאת, אבל התוכנית קיימת והיא חלוטה כבר.
ענבל חרמוני
קודם כל, באמת – מבחינת אנשי המקצוע אני כמובן מעריכה ומוקירה, ואני יודעת גם שלקח זמן עד שמונה תפקיד מנהל היחידה והשאר, זה היה תקוע בנציבות. זו אחת הסיבות באמת שאני פה, בלי טענה אישית לאף אחד כמובן – כדי לזרז את זה. אני שמחה לשמוע שזה גם על דעת המשרד שבינואר, ורצוי כמה שיותר בהתחלה – גם תתכנס ועדת ההיגוי או המעקב של התוכנית הזאת וגם, אחרי שהכול יאושר, ותהיה תפיסת אבטחה, כמו שאמרתי שחשוב שתהיה – הם ייצאו לדרך. אז מהבחינה הזאת זה מצוין. אני כן אגיד שתהיה לנו, כדי שכולנו נדע – עוד משוכה לעבור, וזה בעצם להכניס את התקציב הזה לבסיס התקציב. זה משהו שאנחנו נצטרך פה גם את משרד הרווחה וגם את משרד האוצר, כי מן הסתם העבודה הקשה שיעשו רוני ואבי וכל שאר הגורמים, לא נפרק את זה בסוף 2021.
היו"ר עודד פורר
לצערי, כרגע כל הדיונים שמתנהלים בקואליציה לגבי תקציב ובסיס התקציב נוגעים לרכבים וכיבודים לשרים, לא מעבר לזה. הכול שם עוסק בעניינים כאלה. אין דיון אמיתי על תקציב, אז אני לא יודע להגיד כרגע לגבי - - -
רוני בר לוי
ענבל צודקת, כי הכסף הובטח לנו לשנה, עד סוף דצמבר 21 ואנחנו מקווים באמת שזה ייכנס לבסיס, ואז נוכל את התונית הזאת עם התקציב להריץ לכל שנה ושנה.
היו"ר עודד פורר
אתם תקבלו את התקציב של 2021 ביחד, או שתקבלו פשוט רק את התקציב של השנה הבאה?
רוני בר לוי
לא, של 21. התקציב שיתקבל, 52 מיליון, זה לטובת ינואר עד דצמבר 21. הבעיה היא שזה לא בבסיס התקציב של המשרד שלנו.
ענבל חרמוני
זה מהקופסת קורונה. וגם בזה, כבוד יושב-ראש הוועדה, אנחנו נשמח, כאשר תגיע העת, את העזרה והתמיכה להכניס לבסיס התקציב. זה כמו שאני אומרת – אנחנו מן הסתם המשרד לא יפרק את המערך הזה פתאום בדצמבר 21.
היו"ר עודד פורר
ברור.

אני רוצה לסכם את הדיון. ראשית, אני מודה באמת – גם למשרד הרווחה וגם לאיגוד העובדים הסוציאליים על ההתקדמות בנושא. אנחנו, מבחינתנו, רואים בנושא הזה חשיבות מאוד מאוד גדולה. ניהלנו כאן את הדיונים עוד טרם ההגעה להסכם. אני חושב שאולי הוועדה הזו הצליחה לזרז חלק מהיכולת להגיע להסכם בלחץ שהפעלנו. יחד עם זאת אני מבין לפי מה שנאמר פה שוועדת ההיגוי תכונס בשליש הראשון של ינואר, ולכן הייתי שמח לקבל עד ה-15 לינואר, וככל שיהיה צורך נקיים דיון, אבל מה שאני מבקש – שמשרד הרווחה יעביר לי את תוכנית המוגנות המגובשת, אחרי שתאושר בוועדת ההיגוי. אני מצפה לראות את זה עד 15 בינואר, לפחות, ומה שאני מבקש גם זה את לוחות הזמנים לתוכנית הזאת ולפעילות הזאת.

אני מודה לכולם, ישיבה זו נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים