ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 14/09/2020

היעדר תקנים לרופאים מתמחים עולים - המשך דיון

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
14/09/2020


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 56
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
יום שני, כ"ה באלול התש"ף (14 בספטמבר 2020), שעה 12:00
סדר היום
היעדר תקנים לרופאים מתמחים עולים - המשך דיון
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
יוסף טייב
אלכס קושניר
יואל רזבוזוב
מוזמנים
ברוך שמעון - ממונה תעסוקה, משרד העלייה והקליטה

רונן פוקסמן - מנהל חטיבת קשרי ממשלה ותעסוקה, ארגון 'נפש בנפש'
משתתפים באמצעים מקוונים
ד"ר ורד עזרא - ראש חטיבת הרפואה, משרד הבריאות

שירה ארנון - סגנית ראש חטיבת רפואה, משרד הבריאות

קובי צורף - ראש לשכה, משרד הבריאות

רחל ברנר שלם - מ"מ סמנכ"ל תכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות

דניאל פדון - רפרנט בריאות, אגף התקציבים, משרד האוצר
מנהלת הוועדה
שלומית אבינח
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומיםהיעדר תקנים לרופאים מתמחים עולים - המשך דיון
היו"ר דוד ביטן
אני פותח את הישיבה, הנושא זה היעדר תקנים, או עכשיו הנושא הוא טיפול בתוספת תקנים לרופאים מתמחים, לא היעדר תקנים. כבר פתרנו, אנחנו בטיפול בבעיה. שוּנה הסעיף על סדר היום.

דיברתי אתמול עם עוזר השר, תיאמתי שיחה גם בין קלאודיה לעוזר השר, אני רוצה להבין דבר אחד, מה עד עכשיו אפשר לבוא ולומר? אני רוצה להסביר לחברי הוועדה, היו 40 תקנים כאלה – לא, סליחה, 40 צרכים יש, אבל כמה תקנים יש?
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
11 אושרו.
היו"ר דוד ביטן
לא. כמה יש תקנים באופן קבוע?
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
70.
היו"ר דוד ביטן
70, יפה, ויש 40 שממתינים בתור, נכון?
ברוך שמעון
נכון לנקודת הזמן הזו יש לנו כ-40.
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
יש יותר, אבל 40 ממש מחכים להיכנס.
ברוך שמעון
כן.
היו"ר דוד ביטן
בסדר. 11 נפתר עד עכשיו, נכון?
ברוך שמעון
11 נפתר עד עכשיו.
שלומית אבינח
מתוך ה-40.
היו"ר דוד ביטן
יש עוד רופאים שהגישו?
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
כן, עוד 29.
היו"ר דוד ביטן
לא, יש 18 שעכשיו עוזר השר מתאם להם זירוז של ה - - -
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
נכון, בנוסף ל-11.
היו"ר דוד ביטן
יש עוד 18, כי יש את התקנים הנוספים, שמוכנים להתמחות בפנימית וכבר מקדימים להם את הריאיונות על מנת לראות איך פותרים את הבעיה. אז בוא נגיד, לצורך העניין, שחצי ייפתר.
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
לא, אם אנחנו 11 ועוד 18, זה 29.
היו"ר דוד ביטן
לא, רגע, נהיה ב-20.
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
איך ב-20?
היו"ר דוד ביטן
כי אמרתי חצי מה-18. אני כאילו מהמר שחצי ייפתר, לא הכול. בעוד חצי שנה, עד חצי שנה, משתחררים כמה תקנים?
שלומית אבינח
משרד הבריאות צריך לענות.
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
מתוך ה-70 הקיימים שמשתחררים תקנים?
היו"ר דוד ביטן
כן.
שלומית אבינח
20 ומשהו היא אמרה.
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
כן, אבל עדיין בגדול יש לנו תור של 40 עכשיו ויש עוד הרבה אנשים ש - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, יש 40. אין. 40.
ברוך שמעון
לא, יש.
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
יש, בטח, תשאל אותו.
ברוך שמעון
יש. בנקודת הזמן הזו יש 40, אבל יש רופאים נוספים - - -
היו"ר דוד ביטן
40. מה זה יש? היום יש 40. אין לי בעיה, אם אנחנו נפתור את התור אז בגדול שיתחילו – תמיד יהיה תור, זה לא שאתה יכול און ליין לפתור כל בעיה. היום יש בעיה של 40, 11 נפתר, 18 הם בבדיקה. בוא נגיד, היא אמרה בין שלושה חודשים עד חצי שנה, כמה מתפנה? יש לך תשובה או לא?
ברוך שמעון
אני לא יודע להגיד כמה.
שלומית אבינח
משרד הבריאות.
היו"ר דוד ביטן
היא אמרה את זה בישיבה הקודמת.
שלומית אבינח
לא קלאודיה, נציגת משרד הבריאות.
היו"ר דוד ביטן
לא, קלאודיה אמרה את זה. קלאודיה בזום?
שלומית אבינח
שירה ארנון אמרה את זה.
היו"ר דוד ביטן
תעלי את שירה רגע.
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
נישאר ב-11, בוא נראה מה מעל 11.
שירה ארנון
אפשר רגע להגיד משהו?
היו"ר דוד ביטן
כן.
שירה ארנון
אני רק רוצה לדייק משהו שאמרנו בפעם הקודמת. ה-11 שנקלטו על חשבון משרד הקליטה, הרוב מהם אמורים להיכנס בתוך ה-23. אז אני רק רוצה לדייק, אם בפעם הקודמת אולי לא הובנתי נכון אז אני מתנצלת.
שלומית אבינח
23 אמורים לסיים.
שירה ארנון
11 שמשרד הקליטה מממן, הם יהיו חלק מה-23. זאת אומרת שמה-23 - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, אמרנו שזה מעבר ל-70.
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
בדיוק, אמרו שזה מתוך ה-600 תקנים.
שירה ארנון
ייוותרו לך 12 תוך חצי שנה.
היו"ר דוד ביטן
לא, לא, זה לא נכון, אמרתם שזה מעבר ל-70.
שירה ארנון
סליחה אם בפעם הקודמת לא הסברתי כמו שצריך.
היו"ר דוד ביטן
זה מעבר ל-70, אמרתם, לא? עכשיו מה זה חלק? בואו תהיו מדויקים, מה זאת אומרת חלק?
שירה ארנון
אז הנה, חבר הכנסת ביטן, אני מדייקת. 11 שנקלטו עכשיו על חשבון משרד הקליטה הם אמורים להיקלט בחצי השנה הקרובה מתוך ה-23. זאת אומרת שמתוך ה-23 נשארו לך רק 12 שאתה יכול להשתמש בהם בפול של ה - - -
היו"ר דוד ביטן
אתם חזרתם בכם. אתם חזרתם בכם מהעניין, עזבו, באמת. אז אתם לא נותנים כלום, מה? מתוך ה-70 אני צריך אתכם? מה אני צריך אתכם? אני לא מבין את זה.
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
כן, זה משהו ששייך לעולים גם ככה.
היו"ר דוד ביטן
מה אני צריך אתכם? ה-70 האלה קיימים, אז מה פתרתם פה?
שירה ארנון
פתרנו, מתוך 20 התקנים ששלחנו לבתי החולים, שרובם עושים שם התמחות בפנימית - - -
היו"ר דוד ביטן
אז מה עכשיו? אמרנו שזה יהיה מתוך ה-600, לא מתוך ה-70. על מה אתם מדברים?
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
נכון, ה-600 שהמדינה הקצתה למלחמה בקורונה, יש 600, ביקשנו שייתנו העדפה לעולים.
היו"ר דוד ביטן
אתם אמרתם את זה במפורש, עכשיו חזרתם בכם? אז מה, ה-18 שיש להם עכשיו בקשות, אז הם יהיו גם על חשבון ה-23 בעוד חצי שנה?
שירה ארנון
לא, לא, לא, אנחנו רוצים שהם ייקלטו על חשבון ה-600. אנחנו רוצים שה-18 האלה, כמה שיותר מהם ייקלטו על חשבון ה-600.
היו"ר דוד ביטן
אז גם ה-11 - - -
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
אבל זה לא רציני, מה זה אתם רוצים? תגידו את המספרים.
שירה ארנון
כבר ביקשנו לראיין את כולם.
היו"ר דוד ביטן
לא, הם חזרו בהם, אתה לא מבין? יש לכם 600 תקנים, אז אתם לא יכולים לתת משהו לעולים? מה? כאלה שמוכנים להתמחות בתחום שאתם מדברים עליהם, של הקורונה.
שירה ארנון
אז זה מה שאנחנו אומרים, שיש 18 שמוכנים, שאנחנו רוצים לקלוט אותם.
היו"ר דוד ביטן
לא, אמרתם בישיבה ששבעה קלטתם כבר. זה מה שהיה בישיבה. ואחר כך היא הוסיפה, ממשרד הקליטה, עוד ארבעה.
שלומית אבינח
יהיו 88 תקנים לעולים? כאילו זה התוספת? 70 ועוד 18.
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
אז בואי תגידי, כן, אם 70, ה-18 שאת מדברת זה בנוסף, תוספתיים ל-70? או ש-70, כשאלה ייפלטו, כשיסיימו את ההתמחות ואז ייכנסו?
היו"ר דוד ביטן
גם ה-18 בתוך ה-70?
שירה ארנון
ה-18 האלה הם חלק מה – המימון של ה-70 הוא מימון ששונה מהמימון של ה-600. המימון של ה-70 הוא מימון יותר טוב כי זה מימון שהוא מתקבל ישירות לבתי חולים, זה מימון שעובר דרכנו. המימון של ה-600 זה מימון בצורה אחרת, זה ממומן דרך מחיר יום אשפוז, זו צורת התחשבנות אחרת. אנחנו בהתחלה, קלאודיה לא הסבירה את זה אולי, אבל - - -
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
יפה, אז נעזוב את ה-70. כמה מתוך ה-600, את הזמניים, כמה אתם מוכנים לתת לנו? את הזמניים, אנחנו הולכים איתכם לתקנים הזמניים, התקנים של קורונה, 600, כמה מתוכם אתם יכולים לתת אותם, לייעד אותם, לעולים? עזבו את ה-70.
שירה ארנון
אני מציעה שוורד עזרא, הבוסית שלי, שהיא תענה על זה.
היו"ר דוד ביטן
אבל אני לא מבין את זה. מתוך ה-600 כמה קלטתם עד עכשיו?
שירה ארנון
מתוך ה-600, אני אסביר שוב, אנחנו קיבלנו רשימה של 20 שמוכנים להתמחות בפנימית.
היו"ר דוד ביטן
עזבי עכשיו את המתמחים, כמה קלטתם מתוך ה-600?
שירה ארנון
שלחנו את זה ביום רביעי לכל מנהלי בתי החולים, ביקשנו מהם שתוך שבוע, עד יום ראשון הבא, כמה מהם ייקלטו מתוך ה-600, אותם 20 ששלחנו של הפנימית, כמה מהם ייקלטו אצלם על חשבון ה-600. ביקשנו מהם לתעדף אותם בקליטה.
היו"ר דוד ביטן
אני רואה שאתם רוצים שאנחנו נלך איתכם בדרך שלנו. גם לנו יש כוחות. תעלי רגע את האוצר. גם לנו יש כוחות, אנחנו נטפל במשרד הבריאות לבד. לא צריכים אתכם. אף אחד לא ישקר אותי פה בישיבות.
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
הכול לפרוטוקול. מה, זה ביזוי הוועדה. הם אמרו בפעם שעברה שיש ועכשיו אין.
היו"ר דוד ביטן
מה זה? בושה וחרפה. טוב, תעלי, בבקשה, את משרד האוצר. אני אראה להם מה זה בוועדת כספים עכשיו, אין בעיה.
שלומית אבינח
דניאל לא פה, אבל ורד עזרא.
היו"ר דוד ביטן
הכול אני אעצור להם, את כל התקציבים, עד שהם יעשו מה שאנחנו צריכים. נמאס לי מזה.
שלומית אבינח
דניאל לא בזום, קובי כאן, אתה רוצה את קובי צורף?
היו"ר דוד ביטן
תביאי אותו. קובי, תדע לך, אני הולך איתכם למלחמה, שתהיה בעניינים. פה רימו אותנו ממשרד הבריאות, אני מאוד מצטער.
קובי צורף
במה משרד הבריאות רימה?
היו"ר דוד ביטן
רימה אותנו, כן, זה מה שאני אומר לך. אני אלך איתכם למלחמה בוועדת הכספים על כל התקציב שלכם. אין בעיה, קורונה לא קורונה אנחנו נילחם איתכם. לא יכול להיות שיגידו לי פה שזה על חשבון ה-600 ועכשיו פתאום זה על – מה שיש לי ביד של העולים אני צריך אתכם? מה אני צריך אתכם? לא צריך אתכם.
קובי צורף
התקנים של העולים, ה-18, שביקשו להיקלט במקצועות שתועדפו במסגרת ההסכם עם האוצר, הם ירואיינו תוך שבוע בבתי החולים על פי הנחיה - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל הם רוצים לקחת אותם על חשבון ה-70.
קובי צורף
והם לא על חשבון ה-70, הם על חשבון ה-600. זה מה שגם שירה אמרה.
היו"ר דוד ביטן
ומה קורה עם ה-11?
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
מעבר ל-70 כמה תוספתיים אתם נותנים? אני מבין שזו הקצאה אחרת, 70 זה תקנים ניידים, הולכים ישירות לבית חולים, ויש את ה-600 של הקורונה, כמה מתוך ה-600 אתם מוכנים - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, מה עם ה-11?
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
11 נתתם בפעם שעברה. בדיוק.
היו"ר דוד ביטן
למה ה-11 לא יכולים להיות על חשבון ה-600 גם כן?
קובי צורף
אני מבקש שראש חטיבת הרפואה שלנו תתייחס.
שלומית אבינח
ורד עזרא.
היו"ר דוד ביטן
נו, בואו נשמע. אתה אל תעזוב לנו את הזום. שלום, בוקר טוב.
ורד עזרא
שלום. אני רוצה להסביר, אני ניסיתי להבהיר את זה גם בדיון הקודם, אני אנסה עכשיו שוב.
היו"ר דוד ביטן
לא, לא, אני לא מקבל חזרה מהדיון הקודם.
ורד עזרא
בסדר, אני אתחיל מההתחלה.
היו"ר דוד ביטן
לא, אל תתחילי מההתחלה. לא, יש לך טעות, אל תתחילי מהתחלה.
ורד עזרא
חבר הכנסת, אני לא שומעת.
היו"ר דוד ביטן
תסלחי לי מאוד, את לא תתחילי מההתחלה שום דבר.
ורד עזרא
אז לא מההתחלה, אני אתחיל מהאמצע. נתחיל מהיום.
היו"ר דוד ביטן
בישיבה הקודמת הוצהר לפרוטוקול ש-11 איש שהתקבלו זה על חשבון ה-600, עכשיו אתם אומרים שלא. לא מקובל עליי.
ורד עזרא
אני מנסה להסביר. שנייה, אולי אחרי זה יהיה יותר ברור ותוכל אחרי זה להגיב.
היו"ר דוד ביטן
לא, אני רוצה לדעת.
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
לנו הכול ברור.
היו"ר דוד ביטן
לנו הדברים מאוד ברורים. אני רוצה להבין, עכשיו אמר ראש המטה של השר, שה-18 שבריאיונות זה יהיה על חשבון ה-600. גם ה-11 צריכים להיות על חשבון ה-600, כי אתם לא קלטתם 600, אתם קלטתם עד עכשיו אולי 250 איש.
ורד עזרא
תן לי, בבקשה, להסביר. בבקשה, שני משפטים, ואחרי זה תוכל לומר את אשר על ליבך.
היו"ר דוד ביטן
לא, אני רוצה לדעת כמה קלטתם מה-600. כמה קלטתם?
ורד עזרא
ה-600 תקנים ניתנו - - -
היו"ר דוד ביטן
כן, אבל כמה קלטתם עד עכשיו?
ורד עזרא
עוד פעם, אני מבקשת שנייה להשלים משפט, כי אני פשוט לא שומעת אותך, אז אם אפשר להשלים משפט.
היו"ר דוד ביטן
אני לא באתי לשמוע – אני לא רוצה לשמוע את משרד הבריאות.
ורד עזרא
ה-600 תקנים, שמתוכם - - -
היו"ר דוד ביטן
אני לא רוצה לשמוע. נגמר, לא רוצה לשמוע. מספיק. תודה רבה, אני נכנס למלחמה.
ורד עזרא
אבל אתה לא הקשבת לי, בבקשה אפשר להגיב?
היו"ר דוד ביטן
אתם תשבו במשרד ותגידו לנו – אני רוצה שה-11 - - -
ורד עזרא
אני אשמח להגיב ותבין שאני חושבת שאין לך מה לעשות מלחמה.
היו"ר דוד ביטן
לא, אני לא רוצה לשמוע יותר. לא, לא רוצה, לא רוצה לשמוע. תודה רבה. זה הכול.
שלומית אבינח
האוצר, דניאל פדון.
היו"ר דוד ביטן
אני רוצה ככה, בסך הכול ה-600 איש, 600 תקנים שהתקבלו, אין להם, הם לא איישו את כולם, עם כל הכבוד. ממה שאני יודע הם איישו 200 ומשהו, אז יש להם מספיק תקנים כדי לתת לעולים. יש להם את זה. מה ההתעקשות? אני לא מבין את ההתעקשות. באמת שאני לא מבין. אם אין להם רופאים אז שיקבלו רופאים עולים, מה הבעיה? אני מבקש שהם ישקלו את זה עוד פעם, גם ה-11 וגם ה-18 יהיו על חשבון ה-600 ואז כשיתפנו 23 המשרות באלה שמתמחים זה יהיה על חשבון ה-40 שאנחנו צריכים ואז זה פותר לנו את כל הבעיה. נכון?
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
כן.
היו"ר דוד ביטן
יש 40 ממתינים, בואו נפתור את הבעיה של ה-40.
שלומית אבינח
והם גם יכולים להתחיל לעבוד, למה הם צריכים לחכות - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, על התקנים האלה אין צורך, אין בעיה. סתם, הם עושים סלט מכל דבר. בחייכם. כאילו יש להם כבר 600 רופאים שמחכים להם בתור. אין 600, אז קחו רופאים עולים שרוצים, תראו שהם מתאימים מבחינה רפואית, תכניסו אותם. לא מבין את העניין. יש גבול, לכל דבר יש גבול. תעלי רגע את האוצר.
שלומית אבינח
דניאל. דניאל, בוקר טוב.
דניאל פדון
כן, בוקר אור. שלום.
היו"ר דוד ביטן
דניאל, אני רוצה לדעת, הרי ה-600 תקנים שאישרתם לא אוישו, רק חלקם אוישו, נכון?
דניאל פדון
להבנתנו לא כל ה-600 אוישו.
היו"ר דוד ביטן
כמה אוישו?
דניאל פדון
אנחנו לא מכירים את המספרים המדויקים, משרד הבריאות הוא זה שעוקב אחרי זה.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אני אומר לך שבערך 250, אולי אני טועה, אבל עדיין יש לך פנויים. אני מבקש, למה אי אפשר במקצועות שאתם ביקשתם, נתתם את ה – כל פעם אומרים לי כן, אבל זה למטרות – כן, בסדר, זה פנימאים, זה קרדיולוגים - - -
שלומית אבינח
קורונה.
היו"ר דוד ביטן
כל מה שקשור. זה לא קורונה, אין רופא לקורונה, יש רופא מומחה. זה כל העניין. למה אי אפשר לתת לממתינים, הרופאים העולים הממתינים, שהם רופאים שרוצים להתמחות, למה אי אפשר לתת תקנים לעניין הזה? מה שאני מבקש מכם, משרד האוצר, תצבעו לנו את התקנים האלה, מתוך ה-600 תצבעו 40 לעולים, לרופאים עולים, ואז זה פותר את הבעיה, עם כל הכבוד. משרד הבריאות יהיה חייב לקלוט עולים ולא מישהו אחר.
שלומית אבינח
ואז יהיו 110 תקנים קבועים לעולים, זה מה שאתה רוצה?
היו"ר דוד ביטן
לא, עכשיו, מהזמניים שיצבע לנו 40. יש 40, שכל מי שמתאים מה-40 ורוצה להתמחות בפנימית שייכנס. אנחנו צריכים שתצבעו את התקנים האלה. תצבעו. אי אפשר לסמוך על משרד הבריאות. אני מאוד מצטער, יושבים שם פקידים שכל פעם מדקלמים לי כל מיני דברים, אבל תכלס הם לא מקבלים שום החלטה, שום החלטה הם לא מקבלים. מה זה הדברים האלה? אני מבקש שתעשו דיון נוסף אצלכם ותצבעו לנו 40 תקנים זמניים לעולים חדשים. זה הכול. זה מה שאני מבקש. אין שום בעיה, אתה יודע למה? כי ה-600 לא אוישו. אז תצבע לי אותם.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
גם לא יאוישו.
היו"ר דוד ביטן
וגם לא יאוישו. גם איוש לא יהיה. יש לך רופאים שמחכים בתור ולא נותנים להם להילחם בקורונה, למה?
דניאל פדון
חבר הכנסת ביטן, אין לנו שום התנגדות שייקלטו כל ה-40 רופאים העולים שממתינים על חשבון ה-600 תקנים שניתנו למערכת.
היו"ר דוד ביטן
לא אמרתי שייקלטו, תצבע 40. אני מבקש – מחר אין לנו ישיבות, נכון?
שלומית אבינח
ביום רביעי.
היו"ר דוד ביטן
אני מבקש עד יום רביעי, בבקשה, תשבו עם משרד הבריאות, תצבעו 40 תקנים.
שלומית אבינח
אתה רוצה ישיבה בעשר וחצי? ישיבה קצרה.
יואל רזבוזוב (יש עתיד-תל"ם)
כן, קצר. אנחנו צריכים תשובות, אנחנו לא צריכים דיון. אנחנו יודעים את המספרים, הם יודעים את המספרים, הם יודעים מה אנחנו רוצים.
היו"ר דוד ביטן
כן, מה זה הדבר הזה? יש 600 תקנים, מתוכם לא יודע כמה אוישו, אבל עד עכשיו לדעתי 200 ומשהו, מה הבעיה לתת ל-40 ממתינים, רופאים שרוצים להתמחות, לתת להם משרות זמניות, מה הבעיה? מה הסיפור? אני לא מבין מה הסיפור פה. זה לא יכול להיות דבר כזה. יותר טוב שאף אחד לא יהיה, זה מה שאתם אומרים לי? משרד הבריאות, אתה מבין?

תקבעי ישיבה, ועד יום רביעי, אם אין לכם תשובה אני אתחיל מלחמה, גם נגד האוצר וגם נגד – אתם אולי מזלזלים בחברי הכנסת, חושבים שאין להם מה להגיד, אז תדעו לכם שיהיה לנו מה להגיד בעניין הזה.

טוב, אני נועל את הישיבה, תודה רבה.
הישיבה ננעלה בשעה 12:25.

קוד המקור של הנתונים